Kiitos lahjoittajille!

Toimintakertomusvuonna 2016 Patmos Lähetyssäätiö on saanut toteuttaa sääntöjensä mukaisesti olemassaolonsa tarkoitusta ulkomaisilla lähetyskentilä yli 25 maassa ja Suomessa vieden ajallista apua ja evankeliumia.

Kertomusvuonna 2016 lahjoitustuotot olivat yli 5,6 miljoonaa euroa, joista lähetettiin eri työkohteisiin avustuksina lähes 4,9 miljoonaa euroa hallinnollisten ja keräyskulujen ollessa yhteensä vain 14%. Tarkemmat tiedot lähetetyistä avustuksista lajeittain löytyvät alla olevista grafiikoista ja linkeistä.

Kiitämme Jumalaa kaikista lahjoittajista, jotka toimintavuonna 2016 valitsivat Patmos Lähetyssäätiön lähetyskäsivarrekseen Jumalan rakkauden ja Jeesuksest kertovan evankeliumin viemiseksi kaksin käsin kaikkeen maailmaan.

Lämmin kiitos jokaiselle Patmos työn ystävälle ja lahjoittajalle. 

 

Patmos Lähetysssäätiö on vuonna 1971 perustettu kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö. Työskentelemmeulkomaisilla lähetyskentillä yli 25 maassa ja Suomessa. Pääosan säätiön toiminnan rahoituksesta muodostavat poliisihallituksen myöntämällä luvalla kerätyt rahavarat.

Laadukas lähetys- ja avustustyö vaatii tehokasta suunnittelua ja tarkkaa seurantaa, takaa hyvät tulokset ja estää taloudelliset väärinkäytökset.

Vuosi 2016 kuvin ja sanoin.

PLS Tilinpäätös 2016

Patmos Lähetyssäätiön hallitus: Leo Laitinmäki (pj), Jussi Ketola, Kimmo Metsämäki, Pirkko Säilä, Marja Rantanen, Satu Räsänen, Jouko Koistinen. 

Rekisteriseloste

 

Kohdemaiden ja lähetyskenttien toiminnasta vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, jotka raportoivat suoraan säätiön hallitukselle. 

Säätiö toimii lisäksi yhteistyössä tunnettujen ja luotettavien suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarpeen mukaan säätiön suomalaiset työntekijät valvovat toimintaa ja avun perillemenoa kohteissa.

Sisäisessä valvonnassa sovelletaan säätiön rahavarojen käytön kontrolliohjeistusta.

Tilintarkastuksesta vastaa kansainvälinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (www.pwc.fi).

Patmos Lähetyssäätiön on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n
jäsen (www.vala.fi). 

Rahavarojen käyttö 2016

Lähde: Vuosikertomus 2016