Varojen käyttö ja seuranta

Patmos Lähetysssäätiö on vuonna 1971 perustettu kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö. Työskentelemme ulkomaisilla lähetyskentillä yli 25 maassa ja Suomessa. Pääosan säätiön toiminnan rahoituksesta muodostavat poliisihallituksen myöntämällä luvalla kerätyt rahavarat.

Laadukas lähetys- ja avustustyö vaatii tehokasta suunnittelua ja tarkkaa seurantaa, takaa hyvät tulokset ja estää taloudelliset väärinkäytökset.

Lähetyksen vuosi 2015

PLS Tilinpäätös 2015

Patmos Lähetyssäätiön hallitus: Leo Laitinmäki (pj), Jussi Ketola, Kimmo Metsämäki, Pirkko Säilä, Marja Rantanen, Satu Räsänen.

Rekisteriseloste

 

Kohdemaiden ja lähetyskenttien toiminnasta vastaavat nimetyt vastuuhenkilöt, jotka raportoivat suoraan säätiön hallitukselle. 

Säätiö toimii lisäksi yhteistyössä tunnettujen ja luotettavien suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Tarpeen mukaan säätiön suomalaiset työntekijät valvovat toimintaa ja avun perillemenoa kohteissa.

Sisäisessä valvonnassa sovelletaan säätiön rahavarojen käytön kontrolliohjeistusta.

Tilintarkastuksesta vastaa kansainvälinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (www.pwc.fi).

Patmos Lähetyssäätiön on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n
jäsen (www.vala.fi). 

Rahavarojen käyttö 2015

Lähde: Vuosikertomus 2015