https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_5026-juha_kasvo.jpg USA:n presidentti Donald Trump piti jälleen yhden vaalilupauksistaan ja irrotti USA:n Pariisissa joulukuussa 2015 solmitusta globalistisesta ilmastosopimuksesta [17]. USA:n edellisen presidentin Barack Obaman päättäväisesti kannattaman ilmastosopimuksen mukaisesti USA:n olisi pitänyt sekä asettaa... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1007/usa_n_presidentti_donald_trump_hylkasi_pariisin_ilmastosopimuksen Patmos article
Juha Ahvio
3.6.2017
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

USA:n presidentti Donald Trump hylkäsi Pariisin ilmastosopimuksen

USA:n presidentti Donald Trump piti jälleen yhden vaalilupauksistaan ja irrotti USA:n Pariisissa joulukuussa 2015 solmitusta globalistisesta ilmastosopimuksesta

USA:n edellisen presidentin Barack Obaman päättäväisesti kannattaman ilmastosopimuksen mukaisesti USA:n olisi pitänyt sekä asettaa omalle taloudelleen ja energiantuotannolleen tuhoisia rajoituksia että rahoittaa miljardisummilla YK:n niin sanottua vihreää rahastoa. Tämä rahasto on käytännössä globalistinen tulonsiirtomekanismi, jolla USA:sta ja muualta lännestä siirretään valtavia rahasummia niin kutsuttuun kolmanteen maailmaan.

Presidentti Trump perusteli hyvää ratkaisuaan realistisin järkiargumentein. Hän vetosi virkavelvollisuuteensa puolustaa USA:n kansallista suvereniteettia ja USA:n perustuslakia – jotka molemmat joutuvat kyseenalaisiksi Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden ja rajoitteiden voimassa ollessa – sekä USA:n taloutta ja amerikkalaisten työpaikkoja.

YK:n arvovallalla ajettu Pariisin ilmastosopimus olisi vaikuttanut USA:ssa sen, että amerikkalainen työmies ja ylipäätään veronmaksaja olisi joutunut selkänahastaan kustantamaan menetetyt amerikkalaiset työpaikat, alemmat palkat, suljetut tehtaat ja taloudellisen tuotannon laskemisen. Pariisin ilmastosopimuksella pyritään globalistisen sosialismin hengessä toteutettuun tulontasaukseen.

Pariisissa joulukuussa 2015 pidetyssä YK-kokouksessa 134:n kolmannen maailman hallituksen edustajat, niin kutsuttu 77:n ryhmä (Group of 77) ja kommunistinen Kiina, esittivät rahalliselta arvoltaan triljooniin nousevan vaatimuslistan länsimaille maksuksi siitä, että suostuvat olemaan yhteistyössä oletetusti ihmisperäisen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kuitenkin esimerkiksi juuri Kiinalle ja Intialle, jotka ovat maapallon pahimpia saastuttajia, sallitaan Pariisin sopimuksen pykälien mukaan varsin lieviä päästörajoitustavoitteita, kun taas USA:n osalle sovittiin erittäin tiukat rajoitteet ja velvoitteet fossiilisen energian alas ajamiseksi.

Presidentti Trumpin päätöstä ymmärtääkseen on syytä pitää mielessä se, mistä Stephen Moore ja Kathleen Hartnett White muistuttavat kirjansa Fueling Freedom: Exposing the Mad War on Energy (Regnery, 2016) alkusanoissa ja johdannossa: USA:lla on enemmän käyttöön otettavissa olevia energialähteitä kuin millään muulla valtiolla. USA:lla on enemmän öljyä ja maakaasua kuin Saudi-Arabialla, Iranilla, Venäjällä Kiinalla ja kaikilla OPEC-valtioilla yhteensä. Jo nykyäänkin käytössä olevan erityyppisen porausteknologian näkökulmasta tarkasteltuna USA:lla on satojen vuosien öljy-, maakaasu- ja kivihiilireservit.

Pariisin ilmastosopimuksen ja ylipäätään YK:n ajaman globalistisen ilmastoideologian tavoitteisiin on lukeutunut sekin, että USA ei näitä luontaisia energiaresurssejaan käyttöönsä ottaisi, koska osaltaan myös näiden energiaresurssien myötä USA:lla olisi kyky toimia tosiasiallisen itsenäisenä ja riippumattomana geopoliittisena toimijana. Tällaisen geopoliittisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden salliminen ei kuitenkaan kuulu globalistisen politiikan kannattajien hyväksymiin asioihin. Tästä syystä presidentti Trumpin päätös irrottaa USA Pariisin ilmastosopimuksesta on, kuten arvata saattoi, nostattanut varsin kriittisiä ja jopa vihamielisiä vastalauseita erilaisten globalistien ja heidän vaatimuksiaan myötäilevien poliitikkojen ja talousmiesten taholta.

Kannattaa myös muistaa, että koko maailman energian- ja sähköntuotanto nojaa lähes 90-prosenttisesti fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen, öljyn ja maakaasun varaan. Esimerkiksi USA:n sähköstä vain 4,3 prosenttia tuotetaan niin kutsutuista puhtaista ja uusiutuvista lähteistä kuten tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta. Ja tämä siitäkin huolimatta, että USA:n liittohallitus on syytänyt tukiaisina näille lähteille kymmeniä miljardeja dollareita.

Tosiasia kuitenkin on, että näistä lähteistä ei kyetä tuottamaan sitä määrää sähköä ja energiaa ylipäätään, jota nykyainainen teollisuus- ja teknologiayhteiskunta tarvitsee. Myöskään kolmannen maailman tuhoisa köyhyys ei tule koskaan poistumaan ilman laajamittaista sähkön käyttöä ja tämän takaavien runsaiden ja edullisten fossiilisten lähteiden hyödyntämistä. Vihreän ekososialistinen sota fossiilisia polttoaineita vastaan ja niiden leimaaminen ”likaiseksi” energiaksi on tuhoisaa paitsi länsimaisten teollisuusyhteiskuntien kannalta myös ja ennen kaikkea maailman köyhien kannalta.    

Sitä, miksi myös niin kutsuttu globalistinen iso raha tukee YK:n Agenda 21:ä ja siihen lukeutuvaa Pariisin ilmastosopimusta, selostan tarkemmin kirjani Avoimet rajat ja maahanmuutto (Kuva ja Sana, 2016) sivuilla 155–160.  

Ilmastonmuutosagendan ja etenkin siihen oleellisesti sisältyvän ihmisperäisyysuskomuksen ideologis-uskonnollista perusluonnetta ja aiheeseen liittyviä luonnontieteellisiä ulottuvuuksia olen käsitellyt seuraavissa blogeissani:

”Kestävän kehityksen” vihreä valhe 17.6.2012; IPCC:n ilmastohälytys järkyttää jälleen 13.10.2013; Usko ihmisperäisen ilmastonmuutoksen todellisuuteen on ideologisen maailmankatsomuksellista, ei tieteellistä 18.10.2015 ja Jatkoa ilmastonmuutoskeskustelulle 25.10.2015.

Erittäin hyvän yhteenvedon siitä ilmastotieteellisestä asiantuntija-argumentaatiosta, joka asettaa vallitsevan ihmisperäisyysuskomuksen varsin kriittiseen valoon, tarjoaa Hallituksista riippumattoman kansainvälisen ilmastopaneelin NIPCC:n (The Nongovernmental International Panel on Climate Change) suomeksi käännetty ilmastotieteellinen yhteenvetopaperi Ilmastonmuutos uudelleen harkittuna II. Fysikaalinen tiede. Yhteenveto päättäjille vuodelta 2013.     Varsinkin tähän paperiin kannattaa paneutua huolella ja ajatuksella.

Hyviä teoksia aiheeseen syventymiseksi ovat myös seuraavat: Moran, Alan, ed., Climate Change: The Facts (The Institute of Public Affairs, 2015) ja Robinson, G. Dedrick, Robinson III, Gene D., Global Warming-alarmists, Skeptics and Deniers: A Geoscientist Looks at the Science of Climate Change (Moonshine Cove Publishing, 2012). Lukemisen arvoinen on lisäksi tohtori ja dosentti Mikko Paunion teos Vihreä valhe (Auditorium, 2015). Mielenkiintoisen moraalisen näkökulman aiheeseen tarjoaa Alex Epstein kirjassaan The Moral Case for Fossil Fuels (Penguin, 2014).

Vihreän ilmastonmuutosagendan historiallisia ja ideologisia taustoja sekä tämän päivän pyrintöjä avaavat meteorologi Brian Sussman teoksissaan Climategate: A Veteran Meteorologist Exposes the Global Warming Scam (WND Books, 2010) ja Eco-Tyranny: How the Left’s Green Agenda Will Dismantle America (WND Books, 2012) sekä tutkiva journalisti Elizabeth Nickson kirjassaan Eco-Fascists: How Radical Conservationists Are Destroying Our Natural Heritage (Broadside Books, 2012).

Hyvän ja perustellun raamatullis-teologisen analyysin ympäristö- ja ilmastonmuutosaiheesta esittää Uuden testamentin selitysopin ja systemaattisen teologian professori ja johtaviin konservatiivisiin evankelikaalisiin teologeihin lukeutuva Wayne Grudem kattavan Politics According to the Bible: A Comprehensive Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture (Zondervan, 2010) -teoksensa ”The Environment” -luvussa, sivuilla 320-386.

 

 

Kommentoi "USA:n presidentti Donald Trump hylkäsi Pariisin ilmastosopimuksen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______   ___   _____   ___   __  _  
 /_  _//  / _ \\  / ____||  / _ \\ | || | || 
 `-| |,-  / //\ \\ / //---`' / //\ \\ | '--' || 
  | ||  | ___ ||\ \\___  | ___ ||| .--. || 
  |_||  |_|| |_|| \_____|| |_|| |_|||_|| |_|| 
  `-`'  `-`  `-`  `----` `-`  `-` `-` `-` 
                         
 
 

26 kommenttia "USA:n presidentti Donald Trump hylkäsi Pariisin ilmastosopimuksen"

Sivu 1/2

Eija 3.6.2017 12.01

No tulihan Arviolta jälleen Trumpin toimia puolustava blogikirjoitus. Mitäköhän Ahvio ajattelee Trumpin aiheuttamista skandaaleista kotimaassaan. Ahvio on ohittanut kätevästi Trumpin Venäjä-kytkösten pohdinnan sekä salaisten tietojen vuotamisen aiheuttamat ongelmat. Mutta nämähän ovat tietysti taas viher-vasemmistolaisen median aikaansaamaa mustamaalausta.

Kovin politisoitunut lähetysjärjestö Patmos joka tapauksessa on. Mutta onneksi löytyy muitakin kanavia tukea hengellistä ja humanitaarista työtä.

Alphonse 3.6.2017 14.20

Ahvion tulisi kommentoida Trumpin Venäjä-kytköksiä. On mielenkiintoista, että Ahvio ohittaa täysin Trumpiin liittyvät ongelmat.

68 3.6.2017 14.20

Oikein. Hyvä ahvio

Akateeminen 3.6.2017 14.20

On helppo kulkea laveaa tietä ja olla kaikesta samaa poliittista mieltä kuin, mitä toimittajat kirjoittavat kopioiden toisten (maailman toimittajien ihailemien "eliittitoimittajien" joukon) artikkeleita ja uutisia.

Kumpi onkaan kristillisempää, uskoa Jumalan olevan säiden ja ilmaston Herra vai uskoa ihmisten säätävän toimillaan ilmaston ihan mielensä mukaan?

Geologien lisäksi lukuisat kemistit ja kemiantekniikan insinöörit ja muut luonnontieteilijät epäilevät ilmastonmuutosteoriaa, joka nimeää pahimmaksi maailman saasteeksi metaanin ja hiilidioksidin keskittyen jälkimmäiseen.

Nämä ammattilaiset ovat epäilyistään hiljaa uran ja rahan takia: ajan muoti-ilmiöt hyödynnetään ja tutkimusprojekteihin otetaan raha sieltä, mistä se on saatavissa.

Omalla nimellä ja ammatti-identiteetillä ei ole vara sanoa poikkipuolista sanaa ilmastonmuutosasioihin, jos on viime vuosien aikana saanut satojatuhansia euroja perusteena ilmastonmuutos ja tutkimuskohteena uusiutuvat polttoaineet tai suoraan hiilidioksidin talteenotto, sen sitouttaminen ja/tai jatkojalostus.

Kaikki luonnontieteilijät - kuten myös jo yläkoulun tai ainakin lukion käyneet - tietävät, että hiilen kemiallinen kiertokulku on maailman luonnollisin kiertokulku. Hiiltä on kaikissa elävissä olennoissa (ihmisissä, eläimissä ja kasveissa). Puhtaassa palamisessa syntyy hiilidioksidia ja vettä, kuten myös hengitettäessä. Kasvit sitovat yhteyttäessään hiilidioksia ja vapauttavat prosessissa happea samalla, kun valmistavat tarvitsemaansa sokeria.

Ihmisen ei tarvitse ymmärtää yhteyttämisreaktiota eikä välttämättä kehitellä hiilidioksidin sitomiseksi mitään uusia menetelmiä (vaikka oletettaisiin hiilidioksidin olevan pääasiallinen ongelma), koska kasvit hoitavat sen puolestamme, jos vain annamme. Metsät (satoja vuosia elävät puut) ovat parhaita hiilinieluja. Metsien ja puiden suojelu on sitäpaitsi erittäin raamatullista.

Ilmastonmuutospolitikointi sen sijaan osoittaa sangen epäraamatulliseen suuntaan. Yhä enemmän avoimesti käsitellään esim. metaanin haitallisuutta karjaeläinten suoliston tuotteena. On jo ehdotettu karjaeläinten vähentämistä ja lihansyönnin vähentämistä ilmastonmuutossyistä, mistä on joillekin vain pieni moraalinen kynnyshyppy ihmisjahtiin.

On tahoja, jotka myös avoimesti kertovat, että ihmispopulaation määrää pitää saada pienennettyä luonnonsuojelullisista ja ilmastonmuutoksellisista syistä. Yhä avoimemmaksi käy joillakin tahoilla "turhien ihmiselämien" lopettamisen hinku. Mitäs kristillistä tällaisessa ihmisvastaisessa politiikassa on?

Itse näen Patmoksen väen politikoinnin aidosti raamatullisena, klassisen kristillisenä lähimmäisen rakkautena, jossa ihmiselämän arvo on jakamaton.

Saara 3.6.2017 16.13

Kiitos Ahviolle erittäin paljon kattavasta koosteesta ilmastonmuutospolitiikkaa koskien ja vinkeistä lisälukemiseksi

On erittäin valaisevaa lukea asiasta syvällisemmin ja toiselta kantilta kuin, mitä valtamedia meille tarjoilee.

mixxo 3.6.2017 20.37

Kiitos Juhalle jälleen kerran! Näitä lukee mielellään.

IlkkaT.O. 3.6.2017 20.37

Juha Ahvio kirjoittaa täyttä asiaa; globalistien ajama ilmastonmuutos-hörhöily on vailla totuudellista pohjaa. Trumpin vaalikampanjansa sisältö ja sen toteuttaminen ovat olennaisen tärkeää konsevatiivis-kristillisten arvojen ja arvostusten palauttamiseksi viher-vasemmistolaisen globalistieliitin sisäänajaman humanistisen mielipuolisuuden ja antikristillisyyden leviämistä vastaan. Kiitos Juha Ahvio kirjoituksestasi, Jumalan siunausta työllesi.

Raimo Kivioja 3.6.2017 23.58

Ahvio hirttäytyy yhdessä koko maailman paheksuman Trumpin kanssa samaan naruun - ja on vielä ylpeä

Raimo Kivioja

juhayb 4.6.2017 9.36

Oikein teki että vetäytyi pois tuosta sopimuksesta!Ei olisi pahitteeksi jos tässäkin maassa ajateltaisiin ihmisiä!Kun en ole viherlahkon jäsen ei minulla tosin ihmisarvoa olekaan mikäli median kirjoituksia on uskominen!Vaan ei haittaa!

Trump is King 4.6.2017 9.36

Jokainen tervehenkinen ja raitis kristitty tunnistaa heti mistä on kysymys. Trump on Jumalan mies !

Hän ei mene saatanallisiin antikristus-sopimuksiin vaan potkii riivaajat ulos !

Kaikella valheen voimalla hyökätään Trumpia vastaan mutta mikään ei auta kun Kuningasten Kuningas tekee mitä tahtoo !

Herra on Kaikkivaltias, ja Hän polkee maailman tomuksi ja tuhkaksi, milloin haluaa. Siinä ei kysellä demokratiaa eikä mielipiteitä.

Kunnioittakaa ja Pelätkää Jumalaa, ihmiset !


Älkää selitelkö omianne.

Jari 4.6.2017 11.34

Trumpilla ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Hän on häpeä USA:lle ja heikentää USA:n merkitystä maailmassa. En ymmärrä logiikkaa, jolla Ahvio näin suorasukaisesti asettuu tämän sekopään taakse.

Mikki 4.6.2017 21.48

Juuri näin, kiitos jälleen. Erityisen iloinen olen siitä, että Patmoksen blogistit uskaltavat mennä reilusti vastavirtaan ja kertoa asioita kulissien takaa. Trump on niin vihattu, että moni kritisoi häntä vain kritisoimisen ilosta, asioiden merkityksillä ei ole väliä. Valitettavasti myös osa vakaumuksellisista kristityistä uskoo valtamedioiden höpötyksiä

Cissa 5.6.2017 6.06

Miksi Trump on vihattu? Eikö Raimo Kiviojan kommentti ollut vihapuhetta? No, ei Trump kuitenkaan mikään messias ole, silti hienoa että vastustaa pahaa ideologiaa, tappavaa islamterroria!

Antti Se 5.6.2017 20.45

Ahvion ei kannattaisi sitoutua Trumpiin näin tiiviisti. Voi vielä käydä huonosti, jos Trumpista tulee esille jotain ongelmallisia seikkoja. Trumpilla ei muutenkaan ole mitään tekemistä kristinsukon kanssa, joten en ymmärrä, miksi Ahvio häntä tukee näin kritiikittömästi.

Kalle Hänninen 5.6.2017 22.14

Tämä tällainen ”ilmastoaktivismi” syötti tulee monen sekulaarin ”nielemäksi”, kun heillä ei ole Jumalan meille antamaa Jumalallista näköalaa nähdä asioita. Samoin uskovatkin henkilöt, jotka eivät seuraa eri terveitä viestimiä ja lähteitä myös ilmaston kohdalla voivat lähteä mukaan saatanan masinoimaan asiaan, joka ei auta loppujen lopuksi kovinkaan monia, kun ”suuri raha” vetää välistä ”omansa” pois.
Meillä on synnin turmelemasta luonnostamme huolimatta halu tehdä hyvää ja tämä ilmastointoilu tuntuisi olevan sellainen asia, johonka moni lähtee mukaan ja näin saan itsensä valheellisesti rauhoitettua, kun on ”tekemässä tekoja” yhteiseksi hyödyksi.
Kun asiaa riittävän usein ja painokkaasti, monin muka hyvin argumentein tuodaan uutisissa ja muissa lähteissä esille menee moni täysin ”tyhjä” asia ihmisten ajatuksiin synnyttäen sen mukaista toimintaa.
Olen saanut tietooni, että moni henkilö voi olla esimerkiksi hyvin suuri ”ilmastointoilija” ja olla ”hyvällä” asialla, mutta vastaavasti siten voi sumeilematta puolustaa abortteja, eli ei halua ihmisten syntyvän tänne maailmaan, jonka etua muka ajaa ”ilmastointoilulla” yms. Tämä tällainen epäilyttävä käyttäytymisen ”toimintapari” voi sisältää mitä erilaisimpia toimintoja, mutta ne eivät ole tässä kirjoituksessa pääasiallinen kirjoituksen aihe.
Kun raamatussa meille kerrotaan, että ihminen sai koko maailman hallittavakseen ja hyödynnettäväkseen, ei silloin sanottu, että; ”Mutta sitten jätä maankuoren peitossa olevat energiavarat ja mineraalit yms. erimuodoissaan hyödyntämättä ihmisten parhaaksi”.
Tietenkin asioita tulee tehdä taidollisesti, ettei ihmisten terveys vaarannu esimerkiksi runsaiden ilmansaasteiden seurauksena. Kun sitä vastoin sitten ollaan liikkeellä lyhytnäköisesti, maa saastuu asukkaittensa alla. Ahneus on todella huono elementti myös maankuoren sisäisten erilaisten energia ja raaka-aine lähteiden hyödyntämisessä, kun silloin heikot poljetaan surutta jalkoihin. Asiasta on monissa maissa ympäri maailmaa hälyttäviä esimerkkejä. Mutta on sitä vastoin myös paljon hyvin hoidettuja toimia ottaa energia ja raaka-aine varantoja käyttöömme eri puolilla maailmaa.
Minä uskon, että jos sama energia ja aika käytettäisiin rukoukseen, parannukseen ja katumukseen synneistämme ylikansallisesti eri konferensseissa ilmaston agendalla, niin tuloksena olisi paljon parempi tulos myös ilmaston osalla, kuin nykyisten ilmastokonferenssin tulokset koskaan. Samalla maailman hengellinen tila paranisi roimasti.
Tämä tällainen ei tietysti saatanalle ja sen talutusnuorassa olevalle ”suurelle rahalle” käy, kun silloin heidän suunnitelmansa ottaa maailman talous hallintaansa saisi täystyrmäyksen.
Surukseni luin mediasta, että maamme pääministeri Juha Sipilä paheksui myös USA:n presidentin Donald Trumpin oikeaa ja hyvää tekoa vetää USA pois tuosta täysin turhasta ja tuhoisasta ilmastosopimuksesta. Meidän maamme uskovien on käännyttävä rukouksessa Jumalan puoleen myös päättäjiemme puolesta rukouksessa yhä ahkerammin, palavina ja näin Jumala kääntää päättäjiemme ajatuksen ja teot Jumalan mielen mukaisiksi. Tietysti joku sävyisä ”ohjauskirje” on joskus paikallaan myös maamme johtajille, kun Jumala yhtyy tekoomme asiassa.
Kalle Hänninen