2017-12-22 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Uuden testamentin tekstit osoittavat, että varhaisin ja perustavin kristillinen uskontunnustus oli, on ollut ja yhä on: Jeesus Kristus on Herra. Kuten esimerkiksi apostoli Paavalin Filippiläiskirjeen luvun 2 jaekokonaisuus 5–11 päättyy eskatologispainotteisesti ja kuten apostoli Johanneksen... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1092/jeesus_kristus_on_herra_myos_jouluna_2017 Patmos article
Juha Ahvio
22.12.2017
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Jeesus Kristus on Herra myös jouluna 2017

Uuden testamentin tekstit osoittavat, että varhaisin ja perustavin kristillinen uskontunnustus oli, on ollut ja yhä on: Jeesus Kristus on Herra. Kuten esimerkiksi apostoli Paavalin Filippiläiskirjeen luvun 2 jaekokonaisuus 5–11 päättyy eskatologispainotteisesti ja kuten apostoli Johanneksen Ilmestyskirjan luvun 19 jae 16 julistaa Kristuksesta:

”…ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”

”Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: ’Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.’”

Ensimmäisenä jouluna, noin 2000 vuotta sitten, Jeesus, kolmiyhteisen jumaluuden toinen persoona, Jumalan Sana, Jumalan Poika, inkarnoitui ihmiseksi tuolloin maailmanvaltana olleen Rooman keisarikunnan ja sen keisari Augustuksen (63 eKr.–14 jKr.) hallitusaikana.

Tällöin toteutui se, mistä pappi Sakarias, Korkeimman profeetan Johannes Kastajan isä, Pyhällä Hengellä täytyttyään ennusti siitä Herrasta, jonka tietä Johannes Kastaja oli valmistava: itse Herra oli tulossa kansansa keskuuteen antamaan ”pelastuksen tuntemisen” ja ”syntien anteeksisaamisen”, osoittaakseen ”Jumalan sydämellistä laupeutta” ja ollen ”aamun koitto korkeudesta”, joka ”loistaa meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa”, ohjatakseen ”meidän jalkamme rauhan tielle”, kuten Luukkaan evankeliumin luvun 1 jakeet 76–79 profeetallisesti ilmoittavat.

Johannes Kastaja todisti ennakoivasti, että ”Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan”, ja kun tämä Valkeus ensimmäisenä jouluna tuli maailmaan:

”…Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta”, Johanneksen evankeliumin luvun 1 jakeet 9 ja 14.  

Jeesuksen Kristuksen inkarnaatiossa ja ensimmäisen joulun ihmeessä toisaalta sekä toteutui että toisaalta alkoi toteutua lopullisia eskatologisia täyttymyksiään kohti etenevän historiallisesti – ajassa ja paikassa – se profetiakokonaisuus, jonka profeetta Jesaja oli messiaanisesta Herrasta ja Kuninkaasta ja Hänen valtakunnastaan ennustanut jo 700-luvulla eKr.

Joulun ihme toteutti Jesajan kirjan luvun 7 jakeen 14 ennustuksen:

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Ensimmäisenä jouluna lähti liikkeelle myös Jesajan kirjan luvun 9 jakeiden 1 ja 5–6 profetian täyttyminen:

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus…Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”

”Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti, Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.”

Kirjansa luvun 11 jakeissa 1–2, 4–5, 6–10 ja 12 sekä 16 Jesaja kuvailee profeetallisen esi- ja varjokuvallisesti sitä, millaiseksi Messias-Kuninkaan valtakunta on historiallisesti ja erilaisten vaiheiden myötä kehkeytyvä, Jeesuksen inkarnaation ajoista alkaen ja Jeesuksen toisen tulemuksen tapahtumiin huipentuen:

”Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki…vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikainen niitä paimentaa…”

”Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä…Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä…Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niin kuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti.”

”Silloin susi asuu karitsan kanssa” -jakeita 6–8 selittää, vanhaan protestanttiseen perustapaan, vuodelta 1599 oleva Geneva Bible -viiteraamattu, seuraavasti:

”[Näiden jakeiden eläin-termeillä] Tarkoitetaan ihmisiä, koska heidän pahoihin ominaisuksiinsa ja taipumuksiinsa viitataan petojen nimillä, petojen, joiden keskuudessa vastaavat ominaisuudet ja taipumukset vallitsevat. Mutta Kristus uudistaa ihmiset Henkensä avulla ja saa heissä aikaan sellaista yhteistä hyväntahtoisuutta, että he tulevat olemaan kuin karitsat, ystävällisiä ja rakastavia toinen toistaan kohtaan ja julmat taipumuksensa hylänneitä, Jes. 65:25.”

Kristus-Kuninkaan valtakunta on voittava jumalattomuuden vastarinnan ja on laajentuva kaikkien pakanakansojen keskuuteen sekä on uudistava kansallisen Israelin. Jumalan armonliiton yhteyteen tulevat Kristus-Kuninkaan johdolla ja uskossa Häneen päätymään yhtä hyvin Israel kuin muutkin kansakunnat, Kristus-uskon puhdistaessa ihmisten sydämet synnin syyllisyydestä Jeesuksen Verellä ja uudistaessa sydämet Pyhän Hengen voimassa.

Kristus-Kuninkaan voittoisa armonliiton valtakunta ja sen herruus tulevat lopullisimmassa historiallis-eskatologisessa ja Jeesuksen toisen tulemuksen tapahtumiin liittyvässä vaiheessaan olemaan kaikenkattavan suvereeneja. Profeetta Jesaja ennustaa kirjansa luvun 19 jakeissa 23–25 tämän eskatologisen todellisuuden kuvailemalla, miten jopa vanhatestamentillisten aikakausien pahimmista Israelin viholliskansoista tulee Jumalan kansaa yhdessä Israelin, ”Jumalan perintöosan”, kanssa:

”Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen: ’Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani.’”

Samasta eskatologisesta todellisuudesta, jonka vähittäinen historiallis-ajallinen kehkeytyminen alkoi Kristuksen inkarnaation ihmeestä ensimmäisenä jouluna ja antiikin Rooman valtakunnan hallitsijoiden aikana ja jonka huipentumisesta Jesajan profetiat ennustavat, puhuvat myös valtiomies Danielin profetiat, jotka hän on nimeään kantavan kirjansa luvun 2 jakeisiin 34–35 ja 44–45 Pyhän Hengen johtamana laatinut:

”Sinun sitä [Danielin unessa näkemä profeetallinen kuvapatsas] katsellessasi irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.”

”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan…”     

Tämän valtakunnan voittoisa pystyttäminen lähti liikkeelle 2000 vuotta sitten.

Herran vuoden 2017 joulun sanoma kuuluu: Jeesus Kristus, joulun lapsi, on herrain Herra ja kuningasten Kuningas.

Siunattua ja hyvää joulua!

 

Kommentoi "Jeesus Kristus on Herra myös jouluna 2017"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      ______  _  _   ___   _____  
  ___  /_  _// | \ / ||  / _ \\  / ___|| 
  /  ||  -| ||- | \/ || | / \ || | // __  
 | [] ||  _| ||_ | . . || | \_/ || | \\_\ || 
  \__ || /_____// |_|\/|_||  \___//  \____// 
  -|_|| `-----` `-` `-`  `---`   `---`  
   `-`                     
 
 

5 kommenttia "Jeesus Kristus on Herra myös jouluna 2017"

Jukka 23.12.2017 11.00

Hieno ja olennaiseen keskittyvää kirjoitus Joulun Lapsesta, joka on Herra, tätähän emme saa unohtaa Joulunakaan.

Minna Tulander-Nikulainen 23.12.2017 15.10

Ihmeellistä on lukea vanhoja profetioita ja huomata،kuinka ne täyttyvät silmiemme edessä!

Aivan loistavia nämä Juha Ahvion kirjoitukset.Kiitos niistä ja hyvää joulua Juhalle ja hänen perheelleen!

Hyvää joulua kaikille ja siunausta vuoteen 2018! Juhlikaamme! Kuningas on syntynyt!

Leena H 25.12.2017 0.29

Eikö Sana, joka on Kristus voi inkarnoitua myös meidän ajassamme. Paavali kävi taivaassa ja toi Sanan (Kristuksen) sieltä? "Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. (Room. 4:15)
"Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta" (I Joh. 4:2)

Eikö tämä ole ylösnousemususkoa?

pike 27.12.2017 6.05

Onko Raamatussa ollut joskus sanaa Joulu, niin että se olisi otettu myöhemmin pois, viittaako tuo "joulu evankeliumi" jotenkin Joulukuun jouluaattoon, ??
Mä olen koittanut etsiä joulua Raamatusta, mutta siellä vanhassa testamentissa puhutaan ensimmäisestä pääsiäisestä.
Miksi ihmiset pääsiäisen sitten ovat muuttaneet noitiin ja tipuihin,
tosin silloin on hyvä myös korostaa ristiinnaulittua Jeesusta.Olisipa pääsiäisen sanoma yhtä mahtava kuin tämä joulukin, ei uskossa olevat kun laulavat laulua " jos vain joulun Herra saa sydämessäs asustaa, silloin joulu luonas aina on...."

Annikki Salo 2.1.2018 12.55

Joulu-sanaa ei ole Raamatussa. Se lienee ollut ennen, jo pakanuuden aikana. Mutta me emme juutu nimen historiaan, vaan pyhitämme joulun rakkaan Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen syntymän kunniaksi ja ilon ajaksi meille ihmislapsille talvemme keskellä. "Kaikki on puhdasta puhtaille ", sanoo Sana (Tt.1:15).