2018-05-10 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Tänään, 10.5.2018, on helatorstai, kristillinen juhla, jota vietetään Herran Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Helatorstaita vietetään vuosittain neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisestä eli Kristuksen sovituksellisen kärsimyksen, kuoleman ja voittoisan kuolleista ylös nousemisen... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1138/jeesus_kristus_on_taivaaseen_astunut_voittoisa_herra_ja_kuningas Patmos article
Juha Ahvio
10.5.2018
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Jeesus Kristus on taivaaseen astunut voittoisa Herra ja Kuningas

Tänään, 10.5.2018, on helatorstai, kristillinen juhla, jota vietetään Herran Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Helatorstaita vietetään vuosittain neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisestä eli Kristuksen sovituksellisen kärsimyksen, kuoleman ja voittoisan kuolleista ylös nousemisen juhlasta. Kristus ei siis vain voittanut kuolemanvaltoja ylösnousemisellaan, vaan Hän myös astui taivaalliselle ja kuninkaalliselle valtaistuimelleen.

Kristuksen taivaaseenastuminen puolestaan loi perustan helluntain eli Pyhän Hengen vuodattamisen eli kristillisen Uuden liiton seurakunnan synnyn tapahtumille. Helluntaita vietetään kalenterin mukaan kymmenen päivää helatorstain jälkeen.

Apostoli Paavali tiivistää keskeisiä totuuksia Kristuksen hyvityksellisen ja sijaiskärsimyksellisen sovituskuoleman sekä voittoisan ylösnousemuksen seurauksista ja vaikutuksista muun muassa näin, Kolossalaiskirjeensä luvun 2 jakeessa 15 ja Heprealaiskirjeensä luvun 2 jakeessa 14:

”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.”

”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen.”

Saman sovitusopillisesti keskeisen tosiasian toteaa puolestaan myös apostoli Johannes Ensimmäisen kirjeensä luvun 3 jakeessa 8, seuraavasti:

”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.”

Lääkäri Luukas toteaa Apostolien tekojen luvun 1 jakeissa 9–11 Jeesuksen taivaaseenastumisen historiallisen tosiasian näin:

”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään; ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ’Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.’”

Tässä mainitun Jeesuksen maasta ylös taivaaseen suuntautuneen kohoamisen ja pilvellä matkaamisen tulkitsee, Pyhän Hengen inspiraatiossa ja Apostolien tekojen luvun 2 jakeiden 30–36 mukaan, apostoli Pietari helluntaisaarnassaan siten, että taivaaseenastumisessaan Jeesus Välimiehen tehtävänsä ja virkansa näkökulmasta korotettiin taivaalliselle ja kuninkaalliselle valtaistuimelleen, Isän oikealle puolelle, kuten Daavidin Psalmi 110 Vanhassa testamentissa oli jo Kristuksesta profetoinut.

Kristuksen ylösnousemus ja etenkin taivaaseenastuminen osoitti julkisesti ja vastaansanomattomasti, että Jeesus todella oli ja on Kristus, Herra ja Kuningas, ja että Hän on aloittanut kuninkaallisen hallintansa taivaalliselta valtaistuimeltaan. Pyhän Hengen vuodatus oli, Pietarin inspiroidun tulkinnan mukaan, julkinen ja voimallinen osoitus ja todistus tästä ja sen myötä alkaneesta Uuden liiton todellisuudesta.

Samaan Jeesuksen ylösnousemuksesta ja taivaaseenastumisesta alkaneeseen kuninkaalliseen hallintaan viittaa apostoli Paavali Ensimmäisen korinttolaiskirjeensä luvun 15 jakeissa 25–27, Pietarin tapaan tukeutuen Psalmin 110 kristologiseen tulkintaan ja tämän mukaisesti todeten, että Kristuksen taivaaseenastumisesta alkanut kuninkaallinen hallinta jatkuu aina ’Siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle’”.

Tämä hallinta on huipentuva Jeesuksen Kristuksen ruumiilliseen ja historialliseen toiseen tulemukseen, yleiseen ruumiilliseen ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon ja näiden myötä tapahtuvaan kuoleman ja paholaisen lopulliseen kukistamiseen. Kristuksen ristintyön seurauksena paholaisen ja hänen joukkojensa selkäranka jo katkesi ja ne kokivat ratkaisevan tappion ja joutuivat oikeudellisesti tuomituksi häviöön, mutta Jeesuksen toisen tulemuksen todellisuuksien yhteydessä paholaisen toiminta loppuu lopullisesti.

Paitsi että Jeesuksen taivaaseenastuminen täytti Psalmissa 110 olevan ja aikoinaan kuningas Daavidin kautta ilmoitetun kristologisen ja messiaanisen profetian, täytti Apostolien tekojen luvussa 1 kuvattu ja pilven avulla tapahtunut Jeesuksen astuminen ja matkaaminen maasta taivaaseen myös toisen keskeisen vanhatestamentillisen ja kolminaisuusopillista Jumala-käsitystä epäsuorasti ilmaisevan profetian, nimittäin Danielin kirjan luvun 7 jakeessa 13 olevan valtiomiesprofeetta-Danielin profetianäyn:

”Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.”

Näkemys, jonka mukaan tämä Uuden testamentin kristologian kannalta perustavan tärkeä vanhatestamentillinen Danielin kirjan Ihmisen Poika -näkyjae paitsi viittaa Jeesukseen Kristukseen myös viittaa nimenomaan Hänen taivaaseenastumiseensa ja kuvaa samaa tapahtumaa kuin minkä Daavid Psalmissa 110 ennustaa, on vanha ja perinteisen valtavirtainen kristillinen raamattuteologinen ja profeetalliseskatologinen perusnäkemys.

Esimerkiksi anglosaksisen reformoidun protestanttisen kristillisyyden historiallista perusteologiaa alaviitteissään edustava Geneven Raamattu eli The Geneva Bible vuodelta 1599 selittää viitteessään Danielin kirjan luvun 7 jakeeseen 13, että kyse on kuolleista ylös nousseen Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumisesta, pilven ilmaisemasta jumalallisuudesta ja siitä, että taivaaseenastuminen teki julkisen tiettäväksi sen, että nyt Kristukselle on Hänen Välimiehen tehtävänsä kannalta annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Merkille pantavaa on, että Danielin kirjan luvun 7 jakeen 13 taivaan pilvissä tulevan ”Ihmisen Pojan kaltaisen” kulkusuunta on todellakin kohti ”Vanhaikäistä” ja tämän valtaistuinta eli kohti taivasta, Isän valtaistuinta. ”Ihmisen Pojan kaltaisen” tulosuunta on tässä näyssä maasta taivaaseen, alhaalta ylöspäin, juuri samaan tapaan, kuin on asianlaita Apostolien tekojen luvun 1 kuvauksessa.

Siinä missä kristologinen Psalmi 110 profetoi, että taivaaseen astuttuaan ja kuninkaallisen hallintansa aloitettuaan Kristus hallitsee toiseen tulemukseensa saakka eli ”Siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle”, jatkuu puolestaan Danielin kirjan luvun 7 taivaaseenastumisprofetia jakeessa 14 seuraavasti ennakoiden, kuten Geneven Raamattukin kyseisen jakeen viitteessään selittää, sitä, mitä maan päällä ajassa ja paikassa eli historiassa tulee kaikkivaltiaan Jumalan oman aikataulun mukaisesti tapahtumaan Uuden liiton ja Kristuksen hengellisen valtakunnan kehkeytymisen näkökulmasta:

”Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.”

Samansisältöisesti Jeesus itsekin ennakoi ja profetoi lopulta tulevan historiassa tapahtumaan Hänen ylösnousemuksensa ja siten myös taivaaseenastumisensa jälkeen, Johanneksen evankeliumin luvun 12 jakeen 32 mukaan:

”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”

Näin Jeesus siis profetoi vetävänsä tykönsä eli uusitestamentillisen Kristus-uskon piiriin ”kaikki” eli ”kaikki kansat, kansakunnat ja kielet” eli suuren joukon kaikenlaisia ihmisiä kaikista kansakunnista, kuten Ilmestyskirjankin luvun 7 jae 9 pelastushistorian voittoisaa loppusaldoa ennakoi ja kuten Paavali ilmoittaa Ensimmäisen Timoteus-kirjeensä luvun 2 jakeessa 4 Jumalan tahtovan ”kaikkien” eli kaikenlaisten ihmisten kaikista kansoista pelastuvan ja kuten Paavali ilmoittaa kansallisen Israelinkin tulevan lopulta pelastumaan yhdessä muiden kansakuntien kanssa, Roomalaiskirjeen luvun 11 jakeissa 25–29.

Koska Psalmi 110 ja Danielin kirjan luvun 7 jakeet 13–14 ovat todellisia kristologisia profetioita, jotka täyttyivät historiassa todella tapahtuneessa Kristuksen taivaaseenastumisessa, tulevat myöskin aikanaan täyttymään näiden profeetallisten jakeiden nekin ulottuvuudet, jotka koskevat Kristuksen hengellisen armonvaltakunnan etenemistä kansakuntien keskuudessa Uuden liiton aikakauden edetessä Jumalan säätämien vaiheiden kautta kohti Jeesuksen toista tulemusta.

Helatorstain viettäminen muistuttaa meitä väkevällä tavalla siitä, että Kristus on nyt taivaaseen astunut ja Psalmin 110 ja Danielin kirjan luvun 7 jakeiden 13–14 mukainen voittoisan elävä Herra ja Kuningas.

Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että Kristuksen antaman ja Matteuksen evankeliumin luvun 28 jakeissa 18–20 ilmoitettuna olevan Veren evankeliumin saarnaamisen, sakramenttien toimittamisen ja Jumalan Sanan opettamisen sisältävän lähetyskäskyn täyttäminen lukeutuu edelleen ensisijaisiin velvoitteisiimme ja on myös jotain sellaista, jonka täyttämisen takaamiseen Kristuksella on ”kaikki valta”, maan päälläkin:

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti’”.

 

 

Kommentoi "Jeesus Kristus on taivaaseen astunut voittoisa Herra ja Kuningas"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ______  _ __  ______  _____  
| __ \\  /_  _// | |/ // /_  _// | __ \\ 
| | \ ||  -| ||-  | ' //  -| ||- | | \ || 
| |__/ ||  _| ||_  | . \\  _| ||_ | |__/ || 
|_____//  /_____// |_|\_\\ /_____// |_____// 
 -----`  `-----`  `-` --` `-----`  -----`  
                         
 
 

3 kommenttia "Jeesus Kristus on taivaaseen astunut voittoisa Herra ja Kuningas"

Jukka Hupli 10.5.2018 11.08

Jess, kyllä jupileeraa!

Jess:
an expression of happiness
https://redfoxsanakirja.fi/sanakirja/-/s/fin/eng/jess

Jupileeraata:
"Pohjalla on latinan kielen sana 'iubilo' (yks. 1. pers.) Sana on levinnyt romaanisiin kieliin ja tarkoittaa intensiivistä ilon ilmaisua, juhlimista täysin sydämin."
http://www.kysy.fi/kysymys/mita-tarkoittaa-jupileeraaminen-tai-jupileeraus-lienee-murresana

Annikki Salo 10.5.2018 11.08

Lopputulos elämässä on tärkein. Jeesus kulki täällä halveksittuna ja torjuttuna, ja kärsi edestämme ristinkuolemaan, Hän tiesi tiesi sen olevan Isänsä tahto ja mikä Kirkkauden Voitto siitä seuraisi.
Me kuljemme täällä vielä Jeesuksen omina ja Hän on Vapahtajamme ja Herramme. Valvokaamme sydäntämme ja koko elämäämme Hänen verensä puhtaudessa ja rakastaen toisiamme, sillä Hän tulee meitä noutamaan ja saamme nähdä Hänet "sellaisena kuin Hän on", halleluja!

Johannes 21.5.2018 17.27

Hyvä Juha Ahvio, olen kuunnellut sinun oppejasi youtubessa ja olen yrittänyt ymmärtää sinun vihaasi. Taidan ymmärtää sen. Sinussa on aika paljon vihaa.