2013-08-01 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg Löysin müncheniläisestä antikvariaatista teoksen, jota olen yrittänyt paikallistaa viimeiset kymmenen vuotta. Kirja on alkuperäinen saksankielinen Wolfgang Bühmen teos Die Propheten kommen! (Profeetat tulossa!) (CLV; 2. painos 1995). Teos palautti tuoreesti mieleeni 1960-luvun tapahtumia. Tuohon... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/115/leo_meller_tanaan_-_obama_profetoi_amerikan_unelma_on_vaarassa_tuhoutua Patmos article
Leo Meller
1.8.2013
Leo Meller

Leo Meller on Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010).

Leo Meller tänään - Obama "profetoi": "Amerikan unelma on vaarassa tuhoutua"

Löysin müncheniläisestä antikvariaatista teoksen, jota olen yrittänyt paikallistaa viimeiset kymmenen vuotta.  Kirja on alkuperäinen saksankielinen Wolfgang Bühmen teos Die Propheten kommen! (Profeetat tulossa!)  (CLV; 2. painos 1995).  Teos palautti tuoreesti mieleeni 1960-luvun tapahtumia.  Tuohon aikaan kalvinistien keskuudessa Amerikassa levisi profeetta- ja profetiaherätystä.  Yksi tapahtuneessa keskeisesti mukana ollut henkilö oli raamatunopettaja R. C. Sproul, tuolloin nuori mies, nyt maailmankuulu monitoimihenkilö reformoidun kristillisyyden huipulla.  Ristin Voitto on kustantanut joitakin Sproulin kirjoja  suomeksi.  Sproul luopui profetiakiinnostuksestaan kun hän joutui vuodessa parissa toteamaan, että puolisataa aikoja ja paikkakuntia sisältänyttä profetiaa eivät toteutuneet - eivät yksikään.  Hän oli uskonut profetioihin, ojentautunut niitten mukaan, mutta pettyi pahasti.  Sittemmin hän kirjoitti: "Nyt luotan yksinomaan Pyhässä Raamatussa oleviin profeettoihin ja heidän profetioihinsa.  Ne ovat sataprosenttisen luotettavia."  Tri Sproulin sydän  lienee lopullisesi sulkeutunut moderneille profetia- ja profeettailmiöille.  Mikä lie sinun kantasi tässä blogissani esille tulevaan aiheeseen.

 

Otsikossa oli lainausmerkeissä Yhdysvaltain presidentin mielipide.  Lontoolainen The Daily Telegraph käytti lainausta 25.7.2013 koko sivun levyisessä otsikossa. 

Obaman mukaan amerikkalainen elämänmalli on ollut pysyväisesti tämä: elossa oleva sukupolvi on aina unelmoinut jälkeensä tulevan sukupolven  kokevan elämän makeampana ja parempana kuin edellinen ja edelliset sukupolvet.  Nyt elävän sukupolven täytyy tunnustaa, että ellei nykyhetken todellisuus muutu radikaalisti, seuraava sukupolvi - nyt elävät lapset ja nuoret - siirtyvät aikuistuessa, ei unelmaan, vaan painajaiseen.

"Viimeisten kymmenen vuoden taloudelliset voitot ovat kaikki kanavoituneet yhdelle prosentille kansalaisiamme, eli taloudellisen eliitin tileille.  Johtajat ansaitsevat tänään 40 % enemmän kuin 2009.  Tavalliset työläiset ansaitsevat tänään vähemmän kuin oli keskiansio vuonna 1999", Obama julisti Knox Collegessa Illinoisissa heinäkuussa 2013.   

En pidä Obamaa profeettana.  Käsitit sen tietysti jo otsikon lainausmerkeistä: Obama "profetoi".

Silti, Valkoisen talon isännän sanat liittyvät hyvinkin aiheeseeni.  Jatka lukemista.

MAINITAANKO AMERIKAN YHDYSVALLAT RAAMATUN PROFETIASSA

Amerikan fundamentalistikristillisissä ns. premillennialistisissa  piireissä uskotaan vahvasti profeetalliseen sanaan.

Ei kuitenkaan ns. seurakuntaprofetiaan eli Paavalin mainitsemaan profetian lahjaan, karismaan.    Mutta kylläkin Raamatussa olevaan laajaan, vuosituhansia sitten kirjoitettuun profeetalliseen aineistoon.

Reformoitua juurta olevat fundamentalistit - kuten R.C. Sproul nykyään - näkevät  alkukristittyjen käyttämien karismaattisten lahjojen enimmän osan lakanneen toimimasta viimeistään niihin aikoihin, kun Raamatun kaanon valmistui.  Heidän mukaansa usko tulee nyt Sanasta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta ilman, että kenenkään tarvitsisi nyt toistaa Jeesuksen sanoja: "Uskokaa ainakin tekojen vuoksi". Karismaattisia ihme-ilmiöitä ei tarvita. Jeesuksen ja apostolien päivinä ihmeet ja merkit vahvistivat puhutun sanan.  Paavali vakuuttaa ihmeitten funktion täyttyvän kun tulee se,  mikä on täydellistä.  Fundamentalistien mielestä tämä täydellinen on eheä Raamattu.

Toinenkin näkemys elää ja voi hyvin.  Sen mukaan "täydellinen" ei viittaa Raamatun 66 kirjan kokoelmaan vaan taivaaseen.  Olen tämän käsityksen kannattaja.  Pidän itseäni fundamentalistina.

On fundamentalismia ja fundamentalismia.  Selitän.

Sata vuotta sitten Amerikassa syntyi muuan kristillinen rintama teologista liberalismia ja luopumusta vastaan.  Rintama julkaisi sarjan vihkosia, joiden yhteisenä sarjaotsikkona oli The Fundamentals. 

Vihkosten kanssa yhtä mieltä olevat saivat nimen fundamentalisti.  Muodostui liike nimeltä fundamentalismi.

Tuohon aikaan Amerikassa ja muualla ns. helluntaiherätys otti muotoa.  Se oli  kauhistus mainitun rintaman teologeille.  Heille   karismaattinen herääminen oli kotoisin suoraan syvyydestä.  Brittiläinen teologi G. Campbell Morgan - kymmenien kirjojen tekijä, erinomainen lahjakas saarnamies ja pappi, joskaan hän ei lukeutunut fundamentalistien rintamaan - totesi helluntailaisista kielillä puhujista ja profeetoista: "Se on perkeleen viimeinen oksennus." Morgan kuitenkin julisti ja kirjoitti innostuneesti Raamatussa olevien profetioitten sanomasta ajallemme.  Hän odotti juutalaisvaltion syntymisen ihmettä.

Berliinissä evankelisen allianssin kaltainen yhteenliittymä julkaisi ns. Berliinin julistuksen, jossa helluntailaisuus tuomittiin  ulkomaalaiseksi harhaopiksi syvyydestä.  Taidettiinpa vielä toivoa, että kun oikea kaivattu hengellinen herätys tulee, se olisi puhtaasti saksalainen juttu.  No - puhtaasti saksalainen herätys tulikin pian.  Profeettanaan Hitler.  Saksan evankelisissa kirkoissa monille alttareille asetettiin ristin vierelle natsien symbolit.

Miksi tätä kirjoittelen?

Jotta käsität ja pysyt mukana parissa seuraavassa kappaleessa tekstiäni.

Raamatun profetiaa kunnioittavat ns. pre trib/ pre mill-  fundamentalistit edustavat Raamatun ennustuksia selittäessään peruslinjaa, johon itse pitäydyn.   

Eskatologiassa eromme ovat hyvin pienet. 

Karismaattisissa käsityksissä merkittävämmät.

Rohkenen sanoa: Olen karismaatikko ja fundamentalisti samassa merkityksessä kuin olivat apostolit. 

Tällaisella linjalla ovat esimerkiksi klassiset helluntailaiset, joille Raamattu avautui samanlaisena pretrib / premill-oppaana kuin 1800-luvun lopun evankelisille (esimerkiksi Brethren-liike) ja fundamentalisteillekin.   

Mainitut ryhmät uskovat ihmiskunnan olevan jaettu edelleen kolmeen osioon: Israeliin, pakanoihin, ja näistä kahdesta ryhmästä uloskutsuttuihin eli uuden liiton seurakuntaan, kristittyihin.   Jumalalla on näitä kolmea ryhmää varten erilliset suunnitelmansa. 

Karismaattisuudelle kielteiset fundamentalistit ovat kirjoittaneet satoja kirjoja, joissa näitä kolmea perusjakoa opetetaan - miljoonia saarnoja on pidetty  näistä aiheista.  Vastaavaa profeetallista opetusta löytyy sadoista helluntailaisten ja karismaatikkojen lopun ajan tapahtumia käsittelevästä tuotannosta.

Nyt tulen siihen, mitä olen halunnut tuoda esille kaiken matkaa.

Yhteinen nimittäjä näille julistajille ja kirjailijoille on ollut ja on, ettei kukaan osaa, rohkene sijoittaa Amerikan Yhdysvaltoja mihinkään ratkaisevan merkittävään kohtaan raamatullisia lopun ajan ennustuksia. 

Ei-karismaattisesta fundamentalistirintamasta tunnen vain yhden suhteellisen maineikkaan julistajan - Moodyn Raamattuopiston  lähellä vaikuttaneen edesmenneen S. Franklin Logsdonin - joka uskalsi rakentaa suuria hahmotelmia Amerikan kohtalosta käyttäen siihen kuitenkin hyvin heikkoja Raamatun  sananselityksiä.

Eikö tällä rintamalla siis todellakaan ole mitään käsitystä USA:n kohtaloista nimenomaan lopun ajan raamatullisten ennustusten valossa?

On kyllä.  Yksi  selitys.

Heidän mukaansa syy siihen, ettei maapallon ykkösvaltaa  mainita viimeisen sukupolven loppujuoksussa Raamatun profetioissa on, ettei Yhdysvaltoja tempauksen tapahtuessa ja Antikristuksen aloittaessa karriäärinsä ole enää jäljellä.  Ainakaan suurvaltana. 

"Se saattaa olla  vihollisen miehittämä tai vihollisen ohjusten raunioittama", mainitsi tri Vernon J. McGee 1970-luvulla kuulemassani saarnassa Los Angelesin Church of the Open Door'issa.

"Pyyhkiikö Jumala kartalta Amerikan Yhdysvallat koska tämä nousee Jumalan valittua kansaa, Israelia, vastaan?" kysyi Dallasin teologisen seminaarin kansleri John F. Walvoord yli kolme vuosikymmentä sitten Grace Theological Seminaryssa Winona Lakessa, Indianassa pitämäsään luennossa.  Tri Walvoord on Hal Lindseyn opettajia.  Dallasin seminaarissa ovat opiskelleet ja opettaneet useimmat Suomessa tunnetut, kielellemme käännetyt pre mill-eskatologian vaikuttajat, mm. Kuvan ja Sanan suosikkikirjailija Mark Hitchcock.

Walvoordin kannalla ovat fundamentalistisen pre trib-linjan julistajien ja opettajien joukko 99 %:sesti.

NYT KATSE PROFETIAN ARMOLAHJAN NYKYISYYTEEN USKOVIEN LEIRIIN

Nämä "karismaattiset" kristityt jakavat fundamentalistisen rintaman käsityksen Amerikan luisumisesta pois Jumalan tarkoituksista. Uskotaan  Amerikan luopuvan niin Israelin tukemisesta kuin globaalin raamatullisen ulkolähetystyön ykkösrahoittajan tehtävästä.

"Ja siinä onkin tarpeeksi syytä USA:n häviöön", julisti maailman suurimman helluntaikirkon Assemblies of Godin radiopappi tri C. M. Ward Revivaltime ohjelmassaan viime vuosituhannella.

Karismaatikot siis uskovat profetian lahjan  edelleen  toimivan seurakunnassa.  Amerikan kohtaloihin liittyviä Hengen sanomia kuuluu ja niitä on myös taltioitu ja julkaistu.

Olen tahollani arkistoinut tällaisia profetioita lähes puolen vuosisadan ajan. Arkistossani nämä profetiat on jaettu kolmeen ryhmään. 

On varoittavia profetioita. 

On tuomion profetioita. 

On siunaavia profetioita - jos ja kun varoituksista ja tuomioista otetaan opiksi. 

Merkittävää, että jo 1960 luvulta alkaen useat Amerikan profeettahahmot alkoivat visioida Amerikan nousevan Israelia vastaan. 

Tuohon aikaan Yhdysvallat ja ennen kaikkea sen taloudellinen ja sotilaallinen mahti olivat kuin linnoitus Israelin ympärillä. Sen presidentit puhuivat "meidän Israelistamme". 

Profeetat varoittivat: kaikki muuttuu vielä.

Presidentti Obaman "profetiat" heinäkuulta 2013 resonoivat hätkähdyttävällä tavalla 1960-luvulta saakka kuulunutta uuden liiton seurakuntaprofeettojen sanomaa.  Yhdysvallat nousisi Israelia vastaan ja seurauksena se menettäisi siunatun asemansa kansakuntien eturivissä.

NELJÄ ENNUSTETTUA ASKELTA YHDYSVALTAIN TUHOON

Jotkut profeetat - alkaen David Wilkersonista - ovat esittäneet usein jopa toisistansa tietämättä erityisen neljän askelen ohjelman, jota kulkemalla USA rientää verrattain lyhyessä ajassa tuhoon. Kun ensimmäinen ja toinen askel on otettu, jäljellä olevat kaksi askelmaa kuljetaan nopeasti.

Olen ryhmitellyt aiheeseen liittyviä profetioita mainittujen askelten määräämiin kategorioihin.  Tässä  yhteenveto. 

1. askel: Apokalyptiset mitat täyttävä taivaalla, maan päällä, maan ja vesien alla tapahtuva luonnon mullistusten sarja kohtelee Yhdysvaltoja karsaasti.

Suomalaiset mediat eivät ole säästäneet otsikkoja tai sivupintoja kertoessaan viime vuosien luonnon mullistuksista Yhdysvaltain alueella.  Erikoista, että suuret katastrofit rajoittuvat siten, ettei  Kanadan tai Meksikon alueilla juuri koeta samaa tuhon voimaa kuin Yhdysvaltain alueella.

Kirjoja on kirjoitettu siitä kummallisuudesta, että mitä tahansa USA on kiristänyt tai vaatinut Israelilta, heti perään Yhdysvaltain kohdalle on tullut vastaava koettelemus -  aina rajummassa muodossa ja määrässä.

Yhdysvallat vaati Israelia luopumaan Gazasta ja Gush Katifista.  Lähtö oli totaalinen - Gazan piti tulla  niin judenreiniksi, että juutalaiset vainajatkin kaivettiin haudoistansa.  Vieläkin on satoja perheitä, jotka eivät ole löytäneet uutta, pysyvää asuinpaikkaa Israelista. 

Tämän jälkeen New Orleans joutui vesimassojen alistamaksi.  Katsoin tv-uutisista, miten vesi nosti vainajia haudoista ja nämä purjehtivat kaduilla joko arkuissa, käärinvaatteissaan tai luurankoina.  Jumala maksoi Yhdysvalloille Vanhan testamentin mukaisesti: Niin kuin sinä teet Israelille, niin Jumala tekee sinulle.

2. askel: Rotujen välinen levottomuus  johtaa sotaan valkoisten ja värillisten kesken.

Toistakymmentä värillistä pastoria tapaavat kohdata chattilinjalla sunnuntaiaamuisin auringon noustessa.   He jakavat ajatuksia ja ideoita toisillensa sunnuntaiaamun saarnaa varten. 

Sunnuntaiaamuna heinäkuun 14. päivänä Howard-John Wesley meni linjoille klo 6.  Hän kuvitteli olevansa ensimmäisiä aamuvirkkuja.  Mutta toisin oli.  Yli sata pastoria oli jo linjoilla.  Lisää miehiä tuli tasaisesti.  Kaikkia askarrutti yksi ja sama asia: mitä sanoa aamusaarnassa tuomiosta, joka edellisenä päivänä oli annettu Floridassa Zimmerman / Martin jutussa.  Ohimennen pastori Wesley vilkaisi sähköpostejansa.  57 seurakuntalaista oli yön aikana kysynyt pastorinsa mielipidettä samasta aiheesta.

Tiedäthän, mistä on kysymys.

Valkoihoinen George Zimmerman ampui kuoliaaksi uhkaavasti käyttäytyneen 17 vuotiaan mustan huppupäisen nuorukaisen.  Hänelle vaadittiin tuomiota murhasta. 

Valamiehistö vapautti Zimmermanin.

Amerikka kohahti.

Otis Moss III, Barack Obaman Chicagon vuosien seurakunnan nykyinen pappi, kertoi aamusaarnassaan kaksitoista vuotiaan poikansa kysyneen isältään autossa matkalla kirkkoon: "Isä, ammutaanko minut seuraavaksi?"

Presidentti Obama otti kantaa Zimmermaniin.

Ensiksi hän vertasi ammuttua nuorukaista omiin lapsiinsa. 

"Jos minulla olisi myös poika, hän olisi varmaankin Martinin kaltainen."

Myöhemmin Obama meni edemmäksi.  Hän vertasi itseänsä Trayvon Martiniin.

R. Loren Sandford on eturivin evankelisia sielunhoitajia. Hän kirjoitti kolumnissaan:  "Zimmermanin jutun päätös on saatu.  Nyt on kaatosateitten ja hirmumyrskyjen aika.  Miten nyt koemme ja läpäisemme lähitulevaisuuden, sillä on pitkän tähtäimen vaikutus ei vain rotujen välisiin suhteisiin vaan koko kansakuntamme tulevaisuuteen.  Kaikki on vaihetuspöydällä, punnittavana."

Ronald Reaganin poika, aktiivi mediavaikuttaja Michael Reagan totesi Martin  Zimmerman -jutun olevan näytelmä, jolla ei ole koskaan loppua - "sota, jossa ei kukaan koskaan voita". 

Kansakunta jakautuu koko ajan kirkkoja ja seurakuntia myöten.  Värilliset pastorit ovat solidaarisia ammutulle mustalle pojalle.  Heidän seurakuntalaisensa seuraavat paimeniansa. Valkoiset pastorit syyttävät mustia rotusodan lietsonnasta.

National Black Church Initiative on 34 000 värillisen seurakunnan ja 15 kirkkokunnan keskeinen yhteysliike.  15.7 miljoonaa värillistä kristittyä kuuluu seurakuntiensa kautta liikkeeseen.  Liikkeen presidentti nimittää Zimmermanin vapauttamista "valtakirjaksi valkoisille tappaa mustia poikia seuraamuksitta".

Toki USA on aina ollut roturistiriitojen repimä. 

Tänä kesänä on siirrytty tilanteeseen, jollaista ei ole koettu 1800-luvun jälkeen.  Näin kirjoitetaan ja puhutaan.

Arkistossani olevat profetiat ovat ennakoineet kansakunnan jakautuvan ja rotutaistelujen virtaavan mantereen kattavaksi rotusodaksi.

David Wilkerson ennakoi New Yorkin muodostuvan veren ja väkivallan peittämäksi getoksi.  Ihmiset eivät uskalla lähteä kodeistaan.  He eivät saa vettä, ruokaa, lääkkeitä.

3: Talouskriiseistä alkanut amerikkalaisen yhteiskunnan lopullinen kaatuminen on käsillä silloin, kun suuret kaupungit ja osavaltiot alkavat mennä konkurssiin.

Presidentti Obaman ensimmäisen kauden suuria voittoja piti olla Detroitin autokaupungin ja teollisuuden pelastaminen.

Tänä kesänä Detroit julistettiin konkurssitilaan.

Detroit on ensimmäinen.

Time-lehden kansikuva 5.8.2013 numerossa huutaa: America's broken cities - Lessons from Detroit's fight to survive.  Suomeksi: Amerikan murskatut kaupungit - Opetuksia Detroitin selviytymistaistelusta.

Seuraa kehitystä.

Profeetat ennakoivat tällaista. 

4: Raamatullisen kristillisyyden ja kristittyjen vainot puhkeavat hirvittävään voimaan.

Luetko englantia?

Jos, sinun kannattaa seurata päivittäin Christian Post uutispalvelun sivustoja. 

Ja / tai kymmeniä muita vastaavia Amerikassa toimitettuja konservatiivisia protestanttisia tai roomalaiskatolisia uutissivustoja. 

Luet uskomattomista tapahtumista. 

Maailman kristillisimmäksi valtioksi mainittu USA vainoaa  raamatullisia kristittyjä.

Raamattu-uskolliset ajetaan maan alle.

Ristit ja Raamatut julistetaan laittomiksi. 

Kristityt vanhemmat pakotetaan sallimaan, että heidän lapsillensa opetetaan yleisissä kouluissa homoseksuaalista yhdyntämallia ja suositellaan samaa sukupuolta olevien liittoja.  Lapsille kerrotaan yhdyntätekniikoista, ehkäisystä ja luokan edessä järjestetään eri- ja samaa sukupuolta olevien havainnollisia lähentymis- ja hyväilyesityksiä. Lapsille kerrotaan miten hakea abortti ja samaan hengenvetoon todetaan, ettei omille vanhemmille tarvitse kertoa.  Tämä veronmaksajien varoilla.

Kaikki tämä on alkanut ja tapahtuu Obaman presidenttiyden johdolla.

Profetioissa kaikuu nyt kirkkaasti varoitus Obamasta. 

Obama vie Amerikan antikristilliseen pimeyteen - ja ajallansa kaataa kansakunnan islamin syliin.

TODISTUS JEESUKSESTA KRISTUKSESTA ON PROFETIAN HENKI

Näin on.

Ilmestyskirja ilmoittaa sen.

Arkistoihini ei pääse sellaisia profetioita, joista puuttuu ristin sanoma.

Vakavimmatkin tuomion profetiat on höystetty Jerusalemia itkeneen Jeesuksen kyynelillä.  Jos näitä kyyneliä ei ole, profetia on joko lihasta tai perkeleestä.

Oletko nähnyt videon David Wilkersonista Moskovassa, profetoimassa tuhatkunnalle seurakuntatyöntekijälle tulevista entistä Neuvostoliittoa kohtaavista raskaista tapahtumista.  Kesken profetiansa David purskahtaa hillittömään itkuun.  Itku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.

On monia tapoja arvioida ja arvostella profetioita.

Profeetan kyyneleet ovat yksi arviomitta.

Rukoile Amerikan puolesta.

Rukoile Suomen puolesta.

Kuule, mitä Henki puhuu seurakunnassa.

Arvioi ja arvostele kaikki profeetallisuus Raamatun luotilangalla.

Ja itke.

Dallasin teologisessa seminaarissa opiskelleen Mark Hitchcocin ajankohtakirja "Sota, Iran, Israel ja Raamatun profetiat" ovh 22 €. Blogitarjouksena saat sen nyt hintaan 15 €. Tilaa ja lue. Tarjous on voimassa 31.8.2013 saakka.

Blogitarjous tästä linkistä etuhintaan 15 € + lähetyskulut. Merkkaa tilauslomakkeeseen tarjouskoodi BT1306. Tarjous on voimassa 30.8.2013 asti.

 

 

 

Kommentoi "Leo Meller tänään - Obama "profetoi": "Amerikan unelma on vaarassa tuhoutua""

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

  _____  __  __  ______   ______  _____  
 / ___// \ \\/ // |   \\ /_  _// | __ \\ 
 \___ \\  \ ` // | -- //  -| ||- | | \ || 
 /  //  | ||  | -- \\  _| ||_ | |__/ || 
 /____//   |_||  |______// /_____// |_____// 
`-----`   `-`'  `------`  `-----`  -----`  
                         
 
 

4 kommenttia "Leo Meller tänään - Obama "profetoi": "Amerikan unelma on vaarassa tuhoutua""

Harri Ikonen 2.8.2013 3.31

Yövuorossa työtoverini kanssa katsoimme yöllä läpi tv-kanavat. siellä oli tasan kaksi vaihtoehtoa aamuyöstä; joko brutaalia väkivaltaa tai kovaa pornoa.
Päivän uutis- ja ohjelmatarjonta on pelkkää homomyönteistä ohjelmaa. Muut kertovat meidän olevan kuilun reunalla taloudellisesti ja Suomen hukkuvan päihteisiin.
Ehkä tämä on sitä synkkyyttä ja toivottomuutta, jolloin ihmiset katsovat jälleen Jeesukseen ja koemme suuren herätyksen.
Itseasiassa mielestäni nykyisin tulee enemmän ihmisiä uskoon, kuin ennen - selvästi.

Hmmm 5.8.2013 18.08

Mielestäni Amerikan Yhdysvallat voisi Raamatussa olla nimeltään 'Peto' kuten Ilmestyskirjan luvussa 13 kerrotaan. Ilm 13:13 on mielenkiintoinen. Tuli taivaasta! USA kehittää/testaa paraillaan avaruudessa toimivaa laserasetta, jolla voi myös posauttaa kohteita maan päällä. Ilm 13:15 voisi viitata televisioon, joka myös kehitettiin USAssa tai yleensä kuvalliseen viestintään. Internet-aikakautena pedon kuva näkyy hyvin tietokoneen näytöllä ja reaaliajassa. Ilm 13:16-17 on kuvaus pedonmerkistä, jonka lanseeraus on lähellä USAssa kunhan sen talous ensin romahtaa/romautetaan. Tässä joitakin ajatuksia miksi USA voisi olla petovaltio.

Peter 6.8.2013 12.29

Hienoa ja kiihkotonta tekstiä (fundamentalismi/helluntailaisuus/karismaatikot).Olen täällä saksankielisessä Sveitsissä kuullut paljon
saarnoja karismaattisuuden vaaroista ( jota usein paholaisen työksi kutsutaan).Kiitos diferensoivasta opetuksestanne.Siunausta teille, perheellenne ja kaikille patmoslaisille.

MT 11.8.2013 21.22

Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen on kirjoittanut vuonna 2009 kirjan ''Länsimaiden tuho'', jossa hän ennustaa länsimaiden tuhoa maallisen tutkimuksen näkökulmasta.

Hän näkee länsimaiden tuhon syiksi nimenomaan uskonnollisista, tässä yhteydessä kristinuskosta ja sen arvoista luopumisen. Myös islamin kasvava vaikutus saa häneltä huomiota sen kasvavan vaikutuksen vuoksi. Eikä ymmärtääkseni niinkään positiivista huomiota. Alle linkkejä.

http://www.youtube.com/watch?v=6TXc8Hd_How

http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsimaiden_tuho

Ehkä on syytä todeta vielä historiallisesta perspektiivistä, että kulttuurien tuhoutumisen syyt voivat olla pitkän aikaa olemassa ennen kuin itse tuho sitten tapahtuu - ja se voi tapahtua sitten varsin nopeasti.

Tähän ei sinänsä tarvita profeetan (enemmän professorin) kykyä, vaan historiallista näkökulmaa.