2018-06-07 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi viikko sitten nimetyn ja nykyisen poliittisesti korrektin yleisen mielipiteen valtavirrasta poikkeavien näkemystensä vuoksi 6.6.2018 pikaisesti irti sanotun Aki Ruotsalan tapaus on konkreettinen osoitus siitä, että Suomessa ei julkisessa tilassa enää vallitse... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1154/tapaus_aki_ruotsala_ja_sananvapauden_tila_suomessa Patmos article
Juha Ahvio
7.6.2018
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Tapaus Aki Ruotsala ja sananvapauden tila Suomessa

Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi viikko sitten nimetyn ja nykyisen poliittisesti korrektin yleisen mielipiteen valtavirrasta poikkeavien näkemystensä vuoksi 6.6.2018 pikaisesti irti sanotun Aki Ruotsalan tapaus on konkreettinen osoitus siitä, että Suomessa ei julkisessa tilassa enää vallitse täysi sanan- eikä mielipiteenvapaus, vaan uusien seksuaalipoliittisten normien mukainen neuvostotyylinen vapaus ilmaista vain se yksi ja ainut sallittu sateenkaarimielipide.

Altti Papinsaaren Porilaine-lehdessä 6.6.2018 julkaistu kolumni oli Ruotsala-prosessin lähtölaukaus ja tarjosi ensisijaisen ”paljastuksen” ja ”syytelistan”, johon muutama tunti myöhemmin tapahtunut Ruotsalan nimityksen purku nojasi. Papinsaari ”paljasti” seuraavia Ruotsalan henkilöön liittyviä vakavia ongelmia:

”Pori Jazz saa Ruotsalasta eheyttävän arvojohtajan…Ruotsala on edistänyt tarmokkaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan suunnattua Nuotta-kampanjaa, jonka pääviestin mukaan homoudesta voi eheytyen parantua. Vaalitilaisuuksissa uusi jazzkiho on hyökännyt sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan…Vaikka toimitusjohtajalta ei musiikillisesti vielä odoteta suuria linjauksia, saattaa ensi vuoden jazzlavalle nousta melkoinen yllätys. Ruotsalalla on näet suorat suhteet Euroviisut voittaneeseen Israeliin, juutalaisen B´nai B´rith -järjestön kautta…Porilaisen jazzkansan ei tarvitse olla enää huolissaan edes trombeista, sillä Taivas-TV:n haastattelussa Aki Ruotsala kertoo: ’Olen laittanut koko toivoni Jeesukseen. Jeesus on mun paras kaveri´”.  

”Paljastavan syytelistan” mukaan Ruotsalan henkilöön liittyvät pahat ongelmat ovat siis ensinnäkin homoseksuaalisuudesta eheytymisen kokemuksen todellisuuden salliminen sellaisille, jotka itse ilmoittavat tällaisen kokeneensa, toiseksi sukupuolineutraalin avioliittolain arvostelu, kolmanneksi läheiset suhteet Israeliin ja juutalaisiin sekä neljänneksi se, että Ruotsala ilmoittaa ”laittaneensa koko toivonsa” Jeesukseen ja että ”Jeesus on mun paras kaveri”.

Papinsaaren kolumnin innoittamana Satakunnan kansa haastatteli Ruotsalaa 6.6.2018 ja pyrki taustoittamaan vielä kattavammin Ruotsalan tämänhetkisiä näkemyksiä.

Kyseisen artikkelin perusteella Ruotsalan tämänhetkiset näkemykset voidaan tiivistää kahteen pääkohtaan. Ruotsala ei ensinnäkään halua ulkopuolelta normittaen kyseenalaistaa yksilön omakohtaista eheytymiskokemusta, jos homoseksuaalisuutta aiemmin harjoittanut henkilö tällaisen eheytymisen sanoo kokeneensa ja toisaalta Ruotsala haluaa puolustaa ”ihmisen oikeutta ilmaista mielipiteensä”.  

Näiden artikkeleiden, niistä tehtyjen johtopäätösten ja niiden synnyttämän aiheeseen liittyvän pikajulkisuuden perusteella Pori Jazz 66 ry:n hallitus kutsui koolle hätäkokouksen ja päätyi purkamaan vastavalitun toimitusjohtaja Ruotsalan nimityksen. Kaikki tämä tapahtui muutaman tunnin aikahaarukassa, yhden ja saman päivän aikana.

Nimityksen purkamisen perusteeksi ilmoitettiin, että Ruotsalan lausunnot ovat ”festivaalin arvojen vastaisia”, kuten Verkkouutisten artikkeli 6.6.2018 kertoo. Koska Ruotsala tunnetaan vakaumuksellisena kristittynä ja KD-vaikuttajana ja koska hänen edellä viitatuissa ”kohun” aiheuttaneissa artikkeleissa ilmaisemansa lausunnot tiivistyvät yksilön henkilökohtaisen kokemuksen vakavasti ottamisen puolustamiseen ja ilmaisu- ja sananvapausoikeuden puolustamiseen, voidaan todeta, että Ruotsalan nimitys purettiin, koska hän on uskova kristitty ja koska hän haluaa puolustaa kokemisen vapautta ja sananvapautta.

Ruotsala ei artikkelilausumissaan tuominnut ketään, ei kieltänyt keneltäkään mitään, ei vaatinut keneltäkään mitään tiettyä elämäntyyliä, ei vaatinut ketään tulemaan uskoon, ei esittänyt kenellekään vaadetta muuttaa omia homoseksuaalisuutta ja sen olemusta koskevia käsityksiään, ei esittänyt millään tavalla ottavansa näitä teemoja työnsä eli Pori Jazzin johtamisen agendaan, ei edellyttänyt mitään muutoksia Pori Jazzin käytännön järjestelyihin, vaan päinvastoin korosti Pori Jazzissa toimittavan hänen johdollaan ”yleisesti hyväksyttyjen asioiden” viitekehyksessä jne.

Kaikesta tästä huolimatta Pori Jazz 66:n hallitus katsoi perustelluksi todeta Ruotsalan lausunnot festivaalin arvojen vastaisiksi. Tämä voi tarkoittaa vain sitä, että Pori Jazzin hallitus katsoo oikeutetuksi syrjintäperusteeksi sen, mitä syrjitty henkilö on, eli sen, että henkilö on tunnustava kristitty, ja sen, että henkilö haluaa sallia kaikille kokemuksen- ja sananvapauden ja sen, että henkilö itse käytti julkista sanan- ja mielipiteenvapauttaan homoseksuaalisuuteen liittyvistä asioista häneltä kysyttäessä.

Tämä kaikki tarkoittaa sitäkin, että Pori Jazzin arvoihin – ja näemmä suomalaisen niin sanotun virallisen yleisen mielipiteen edellyttämiin arvoihin – kuuluu kokemuksenvapauden rajoittaminen, sananvapauden rajoittaminen, vain yhdenlaisen homoseksuaalisuustulkinnan hyväksyminen absoluuttiseksi totuudeksi ja tähän sitoutumisen määrittäminen yhteiskunnallisen siveellisyyden normiksi ja näkemys, jonka mukaan julkikristitty ei ole sovelias eikä yleisesti hyväksytty henkilö esillä olevan kaltaiseen johtotehtävään.       

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kommentoi tapahtunutta Uuden Suomen blogissaan 6.6.2018 ytimekkäästi toteamalla, että:

”Leftis [vasemmistolainen poliittisesti korrekti isovelitotalitarismi] voitti. Moniarvoisuus ei”, ja että tässä muutaman tunnin tapahtumasarjassa oli kyse ”heimolynkkauksesta, julkisesta nöyryytyksestä ja häpeäpaalusta”.

Todellakin, Aki Ruotsalan teilaus oli nopeudessaan, tehokkuudessaan ja moraalisessa absoluuttisuudessaan kuin suoraan 1930-luvun Stalinin Neuvostoliiton näytösoikeudenkäynneistä, joissa puolueen ainoasta sallitusta oikeaoppisuudesta pois poikenneet nimettiin, paljastettiin, asetettiin syytteeseen ja tuomittiin julkisen häpeän ansaitseviksi epähenkilöiksi ja kansanvihollisiksi…

Tapaus Ruotsala osoittaa konkreettisesti, että elämme juuri siinä Eurostoliitto-Suomessa, josta Laura Huhtasaari on muissa yhteyksissä puhunut. Vastaavanlaiset neuvostototalitarismiasiayhteydet paikallistaa myös KD-kansanedustaja Päivi Räsänen Verkkouutisten 6.6.2018 artikkelissa ”Elämme yhden oikean käsityksen aikaa”.  

Aamulehden artikkelissa 6.6.2018 kansanedustaja ja KD-puheenjohtaja Sari Essayah puolestaan katsoo, että Aki Ruotsala on ”todennut viisaasti”, että jos ihminen itse kokee eheytyneensä jostain sellaisesta, mihin ei ollut itse tyytyväinen, eivät tätä kokemusta muut voi kyseenalaistaa.  

Eikö Essayahin siteeraaman Ruotsalan toteamuksen pitäisi olla nykyään itsestään selvän totuudenmukainen, oikea ja yhteiskunnallisesti vanhurskas? Jos mies kokee olevansa oikeasti nainen tai jotain muuta, sitten asia on nykyään niin. Tai jos joku kokee olleensa rikkinäinen homoseksuaalista käyttäytymistä harjoittaessaan ja tällaisen käyttäytymisen hylättyään kokee eheytyneensä, eikö asian silloinkin pitäisi nykyään olla niin, subjektiivisen kokemuksen nojalla ja sen oikeuden nojalla, että jokaisella on oikeus olla mitä on, eli oikeus tulla siksi mitä oikeasti on myös eheytymisen kautta? Eikö sen näin pitäisi mennä?

Ei se mene eikä sen pidäkään mennä, jos on uskominen keskustapuolueen kansanedustaja Mikko Kärnää. 6.6.2018 julkaistussa Demokraatti-lehden artikkelissa Kärnä vaatii poliisia selvittämään Sari Essayahin, Aki Ruotsalan ja kristillisdemokraattien lausuntoja ja toimintaa, joita Kärnä törkeän herjaavasti vertaa ”ihmisoikeuksien ja hyvien tapojen vastaisiin” rasistisiin ja kansallissosialistisiin näkemyksiin ja toimintamalleihin.

Kärnä siis tosiasiallisesti leimaa ja määrittelee julkisessa puheenvuorossaan kristillisdemokraattisen puolueen rasisti- ja natsijärjestöksi ja esittää, että KD-puoluetta ja sen puheenjohtaja Essayahia pitäisi oikeastaan kohdella samalla tavalla kuin natsien Vastarintaliikettä, joka lakkautettiin.    

Kun Ruotsala ja Essayah esittävät, että meidän tulee kunnioittaa itse kunkin omaa sisäistä kokemusta ja vakaumusta omasta itsestä, on kyse ihmisoikeudet kieltävästä rasismista ja kansallissosialismista.

Sen sijaan kun sateenkaariagendaa edistävät homo- ja genderaktivistit ja heidän pakkovaateitaan pelonsekaisella nöyryydellä noudattavat julkiset toimijat vaativat, että vain tietynlaiset yksilölliset sisäiset identiteettikokemukset ovat sallittuja ja että homoseksuaalisuuden olemuksesta ja yhteiskunnallisesta suotavuudesta on olemassa vain yksi absoluuttisen tosi ja oikea tulkinta ja että näistä pakkonormeista eri mieltä olevat ovat vapaasti syrjittävissä ja eristettävissä julkisuuden marginaaliin epähenkilöiksi stigmatisoituina ja että heidän sananvapauttaan pitää totalitaarisesti rajoittaa, on kyse kaikkien ihmisoikeuksien vaalimisesta, erilaisuuden suvaitsemisesta ja liberaalista keskustelun ja oikeusvaltiotyyppisen demokraattisen sanan- ja mielipiteenvapauden vaalimisesta.

Tällainen orwellilainen absurdin valheellinen ja tapaus Aki Ruotsalan konkreettisesti ilmi tuoma asiaintila osoittaa, että sananvapauden ja uskonnonvapaudenkin tila on Suomessa vaarallisesti heikentynyt. Henkilön ura ja julkinen asema voidaan näköjään tuhota sen nojalla, mitä henkilö on, siis siinä tapauksessa, että henkilö on vakaumuksellinen arvokonservatiivinen kristitty, joka haluaa pitää kiinni perustuslain yhä edelleen suomasta perusoikeudesta eli sananvapaudesta.

Asiaintila ei voi jatkua tällaisena. Suomeen on palautettava täysi ja aito sanan- ja mielipiteenvapaus. Sateenkaaritotalitaristien vaateista huolimatta perustuslailliset perusoikeudet kuuluvat myös arvokonservatiiveille.           

 

Kommentoi "Tapaus Aki Ruotsala ja sananvapauden tila Suomessa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _  __  __       _  _   ______ 
| | | || \ \\/ //  ____  | || | || /_  _// 
| |/\| ||  \ ` //  |  \\ | || | ||  | ||  
| /\ ||  | ||  | [] || | \\_/ ||  _| ||  
|_// \_||  |_||  | __//  \____//  /__//  
`-`  `-`  `-`'  |_|`-`   `---`  `--`   
           `-`             
 
 

137 kommenttia "Tapaus Aki Ruotsala ja sananvapauden tila Suomessa"

Sivu 1/10

Antti 7.6.2018 18.16

Kiitos Juha jälleen loistavasta kirjoituksesta ja siunausta ja voimia sinulle. Antakaamme kristyttyjen arvokonservatiivien äänen myös kuulua julkisessa keskustelussa. Jeesus Kristus on kerran viimeisenä seisova multien päällä. 18. "Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet."

Osuuskauppalainen 7.6.2018 18.16

Ollaanko jo niin pitkällä, että kristittyjen pitää olla huolissaan työpaikoistaan jos ei allekirjoita työnantajansa uusia "arvoja"?
SOK on Pride-tapahtuman pääsponsori. Onko työpaikkani vaarassa jos en hyväksy työnantajani uusia "arvoja"?
Tarvitsee olla nyt kieli keskellä suuta mitä uskaltaa enää kahvipöydässä sanoa....

Nopeasti on arvot kääntyneet päälaelleen.

Minna Tulander-Nikulainen 7.6.2018 21.12

Suomi on ihmeellisen hysterian vallassa,täällä kuuluu jatkuvasti pöyristyä ja pahoittaa mielensä.
Kun ihminen asiallisesti,toista tahallisesti loukkaamatta, esittää mielipiteensä, ei kenelläkään pitäisi olla siihen nokan koputtamista.Suomessa asia on ymmärretty ilmeisesti niin, että "jos minulle tulee asiasta paha mieli,pitää vaatia pahan mielen aiheuttaja tilille".Aikuisuuteen kuitenkin kuuluu myös erilaisten mielipiteiden sietäminen-,demokraattisessa yhteiskunnassa kun on (tai ainakin pitäisi olla)mielipiteen vapaus.

Eikö tässä maassa voi mennä enää edes pissalle(sukupuolineutraalit vessat) tai Porin Jazzeille ilman perinpohjaisesti selvitystä siitä, mitä ajattelet homoseksuaalisuudesta tai genderideologiasta? Tää koohotuksen ja sensitiivisyyden määrä saa ihan käsittämättömät mittasuhteet:jonkun Iiro Rantalan dramaattinen "ensoitaporinjazzeissakoskaanenää" plus muiden(kin)suorstam hysteerinen elämöinti saa aikaan fiiliksen, että jossain olisi tapahtunut joku järkyttävä katastrofi.Ja kyse on ollut kuitenkin ainoastaan yhden ihmisen täysin asiallisesti ilmaisusta mielipiteestä.

Eino Heikkinen 8.6.2018 6.03

Niinpä, aikoihin on eletty.
Kirjoitin tuossa eräässä toisessa blogissa kommenttina oletukseni, että kyllä festivaalijärjestäjät sitten vasta olisivat "pississä", jos he eivät olisi tuota ilmeisen jakomielitautista päätöstä ja julkilausumaa tehneet, tietäen näiden ultra fundametalististen seta &kumpp järjestöjen häikäilemättömyyden järjestää todella suuria vahinkoja herjaus ja parjaus kampanjoillaan vaarantaen sekä rahoituksen ja koko festivaalin tulevaisuuden. Luulen että festivaalin järjestäjät muutoin olisi viitannut kintaalla moiseen. Siis tämä on olettamukseni jonka uskon jossain määrin ainakin pitävän paikkansa. ?

OLAVI SAKSALA 8.6.2018 6.03

Kiitos aravoisa Juha Ahvio

Voiko tämä olla totta?
Voiko Suomessa tänään oikeasti joutua syytettyjen penkille oman mielipiteensä ilmaisemisesta?
Timo Soini ei saanut ilmaista mielipidettään. Nyt sama toistuu Aki Ruotsalan tapauksessa.
Kyse on kaikkein tärkeimmästä kansalaisen oikeudesta; perustuslain takaamasta mielipiteen ilmaisuvapaudesta, joka kuuluu jokaiselle vapaalle ihmiselle sivistysvaltiossa.
Onko Suomi enää vapaa länsimainen sivistysvaltio?
Johtaako tätä maata nyt SETA ja valtamedia omine mielipiteineen, jotka jokainen kansalainen alistetaan pakolla omaksumaan? Muutoin joudut vaikeuksiin.
Nämä em. kaksi esimerkkiä osoittavat, että olemme siirtyneet Suomessa pakkovaltaan, jossa SETA, valtamedia ja valtaeliitti määräävät, miten sinun ja minun tulee tästä eteenpäin ajatella ja ilmaista mielipiteemme. jos mielimme elää joutumatta syytettyjen penkille.

Kysymys kuuluu. Missä nyt on oikea johtajuus?.
Onko valtaeliitti unohtanut täysin vastuunsa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien puolustajana?
Sote kiemuroiden perustuslailliset ongelmat ovat mitättömän pieniä asioita sen rinnalla, että ihminen menettää vapautensa ja joutuu alistumaan pakkovallan ja sanelun alle.
Pohjoiskorea, entinen Itäsaksa/STASI ja Neuvostoliitto/KGB:ko ovat Suomen tulevaisuus?
Puistattaa, jos me kansalaiset emme nyt ajoissa herää puolustamaan vapauttamme SETA:n, valtamedian ja valtaeliitin ja pakkovaltaa ja sanelua vastaan.
Olavi Saksala

Erkki Hänninen 8.6.2018 10.31

Boikotoimaan kristityt jumalatonta Pori Jazzia nyt. Yhteisrintamaan!

Janne Antero 8.6.2018 11.52

Näin markkinatalous valitettavasti toimii.
Tilanne on sama kuin, jos Ahvio esimerkiksi ilmaisisi jossain haastattelussa epäilevänsä holokaustin historiallisuutta. Olen varma, että ”Ahvion erottaminen Patmoksen palveluksesta olsii nopeudessaan, tehokkuudessaan ja moraalisessa absoluuttisuudessaan kuin suoraan 1930-luvun Stalinin Neuvostoliiton näytösoikeudenkäynneistä, joissa Puolueen ainoasta sallitusta oikeaoppisuudesta pois poikenneet nimettiin, paljastettiin, asetettiin syytteeseen ja tuomittiin julkisen häpeän ansaitseviksi epähenkilöiksi ja kansanvihollisiksi…” ja mikä tärkeintä yksikään ylläolevista kauhistelijoista ei silloin asettuisi tukemaan Ahviota!
Aki ei uhriutunut älkäämme mekään!

Jouni 8.6.2018 11.52

Suomi maailman luterilaisin maa on aloittanut julkisesti kristittyjen vainoamisen mielipiteiden ja vakaumuksen vuoksi.

Veku 8.6.2018 13.44

Satakunnan kansan jutun otsikointi ei ihan vastannut jutun sisältöä.

Tämä oli kuin Fingerpori sarjakuvan toimittaja haastattelemassa kaupunginjohtaja Homeliusta.

"Rinnastaan homot huumeidenkäyttäjiin". Otsikon mukaisen rinnastuksen voi Ruotsalan sanoista tehdä vain tarkoistushakuisesti sanomisia vääntelemällä.

Olli-Pekka Lindgren 8.6.2018 13.44

Ei ole olemassa homoseksuaalistta miestä, joka on muuttunut heteroseksuaaliksi, eikä päinvastsoin. On kyse biseksuaalisuudesta, jolloin
henkilö voi valita kumman sukupuolen kanssa harrastaa seksiä. Osa
biseksuaaleista päättää uskonnollisen painostuksen takia harrastaa
seksiä vain naisen kanssa.

Bux 8.6.2018 16.56

Erikoisinta oli se, että miksi konservatiivinen kristitty yleensäkin rekrytoitiin tai hän halusi jazz-festivaalin toiminnanjohtajaksi. Sehän on sama asia kuin Saatanan metkujen erikoisasiantuntija valittaisiin Patmoksen toiminnanjohtajaksi tai kommunisti monikansallisen yrityksen pääjohtajaksi.

Jazz-musiikin perusta on pakanallisissa afrikkalaissa riiteissä ja se levisi taidemusiikiksi New Orleansin ilotalojen kautta matkalla kohti suuria järviä. Jazz-musiikissa pyritään nimenomaan normien ja rajojen rikkomiseen. Se on myös poliittista musiikkia, jonka historia on elimellisessä yhteydessä niin USA:n rotusyrjintää vastustavaan kansalaisuusliikkeeseen, feminismiin kuin sittemmin sateenkaariaktvismiin ja black live matters -juttuihin. Kansallissosialistitkin pitivät ja pitävät kyseistä taidemuotoa rappiotaiteena.

Eiköhän se ole kaikkien tai molempia (siis Pori Jazzin ja Aki Ruotsalan) etu, että KD-nuorten entinen puheenjohtaja ei toimi Pori jazzin toiminnanjohtajana.

Annikki Salo 8.6.2018 19.44

Olemme todella vakavassa lopun ajassa, jossa luopumus esiintyy yhä röyhkeämpänä. Kun Aki Ruotsala kertoi oikean näkemyksensä sukupuolisuudesta, niin sitä tuli kohu ja siinä mediassa syyllistetään sekä asianomainen että hänen puolustajansakin syrjinnästä.
Raamattu kertoo, että Sodoman miehet olivat raivoisia vaatiessaan, että Loot antaisi hänen vierainaan olleet enkelit heidän "heidän ryhtyäkseen heihin." Kun Loot ei suostunut siihen, niin he uhkasivat häntä: "Nytpä me pitelemmekin pahemmin sinua kuin heitä." sitten he kävivät rajusti tuon miehen, Lootin, kimppuun ja rupesivat murtamaan ovea. Silloin enkelit ojensivat kätensä, vetivät Lootin luokseen ja sulkivat oven. He sokaisivat miehet". Lue koko vakava tapaus 1Ms. luku 19:1-25).

Minna Tulander-Nikulainen 8.6.2018 23.13

Professori Alf Rehn on tänään facebooksivuillaan toivottanut Aki Ruotsalaa puolustaneen Päivi Räsäsen "hevon helvettiin".Tämän "vuoden puhuja" tittelinkin saanut professori jatkaa "kai nyt joku sentään voisi tehdä ihan hygieniasyistä maasapoistamispäätöksen".Näitä lausuntojaan hän puo,ustelee sanomalla "Professori on vapaa ihminen,jonka työtehtäviinkin periaatteessa kuuluu kommentoida asioita".

Aki Ruotsala ei kaiketi sitten kuuluu tällaisen samanlaisen oikeuden omaaviin vapaisiin ihmisiin.Ruotsalan kommentit,joiden ei hänen omien sanojensakaan mukaan ollut tarkoitus loukata ketään, johtivat hätäistuntoon ja lopulta Ruotsalan erottamiseen virastaan.Nähtäväksi jää,ruoditaanko Rehnin puheita,jotka mielestäni yltävät törkeän solvauksen tasolle,samalla intensiteetillä.Kutsutaanko koolle hätäkokous?Punnitaanko sitä, onko Rehnin lausunnot vahingoksi hänen työnantajalleen?Saako Rehn kenkää?Jos e, niin miksi ei?
Rehn perustelee kimpaantumistasn sillä,ettei voi sietää homofobisia lausuntoja.Sen sijaan hän ei perustele, missä tätä homofobisuutta havaitsee.Joku hänen lauseistaan antaa ymmärtää,että tuohtuminen johtuu Ruotsalan ja Räsäsen eheytymiskommenteista.Se antaa hänelle mielestään oikeuden määritellä ko.henkilöt homofobisiksi.Sen sijaan omat kommenttinsa siitä,kuinka uskovien tulisi eheytyä "uskovaisista järkeviksi"eivät hänen mielestään ole killään lailla fobisia.

Puhutaan nyt ennenkaikkea sananvapaudesta.Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä,myös Alf Rehnillä.Kuitenkin on oleellista millä tavalla sen tekee.On täysin käsittämätöntä ja ainakin minun logiikkani ja oikeudentajuni vastaista, että Ruotsalan puheet,joista hän on useaan otteeseen sanonut,etteivät ne ole tarkoitettu loukkaamaan ketään ja joiden oikean tarkoituksen hän on selittänyt johtavat hänen erottamiseensa mutta sen sijaan Alf Rehnin lähes natsistinen puhe "hygieniasyistä tapahtuvaan maastapoistamiseen"ei tunnu johtavan mihinkään toimenpiteisiin.

Seta toitottaa meille kuinka ei olemassa miehiä eikä naisia.Sitä sanomaa saa täysin esteettömästi viedä kouluihimme, vaikka siihen ei ole mitään perusteita.Kun Ruotsala sanoo, ettei ole olemassa homoja vaan lähinnä homoutta, ja mun käsittääkseni painottaa tällä sitä, että on olemassa ennenkaikkea ihmisiä, nousee taas hirveä älämölö.Eli miehiä ja naisia ei siis saa olla ja ihmisiä ei saa kategorisoida, homoja on!

Meille on myös seyan toimesta kerrottu, kuinka ihmisen seksuaalisuus,jopa sukupuoli voi vaihdella ja muuttua.Kuitenkaan ilmeisesti saman porukan mielestä jos muutos tapahtuu kristillisessä terapiassa se ei enään olekaan sallittua, vaan puoskarointia ja epäilyttävää.Taas logiikka ontuu.Taikasana tässäkin tuntuu olevan "kristillisyys

Tarkkailija 8.6.2018 23.13

Janne Antero kirjoitti: "Olen varma, että Tilanne on sama kuin, jos Ahvio esimerkiksi ilmaisisi jossain haastattelussa epäilevänsä holokaustin historiallisuutta. "Ahvion erottaminen Patmoksen palveluksesta olsii nopeudessaan, tehokkuudessaan ja moraalisessa absoluuttisuudessaan kuin suoraan 1930-luvun Stalinin Neuvostoliiton näytösoikeudenkäynneistä, joissa Puolueen ainoasta sallitusta oikeaoppisuudesta pois poikenneet nimettiin, paljastettiin, asetettiin syytteeseen ja tuomittiin julkisen häpeän ansaitseviksi epähenkilöiksi ja kansanvihollisiksi…” ja mikä tärkeintä yksikään ylläolevista kauhistelijoista ei silloin asettuisi tukemaan Ahviota!"

Rinnastus ei nyt oikein toimi. Patmos on uskonnollinen, vakaumukseen perustuva järjestö, jossa Ahvio toimii käytännössä julistustehtävässä. Jos Ahvio kiistäisi holokaustin, voitasiin hänen julistuksensa katsoa olevan vastoin Patmoksen edustamaa vakaumusta. Ruotsala ei puolestaan toimitusjohtajana ollut minkäänlaisessa julistustehtävässä, eikä hänen vakaumuksensa liittynyt Pori Jazz-organisaatioon millään tavalla. Pori Jazz on musiikkitapahtuma, johon ei ainakaan pitäisi liittyä minkäänlaista poliittista tai uskonnollista agendaa.

Anonyymi 8.6.2018 23.13

Hienoa, että olette lukeneet Juhan artikkelin! Jos kuitenkin haluatte, että asioille tehdään jotain, pitää toimia. Moniko tänne kommentoineista on esim. ottanut yhteyttä kansanedustajiin, tasa-arvovaltuutettuun tai muihin päättäjiin ja vaatinut asian oikaisua?