2013-03-10 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Vuosi sitten kesällä ilmestyneessä Minne menet, Suomen Siion? -kirjassani (Kuva ja Sana 2012) kirjoitin joitakin rivejä kahdesta merkittävästä vasemmistoradikaalista ajatushautomosta. Vuonna 1963 perustetun ja Washingtonissa sijaitsevan Politiikantutkimuksen instituutin (Institute for Policy Studies... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/441/juha_ahvio_sunnuntaina_-_miljardoori_george_sorosin_vasemmistolobbaus_on_todellisuutta_suomessakin Patmos article
Juha Ahvio
10.3.2013
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Juha Ahvio sunnuntaina – Miljardööri George Sorosin vasemmistolobbaus on todellisuutta Suomessakin

Vuosi sitten kesällä ilmestyneessä Minne menet, Suomen Siion? -kirjassani (Kuva ja Sana 2012) kirjoitin joitakin rivejä kahdesta merkittävästä vasemmistoradikaalista ajatushautomosta. Vuonna 1963 perustetun ja Washingtonissa sijaitsevan Politiikantutkimuksen instituutin (Institute for Policy Studies, IPS) sekä vuonna 1973 perustetun ja Amsterdamissa sijaitsevan Ylikansallisen instituutin (Transnational Institute, TNI) aktivistitutkijat ovat suuressa määrin juuri niitä, joiden tuottamat ”tutkimustulokset” ja maailmantapahtumien tulkinnat ovat ohjanneet kansainvälisen vasemmistopolitiikan – ja tämän osana myös kirkkojen sisällä vaikuttavan niin sanotun uskonnollisen vasemmiston – suuntautumisia niin Amerikassa kuin Euroopassa

Sivulla 81 totesin tällä tavalla:

”Nykyisellä kulttuurimarxilaisesti painottuneella kansainvälisellä äärivasemmistolaisella liikehdinnällä on edelleen samat ideologiset ohjaajat kuin 1960–70-luvuillakin. Edellä mainitut marxilaishenkiset aivoriihet – yhtä hyvin kuin radikaalivasemmistolaiset rahoittajat kuten miljardööri George Soros säätiöverkostoineen – ovat olleet 1990-luvun ja 2000-luvun suuryritysten ja globaalin kapitalismin sekä Irakin sodan vastaisten ruohonjuuritason kansalaisliikkeiden ja mielenosoitusten käynnistäjinä ja taloudellisena tukena; tuoreimpana esimerkkinä Sorosin rahoittama Occupy Wall Street -liikehdintä. Mutta kuten Mark D. Tooley osoittaa Faith & Freedom -lehden vuodenvaihteen 2010–2011 artikkelissaan ’An Unholy Alliance: George Soros Backs the Evangelical Left’, Soros ja hänen Open Society -instituuttinsa ovat tukeneet myös Jim Wallisin evankelikaalisen vasemmistolaista Sojourners-toimintaa miljoonilla dollareilla 2000-luvulla.”

Mielenkiintoisen ja ajankohtaisen tuoreen suomalaisen esimerkin tällaisen kansainvälisen vasemmistorahoituksen ja sen myötä tapahtuvan vaikuttamisen todellisuudesta tarjoaa 26.2.2013 Helsingissä suomeksi ilmestynyt pamfletti Kymmenen polkua populismiin: Kuinka vaikenevasta Suomesta tuli äänekkään populismin pelikenttä. Pamfletin on kirjoittanut toimittaja Johanna Korhonen, joka on viime aikoina yhdessä tutkijatohtori Sari Roman-Lagerspetzin kanssa esiintynyt julkisuudessa kirkollisen konservatismin vastaisena aktiivisena toimijana ja kannanottajana radikaalin ”uudistushenkisyyden” puolesta.

Korhosen pamfletti löytyy täältä: http://www.magma.fi/magma-media/tio-vaegar-till-populism.

Erityisen mielenkiintoiseksi Korhosen pamfletin tekee se, että kirjasen julkaisija on Lontoolainen Counterpoint, jota pamfletin kansilehti luonnehtii tällä tavalla:

”Counterpoint on tutkimus- ja asiantuntijaryhmä, joka tutkii yhteiskuntatieteiden menetelmin yhteiskunnan, politiikan ja kulttuurin dynamiikkaa. Tarkastelemalla kansalaisyhteiskunnan toimintaa eri yhteyksissä Counterpoint auttaa organisaatioita kehittämään kestävien ja menestyvien yhteiskuntien ratkaisuja.”

Korhosen pamfletti on julkaistu osana Counterpointin ”Recapturing Europe’s Reluctant Radicals” -tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on selvittää, ”millä keinoin populismista viehättyneet äänestäjät voitaisiin houkutella tukemaan humaania, yhteiskuntaa aidosti rakentavaa politiikkaa”, kuten Korhonen pamflettinsa sivulla 83 luonnehtii.

Pohdittavana ongelmana nähdään siis viime vuosina tapahtunut niin sanotun oikeistopopulismin eli laajaa kannatusta saaneen kansallismielisen arvokonservatismin ja maahanmuuttokriittisyyden nousu monessa Euroopan maassa. Tavoitteena on analysoida tämän nousun syitä ja löytää keinoja, joilla uuden oikeistolaisuuden ja konservatismin kannattajat saataisiin hylkäämään nämä kannat ja palaamaan takaisin vasemmisto- ja monikulttuurisuushenkisen politiikan taakse.

Korhosen pamfletin aiheena on perussuomalaisuuden nousu Suomessa ja tämän nousun taltuttamisen keinojen pohdinta.

Pamflettinsa sivuilla 11 ja 28 Korhonen luonnehtii perussuomalais-populistista ja konservatiivista aatemaailmaa ja viittaa kannattamiinsa myönteisiin vaihtoehtoihin, joiden kannalle populisteja nyt äänestävät tulisi myös voittaa:

”Kuulun itse siihen väestönosaan, jota rasismi, ulkomaalaisvastaisuus, suppea kansallismielisyys, näköalaton itsekkyys ja näiden populistinen markkinointi kauhistuttavat…Uhkia ovat hahmoton ’kansainvälisyys’, se, joka vie tavalliset suomalaiset työpaikat Aasiaan; ulkomaalaiset, koska he kilpailevat samoista käsillä tekemisen työpaikoista kuin suomalaiset vähän koulutetut; monikulttuurisuus, koska se tekee pelikentästä liian monimutkaisen; sekä kaikenlaiset uudet aatteet, jotka sekoittavat ’perinteistä suomalaista arvopohjaa’ ja vähentävät turvallisuudentunnetta entisestään. Näitä edelleen uusilta tuntuvia aatteita ovat muun muassa ympäristöliike, feminismi sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen.”

Sivulla 65 Korhonen sivuaa myös kirkkopoliittisia teemoja:

”Maailman nopea muuttuminen on nostanut Suomessa esiin uuskonservatiivisen virtauksen, joka osuu yksiin populististen aatteiden nousun kanssa. Samoin kuin eräät äärikristilliset ryhmät, myös Perussuomalaiset vastustavat seksuaalivähemmistöjen avioliitto- ja adoptio-oikeutta…Eräät kristilliset ryhmät ja ääriliikkeet ovat viime vuosina nostaneet profiiliaan muun muassa vastustaessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia…”   

Merkille pantavaa on se, kenelle Counterpoint-asiantuntijaryhmä ja tähän liittyen Johanna Korhonen lausuvat kiitoksensa pamfletin sivulla 5:

”Counterpoint haluaa kiittää Open Society Foundation -säätiötä saamastaan tuesta projektille ’Recapturing Europe’s Reluctant Radicals’.

Projektin ja sen osana Korhosen pamfletin on siis rahoittanut vasemmistomiljardööri George Sorosin Open Society Foundations.

Mutta kuka on George Soros? Soros, joka on syntynyt vuonna 1930 Unkarissa ei-uskonnolliseen juutalaiseen perheeseen ja on alkuperäiseltä nimeltään György Schwartz, lukeutuu maailman rikkaimpien miesten joukkoon. Hänen omaisuutensa kokonaisarvo on arvioitu yli kymmeneksi miljardiksi dollariksi.

Soros on luonnehtinut itseään ateistiksi. Hän on vakaumuksellinen Israelin, sionismin – kuten kaiken muunkin kansallismielisyyden – ja Israelia puolustavien juutalaisorganisaatioiden kuten AIPAC:in kriitikko. Sorosin ihanteena on globaali ja sekulaarin humanistisista lähtökohdista määritellyllä tavalla ”avoin yhteiskunta”, joka toimisi niin sanotun demokraattisen sosialismin ihanteiden mukaisesti. Soros ei kannata vapaata markkinataloutta, vaan keskusjohtoista vasemmistoliberaalia sääntelyä, maailmanhallituksen valvomaa ja sääntelemää globaalia hyvinvointivaltiota.

Vuonna 1993 The Independent -lehden haastatteluartikkelissa ”The Billionaire who Built on Chaos – George Soros” Soros totesi näkevänsä itsensä jonkinlaisena jumalana, kaiken luojana. Vuonna 1987 ilmestyneessä kirjassaan The Alchemy of Finance Soros toteaa sivulla 362, että on aina ollut varsin vahvasti tietoinen omasta merkittävyydestään ja että on haaveillut olevansa jonkinlainen jumala.  Vuonna 1991 ilmestyneessä kirjassaan Underwriting Democracy Soros ilmoittaa sivulla 3, että on hautonut suuria messiaanisia kuvitelmia itsestään aina lapsesta asti ja että nämä fantasiat ovat sellaisia, joita hän tahtoi toteuttaa sikäli kuin hänellä on siihen varaa.

Sittemmin Sorosilla on ollut varaa ryhtyä toteuttamaan tällaista ”hyväntekeväisyyttä”, joka kumpuaa hänen messiaanisista jumaluushaaveistaan ja jonka on määrä johtaa ”avoimeen” maailmanyhteiskuntaan. Pahin uhka tälle haaveelle on Sorosin mukaan kapitalismi vapaan markkinatalouden merkityksessä, http://www.theblaze.com/stories/2011/10/06/in-his-own-words-an-examination-of-some-of-soros-socioeconomic-philosophies/.

Mutta miksi miljardööri pitää vapaata markkinataloutta uhkana suurimmille haaveilleen ja miksi miljardööri Soros lobbaa miljoonillaan sosialistisia hankkeita ajavia liikkeitä? Koska Soros ei kannata aitoa vapaata kilpailua eikä hajautunutta omistamista, vaan kaiken varallisuuden saattamista pienen ja omasta mielestään muita huomattavasti valistuneemman valtaeliitin monopolistiseksi pääomaksi ja omaisuudeksi. Keskitetyn pääoman tuoma keskitetty ja maailmanlaajuinen valta kiehtoo. Siksi Sorosin haaveena on käytännössä globaali sosialismi, jossa yksityinen kansalainen ei omista mitään mutta pieni eliitti – johon lukeutuviksi Sorosin kaltaiset omasta jumalallisuudestaan vakuuttuneet superrikkaat aina luontevasti itsensä näkevät – omistaa kaiken ja kykenee näin muodoin ”hyväntahtoisesti” järjestämään yhteiskunnan kaikkien parhaaksi.  

Sorosin imperiumin hermokeskuksen muodostaa investointiliike Soros Fund Management LLC ja hänen poliittiset operaationsa toteutetaan Open Society Instituten (OSI) kautta. OSI on keskeinen toimija Soros Foundation Networkissa, jonka Open Society Foundations puolestaan operoi yli 50:ssä maassa.

Sorosin omat säätiöt ja niiden tukemat lukuisat muut vasemmistolaiset säätiöt USA:ssa ja eri puolilla maailmaa – joiden käytössä olevat rahavarat ovat lähes kymmenkertaiset verrattuna oikeistolaisia ja konservatiivisia päämääriä ajavaa politiikkaa tukevien säätiöiden varoihin – edustavat ja ajavat esimerkiksi seuraavia näkemyksiä ja tavoitteita:

USA:n poliittiset ja taloudelliset rakenteet ovat sortorakenteita; Israel on apartheid-valtio, joka rikko arabien ihmisoikeuksia; vasemmistolaisten poliitikkojen valituksi tuleminen vaaleissa kautta USA:n; avoimien rajojen, laajamittaisen maahanmuuton ja vallitsevien maahanmuuttolakien muuttamisen edistäminen; veronkorotuksilla rahoitettujen sosiaalipalveluiden radikaali laajentaminen; kaikille laittomille maahanmuuttajille armahdus ja täydet sosiaaliedut; radikaalin ympäristöliikkeen tukeminen; USA:n ulkopolitiikan saattaminen YK:n valvontaan ja sosialististyyppisten talousratkaisuiden edistäminen maailmanlaajuisesti.

Muita Sorosin tukemien säätiöiden ja järjestöjen ajamia asioita ovat vapaa aborttioikeus, eutanasia, homoliitot, huumeiden vapauttaminen, kuolemanrangaistuksen vastustaminen sekä uskonnon aseman heikentäminen yhteiskunnassa ja sosiaalisen konservatismin vastainen aktivismi.

Tiivis yhteenveto Sorosin rahallisen tuen määrästä tällaisille hankkeille on luettavissa esimerkiksi Dan Gainorin artikkelista ”George Soros, Godfather of the Left Gives $550 Million to Liberal Causes” joulukuulta 2011: http://www.foxnews.com/opinion/2011/12/14/george-soros-godfather-left-gives-550-million-to-liberal-causes/.

Tällainen superrikkaan eliitin rahoittama vasemmistolobbaus on siis todellisuutta suomalaisessakin arkipäivässä, sekä yhteiskunnallisesti että kirkollisesti, kuten Johanna Korhosen tuore pamfletti konkreettisesti osaltaan osoittaa.                   


Kommentoi "Juha Ahvio sunnuntaina – Miljardööri George Sorosin vasemmistolobbaus on todellisuutta Suomessakin"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __  ______       _  _  _  _  
\ \\ / // /_  _//  ____  | || | || | | | || 
 \ \/ //  -| ||-  |  \\ | || | || | |/\| || 
 \ //   _| ||_  | [] || | \\_/ || | /\ || 
  \//   /_____// | __//  \____// |_// \_|| 
  `   `-----`  |_|`-`   `---`  `-`  `-` 
           `-`             
 
 

9 kommenttia "Juha Ahvio sunnuntaina – Miljardööri George Sorosin vasemmistolobbaus on todellisuutta Suomessakin"

Rose 10.3.2013 6.09

Soros on kaiketi Suomessakin monen mielestä ollut jonkinmoinen hyväntekijä lahjoituksineen. Lähempi tutustuminen asioihin taitaa todellakin olla hyödyksi.

68 10.3.2013 15.06

maaseudun tulevaisuus lehti kirjoitti jokinaika sitten ko.henkilöllä olevan jo lähes satatuhatta hehtaaaria viljelysmaata etelä-amerikassa .. nyt kun nämä erilaiset ruoka- ja sää ilmiöt saa aikaan nälänhätää ja levottomuuksia ei taida olla vaikea päätellä ettei ole ihan puhtaita jauhoja georgen pussissa

Ihmettelyä 10.3.2013 23.05

Sinänsähän Johanna Korhonen on lahjakas ihminen ja aikanaan kun uskoon tulee,niin erinomainen varmaan olisi hänen julistuksensa.Taannoin hän oli maallikkopuhujana eräässä Helsingin kirkossa. Korhonen opetti vanhankantaisen autoritäärisellä otteella kirkkokansaa:"On muitakin uskontoja(kuin kristinusko), joiden yhteiskunnassa on demokratia kehittynyttä".No,tässä ei varmaankaan Korhonen tarkoita Israelin yhteiskuntaa,sitä arvostaen. Mutta tohtori Ahvioon viitaten,Korhosen ristiriitaisen perusteettomat demokratiaväitteet kristinuskoa mollaten,kuvastanevat tuon soroslaisen tausta-ajattelutavan vaikutuksia.Kummallista,että siis korhos-tyylisen ajattelutavan mukaan esim.naisilla on siis ei-kristillisissä islamilaisessa Pakistanissa ja hindulaisessa Intiassa demokraattiset olosuhteet? No, siksi ymmärrän, että Korhonen ei ymmärrä, että hän ei ymmärrä tai ei halua ymmärtää, että naisilla ei ole oikein mitään muita oikeuksia kuin oikeus velvollisuuksiin noissa maissa(esim. Intia,Pakistan) joissa naisia raiskataan,murhataan,silvotaan,orjuutetaan naisia ja tyttöjä toisin kuin kristinuskon vallitsevassa yhteiskunnassa.Mutta siis pääasiahan noissa ko.soroslaisessa maailmanvaltaideoissa on se, että kunhan hyökätään kristillis-juutalaista yhteiskuntademokratiaa ja tasa-arvokäsitystä vastaan.Viis ristiriitaisuuksista?Siunausta Korhoselle toivotan.

Erkki Hänninen 12.3.2013 11.37

Rukoilkaamme myös George Sorosin puolesta, että hänestä tulisi Messiaan opetuslapsi. Tiedä vaikka minkälainen evankelista ja lähetystyön taloudellinen tukija hänessä Jumalan näkökulmasta piilee... Olihan Saulus Tarsolainenkin kristittyjen vainooja ennen udestisyntymistään, jonka jälkeen hän palveli Kristusta apostoli Paavalina.

Sayeret Golani 14.3.2013 0.42

Vihervasemmistossa jyllää massiiviset pahuuden voimat.Hienoa, että rohkeat ihmiset kuten Juha kertoo näistä vaaroista avoimesti.

tapio 14.3.2013 22.45

On todella harvinaista että tällaisia kirjoituksia vielä näkee kristittyjen piirissä!Aivan oikein että nämä suuret "maailmanparantajat" johon Soroskin kuuluu,haluavat rajoittaa ihmiselämää.Jos viettää edes hiukan aikaa näitten "jumalien" suunnitelmien parissa niin luulisi herättävän kysymyksiä.Edelleenkin ihmisen aivopesu jatkuu kiihtyvällä tahdilla!Kiitokset Juhalle tästäkin kirjoituksesta ja toivon mukaan muutkin huomaisivat nämä kirjoitukset.

keijo 16.3.2013 14.36

Matt.16
1 Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta.
2 Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa',
3 ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.
Kiitos Juha tiedoista, jotka monelta ovat olleet salassa.

Luuk. 8:17
Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon.

Keskenkasvuinen 18.3.2013 16.33

Kiitos hienosta kirjoituksesta.

Kyllä on terveellistä punnita omaa arvomaailmaansa ja tavoitteitaan näidenkin "uhkakuvien" edessä.
Vaikean ja vaivalloisennäköisen kirjoituksen pelästyttämän lukijan kannattaisi kuitenkin paneutua tähän mukaansatempaavaan ja lopulta ajantasatiedolla hyvin palkitsevaan kirjoitukseen.

Iloitsen aina rohkeista ihmisistä ja ahkerista myös, joten - kiitos ja siunausta Juha.

Keijo Alhomäki 20.3.2013 18.01

Kannattaako Juha Ahvio sitten kuolemanrangaistusta? Eikö se ole paljon pahempi kuin abortti? Kuolemantuomion täytäntöönpanon jälkeen ei teloitetulla ole enää mahdollisuutta tulla uskoon. Mutta onko abortoitu sikiö edes tehnyt syntiä?