2014-05-07 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Eduskunnan lakivaliokunnassa ovat meneillään asiantuntijakuulemiset liittyen eduskunnalle jätettyyn kansalaisaloitteeseen avioliittolain muuttamiseksi sukupuolineutraaliksi. Lakivaliokunta on pyytänyt monilta eri tahoilta asiantuntijalausunnot kyseisestä lainmuutoshankkeesta, jonka asiayhteydet ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/554/juha_ahvion_asiantuntijalausunto_eduskunnan_lakivaliokunnalle Patmos article
Juha Ahvio
7.5.2014
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Juha Ahvion asiantuntijalausunto eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnassa ovat meneillään asiantuntijakuulemiset liittyen eduskunnalle jätettyyn kansalaisaloitteeseen avioliittolain muuttamiseksi sukupuolineutraaliksi. Lakivaliokunta on pyytänyt monilta eri tahoilta asiantuntijalausunnot kyseisestä lainmuutoshankkeesta, jonka asiayhteydet ja juridis-yhteiskunnalliset vaikutukset ovat erittäin moniulotteisia ja monella tapaa kauaskantoisia.

Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtajan ominaisuudessa ja aiheesta kirjoittaneena olen antanut lakivaliokunnan pyytämän lausuntoni 7.5.2014 pidetyssä kuulemistilaisuudessa. Se on ladattavissa pdf muodossa kokonaisuudessaan (16 sivua) viereisestä linkistä. Lausunto löytyy myös Kuvan ja Sanan netistä.

Alla oleva teksti on lyhyt tiivistelmä.

 

Voimassaoleva avioliittolaki ei ole syrjivä

Kansalaisaloitteen perustava pyrkimys on hyvä: juridisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen. Juridisella tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että laki ei saa mielivaltaisesti eikä ilman perusteita kohdella ketään eikä erilaisia suhdemuotoja eri tavoin kuin toisia. Syrjinnällä tarkoitetaan siten mielivaltaisen erilaista juridista kohtelua.

Avainkysymys on tällöin: onko voimassaolevan avioliittolain mies/nainen-sukupuolikriteeri mielivaltainen ja onko voimassaoleva laki siten epätasa-arvoisen syrjivä? Vastaus on ei, koska avioliitto ei ole poliittis-juridinen konstruktio, avioliiton heteronormatiiviset edellytykset ovat biologisesti, antropologisesti ja sosiobiologisesti orgaanisen annettuja ja avioliitto on olemukseltaan luonnollinen eli tarkoituksenmukaisen päämäärähakuinen instituutio.

Nämä todellisuudet eivät ole valtion, lain, uskontojen, ideologioiden tai ylipäätään minkään inhimillisen tahon mielivaltaisia tuotteita. Avioliitto yhdistää isän ja äidin lapsiinsa ja toisiinsa. Jokaisella lapsella on vanhemmat ja jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Lapset tarvitsevat molempia biologisia vanhempiaan ja avioliitto perustuu lasten tarpeille ja oikeuksille.

Voimassaoleva avioliittolaki sukupuolikriteereineen on sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa, YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklan 16 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 12 mukaisesti. Kuten lukuisat perhesosiologiset tutkimukset yhdenmukaisesti osoittavat, voimassaolevan avioliittolain mukainen perhekäsitys edistää yhteiskunnallista hyvää sekä henkisesti että aineellisesti. Paras kasvu- ja kehitysympäristö lapselle on biologisen isän ja äidin muodostama ehyt perhe.

Kansalaisaloitteen mukainen lakiesitys sen sijaan on mielivaltainen eli syrjivä

Jos lain sukupuolikriteeri ehdotetulla tavalla poistetaan, millä ei-mielivaltaisella perusteella lakiesitys asettaa avioliitolle lukumääräkriteerin ”kaksi henkilöä”? Miksi lakiesitys haluaa privilegioida juuri parisuhteen? Erilaiset monisuhteiset suhdemuodot olisivat edelleen juridisesti syrjityssä asemassa.

Miksi esitys privilegioi juuri homoseksuaalisen suhteen, jos lain tulisi olla eettisesti neutraali, kuten Kansalaisaloite myös edellyttää? Aseksuaaliset ja biseksuaaliset suhteet olisivat edelleen juridisesti syrjityssä asemassa. Miksi lakiesitys haluaa määritellä koko avioliittoinstituution juridisesti uudelleen homoseksuaalisten suhteiden erityisedellytysten mukaiseksi? Kaikkien avioliitot muuttuisivat, luonnollisen vanhemman käsite poistuisi lainsäädännöstä kokonaan ja avioliiton sukupuolikriteeristä kiinni pitämistä alettaisiin aktiivisesti syrjiä.

Johtopäätös

Kansalaisaloitteen lakiesitys sisältää useita mielivaltaisia eli syrjivän epätasa-arvoisia elementtejä päinvastoin kuin voimassaoleva laki, joka on juridisesti tasa-arvoinen jo nyt. Voimassaolevaa avioliittolakia ei pidä muuttaa.

 

Kommentoi "Juha Ahvion asiantuntijalausunto eduskunnan lakivaliokunnalle"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

  _____  ______  _____   ___   _____  
 / ___// /_  _// |__ //  / _ \\  / ____|| 
 \___ \\  -| ||-   / //  | / \ || / //---`' 
 /  //  _| ||_  / //__  | \_/ || \ \\___  
 /____//  /_____// /_____||  \___//  \_____|| 
`-----`  `-----`  `-----`  `---`   `----` 
                         
 
 

30 kommenttia "Juha Ahvion asiantuntijalausunto eduskunnan lakivaliokunnalle"

Sivu 1/3

Jouni Pesonen 7.5.2014 13.08

Erinomainen asiantuntijalausunto, Juha! Toivon menestystä esittämällesi kannalle eduskunnan enemmistön verran vähintään. Kiitos myös Pasi kun pidät meitä ajantasalla näistä asioista facebookissa.

Reino Savola 7.5.2014 13.08

Juha Ahvion asiantuntijalausunto avioliitosta miehen ja naisen välisenä eirtyissuhteena on hyvin perusteltu. Se ottaa huomioon myös tärkeän, lasten oikeuksien ulottuvuuden isään ja äitiin ja Ahvion kiteytys lausuntonsa lopussa on aivan oikea:
"Kansalaisaloitteen lakiesitys sisältää useita mielivaltaisia eli syrjivän epätasa-arvoisia elementtejä päinvastoin kuin voimassaoleva laki, joka on juridisesti tasa-arvoinen jo nyt. Voimassaolevaa avioliittolakia ei pidä muuttaa."

... 7.5.2014 17.07

"homoseksin harjoittamisen heteroseksistä epidemiologisesti poikkeavat haitalliset lääketieteelliset seuraukset alkaisivat ilmetä entistä laajamittaisemmin. Tällöin julkinen terveydenhuolto kuormittuisi entistäkin enemmän. "

Mitä tämä oikein tarkoittaa? Voisitteko nimetä yhdenkin tavan harrastaa seksiä, johon eivät pystyisi sekä homot että heterot?

markus fant 7.5.2014 17.07

Sukupuolineutraali avioliittolaki vahvistaisi nykyistä avioliittolakia eikä todellakaan syrjisi ketään. Käytännöt ovat olleet moninaisia,tavat muuttuvia mikä on ollut ennen ei välttämättä ole tätä päivää ja näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa,kehitys kulkee eteenpäin ja hyvä niin. Uskonnollisten käsitysten pohjalta ei tule määritellä toisten ihmisten elämän ratkaisuja siinä syrjitään aivan varmasti ihmisten oikeuksia,tarkoitan jos tehdään eduskunnassa ja hallituksessa tärkeitä päätöksiä.Jokainen ihminen voi omassa elämässään noudattaa omia uskonnollisia käsityksiään jos ei hyväksy samaa sukupuolta olevia pareja se on heidän käsityksenä .

Markus J. Viljanen 7.5.2014 17.07

Näinkin esitettynä, tavallaan erilaisesta näkökulmasta (homoavioliiton luonnonvastaisuuden lisäksi) olen Juha Ahvion kanssa samaa mieltä.
Homoparit priorisoitaisi perusteettomasti muihin pienryhmiin nähden .

Kuopio 07.05.2014
Markus J. Viljanen M.D.
Johtava ylilääkäri

Yrjö Puurunen 7.5.2014 17.07

Viimeiset vuodet ovat olleet tämän aiheen osalta sekavat. Keskustelua on sävyttänyt erikoinen kiihkomielisyys. Ne jotka ovat kannattaneet olemassaolevaa lainsäädäntöä, heihin on suorastaan syljetty suvaitsevaiston puolelta. Mediaa myöten on ollut mahdoton saada aikaan kiihkotonta argumentoivaa keskustelua. Itsestäni suorastaan tuntuu, että media on täynnä vain niitä ihmisiä joilla on kansalaisaloitteen mukainen sukupuoli käsitys.
Lausunnon johtopäätös on kiteytetty hyvin. Tästä on hyvä jatkaa.

Mari 7.5.2014 17.59

"Erilaiset monisuhteiset suhdemuodot olisivat edelleen juridisesti syrjityssä asemassa."

Ihmettelen kovasti sitä, että jos kerran tämä asia huolestuttaa, niin kuka tahansa voi ryhtyä ajamaan asiaan parannuksia. Ei homojen avioliitto-oikeus ole keltään pois ja se ei estä parantamasta muiden ihmisryhmien asiaa, kuten usein esitetään. Vastustakaa ihan vapaasti, mutta ei tarvitse mennä naurettavuuksiin.

Karin 7.5.2014 19.08

Tekstissä on paljon hyviä ajatuksia, mutta valitettavasti kyseessä on nimenomaan onnistunut mielipidekirjoitus, ei asiantuntijalausunto. Lisäksi teksti kompastuu omaan nokkeluuteensa:

1. Kuten itsekin toteat, on avioliitto yhteiskunnallinen instituutio, joka pohjaa siihen tosiasiaan, että osa väestöstä pystyy synnyttämään, osa siittämään lapsia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin miehet ja naiset, sillä nämä käsitteet ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti rakentuneita. Jokainen nainen ei pysty synnyttämään, eikä jokainen mies siittämään lapsia. Kaikki naiset ja miehet eivät myöskään ole samasta puusta veistettyjä; jokainen on yksilö. Miehet ja naiset ovat molemmat ihmisiä, yhteiskuntansa jäseniä, eivät eri planeetoilta tulleita olioita.

2. Tämä tarkoittaa puolestaan sitä, ettei kyky synnyttää tai siittää tee vanhemmista erilaisia kasvattajia - kyse on yksilöistä. Yhteiskunnassa on kuitenkin päätetty että lapselle parasta on se, että siittäjä ja synnyttäjä kasvattavat luomuksensa yhdessä - ennen päätöstä historiassa on ollut monia muitakin malleja, esimerkiksi yksin lasten kanssa eläneet äidit (isät sotimassa) tai yhteisöt, jotka ovat pitäneet huolta kaikkista nuorista jäsenistään yhdessä. Se siis tarkoittaa, että yhteiskunta voi varsin hyvin päättää myös toisenlaisesta mallista, esimerkiksi kahdesta miespuolisesta vanhemmasta.

3. "Paras kasvu- ja kehitysympäristö lapselle on biologisen isän ja äidin muodostama ehyt perhe." Yhteiskunnassamme on jo nyt valtavasti perheitä, jotka eivät täytä tätä kriteeriä, eikä heitä syrjitä millään tavoin. Antamallasi perusteella voitaisiin siis kieltää adoptio, yksinhuoltajuus, jaettu huoltajuus, oheishuoltajuus, uusioperheet ja monet muut vastaavat kasvatusympäristöt, sillä mikään näistä ei täytä yllämainittuja kriteerejä eikä ilmeisesti ole lapselle hyvä kasvualusta. Todellisuudessa sitä paitsi lapselle sanotaan olevan parasta se, että hänellä on isä ja äiti, mikä ei automaattisesti tarkoita biologisia vanhempia.

4. Uusi aloite poistaisi myös biseksuaalien syrjinnän, sillä biseksuaalisuus ei tarkoita polysemisten suhteiden suosimista. En myöskään ymmärrä, miten laki syrjii niitä, jotka eivät halua seksiä harrastaa (aseksuaalit).

jälleen pettynyt 8.5.2014 7.38

"Kansalaisaloitteen lakiesitys sisältää useita mielivaltaisia eli syrjivän epätasa-arvoisia elementtejä päinvastoin kuin voimassaoleva laki, joka on juridisesti tasa-arvoinen jo nyt. "

Mitä ne ovat? En keksi yhtäkään, vaikka olen lukenut koko aloitteen läpi.

Tasa-arvoa ei ole, että homomies saa naida jonkun naisen vain siksi, koska miehen ja naisen välinen avioliitto on olemassa. Tasa-arvoa on, että homomies saa naida rakastamansa miehen.

Pentti Tuomisoja 8.5.2014 7.38

Erittäin selvästi perusteltu ja mielestäni tämän pohjalta on pitäisi ratkaisu/ymmärrys löytyä.
Muutoksiin pitään olla oikeat lähtökohdat. Tällä hetkellä meillä on laki
joka tasa-arvoinen.

Arto Nissi 8.5.2014 7.38

Mielsestäni OK ei lisättävää eikä poistettavaa

Kaarina Kulmala 8.5.2014 7.38

Eikö jo riitä jälkipolvemme mielivaltainen normien sekoittaminen? Kun saadaan kaadettua normiavioliittoon pyrkimys nuorilta, niin seuraava sukupolvi romuttaa avioliiton kokonaan ja ihmiset elävät kuin eläimet pellossa.

Monenlaista historianvaihetta maassamme nähneenä kysyn, mitä ylisivistyslaitoksemme korkeakoulut ja yliopistot OPETTAVAT nykyisin?
Jo se on järjetöntä, että edes keskustellaan avioliiton käsitteen romuttamisesta!
Ensin vietiin pitkiksi päiviksi maamme lapsilta äidit pois, sitten pornosaastan vapaa levittäminen mielettömyyksiin lasten varttuessa, sitten melkein vapaat abortit, sitten nopeat avioerot , sitten järkyttävät huostaanottomäärät, alkoholisoituminen ym.

Jokainen järjellinen näkee, että homoussuunta on liian varhaisen lapsuusajan seksuaalisessa sekoittamisessa ja lasten yksinäisyyteen jättämisessä. Nuoria on maailman sivu ollut helppo viedä kuin villiä sikaa. Miksi heiltä on suomenmaassa riistetty äidit suojelemasta. Nimenomaan nuori tarvitsee äitinsä ja isänsä tuen ja heiltä paljon aikaa henkiseen kasvuunsa. Ei missään nimessä mielivaltaisten "seksuaalivalistusta", kuten on maassamme jo kauan ollut käytäntö. Vanhemmat eivät edes tiedä näistä "opettajista". Maamme on rikastunut hyvin kyseenalaisin keinoin.
MIHIN kansamme päättäjät pyrkivät ?

Suomea on joskus pidetty sivistysvaltionakin?

Olavi G Järvinen 8.5.2014 7.38

Hei! Keisarilla ei ole vaatteita! Meidän aikamme ihmisiä koetetaan saada uskomaan että avioliitto on sukupuoleton – onko joku nähnyt sukupuolettomia ihmisiä! Että HBT - parit ja elämäntyylit ovat luonnollisia elämänmuotoja. Pieni oppimäärä luonnontieteestä ja ihmisistä ja psykologiasta opettaa meille ettei suinkaan niin ole asia ja että lapsia syntyy vain miehen ja naisen välisestä suhteesta. Muut suhteet ovat luonnonvastaisia ja hedelmättömiä ja johtavat helposti suuriin ongelmiin .
Avioliitto on kutsumus, tehtävä ja vanha yhteiskunnallinen instituutio, joka pitää pystyssä kotia ja tervettä yhteiskuntaelämää. Sivilisaatiot ovat vaarassa mennä nurin jos kotia ei pidetä kunniassa. Historiasta löytyy monia esimerkkejä. Avioliitto ei voi olla ihmisoikeus. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat jokaisella luonnostaan ihmisinä olivatpa he naimisissa tai ei. Ihmiset ovat miehiä tai naisia, josta syntyy vapaaehtoisen valinnan kautta perheitä ja niihin lapsia. Jos hyväksymme sukupuolen-vaihdokset normaalina voi tulla aika merkillisiä tilanteita kuten että sama henkilö voi olla sekä äiti että isä omalle lapselleen. Onko se normaalia vai luonnonvastaisuutta? Entä miten määritellään sukulaissuhteet uusissa sukupuolettomissa avioliitoissa. Mihin suku häviää ja sen historia ja jatkuvuuden tuoma turva ja kuuluminen johonkin? Olavi J

joram 8.5.2014 23.19

Juhalle tekstistä ja esiajattelusta (kuin esirukousta tavallaan) ja valtaosalle kommentoijista kiitos siitä että uskallatte haastaa tämän ajan uuden kansanuskonnon: sokean ja brutaalin arvoliberalismin, jossa fiilispohjalta, "suvaitsevaisuus" ja "tasa-arvo" keppihevosina, halutaan muuttaa kulttuuri ja sen traditio.

Itse olen kristitty ja arvokonservatiivi = armokonservatiivi= todellisuus perustuu Jumalan ilmoitukseen joka on sellainen kuin on, emme voi asialle mitään, emme vaikka se olisi kuinka "vanhanaikaista."

Itse näen että koko tämä homoaalto on vain Troijan hevonen jolla ajetaan sisään paljon suurempia poliittisia tavoitteita ( joista osa on ajajilleen jopa alitajuisia) . Perhemallin hajottaminen olisi kulttuurivallankumous raaimmillaan. Jos olisin Saatana (antakaa anteeksi vertaus) iskisin nimenomaan kiinni perheiden onneen tuottaakseni suurinta tuhoa.

Juha on todellakin Jumalan todellisuuden asialla. Samoin Pasi. Ja mitä muitakin on. Suomalaisten on syytä kiittää näistä miehistä joilla on silmät ja korvat auki. Ja viedä heitä koko kansan tietoisuuteen!

Rukoilkaa myös homoseksuaalien puolesta. Monet heistä ovat sydämeltään hyviä ihmisiä. Luulenkin että suuurimpia sumuttajia ovat he jotka käyttävät homoasiaa omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.

Marjatta Kaukiainen 8.5.2014 23.19

Juha Ahvon asiantuntijalausunto on hyvä. Tulee mieleen, myös lasten koulun käynti ja opetus koulussa. Kuinka meihin sen jälkeen suhtaudutaan, jos jos homo- ja lespoliitot hyväksymään. Toivon, että tämä ei menisi läpi.