2014-06-22 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Amerikkalaisen karismaattisen julistajan David Herzogin ajatteluun ja opetukseen sisältyy erittäin vakavia teologisia perusongelmia. Viime aikoina paljon suomalaisessa kristillisessä julkisuudessa esillä ollut ja loppukesällä Suomeen Helsingin olympiastadionille kokoustamaan tuleva Herzog on... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/571/david_herzogin_opetuksen_perustavanlaatuisen_vakavista_teologisista_ongelmista Patmos article
Juha Ahvio
22.6.2014
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

David Herzogin opetuksen perustavanlaatuisen vakavista teologisista ongelmista

Amerikkalaisen karismaattisen julistajan David Herzogin ajatteluun ja opetukseen sisältyy erittäin vakavia teologisia perusongelmia. Viime aikoina paljon suomalaisessa kristillisessä julkisuudessa esillä ollut ja loppukesällä Suomeen Helsingin olympiastadionille kokoustamaan tuleva Herzog on esittänyt käsityksiään esimerkiksi tuoreesti suomeksikin käännetyssä kirjassaan Kirkkauden invaasio: kulkeminen avoimen taivaan alla (KK-kustannus 2013).

Jo pelkästään tätä kirjaa lukemalla käy valitettavasti ilmi, että Herzogin ajatteluun sisältyy klassisen evankelisen kristinuskon luovuttamattomien perustotuuksien kannalta täysin ristiriitaisia ja vastakkaisia linjauksia ja uskonnollis-filosofisia sitoumuksia, joiden harhaisuutta ja eksymyksellisyyttä ei millään voi väistää eikä selittää pois mihinkään lieventävään asianhaaraan vetoamalla.

Varsinkin seuraavat kolme perusongelmaa ovat ratkaisevan keskeisiä. 

1. Olevaisen perimmäisimpään luonteeseen liittyvä perusongelma: Herzog ei erota Luojaa ja luotua toisistaan

Kirjansa sivulla 14 Herzog kirjoittaa:

”Seurakunta on rakennettu Jumalan profeetalliselle ja apostoliselle luonnolle. Pohjimmiltaan Jumala sallii meidän luoda elämää ja saattaa asioita olemaan profeetallisella sanalla”.

Väite siitä, että seurakunta on ”rakennettu Jumalan…luonnolle”, on jo sellaisenaan varsin erikoinen ja vaikeasti käsitettävä. Mutta kun Herzog toteaa samalla, että ihminen kykenee luomaan elämää ”profeetallisella sanalla”, käy selväksi, että Herzog ajattelee ihmisellä olevan käytännöllisesti katsoen jumalallisia ominaisuuksia kuten kyky luoda elämää.

Sivuilla 19 ja 21 Herzog sanoutuu irti klassisen kristillisestä ja Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun perustuvasta ex nihilo -luomiskäsityksestä eli käsityksestä, jonka mukaan maailma ei emanoitunut eli virrannut ulos jumalallisesta olemuksesta, vaan tuli olevaiseksi tyhjästä eikä mistään jo aiemmin ennalta olleesta materiasta. Mutta Herzogin mukaan luominen tapahtui joidenkin ”periaatteiden” avulla, joita periaatteita ihminenkin voi käyttää luodakseen jotakin ”näennäisesti” tyhjästä.

Herzogin kirjan sivun 20 mukaan maailma on luotu Jumalasta itsestään, Jumalaa itseään ”ainesosina” käyttäen: ”Jumala käytti omaa Henkeään…ainesosana”. Toinen ainesosa on ”ääni”, ”ääniaallot”, Jumalan puhe.

”Kaikki mikä on luotu, on luotu käyttämällä luomiseen osaa itse Jumalasta, Hänen Henkeään”.

Maailma on siis Herzogin mukaan gnostilaiseen ja uusplatonistiseen tapaan jumalallisen olemuksen emanaatio, ulosvirtaaminen. Maailma, luomakunta, on siis osa Jumalaa. Tämä johtopäätös on väistämätön niistä filosofisista näkemyksistä, joihin Herzog kirjassaan ilmaisee uskovansa ja joiden todenperäisyyttä hän lukijoilleen markkinoi. Kirjassaan olevien väitelauseiden pohjalta arvioituna Herzog ei ole teisti vaan panteisti. Panteismin mukaan kaikki olevainen – mukaan lukien ihminen kykyineen – on Jumalaa, jumalallista, ja Jumala on kaikki mikä on.

Klassisen kristillinen käsitys on teistinen ja tekee selvän olemuksellisen eron Luojan ja luodun välillä. Juuri tämän eron oleellisuutta alleviivaa klassisen kristillisyyden raamatullisesti uskoma mutta Herzogin avoimesti kieltämä ex nihilo -käsitys luomisesta. Luomisen ja siihen liittyvän Jumala-opin osalta Herzog opettaa perustavalla tavalla toisin kuin historiallinen kristillisyys.

Herzogin klassisesta kristillisestä Jumala-opista radikaalisti poikkeavat näkemykset käyvät ilmi lainauksesta sivulta 21:

”Kun olet kirkastusvyöhykkeessä ja puhut sen mitä Jumala sanoo tai näyttää sinulle, sillä hetkellä asiat alkavat tulla luoduiksi…asenteesi on tärkeä: sanotko sanat puolihuolimattomasti vai julistatko ne profeetallisesti vakaumuksella…jos olet kuuliainen ja…sanot sen, mitä Hän sanoo, luominen tapahtuu”.

Tämä lainaus väittää, että ihminen voi luoda sanoillaan. Mutta tällainen näkemys edellyttää sekä ihmisen että muun aineellisen luomakunnan – ääniaaltojen – jumalallisuutta. Tällainen panteismi poikkeaa ratkaisevasti klassisesta kristillisestä Jumala-opista ja luomisen teologiasta. Mutta vielä etäämmälle raamatullisesta kristillisyydestä Herzog ajautuu kirjansa sivuilla 22–29, joilla Herzog väittää Jumalan energian olevan aineellista. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että Jumala on aineellinen eli materiaalinen olento. Eli koska Jumala on kaikki ja kaikki on jumalallista ja Jumala on materiaalinen olento, on Herzog lausuntojensa pohjalta siten jonkinlainen materialisti.

Tätä erikoista mutta Herzogin omien lausumien pohjalta johdonmukaista johtopäätöstä tukee se, mitä Herzog väittää esimerkiksi sivulla 33: ”Muuri [Jerusalemin itkumuuri] puhuu” eli fyysiset aineelliset oliot ovat persoonallisen reagoivia ja ”muuri” voi jopa ”ilmoittaa” asioita. Nämä ovat varsin panteistisiä linjauksia, joista tulevat mieleen lähinnä Tähtien sota -elokuvat ja The Force – Voima – joka on kaikessa olevaisessa erilaisin konsentraatioin ja jolle voi puhua ja jota voi käskeä ja joka reagoi persoonallisella tavalla oikeanlaiseen manipulaatioon. Herzog itse viittaakin kirjassaan Star Trek -scifisarjaan ajattelunsa innoittajana.

Mutta sivulla 39 Herzog joka tapauksessa sanoo suoraan:

”Jumalan kirkkaus…on ainetta ja sillä on paino”.

Tämä todellakin tarkoittaa sitä, että Jumala on aineellis-materiaalinen olento. Tällainen ajattelu on filosofis-uskonnolliselta kannalta tarkasteltuna materialismia, joko fysikalismia tai vaihtoehtoisesti panteististä idealismia. Tähän ajattelutapaan nähden johdonmukaisesti Herzog voikin todeta sivulla 47, että:

”…voit kulkea seinien lävitse, koska sinut on tehty äänestä ja kirkkaudesta…”.

Aiemmin määritellyn pohjalta – ääni ja kirkkaus on paitsi aineellista myös jumalallista – ihminenkin on siis, varsinkin ”kirkkausvyöhykkeessä” oleva ihminen, siten jumalallinen, osa Jumalaa olemuksellisesti ja kyvyllisesti.

Merkille pantavaa on myös, että esimerkiksi sivulla 49 esitetty henki/liha-erottelu ei Herzogilla liity raamatulliseen eettis-pelastusopilliseen jaotteluun, vaan metafyysiseen hierarkkiseen erotteluun alkeellisemman ja korkeamman tiedon – käytännössä gnoosiksen – välillä. Gnostilaistyyppiset ja maagiset linjaukset ovat muutenkin varsin korostuneesti esillä Herzogin tekstissä, kuten esimerkiksi sivuilla 200–201 viitattu visualisointitekniikka.

Herzogin panteistinen metafysiikka ja kirkkausajattelu antavat vakavan aiheen pohtia hänen näkemystensä suhdetta niin sanottuun hermeettiseen perinteeseen ja kabbalistiseen esoteerisuuteen, joihin erilaiset salaopilliset eli okkultistiset harrasteet ja tekniikat pohjautuvat.

2. Pelastusopillinen perusongelma: Herzog edustaa kunnian teologiaa, ei ristinteologiaa

Pelastusopilliset kysymykset eivät näytä Herzogia paljonkaan kiinnostavan, mutta kun hän jotakin niihin liittyvää lausuu, hän edustaa selvästi niin sanottua kunnian teologiaa. Kirjansa sivulla 57 Herzog esittää, että ihmiset tahtovat supersankareita ja ”meillä” – Herzogin linjausten mukaan orientoituneella seurakunnalla – on tarjottavana sellainen, koska ”Jumala antaa yliluonnollisia kokemuksia niille, jotka ovat kuuliaisia”. Tämä on kunnian teologiaa eli Jumalan tavoittelemista majesteetillisessa kunniassaan ja voimassaan, ei ristinteologiaa, jota UT korostaa kuten esimerkiksi Paavali jakeissa 1 Kor 1:21–24.

 

3. Tulkintaopillinen perusongelma: näennäiseen raamatullisuuteen sitoutuminen

Herzog on, kuten esimerkiksi sivulla 67, sitoutuvinaan pelkistettyyn raamatullisuuteen: kun raamatunkohta puhuu ”taivaan portista”, täytyy tämän siis olla ilman muuta jotakin samankaltaista kuin esimerkiksi meidän aikamme populaarikulttuurin tuntema tähtiportti-ajatus. Herzogin soveltama näennäinen raamatullinen kirjaimellisuus vetoaa sellaisiin, jotka ovat vain pinnallisesti sisäistäneet ja samalla ymmärtäneet väärin protestanttisen Raamatulla yksin -periaatteen ja ehdollistaa lukijansa omaksumaan sen esoteerisen portaaliajattelun, jota Herzog pitää esillä. 

Mutta avainkysymys on, sanovatko todella ne muutamat raamatunkohdat, joihin Herzog ylipäätään kirjassaan viittaa sitä, mitä Herzog ilmoittaa niiden sanovan? Valitettavan usein vastaus on kielteinen. Herzogin ja hänen henkilöhistoriansa keskeisten tapahtumien raamatullisten perusteiden ratkaiseva heikkous ja puuttuminen kokonaan käy selvästi ilmi esimerkiksi sivuilla 182–184 viitatun Ruth Heflinin ruumis -episodin ja voitelun välittymisopetuksen yhteydessä.

Ja huomaa myös tämä oleellinen seikka:

Herzog liikkuu yksinomaan metafyysisissä tasoissa eikä avaa käsitystään Jumalasta – panteististen linjaustensa lisäksi – eikä etenkään Kristuksen persoonasta ja työstä juuri lainkaan. Herzog toteaa Kristuksen olevan Messiaan, mutta sitä, mitä hän tällä termillä tarkoittaa, hän ei lainkaan avaa. Messias-termiä sinänsä voidaan käyttää monenlaisissa uskonnollisissa yhteyksissä ja varsin erisisältöisesti.

Avainkysymykseksi Herzogin kirjan äärellä nouseekin seuraava: missä kohdissa Herzogin kirjaa ilmenee yksiselitteisen selkeä kristillinen sisältö ja/tai pelastusopillinen sanoma, evankeliumi? Valitettava vastaus on, että eipä juuri missään.

Verkkokaupasta 

Hämmentäkö Herzog? Kuvan ja Sanan verkkokaupasta löydät Pasi Turusen kiihkottoman ja huolellisen raamatullisen analyysin David Herzogin opetuksista. Kaksi CD:tä sisältävä laaja opetus (14 €) on otsikoitu sanoilla David Herzog ja kirkkauden invaasio Raamatun valossa. CD pakettiin on lisätty yli puoli tuntia  studiossa äänitettyä lisäaineistoa, jota ei ole kuultu Savenvalajan Pajassa. Opetus on saatavana myös mp3:na (10 €). Tutustu verkkokaupassa.

 
 

Kommentoi "David Herzogin opetuksen perustavanlaatuisen vakavista teologisista ongelmista"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 __  _   ______  _____   _____  _  _  
| || | || /_  _// / ___|| | ___|| | || | || 
| '--' ||  -| ||- | // __  | ||__  | || | || 
| .--. ||  _| ||_ | \\_\ || | ||__  | \\_/ || 
|_|| |_|| /_____// \____//  |_____|| \____// 
`-` `-`  `-----`  `---`  `-----`  `---`  
                         
 
 

48 kommenttia "David Herzogin opetuksen perustavanlaatuisen vakavista teologisista ongelmista"

Sivu 1/4

Ihmettelyä 22.6.2014 10.47

Tohtori Ahvio toi esiin lyhyesti ja yksinkertaisesti ilmenneiden ristiriitaisuuksien ydinkohdat,osaavalla tavalla.Se tuossa Ahvion mahdollisesti moititussa "liian tieteellisessä" selostamistyylissä on etuna, että hänen ei tarvitse moittia erilaisin mielikuvin tai sanoin henkilöitä ja asioita, jolloin syntyisi esim.vaikutelma pilkaamisesta tai loukkaamisesta. Hän voi tieteellisellä koulutuksellaan ja käsittelytavallaan keskittyä itse eri aiheiden erittelyyn ja arviointiin.

Ehkä olisi ollut tärkeää saada tietää tohtori Ahvion mielipide David Herzogin suurten kokoustapahtumien toiminnoista ja esille tuoduista ihmeparantumisista. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä kuinka käy? Olemmeko joutumassa Suomen uskovien kristillisten toimijoiden ja ihmisten keskuudessa sekaannustilaan monien evankelisten ja raamatullisten tahojen ja henkilöiden omatessa "puolesta-vastaan" näkemyksiä suhteessaan Herzogiin ja tämän oppiin sekä toimintaan?Mukana on myös esim.merkittävä TV7. Sekä tuhannet vakavassa hädässä ja avuntarpeessa ahdistuksessaan olevat Jumalaa etsivät,kuinka heille käy?.Ja niin,kyllähän tässä ensin tulee mieleen, että kansa on menossa suurkokouksiin ihmeitä ja merkkejä etsimään,ei niinkään herätystä,uudistusta tai henkilökohtaista pelastusta vastaanottamaan -jonka ohella nuo ihmeet ehkä tapahtuisivat,kuten Herra suo. Itse jään rukoilemaan, että David Herzog joukkoineen pääsisi heti irti noista ilmenneistä keskeisistä vakavista asiaristiriitaisuuksistaan.Sekä että hän saisi uskon uudistusta,ja että hänen vierailunsa kääntyisi evankelioivaksi ja opillisesti selkeäksi parantumisineen ym.

Muutenhan voitaneen puhua suuresta sekaaannuksesta tai jopa eksytyksestä? Ja tässä kotimaisessa ja kansainvälisessä tilassa sekä ajassa tarvittaisiin nyt totista Herran apua ja suurta kääntymystä,ja suoranaisia ihmeitä ja herätystä,ja Herran siunausta, armoa,rauhaa,kosketusta ja uudistusta!Entäpä tämä:jos Herzog onkin eksyttäjä,joutuvatko hän ja tuhannet oikeassa hädässään hänen puoleensa kääntyneet ja ehkä parantuneet -kadotukseen? Vai joutuvatko häntä arvostelevat vastuuseen? Herra meitä kaikkia siunatkoon ja uskossa uudistakoon ja herättäköön,valaiskoon totuuteen!Tulkoon rauha,ei sekaannus,mutta selkeä raamatullisuus on oltava tietenkin kaikilla!

Petri Latvala 22.6.2014 17.34

Kirjaa en ole lukenut, kokoukset katsoin TV7:sta. Nautin Davidin vapaudesta ja huumorintajusta. Davidin kutsu tuntuu olevan evankelista, hänen julistuksensa ja julistusta seuraavat ihmeet ja monet näkemämme uskoontulot viittaavat siihen.
Epäilemättä David ei kuitenkaan ole oppinut teologi, vaikka julistusta kuullut voi huomata, että hän tuntee raamattunsa hyvin. D:n julistus oli selkeätä. Jos virheitä kuitenkin halutaan hakea, ei ehkä ole viisasta liikaa selitellä Jumalan kirkkauden olemusta, eikä sitä miten ihmeet käytännössä tapahtuvat. Onko hän näkemyksissään oikeassa vai väärässä, en tiedä. Mutta nuo asiat eivät liene pelastuskysymyksiä, ainakaan esim Room 10:8-10 mukaan!
Mitä näin hänen kokouksissaan oli hänen jatkuva tapansa korottaa Jeesusta ja kutsua ihmisiä vastaanottamaan Jumalan armoa paitsi ruumiiseensa, myös sielulleen.
Jokaisen kokouksen lopussa eteen tuli joukko ihmisiä, jotka tulivat tunnustamaan Jeesuksen Herrakseen ja joiden yhteystiedot lähetettiin yhteysseurakunnille, JOISSA opetuslapseus tapahtuu.

Teologi Paavali: "eikä kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä."

Johan 22.6.2014 19.58

Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12. enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. (PAAVALIN KIRJE GALATALAISILLE)

Liisa 22.6.2014 21.30

Kannattaa kuunnella Pasi Turusen luento tästä asiasta. Hän paneutuu Herzogin kirjojen opetukseen tavalla, joka ei jätä mitään epäselvyyttä Herzogin opista. Käsittämätöntä, että Suomen kristityt menevät mukaan tällaiseen eksytykseen!
Hienoa, että Patmos antaa raamatullista ja selkeää opetusta näin tärkestä asiasta. Kiitos teille Pasi ja Juha! Suosittelen Pasin opetuksen kuuntelua jokaiselle, joka ei vielä näe, millainen eksytys on saamassa mukaansa maamme kristittyjä.
Herra itse avatkoon Suomen uskovien silmät tässä eksytysten ajassa!

Maria Salo 22.6.2014 21.30

Kyllä Jeesus lupasi, että ihmeitä tapahtuu opetuslasten toiminnassa. Hän itse otti rahan kalan suusta. Ja opetuslapset olisivat mukana vielä suuremmissa ihmeissä. Kuuntelin radiosta Ahvion ymmärrystä luomisesta, olen Pekka Reinikaisen kannalla, jolla on mielestäni Pyhän Hengen antama ymmärrys luomisesta. Joku sanoi, että jos hänen pitäisi valita töihin seurakuntaan yksi Pyhällä Hengellä täytetty maallikkosaarnaaja tai 50 teologian tohtoria ilman Pyhää Henkeä, hän valitsisi sen maallikon. Pidetään nyt itse huolta, ettemme ole se perustavaa laatua oleva teologinen probleema! Ja iloitaan, siitä mitä Jumala tekee! Ja ennenkaikkea saamme armon vajavaisesta käytöksestämme, kun pyydämme armoa Herralta!

osmo pakarinen 22.6.2014 21.30

Luettuani blogin ja katsottuani netti tv stä ohjelman Herzogista-miksi vaivautua kutsumaan tuollainen hämmentäjä Suomeen,meillä on hyviä terveen opin opettajia,antakaa heille tilaa!!!

Maria Salo 22.6.2014 21.30

Shalom, seurakuntaan mahtuu monenlaista toimijaa ja sehän on hyvä. Tulee tsempattua oma raamatunlukua ja rukousta! Pasi Turunen kysyi jossain radio-ohjelmassa: "Mihin tarvitaan David Herzogia?" Minäpä kerron. Kansa voi huonosti. On raha-ongelmaa, perheongelmaa, terveysongelmaa. Kansa tarvitsee ihmeen. Yksinkertaisen ihmeen jaksaakseen huomiseen. Siinä ei auta terve teologia tai oikeaoppisuus.
Patmos tekee paljon hyvää materiaalisesti ja löytää heti katastrofikohteet maailmassa.
Ette ole profiloituneet kuten Herzog. Kiitän teitä haasteesta, minkä heitätte Kristuksen ruumiille, mutta älkää pitäkö ihmisiä lukutaidottomina ja älykääpiöinä. Sanat voidaan väännellä. Jos Jumala suo, menen Herzogin kokoukseen rukoillen. Ja armahdan itseni teävästä kielestäni ja teidätkin, koska nyt on armonaika. Maria Salo

Risto Mustonen 22.6.2014 23.42

Ottapa työ viisaita siellä Patmoksessa. Eikö pitäs ensin siivota omapesä epäselevyyksistä ja epäilyttävistä opetuksista, ennen kun käydä toisten kimppuun. Antakee evankelistan kutsua ihmisiä Jeesuksen luo, sitten on eri seurakunnilla mahdollisuus opettoo näitä uskoon tulleita haluamallaan tavalla. Nyt on viimmenen hetki kaikkiin Jeesukseen Kristukseen uskovien yhdistyä yhhdessä käymään oikeeta vihollista vastaan. Lopettakee Kristuksen ruumiin hajottaminen.

Arja Keski-Honkola 22.6.2014 23.42

En ole perehtynyt D H:n opetukseen syvällisemmin, mutta tuntuu kyllä tosi pahalta lukea miten Patmos ampuu täyslaidallisia häntä vastaan.

Ei D H:n oppi varmaan täydellistä ole, mutta ei meidän kenenkään, jos olisi meidän oikean oppimme varassa ihmisen pelastuminen Jumalan lapseksi, niin pelastuneita olisi 0 kpl.

Meitä ihmisiä on monenlaisia, näinollen on hyvä että julistajilla on eri painotuksia, kunhan ydinasia, siis pelastuksen tie selitetään - Pyhä Henkihän sen ihmisen sydämelle elävästi ilmoittaa, Hänen on työ.
Minusta meidän olisi hyvä kaikella pitkämielisyydellä tarkata minkälaista hedelmää tulee aikanaan.

Ihmettelen todella, kunka Patmos pisti sormensa tähän Suomessa vellovaan keskusteluun. Mikä sai aikaiseksi tämän lankeemuksen ?
Onko niin, että nyt morsianta puhdistetaan...ja Patmos pitää lujasti kiinni Operaatio Joulun lapsesta...onko niin, että hyvä tarkoitus pyhittää keinot ? Jeesus/Yeshua ei todella ole Joulun lapsi, Joulun lapsi on aivan joku muu.
Maailman köyhille lapsille on hyvä antaa lahjoja ja viedä evankeliumia - ilman mitään hokkus pokkusta.

Kaikella ystävyydellä

Johan 23.6.2014 0.04

Kaikki ilmiöt, julistus, julistajat on Jumalan sanan valossa arvioitava, se on Jumalan tahto. Eikö tämä tule selväksi raamatusta. Vrt, esim juuri galatalaiskirjettä. Nykyään tämä usein amerikkalaisperäinen evankelikaalinen julistus näyttää kulkevan ns. ihmeet edellä ja vasta sitten julistetaan jos ollenkaan enää Herramme Jeesuksen kärsimystä ja ristillä kuolemista meidän syntiemme tähden, Se ei vain jostain syystä näytä olevan ikäänkuin "muodissa". Kuitenkin meidän uskomme perustus on vain ja ainostaan siinä. Ja se ratkaisee ihmisen iankaikkisen kohtalon. Missä viettää ikuisuus.Taivaassa vai kadotuksessa. Kyllä esim. kirkkomme herätysliikkeet syntyivät herätyksistä, joissa ei suinkaan naurettu, eikä naurattanut, kuin Pyhä Henki paljasti synnin synniksi.Silloin itkettiin ja huudettiin armoa! Silloin oli ihanaa julistaa Herramme armoa syntiselle, Nykyaika vain ei jostain syystä tunne Jumalan pyhyyttä ja lakia. Armosta tehdään halpaa ja ihmeitä ja kaikkea hurlumheitä tarjotaan ennemmin kuin parannusta ja uskoa?? Kyllä Jeesus paransi myös sairaita ja antoi tehtävän parantamisen armolahjaa käyttää kenellä sellainen on. Mutta järjestys on aina ensin parannus ja usko! Tämä on myös ihmisen tie koko elämän ajan. Joka päivä myös uskovan on elettävä tästä. Vanha ihminen ei ole kuollut, vaikka sen hallintavalta on murrettu. Ihmeet ja merkit voivat seurata uskovan elämää, mutta niiden varaan ei voi rakentaa. Jeesus on Herra!

Liisa 23.6.2014 7.14

Onpa uskomatonta tämä pimeys, joka on sokaissut useimmat tänne kirjoittavat! Kun Pasi ja Juha varoittavat aivan Raamatun ohjeiden mukaisesti aikamme harha-opettajasta ja hänen New Age-opeistaan, niin heitä syytetään seurakunnan hajoittamisesta. Miten oikeassa Raamattu onkaan juuri meidän ajastamme varoittaessaan, kun se puhuu väkevästä eksytyksestä, joka eksyttää valitutkin!
Avatkaa nyt hyvät ihmiset silmänne ja korvanne ja kuunnelkaa Pasin opetus. Jos ette senkään jälkeen ymmärrä, miten suurta harhaa on Herzogin oppi, niin sitten on ymmärryksessä vikaa, tai ette tunne lainkaan Raamatun opetusta.

Ihmettelyä 23.6.2014 8.49

En ole huomannut Juha Ahvion täällä julistavan "kadotustuomiota" tai pyytävän "harhaoppi-oikeudenkäyntiä" David Herzogille.Sen sijaan kirjoituksessaan Ahvio analysoi Herzogin teoksia, ja löytää vähän raamatullisuutta ja enemmän ei-raamatullista. Ahvio ei myös pyydä hajoittamaan seurakuntaa ainakaan täällä,vaan ilmaisee, ettei Herzogin teoksista vaikuta paljoa raamatullisuutta löytyvän.Eikö tuo ole huomattavissa kaikille,ja vihollinenkin pystyy ihmeisiin? Herzogia en ole tavannut,enkä anti-kristilliseksi tai kadotukseen meneväksi väitä.Voisiko joku Herzogin vahvasti sydämessään oikeaksi tunteva analysoida ja puolustaa vastaavasti esim.Herzogin teoksien kohtia Raamatun mukaisiksi? Vai onko niin, että esim.kohta riittää evankeeliseksi ihmeiden tekijäksi vaikkapa Jehovan todistaja,kunhan ihmeitä tapahtuu ja Jeesus mainitaan.

Mutta, tästä valitettavasti taitaa tulla juupas-eipäs-sekaannus uskovien kesken ja siitäpä jumalattomat sivussa nauttivat.Pian lienee mediaa myöten.Samalla itse valheen isä on tyytyväinen.Tutkikaamme sitä,mikä on hyvää ja irtautukaamme huonosta.Vastuu on lopulta jokaisen yksityisesti,mutta takuuvarmasti.Turha on kenenkään enempää ja vähempää erityisesti fanittaa Ahviota,Turusta,Herzogia,TV 7: aa , Pawsoneita, Benny Hinnejä,Patmoksia,GNE tä jne. Kristuksen edessä kerran kaikki kumarrumme.Varokaamme, ettemme antikristuksien pauloissa sitä ennen ole!Siunausta kaikille,myös Herzogille.Jospa rukoiltaisiin ja paastottaisiin koko heinäkuu,jotta jos Herzog ei ole Kristuksesta,niin tulevassa kokouksessa olisi ja tapahtuisi Herran hyvä tahto!

joram 23.6.2014 9.28

Luin Juhan kirjoituksen, ja lisää vähän muualtakin katselin. On kai selvää että missä Herrzog menee: kauempana Kristuksesta, ihmeitä etsien. Kaikki puhe kirkkaudesta, valosta, energiasta jne eikö se ole nimenomaan jonkinlaista New agen ja kristillisyyden sekoitusta? (Toivottavasti olen väärässä).

No, jätän arvioinnit asiasta serurakunnan opettajille, jollainen en itse ole. Sen kyllä kuitenkin sanon, että kenenkään meistä on mahdotonta arvioida aina ja kaikessa varmuudella missä Pyhä Henki toimii. Kokemuksen siitä voi kyllä saada. Itse koen Ahvion ja Turusen puheet ja kirjoitukset useinkin rakentavina, profeetallisina ja lohduttavina. Minä koen siis Hengen opetuksen liikkuvan ja tavoittavan minut täällä, voimakkaastikin. Paras Hengen väline on edelleen kai Jumala itse. Hänen valintansa on vastustamaton silloin kun se osuu kohdalle. Silloin ei aina tarvita karismaattista tai vähemmänkään karismaattista "puhujaa" välittäjäksi.

Kerran elämässäni olen "juossut" saadakseni kokemuksia Hengestä konkreettisesti. En kaatunut, jäin pystyyn. Se oli hyvä niin. Nyt olen ajatellut pitkään jo vuosia että Jumala valitsee armossaan minut jos valitsee ja se "tuntuu "joltakin tai ei tunnu, mutta minä en valitse Jumalaa ja hänen tekojaan minua kohtaan. Niin päin se tuntuu oikealta.

PetrusK 23.6.2014 12.41

Myös Juha Ahvio on nyt kritisoinut David Herzogin jotain kirjaa.

Juha Ahvio lukiessaan Herzogin kirjaa toimii suunnilleen samoin kuin Pasi Turunen, mikä tarkoittaa, että ymmärtää jotenkin "vinoon" sen mitä Herzog on omin termein halunnut sanoa. On aina tärkeää tiedostaa, että kun Herzog - kuten myös kaikki muut Raamatun selittäjät - pyrkivät selittämään Jumalan sanaa omin sanoin ja käyttävät aina kohderyhmän ymmärtämiä sanoja ja termejä. Näin voi sitten nämä lukijat itse lukea Raamatusta mikä on se oikea asian laita. Myös Herzogin suhteen meidän tulee toimia tällä tavalla. Raamattua ei koskaan selitä mikään ihmisen kirjoittama kirja eikä tätä voi vaatia keltäkään kirjoittajalta. Raamattua selittää vain Raamattu itse taikka Jumala itse Pyhän Hengen kautta.

Käydääs vähän läpi myös tätä Ahvion blogia vaihe vaiheelta.


[QUOTE]"1. Olevaisen perimmäisimpään luonteeseen liittyvä perusongelma: Herzog ei erota Luojaa ja luotua toisistaan

Kirjansa sivulla 14 Herzog kirjoittaa:

”Seurakunta on rakennettu Jumalan profeetalliselle ja apostoliselle luonnolle. Pohjimmiltaan Jumala sallii meidän luoda elämää ja saattaa asioita olemaan profeetallisella sanalla”."[/QUOTE]

Tässä Herzog kertoo , että seurakunta on rakennettu Kristuksen sanalle ja Kristun Sanan kautta.

Tuo kysymys, että kuinka paljon olevainen on osa Jumalaa niin tämä on sitten filosofinen kysymys eikä tämä selviä Herzogin tekstistä vaikka Ahvio tekee tästä oman johtopäätöksensä. Tästä on väitelty historian saatossa eikä koskaan ratkaisua ole löytynyt. Herzog ei opeta panteismia - hän on filosofoi.
[QUOTE]Sivuilla 19 ja 21 Herzog sanoutuu irti klassisen kristillisestä ja Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun perustuvasta ex nihilo -luomiskäsityksestä eli käsityksestä, jonka mukaan maailma ei emanoitunut eli virrannut ulos jumalallisesta olemuksesta, vaan tuli olevaiseksi tyhjästä eikä mistään jo aiemmin ennalta olleesta materiasta. Mutta Herzogin mukaan luominen tapahtui joidenkin ”periaatteiden” avulla, joita periaatteita ihminenkin voi käyttää luodakseen jotakin ”näennäisesti” tyhjästä.[/QUOTE]


Tästä ei voida tosiaankaan vetää mitään johtopäätöksiä miten Jumala loi maailmankaikkeuden. Me emme vaan tiedä miten tämä tapahtui käytännön tasolla. Eikä tästä voi Ahvio vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Kyse on taas filosofisesta asiasta eikä tätä voida tässä ajassa ikinä ratkaista.

Jumala loi Kristuksen kautta kaiken ja kaikki on Hänessä. Jos haluaa näitä miettiä, niin tulee lukea ko. jakeet Raamatusta ja sitten itse tykönään miettiä noin käytännön kannalta jos tällainen nyt on tarpeen.

Myös uskova voi käyttää Jumalan Sanaa joka voi parantaa ja tehdä asioita mitä pyydämme.

PetrusK 23.6.2014 12.41

QUOTE]Herzogin kirjan sivun 20 mukaan maailma on luotu Jumalasta itsestään, Jumalaa itseään ”ainesosina” käyttäen: ”Jumala käytti omaa Henkeään…ainesosana”. Toinen ainesosa on ”ääni”, ”ääniaallot”, Jumalan puhe.[/QUOTE]

Kun lukee luomistarinaa ja siitä miten Jeesus oli mukana luomisessa, niin sieltä se selviää miten se luominen tapahtui. Jumalan Sana oli mukana tässä luomistyössä. Herzog käyttää termiä "ääni" mikä on mielestäni ihan turhaa. Riittää kun ilmaisemme että Sanallaan Jumala kaiken loi. Mutta tämäkin on vain filosofinen - näkökanta juttu eikä tästä tule tehdä mitään johtopäätöksiä. Tämä tulee lukea Raamatusta ja yrittää sitten ymmärtää.[QUOTE]”Kaikki mikä on luotu, on luotu käyttämällä luomiseen osaa itse Jumalasta, Hänen Henkeään”.

Maailma on siis Herzogin mukaan gnostilaiseen ja uusplatonistiseen tapaan jumalallisen olemuksen emanaatio, ulosvirtaaminen. Maailma, luomakunta, on siis osa Jumalaa. [/QUOTE]

Tämäkin johtopäätös on vain Ahvion oma mielipide. Emme tiedä miten Jumala kaiken loi noin käytännön kannalta eikä tästä tule vetää mitään johtopäätöksiä. Samanlaisia johtopäätöksiä voi vetää myös jos luemme Raamatun jakeita joissa kerrotaan luomisesta.[QUOTE]”Kun olet kirkastusvyöhykkeessä ja puhut sen mitä Jumala sanoo tai näyttää sinulle, sillä hetkellä asiat alkavat tulla luoduiksi…asenteesi on tärkeä: sanotko sanat puolihuolimattomasti vai julistatko ne profeetallisesti vakaumuksella…jos olet kuuliainen ja…sanot sen, mitä Hän sanoo, luominen tapahtuu”.[/QUOTE]

Tästäkään emme voi vetää johtopäätöksiä siitä mitä tapahtuu kun rukoilemme taikka joku profetoi ja ihmeitä tapahtuu. Onko ihmeissä ja parantumisessa kyse luomisesta, niin emme vaan nyt tiedä?[QUOTE] Mutta vielä etäämmälle raamatullisesta kristillisyydestä Herzog ajautuu kirjansa sivuilla 22–29, joilla Herzog väittää Jumalan energian olevan aineellista. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että Jumala on aineellinen eli materiaalinen olento. Eli koska Jumala on kaikki ja kaikki on jumalallista ja Jumala on materiaalinen olento, on Herzog lausuntojensa pohjalta siten jonkinlainen materialisti.

[/QUOTE]


Herzog ei väitä, että Jumala on aineellinen. Tätä väittää epäsuoraan vain Ahvio. Miten Jumalan voima sitten ilmenee, niin se voi ilmetä näkyvissä ja havaittavissa tapahtumissa ja ihmeissä.