https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_5026-juha_kasvo.jpg Suomessa on nyt kesällä ja alkusyksyllä osoitettu voimakkaasti mieltä ja vastustettu etenkin "rasismia", "vihapuhetta", "ääriajattelua" ja "äärimielipiteitä" sekä nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa. Näillä termeillä on julkisessa keskustelussa luonnehdittu... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/742/rasismi_vihapuhe_ja_aariajattelu_suomessa Patmos article
Juha Ahvio
30.8.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa

 

Suomessa on nyt kesällä ja alkusyksyllä osoitettu voimakkaasti mieltä ja vastustettu etenkin ”rasismia”, ”vihapuhetta”, ”ääriajattelua” ja ”äärimielipiteitä” sekä nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa. Näillä termeillä on julkisessa keskustelussa luonnehdittu lähinnä monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautumista ja kansallismielisistä lähtökohdista nousevia näkemyksiä. Erikoista viimeaikaisissa niin sanotuissa rasismin- ja vihanvastaisissa julkisissa purkauksissa on kuitenkin ollut se, että niiden esittäjien omat näkemykset ovat varsin asenteellisella tavalla vihaisia ja tiettyihin nimenomaisiin ihmis- ja yhteiskuntaryhmiin suoraan kohdistuvia. 

28.7.2015 toteutettiin Helsingin Kansalaistorilla laaja ”Meillä on unelma” -mielenosoitus monikulttuurisen Suomen puolesta ja rasismia ja vihaa vastaan. Rauhan ja ihmisrakkauden nimeen vannoneiden mielenosoittajien julkisesti esillä olleet tunnukset herättävät kuitenkin perin ristiriitaisia ajatuksia. Silmiinpistävän huomiota kiinnittävästi Kansalaistorilla liehuivat yhtä hyvin mustat anarkistiliput kuin kommunistien punaliput ja murretuilla antikristillisillä risteillä eli saatanistiristeillä varustetut niin kutsutut rauhanliput, sateenkaarilippujenkin liehuessa siellä täällä.

Nämä ovat vihaisia äärimielipiteitä edustavien äärisuuntausten tunnuksia ja aatteiden tunnuksia, joiden historia on valtaosaltaan verinen. Anarkistit ovat kunnostautuneet väkivaltaisen poliittisen terrorismin aktiivisina soveltajina 1800-luvun loppupuolelta lähtien ja kommunistien rikokset ihmiskuntaa vastaan ylittävät lähes 20-kertaisesti Suomen Vastarintaliikkeen kansallissosialististen historiallisten aatteellisten innoittajien rikosten tuottaman ihmisuhrimäärän. Kaiken kaikkiaan hakaristillä ja sirpillä ja vasaralla varustettujen punalippujen alla toimeenpannun totalitaarisen sosialismin – kansallisen tai kansainvälisen – aikaansaamien uhrien yhteislukumäärä ja inhimillisen kärsimyksen laatu on ollut hirvittävä.    

Ei myöskään – entisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan vuosikymmenet rintapielessään kantaman –  viimeaikaisissa mielenosoituksissa näkyvästi esillä olleissa lipuissa nähdyn ”rauhanmerkin” historia ole sen paremmin rauhallinen kuin vihaamattoman rakkaudellinenkaan. Kyseisen merkin symbolinen historia ei suinkaan pelkisty vain Gerald Holtomin Britannian ydinaseriisuntaa 1950-luvun lopulla vaatineen liikkeen tunnuslogoksi valikoitumiseen. Murrettu risti, poikkipuu murtaen alaspäin käännetty risti, niin sanottu keisari Neron risti, jota voidaan luonnehtia myös korpinkynneksi ja noidanjalaksi, symbolisoi Kristusta, kristinuskoa ja kristittyjä kohtaan suuntautuvaa vihaa ja antikristillistä jumalattomuutta. Kommunistisympatioistaan tunnettu filosofi Bertrand Russell, joka toimi Holtomin kanssa aktiivisesti 50-luvun rauhanliikkeessä, kannatti erityisesti tätä myös saatanistien ja satanistien rituaaleissaan toisinaan käyttämää murrettua ristiä rauhanliikkeen symboliksi nimenomaan sen antikristillisen jumalattoman merkityssisällön vuoksi.    

”Rauhanmerkin” symboliikka julistaa aikamoisen vihaista ääriajattelua.

22.8.2015 toteutettiin Helsingissä puolestaan ”Hyvinvointia, ei leikkauksia” -suurprotesti hallituksen säästöaikeita kohtaan. Ilta-Sanomat otsikoi artikkelinsa 25.8.2015 näin: ”Tiesitkö, mitä suurmielenosoituksen järjestäjät oikeasti ajavat? ’Oli sovittu, ettei tällaisia tunnuksia ole mukana’”.

Kuvaavaa on, että 5000 ihmistä mukaansa saaneen mielenosoituksen virallinen järjestäjä oli Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piiri yhdessä anarkistien kanssa. Muita suunnitteluun osallistuneita tahoja olivat Kepa ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kuten Ilta-Sanomien artikkelista käy ilmi, anarkistit aiheuttivat mielenosoituksen aikana epäjärjestystä, Neuvostoliiton punaliput olivat kaikesta huolimatta esillä ja sosialismin ja kommunismin palauttamisen nimeen vannottiin.

Ilta-Sanomien 24.8.2015 artikkelista ”Suurmielenosoituksen takana anarkisteja ja kommunisteja: ’Tämä ei jää tähän’” nousee esiin joidenkin anarkistimielenosoittajien sotaisa ja selkeää viholliskuvaa ilmaiseva retoriikka:

”Nyt ollaan niin vakavan asian äärellä, että eri ihmiset tulevat poteroistaan ulos ja ovat valmiita taistelemaan suurempaa vihollista (leikkauksia) vastaan…”

Mielenosoituksessa tällainen viholliskuvien viljely ja vihapuhe kohdistettiin avoimesti Suomen hallitukseen ja etenkin pääministeri Juha Sipilän henkilöön.

Mistä tällaisessa vasemmistoradikaalissa ”taistelemisessa” ja ”vihollisen” määrittelyssä on kysymys? Kyse on avoimesta luokkavihasta, jota ilmaisevat yhtä hyvin itsenäisyyspäivänä aktivoituvien niin sanottujen luokkavieraiden väkivaltainen anarkistis-kommunistinen mellakointi, vasemmistohenkisen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen "Rikkaat pitää tappaa" -kehotus vuodelta 2012 kuin Vasemmistonuorten poliittisen ohjelman sympatisoima sorrettujen aseisiin tarttuminenkin.  

Viimeaikaisen keskustelun valossa on syytä palauttaa mieliin, että monen korkealle arvostama kulttuuripersoona ja elokuviensa myötä vaikutusvaltainen ohjaaja Aki Kaurismäki todellakin antoi luokkataisteluideologiaan nojaavan ja vihan kyllästämän tappamiskehotuksen The Guardian -lehden haastattelussa vuonna 2012. Näin Iltalehden 5.4.2012 artikkelin ”Kaurismäki sekavana haastattelussa: ’Rikkaat pitää tappaa’” mukaan:

”Kaurismäki kertoo The Guardianille antamassaan haastattelussa muun muassa, että terrorismi on ihmiskunnan ainoa pelastus. ’–Ainoa keino päästää ihmiskunta kärsimyksistään on tappaa se prosentti, joka omistaa kaiken. Se prosentti, joka panee meidät tilanteeseen, jossa ihmisyydellä ei ole mitään arvoa. Rikkaat. Ja poliitikot, jotka ovat rikkaiden sätkynukkeja, Kaurismäki tylyttää haastattelussa.”

Kaurismäen ideologia on samaa juurta kuin Vasemmistonuorten Rovaniemellä 24.5.2015 hyväksytty Poliittinen ohjelma, jossa todetaan yhtä luokkataistelullisen vihaisesti, että:

”Vasemmistonuoret tukee työtaisteluita, kansalaistottelemattomuutta ja muuta suoraa toimintaa maailman parantamiseksi. Vasemmistonuoret jatkaa sosialistisen liikkeen työtä. Lähtökohtamme on, että koko yhteiskuntaa määrittää työn ja pääoman välinen ristiriita. Kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmiset jakaantuvat luokkiin. Suurin osa joutuu myymään työvoimaansa elantonsa eteen, kun taas pieni vähemmistö elää voitoilla, joita he saavat omistuksistaan ja sijoituksistaan…Demokratiaa uhkaa kapitalismin kaikkialle ulottuva ylivalta…Vastustamme sotaa, vaikka tunnustamme, että historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin sorrettujen on ollut pakko tarttua aseisiin saavuttaakseen vapautensa…”

Viholliskuva on tässä tekstissä yhtä selvä kuin Kaurismäellä ja aseellinen väkivaltakin nähdään tietyssä tilanteessa oikeutetuksi. Historiallisen taustan tälle lausumalle tarjoaa paitsi kommunistinen ääriajattelu myös äärimmäinen ja väkivaltainen luokkataistelullinen kommunistinen toiminta, jonka terroristiset seuraukset ovat olleet valitettavan tunnetut.

On merkille pantavaa, että siinä missä vihapuhesyytösten kohteeksi kesällä joutuneen kansanedustaja Olli Immosen Facebook-kirjoituksessa ei ilmaistu minkäänlaista vihaa mitään nimenomaista ihmisryhmää kohtaan, vaan määriteltiin vastustettavaksi ilmiöksi monikulttuurisuusideologia sinänsä, kohdistuu luokkaviha näissä tuoreissa ja vanhemmissakin vasemmistoradikaalien toimijoiden julkisissa mielenilmaisuissa aivan selkeästi määriteltyjä ihmisryhmiä kuten perussuomalaisia, rikkaita, hallitusta ja etenkin ”miljonääriksi” luonnehdittua pääministeri Sipilää kohtaan. 

On vähintäänkin käsittämätöntä, että julkisessa keskustelussamme vihapuhe- ja ääriajattelusyytökset pyörivät rasismi-käsitteen eli rotusorron ympärillä ottaen lukuun sen, että jonkin tietyn rodun sortamista ihannoivat lausumat ja linjaukset ovat täysin marginaalisia verrattuna täysin avoimesti ja laajalla rintamalla ja hyvinkin laajoja piirejä edustavasti ilmaistuihin luokkavihahenkisiin ja suoranaisen väkivallan harjoittamiseen sympaattisesti suhtautuviin lausumiin ja mielipiteisiin. Kuvaavaa on myös, että kun Olli Immosen tekstin oletettua rasistisuutta eivät lieventäneet lainkaan joidenkin arvelut siitä, että teksti olisi kirjoitettu osaltaan alkoholin rentouttamassa mielentilassa, katsottiin sen sijaan Aki Kaurismäen antaman julkisen tappokehotuksen kuittautuvan hänen ”sekavalla” ja ”nauttineella” mielentilallaan.

Vasemmistolaiseksi tunnetun henkilön esittämiin avoimen luokkavihaisiin ja väkivaltaan kehottaviin äärilausumiin suhtaudutaan tarvittaessa varsin joviaalisti, kun taas esimerkiksi perussuomalaisen vaikuttajan katsotaan jo määritelmänsä nojalla syyllistyneen vihaa ilmaisevaan ääriajatteluun ja rasismiin siinäkin tapauksessa, että mitään eksplisiittistä rodullista tai muuta ihmisryhmällistä kohdistusta ei hänen lausumastaan löydy.    

Fyysisen väkivallan harjoittamiseen ja ihmisarvon käsitteeseen varsin jännitteisesti suhtautuvaa ääriajattelua ilmaisee osaltaan myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton ViNO:n 21.4.2013 hyväksytty periaateohjelma, jossa todetaan esimerkiksi näin:

”Oikeus aborttiin kuuluu kaikille. Ihmisille on myös taattava oikeus seksityöhön laillisessa ja turvallisessa ympäristössä, ja laista on poistettava pakkosterilisaatio sukupuolen korjauksen yhteydessä. Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan tarvittaessa avustettuna. Väkivaltaa ei voida hyväksyä missään tilanteessa ja väkivallan uhreille on taattava suoja riippumatta siitä, tapahtuuko väkivalta julkisessa vai yksityisessä tilassa.”

Väkivaltaa ei voida hyväksyä ”missään tilanteessa” paitsi tietenkin väkivaltaisen raskaudenkeskeytyksen eli abortin tilanteessa. Ihmisoikeudet eivät näytä koskevan täysin puolustuskyvytöntä syntymätöntä elämää, jonka väkivaltaiseen tuhoamiseen on oltava oikeus ”kaikilla”. ”Jokaisella” eli siis näköjään jokaisella, ikään ja elämän- ja terveydentilanteeseen katsomatta, tulee olla oikeus eutanasiaan eli itsensä avustettuun tappamiseen. ”Jokainen” -termi pitää sisällään myös lapset, ikärajoituksetta.

Varsin selkeää ääriajattelua tällainenkin ihmiselämälle vihamielinen vihreä abortti- ja eutanasia-ajattelu on.

Omanlaatuistaan ääriajattelua on myös sekä Vasemmistonuorten että ViNO:n ohjelmissa avoimesti poliittisena tavoitteena esitetty yhteiskunnan sukupuolittuneisuuden kokonaisvaltainen lakkauttaminen esimerkiksi siten, että henkilötunnuksista – ja tämä koskisi siis kaikkien kansalaisten henkilötunnuksia – tehdään sukupuolineutraaleita ja niin sanottu kolmas sukupuoli virallistetaan, kuten Vasemmistonuoret edellyttävät, ja että yhteiskunnan sukupuolittuneita rakenteita vastaan ylipäätään ”kapinoidaan”, kuten ViNO:n ohjelmassa vaaditaan.

On syytä pitää mielessä, että nyt kovasti muotia olevan sateenkaarilipun edustama radikaali feministi-, gay- ja gender-ideologia on myös luonteeltaan erittäin äärimmäistä ja kaikkea perinteisen luonnollista heteronormatiivisuutta avoimesti vihaavaa.     

Saako tällaisia viha- ja ääriajattelupuheita sallia Suomessa? Ulottuuko ohjelmallinen vihaamisenvastustaminen myös tähän laajaan punavihreään vihapuhekirjoon? Eikö myös esimerkiksi Vasemmistoliiton ja Vihreiden johtavia kellokkaita tulisi tapaus Immosen tyyliin vaatia tekemään julkista tiliä ja parannusta punavihreistä vihakirjoituksista ja -puheista?

Entä aikooko SDP, joka on ilmoittanut haluavansa keskusteluttaa eduskuntaa ääriliikkeistä ja rasismista, ottaa suurennuslasin alle myös radikaalit ja luokkataisteluvihaa julkisesti lietsovat vasemmistoliikkeet ja niiden toimijat sekä näiden yhteydessä näköjään mutkattomasti viihtyvät sateenkaarilipun heiluttajat usein varsin suorasanaisen kristofobisine vihapuheineen? 

 

 

Kommentoi "Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  __  __  ______  _  _   _____ 
 /_____// \ \\/ // |   \\ | || | ||  / ___// 
 `____ `  \ ` // | -- // | || | ||  \___ \\ 
 /___//   | ||  | -- \\ | \\_/ ||  /  // 
 `__ `    |_||  |______// \____//  /____// 
 /_//    `-`'  `------`  `---`  `-----`  
 `-`                       
 
 

25 kommenttia "Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa"

Sivu 1/2

Jeesus tulee takaisin 30.8.2015 13.06

Puoluehenki saa aikaan vihaa ja erimielisyyttä. On kovin vaikea rakastaa toista ihmistä ja erityisesti sellaista ihmistä, joka on erimieltä kuin minä itse olen. Olen samaa mieltä tri Ahvion kanssa siitä, että kirjoituksessa mainitut tahot nauttivat täyttä arvostelun yläpuolella olemista ja nämä tahot käyttävät vaikutusvaltaansa sumeilematta hyväkseen alhaisen voiton tavoittelussa.

Mutta ottakaamme mallia köyhästä Lasaruksesta, joka istui rikkaan portissa ja koirat tulivat nuolemaan hänen haavojansa. Hän ei ottanut osaansa tässä ajassa, mutta sai osansa tulevassa elämässä toisin kuin rikas. Jospa Jumala antaisi meille kaikille sellaista rakkautta, joka ei katso henkilöön. Sellaista rakkautta, joka säälii niitä, jotka ottavat osansa tässä elämässä luokkasodan tai minkä tahansa menetelmän avulla, mutta tiekööt, että Jumalan on tuomio.

Topias 30.8.2015 17.19

Monesti ylimitoitettu rahantavoittelu nostaa pinnalle vasemmistolaisia
ääriliikkeitä,löytyisipä se kultainen keskitie.

Marja 30.8.2015 21.06

Kiitos tästä erittäin tervetulleesta kannanotosta hyvin ajankohtaiseen aiheeseen. Toivottavasti keskustelu ko. asiasta jatkuu esim. radio-ohjelmissa edelleen.

Tatu Ahponen 31.8.2015 6.09

Hei Juha! Vasemmistonuorten poliittisen työryhmän vetäjänä voinen paljastaa, että lause "Vastustamme sotaa, vaikka tunnustamme, että historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin sorrettujen on ollut pakko tarttua aseisiin saavuttaakseen vapautensa…” on käsialaani, ja päällimmäinen esimerkki joka mielessäni oli oli kirjoitusprosessin ajankohtana käynnissä ollut kurdikansan sankarillinen aseellinen itsepuolustus DAESH/ISIS-liikkeen tyranniaa vastaan. Onko tulkittava, että mielestäsi kyseisessä tilanteessa kurdeilla ei olisikaan ollut pakko tarttua aseisiin vapautensa turvatakseen?

Miro-Petteri 31.8.2015 6.09

Olen ihmetellyt miten niin monet perinteisistä porvaripuolueistakin ovat omaksuneet tämän vihervasuripropagandan. RKP:n niinkin ymmärrän mutta että kokoomuksessa ja keskustassa ja jopa kristillisissäkin syytetään perussuomalaisia populisteiksi vaikka he ajavat perinteisiä konservatiivisia arvoja. Ilmeisesti tällä median yksipuolisella uutisoinnilla on vaikutuksensa. Ben Zyskowitz oli kyllä myönteinen yllätys perjantai-illan A-studiossa

keijo 31.8.2015 6.09

”Oikeus aborttiin kuuluu kaikille."
Kaikista turvattomin paikka lapselle on äidin kohtu.
Sieltä jos selviää hengissä, on toivo ja mahdollisuus elää elämää.
2. Moos. 20:13
Älä tapa.

Halfdan 31.8.2015 6.09

Vanha työväenliike on kuollut ja vasemmistoaatteen ovat vallanneet taistelu erilaisten "uhriasemassa" olevien ryhmien puolesta. Tavallisten työssäkäyvien ihmisten puolesta ei enää marsita. Mutta jos olet nainen, homo, maahanmuuttaja tai kerjäläinen, niin vihapuhe asioidesi edistämiseksi on sallittua. Toisinajattelijaa saa myös huoletta kutsua natsiksi, rasistiksi jne. Silti aina puheissa jakamaton ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Vallankumouksellinen vasemmistolaisuus marssii Lähi-idän uskonnollisten terroristiryhmien lippua kantaen, vanha ajan vasemmisto oli pasifisteja, nyt kannatetaan Israelin totaalista tuhoamista. Väkivallan kannattaminen on sallittua kunhan vain kumppani on oikea. Vallalla on kaksoisstandardi ja media käyttää sitä surutta. Media on muka tarkka moraalikysymyksissä, mutta käyttää sitä hyvin tarkoituksenmukaisesti. Mässäillään milloin milläkin kohulla, tuomitaan ja yritetään vaikuttaa mielipiteisiin. Uskonnonvastaisuus näkyy kristinuskon vastaisuutena, islamia varjellaan kritiikiltä.

IlkkaT.O. 31.8.2015 6.09

Olemme kokemassa saatanan riivaman lopunajan ihmiskunnan viimeisen suuren kapinan hetkiä, jossa kaikki Jumalalle pyhä, puhdas, arvokas ja kaunis pyritään turmelemaan kaikin mahdollisin keinoin, Suomessakin. Juha Ahvion esilletuomat ajanilmiöt ovat valitettavan tosia, kristittynä pidetyssä maassamme.
Silti Rakkaus kutsuu pelastukseen niin "Vanhan valtaajia" kuin Jumalan haastanutta demarijohtajaa, joka totesi aborttikysymyksen olevan asiakysymys, ei arvokysymys. Ensinmainitut olivat neuvosto-sosialismia ihannoivassa kaaderissa, joka toi marksistis-ateistisen kapinahengen kaiken kansan arvomaailman sisällöksi, nykyisten viher-vasemmistojohtajien ollessa heidän oppipoikiaan.
Nämä ensin mainitut kuriositeetin vuoksi, kun olen itse elänyt nuoruuteni 1960 - 70 luvuilla, ja nähnyt kapinoinnin petollisuuden, sen "hedelmä" näkyy ja kuuluu ajassamme.
Merkillepantavaa on ollut samaan aikaan kristillisten piirien hiljainen hyminä, kun sen olisi pitänyt olla ryminää Hengessä nyt ja menneinä vuosikymmeninä.
Niilo Yli-Vainion vaikutus oli poikkeuksellinen ajanjakso kristillisessä kentässämme valtakunnallisesti, mutta kuinka nousta kristikansana maassamme uudelleen herätyksen "aallonharjalle"?
Perussuomalaiset ovat syvien kansanrivien tukemana kahden viimeisen eduskuntavaalin menestyksen perusteella onnistuneet poliittisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan vuosikymmenien tauon jälkeen vaikuttamaan tärkeiden "tabujen" murtamisessa, joilla on myös todellista myönteistä merkitystä kristillisen arvomaailman omaavan yhteiskunnan toimimiseen.
Ei siis ihme, että törkyä tulee PS:ia arvoja edustavia kohtaan ovista ja ikkunoista. AY-liike janoaa jo uutta "sisällissotaansa" Sipilän hallituksen toimia ja Soinia j PS:ia vastaan, Israelista on valitettavasti tehty jo kirosana kansan suussa, homoseksuaalisesta käyttäytymisestä on tehty kohta virallinen standardi, tosiasioihin pitäytyviä kansalaisia nimitellään surutta rasisteiksi, mitä vielä?
Edellisiin vaikutti suuresti myös edellinen presidenttimme ja ulkoministerimme, yhteiskunnallinen kahtiajako on ollut hämmästyttavan nopeaa.
Aikakausi, jonka olemme ymmärtäneet ns. sotienjälkeiseksi turvalliseksi normiyhteiskunnan ajaksi on päättymässä ja kansantaloutemme romahtamassa, samalla kun ennennäkemätön pakolais/maahanmuuttaja-tulva hyökyy maahamme.
Vain kirkkokunnat ja seurakunnat ovat edelleenkin hiljaa, olemmeko menettämässä kristikansana viimeisen mahdollisuuden jos nyt ei lähdetä liikkeelle?
Tähän yhteiskunnalliseen murrokseen sanoma Jeesuksesta tekisi äärettömän hyvää. Samoinkuin perussuomalaisten vaikutus omalla agendallaan, meillä on maailmankaikkeuden suurin "agenda", Jeesus Kristus kerrottavanamme.

Matti Järvinen 31.8.2015 12.29

Masa 31.8.2015

Niin ,kyllä on käynyt hyvin selväksi , kun näitä Ahvoin ja Mellerin blokikirjoituksia on lueskellut,että heille kaikki vasemmistolaisuus on
kauhistus , sieltä lähtee kaikki pahuus ja jumalattomuus. Tuntuu vähän
siltä, että Ahviolla on hatra käsitys siitä esim. mitä Suomen historiassa
on tapahtunut alkaen v. 1917.
Ei se oikeistonka riehunta historian saatossa niin mukavaa luettavaa ole
ollut, sisällissodan tapahtumat ja 1930 luku.
Onhan näitä Ahvion aate veljiä historian saatossa ollut esim. Elias Simojoki, Johan Hovilainen ja Kaarlo Ristikankare, kaikki pappis mehiä.

kmn 31.8.2015 15.00

Kirjoitit Ahvio niin totta kuin olla ja voi siitä,mikä on tämäpäivän yleinen ilmapiiri rasismin ja vihapuheen suhteen nimenomaan tuon punavihreä alkselin suunnalta,joka juuri edustaa suurelta osin tätä sateenkaarijoukkoa..Jos puolustat omaa kansaasi ja oman maan kulttuuria ja kristillisiä tapoja ja perinteitä olet kulttuurivihamielinen. Jos et hyväksy maahan tulevien riskien nuoren muslimimiesten valtavaa maahanmuuttoa olet rasisti.Vaikka todistetusti on kysymyksessä muslimien Euroopan valloitus. Ruotsin TV;n haastattelussa imaami kertoi suoraan,että olemme tulleet tappaaksemme ja koko Eurooppa on valloitettava islamille,ja sen jälkeen sharia laki voimaan. Tämä on menossa ja päättäjät nukkuvat.Heitä tulee ovista ja ikkunoista sisään.Jopa arvio Suomen kohdalle 40.000 vuodessa.Mukaan on soluttautunut ainakin tuhat Isis -taistelijaa kuten eräs salakuljettaja kertoi.Joukossa on vain pieni määrä todellisia kärsiviä pakolaisia,joille kuuluu antaa suoja. Nämä nuoret riskit muslimimiehet ovat mestareita valehtelemaan, koska se kuuluu heidän uskontonsa kehoitukseen koraanin mukaan, puhuttaessa vääräuskoiselle. Minkälainen on maamme tulevaisuus,mielestäni sitä ei näillä näkymin ole,koska kaikki normaali on tehty epänormaaliksi ja pyhä on julistettu pannaan ja kaikki kauheudet pitäisi lailla hyväksyä.Ja ennenkaikkea, kohta elämme muslimivaltaisessa maassa,jos tämänpäivän touhulle ei tule stoppia.

stv 31.8.2015 20.45

Media muokkaa koko ajan Suomea islammyönteiseksi ja kristinuskon vastaiseksi.

Somaleja ym. haastatellaan ja tuodaan julki näkemys ,että he hoitaisivat hyvin Suomen asiat jne.

Islaminuskoisia solutetaan koko ajan kunnanvaltuustoihin ja myös nyt eduskuntaan, ja taitaa pian tulla islam-puolue myös Suomen eduskuntaan...vedotaan juuri rasismi-käsitteeseen, jollei muslimeja hyväksytä valta-asemaan joka alalla jne. Ylekin suosii tyhmästi islamia kun toi koraaninlukemisen radioon jne. Ovelaa toimintaa koko ajan...

Taustalla toimii ISIS koko ajan luoden pelotteita...samoin myös Boko Haram.

Suomen johtajat eivät tajua, ettei kyse ole "rauhan uskonnosta", vaan julmasta vallanhalusta tuhota kirkot ja seurakunnat ja alistaa kansat islamin (harhan) alle...

MUTTA JUMALAN SANA ON TURVAMME JOKA PÄIVÄ.-Ps 91 ja 121.

Ja meillä uskovilla on haastetta voittaa Suomen muslimit Jeesukselle.
Materiaalia löytyy mm. Avainmediasta.

Ja muistakaamme rukous-aseen teho. Mohammed Gaddafi sanoi joskus pelkäävänsä kristityn armeijan rukousta.

T.A. 31.8.2015 20.45

Ville Niinistö sanoi mainitussa A-Studiossa, että ihmisarvon puolustaminen on tärkeintä. Ymmärrän tämän siten, että kun vaan kuvittelee tai osaa perustella jollain tapaa puolustavansa ihmisarvoa, kaikki on oikeutettua.
Tämä tarkoittaa sitä, että jakamattomiin ja rajoittamattomiin ihmisoikeuksiin perustuva moraalikäsitys voittaa aina yleisön puolelleen, jos voi millään tavalla leimata vastustajansa rajoittavan jonkun oikeutta. Tosin rikoslakikin on ilmeisesti täynnä ihmisoikeusloukkauksia, koska siellä määritellään asioita, joita ei saa tehdä. Tällä argumentaatiolla perinteisen avioliittokäsityksen puolestapuhujatkin leimataan ihmisoikeuksien rajoittajiksi, ja taas saadaan liput liehumaan toreilla.

Kaikilla tuntuu olevan nykyään vain oikeuksia. Ei lainkaan velvollisuuksia.

Juha-Petteri 2.9.2015 7.01

Voi sitä hurskastelun määrää, mikä vaaliyönä kuultiin Patmoksen "Taivaan ja maan väliltä" -ohjelmassa, kun persumenestyksestä hullaantuneet toimittajat haastattelivat persu-Kankaanniemeä. Se fasadi mureni nopeasti. "Nussittuna nukkuisit paremmin". Olen pitkään, vuosikymmeniä seurannut ja tukenutkin PATMOS-työtä mutta tämä persujen kritiikitön ihannointi on kyllä aiheuttanut minussa ikävän vastareaktion.

Pekka 2.9.2015 7.01

Juha Ahvio on älykäs mies ja taitava kirjoittaja, jonka juttuja on aina antoisaa lukea. Usein osuu maaliinkiin kirjoituksissaan mutta ei aina kuitenkaan. Tämä yksioikoinen persujen ja Sipilän hallituksen puolustelu menee osittain överiksi. Jopa ministeri Niinistö totesi tänään, että heidän porukoissaan on ollut mokaajia (viittasi ainakin Immoseen ja Putkoseen). Musta ei pesemällä valkoiseksi muutu eikä tämä oikeistopopulistinen hyvin sekalainen seurakunta tällä Ahvion valkopesuyrityksellä muuksi muutu. Yliopistomies Ahviolta voisi kysyä. että onko oikein, että tämä KEPU-johtoinen hallitus kurittaa kaikkein ankarimmin ainoaa suomalaista huippuyliopistoa eli Helsingin yliopistoa leikaten sen toiminta-avustuksista kerralla yli 10 prosenttia. Siinä rytäkässä tulee iso joukko työttömiä lisää kortistoon entisten jatkeeksi. Entäpä kehitysavun jättimäiset leikkaukset ja niiden kohdentaminen erityisesti kansalaisjärjestöjen arvokkaaseen ja vaikuttavaan työhön kaikkein huonoimmassa asemassa olevien auttamistyössä. Kaiken kruunaa -niin- miljonääri-Sipilän hallituksen päätös kurjistaa pienituloisten eläkeläisten elämää heidän asumistuen poistamisella? Kristillinen etiikka ohjaisi ainakin minut aivan toisenlaiseen politiikkaan. Hyväosaisten osallistuminen näihin talkoisiin on mitätöntä. Tällaisten yksisilmäisten poliittisten julistusten ansiosta minä en voi tällä hetkellä olla tukemassa Patmoksen työtä.

Annikki Salo 2.9.2015 7.01

Mitä enemmän luovutaan Jumalan Pyhästä Sanasta, sitä enemmän vihan ääriajattelu leimaa ihmisiä ja ryhmittymiä. Elämän vastaisuus ja kuoleman tuomio heikoille sävyttää vaatimuksia. Synti raaistaa ihmismieliä ja röyhkeä pahuus leimaa käytöstä ja väkivaltaisia mielen ilmauksia, sillä "Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan" (Joh.10:10a).
Kansamme tarvitsee todella Jumalan antaman väkevän herätyksen Taivaasta!