2015-09-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/746/pakolaiskriisin_myota_kasvava_eurooppaan_kohdistuva_isis-islamistinen_uhka_on_todellinen Patmos article
Juha Ahvio
13.9.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen

 

Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja kansainvaellusten myötä ja seurauksena. 

Kuten esimerkiksi Warmonitor-sivuston artikkelista 5.9.2015 ”Thousands Of ISIS Infiltrators Possibly Invading Europe” käy ilmi, on perustellut syyt olettaa, että tuhansia ISIS-taistelijoita on soluttautunut ja soluttautuu Euroopan unionin ydinalueille pakolaisten mukana ja pakolaisiksi tekeytyneinä. Artikkeli tuo esiin myös sen erittäin vakavan tosiasian, että sekä EU:n että USA:n rajaviranomaiset ja muut turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan kyvyttömiä erottelemaan tulijoista aidosti apua tarvitsevat ihmiset ja vihamieliset terroristit sekä muut kokonaan jonkin toisen kuin todellisen avuntarvitsemismotiivin ohjaamana liikkeellä olevat ihmiset.

Samansuuntaisesti informoi Aaron Brownin kirjoittama Express-uutissivuston 10.9.2015 päivätty artikkeli ”’Just wait…’ Islamic State reveals it has smuggled THOUSANDS of extremists into Europe”.

Joka tapauksessa ISIS-infiltraatio on meneillään. Liam Deacon kirjoittaa ”Islamic State Terrorists Caught Crossing into Europe Posing as Refugees” -artikkelissaan 1.9.2015 siitä, kuinka Bulgarian rajaviranomaiset pidättivät ja vangitsivat viisi 20–24-vuotiasta nuorta miestä heidän pyrkiessään ylittämään Bulgarian Makedonian-vastaista rajaa jatkaakseen Bulgariasta muualle Eurooppaan. Miehet olivat esiintyneet pakolaisina, mutta tarkemmin tutkittaessa selvisi, että heillä oli mukanaan kännyköissään ISIS-propagandaa, jihadistista uskonnollista aineistoa sekä ISIS:n suorittamia vääräuskoisten päänkatkaisuteloituksia kuvaavia videoita.

Artikkelin mukaan Turkin tiedustelupalvelu varoitti helmikuussa 2015 poliisia sisäisessä muistiossaan siitä, että 3000 koulutettua jihadistia pyrkii Syyriasta ja Irakista Turkkiin suunnatakseen sieltä Bulgarian ja Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. Toukokuussa 2015 Libyan hallituksen edustaja puolestaan varoitti siitä, että ISIS-toimijoita salakuljetetaan Eurooppaan Välimeren yli pakolaisten ja maahanmuuttajien veneissä.

Liam Deacon muistuttaa artikkelissaan siitä, että näitä tiedonantoja kommentoidessaan Britannian itsenäisyyspuolueen eli UKIP:n johtaja Nigel Farage totesi varsin realistisesti näin:

”Kun ISIS ilmoittaa, että se haluaa hukuttaa mantereemme puolesta miljoonasta ääri-islamilaisesta muodostuvan hyökyaallon alle, ISIS todella tarkoittaa, mitä sanoo, eikä Yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka -asiakirjassa (Common European Asylum Policy) ole esitetty mitään sellaista, millä ISIS:n hankkeet voitaisiin pysäyttää.”

Farage jatkoi myös seuraavasti:

”Pahoin pelkään, että omaan sivilisaatioomme kohdistuu suora uhka, jos päästämme Eurooppaan suuria ihmismääriä tuolta sodan repimältä alueelta.”

Kannattaa lukea myös Leo Hohmanin 4.9.2015 julkaistu artikkeli ”ISIS smuggler: ’We will use refugee crisis to infiltrate West’”, joka taustoittaa valaisevasti juuri nyt meneillään olevaa pakolais- ja maahanmuuttoliikehdintää.

Millaiset tavoitteet ISIS on itselleen asettanut? ISIS:n vuoteen 2020 mennessä tavoitteleman maailmankalifaatin eli sharia-lain hallitseman islamilaisen valtion alueellisia rajoja – joiden sisäpuolelle on kaavailtu laajoja alueita myös Euroopasta – voi tarkastella Jake Burmanin Express-sivuston 11.8.2015 päivätyn artikkelin ”ISIS WARNING: Horrifying map of target countries it wants to dominate in Europe by 2020” opastamana.

Yhtä hyvin ISIS:n kuin muidenkin Euroopassa toimivien islamistivaikuttajien kuten Muslimiveljeskunnan strategiset päämäärät ovat tiedossa. Eikä siitäkään todellisuudessa olla epätietoisia, että yhtä hyvin ISIS kuin Muslimiveljeskuntakin Euroopan sisällä pyrkivät käyttämään islamilaista maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta ja kaikkia näihin liittyviä ilmiöitä hyväkseen edistääkseen Euroopan islamisaatiota.

Eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kyllä selvillä esimerkiksi siitä, miten ja millaisia päämääriä edistääkseen Muslimiveljeskunta toimii Euroopassa ja eurooppalaisten muslimiyhteisöiden sisällä. Muslimiveljeskuntaa tutkinut radikaalin islamin tuntija Lorenzo Vidino lainaa The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press, New York, 2010) -kirjansa sivuilla 99–100 Hollannin sisäisen tiedustelun organisaation AIVD:n analyysipaperia vuodelta 2008, jossa todetaan näin:

”Ei kaikkia Muslimiveljeskuntaan kuuluvia tai heidän sympatisoijiaan voida suoraan tunnistaa tällaisiksi. He eivät aina paljasta uskonnollista lojaliteettiaan ja ultraortodoksista agendaansa ulkopuolisille. Heillä ei, näennäisesti yhteistyöhaluisina ja länsimaista yhteiskuntaa kohtaan asenteeltaan maltillisina, varmaankaan ole väkivaltaisia pyrkimyksiä. Mutta he pyrkivät valmistamaan tietä ultraortodoksisen islamin suuremmalle roolille länsimaissa pyrkimällä vaikuttamaan uskonnollisesti muslimien maahanmuuttajayhteisöissä ja solmimalla hyviä suhteita vaikutusvaltaisiin mielipiteenmuokkaajiin…Mutta lopullisin tavoite – vaikka sitä ei koskaan lausutakaan julkisesti – on ensin luoda ja sitten juurruttaa ja laajentaa Länsi-Euroopan sisälle ultraortodoksinen muslimiblokki.”

Vidino toteaa, että useimpien eurooppalaisten tiedustelupalveluiden käsitys on yllä olevan lainauksen kanssa yhtenevä. Mutta eurooppalaisten hallitusten, lainsäätäjien ja eri tasoisten byrokraattien käsitykset eivät ole mitenkään sidottuja omien tiedustelupalveluidensa arvioihin ja poliitikoilla onkin usein huomattavasti erilaisempia käsityksiä ja arvioita vallitsevan tilanteen luonteesta. Poliitikkojen on paljon helpompi olla ottamatta tilanteen todellista vakavuutta todesta.

Useimmat eurooppalaiset hallitukset ja poliitikot eivät ole olleet eivätkä näytä vieläkään olevan todellisen tilanteen tasalla. Islamin, islamismin, islamistisen terrorismin ja islamilaisen maahanmuuton Euroopalle ja sen lähtökohtaisesti vahvasti juutalaiskristillisiin juuriin nojaavalle kulttuurille aiheuttamaa todellista uhkaa ei ole otettu todesta.

Sama tilanne näyttää vallitsevan USA:ssa, jossa Barack Obaman hallinto on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan suuria pakolaismääriä huolimatta siitä, että FBI on ilmoittanut, ettei se kykene erottelemaan maahanmuuttajien joukosta terroristeja ja muita vihamielisiä aineksia aidosti avun tarpeessa olevista. Entistäkin huolestuttavampaa on, kuten The Daily Beast -uutissivusto raportoi 9.9.2015 päivätyssä Shane Harrisin laatimassa artikkelissa ”Exclusive: 50 Spies Say ISIS Intelligence Was Cooked”, että USA:n asevoimien CENTCOM:n eli keskusjohdon (U. S. Central Command) ja tiedusteluorganisaatioiden ylemmät virkamiehet ovat tarkoitushakuisesti muuttaneet varsinaisten tiedusteluanalyytikkojen realistisia ISIS:n ja muiden islamistien toimintaa ja islamistisen terrorismin tämänhetkistä merkitystä ja asemaa selvittäviä raportteja Obaman hallinnon politiikan kannalta edullisempaan suuntaan. Yli 50 CENTCOM:ille työskentelevää analyytikkoa on nyt tehnyt valituksen tästä pitkään jatkuneesta tiedusteluraporttien poliittisesta manipulaatiosta. Manipuloitujen raporttien mukaan USA olisi voiton puolella taistelussaan ISIS:tä ja al-Qaidan Syyrian-organisaatiota al-Nusraa vastaan, kun taas analyytikkojen todelliset raportit esittävät tilanteesta huomattavasti inhorealistisemman ja pessimistisemmän kuvan eivätkä suinkaan anna aihetta kuvitella näiden islamistiterroristiorganisaatioiden pelin olevan pelattu.

Tilanne on kummallinen: yhtä hyvin USA:n tämänhetkinen johto kuin EU:n poliittinen valtavirta ovat valmiit – vääristeltyihin tiedusteluraportteihin tukeutumalla tai suhtautumalla välinpitämättömästi tiedustelupalveluiden realistisiin varoituksiin – ajamaan avoimien ovien pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa muslimien kyseessä ollen ja vailla varmuutta siitä, että nämä todella ovat pakolaisia, mutta toteen näytettävästi kansanmurhan kohteena olevien ja aidon pakolaisuuden kriteerit varmasti täyttävien kristittyjen ja muiden Lähi-idän alueen vähemmistöjen kyseessä ollen USA ja EU:n poliittinen valtavirta suhtautuvat perin nihkeästi laajamittaisiin ja konkreettisiin avustustoimiin. Raymond Ibrahim taustoittaa tätä tilannetta 6.9.2015 Gatestone Institute -artikkelissaan ”U. S. and West Victimize Christians Fleeing ISIS”.

Esimerkiksi 25.8.2015 päivätyn Vijeta Uniyalin artikkelin ”Mass Immigration and the Undoing of Europe” ja Soeren Kernin 9.9.2015 päivätyn artikkelin ”Europe’s Migration Crisis: ’Not Giving Us Like in Germany’”, jotka molemmat ovat luettavissa Gatestone Institute -sivustolla, pohjalta on todettavissa, että tämänhetkisessä kansainvaelluskriisissä on perimmiltään kyse maahanmuutto- ja siirtolaiskansainvaelluksesta, ei pelkistetysti pakolaisongelmasta.

Näyttää myös siltä, että Euroopassa Tanskan ja etenkin Unkarin hallitukset ovat olleet huomattavasti realistisemmin selvillä nykyisen kriisitilanteen laajemmista asiayhteyksistä kuin esimerkiksi täysin avoimien ovien politiikkaa ajavat Ruotsin ja Saksan hallitukset.

Lue The American Conservative -julkaisun 8.9.2015 päivätty Rod Dreherin artikkeli ”What Sentimental Humanitarianism Won’t See” ja ennen kaikkea: katso artikkelin lopussa oleva saksalaisen ZDF:n tuore puolen tunnin mittainen ja englanniksi tekstitetty dokumenttielokuva Islam – Effects on Germany, josta käy havainnollisesti ilmi, mihin saksalainen avoimien ovien maahanmuuttopolitiikka on käytännössä johtanut.

 

 

 

Kommentoi "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      __  __  _ __  ______  ______  
  ___  \ \\/ // | |/ // /_  _// |   \\ 
  /  ||  \ ` //  | ' //  -| ||- | -- // 
 | [] ||  | ||  | . \\  _| ||_ | -- \\ 
  \__ ||  |_||  |_|\_\\ /_____// |______// 
  -|_||  `-`'  `-` --` `-----` `------` 
   `-`                     
 
 

51 kommenttia "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Sivu 1/4

stv 13.9.2015 10.37

Näin se on. Hyvää totuuden tekstiä.

Ja jotkut vielä valitettavasti saattavat puhua vainoharhasta...

Ja pakolaiset laivalla uhkaavat hypätä mereen, elleivät pääse SUOMEEN jne. Tosi ovelaa!

Ja eräs oikea profeetta sanoi, että Suomeen on tulossa valtava määrä islam-pakolaisia jostakin syystä...mieti sitä...tämä on vasta alkua...

stv 13.9.2015 10.37

Joo, tämä kirjoitus koko mediaan. HS:n sivuille, IS:N sivuille Iltalehteen ym....:-)


Kummaa on kun yritän kirjoitella IS:N keskustelupalstoille (Sanan) totuutta, eivät julkaise...

Topias 13.9.2015 10.37

Tämä Isis-probleema saadaan aisoihin kun otetaan Trumpin metodit käyttöön,vai mitä?"tarttis tehrä jotain".

Cissa 13.9.2015 11.20

Kiitos veli Juha!
Nousit esille Patmoksesta Totuuden säilä rohkeasti esiintuotuna.
Näin toiminee kristitty..joka Yljälleen uskollinen, loppuun asti.

Respect.

Elli 13.9.2015 11.57

... eivät ne julkaisekaan IS:n ym. keskustelupalstoilla meikäläisten kirjoituksia vaikka miten Totuutta yrittäisimme esiin tuoda., niin se on nimim.stv.
Syy?
Sama sopimus lienee voimassa kuin mitä eilen TV7:ssä Rissanen kertoi Aidon Avioliitto-kampanjan kohdalla että mediat ovat keskenään sopineet etteivät julkaise
"meidän" kampanjoita medioissaan koska toimittajista 80%
ajattelee toisin kuin "me". Ja että sanat sukupuolineutraali avioliitto sekä tasa-arvoinen avioliitto on tahallaan sotkettu hämäännyttämismielessä.
Pöyristyttävää!

Elli 13.9.2015 13.11

.... vielä....
Arkkipiispa Kari Mäkinen: Kirkon tehtävä ei ole puolustaa Suomea....

Mistä nappulasta voisin kääntää ja vaihtaa Juha Ahvion Mäkisen paikalle
ja Mäkisen........ no, en viitsi sanoa.

Kiitos Herralle, että meillä ON Ahviossa Totuuden julistaja!

Jeesus tulee takaisin 13.9.2015 17.10

Suomen kansa ah arpasi lyö, missä on ryhtisi, kunniatyö? Meidän on uudestaan luotava maa, raukat vain menkööt merten taa!

Isänmaallisuus on Jumalasta ja Raamattu vahvistaa tämän. Historiaa tutkineet ovat havainneet, että suomalaisen kansallistunnon herääminen on vankasti sidoksissa herätysliikkeisiin ja niiden toimintaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tämä kansallistunnon herääminen johti myöhemmin itsenäistymiseen.

appelsiini 13.9.2015 17.10

Eikö uusilta tulijoilta pitäisi ottaa sormenjäljet ja tehdä kakkospassi viranomaisille, jolloin näillä tunnisteilla voisi maasta poistaa ne, jotka eivät kriteereitä turvapaikan hakijaksi täytä.vrt. paperinsa hävittäneet

Erkki Hänninen 13.9.2015 20.24

Ei sieltä mitään isisterroristia tule. Kulttuurinrikastetta vaan...

stv 14.9.2015 9.11

Aikamoista kulttuuririkastetta tulossa todella, kun Lapin Kansassa (07-09-15)kansanedustaja Mikko Kärnä laskee, että pakolaisia tulee noin 300/vrk ja ensi vuonna jos tahti jatkuu noin 110 000...


Eräs profeetta sanoi vielä, että niitä tulee vielä paljon enemmän, joten kyllä Suomi todella "rikastuu"...:-) Ainakaan moskeijoista ei ole sitten puutetta jne...:-)

Joku kirjoitti "kulttuurinrikasteesta", saa nähdä käytännössä se "rikkaus" sitten, voi olla, että köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat edelleen jne.

Itse kyllä laitan arvon vain oikean uskon tuomalle uskon rikkaudelle, kulttuurista kun ei ole pelastajaksi, se on vain hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa...

stv 14.9.2015 9.11

Tarkennus Lapin Kansan Mikko Kärnän uutiseen, se on 08-09-15 päivitetty (pakolaisia noin 300/vrk pohjoisen kautta).

stv 14.9.2015 9.11

Herra sanoi aamulla kun olimme rukouksessa, profetiassa, että sallii muslimipakolaisten tulon, kurittaakseen maatamme.- Ei Hän puhunut mitään kulttuuririkkauksista tms...:-) Herra käytti tiettyä eläinnimikettä, mutta enpä sano sitä tässä, viisaampi niin...


Ja tämä määrä mikä on tullut on vasta "alkusoittoa" ...eilen tuli pelkästään pohjoisen kautta yli 500, laskekaa paljonko tulee per kk, jos vauhti tällaista!

PM 14.9.2015 18.34

Vahinko on jo tapahtunut.
Miten kristittyjen tulee nyt toimia?

Miinawilhelmiina 15.9.2015 14.15

Minäkin olen varma että tämä on Jumalan antama kuritus Suomeen. Mutta vaikka uskon mitään ei tapahdu meille ilman Jumalan sallimaa, silti huomaan että tämä pelottaa. Isis on niin vastenmielinen saatanan juoni, että nyt jos tämä pakolaisten seassa tapahtuva maahantunkeutuminen avoimin ovin, tuokin sen jokapäiväisen pelonilmapiirin jo lasten tähden, en tiedä miten tosiaan tulee toimia. Pitääkö vain alistua ja rukoilla, vai elää ilman huolen häivää, muuttaa jossain vaiheessa syrjäseudulle...

Näistä asioista tuntuu ei voi kellekäön puhua, pitävät hulluna. Koen että monet uskovaiset eivät halua nähdä totuutta, tai vähättelevät pelkoja, ummistavat silmänsä. Ei islam ole leikin asia, vaan se on täysin Jumalan vastakohta koraania jos lukee! Heillä on velvollisuus valehdella vääräuskoisille päästäkseen omaan päämääräänsä.

Ja nämä ihmiset silti tarvitsevat että heidän puolestaan rukoillaan, että Jeesus ilmestyisi heille.

Kiitos Jumalalle hän on jo voittanut Golgatalla,siihen turvautuen viimein.

telzza 15.9.2015 14.15

http://www.kotipetripaavola.com/muslimienjihadmaahanmuutto.html

Tossa mielenkiintoinen näkökulma tohon maahanmuuttoon.