2015-09-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/746/pakolaiskriisin_myota_kasvava_eurooppaan_kohdistuva_isis-islamistinen_uhka_on_todellinen Patmos article
Juha Ahvio
13.9.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen

 

Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja kansainvaellusten myötä ja seurauksena. 

Kuten esimerkiksi Warmonitor-sivuston artikkelista 5.9.2015 ”Thousands Of ISIS Infiltrators Possibly Invading Europe” käy ilmi, on perustellut syyt olettaa, että tuhansia ISIS-taistelijoita on soluttautunut ja soluttautuu Euroopan unionin ydinalueille pakolaisten mukana ja pakolaisiksi tekeytyneinä. Artikkeli tuo esiin myös sen erittäin vakavan tosiasian, että sekä EU:n että USA:n rajaviranomaiset ja muut turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan kyvyttömiä erottelemaan tulijoista aidosti apua tarvitsevat ihmiset ja vihamieliset terroristit sekä muut kokonaan jonkin toisen kuin todellisen avuntarvitsemismotiivin ohjaamana liikkeellä olevat ihmiset.

Samansuuntaisesti informoi Aaron Brownin kirjoittama Express-uutissivuston 10.9.2015 päivätty artikkeli ”’Just wait…’ Islamic State reveals it has smuggled THOUSANDS of extremists into Europe”.

Joka tapauksessa ISIS-infiltraatio on meneillään. Liam Deacon kirjoittaa ”Islamic State Terrorists Caught Crossing into Europe Posing as Refugees” -artikkelissaan 1.9.2015 siitä, kuinka Bulgarian rajaviranomaiset pidättivät ja vangitsivat viisi 20–24-vuotiasta nuorta miestä heidän pyrkiessään ylittämään Bulgarian Makedonian-vastaista rajaa jatkaakseen Bulgariasta muualle Eurooppaan. Miehet olivat esiintyneet pakolaisina, mutta tarkemmin tutkittaessa selvisi, että heillä oli mukanaan kännyköissään ISIS-propagandaa, jihadistista uskonnollista aineistoa sekä ISIS:n suorittamia vääräuskoisten päänkatkaisuteloituksia kuvaavia videoita.

Artikkelin mukaan Turkin tiedustelupalvelu varoitti helmikuussa 2015 poliisia sisäisessä muistiossaan siitä, että 3000 koulutettua jihadistia pyrkii Syyriasta ja Irakista Turkkiin suunnatakseen sieltä Bulgarian ja Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. Toukokuussa 2015 Libyan hallituksen edustaja puolestaan varoitti siitä, että ISIS-toimijoita salakuljetetaan Eurooppaan Välimeren yli pakolaisten ja maahanmuuttajien veneissä.

Liam Deacon muistuttaa artikkelissaan siitä, että näitä tiedonantoja kommentoidessaan Britannian itsenäisyyspuolueen eli UKIP:n johtaja Nigel Farage totesi varsin realistisesti näin:

”Kun ISIS ilmoittaa, että se haluaa hukuttaa mantereemme puolesta miljoonasta ääri-islamilaisesta muodostuvan hyökyaallon alle, ISIS todella tarkoittaa, mitä sanoo, eikä Yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka -asiakirjassa (Common European Asylum Policy) ole esitetty mitään sellaista, millä ISIS:n hankkeet voitaisiin pysäyttää.”

Farage jatkoi myös seuraavasti:

”Pahoin pelkään, että omaan sivilisaatioomme kohdistuu suora uhka, jos päästämme Eurooppaan suuria ihmismääriä tuolta sodan repimältä alueelta.”

Kannattaa lukea myös Leo Hohmanin 4.9.2015 julkaistu artikkeli ”ISIS smuggler: ’We will use refugee crisis to infiltrate West’”, joka taustoittaa valaisevasti juuri nyt meneillään olevaa pakolais- ja maahanmuuttoliikehdintää.

Millaiset tavoitteet ISIS on itselleen asettanut? ISIS:n vuoteen 2020 mennessä tavoitteleman maailmankalifaatin eli sharia-lain hallitseman islamilaisen valtion alueellisia rajoja – joiden sisäpuolelle on kaavailtu laajoja alueita myös Euroopasta – voi tarkastella Jake Burmanin Express-sivuston 11.8.2015 päivätyn artikkelin ”ISIS WARNING: Horrifying map of target countries it wants to dominate in Europe by 2020” opastamana.

Yhtä hyvin ISIS:n kuin muidenkin Euroopassa toimivien islamistivaikuttajien kuten Muslimiveljeskunnan strategiset päämäärät ovat tiedossa. Eikä siitäkään todellisuudessa olla epätietoisia, että yhtä hyvin ISIS kuin Muslimiveljeskuntakin Euroopan sisällä pyrkivät käyttämään islamilaista maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta ja kaikkia näihin liittyviä ilmiöitä hyväkseen edistääkseen Euroopan islamisaatiota.

Eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kyllä selvillä esimerkiksi siitä, miten ja millaisia päämääriä edistääkseen Muslimiveljeskunta toimii Euroopassa ja eurooppalaisten muslimiyhteisöiden sisällä. Muslimiveljeskuntaa tutkinut radikaalin islamin tuntija Lorenzo Vidino lainaa The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press, New York, 2010) -kirjansa sivuilla 99–100 Hollannin sisäisen tiedustelun organisaation AIVD:n analyysipaperia vuodelta 2008, jossa todetaan näin:

”Ei kaikkia Muslimiveljeskuntaan kuuluvia tai heidän sympatisoijiaan voida suoraan tunnistaa tällaisiksi. He eivät aina paljasta uskonnollista lojaliteettiaan ja ultraortodoksista agendaansa ulkopuolisille. Heillä ei, näennäisesti yhteistyöhaluisina ja länsimaista yhteiskuntaa kohtaan asenteeltaan maltillisina, varmaankaan ole väkivaltaisia pyrkimyksiä. Mutta he pyrkivät valmistamaan tietä ultraortodoksisen islamin suuremmalle roolille länsimaissa pyrkimällä vaikuttamaan uskonnollisesti muslimien maahanmuuttajayhteisöissä ja solmimalla hyviä suhteita vaikutusvaltaisiin mielipiteenmuokkaajiin…Mutta lopullisin tavoite – vaikka sitä ei koskaan lausutakaan julkisesti – on ensin luoda ja sitten juurruttaa ja laajentaa Länsi-Euroopan sisälle ultraortodoksinen muslimiblokki.”

Vidino toteaa, että useimpien eurooppalaisten tiedustelupalveluiden käsitys on yllä olevan lainauksen kanssa yhtenevä. Mutta eurooppalaisten hallitusten, lainsäätäjien ja eri tasoisten byrokraattien käsitykset eivät ole mitenkään sidottuja omien tiedustelupalveluidensa arvioihin ja poliitikoilla onkin usein huomattavasti erilaisempia käsityksiä ja arvioita vallitsevan tilanteen luonteesta. Poliitikkojen on paljon helpompi olla ottamatta tilanteen todellista vakavuutta todesta.

Useimmat eurooppalaiset hallitukset ja poliitikot eivät ole olleet eivätkä näytä vieläkään olevan todellisen tilanteen tasalla. Islamin, islamismin, islamistisen terrorismin ja islamilaisen maahanmuuton Euroopalle ja sen lähtökohtaisesti vahvasti juutalaiskristillisiin juuriin nojaavalle kulttuurille aiheuttamaa todellista uhkaa ei ole otettu todesta.

Sama tilanne näyttää vallitsevan USA:ssa, jossa Barack Obaman hallinto on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan suuria pakolaismääriä huolimatta siitä, että FBI on ilmoittanut, ettei se kykene erottelemaan maahanmuuttajien joukosta terroristeja ja muita vihamielisiä aineksia aidosti avun tarpeessa olevista. Entistäkin huolestuttavampaa on, kuten The Daily Beast -uutissivusto raportoi 9.9.2015 päivätyssä Shane Harrisin laatimassa artikkelissa ”Exclusive: 50 Spies Say ISIS Intelligence Was Cooked”, että USA:n asevoimien CENTCOM:n eli keskusjohdon (U. S. Central Command) ja tiedusteluorganisaatioiden ylemmät virkamiehet ovat tarkoitushakuisesti muuttaneet varsinaisten tiedusteluanalyytikkojen realistisia ISIS:n ja muiden islamistien toimintaa ja islamistisen terrorismin tämänhetkistä merkitystä ja asemaa selvittäviä raportteja Obaman hallinnon politiikan kannalta edullisempaan suuntaan. Yli 50 CENTCOM:ille työskentelevää analyytikkoa on nyt tehnyt valituksen tästä pitkään jatkuneesta tiedusteluraporttien poliittisesta manipulaatiosta. Manipuloitujen raporttien mukaan USA olisi voiton puolella taistelussaan ISIS:tä ja al-Qaidan Syyrian-organisaatiota al-Nusraa vastaan, kun taas analyytikkojen todelliset raportit esittävät tilanteesta huomattavasti inhorealistisemman ja pessimistisemmän kuvan eivätkä suinkaan anna aihetta kuvitella näiden islamistiterroristiorganisaatioiden pelin olevan pelattu.

Tilanne on kummallinen: yhtä hyvin USA:n tämänhetkinen johto kuin EU:n poliittinen valtavirta ovat valmiit – vääristeltyihin tiedusteluraportteihin tukeutumalla tai suhtautumalla välinpitämättömästi tiedustelupalveluiden realistisiin varoituksiin – ajamaan avoimien ovien pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa muslimien kyseessä ollen ja vailla varmuutta siitä, että nämä todella ovat pakolaisia, mutta toteen näytettävästi kansanmurhan kohteena olevien ja aidon pakolaisuuden kriteerit varmasti täyttävien kristittyjen ja muiden Lähi-idän alueen vähemmistöjen kyseessä ollen USA ja EU:n poliittinen valtavirta suhtautuvat perin nihkeästi laajamittaisiin ja konkreettisiin avustustoimiin. Raymond Ibrahim taustoittaa tätä tilannetta 6.9.2015 Gatestone Institute -artikkelissaan ”U. S. and West Victimize Christians Fleeing ISIS”.

Esimerkiksi 25.8.2015 päivätyn Vijeta Uniyalin artikkelin ”Mass Immigration and the Undoing of Europe” ja Soeren Kernin 9.9.2015 päivätyn artikkelin ”Europe’s Migration Crisis: ’Not Giving Us Like in Germany’”, jotka molemmat ovat luettavissa Gatestone Institute -sivustolla, pohjalta on todettavissa, että tämänhetkisessä kansainvaelluskriisissä on perimmiltään kyse maahanmuutto- ja siirtolaiskansainvaelluksesta, ei pelkistetysti pakolaisongelmasta.

Näyttää myös siltä, että Euroopassa Tanskan ja etenkin Unkarin hallitukset ovat olleet huomattavasti realistisemmin selvillä nykyisen kriisitilanteen laajemmista asiayhteyksistä kuin esimerkiksi täysin avoimien ovien politiikkaa ajavat Ruotsin ja Saksan hallitukset.

Lue The American Conservative -julkaisun 8.9.2015 päivätty Rod Dreherin artikkeli ”What Sentimental Humanitarianism Won’t See” ja ennen kaikkea: katso artikkelin lopussa oleva saksalaisen ZDF:n tuore puolen tunnin mittainen ja englanniksi tekstitetty dokumenttielokuva Islam – Effects on Germany, josta käy havainnollisesti ilmi, mihin saksalainen avoimien ovien maahanmuuttopolitiikka on käytännössä johtanut.

 

 

 

Kommentoi "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ______  __  __  ______  ______  
 |__ //  /_  _// \ \\/ // /_  _// |   \\ 
  / //   -| ||-  \  //  -| ||- | -- // 
 / //__  _| ||_  / . \\  _| ||_ | -- \\ 
 /_____|| /_____// /_//\_\\ /_____// |______// 
 `-----`  `-----`  `-` --` `-----` `------` 
                         
 
 

51 kommenttia "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Sivu 2/4

stv 16.9.2015 9.00

Eilen 15-09-15 tuli taas ainakin noin 500 pakolaista Suomeen. Laskekaa siitä paljonko kuukaudessa jne. 30x500= 15 000. Kauanko Suomen järjestelmät kestävät tätä?

Ja EU aikoo antaa "keppiä" niille maille, jotka eivät ota vastaan pakolaisia jne...

Annikki Salo 16.9.2015 9.00

Koko maailma kaikkineen on Jumalan hallinnassa. Siksi vaikka turvattomuus lisääntyy, koska synti ja laittomuus lisää pahuutta ja väkivaltaa, Jumalan lapsina meidän ei tarvitse pelätä. Sana sanoo "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä" (Lk.21:28).
On profetia lopunajoista vuodelta 1986. Sen sai Jumalalta eräs iäkäs norjalaisnainen ja hän kertoi sen Emanuel Minokselle, joka kirjoitti sen myös muistiin. Se löytyy Googlesta Emanuel Minos/näky. Siinä kerrotaan mm., että juuri ennen kuin morsian temmataan Jeesuksen luo, tulee köyhistä maista kansanvyöry Eurooppaan turvaa etsimään.
Muuten, psalmi 89:16: "Autuas se kansa, joka kuulee pasuunan äänen" (venäl. käänn.) 1Tess.4:16: "käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuulee vain Jeesuksen morsian. Vaeltakaamme puhtain sydämin Jeesusta seuraten Hänen valkeudessaan, niin emme koskaan huku, sillä "Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto" (Fil.1:21).

stv 16.9.2015 15.47

Kun menet ravintolaan syömään, saat tilauksesi mukaan.

Nyt kun Suomen kansa ja jopa monet uskovat tai uskonnolliset johtajat kuten arkkipiispa haluavat tänne pakolaisia sanoen, ettei "tarvitse Suomea puolustaa", niin Suomi tulee saamaan "tilauksensa" mukaan...Sanan ja Hengen lait toimivat, mutta varoitettu on monen kautta...

Luin Petri Paavolan tekstiä maahanmuutosta monet asiat huomioon ottaen, ja suosittelen toisillekin. Petri kirjoittaa asiaa, koska asia ei ole vain "Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä" jne. Kannattaa lukea KAIKKI mitä Petri kirjoittaa pakolaisista....mm. ensimmäisenä pitää huolehtia Suomen omista köyhistä ym. Jos pakolaisille menee oman maan köyhien varat, syntyy jotakin ikävää Suomessa jne.

Vesa 16.9.2015 15.47

Norjalainen ei kertonut tempauksesta, vaan ydinsodasta. Länsimaiden kansalaiset joutuvat pakenemaan kehitysmaihin.

stv 16.9.2015 15.47

Lue MTV-uutinen ;tänään 16-09-15 klo 8.45. tanskalaisesta teinitytöstä/ISIS.

Silmäsi avautuvat, etkä enää puhu "kulttuuririkasteesta" jne. vaan toteat, että AHVIO ON TAAS OIEKASSA jne.

Elli 16.9.2015 15.47

Saarnaaja Tauno Rantala sai 17.11.2007 profetian, joka on tullut usein mieleeni ja ihmetellessäni sitä alankin nähdä jo mitenkä eräät asiat ovat jo toteutumassa.
"Minä, Herra, päätökseni mukaan annan tulla tähän maahan
ahdingon ajan
ja samalla otan pois tätä korkeaa elintasoa........ tulee ahdinko joka
näkyy ja kuuuluu joka päivä........ verenvuodatusta en anna tulla....
Minä annan tämän ahdingon tulla hyvin äkkiä.... siihen ei ehdi
apuun EU eikä YK,
koska SE TULEE MINULTA......"

Tuhannet työttömät, YT-neuvottelut siellä ja täällä, konkurssit ym.
sekä nyt tämä mittaamaton avustettavien joukko muutenkin kehnossa
taloustilanteessamme, kyllä se tuntuu kukkaroissamme.
Mutta "kun se tulee Minulta" tiedämme, että kurituksenkin takana
on Rakkaus.

stv 16.9.2015 19.59

Kyllä on hyvin mahdollista, että Suomesta alkaa maastamuutto ennemmin tai myöhemmin...

Jokuhan kirjoitti, että lähtee Suomesta, jos homolaki tulee voimaan...


Nyt jotkut voivat lähteä, koska hallitus ei puutu pakolaisten tuloon, siis ei aseta mitään rajoja jne.? "Sahataan kuin omaa oksaa alta koko ajan" ?

Ja koska Saksaan tulee ainakin miljoona pakolaista, se vaikuttaa koko Euroopan tasapainoon ym.

Matti Toivola 17.9.2015 15.20

Saatanallinen ulottuvuus tai tavoite on Islamin Sharia-lain ja Koraanin mukainen. Raamatun mukaan Koraani on antikristuksen hengentuote koska se kieltää Jeesuksen jumalisuuden, sovitustyön ja ylösnousemuksen kuolleista. Saatanan tavoite on tehdä turhiksi Jumalan työt ja suunnitelmat. Juutalaisten ja kristittyjen vainoaminen ja tuhoaminen ovat keskeisiä vihollisen strategiassa ja väkivalta on jumalattoman lamppu josta se voidaan tunnistaa ja tähän Koraani suoraan kehoittaa esim Koraanin Sotasaaliin suuraassa 8. 12. Siellä katkotaan jäseniä ja kauloja ja tätä Isis toteuttaa ja Muslimiveljeskunta myös ellei vääräuskoinen maksa vääräuskoiselle Koraanin mukaisia veroja ja ns. suojelumaksuja.

Jumalan ulottuvuus tässä on 1: Ns. kristillisen maailman havahduttaminen hengelliseen hereilläoloon. 2; Evankeliumin saarnaaminen muslimeille sillä Hän rakastaa muslimiakin ihmisenä ja meidänkin tulee rakastaa muslimia ihmisenä vaikka Herra vihaakin islamia jota me myös vihaamme. Muslimia meillä on vain lupa rakastaa ja vääriä oppeja meillä on vain lupa vihata. Herra rakasti meitäkin jo silloin kun vielä olimme Hänen vihamiehiään eli olimme muslimin asemassa suhteessa Häneen. 3; Jokainen perheenisä tuo lapsensa kotiin ennen kuin yön pimeys tulee. Herra tuo juutalaiset kotiin Israeliin vaikka antisemitismin kautta ja tässä islamin levittäytyminen on ruoska jolla kotiin kutsutut ajetaan yöksi kotiin Israeliin.

Laittomuus lopunaikana on moninaista ja tiedämme uskovina ettei Raamattu raukea tyhjiin vaan toteutuu tarkasti. Yö on tulossa ja silloin ei kukaan voi työtä tehdä. Jeesus tulee yöllä ja sen jälkeen alkaa sapatti tuo tuhatvuotinen rauhan aika jonka jälkeen tulee vasta maailmanloppu ja uudet taivaat ja maat.. mitä lie kaikkea. Nyt tulee tämän aikakauden loppu ja kiihtyvällä tahdilla asiat muuttuvat ja maailma menee kaikilla alueilla arvaamattomaan tilaan niin luonnon kuin ihmistenkin osalta. Mutta meidän tulee nostaa päämme ja tehdä työtä niin kauan kuin päivä vielä on.

IlkkaT.O. 18.9.2015 6.26

Lännessä kristinusko on vaihtunut nopeasti "ateistis-uskonnolliseen" ja antikristilliseen humanismiin, johon myös Juha Ahvio on viitannut aikaisemmissa kolumneissaan.
Yksi tämän tosiasian keskeinen seuraus tässä lopunajassa koetaan hämmästyttävän avoimina ovina Länsi-Eurooppaan erityisesti islam-uskoisille maahantulijoille. Vaikka vastakkainasettelu on kasvanut vauhdilla, silti se toinen, eurooppalainen "vastaanottajapuoli" ihmettelee tällä hetkellä olohuoneensa sohvalla TV:n ääressä maanosansa uskonnollista, taloudellista, poliittista ja hallinnollista "uusjakoa" - kun viihdetarjonnaltaan ehtii.
Islamilainen pimeyden henkivalta on alistamassa Lännen sekulaarit valtiojohtajat ja toimijat polvilleen. Se sama saatanan henkivalta, joka hyökkää Israelia ja aitoja Jeesukseen uskovia vastaan.
Tämä kaikki tulee voimistumaan rajusti Lännen "mielipidevapaassa" maaperässä. Kaikki pyhä, Jumalalta saatu ja Jumalalle kuuluva joutuu riepoteltavaksi, juutalaiset ja todelliset uskovat. Bensaa liekkeihin heittää viher-vasemmistolainen humanistinen maahanmuutto-aktivismi pyrkiessään horjuttamaan toimivan yhteiskuntamme peruspilareita.
Väkivallan luonteesta voimansa saava islamilaisuus tulee repimään kaikkialla vastaansanomattomasti sellaista länsimaista yhteiskunnallista toimintaa, jonka arvot ovat muussa kuin Jumalan sanassa.
Huolenaiheen pitäisi olla erityisen suuri harvaanasutussa Suomessa. Todellista pakolaista ja hädässä olevaa on autettava. Mutta nyt ovat Suomen rajat olleet hengellisesti puolustamatta, vahva pimeyden henkivalta on tullut yli siitä, mistä aita on matalin. Tässä kohdin tulee näkyviin vielä järkyttävällä tavalla EU-jäsenyydemme hintalappu. ISIS-islamismi kuin yleensäkin islamismi yhteiskunnallisena toimijana meidän kristillisten perusarvojemme maassa on vakava uhka kaikilla tasoilla.
Kuinka paljon on paljon - minareettien rukouskutsuhuudot kaupunkiemme yllä, ghettoutuminen isommissa kaupungeissamme, nuorten islam-taustaiset jengit terrorisoimassa lähialueitaan ja niiden asukkaita. Osa näistä on jo täyttä totta ja lopuistakin tulee jos muutosta ei tule.
Monikulttuurisuudella on toinenkin puoli, johon päättäjät eivät rasismisyytösten pelossa halua koskea tikullakaan.
Ovatko Suomen kotouttamisvastuussa olevat päättäjät olleet yhteydessä eurooppalaisten kaupunkien kollegoihin? Ilmeisen optimistinen, tai sitten asiaa tuntematon vastaava ministerimme totesi, että "vaikeuksia kotouttamisessa on ollut, mutta saamme sen toimimaan". Näinköhän?
Mutta me saamme Jumalan valtakunnan toimimaan entistä voimallisemmin maassamme rukousten kautta, kiitos Jeesukselle.

Anne Rajala 18.9.2015 6.27

Hyvä ja asiallinen kirjoitus mutta miten saa vietyä niille maamme elimille jotka ilmeisesti ei tiedä asiasta tai ovatko he vain tietämättään? Tämä tilanne jakaa kansaa se ja jakaa myös kristikansaa.
Uskomattomat taas kokoavat omia rivejään ja ollaan ääri ilmiöissä puolin ja toisin,
Kansa ei pelkää siksi etteise tiedä vaan juuri siksi että se tietää hyvinkin vaarat, näkee uhan, mutta meidät yritetään hiljentää sillä nyt on lähes kaikki islam kriittisyys vihapuhetta ja monikulttuurisuusideologian kristisointi myös on on vihasta kumpuavaa vihapuhetta sillä siinähän on linkki siihen että islam ei ehkä etene jos maahanmuutto/ja pakolaispolitikka on näin lepsua kuin nyt,
Kristityynä pidän vähintääkin " ongelmana " mainostamista kun tulijoita, niin niitä harvoja oikeita pakolaisia jotka tarvitsevat turvaa mutta se antaa kuvan kaikille muslimeille ympäri muslimi maailmaa että että tänne vaan, ja että tänne pääsee helposti, ja että autuus kaikkinen palveluineen ja sosiaalisine etuuksineen on heti saatavilla, autoja, kännyköitä ja asunotaja myöten ja ilmaiseksi ja jää vielä kotiinkiin lähettäväksi tai toiselle ISIS veljelle.

Jussi 20.9.2015 18.12

Eilen oli ympäri Suomea mielenosoituksia hallitsematonta pakolaispolitiikkaa vastaan. Kaikki mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti, Helsingissä tosin mielenilmaus oli aiheuttanut ärsyyntyneitä kommentteja, keskisormen näyttämistä jne.. Tornion "Rajat kiinni"-mielenilmauksessa mielenosoittajat muodostivat Suomen ja Ruotsen rajalle ihmismuurin protestina hallitsemattomalle pakolaispolitiikalle, uutisoi Ilta-Sanomat-lehti. Ko. lehden mukaan Tornion mielenosoitus olisi noussut otsikoihin maailmalla ja sitä olisi kansainvälisesti kommentoitu, että "SE OLI TODELLA TYHMÄÄ". Siitä, mikä kv. taho em. kommentin olisi tuonut julki, ei lehden verkkosivuilla ollut mitään tietoa.

Presidentti Niinistö on myös ottanut kantaa pakolaisuuden aiheuttamaan riitaan Suomessa. Tampereella puhuessaan 2.9. hän sanoi mm.: "Miten me tähän kaikkeen suhtaudumme ?. Kaikkein hulluin tapa suhtautua, kaikkein järjettömin tapa suhtautua siihen on se, että kun sota aiheutta pakolaisuutta, niin että pakolaisuus aiheuttaisi sitten valtavan rähinän täällä Suomessa, eihän sellainen ajattelu ole mistään kotoisin".

Kovia kielikuvia presidenttikin käyttää viitatessaan pakolaisvastaisuuteen, että pakolaisuuteen kriittisesti suhtautuvat olisivat ikään kuin järjettömiä hulluha ja että he olisivat jopa kovia rähinöitsijöitä.

Tämä minun kommentti ei ole taaskaan kovin hengellistä laatua. Mutta jotain tänne pitää kirjoittaa, kun Ilta-Sanomat ei minunkaan hengellistä uutiskommentointia ole pitkään aikaan julkaissut, joten kirjoitetaan Patmoksen sivuille sitten maallisia. Laitan tähän vielä lopuksi NOSTRADAMUKSEN ennustuksia tälle vuosisadalle:

"Sensistä, Autunista tullaan Rhõnelle, kulkemaan sen yli kohti Pyreneitä. Väki hylkää Anconan rajaseudut, seuraa maitse ja meritse suurina laumoina".

"Troijan verestä syntyy Saksan sydän, tästä miehestä tulee hyvin vaikutusvaltainen. Hän ajaa tiehensä arabialaiset muukalaiset ja palauttaa kirkon entiseen loistoonsa".

Ritva Kinnunen 20.9.2015 18.12

Lähes parin vuoden ajan media on kiihottanut Suomen kansaa pelkoon ja vihaan Venäjää kohtaan. On ilakoitu kuinka siellä talous romahtaa, kansa kuolee ja ties mitä. Nyt tuho onkin tulossa suomalaisten oman päähän Ruotsin tuon hyvän naapurin kautta ja avustuksella. Kuinka tässä näin kävi! Minulle suuret kuviot on selvenneet jo ajat sitten. Tämä islamin räjähdys Eurooppaan ei ole sattumaa. Sehän on valmisteltu kaatamalla hallituksia ja luomalla sekasortoa Lähi-Idässä ja Afrikassa. Nyt ilmeisesti joku suuri taho on alkanut maksaa kuljetuksia. Samaan aikaan runnotaan läpi eurooppalaisille tuhoisia vapaakauppasopimuksia, valmistellaan EU:n
liitovaltiota, ajetaan multikulttuuri-agendaa jopa eliitin puolelta sekä valmistellaan demokratiaa polkevia pakkolakeja.

Jeesus tulee takaisin 20.9.2015 18.12

15 - 50 vuotias mies ei ole pakolainen. Miettikääpäs tilannetta, että laiva olisi uppoamassa. Ketkä menisivät ensiksi pelastusveneisiin? 15 - 50 vuotiaat miehet? Tämähän on tilanne tässäkin asiassa. Kuinka monta perhettä on vielä yhdistettävänä, jos naiset ja lapset ovat jääneet vaille aviomiestensä, veljiensä ja muiden sukulaismiestensä suojelusta Syyriaan tai Irakiin? Miehen tehtävä on puolustaa perhettään ja kotimaataan riippumatta siitä mikä todennäköisyys yrityksen onnistumisella on. Oikean asian puolesta on kunniallista kuolla mutta pelkuruus on häpeällistä. Puhuisimme kaikki venäjänkieltä jos toiminnallisesti vireät miehemme olisivat lähteneet pois Suomesta vuonna 1939. Miettikääpäs tätä asiaa näinkin.

Aikki 21.9.2015 17.15

Katsoin tänään TV 1 Jumalan palveluksen . Odotin saarnassa totuutta ja rukousta tähän turvapaikanhakijoiden tilanteeseen, jonka ainakin minä olen katsonut olevan maamme turvallisuudelle uhka. Pappi puhui kauniisti tänne tulevista, ja halusi meidän kristittyjen auttavan . Minuun sattui, kun pappi sanoi ettei ihminen, joka ei halua auttaa eikä vastaanottaa paperittomia turvapaikanhakijoita maahamme ole kristitty. Olen todella surullinen, koska olen luullut olevani uudesti syntynyt kristitty jo 28 vuotta. Pohdin sitä, etteivätkö meidän esi-isämme olleet kristittyjä, kun aseineen lähtivät rintamalle puolustaakseen Suomen itsenäisyyttä. Nykyinen turvapaikanhakijoiden maahantunkeutuminen vaikuttaa pahalta, koska emme tiedä heidän tarkoitusperiään, joukkoon on saattanut soluttautua isis-terroristeja . Minä olen huolissani isänmaan turvallisuuden puolesta, nuorten naisten turvallisuudesta, lastenlapsien turvallisuudesta, vanhusten turvallisuudesta puolesta,. Vaikka tiedän sen: Kun on turva Jumalassa turvassa, on paremmassa.

PM 21.9.2015 17.16

Tarkoitus ottaa ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pakolaisleireiltä itse asiassa synnytti koko tämän ihmissalakuljetuksen. Koska näitä hyväosaisia ei valita pakolaisiksi, he tulevat EU:iin sitten vaikka väkisin.

Valitettavasti hyvää tarkoittava pääministerimmekin on siis väärällä linjalla. Se menetelmä ei enää toimi.

Onko jo liian myöhäistä sulkea rajat? Taitaa olla. Nyt on turvauduttava Jumalaan.