2015-09-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/746/pakolaiskriisin_myota_kasvava_eurooppaan_kohdistuva_isis-islamistinen_uhka_on_todellinen Patmos article
Juha Ahvio
13.9.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen

 

Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja kansainvaellusten myötä ja seurauksena. 

Kuten esimerkiksi Warmonitor-sivuston artikkelista 5.9.2015 ”Thousands Of ISIS Infiltrators Possibly Invading Europe” käy ilmi, on perustellut syyt olettaa, että tuhansia ISIS-taistelijoita on soluttautunut ja soluttautuu Euroopan unionin ydinalueille pakolaisten mukana ja pakolaisiksi tekeytyneinä. Artikkeli tuo esiin myös sen erittäin vakavan tosiasian, että sekä EU:n että USA:n rajaviranomaiset ja muut turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan kyvyttömiä erottelemaan tulijoista aidosti apua tarvitsevat ihmiset ja vihamieliset terroristit sekä muut kokonaan jonkin toisen kuin todellisen avuntarvitsemismotiivin ohjaamana liikkeellä olevat ihmiset.

Samansuuntaisesti informoi Aaron Brownin kirjoittama Express-uutissivuston 10.9.2015 päivätty artikkeli ”’Just wait…’ Islamic State reveals it has smuggled THOUSANDS of extremists into Europe”.

Joka tapauksessa ISIS-infiltraatio on meneillään. Liam Deacon kirjoittaa ”Islamic State Terrorists Caught Crossing into Europe Posing as Refugees” -artikkelissaan 1.9.2015 siitä, kuinka Bulgarian rajaviranomaiset pidättivät ja vangitsivat viisi 20–24-vuotiasta nuorta miestä heidän pyrkiessään ylittämään Bulgarian Makedonian-vastaista rajaa jatkaakseen Bulgariasta muualle Eurooppaan. Miehet olivat esiintyneet pakolaisina, mutta tarkemmin tutkittaessa selvisi, että heillä oli mukanaan kännyköissään ISIS-propagandaa, jihadistista uskonnollista aineistoa sekä ISIS:n suorittamia vääräuskoisten päänkatkaisuteloituksia kuvaavia videoita.

Artikkelin mukaan Turkin tiedustelupalvelu varoitti helmikuussa 2015 poliisia sisäisessä muistiossaan siitä, että 3000 koulutettua jihadistia pyrkii Syyriasta ja Irakista Turkkiin suunnatakseen sieltä Bulgarian ja Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. Toukokuussa 2015 Libyan hallituksen edustaja puolestaan varoitti siitä, että ISIS-toimijoita salakuljetetaan Eurooppaan Välimeren yli pakolaisten ja maahanmuuttajien veneissä.

Liam Deacon muistuttaa artikkelissaan siitä, että näitä tiedonantoja kommentoidessaan Britannian itsenäisyyspuolueen eli UKIP:n johtaja Nigel Farage totesi varsin realistisesti näin:

”Kun ISIS ilmoittaa, että se haluaa hukuttaa mantereemme puolesta miljoonasta ääri-islamilaisesta muodostuvan hyökyaallon alle, ISIS todella tarkoittaa, mitä sanoo, eikä Yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka -asiakirjassa (Common European Asylum Policy) ole esitetty mitään sellaista, millä ISIS:n hankkeet voitaisiin pysäyttää.”

Farage jatkoi myös seuraavasti:

”Pahoin pelkään, että omaan sivilisaatioomme kohdistuu suora uhka, jos päästämme Eurooppaan suuria ihmismääriä tuolta sodan repimältä alueelta.”

Kannattaa lukea myös Leo Hohmanin 4.9.2015 julkaistu artikkeli ”ISIS smuggler: ’We will use refugee crisis to infiltrate West’”, joka taustoittaa valaisevasti juuri nyt meneillään olevaa pakolais- ja maahanmuuttoliikehdintää.

Millaiset tavoitteet ISIS on itselleen asettanut? ISIS:n vuoteen 2020 mennessä tavoitteleman maailmankalifaatin eli sharia-lain hallitseman islamilaisen valtion alueellisia rajoja – joiden sisäpuolelle on kaavailtu laajoja alueita myös Euroopasta – voi tarkastella Jake Burmanin Express-sivuston 11.8.2015 päivätyn artikkelin ”ISIS WARNING: Horrifying map of target countries it wants to dominate in Europe by 2020” opastamana.

Yhtä hyvin ISIS:n kuin muidenkin Euroopassa toimivien islamistivaikuttajien kuten Muslimiveljeskunnan strategiset päämäärät ovat tiedossa. Eikä siitäkään todellisuudessa olla epätietoisia, että yhtä hyvin ISIS kuin Muslimiveljeskuntakin Euroopan sisällä pyrkivät käyttämään islamilaista maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta ja kaikkia näihin liittyviä ilmiöitä hyväkseen edistääkseen Euroopan islamisaatiota.

Eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kyllä selvillä esimerkiksi siitä, miten ja millaisia päämääriä edistääkseen Muslimiveljeskunta toimii Euroopassa ja eurooppalaisten muslimiyhteisöiden sisällä. Muslimiveljeskuntaa tutkinut radikaalin islamin tuntija Lorenzo Vidino lainaa The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press, New York, 2010) -kirjansa sivuilla 99–100 Hollannin sisäisen tiedustelun organisaation AIVD:n analyysipaperia vuodelta 2008, jossa todetaan näin:

”Ei kaikkia Muslimiveljeskuntaan kuuluvia tai heidän sympatisoijiaan voida suoraan tunnistaa tällaisiksi. He eivät aina paljasta uskonnollista lojaliteettiaan ja ultraortodoksista agendaansa ulkopuolisille. Heillä ei, näennäisesti yhteistyöhaluisina ja länsimaista yhteiskuntaa kohtaan asenteeltaan maltillisina, varmaankaan ole väkivaltaisia pyrkimyksiä. Mutta he pyrkivät valmistamaan tietä ultraortodoksisen islamin suuremmalle roolille länsimaissa pyrkimällä vaikuttamaan uskonnollisesti muslimien maahanmuuttajayhteisöissä ja solmimalla hyviä suhteita vaikutusvaltaisiin mielipiteenmuokkaajiin…Mutta lopullisin tavoite – vaikka sitä ei koskaan lausutakaan julkisesti – on ensin luoda ja sitten juurruttaa ja laajentaa Länsi-Euroopan sisälle ultraortodoksinen muslimiblokki.”

Vidino toteaa, että useimpien eurooppalaisten tiedustelupalveluiden käsitys on yllä olevan lainauksen kanssa yhtenevä. Mutta eurooppalaisten hallitusten, lainsäätäjien ja eri tasoisten byrokraattien käsitykset eivät ole mitenkään sidottuja omien tiedustelupalveluidensa arvioihin ja poliitikoilla onkin usein huomattavasti erilaisempia käsityksiä ja arvioita vallitsevan tilanteen luonteesta. Poliitikkojen on paljon helpompi olla ottamatta tilanteen todellista vakavuutta todesta.

Useimmat eurooppalaiset hallitukset ja poliitikot eivät ole olleet eivätkä näytä vieläkään olevan todellisen tilanteen tasalla. Islamin, islamismin, islamistisen terrorismin ja islamilaisen maahanmuuton Euroopalle ja sen lähtökohtaisesti vahvasti juutalaiskristillisiin juuriin nojaavalle kulttuurille aiheuttamaa todellista uhkaa ei ole otettu todesta.

Sama tilanne näyttää vallitsevan USA:ssa, jossa Barack Obaman hallinto on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan suuria pakolaismääriä huolimatta siitä, että FBI on ilmoittanut, ettei se kykene erottelemaan maahanmuuttajien joukosta terroristeja ja muita vihamielisiä aineksia aidosti avun tarpeessa olevista. Entistäkin huolestuttavampaa on, kuten The Daily Beast -uutissivusto raportoi 9.9.2015 päivätyssä Shane Harrisin laatimassa artikkelissa ”Exclusive: 50 Spies Say ISIS Intelligence Was Cooked”, että USA:n asevoimien CENTCOM:n eli keskusjohdon (U. S. Central Command) ja tiedusteluorganisaatioiden ylemmät virkamiehet ovat tarkoitushakuisesti muuttaneet varsinaisten tiedusteluanalyytikkojen realistisia ISIS:n ja muiden islamistien toimintaa ja islamistisen terrorismin tämänhetkistä merkitystä ja asemaa selvittäviä raportteja Obaman hallinnon politiikan kannalta edullisempaan suuntaan. Yli 50 CENTCOM:ille työskentelevää analyytikkoa on nyt tehnyt valituksen tästä pitkään jatkuneesta tiedusteluraporttien poliittisesta manipulaatiosta. Manipuloitujen raporttien mukaan USA olisi voiton puolella taistelussaan ISIS:tä ja al-Qaidan Syyrian-organisaatiota al-Nusraa vastaan, kun taas analyytikkojen todelliset raportit esittävät tilanteesta huomattavasti inhorealistisemman ja pessimistisemmän kuvan eivätkä suinkaan anna aihetta kuvitella näiden islamistiterroristiorganisaatioiden pelin olevan pelattu.

Tilanne on kummallinen: yhtä hyvin USA:n tämänhetkinen johto kuin EU:n poliittinen valtavirta ovat valmiit – vääristeltyihin tiedusteluraportteihin tukeutumalla tai suhtautumalla välinpitämättömästi tiedustelupalveluiden realistisiin varoituksiin – ajamaan avoimien ovien pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa muslimien kyseessä ollen ja vailla varmuutta siitä, että nämä todella ovat pakolaisia, mutta toteen näytettävästi kansanmurhan kohteena olevien ja aidon pakolaisuuden kriteerit varmasti täyttävien kristittyjen ja muiden Lähi-idän alueen vähemmistöjen kyseessä ollen USA ja EU:n poliittinen valtavirta suhtautuvat perin nihkeästi laajamittaisiin ja konkreettisiin avustustoimiin. Raymond Ibrahim taustoittaa tätä tilannetta 6.9.2015 Gatestone Institute -artikkelissaan ”U. S. and West Victimize Christians Fleeing ISIS”.

Esimerkiksi 25.8.2015 päivätyn Vijeta Uniyalin artikkelin ”Mass Immigration and the Undoing of Europe” ja Soeren Kernin 9.9.2015 päivätyn artikkelin ”Europe’s Migration Crisis: ’Not Giving Us Like in Germany’”, jotka molemmat ovat luettavissa Gatestone Institute -sivustolla, pohjalta on todettavissa, että tämänhetkisessä kansainvaelluskriisissä on perimmiltään kyse maahanmuutto- ja siirtolaiskansainvaelluksesta, ei pelkistetysti pakolaisongelmasta.

Näyttää myös siltä, että Euroopassa Tanskan ja etenkin Unkarin hallitukset ovat olleet huomattavasti realistisemmin selvillä nykyisen kriisitilanteen laajemmista asiayhteyksistä kuin esimerkiksi täysin avoimien ovien politiikkaa ajavat Ruotsin ja Saksan hallitukset.

Lue The American Conservative -julkaisun 8.9.2015 päivätty Rod Dreherin artikkeli ”What Sentimental Humanitarianism Won’t See” ja ennen kaikkea: katso artikkelin lopussa oleva saksalaisen ZDF:n tuore puolen tunnin mittainen ja englanniksi tekstitetty dokumenttielokuva Islam – Effects on Germany, josta käy havainnollisesti ilmi, mihin saksalainen avoimien ovien maahanmuuttopolitiikka on käytännössä johtanut.

 

 

 

Kommentoi "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____  __  __  ______  _  _   ______ 
 / ___|| \ \\/ // |   \\ | || | || /_  _// 
| // __   \ ` // | -- // | || | || `-| |,- 
| \\_\ ||  | ||  | -- \\ | \\_/ ||  | ||  
 \____//   |_||  |______// \____//   |_||  
 `---`   `-`'  `------`  `---`   `-`'  
                         
 
 

51 kommenttia "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Sivu 3/4

stv 22.9.2015 6.08

"Aikille" ym. Ihminen ei pelastu hyvien tekojen ja auttamisen kautta-vaan vain ainoastaan Jeesuksen Golgatan työn perusteella. -Joh.3:3.

Kuten Ahvio ym. ymmärtävät, kyse on siitä että pitää nähdä ilmiöön liittyvät vaarat, ja tuntuu nyt siltä kun on tullut ilmi salakuljetukset ym. että Suomen päättäjätkin ovat alkaneet tajuta ja nähdä nenäänsä pidemmälle mistä tässä on kyse jne??

Ei ole kyse kovasydämisyydestä, vaan siitä ettei tyhmä kannata olla ja päästää rikollisia ja terroristeja maahamme pakolaisuuden varjolla jne.

Jos pappi haluaa luovuttaa talonsa, varansa ja kirkkonsa harhaopin käyttöön, se on hänen asiansa, mutta pappi kantaa kyllä isomman vastuun lähimmäisitään kuin mitä sokeudessaan näkee...salakuljetusbisness rehottaa jo Suomessakin ja ellei paperittomia maahantulijoita selvitetä, maassamme voi ISIS ym. pesiytyä hyvin pian. On ollut myös uutisissa tieto, että väärennetyt passit ym. on helppo saada jne.

LK 22.9.2015 18.00

CHRISTIANS BEING LED TO DEATH CAMPS IN EUROPE

https://www.youtube.com/watch?v=ARtmFjmpxXI

kunnioittakaamme 23.9.2015 21.29

lainaus stv: "Herra sanoi aamulla kun olimme rukouksessa, profetiassa, että sallii muslimipakolaisten tulon, kurittaakseen maatamme.- Ei Hän puhunut mitään kulttuuririkkauksista tms...:-) Herra käytti tiettyä eläinnimikettä, mutta enpä sano sitä tässä, viisaampi niin..."

Onko siis niin että kun ennustettiin (mm. Petri Paavola) että maatamme rangaistaan homolaista Venäjällä, joka halkaisee maan, niin nyt kuitenkin rangaitus on ISIS-tulva?

En kuitenkaan usko että Herra käyttää eläinnimiä vaan se on pään oma tulkinta? Meidän pitää kuitenkin puhua aisiallisin termein oli sitten kyseessä kerjäävät romanialaiset mustalaiset tai irakilaiset. Hekin ovat ihmisiä eivät eläimiä. Yhtä arvokkaita kuin me :).

Aikki 23.9.2015 21.29

Nimimerkki STV . Juuri näin olen ajatellut, en minä omin ansioin taivas osuuttani ansaitse. Jeesus kuoli ristillä minunkin puolesta .
Tunnen todella suurta surua niiden pienten lasten ja perheiden puolesta, jotka ovat sodan jaloissa, joiden maineen ja mahdollisuuden turvapaikaan pakolaisten joukkoon soluttautuneet terroristit ovat pilanneet.

stv 24.9.2015 19.27

"Kunnioittakaamme" -nimimerkille: Luepa Jeesuksen sanat: Matt.3:7, Matt.12:34, Matt.23:33 ja Luuk.3.7.

Jumala tämän puhtaan profetian minulle antoi, ei Paavola...Paavolan profetiasta en tietänyt ennen kuin nyt kerroit...

Olen Jumalan varassa, en ihmisten.

Mutta Herran runsasta siunausta Sinulle, tehtävänämme ei ole taistella tosiamme vastaan, vaan vihollista vastaan. Ja toisaalta Sana sanoo: "Tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista".

stv 24.9.2015 19.27

Jos kunnioittamisvaatimus alkaa olla sitä, että suvivirret pois kevätjuhlista ja joululaulut pois joulujuhlista, niin miettiä saa mitä seuraavaksi jne. KOSKA NYT MAASSAMME ON PALJON ENEMMÄN NIMENOMAAN MUSLIMIPAKOLAISIA JNE. Suomessa on jo monta moskeijaa ja lisää rakennetaan ja kun ja jos pakolaiset alkavat vaatia lisää erioikeuksia mitä sitten? Työpaikoilla, kouluissa, kaupoissa, kadulla ym.

En ymmärrä mitä "kunnioittakaamme"-nimimerkki tarkoittaa, kannattaa seurata päivittäin uutisia...
Tähän asti maahamme on tullut tuhansia pakolaisia jo ja enää ei tiedetä minne ne sijoitetaan ja mahtuu...ovelasti puhutaan luvusta 2400, mutta sehän on ajat sitten ohitettu...


Ja eräiden kokemuksista voin sanoa, että ainakin eräät maahamme muuttaneet muslimit ovat hyvin ylimielisiä, joten "mitalilla" on tämäkin puoli...

Ja profetia, jota "kunnioittakaamme"-nimimerkki epäilee, on jo osittain toteutunut; eräs nainen pohjoisesta valitti, että lapsi ei pääse enää urheiluhalliin, koska sinne on majoitettu pakolaisia jne. samoin muutenkin Suomen kansa on laitettu eri "kaavoihin" kun normaalisti jne. Ihmiset "joutuvat" antamaan "väkipakolla" omastaan, kun eivät ole tähän mennessä heränneet auttamaan romanikerjäläisiä ja oman maan asunnottomia ym. jne.

Ja saa nähdä mitä vielä tulee...mediakin pyrkii ihmisten tunteilla ohjaamaan asioita, ja mennään harhaan jos ei ole viisautta ja tietoa ja turvallisuus unohdetaan...

Leena Härmä 27.9.2015 11.22

Kyllä, tässä oli asiaa. Ihmettelen että niin moni ihminen joiden kanssa olen keskusteltu on täysin "sokea" tässä asiassa, myös moni uskovainen. Ilmeisesti Jumala on sulkenut ihmisten silmät, tuli vain mieleen tuo Jukka Roskan näky, jossa islamin miekka tuli Euroopan ylle. Jospa edes todelliset kristityt heräsivät tässä asiassa.

Matteus 27.9.2015 11.22

"Kenen käskystä sekaannus on tapahtunut?" Lainaus Raid-elokuvasta.

Tahtooko joku taho saada käyttöönsä tehokkaan potentiaalin maahantulleista taisteluikäisistä muslimeista?

Radikaalit muslimit ovat kätevällä tavalla sekä todellisen kristillisyyden että juutalaisuuden vastaisia ihan käytännön tasolla. Hengellisesti ja moraalisesti nämä ovat terveen yhteiskunnan selkäranka. On kysyttävä, tahtooko jokin taho murentaa kansallisvaltiot uuden kehityksen tieltä.

Koen kansamme tulleen oman hallintomme pettämäksi. Hallitsematon maahantulo tulee vaarantamaan esimerkiksi juutalaisten turvallisuuden Suomessa.

Onhan valtiovallallamme ollut saatavissa asiantuntevaa tietoa. Rukoillaan anteeksiantoa tämän holtittoman maahanmuuton sallineille. Ikävä vain että seuraukset ovat todellisia, kun ne aikanaan tulevat esille.

Kansalla ei ole raamatullista oikeutta jättää vastaamatta omasta hallinnostaan. Ehkä Herra vielä toisen kerran antaa Suomelle itsenäisyyden!

stv 27.9.2015 11.22

Siis pitäisikö kunnioittaa epäjumalanpalvelusta joka jo tarpeeksi rehottaa Suomessa?

Pitäisikö sanoa pakolaisille, welcome, please, rakentakaa vaan lisää moskeijoita tänne. Me kunnioitamme uskontoanne jne. Mutta Jumalan Sana ei kehoita kunnioittamaan harhaoppia epäjumalineen.
Raamattu VAROITTAA EPÄJUMALIEN PALVELEMISESTA JA MYÖS NIIDEN SUOSIMISESTA JNE.

Jumalan Sana sanoo: "Vastustakaa!"

ENU 29.9.2015 6.42

Olisikko mitään apua jos tuota Juhan kirjaa .` Eurooppa ja Suomi Islami Soituvat . lähetettäisiin Sipilälle ,Soinille ja Stubille.Se todella on hyvä kirja ja ajan kohtainen tällä hetkellä.

IlkkaT.O. 29.9.2015 6.42

Kaikkivaltiaan puhe on hämmästyttävän tarkkaa: Aikainmerkit, tapahtumat. Pari päivää sitten uutisoitiin 750 "pyhiinvaeltajan" kuolemasta Mekassa ja yli 900 loukkaantumisesta samassa, viime yönä syttyi tuleen Lontoossa Euroopan suurin moskeija, kaksi viikkoa sitten kaatui suuri nosturin puomi Mekan moskeijan päälle, yli sata kuollutta. Tämä samaan aikaan yhdessä Euroopan vavistessa islamisaatiotulvan edessä.
V. 1492 tetradien aikaan Espanjassa inkivisition aikaan juutalaiset karkoitettiin maasta pois; nyt tänään, ennen huomisyön viimeistä tetradin superverikuuta katalonialaiset itsenäisyysaktivistit ovat vaaleissa pyrkimässä vakavasti irti emämaastaan.
Yhdysvaltain tämän hetken merkittävin rebublikaani, Yhdysvaltain Edustajainhuoneen puhemies Boehner, Israelin ystävä, sanoutui irti tehtävästään seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Paavi oli pitänyt ensimmäistä kertaa historiassa puheen Yhdysvaltain kongressissa. Pääministeri Netanjahu oli pitänyt puheen juuri Boehnerin kutsusta samassa paikassa puoli vuotta aiemmin ennen Israelin vaaleja, Obaman jyrkästä vastustuksesta huolimatta.
Samaan aikaan Paavin vierailun kanssa myös Kiinan presidentti oli visiitillä USA:ssa, mistä sovittiin?
Venäjä on alkanut viime viikkoina näkyvästi siirtää modernia sotakalustoa Syyriaan, sille ei enää riitä Latakian laivastotukikohta. Venäjän mielestä tämä varustautuminen on kansainvälisten lakien ja sopimusten mukainen. Iranin, Venäjän ja Assadin Syyrian hallinnon taholta on julkisesti ilmoitettu näiden kolmen maan entistä tiiviimpi yhteistyö. Asiaa valaissee tämänpäiväinen presidentti Putinin puhe YK:n yleiskokouksessa. EU ja Yhdysvallat seuraavat asian etenemistä kaikessa hiljaisuudessa ja voimattomuudessa.
Yhdysvallat on menettämässä loputkin sotilaallisen hegemonian rippeistä Lähi-Idässä, jonka avulla se pystyi tasapainottamaan arabien ja Israelin suhteita. Ei enää, iranilaisten retoriikassa "suureksi saatanaksi" kutsuttu kerran niin mahtava USA on työnnetty ulos Lähi-Idän aavikoilta. Nyt on Googin vuoro, joka liittolaisineen on valmis rakentamaan sotakoneistonsa juutalaisvaltion hävittämiseksi. Tosin Yhdysvalloilla on vielä Lähi-Idässä sen talouselämälle elintärkeä funktio, Saudi-Arabian öljynkenttien toiminnan ja öljynkuljetusten turvaaminen, eikä Iran ole kaukana sieltäkään.
Osittain yllä oleva voisi olla "off topic", mutta kun Jumalalla ei ole sattumia tai yhteensattumia. Euroopan islamisoituminen ja islam-radikalisoituminen yhdessä yllämainittujen kanssa on kuitenkin Hänen kädessään ja tulee lopulta koitumaan Hänelle, meidän Herrallemme ja Kuninkaallemme ja Hänen Valtakunnalleen kunniaksi.
Ilmestyskirja on avautunut silmäimme nähdä ja korvaimme kuulla.

Aikki 29.9.2015 14.30

Kiitos Juha Ahviolle eilisestä Savenvalajanpajan tilaisuudesta, jota sain seurata netin välityksellä. Kiitos Jumalalle, että meille on annettu tällainen tilaisuus kuulla totuuksia maailman tilanteesta. Odota myös Patmoksen radiolähetysten alkamista radiosta. Olen todella kaivannut totuuden mukaista Jumalan sanaa, jota Patmosradio meille lähettää. Ei millään pahalla, mutta Radiodein ohjelmien taso ei ole enää sitä mitä se oli sen alkuaikoina.

IlkkaO.T: 1.10.2015 20.05

Kiitos Herralle Juha Ahvion eilen pitämistä ajankohtaispuheista.
Toivottavaa on, etä puheet lyhentämättöminä saavuttaisivat mahdollisimman pian mahdollisiman monta päättäjäämme alkaen presidentista ja hallituksesta.
Kiitos Juha Ahvio, että toit esille jumalan sanoja ajallemme.

Jussi 2.10.2015 7.53

Ikään kuin huonommaksi menee tämä Suomen pakolaistilanne päivä päivältä. Yleisradio ilmeisesti tukee vahvasti EU:n ja hallituksen tämänhetkistä pakolaislinjaa. Joku piispa Häkkinen oli todennut, että 75 % tänä vuonna Suomeen tulleista maahanmuuttajapakolaisista olisi kristittyjä; tämähän on täysin harhaanjohtavaa puhetta.

Ihmisten kanssa ei paljon viitsi keskustella pakolaistilanteesta, kuin aivan parhaitten ystävien ja facebook-kavereiden kanssa. Facebookissa on myös minulla niitä kavereita, jotka varmasti ovat loukkaantuneet minun pakolaiskriittisistä kirjoituksista. Yksi kaveri jakoi eilen videolinkin, joka oli jaettu israelilaiselta sivustolta, siinä näytetään, kuinka maltillisessa (moderate) muslimivaltiossa nainen teloitetaan keskellä päivää kaupungin kadulla sapelilla pää poikki lyöden, ambulanssi sitten tulee korjaamaan naisen ruumiin paareille ja pään roskapussiin. En ole ennen tuollaista katsonut, mutta tuo yksikin varmasti aito video kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa.

Täytyy koittaa pitää pää kylmänä verkkokeskusteluissa ja lukea enemmän Raamattua. Taas kohta Torniossa marssitaan, on rasismin vastaista marssia ja Suomen rajojen sulkemista vaativaa marssia. Voi tulla väkivaltaisiakin yhteenottoja siellä. Jos Jumalan Sanan tutkiminen unohtuu, niin sitä helposti menee mediavirran vietäväksi ja on yleisradion yksipuolisen uutispropagandan armoilla. On tietysti kansainvälisiä uutiskanavia, mutta sielläkin uutisia ylikommentoidaan ja pyöritetään samoja kauhukuvia ympäri vuorokauden.

Lähetystyöntekijät Suomessa 4.10.2015 13.53

Huolestuttaa sävy monissa kommenteissa: missä on rakkaus?Vaikka ISISin takia täällä Suomessakin on oltava varuillaan niin silti meidän pitää Jumalan sanan mukaan rakastaa hätää kärsivää, orpoa ja muukalaista.Uhkakuvat eivät poista Raamatusta kehoitusta kohdella muukalaista kuin oman kansan jäsentä.Me Jeesuksen seuraajat olemme haasteen edessä,tehtävämme on rakastaa, auttaa ja pelastaa hätää kärsiviä, joita maahamme tulee, vaikka näitä väärin syinkin Suomeen pyrkiviä olisi joukossa.Sulkisiko Jeesus ovensa hädänalaiselta vain siksi, että pelkäisi perässä tulevaa vihollista?
Olemme itse tehneet Jumalan Valtakunnan työtä turvapaikanhakijoiden kanssa yli 5 vuotta ja tähänastisista kohtaamistani ulkomaalaisista suurin osa ovat olleet vilpittömiä, tavallisia ihmisiä, joilla on todellinen hätä. Myönnän, että tämän päivän tilanne on paisunut siitä, mitä edellisinä vuosina on ollut, ja ihmisiä tulee tuhatmäärin enemmän nyt kuin aikaisemmin.Mutta tiedämmehän, mikä tilanne on esim Syyriassa tai Irakissa, siellä tavalliset ihmiset ovat todellisessa hädässä. Myös miehet, heitä vasta vainotaankin ja heidän tilanteensa on usein todella vaikea: jos et mene taistelemaan terroristijärjestöön, sinut tapetaan kotona yöllä sänkyysi ja perheesi jää ilman elättäjää.Monet ovat lisäksi erittäin rauhaarakastavia ja vastustavat kaikkea ympärillään riehuvaa pahuutta kaikin tavoin.Perheen isä on voinut olla polittisesti aktiivinen ja vastustanut terroria siinä määrin, että on joutunut siepatuksi ja kidutetuksi ja siksi vaimo ja lapsetkin ovat kauhun partaalla. Lopulta, kun mihinkään ei voi turvata, poliisivoimat ovat sortajien puolella ja kehenkään et voi luottaa, lähdetään hakemaan turvaa. Ja aina on Suomessa ollut todella vaikea saada lupaa jäädä Suomeen, monia käännytetään takaisin, myös väärin perustein. Tunnen henkilökohtaisesti esim kurdiperheitä, jotka on lähetetty takaisin kotimaahan tilanteeseen, jossa joutuvat piileskelemään tappajia "maan alla" koko perhe.
Me Jumalan lapset emme sa antaa pelolle valtaa vaan pahaa vastaan pitää taistella rakkauden asein! Jokainen maahamme tulija tarvitsee Vapahtajaa ja Hänestä he ovat todella alttiita kuulemaan. Maailman menolle emme voi mitään, sodat ovat vääjäämättä edessä, mutta jokaisen muslimin ja muun muukalaisen elämä voi muuttua todella, jos he löytävät Jeesuksen. Sitäkin olemme nähneet. Turvapaikanhakijat tulevat edelleen maista, joissa evankeliumia ei voi avoimesti julistaa, kerrotaan me siis sitä heille täällä.Ei lietsota pelkoa vaan kohdataan tilanne Herran Jumalan avulla ja voimassa!