2015-09-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/746/pakolaiskriisin_myota_kasvava_eurooppaan_kohdistuva_isis-islamistinen_uhka_on_todellinen Patmos article
Juha Ahvio
13.9.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen

 

Islamismin yleensä ja varsinkin ISIS-terroristiorganisaation Euroopalle muodostama uhka on valitettavan todellinen. Tämä uhka kirjaimellisesti moninkertaistuu nyt meneillään olevan Syyrian ja Irakin pakolaiskriisin ja siihen liittyvien muiden maahanmuutto- ja siirtolaisliikehdintöjen ja kansainvaellusten myötä ja seurauksena. 

Kuten esimerkiksi Warmonitor-sivuston artikkelista 5.9.2015 ”Thousands Of ISIS Infiltrators Possibly Invading Europe” käy ilmi, on perustellut syyt olettaa, että tuhansia ISIS-taistelijoita on soluttautunut ja soluttautuu Euroopan unionin ydinalueille pakolaisten mukana ja pakolaisiksi tekeytyneinä. Artikkeli tuo esiin myös sen erittäin vakavan tosiasian, että sekä EU:n että USA:n rajaviranomaiset ja muut turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan kyvyttömiä erottelemaan tulijoista aidosti apua tarvitsevat ihmiset ja vihamieliset terroristit sekä muut kokonaan jonkin toisen kuin todellisen avuntarvitsemismotiivin ohjaamana liikkeellä olevat ihmiset.

Samansuuntaisesti informoi Aaron Brownin kirjoittama Express-uutissivuston 10.9.2015 päivätty artikkeli ”’Just wait…’ Islamic State reveals it has smuggled THOUSANDS of extremists into Europe”.

Joka tapauksessa ISIS-infiltraatio on meneillään. Liam Deacon kirjoittaa ”Islamic State Terrorists Caught Crossing into Europe Posing as Refugees” -artikkelissaan 1.9.2015 siitä, kuinka Bulgarian rajaviranomaiset pidättivät ja vangitsivat viisi 20–24-vuotiasta nuorta miestä heidän pyrkiessään ylittämään Bulgarian Makedonian-vastaista rajaa jatkaakseen Bulgariasta muualle Eurooppaan. Miehet olivat esiintyneet pakolaisina, mutta tarkemmin tutkittaessa selvisi, että heillä oli mukanaan kännyköissään ISIS-propagandaa, jihadistista uskonnollista aineistoa sekä ISIS:n suorittamia vääräuskoisten päänkatkaisuteloituksia kuvaavia videoita.

Artikkelin mukaan Turkin tiedustelupalvelu varoitti helmikuussa 2015 poliisia sisäisessä muistiossaan siitä, että 3000 koulutettua jihadistia pyrkii Syyriasta ja Irakista Turkkiin suunnatakseen sieltä Bulgarian ja Unkarin kautta Länsi-Eurooppaan. Toukokuussa 2015 Libyan hallituksen edustaja puolestaan varoitti siitä, että ISIS-toimijoita salakuljetetaan Eurooppaan Välimeren yli pakolaisten ja maahanmuuttajien veneissä.

Liam Deacon muistuttaa artikkelissaan siitä, että näitä tiedonantoja kommentoidessaan Britannian itsenäisyyspuolueen eli UKIP:n johtaja Nigel Farage totesi varsin realistisesti näin:

”Kun ISIS ilmoittaa, että se haluaa hukuttaa mantereemme puolesta miljoonasta ääri-islamilaisesta muodostuvan hyökyaallon alle, ISIS todella tarkoittaa, mitä sanoo, eikä Yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka -asiakirjassa (Common European Asylum Policy) ole esitetty mitään sellaista, millä ISIS:n hankkeet voitaisiin pysäyttää.”

Farage jatkoi myös seuraavasti:

”Pahoin pelkään, että omaan sivilisaatioomme kohdistuu suora uhka, jos päästämme Eurooppaan suuria ihmismääriä tuolta sodan repimältä alueelta.”

Kannattaa lukea myös Leo Hohmanin 4.9.2015 julkaistu artikkeli ”ISIS smuggler: ’We will use refugee crisis to infiltrate West’”, joka taustoittaa valaisevasti juuri nyt meneillään olevaa pakolais- ja maahanmuuttoliikehdintää.

Millaiset tavoitteet ISIS on itselleen asettanut? ISIS:n vuoteen 2020 mennessä tavoitteleman maailmankalifaatin eli sharia-lain hallitseman islamilaisen valtion alueellisia rajoja – joiden sisäpuolelle on kaavailtu laajoja alueita myös Euroopasta – voi tarkastella Jake Burmanin Express-sivuston 11.8.2015 päivätyn artikkelin ”ISIS WARNING: Horrifying map of target countries it wants to dominate in Europe by 2020” opastamana.

Yhtä hyvin ISIS:n kuin muidenkin Euroopassa toimivien islamistivaikuttajien kuten Muslimiveljeskunnan strategiset päämäärät ovat tiedossa. Eikä siitäkään todellisuudessa olla epätietoisia, että yhtä hyvin ISIS kuin Muslimiveljeskuntakin Euroopan sisällä pyrkivät käyttämään islamilaista maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta ja kaikkia näihin liittyviä ilmiöitä hyväkseen edistääkseen Euroopan islamisaatiota.

Eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kyllä selvillä esimerkiksi siitä, miten ja millaisia päämääriä edistääkseen Muslimiveljeskunta toimii Euroopassa ja eurooppalaisten muslimiyhteisöiden sisällä. Muslimiveljeskuntaa tutkinut radikaalin islamin tuntija Lorenzo Vidino lainaa The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia University Press, New York, 2010) -kirjansa sivuilla 99–100 Hollannin sisäisen tiedustelun organisaation AIVD:n analyysipaperia vuodelta 2008, jossa todetaan näin:

”Ei kaikkia Muslimiveljeskuntaan kuuluvia tai heidän sympatisoijiaan voida suoraan tunnistaa tällaisiksi. He eivät aina paljasta uskonnollista lojaliteettiaan ja ultraortodoksista agendaansa ulkopuolisille. Heillä ei, näennäisesti yhteistyöhaluisina ja länsimaista yhteiskuntaa kohtaan asenteeltaan maltillisina, varmaankaan ole väkivaltaisia pyrkimyksiä. Mutta he pyrkivät valmistamaan tietä ultraortodoksisen islamin suuremmalle roolille länsimaissa pyrkimällä vaikuttamaan uskonnollisesti muslimien maahanmuuttajayhteisöissä ja solmimalla hyviä suhteita vaikutusvaltaisiin mielipiteenmuokkaajiin…Mutta lopullisin tavoite – vaikka sitä ei koskaan lausutakaan julkisesti – on ensin luoda ja sitten juurruttaa ja laajentaa Länsi-Euroopan sisälle ultraortodoksinen muslimiblokki.”

Vidino toteaa, että useimpien eurooppalaisten tiedustelupalveluiden käsitys on yllä olevan lainauksen kanssa yhtenevä. Mutta eurooppalaisten hallitusten, lainsäätäjien ja eri tasoisten byrokraattien käsitykset eivät ole mitenkään sidottuja omien tiedustelupalveluidensa arvioihin ja poliitikoilla onkin usein huomattavasti erilaisempia käsityksiä ja arvioita vallitsevan tilanteen luonteesta. Poliitikkojen on paljon helpompi olla ottamatta tilanteen todellista vakavuutta todesta.

Useimmat eurooppalaiset hallitukset ja poliitikot eivät ole olleet eivätkä näytä vieläkään olevan todellisen tilanteen tasalla. Islamin, islamismin, islamistisen terrorismin ja islamilaisen maahanmuuton Euroopalle ja sen lähtökohtaisesti vahvasti juutalaiskristillisiin juuriin nojaavalle kulttuurille aiheuttamaa todellista uhkaa ei ole otettu todesta.

Sama tilanne näyttää vallitsevan USA:ssa, jossa Barack Obaman hallinto on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan suuria pakolaismääriä huolimatta siitä, että FBI on ilmoittanut, ettei se kykene erottelemaan maahanmuuttajien joukosta terroristeja ja muita vihamielisiä aineksia aidosti avun tarpeessa olevista. Entistäkin huolestuttavampaa on, kuten The Daily Beast -uutissivusto raportoi 9.9.2015 päivätyssä Shane Harrisin laatimassa artikkelissa ”Exclusive: 50 Spies Say ISIS Intelligence Was Cooked”, että USA:n asevoimien CENTCOM:n eli keskusjohdon (U. S. Central Command) ja tiedusteluorganisaatioiden ylemmät virkamiehet ovat tarkoitushakuisesti muuttaneet varsinaisten tiedusteluanalyytikkojen realistisia ISIS:n ja muiden islamistien toimintaa ja islamistisen terrorismin tämänhetkistä merkitystä ja asemaa selvittäviä raportteja Obaman hallinnon politiikan kannalta edullisempaan suuntaan. Yli 50 CENTCOM:ille työskentelevää analyytikkoa on nyt tehnyt valituksen tästä pitkään jatkuneesta tiedusteluraporttien poliittisesta manipulaatiosta. Manipuloitujen raporttien mukaan USA olisi voiton puolella taistelussaan ISIS:tä ja al-Qaidan Syyrian-organisaatiota al-Nusraa vastaan, kun taas analyytikkojen todelliset raportit esittävät tilanteesta huomattavasti inhorealistisemman ja pessimistisemmän kuvan eivätkä suinkaan anna aihetta kuvitella näiden islamistiterroristiorganisaatioiden pelin olevan pelattu.

Tilanne on kummallinen: yhtä hyvin USA:n tämänhetkinen johto kuin EU:n poliittinen valtavirta ovat valmiit – vääristeltyihin tiedusteluraportteihin tukeutumalla tai suhtautumalla välinpitämättömästi tiedustelupalveluiden realistisiin varoituksiin – ajamaan avoimien ovien pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa muslimien kyseessä ollen ja vailla varmuutta siitä, että nämä todella ovat pakolaisia, mutta toteen näytettävästi kansanmurhan kohteena olevien ja aidon pakolaisuuden kriteerit varmasti täyttävien kristittyjen ja muiden Lähi-idän alueen vähemmistöjen kyseessä ollen USA ja EU:n poliittinen valtavirta suhtautuvat perin nihkeästi laajamittaisiin ja konkreettisiin avustustoimiin. Raymond Ibrahim taustoittaa tätä tilannetta 6.9.2015 Gatestone Institute -artikkelissaan ”U. S. and West Victimize Christians Fleeing ISIS”.

Esimerkiksi 25.8.2015 päivätyn Vijeta Uniyalin artikkelin ”Mass Immigration and the Undoing of Europe” ja Soeren Kernin 9.9.2015 päivätyn artikkelin ”Europe’s Migration Crisis: ’Not Giving Us Like in Germany’”, jotka molemmat ovat luettavissa Gatestone Institute -sivustolla, pohjalta on todettavissa, että tämänhetkisessä kansainvaelluskriisissä on perimmiltään kyse maahanmuutto- ja siirtolaiskansainvaelluksesta, ei pelkistetysti pakolaisongelmasta.

Näyttää myös siltä, että Euroopassa Tanskan ja etenkin Unkarin hallitukset ovat olleet huomattavasti realistisemmin selvillä nykyisen kriisitilanteen laajemmista asiayhteyksistä kuin esimerkiksi täysin avoimien ovien politiikkaa ajavat Ruotsin ja Saksan hallitukset.

Lue The American Conservative -julkaisun 8.9.2015 päivätty Rod Dreherin artikkeli ”What Sentimental Humanitarianism Won’t See” ja ennen kaikkea: katso artikkelin lopussa oleva saksalaisen ZDF:n tuore puolen tunnin mittainen ja englanniksi tekstitetty dokumenttielokuva Islam – Effects on Germany, josta käy havainnollisesti ilmi, mihin saksalainen avoimien ovien maahanmuuttopolitiikka on käytännössä johtanut.

 

 

 

Kommentoi "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____  __  __   _____   ___   _____  
 / ____|| \ \\/ //  / ___//  / _ \\  / ___|| 
/ //---`'  \ ` //  \___ \\ / //\ \\ | // __  
\ \\___   | ||   /  // | ___ ||| \\_\ || 
 \_____||  |_||  /____// |_|| |_|| \____// 
 `----`   `-`'  `-----`  `-`  `-`  `---`  
                         
 
 

51 kommenttia "Pakolaiskriisin myötä kasvava Eurooppaan kohdistuva ISIS-islamistinen uhka on todellinen"

Sivu 4/4

IlkkaT.O. 5.10.2015 6.08

"Lähetystyöntekijät Suomessa" antoi googlettamalla joukon ihmisiä, jotka ovat/ovat olleet palveluksessa SLS:ssa tai ovat kytköksessä SLS:aan. Tittelit tulivat ainakin esille, mutta kuinka on henk, koht. uskonne laita Herraamme Jeesukseen? Aiheellinen kysymys, sillä olette huolestuneita, "missä on rakkaus?"
Tafkoitatteko Raamattuun sitoutunutta Jumalan rakkautta vai rakkautta, joka esim. SLS:ssa sallii synninharjoittamisen homoseksuaalisuuden muodossa?
Jälkimmäistä, "humanismin pohjalla ilmenevää "rakkautta" ei Raamattu tunnista Jumalan rakkaudeksi.
Minulla on myös huolenaihe: missä on Jumalan rakkaus, joka kertoo syntiselle lähimmäiselle Jeesuksesta, Jumalan rakkaudesta? Ja auttaa kärsivää lähimmäistä käytettävissä olevin voimavaroin.
Jumalan suurta rakkautta on rukoilla päättäjien puolesta, että heillä olisi viisautta erottaa todelliset pakolaiset niistä, jotka tulevat vilpittömien mukana väärin motiivein.
Jos päättäjäjien toimilla voi olla suuri siunaus tai suuren luokan katastrofi edessä maallemme.
Viittaukseenne muukalaisten kohtelusta 3:ssa Moos.kirjassa on syytä huomata aiheyheys silloiseen kulttuuriin: Israel oli tuolloin maan lisäksi seurakunta, joossa myös maahan tulevien muukalaisten tuli sopeutua juutalaiseen kulttuuriin, siis lakeihin ja säädöksiin. Se oli ja on tänäänkin oikeaa huoehtimista, maassa maan tavalla. Eli raiskaajille ja rikoksia tekeville nuorisojengeille paluulippu. Toisaalta muukalainen huolehti myös omista tarpeistaan työtå tekemällä. Ymmärrämme, eetä Suomessa työnsaantimahdollisuudet ovat rajatut, koska Suomessa on suuri työttömyys js talouskriisi päällä.
Moniko tavoittamista turvapaikanhakijoista on antanut elämänsä Jeesukselle? Uskon, että viidessä vuodessa olette nähneet maahanmuuttajien suhtautumisen kristinuskoon. Sehän on kuitenkin Jeesuksen lähetyskäskyn ydin.
Kuinka paljon teette yhteistyötä Lähi-Idän kristittyjen pskolaisten keskuudessa, jotka ovat eniten vainottuja siellä?
Rukoukseni on myös, että mahdollisimman moni tulija pelastuu ja jos tänne jäävät niin integroituvat ylläkuvatulla tavalla tai jos lähtevät myöhemmin takaisin, voisivat viedä ilosanomaa Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin kotimaassaan.

Terhi Smeds 5.10.2015 6.08

Ihmettelen, kun päättäjät ovat niin sinisilmäisiä, etteivät näe islamin uhkaa.

Jussi 5.10.2015 17.59

Lähetystyöntekijä kommentissaan ihmettelee, missä on rakkaus ?. Hän aivan aiheellisesti tuo esiin aika monenlaisia näkökohtia nykyisestä pakolaistilanteesta. Sekin on totta, ettei vihaa pitäisi kristityn lietsoa. Itse on rehellisesti tunnustettava, että sitäkin minä olen sortunut välillä tekemään. Pitää minunkin tehdä parannusta kovasydämisyydestä.

Nämä menevät silti aina jossain määrin ns. juupa/eipäs-keskusteluiksi ja kun aihe on tällä tavoin päivänpolttava ja arka, niin näinhän siinä käy. Tässä vain on vielä yksi näkökohta, jota ei ole tuotu paljoa esille. Se on se, että suomalaiset ovat viime viikkoina näyttäneet sitä kovasydämisyyttä tässä asiassa, mutta kannattaa muistaa, ettei tämä Suomi enää ole kovin kristitty maa, ei ainakaan siinä määrin, mitä esim. Talvisodan päivinä. Kansa- ja peruskouluissa ei ole enää juurikaan aamuhartauksia ja suvivirren 2 ensimmäistä säköistöä enää saa täällä kevätjuhlissa laulaa, jos sitäkään.

Eli Suomen päättäjät ovat siinä mielessä pahoilla teillä, että he vaativat suomalaisia pakolla hyväksymään nykyisen politiikan, puhutaan sanktioista kunnille, eikä presidentti tai valtiovarainministeri lähimmäisen rakkaudesta juuri puhu, vaan siitä että vihanlietsonta on rikos ja että riehumisen on loputtava. Ja nythän puhutaan SUURMOSKEIJAN pikaisesta rakentamisesta, rakkauden asiallako siinä ollaan ?. Pitäisikö kristittyjen pyrkiä muslimien kanssa moskeijoihin yhdessä rukoilemaan ?.

stv 6.10.2015 8.24

"Lähetystyöntekijät Suomessa". Miten teette tätä työtä, jotta muslimitkin kokisivat vapautuksen tuosta harhaopistaan? -Joh.3.3 ja 1.Joh.k.1:7-9.

Pidättekö heille tilaisuuksia esim. vastaanottokeskuksissa ja jaatteko Raamattuja ja Avainmedian arabiankielistä materiaalia Jne. Hannu Suomelalta Sastamalasta saa myös arabiankileistä pelastussanomaa Jeesuksesta jne, ja somalinkielistä ym.

Johdatteko pelastukseen rukoilemalla ns. syntisen rukouksen jne?

Jaatteko esim. asuinalueellanne muslimeille postilaatikoihin pelastussanomaa Jeesuksesta jne?(Kuten me teemme ilman tuota Teidän nimititteliä jne.)Jokisenhan uskovan pitäisi olla se lähetystyöntekijä jne.

Ja todella mielenkiinoista kuulla montakohan heistä/pakolaisista on tullut uskoon ja saanut Hengen kasteen jne.

Romanikerjäläisistä on tullut moni uskoon ja ovat käyneet esim. Malmin Saalemissa ym.

Pelkkä esim. ruoanantaminenhan ei ole mitään evankeliointia jne.

Kun ehdotin eräälle leipäjonotoiminnajohtajalle evankelioimista, mies ei ollenkaan tykännyt ajatuksesta, vaikka kohtaa näin satoja avuntarvitsijoita viikottain jne.

Ali Niemelä, joka pitää hyviä katulähetyskokouksia pääkaupunkiseudulla, kertoi etteivät muslimit ole oikein tykänneet hänen hommistaan...:-) (ellen väärin muista).-Itse olen saanut tappouhkauksia muslimeilta ja trakut lensivät katuun...:-)

Onko Teillä sitten terävämpi "kaksiteräinen miekka"?

Ja hommaa kyllä riittää, koska kun hallitus ei ole suostunut stoppaamaan pakolaisvirtaa, muslimeja tulee arviolta 10 000 per kk ja siis noin 120 000 per vuosi.

Surullista vaan kun esim. mekin tiedämme, että erään pastorinkin tytär meni avioon muslimimiehen kanssa jne. Eli tapahtui juuri päinvastoin mitä Raamattu kehoittaa...


Ongelmien ratkomista kyllä riittää, koska muslimipakolaisethan tuovat ongelmansa mukanaan ja sen hengen mikä heissä on, ja ratkaisu voi tulla vain ja ainoastaan elävän Jeesuksen avulla ja nimessä ja veressää. Apt.4:11-12.

stv 6.10.2015 11.49

Jos/kun "Suomen lähetystyöntekijätkin" ovat tehneet työtä jo monta vuotta, miksi Suomessa on monta moskeijaa ja islamrukoushuonetta ja suurmoskeija tulossa?

Jos homma on samanlaista kuin Saksassa, niin pianhan moskeijoita ei tarvita...:-) SIIS JOS KAIKKI MUSLIMIT TEKEVÄT TÄYTTÄ TOTTA RAAMATUN SUHTEEN...Mark.16:15-20. ja Joh.14:6.

stv 7.10.2015 6.58

Jos "Suomen lähetystyöntekijät" voittavat muslimit Kristukselle, mihin tarvitaan suurmoskeijaa Helsingin alueella ja mihin tarvitaan näitä muita moskeijoita jotka ovat jo Suomessa? Lisäksi muslimeilla on jo ainakin 60 rukoushuonetta jne. Suomessa.

Esim. juuri tuo suurmoskeijan rakennushanke kummastuttaa kovasti!

Jos "Suomen lähetystyöntekijät" voittavat muslimit Kristukselle, siloinhan tarvitaan rukoushuoneita ,jotta voidaan ylistää Herraa Jeesusta Kristusta jne.


Ja sanon uudelleen ;Ennusteiden mukaan muslimipakolaismäärä monikertaistuu ei siis vähene jne, vaikka joku voi niin luulla. Luvut mitä hallitus on esittänyt on "puppua", jotta kansa vaikenisi/rauhoittuisi jne. Joka pv tulee 400-500 pakolaista ja loppumisesta ei ole mitään tietoa! -Monet toteavat vain ;hienoa, eivätkä ajattele asiaa pidemmällä tähtäyksellä...Ihmettelen sitä sokeutta mikä vallitsee Suomessa ja pohjoismaissa ja Euroopassa nyt.

Kannattaa lukea uudestaan mitä Ahvio kirjoittaa ja seurata uutisia tarkasti! Ei hänen kirjoituksensa ole "tuulesta temmattuja"!