2016-10-30 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala? Tämä kysymys esitetään nykyään tuon tuostakin sekä teologis-kirkollisissa että maallisissa asiayhteyksissä. Yhä useammin kysymykseen vastataan myöntävästi. Tähän kysymykseen tartutaan myös juuri ilmestyneessä Kuvan ja Sanan kustantamassa kirjassa Koraanin... https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/915/koraanin_allah_vai_raamatun_jumala Patmos article
Juha Ahvio
30.10.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Koraanin Allah vai Raamatun Jumala?

 

Onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala? Tämä kysymys esitetään nykyään tuon tuostakin sekä teologis-kirkollisissa että maallisissa asiayhteyksissä. Yhä useammin kysymykseen vastataan myöntävästi. Tähän kysymykseen tartutaan myös juuri ilmestyneessä Kuvan ja Sanan kustantamassa kirjassa Koraanin Allah vai Raamatun Jumala: onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala? Olen kirjoittanut tämän kirjan yhdessä Patmos-kollegani Timo Keskitalon kanssa. Uskallan vakuuttaa, että kirjoittamamme kirja on mitä ajankohtaisin. 

Mistä Koraanin Allah vai Raamatun Jumala -kirjassa on kyse? Kirjan Esipuheessa, sivuilla 9–18, kirjoitan muun muassa seuraavasti:

”Tämän kirjan tarkoituksena on verrata islaminuskon historiallisen valtavirran käsitystä Jumalasta siihen käsitykseen, mikä kristinuskon historiallisella valtavirralla on Jumalasta. Kirja vastaa siihen nykyään usein esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan Koraanin Allah ja Raamatun Jumala ovat sama Jumala ja että muslimit ja kristityt palvoisivat samaa Jumalaa. Tässä kirjassa osoitetaan, että tämä väite ei pidä paikkaansa ja että islaminuskon ja kristinuskon mukaiset käsitykset Jumalasta poikkeavat ratkaisevasti toisistaan. Koraanin Allah ja Raamatun Jumala eivät ole sama Jumala.”

”Tässä kirjassa verrataan islaminuskon ashariittisen sunnalaisen historiallisen valtavirran käsitystä Jumalasta siihen käsitykseen, mikä kristinuskon nikealais-khalkedonilaisella historiallisella valtavirralla on Jumalasta. Kirjassa nostetaan esiin yhdeksän oleellista näkökulmaa, jotka vastaansanomattomasti osoittavat, että Koraanin ja islaminuskon käsitys Jumalasta on ratkaisevasti ja yhteen sovittamattomalla tavalla erilainen kuin Raamatun ja kristinuskon käsitys Jumalasta.”

”Kukin kirjan yhdeksästä pääluvusta rakentuu seuraavasti. Ensin esitetään islaminuskon näkemys käsiteltävästä aiheesta. Sitten esitetään kristinuskon näkemys, verrataan sitä islaminuskon näkemykseen ja todetaan ratkaiseva erilaisuus. Jokaisen pääluvun päätteeksi kulloinkin käsiteltävään aiheeseen tarjotaan omassa erillisessä osiossaan soveltavan käytännöllinen näkökulma. Jälkisanoissa vedetään ilmeiset johtopäätökset käsitellyistä näkökulmista. Kirjallisuusluettelossa on tarjolla rautaisannos akateemisesti päteviä islamilaista ja kristillistä teologiaa ja niiden historiallista muotoutumista yksityiskohtaisemmin avaavia teoksia niitä lukijoita varten, jotka haluavat paneutua syvällisemmin tämän kirjan aiheeseen.”  

”Teologian tohtori ja dogmatiikan dosentti Juha Ahvio on kirjoittanut esipuheen, yhdeksän päälukua ja jälkisanat. Muslimityöhön erikoistunut pastori ja teologian maisteri Timo Keskitalo puolestaan on kirjoittanut tämän esipuheen päättävän ja jokaisen pääluvun loppuun erikseen sijoitetun soveltavan käytännöllisen näkökulmatekstiosion.”  

Kirjassa nostetaan esiin seuraavat ja mitä oleellisimmat avainkysymykset:

Miten Koraani ja Raamattu poikkeavat ratkaisevasti toisistaan? Millä tavalla Allah ja kristinuskon Jumala ovat olemuksellisesti täysin erilaisia? Miten islamilainen luomisen teologia poikkeaa kristillisestä luomisen teologiasta? Mitkä ratkaisevat seikat erottavat islamilaisen ihmiskäsityksen kristillisestä? Miksi käsitys hyvästä ja pahasta on oleellisesti erilainen islamissa kuin kristinuskossa? Miten muslimin suhde Allahiin eroaa ratkaisevasti kristityn suhteesta Jumalaan? Miksi islaminuskon Allah ei ole tunnettavissa henkilökohtaisesti, kuten kristinuskon Jumala on? Miksi Koraanin Jeesus ei ole sama kuin Raamatun Jeesus?

Kirjan takakansitekstin mukaan:

”Teologian tohtori ja dogmatiikan (kristillisen uskonopin) dosentti Juha Ahvio tarjoaa näihin ratkaiseviin peruskysymyksiin tiiviit mutta teologisesti painavat vastaukset. Ahvio osoittaa tässä kirjassa, että Koraaniin nojaavat islamin Jumala-opilliset uskomukset eivät ole mitenkään yhteen sovitettavissa Raamattuun nojaavan kristillisen Jumala-uskon kanssa. Ahvio perustelee, miksi kaikenlainen islamin ja kristinuskon yhdistämään pyrkivä krislam-ajattelu on teologisesti kestämätöntä.”

”Muslimityöhön erikoistunut pastori ja teologian maisteri Timo Keskitalo puolestaan esittää omissa osioissaan, miten kutakin käsiteltävää islamia ja kristinuskoa erottavaa teemaa kannattaa käytännössä soveltaa kristittyjen ja muslimien välisessä kanssakäymisessä. Raamattu ohjaa meitä rakastamaan muslimeja lähimmäisinä. Kun annamme muslimeille parasta, mitä meillä on, ohjaamme heitä hienovaraisesti Messias Jeesuksen luo. Meillä on käytännön muslimievankelioinnin näkökulmasta paljon yhteisiä lähtökohtia, joita Keskitalo tässä kirjassa avaa.”

Takakansitekstissä todetaan myös seuraavasti:

”Vastaavaa teosta ei ole aiemmin ollut saatavilla suomenkielellä. Teos kuuluu jokaisen raamatullisen kristityn käsikirjastoon.”

Tämä kirja on kirjoitettu jokaiselle, joka on kiinnostunut ymmärtämään, miksi islaminuskon ja kristinuskon Jumala-käsitykset ovat ratkaisevasti erilaisia ja miten kristitty voi käytännössä toimivalla tavalla todistaa muslimille Raamatun kolmiyhteisen Jumalan todellisuudesta ja Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavasta voimasta.

Tätä kirjaa tarvitset juuri nyt.  

Juha Ahvio, Timo Keskitalo, Koraanin Allah vai Raamatun Jumala: onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala? (Kuva ja Sana, 2016) on hankittavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta

 

 

Kommentoi "Koraanin Allah vai Raamatun Jumala?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______   ______  ______  ______  _____  
|   \\ /_  _// /_  _// /_  _// / ____|| 
| -- //  -| ||-   | ||   -| ||- / //---`' 
| -- \\  _| ||_  _| ||   _| ||_ \ \\___  
|______// /_____// /__//   /_____// \_____|| 
`------`  `-----`  `--`   `-----`  `----` 
                         
 
 

5 kommenttia "Koraanin Allah vai Raamatun Jumala?"

Kari Lehtonen 30.10.2016 13.50

Tällaista teosta tarvitaan Suomessa, koska suomalaiset eivät lue enää Raamattua. Ei tunneta enää perusteitakaan kristinuskosta.

Tommi 30.10.2016 13.50

"Onko islamilla ja kristinuskolla sama Jumala?" Mikä absurdia, maallisissa yhteyksissä kysymyksen esittävät usein "ateistit". Koko kysymyshän on tuolloin mieltä vailla. Jos kysyjä ei usko Jumalaan tulisi kysymys esittää, "onko kristityillä ja muslimeilla samanlainen jumalakuva"? Vastaus on yksiselitteisesti kielteinen.

IlkkaT.O. 31.10.2016 7.10

Ajankohtaisin aihe Suomessa yhdessä avioliitto-kysynyksen kanssa. Ja sillä tavalla osittain käsittelevät ssmoja kysynyksiä, koska islamissa hyväjsytään moniavioisuus ja Suomessakin ķäydään jo keskutela polygamiasta.
Toivottavasti kiŕja saa huomiota jukkisuudessa ja halukkaita lukijoita.

Jorma Venerinen 31.10.2016 7.10

Koko Patmos-säätiö menettää uskottavuutensa ja arvostuksensa tämän dosentin kirjoitusten johdosta.Tosin ei mitään uskottavuutta tahi arvostusta ole koskaan ollutkaan ollutkaan ollut.

PH 31.10.2016 20.11

Patmos reagoi nopeasti ajan kysymyksiin. On muslimityötä ja tieoa asiasta laajasti tämänkin kirjan myötä. Pasi Turunen hoiteli leiviskänsä avioliittotaistelussa valtakunnan julkisuutta ja eduskuntaa myöden loistavasti. Annetaan dosentin tuottaa asiantuntevaa tekstiä. Kirjoja ja puheita syntyy vauhdilla kuin Leo Mellerillä. Lähetystyö pyörii tehokkaasti, radio ja mediatyö myös. Patmos on suomalaisen kristillisyyden kruununjalokivi ja olllut sitä jo vuosikymmenien ajan. Ainutlaatuista näin pienessä maassa.