Turkka Aaltonen

Turkka Aaltonen on kirjailija ja evankelista.

(Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Tarjouksia?

4.11.2015 Turkka Aaltonen

Ostimme kodinkoneita ja otin myymälästä paksun esitteen, joka mainosti elektroniikkaa. Keskellä kaikkia koneita ja laitteita oli yksi sivu, joka kertoi elämisen tasapainosta, jonka nimi oli Feng shui. Sivu suitsutti tämän uskonnon perään ja kertoi, mitä saavutuksia oli saatu Ki virtauksista. Tuo uskonto oli suora jatke kuuluisalle Ying ja Yang uskonnolle. Juttu sisälsi ajatuksen, että kodin esineiden sijoittelulla olisi merkitystä ihmisen elämään. Tä­män roskan lisäksi länsimaisiin ihmisiin... 9

Kaipaan hyväksyntää

28.10.2015 Turkka Aaltonen

Jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu hyväksytyksi tu­leminen, tarvitsemme työn, onnistumisen ja tarpeellisuuden tun­teen. Perustarpeisiin kuuluu myös turvallisuuden kokeminen. Tar­vitsemme suojaa, suojapaikkaa, kodin. Meillä on myöskin rak­kauden tarve, tarvitsemme puolison, lapsia ja ystäviä. Tar­vit­semme myöskin rauhaa, jotta kestämme elämän paineita. Mutta ensisijaisesti jokaisen ihmisen perustarve on Jumalan koh­taa­mi­nen, us­kovaksi tuleminen, tulla tuntemaan Jeesus omana... 1