2017-06-22 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Vihreä aate ja uskonto, ekologismi, muodostaa luonnossa olevan erityisen elämänvoiman palvonnalle omistautuneen 1800-luvun vitalismin ja luonnonvarojen sekä ravinnon rajallisuutta korostavan malthusilaisuuden synteesin. Tähän synteesiin liittyvät myös 1800-luvun saksalainen romantiikan eetos... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1017/vaarallinen_vihrea_valhe Patmos article
Juha Ahvio
22.6.2017
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Vaarallinen vihreä valhe

Vihreä aate ja uskonto, ekologismi, muodostaa luonnossa olevan erityisen elämänvoiman palvonnalle omistautuneen 1800-luvun vitalismin ja luonnonvarojen sekä ravinnon rajallisuutta korostavan malthusilaisuuden synteesin. Tähän synteesiin liittyvät myös 1800-luvun saksalainen romantiikan eetos, rousseaulainen ”jalon villin” eli alkuperäiskansojen kultti sekä kauttalinjainen valistushenkisen modernin tieteellisen järjen vastaisuus.

Vihreän uskonnon ja aatteen ideologisia lähtökohtia ja yhteiskunnallisia tavoitteita valottavat hyvin Anna Bramwell teoksissaan Ecology in the 20th Century: A History (Yale University Press, 1989) ja The Fading of the Greens (Yale University Press, 1994) ja Lee Penn kirjassaan False Dawn: The United Religions Initiative, Globalism, and the Quest for a One-world Religion (Sophia Perennis, 2005) sekä lääketieteen tohtori ja epidemiologian dosentti Mikko Paunio kirjassaan Vihreä valhe (Auditorium, 2015).

Vihreän aatteen muodostumisen kannalta keskeisiä vaikuttajia ovat olleet englantilainen väestö- ja taloustieteilijä Thomas Malthus (1766–1834), joka virheellisesti oletti maapallon väestön kasvavan liikaa tarjolla oleviin ravintoresursseihin nähden, amerikkalainen kirjailija ja idealistinen transsendentalistifilosofi David Thoreau (1817–1862) ja hänen tekorealistinen yksinkertaisen ja luonnonmukaisen elämän puolustukseksi tarkoitettu Elämää metsässä -teoksensa (1846), ekologiakäsitteen luoja ja rotuhygieniakäsitteen kehittelijöihin lukeutunut saksalainen evolutionisti Ernst Haeckel (1834–1919), joka tuli tunnetuksi evoluutiouskon tueksi laatimistaan valheellisen harhaanjohtavista ihmissikiön kehitysvaiheiden kaavioistaan, sekä mystistä eksistenssifilosofiaa edustanut ja modernin teknologian metafysiikkaa arvostellut saksalainen filosofi Martin Heidegger (1889–1976).

Vihreän ekologismin ja ideologian uskonnollisena ytimenä vaikuttaa teosofinen ja antroposofinen New Age -esoteerisuus. Tällaisen uskonnollisen okkultismin vaikutus globalistisen vihreän agendan muodostumisessa on ollut ilmeistä jo YK:n ensimmäisestä ja Tukholmassa vuonna 1972 pidetystä ympäristökokouksesta alkaen. Teosofis-antroposofisista ajattelijoista merkittävimmin vihreään ideologiaan ovat vaikuttaneet esoteerikot ja okkultistit Rudolf Steiner (1861–1925), Helena Blavatsky (1831–1891), sosialistifeministi Annie Besant (1847–1933) ja Blavatskyn tapaan vapaamuurariutta arvossa pitänyt ja Lucifer Trustia johtanut Alice Bailey (1880–1949). Tämän perinteen mukaista New Age -esoteerisuutta on YK:ssa vakaumuksellisesti vaalinut YK:n alipääsihteerinä toiminut Robert Muller (1923–2010).  

Näiden teosofisten okkultistien myötä vihreään aatemaailmaan ovat juurtuneet hindulainen panteismi ja monismi eli uskomukset kaiken ykseydestä ja kaiken jumalallisuudesta – jumaluus, ”Luciferin valo”, on meissä itsessämme – , sielunvaellusoppi, jälleensyntymisusko, astrologia, homeopatia, magnetismi ja muut salaoppien muodot. Teosofisen harrastuneisuuden peruspyrkimys on yhdistää kaikki maailman uskonnot yhdeksi maailmanuskonnoksi, jonka metafysiikka on kuitenkin ratkaisevalla tavalla juutalaisvastainen ja antikristillinen eli sekä Vanhan että Uuden testamentin Jumalan erityisen ainutlaatuisena sanallisena ilmoituksena täysin hylkäävä.

Vihreät arvostavat teosofis-antroposofista steinerkoulutusta, kuten esimerkiksi Suomen vihreiden johtohahmoihin lukeutuva ja vuoden 2018 vaaleihin vihreiden presidenttiehdokkaaksi nimetty Pekka Haavisto, jonka jotkut vihreät arvelevat olevan presidentti J. K. Paasikiven (1870–1956) reinkarnaatio ja siksi erityisen sopiva presidentin virkaan, kuten Mikko Paunio dokumentoi Vihreä valhe -kirjansa sivuilla 36–39.

Vihreällä liikkeellä on vankat juurensa myös saksalaisessa esoteeris-teosofisessa ja ariosofisen juutalaisvastaisessa kansallissosialistisessa veri- ja maaperäaatemaailmassa. Adolf Hitlerin (1889–1945) johtamassa Kolmannessa valtakunnassa arvostettiin ja pyrittiin ohjelmallisesti toteuttamaan sellaisia ekovihreitä pyrintöjä kuten luomuravintoa, luonnonsuojelualueita, naturismia, pakanallisia alkuperäisuskomuksia, holistista tiedettä, eläinten oikeuksia, aurinkokulttia, kasvissyöntiä, kapitalismin- ja modernisminvastaista sosialismia, kaupungistumisenvastaisuutta, rotuhygieenistä eutanasiaa ja abortteja sekä Amerikan-vastaisuutta.

Tätä aatehistoriallista taustaa vasten arvioituna ei ole mitenkään yllättävää, että kun Saksan vihreä liike muodostui poliittiseksi tekijäksi 1970-luvun lopulla, Saksan vihreän puolueen johtoryhmään kuului kansallissosialistitaustainen August Haussleiter (1905–1989). Haussleiter muotoili paperille vuonna 1979 Saksan Offenbachissa pidetyssä perustamiskokouksessa Saksan vihreän puolueen keskeisen ohjelman, jonka myös muiden maiden kuten Suomen vihreät puolueet omaksuivat ohjelmakseen.

Antiamerikkalaisten ja kapitalisminvastaisten kansallissosialistihenkisten toimijoiden olikin helppo olla 1970-luvulla tällaisessa vihreässä ydinvoimanvastaisessa hankkeessa mukana ottaen lukuun etenkin sen tosiasian, että Saksan liittotasavallan eli Länsi-Saksan silloisen vihreän liikkeen syntyä sponsoroivat vahvasti myös kommunistisen DDR:n salainen palvelu STASI ja Neuvostoliiton KGB. DDR ja Neuvostoliitto rakensivat vihreästä liikkeestä lännen sisällä toimivan kumouksellisen keihäänkärkensä läntistä ydinvoimaa ja varsinkin USA:n ydinaseistusta vastaan. Kansainvälisen rauhanliikkeen ohella juuri vihreä liike oli Neuvostoliitolle oleellisen hyödyllinen rintamaorganisaatio teollistuneen länsimaailman vastaisessa taistelussa kylmän sodan päivinä.

Natseja ja kommunisteja yhdisti vankka sosialistinen sekä vapaata markkinataloutta ja Yhdysvaltoja vihaava aate, jota STASI ja KGB käyttivät hyväkseen Saksan vihreää liikettä muovatessaan ja sen aktivistitoimijoita kouluttaessaan. Tämä vihreän liikkeen kommunistinen tausta on ilmennyt varsinkin kanadalais-amerikkalaisten vihreiden aktivistien 1970-luvun alussa perustamassa Greenpeace-organisaatiossa, jonka toiminta on muistuttanut selkeästi bolsevistis-vallankumouksellisen kaaderiorganisaation tehokkaan häikäilemätöntä aktivismia.

Neuvostokommunistien organisoima vihreä strategia kanavoitiin 1990-luvun alussa ja Neuvostoliiton virallisen olemassaolon lakkaamisen jälkeen Mihail Gorbatshovin johtamaan Green Cross International -järjestöön, joka on siitä lähtien toiminut yhteistyössä muiden YK-globalististen ja ekososialististen vihreiden hankkeiden kanssa. On siten täysin luontevaa, että monet suomalaisetkin kommunistit löysivät sittemmin poliittisen kotinsa nimenomaan vihreästä liikkeestä ja että Suomen vihreiden juuri valittu uusi puheenjohtaja Touko Aaltokin oli nuorempana tulenpunainen kommunistiradikaali. Vihreitä onkin varsin osuvasti kuvattu ”vesimeloneiksi”, päältä vihreiksi mutta sisältä punaisiksi.              

Yhdysvalloissa vihreää liikettä ja sen ideologiaa rakensivat toisen maailmansodan jälkeen eläintieteilijä Rachel Carson (1907–1964) Silent Spring -teoksellaan (1962), joka julisti malariantorjunnassa tehokkaan DDT-tuholaismyrkyn vastaista sanomaa ja lietsoi kemikaalikammoa; biologi Paul Ehrlich (1932–) kirjassaan Population Bomb (1968) ja Worldwatch-instituutin perustaja Lester Brown (1934–), jotka valheellisesti ja täysin virheelliseksi osoittautuneesti varoittivat malthusilaisesti maailman väestöräjähdyksestä ja siitä, että maapallon kantokyky ei ravinnollisesti eikä muutenkaan riitä yhäti kasvavalle ihmiskunnalle; demokraattipoliitikko Gaylord Nelson (1916–2005) ja hänen aloitteestaan ja Vladimir Leninin (1870–1924) 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi 22.4.1970 liikkeelle lanseerattu Earth Day -päivän ekovihreä juhlinta sekä ekoprofessori ja punavihreän presidentti Barack Obaman hallinnossa presidentin ympäristötieteellisenä neuvonantajana toiminut John Holdren (1944–), joka suositteli teoksissaan Ecoscience (1977) ja Earth and the Human Future (1986) maapallon väestömäärän pienentämistä ekototalitaaristen pakkolakien ja pakkoaborttien voimalla ja USA:n teollisuuden alasajoa ympäristön pelastamiseksi.

Englantilainen vihreä futuristi James Lovelock (1919–) on pitänyt lukuisissa teoksissaan kuten Gaia: A New Look at Life on Earth (1979) esillä niin kutsuttua Gaia-hypoteesia. Tämä nojaa biosentriseen Gaia-uskontoon, joka ohjelmallisesti haastaa erityisesti kristinuskon peruskäsityksen olevaisuuden luonteesta ja juutalais-kristillisen maailmankatsomuksen yleensä. Gaia-uskonnon mukaan maapallo on elävä organismi, jonka ihminen uhkaa kuitenkin sairastuttaa ja tuhota lopullisesti. Biosentrismin mukaan kaikki elämä on keskinäisriippuvaa, eikä ihmiselämä ole muita elämänmuotoja arvokkaampaa. Päinvastoin, ihminen on nyt ongelma. Tätä suurta ongelmaa vihreät haluavatkin ratkaista tehokkaasti abortein ja eutanasian avulla.

Italialainen Aurelio Peccei (1908–1984) puolestaan perusti vuonna 1968 futurologisen Rooman klubi -keskustelufoorumin. Rooman klubi julkaisi dramaattisen Kasvun rajat -katastrofiennustusraporttinsa vuonna 1972. Raportissa ennustettiin kaikella silloisella futurologisella vihreällä arvovallalla, että maapallon resurssit ovat loppumassa. Myöhempi kehitys on kuitenkin osoittanut, että nämäkin vihreät katastrofiennakoinnit maapallon luonnonvarojen loppumisesta menivät kaikki täysin pieleen. Rooman klubin ennakoinnit ovat olleet täysin valheellisia ja epärealistisia.

Peccei halusi edistää tietynlaista transhumanismia, jonka mukaan maapallon pohjoisen ja läntisen pallonpuoliskon taloudellinen varallisuus tulee tasata etelän kanssa maailmanrauhan edistymiseksi ja jonka mukaan suvereenit kansallisvaltiot ovat paha este maailman ympäristöuhkien ratkaisemisen kannalta. Peccei oli ylikansallisen YK-johtoisen maailmanhallituksen kannattaja ja talouskasvun ja kulutuksen vastustaja. Peccein mukaan maailman väestöä tulee pienentää ja suurin osa maapallon pinta-alasta tulee varata luonnonvaraisiksi alueiksi. Myös Peccein oppilas ja suomalaisen futurologian ja ydinvoimanvastustuksen johtava hahmo Pentti Malaska (1934–2012) kaavaili kaikki biologiset rajat ylittävää transhumanistista ihmiskoneiden ja globaalin tietoisuuden evolutiivista tulevaisuutta ihmiskunnalle. Antimodernistisen luontoromantiikan edustaman teknologianvastaisuuden ohella vihreään aatemaailmaan on siis vaikuttanut myös transhumanistinen utopiafuturismi.    

Kanadalainen YK-poliitikko ja esoteerinen miljonäärisosialisti Maurice Strong (1925–) ja hänen johtamansa Earth Council ja Earth Council Alliance ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä neuvostoliittolaisalkuisen Green Cross International -viherorganisaation kanssa. Näitä organisaatioita yhdistävät globalistisen punavihreän ekososialismin hankkeet muotoiltiin YK:n kestävän kehityksen Agenda 21:ksi ja tuotiin esiin YK:n Earth Summit -ympäristö- ja kehityskokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992 ja päivitettiin Agenda 2030:ksi YK:n kestävän kehityksen kokouksessa New Yorkissa vuonna 2015. 

YK:n Agenda 21 edustaa avointa pyrkimystä Peccein kannattaman maailmanhallituksen ohjaamaan ekososialistiseen totalitarismiin. Niin kutsuttuun kestävään kehitykseen katsotaan päästävän muun muassa määräämällä yksityinen maanomistus sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavaksi pahaksi ja poistettavaksi ongelmaksi, rajoittamalla radikaalisti energiankulutusta eli esimerkiksi yksityisautoilua rankasti rajoittamalla ja kodinkoneiden käyttöä älyverkon avulla valvomalla, kaikenlaista vapaata taloudellista yritystoimintaa raskaasti verottamalla, koulujen opetuksen sisältöä kontrolloimalla ja väestönkasvua pienentämällä abortein ja perheiden korkein sallittu lapsiluku määräämällä sekä eutanasian soveltamisella.  

Kansainvälinen ja YK-johtoinen Agenda 21:ä ajava vihreä liike pyrkii luomaan ylikansallisen globaalin maailmanhallitusjohtoisen kontrollijärjestelmän. Agenda 21:n tulevaisuuskuva on käytännössä se, että kukaan ei saa ostaa eikä myydä, jollei tämä toiminta tapahdu globalistisen keskusjohtoisen sosialistisen ”vihreän talouden” vaatimusten mukaisesti ja sen velvoitteisiin vakaasti uskomalla. Vihreän ekososialistinen Agenda 21 piirtää selkeästi eteemme samankaltaisen maiseman, joka on luettavissa Ilmestyskirjan luvun 13 jakeista 11–18.

Tällaisen Agenda 21:n mukaisen punavihreän ekososialistisen ja totalitaarisen tulevaisuuskuvan toteutumiseksi ja maailmanlaajuiseksi edistämiseksi on välttämättä tarvittu sellaista ainutlaatuisen dramaattista ja katastrofaalista uhkakuvaa, jonka pelotevaikutus on maailmanlaajan ylikansallinen. Tällaisen uhkakuvan virkaa on tehokkaasti toimittanut ja yhtä manipulatiivisen tehokkaasti mediassa levitetty uskomus siitä, että ihmisen toiminta on aiheuttanut globaalin ilmastonlämpenemisen ja että tällaiseen uhkaan voidaan vastata vain ylikansallisen keskitetysti ja länsimainen teollisuusyhteiskunta alas ajamalla ja maapallon väestön määrää radikaalisti pienentämällä.

Mutta Agenda 21:n ekososialistinen vihreä evankeliumi on valheellista ja harhaan johtavaa väärää profetiaa. Vihreiden ihmisvihamielinen ja antikristillinen ohjelma on vaarallista valhetta, koska se perustuu epätotuudelle. Vihreän totalitaarinen ekososialismi pyritään pakottamaan maailman kansakuntien kurkuista alas vetoamalla globaaliin välttämättömyyteen: ilmasto lämpenee, koska ihminen lisää toiminnallaan ja etenkin fossiilisten energialähteiden käytöllä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tämän tähden ihminen ja hänen taloudellinen toimintansa ja tällä hetkellä käytössä olevat tehokkaat fossiiliset energialähteet – sekä tietenkin hiilidioksidipäästötön ydinvoima – muodostavat suurimman uhan maapallolle ja muulle biosfäärille.

Mutta tämä väite ei pidä paikkaansa, vaan on valheellinen. Kaikesta punavihreän ekososialistisesta propagandasta huolimatta tosiasia on edelleen se, että tiedeyhteisön keskuudessa ei vallitse konsensusta oletetun ilmastonlämpenemisen syistä eikä varsinkaan siitä, että ihmisen toiminnasta aiheutuva hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä olisi ratkaiseva kausaalinen syy ilmaston lämpenemiselle. Perustelut tälle väitteelle löytyvät 3.6.2017 kirjoittamani USA:n presidentti Donald Trump hylkäsi Pariisin ilmastosopimuksen -blogin sisältämistä linkeistä ja kirjallisuusviitteistä sekä meteorologi Neil L. Frankin 9.6.2017 päivätystä ”It’s Said That ’97% of Climate Scientists Agree’ About Global Warming – But Do They?” CNSnews-uutissivuston artikkelista.  

Ekovihreässä uskossa ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen ja tämän uskon mukaisen globaalin politiikan ajamisessa on kyse kultinomaisesta uskonnollisuudesta. Tämän seikan totesi avoimesti myös Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n entinen puheenjohtaja Rajenda Pachauri YK:n pääsihteerille osoittamassaan erokirjeessään 24.2.2015. IPCC:n kiistelty puheenjohtaja Pachauri joutui eroamaan puheenjohtajantehtävästään seksuaalista ahdistelua koskeneiden syytösten vuoksi. Mutta erokirjeessään Pachauri – joka siis on johtanut vastaansanomattoman korkeimmaksi globaaliksi ilmastonmuutosauktoriteetiksi itse itsensä asettanutta IPCC:tä vuodesta 2002 vuoteen 2015 – kirjoittaa selkeän avoimesti ja suoraan näin:

”Minulle Planeetta Maan suojeleminen, kaikkien lajien säilyminen ja ekosysteemiemme kestävyys, on enemmän kuin missio, lähetystehtävä (…is more than a mission). Se on minun uskontoni ja dharmani.”

Hindulainen Pachauri viittaa suoraan sanskritinkieliseen hindulaiseen käsitteeseen dharmaan, joka tarkoittaa paitsi jumalallista olemassaolon lakia, velvollisuutta ja totuudellista hyvää myös meissä itsessämme olevan jumalallisuuden oivaltamista. Biosentrisen ekovihreän Gaia-uskonnon globaali edistäminen ”luonnonsuojelun” ja ”kestävän kehityksen” ja ”ilmastonmuutoksen torjunnan” varjolla toimii erittäin hyvin.

Ilmastonmuutoksen ihmisperäisyyttä koskevan uskomuksen globaalissa edistämisessä ei ole kyse luonnontieteestä mutta kylläkin uskonnollisuudesta ja tietynlaisen ideologisen maailmankatsomuksen edistämisestä ja jopa pakottamisesta ainoaksi oikeaksi, erittäin massiivisen julkisen rahoituksen ja ennen kaikkea massiivisen yksityisen rahoituksen tuella.

Vihreä liike väittää vaarallisen valheellisesti ja kolmannen maailman ihmisten kannalta tuhoisasti, että vettä ja energiaa on säästettävä, jolloin vettä voidaan kehitysmaissa suoda vain juomaksi, ei jokapäiväisen hygienian edellyttämään peseytymiseen. Tämä on tappavan tuhoisa näkemys.

Toimiva vesihuolto tarvitsee tehokkaan sähköhuoltoinfrastruktuurin, joka tarvitsee energiaa. Halvimmin ja tehokkaimmin tätä saataisiin fossiilisista polttoaineista, mutta tätä vihreät eivät salli, kuten eivät salli ydinvoimankaan käyttöä, vaan vaativat niin sanottujen uusiutuvien ja hajautettujen energialähteiden kuten biopolttoaineiden eli puun ja ulosteen sekä tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Nämä ovat kuitenkin täysin riittämättömiä ja todella kalliita energiamuotoja. Biopolttoaineet kuten puun poltto altistavat afrikkalaisissa majoissa oleskelevat tappaville hengitysilmansaasteille.

Vihreä energiapolitiikka paitsi köyhdyttää myös tappaa ja on muutenkin epäterveellistä, varsinkin kehitysmaiden asukkaiden kannalta. Kehitysmaiden perusongelma ei ole ravinnon puute vaan se, että hygienian puute altistaa taudeille, joita ei voiteta pelkällä ravinnonsaannin parantamisella.

Maapallon energiaresurssit eivät myöskään lopu. Päinvastainen vihreä väite on vaarallisen valheellinen. Viime vuosien liuskevallankumous eli liuskeöljyn ja -kaasun poraaminen esimerkiksi uudella frakkaus- eli vesisärötysmenetelmällä on mahdollistanut erittäin laajojen uusien öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämisen. Myös metaanihydraattia ja kivihiiltä on runsaasti saatavilla. Fossiilisia polttoaineita kyllä riittää. Fossiilisten polttoaineiden tehokkaan laajamittaisella käytöllä kehitysmaihin voitaisiin rakentaa kattavat järjestelmät vesihygienialle ja sähkölle, joiden avulla ihmisten terveydentilan ja talouden kohentuminen tulisivat mahdollisiksi.

Mutta tällaista todellista asiaintilojen kohentumista vihreät eivät salli, vaan uskottelevat, että kehitysmaat eivät saa toistaa ”meidän virheitämme” eli eivät saa sähköistyä halvalla eivätkä teollistua eivätkä nostaa elintasoaan meidän taloudelliselle tasollemme eivätkä saa päätyä länsimaiden kanssa samalle hygieniatasolle fossiilisten energialähteiden voimalla. Tämä on valheeseen nojaava vihreää syrjintää ja rasismia.

Vihreän syyllistävä ja aivopesun luonteinen ilmasto- ja ympäristökasvatus kouluissa on koululaisia häiritsevää väkivaltaa mielenrauhaa järkyttävine katastrofeilla pelotteluineen. Koulujen pitää saada olla turvallisia ja vihreästä pelotteluhäirinnästä vapaita alueita, joissa saa rauhassa keskittyä todellisen luonnontieteen oppimiseen. Kouluissa jokaisen pitää saada olla turvallisesti ja häiritsemättä oma itsensä, joten myös kristittyjen ja muiden konservatiivista maailmankatsomusta edustavien perheiden ja kotien lapsilla pitää olla oikeus olla altistumatta vaarallisen valheellisen ja ihmiselle tuhoisan viheruskonnollisuuden utopiaradikaalien uskomusten häiriövaikutukselle.   

Vihreä aate on esoteerisen ihmisvastainen ja utopistinen kuoleman kultti, antikristillinen tuhon uskonto.

 

 

Kommentoi "Vaarallinen vihreä valhe"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      ______  ______   ___   __  _  
 ____   /_  _// /_____//  / _ \\ | || | || 
 |  \\  -| ||-  `____ `  / //\ \\ | '--' || 
 | [] ||  _| ||_  /___//  | ___ ||| .--. || 
 | __//  /_____// `__ `  |_|| |_|||_|| |_|| 
 |_|`-`  `-----`  /_//   `-`  `-` `-` `-` 
 `-`         `-`             
 
 

51 kommenttia "Vaarallinen vihreä valhe"

Sivu 3/4

Arttu Ahonen 25.6.2017 0.08

Mielenkiintoinen kirjoitus. Ahviohan ei väitä, että luontoa eli luotua ei tarvitse suojella. Kyse on siitä, johtuuko ilmaston lämpeneminen ihmisen toimista. Jos ei johdu, mm vihreät ovat väärässä. Onko vihreillä varaa myöntää olevansa väärässä? Väitän että ei, sillä pelissä on liian paljon. Toivottavasti totuus tässäkin ilmasto asiassa ilmi, oli asia niin tai näin. Ja kommentoijille jotka ovat tuomitsemassa Ahviota helvettiin: Jumala on tuomari ja kannattaa ihan oman itsen takia jättää tämä tehtävä kaikkivaltiaalle Herrallemme, joka meitä kaikkia rakastaa. Kun Jumala tomii kaikessa rakkauden ja oikeudenmukaisuuden kautta, ei meillä kellään ole mitään hätää.

Raimo Kivioja 25.6.2017 0.08

Patmos-säätiö ei voi elää ilman salaliittoteorioita. On uskomatonta, miten vihreät nähdään jonain mahtitekijänä tässä suurkapitalismin, ja Trumpin ja kumppanien hallitsemassa maailmassa.

Salaliittoteoriioita tarvitaan köyhien mutta uhrausalttiiden hyväuskoisten joukkojen pelotteluun. Pelkäävä pikku-uskovainen on paras kolehtiisaarnojen kohde. Aina lurkkii joku paha jengi, jota vastaan tarvitaan vastaisku.

Jos taivas on oikeasti olemassa, siellä ei tätä Patmoksen kellokasjengiä nähdä. Yksi kymmenestä käskystä on: "Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi." Patmos on vienyt pahuuden ulkoistamisen huippuunsa. Tikkua omassa silmässä ei nähdä. Sokea yrittää taluttaa rampaa!

Ei ihme, että on rikostuomioitakin Patmoksen historiassa.

Raimo Kivioja

Kyykytettävä 25.6.2017 0.08

Jeesus todellakin lupasi kristityille vaikeuksia Hänen nimensä tähden - eli totuuden tähden.

Pilkka ja viha eivät siis tule yhdellekään kristitylle yllätyksenä. Onhan Raamatussa sekin kerrottu, että Jumalan viisaus on tälle maailmalle hulluutta.

Tietävätköhän pilkkaajat muuten sitä, että Jeesus rinnasti hulluksi toista haukkuvat murhamiehiin?

Jälleen kerran pitää todeta, että kristittyinä voimme aina tuomita aatteen, ideologian ja teot mutta emme ihmistä.

Poliittisia ideologioita (kuten kommunismia tai vihreää liikettä), vieraita uskontoja ja harhaoppeja voi kritisoida tuomitsevastikin täysin kristillisessä hengessä. Ahvio toimii täysin linjassa tämän periaatteen kanssa.

Mellerin vuosikymmeniä vanhojen syntien kaivelu ei vaikuta kovin järkevältä tai asiaan kuuluvalta sekään - asia ei ainakaan ilmastopolitiikkaan vaikuta.

Vaikka kaikista ei kohujuttuja mediasta löydy, niin jokainen on syntinen, myös jokainen kommentoija tällä palstalla.

Jospa siis me kommentoijat keskittyisimme omiin synteihimme ja miettisimme, olemmeko vaikkapa syyllistyneet maan turmelemiseen tai turhaan puiden tuhoamiseen (ilman erityistä tarvetta), josta Raamattu varoittaa.

Raamattu ei kiellä meitä ottamasta luonnosta ruokaa tai käyttämästä tarjolla olevia resursseja lämmitykseen, hygienian hoitoon tai ruoanlaittoon.

Raamattu ei kiellä käyttämästä energiaa matkustukseen eikä kiellä asumista mukavan väljästi maaseudulla tai kylmillä seuduilla. Se ei kiellä teollistumista, tekniikkaa eikä tiedettä mutta se kieltää ihmisen tappamisen ja vaatii vaalimaan ihmiselämää.

Vihreä ideologia on piilotetusti rasistista. Resurssintasauspolitiikka on puettu kauniisiin sanoihin mutta rivienvälistä huokuu ennakkoluuloisuutta ja vihamielisyyttä afrikkalaisten korkeaa syntyvyyttä kohtaan jne.

Kansojen sekoituksen tarkoituksena on lopulta tasapäistää kulttuuri ja politiikka kaikkialla kannattamaan vihreää ideologiaa ja vasemmistolaista arvoliberalismia. Houkuttimena on ääretön yksilön vapaus, joka pitkässä juoksussa osoittautuu silmänlumeeksi ja päätyy kansan täydelliseen kyykyttämiseen.

Globalisointi johtaa rikkaudet yhä harvempien käsiin ja samalla kyykyttää vähitellen halpatyöntekijöiden tuonnilla kaikkien alojen palkat alaspäin suuntaavaan syöksykierteeseen (syöksyn syvyys vaihtelee aloittain). Siksi globalisaatiota kannattavat myös äärikapitalistit. Palkkojen aleminen ei välttämättä näy palkkakuitin numeroissa mutta tuntuu ostovoiman pienentymisenä.

Tietenkin vain harvat globalismia tai vihreää aatetta kannattavat ymmärtävät ideologiansa seuraukset. Useimmat toimivat vilpittömästä uskosta käsin - he todella uskovat pelastavansa maailmaa ihmisvoimalla.

Lannoituksella vihreämpää 25.6.2017 11.20

Kiitos Juha Ahvio ! Sinä uskallat kajota arimpiinkin aiheisiin, joista muut pitävät näppinsä visusti erossa. Mitäpä muuta se juuri nyt olisikaan kuin tuo Vihreä puolue, joka on saanut ujutettua itsensä ainakin kaupukilaisten sydämiin, . Me muut, jotka olemme aidosti vihreitä olleet koko ikämme, maalla syntyneet, raskaita maatöitä tehneet, syntymästä asti luontoa ja eläimiä hoitaneet, biologisesti maata viljelleet. Vuoroviljelyä unohtamatta. Niin, oikeita ja hyviä asioita korostamalla voi päästä pitkälle. Mutta mihin tämä kaikki sitten johtaa. Sitä kun ei saisi kertoa kenellekään. MIhin on kadonnut asiallinen keskustelu ? Ei ole mitään järkeä kirjoittaa haukkuma- ja nimittelykirjoituksia tänne. Jos ei siedä asian laajempaa käsittelyä, niin menkää ihmeessä huutamaan muualle ! Kiitos paljon. Meinas unohtua selventää tuo lannoitekysymys, kyllä tämä kaikki paskanlevitys ja sade lopulta saa aikaan hyvääkin. Nimittäin Raamatussa on sanottu sekin ::Psalmi 76:11 " SILLÄ IHMISTEN VIHA TULEE SINULLE YLISTYKSEKSI, SINÄ VYÖTTÄYDYT VIHAN YLENPALTTISUUTEEN"..Siinä on kova pala purtavaksi monille täällä. Eivätkä jotkus tajua siltikään..

Minna Tulander-Nikulainen 25.6.2017 11.20

En ihan koko viestiketjua jaksanut lukea,mutta yksi asia pisti silmään.Ärsyttää se,että ihmisten ymmärtämisen Ky on ihan olematon.Eihän Ahviolta missään sano etteikö luontoa olisi suojeltava! On silmiinpistävää ja outoa että vihreän liikkeen luonnonsuojeluun liittyy usein tietynlainen uskonnollinen sävy.Eikö luontoa todellakaan voi suojella ilman että shamaanirummut soi?

Anti-Ahvio 25.6.2017 11.20

Hei Juha!

Tekstisi oli hyvin mielenkiintoinen ja olet ilmeisesti lukenut mies. Harmillisesti lukemisen ymmärtäminen ja lähdekritiikki on jäänyt hieman heikommalle tasolle. Nämä olen valmis antamaan anteeksi, mutta lähimmäisen tuomitsemista en niinkään.

1) Jokainen meistä on nuorena voimakkaasti jotain mieltä, mutta ihmisellä on oikeus muuttaa mielipidettään ja kehittyä. Sen vuoksi Touko Aallon tuomitseminen on mielestäni puoleltasi epäkristillinen ja ihan vaan epäreilu ele.
2) Ilmastonmuutos ei ole uskon asia. Se on tieteellisesti todistettu fakta. Niin on myös aborttien salliminen. Maissa, joissa on tehokas seksuaalikasvatus, helposti saavutettavat ehkäisymenetelmät ja salliva aborttilaki, tehdään abortteja vuosi vuodelta vähemmän. Ks. Suomen tilastokeskuksen data ja GapMinder.
3) Kristilliset ovat kovasti lainailleet juhlapyhiään pakanallisista juhlapäivistä. Jos joku muu tekee niin myös, niin se tuskin on tuomittava seikka.
4) Nyt ihan rauhassa noiden salaliittoteorioiden kanssa. DDR, natsi-Saksa ja Neuvostoliitto, jepjep. Hienoa, jos sieltä on syntynyt ajatus luonnonsuojelemisesta, jos nyt ei muuta hyvää näistä maista ole tullutkaan. Jokaisessa aatteessa ja liikkeessä on hörhöjä, ethän halua vastaavanlaista titteliä muiden titteleidesi joukkoon?
5) Kaikki vihreät eivät vastusta ydinvoimaa. 4. sukupolven ydinvoima on erittäin potentiaalinen tapa tuottaa puhdasta energiaa. Suomen ydinvoimakumppaneista en kuitenkaan näe hirveästi ylpeilyn aihetta.

Yst.terv.
Katariina Lajunen

Petri 25.6.2017 11.20

Kyllähän vihreät juurikin ovat ampuneet vähän kaikessa yli, edes lapsi perheet eivät saisi käyttää autoa yms, vedotaan että polkupyörät yms vaikka käytännössä talvnnkin tullen olisi aikamoista työntöä elää näilläkin säännöillä, monellako vihreällä on suurperhettä jos lapsia lainkaan, mielestäni he elävät aivan toista arkea ja haave maailmasaan jota juurikin aivopesevät ja uskottelevat varsinkin nuorille kokemattomille ihmisille maailman olevan juurikin niin poksahtamassa kuin he sen haluavat näyttävän. Reaali elämää he tuskin mm lapsien kanssa eivät ole nähneet.

Mikki 25.6.2017 11.20

Raimo Kiviojalle ja muille kiihkoilijoille: ei sekoittaa asioita joilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Näistä salaliittoteorioista kijoittaneille: en tiedä salaliittojen olemassaolosta mutta sen tiedän, että ei esim politiikkaa tehdä vain niin mitä julkisesti kerrotaan vaan paljon tapahtuu kulisseissa ja salassa. Syy sille miksi suhtaudun itse erittäin kielteisesti vihreään liikkeeseen, on heidän harhainen ja sitä kautta epärealistinen maailmankuvansa

Kalle Hänninen 26.6.2017 6.15

Kun olen lukenut näitä Patmoksen blokeja, niin olen huomannut niiden kommenteista, kuten myös ihmisten ajatuksista muuallakin, että ilman Jumalan Pyhän Hengen ymmärryksen valoa olevan henkilön ”ulostulot” eri asioissa, ovat useinkin hyvin ehdottomia ilmaisussaan.

Käydään surutta henkilöön / henkilöihin ”käsiksi” syyllistäen kirjoittaja ja hänen kirjoittamansa mielipide, sekä mennyt elämä, ilman mitään vasta perusteluja, oma mielipiteen ilmituonnissa. Näen tällaisessa käyttäytymisessä, on juuri tuosta totalitarismista kyse, jota niin Neuvostoliitto, Natsi-Saksa, ”homo-liike” ja myös tämä saatana masinoima ”vihreäaate” hyvin aktiivisesti ovat käyttäneet ja nykyiset toimijat vieläkin käyttävät taktiikkana sortaa muut alleen. Onhan nämä kaikki ”instituutit” saatanasta, meidän sielujemme vihollisesta lähtöisin.

Tämä ”vihreäaate” on hyvä ”väline”, ”suurelle rahalle” saada näiden ”vihreiden” avulla maailma mahdollisesti valtaansa. Nämä ”vihreät” ainakin osin, ovat täysin tietämättömiä olevansa suuremman tahon tarkoitusten työvälineenä oma-aloitteisesti.
Raamattu sanoo meille; ”viljellä ja varjella maata”, eli ei oikea todellinen luonnonsuojelu ole väärin, mutta tämä ylikansallinen paha ”luonnonsuojeluaate” toiminta riistää lähimmäiseltään hyvin monin tavoin.

Uskovana tiedän, että elämme nyt aivan viimeisiä aikoja, ennen tämän maailman ajan loppua ja siksikin on täysin hullua koettaa muka estää ilmaston lämpenemistä. Kun meillä on ilmaston kanssa ”puuhaa”, meiltä menee ohi Jumalan kutsu, tulla Hänen yhteyteensä. Tämä asia, ”vihreys” on todella syvältä helvetistä, kun meidät ajetaan askaroimaan ilmastoaktivisteina, joka on täyttä hulluutta.

Kun Israel syntyi, v.1948 on se merkkinä viimeisen sukupolven ajan alkamisesta ja raamattu kertoo meille tuon ”sukupolven”, olevan, noin 70, jopa 80 vuotta. Näin tämä nykyinen maailmanaika loppuu aivan kohta. Nyt on tärkeää, että olemme Jumalan omia, henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan. Näin meillä on Jumalan meille antama Pyhän Hengen selkeä näkökyky tehdä oikeita, kestäviä valintoja elämässämme, omaksi ja lähimmäistemme parhaaksi, ulottuen aina ikuisuuteen asti.

Olen todella iloinen tämän tahon kirjoituksista blokeissaan. Pysykää Jumalalle uskollisina jatkossakin. Uskovina tiedämme, että maailma ja sen mukaan elävät eivät siedä ”tervettä oppia”, siksi juuri, meidän uskovien pitää, pitää lamppumme korkealla ja voimalla palamassa totuuden tulta.

On myös ilo lukea monien Jumalan totuuden valon täyttämien henkilöiden rakkaudellisia ja monesti hyvinkin perustelevia, rakentavia kommenttikirjoituksia. Kiitos Jumalalle, elävistä Suomen uskovista. Niitä maamme kipeästi tarvitsee. Siunausta. Aamen!

KALLE HÄNNINEN

Mikki 26.6.2017 6.15

Sori, en ole varma, tuleeko kahteen kertaan kun koneella oli ongelmia...

Katariina Lajusen kommentista: evoluutioonkin piti olla fakta mutta se on jo tieteellisesti kumottu. Länsimaissa vihreän ideologian takia nämä tiedot ei kuitenkaan läpäise valtamedioita. Sääilmiöitä ja luonnonmullistuksia on ollut ja tulee olemaan koska tämän telluksen loppua kohti ollaan menossa.
En voi kuin hämmästellä miten helposti suomalaisiakin saa aivopestyä. Kommentit vahvistavat sen, ettei suomalaiset ole yhtään sen fiksumpia kuin muutkaan kansallisuudet, vaikka täällä amerikkalaisten "typeryydelle" naureskellaankin.

Surkeinta tässä on se, että uutismedioista ei voi lukea mitään ilman kritiikkiä.

vapaa maa 26.6.2017 6.16

Todella kiinnostava blogiteksti, kiitos! Vihreät on erikoinen poliittinen liike, koska sen sijoittumista poliittiselle kartalle on välillä vaikea hahmottaa. Ville Niinistö on omalla persoonallaan, keskustelutaidollaan ja aktiivisuudellaan saanut Vihreät vaikuttamaan suhteellisen 'normaalilta puolueelta', mutta esim. vihreiden suhtautuminen parisuhteeseen, seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen on ollut varsin erikoista. Tällaisten kysymysten ei pitäisi olla profiloitumisen keskiössä puolueen imagonkaan kannalta. Toisaalta tulee muistaa, kun Vihreitä arvioi, että toisin kuin esim. Perussuomalaiset, Vihreät on korkeasti koulutettujen, usein akateemisten ihmisten liike. Lainaus A.P. Pietilältä (Vihreä kupla-kolumni kesäkuussa 2017): 'Koko sähköverkko olisi romahtanut tammikuussa Saksassa, ellei suljettuja kivihiilivoimaloita olisi käynnistetty. Tuuli- ja aurinkovoimalat eivät kyenneet tuottamaan tarpeeksi sähköä tuulettomana ja pilvisenä kautena. Tämän seurauksena äänestäjät käänsivät selkänsä vihreälle utopialle.' Näin Keski-Euroopassa. Eipä sillä, etteikö luontoa tulisi suojella- toki tulee, mutta vastuullisesti ja tasapainoisesti. Suomen kaltaisen pienen maan on välillä vaikea pitää puoliaan esim. EU:ssa kun Pohjoismaista aletaan muokata 'tuulivoimapuistoja'. Milloin hiilinielutaistelulla, milloin milläkin. Tässä mielessä kolumni avaa hyvin kiinnostavalla tavalla vihreiden aatteellista taustaa, jota välttämättä kaikki vihreään liikkeeseen sitoutuvat eivät edes tiedosta.

Mikki 26.6.2017 10.13

1 mun kommenteistani katosi mutta Kalle Hänninen kirjoitti asian mun puolestani, kiitos!
Tavallisena työssäkäyvänä, loogisesti ja rationaalisesti ajattelevana ihmisenä on mahdotonta ymmärtää, että kukaan täysjärkinen äänestäisi vihreitä

metti nordin 27.6.2017 6.25

no huh. havaintojeni mukaan kristityt, hindut, muslimit, juutalaiset, amatzonin intiaanit ja kaikki järjen ja omantunnon ihmiset ymmärtävät jokapäiväisen elämän haasteet ja maapallon olot. kunnioitus luontoa kohtaan joka meidät ruokkii, puuttuu vieraantuneilta henkilöiltä, heillä on kenties poliittisia rahan ja vallan ahneushaasteita. tieto on valtaa vaikka se tuo tuskaa. tiedon virrassa kanoottiajelulla poliitikot on huvittava kuva. artikkelissa mainitut ja siteeratut filosoofikot (viisauden rakastajat) ovet tuoneet meille tietoa. arvostan ajattelijoita. vihreä on lempivärini koska sopii hiusten väriin. noin kontrastina. arvostan sitä että olen kaukaista sukua kissoille. olen saanut perusteellisen koulutuksen, thermodynamiikan lait ja hiilen kulku biosfäärissä, painovoima ja magneettikentät on opetettu koulussa. kiitos

Sisu 27.6.2017 6.26

Kiitos erittäin tärkeästä, perusteellisesta ja rohkeasta blogikirjoituksesta.

Monien hyökkäävien kommenttien perusteella Ahvio osui nyt selvästi aiheeseen, joka on yksi meidän aikakautemme pyhimmistä lehmistä. Vihreään ilmastonmuutoskulttiin ei nähtävästi saisi kajota kriittisesti. Se kun tarjoaa meidän ajallemme suuren tarinan, jolla voi näppärästi selittää islamilaisesta terrorismista lähtien yhtä sun toista.

Ahvion kirjoituksissa ei ole mitään salaliittoteoreettista, mutta sillä syytöksellä on helppo hyökätä viestintuojaa vastaan, kun ei muuten pysty uskottavasti torjumaan kirjoituksen argumentteja.

Jos hörhöilystä puhutaan, niin vahvasti todellisuuspakoisia ovat kyllä ne, jotka uskovat kakistelematta sen suomalaisvaltamediassakin markkinoidun selityksen, että terrorismi johtuu ilmastonmuutoksesta.

Ahviolle kaikkea parasta, jatka samaa itsenäisen ajattelijan rataa. Rohkaiset kirjoituksillasi meitä monia suomalaisia, jotka kavahdamme punavihreän kuolemankultin pakkosyöttöä ja pakkovaltaa.

minna 27.6.2017 14.03

Huomioin, että kritikki Ahvion kirjoituksia vastaan ei ole tiedollista, vaan tunteellista. Mistä tämä johtuu? Väärän tiedon voi kumota oikealla tiedolla. Vihapuheet kukoistaa bloggaagien kommenttipalstoilla. Muutoin tunteilijoille ei löytyisi lukijoita, ellei kiilaa toisen medianäkyvyyden valoon. Kannattaisi rajata kommentointi määrällisesti, ettei roskapostin määrä vie Patmoksen perustoiminta- ideaa viemärivetoiseksi. Tuen itse Patmosta, ei vain mielipiteilläni, vaan myös taloudellisesti. Siksi toivon, että "Patmosvierailuissa " säilyy kunnioittava sävy, ja lynkkaajat hakevat oman medianäkyvyytensä omilla foorumeillaan.