2017-07-19 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Lomaltapaluu apologetiikkaa: Jokainen uskonto väittää olevansa ainoa oikea ja tosi uskonto. Miten kristinusko voi siis sanoa olevansa oikea ja tosi uskonto? Jos lisäksi et ole läpikäynyt kaikkia uskontoja ja tutustunut niihin perinpohjin, miten voit kristittynä väittää kristinuskon olevan ainoa oikea... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1028/miksi_juuri_kristinusko_kaikista_maailman_uskonnoista_on_se_oikea Patmos article
Pasi Turunen
19.7.2017
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Miksi juuri kristinusko kaikista maailman uskonnoista on se oikea?

Lomaltapaluu apologetiikkaa: Jokainen uskonto väittää olevansa ainoa oikea ja tosi uskonto. Miten kristinusko voi siis sanoa olevansa oikea ja tosi uskonto? Jos lisäksi et ole läpikäynyt kaikkia uskontoja ja tutustunut niihin perinpohjin, miten voit kristittynä väittää kristinuskon olevan ainoa oikea uskonto ja maailmankatsomus? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin intialaissyntyinen filosofi ja kristinuskon puolustaja Ravi Zacharias vastasi eräässä yliopistoluennossaan, johon törmäsin internetissä. Ohessa referoin hieman Zachariaksen vastausta.

Ensiksi, esitetty kysymys sisältää oikeansuuntaisen havainnon: Kristinusko ei ole ainoa uskonto, joka väittää omaavansa ainoan oikean ja tosi vastauksen perimmäisiin kysymyksiin.

Buddhalaisuus syntyi aikanaan perustajansa, Gautama Buddhan, hyljättyä hinduismin vääränä.

Buddhalaisuus taasen hindulaisuuden näkökulmasta on, kuten C. S. Lewis ilmaisi, ”hindulainen harhaoppi”.

Myös Islam väittää uskontona olevansa ainoa oikea tosi uskonto.Eksklusiivisuus ei siis ole vain kristinuskolle luonteenomainen piirre.

Uskonnot ovat ytimeltään perustavalla tavalla erilaisia. Ne vastaavat yhteensovittamattomalla tavalla perimmäisiin kysymyksiin.

Zacharias kiteyttää: ”Uskonnoissa on perustavaa laatua olevia eroja ja parhaimmillaankin vain pinnallisia samankaltaisuuksia. Monien mielestä uskonnot ovat perustavalla tavalla samanlaisia ja vain pinnallisesti erilaisia. Ei. Ne päinvastoin ovat perustavalla tavalla erilaisia ja pinnallisesti tarkasteltuna samanlaisia.”

Mieleeni muistuu tässä kohden tanskalaisen teologin, Johannes Ågardin sanat: ”Ihminen joka sanoo, että kaikki uskonnot opettavat pohjimmiltaan samaa, tuntee todennäköisesti vain yhden uskonnon. Jos hän tuntisi edes kaksi hän ei sanoisi tuollaista.” 

Jos uskonnot antavat antavat perimmäisiin kysymyksiin toisistaan ratkaisevalla tavalla eroavia ja yhteen sovittamattomia vastauksia kuinka voidaan tietää mikä niistä on totta? Vai ovatko kaikki kenties väärässä?

Vastausta tähän kysymykseen voidaan lähestyä monella tavalla. Ravi Zacharias lähestyy yliopistopuheessaan kysymystä laajemmalla periaatteellisella perspektiivillä.

Lukijaa on tässä kohden varoitettava siitä, että tarjottu vastus ei tällä kertaa ota kantaa kenties juuri niihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin joihin lukija ehkä toivisi. Mutta Zachariaksen vastaus on silti tutustumisen arvoinen. 

Ensiksi on määriteltävä mitä tarkoitetaan ”totuudella”.  

Totuus on filosofiassa määritelty yhtäältä ns. vastaavuusperiaatteen(korrespondenssikriteeri) ja johdonmukaisuusperiaatteen (koherenssikriteeri) kautta.

Ensin mainitun valossa totuus on vastaavuutta väitelauseen ja asioiden tilan kanssa. Jos sanon: ”Ulkona sataa vettä” ja ulkona sataa vettä (eikä esimerksi paista aurinko tai sada lunta), väite on totta.

Johdonmukaisuusperiaatteen valossa totuus on sisäisesti ristiriidaton ja sopusoinnussa muiden totuuksien kanssa. Se, mikä on sisäisesti ristiriitainen ei voi olla totta. Tiedän, että ei ole totta, että on olemassa neliönmuotoisia ympyröitä. Sellainen on sisäisesti epäkoherentti mahdottomuus.

Islam esimerkiksi epäonnistuu vastaavuusperiaatteen kohdalla väittäessään Jeesuksesta, jotain mikä ei vastaa historiallisia tosiasioita: Islamin mukaan Jeesus ei kuollut ristillä. Tämä on kuitenkin kenties varmimpia historiallisia tosiasioita Jeesuksesta, jota edes sekulaarit historioitsijat eivät rohkene asettaa kyseenalaiseksi. Islamin väite ei ole historiallisesti totta. Se ei voi olla oikea ja tosi uskonto. 

Ollakseen totta maailmankatsomuksen ja uskonnon tulee vastaavuus- ja johdonmukaisuuskriteerien täyttämisen lisäksi kyetä vastaamaan tyydyttävästi neljään ihmisen olemassaoloa, eksistenssiä, syvästi koskettavaan peruskysymykseen.

Zachariaksen mukaan nämä koskevat: 

1.    Alkuperää – Mistä olemme tulleet?
2.    Merkitystä – Miksi olemme täällä?
3.    Moraalia – Objektiivisten moraalisten arvojen olemassaolo ja perustus.
4.    Päämäärää – Minne olemme menossa? Mitä kuoleman jälkeen?

Maailman uskontoja tulee verrata niiden vastausten valossa joita ne tarjoavat näihin kysymyksiin. Jokaisen kohdalla vastauksen on vastattava todellisuutta, joko sellaisena kuin se voidaan havaita (vastaavuusperiaate l. korrespondenssi) tai niin, että se on ristiriidaton sisäisesti sekä muiden tosiasioiden kanssa (johdonmukaisuusperiaate l. koherenssi).

”Ainoastaan juutalais-kristillisen perinteen puitteissa nämä neljä kysymystä löytävät vastauksen, jossa sekä korrespondenssi- että koherenssikriteeri täyttyvät," Zacharias väittää. "Kristinuskon maailmankatsomuksellisest väitteet vastaavat todellisuutta sellaisena kuin todellisuus oikeasti ilmenee, ja on lisäksi sisäisesti johdonmukainen, eikä sovittamattoman ristiriitainen.” 

Oletko tutkinut jokaisen uskonnon maailmassa voidaksesi sanoa, että kristinusko yksin on tosi?

Ravi Zachariaksen filosofikollega John Njoroge esittää samaisessa yliopistotilaisuudessa mielenkiintoisen nyrkkisäännön, jonka mukaan kaikki uskonnot ja maailmankatsomukset voidaan karkeasti luokitella kolmeen ryhmään: 

1.    Näkemykseen, jonka mukaan vain universumi on olemassa (e.g. naturalismi, ateismi)
2.    Näkemykseen, jonka mukaan vain Jumala on olemassa (itämaiset uskonnot)
3.    Näkemykseen, jonka mukaan sekä universumi että Jumala ovat olemassa (kristinusko, juutalaisuus, islam)

Tämän perusluokittelun valossa ei ole niin vaikeaa soveltaa Zachariaksen nelitahoista kriteeriä erilaisiin maailmankatsomuksiin. On mahdollista ratkaista totuuskysymys näiden kolmen kategorian kesken ja sen jälkeen vaihtoehtoja on huomattavasti vähemmän.

Ei siis ole välttämätöntä tutustua jokaikisen uskonnon kaikkiin yksityiskohtaisiin uskomuksiin päästäkseen selville ovatko ne totta. Riittää kun selvittää mihin niiden perususkomukset edellä olevan jaottelun valossa sijoittuvat. 

Edellä oleva tiivistys Zachariaksen luennosta jättää tietysti monia mielenkiintoisia kysymyksiä ja yksityiskohtia vielä auki. Esimerkiksi miten kyseistä maailmankatsomuksellista "totuuden neliapilaa"  sovelletaan käytännössä eri uskontojen kohdalla? Eikä se tietenkään eliminoi eri maailmankatsomuksiin ja uskontoihin tutustumisen hyödyllisyyttä ja tärkeyttä. Tietämyksen lisääminen eri uskontojen osalta on tärkeää. 

Zachariaksen ja Njorogen periaate toimii silti hyvänä ”nyrkkisääntönä” ja lähtökohtana. Kyseessä on eräänlainen maailmankatsomuksien filosofinen ”viidakkoveitsi”. Sen avulla on mahdollista karsia suurin osa lukuisista erilaisista perimmäisenä totuutena esiintyvistä maailmankatsomuksellisista rönsyistä ja raivata itselleen mielekäs polku ulos uskontojen umpiviidakosta. Ei ole välttämätöntä tuntea kaikkia uskontoja ja maailmankatsomuksia perinpohjaisesti voidakseen olla vakuuttunut siitä, että kristinusko on ainoa oikea tosi uskonto.

Miksi juuri kristillinen usko?

Itselleni merkittävin osoitus kristinuskosta ainoana oikeana maailmankatsomuksena ja uskontona on Jeesuksen Kristuksen historiallinen ylösnousemus. Sen puolesta voidaan esittää vakuuttavaa historiallista todistusaineistoa. Se vastaa historiallisia tosiasioita. Näistä olen kirjoittanut ja puhunut muissa yhteyksissä lähemmin. 

Jeesuksen opetukset eivät myöskään olleet epäjohdonmukaisia ja maailmankatsomuksellisesti sisäisen ristiriitaisia.

Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala itse todisti, että Kristuksen opetukset ovat totta. Niinpä sellaiset uskonnolliset ajatukset ja ideat ja opetukset, jotka eivät vastaa Kristuksen opetuksia Jumalasta eivät voi olla totta. 

Jeesuksen ruumiillinen kuolleista herääminen tekee kristinuskosta ainoalaatuisen uskontojen joukossa. Voin hyvin ymmärtää niitä, joiden mielestä kristinuskoa ei lainkaan pitäisi kutsua "uskonnoksi". Kyse ei ole ulkoisista muotomenoista ja kulttuurisesti omaksutuista uskomuksista, vaan elävästä suhteesta elossa olevaan Vapahtajaan, joka ristillä kuollessaan sovitti uskovien synnit ja nousi kolmen päivän jälkeen ylös kuolleista.

Jos taas tällaista Jumalan todellista historiallista ihmetekoa pidetään uskonnon mittarina, maailmassa on vain yksi tosi uskonto, johon kannattaa sitoutua. Kristllinen usko. 

 

Kommentoi "Miksi juuri kristinusko kaikista maailman uskonnoista on se oikea?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

  _____  _  _   ____   __  __  ______  
 / ___// | || | || | _ \\  \ \\/ // |   \\ 
 \___ \\ | || | || | |_| ||  \ ` // | -- // 
 /  // | \\_/ || | . //   | ||  | -- \\ 
 /____//  \____//  |_|\_\\   |_||  |______// 
`-----`   `---`  `-` --`   `-`'  `------` 
                         
 
 

15 kommenttia "Miksi juuri kristinusko kaikista maailman uskonnoista on se oikea?"

Sivu 1/2

Risto 19.7.2017 18.45

Koherentista näkökulmasta katsottuna kristinuskon kokonaisuus ei näytä kovin kyvältä. Ensinnäkin VTn edellytykset messiaalle sopivat kehnosti Jeesuksen kohdalla. Messiian piti tuoda rauha, mutta vieläkin täällä soditaan. Jeesus itse odotti pikaista maailman muuttumista mutta näin ei tapahtunut. Myöskin opetuslapset odottivat Jeesuksen paluuta omana aikanaan mutta vieläkin odotamme häntä tulevaksi.

Itse UT on hyvin ristiriitainen kirja monien historien kuvauksien perusteella. Näitä on hankala kieltää jos on rehellinen. Eri evankeliumit kertovat eritavalla tapahtumia ja asioita jotka ovat ristiriidassa keskenään. Tässäkin koherenssi rikkoutuu.
Lisäksi kristinuskon sisällä ei ole osoitettavissa mitään yliluonnollista läpimurtoa mitä ei löytuisi muistakin uskonnoista. Ei ole esitettävissä mitään todistettavaa ihmettä esim parantumista jne. Ei minkäänlasta läpimurtavaa voimaa, joka todustaisi sen oikeaksi. Puhetta kyllä paljon ihmeistä mutta ei yhtäkään todistettavasti osoitettu.
Tömäkin on epäkoherentissa suhteessa lupauksiin mitä mm Jeesus antoi.
Summa.summarum, kristinusko on aivan.samaarvoinen muiden uskontojen kanssa mitä tulee sen koherenttiin jne Hyvin inhimilllinen uskonto.

Ismo 19.7.2017 18.45

Ja millähän perusteella Turunen voi niin varmuudella väittää, että Jeesus nousi kuolleista? Edeltävät kertomukset ovat täynnä dramatisointia. Mikään ulkoinen todistusaineisto ei puolla, että temppelin väliverho repesi, maa järkkyi, taivas pimeni ja kuolleet nousivat haudoistaan Jeesuksen kuoleman hetkellä. Oikeudenkäynnin tapahtumia on muutettu tavalla, jossa saadaan näyttämään siltä, että juutalaiset, eivätkä roomalaiset olivat syyllisiä Jeesuksen teloitukseen. Evankeliumien kirjoittajat ovat teologeja ja evankelistoja, eivät historioitsijoita. Ei evankeliumeihin voi luottaa tarkkoina historiallisina raportteina - jos todisteet viittaisivat siihen, kai jokainen ihminen tällä planeetalla olisi kristitty! Mistä kukaan voi tietää, mitä tapahtui Jeesuksen teloituksen jälkeen? Ehkä hän ei kuollut, vaan kävi kuoleman rajalla ja joku pelasti hänet. Usko siihen, että Jumala puuttui tapahtumiin, on epätodennäköisin mahdollinen selitys.

Janne Antero 20.7.2017 13.16

Mielenkiintoinen artikkeli.
Kaikkihan riippuu siitä, pitääkö evankeliumeita historiallisesti luotettavina. Jos ei pidä, historialliset todisteet ylösnousemuksesta ajautuvat hetteiselle pohjalle. Itse olen kyllä kristitty. Uskon koska haluan uskoa, en siksi että olisin rationaalisesti vakuuttunut ylösnousemuksen historiallisuudesta.
Toiseksi, olen lukenut juutalaisten rabbien kirjoituksia Jeesuksesta. Olen ollut yllättynyt siitä, että heillä on ihan hyvät vanhatestamentilliset perusteet olla pitämättä Jeesusta messiaana.
Kristinusko voittoisa eteneminen todistaa kristinuskon oikeaksi, vastaavasti islamin voittoisa eteneminen ei todista islamia oikeaksi.

Esko Vesa 20.7.2017 13.16

Ei ainakaan Islamia ja juutalais-kristinuskoa voi pitää oikeana /totuudellina, koska ne arrogantteja/syrjiviä/mmut uskonnot tuomitsevia vain oman kannattajakuntansa hyväksyviä, muut diskriminoivia lahko-iismeja.
Islam: tappakaa vääräuskoiset, kristinusko: minä olen tie, totuus ja elämä, vain minun kauttani taivaanportit teille avautuvat, eli hurskaat miljardit, jotka eivät ole tietään vaeltaneet Jeesuksen nimen alla, tuomitaan ikuiseen kadotukseen, siis eri kritereillä kuin omat.
Tuntemistani Buddhalaisuus on ainoa oikein olevaisuutta jäsentävä uskonto-filosofia, koska se ei aseta itseään muiden yläpuolelle / tuomitse muita vääriksi, ei myöskään nimeä ainoita oikeita jumalia vaan kehottaa hiljentämään mielensä niin että nimeämätön korkeampi tietoisuus pääsee kipinöimään ja laajentamaan / syventämään tietoisuutta.

Veijo väätäinen 21.7.2017 18.41

Kiitos Pasi. Juuri tällaisesta voisko sanoa näkökulmasta katsoen meidän tulisi ja pitäisi oppia puhumaan kun on kyse Kristinuskon oikeudellisuudesta.

Kalle Hänninen 21.7.2017 18.41

Tuon tähän ”mikä on oikea uskonto” keskusteluun hieman eritavalla asiaa lähestyvän näkemyksen. Kuitenkin jo heti alkuun sanon, että juutalaisuus ja sen pohjalta nouseva kristinusko eivät pohjimmaltaan ole mitään uskontoja, vaan läheinen suhde elävään Jumalaa. Uskonto käsite on suurelta osaa muotomenoja ja rituaaleja, joita henkilökohtaisessa Jumalasuhteessa ei ole.
Raamattu kertoo meille Jumalan olevan ”yksi” ja kuitenkin siinä on kolme yhdessä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä ”yhden kolminaisuus” on tärkeä asia, jota käyn nyt tarkemmin tarkastelemaan.
Maailmassa meillä sen kaikissa toiminnoissamme olemme elimellisesti ”kytköksissä” ”kylvön ja niiton lakiin”, jota tosin ei monikaan ymmärrä elämämme piiriin kuuluvaksi. Kaikki asiat, joita teemme täällä, tapahtuvat K&L –lain puitteissa. Kuten maanviljelijä, kylvämme eriasioissa siemenen ja sitten asia kasvaa ja sitä seuraa lajinsa mukainen (samanlainen kuin siemen on) sato.
Meidän elämämme on mahdollista vain ”kolmitahoisen” ajan myötä mennyt, nykyinen ja tuleva. Kaikki materia tarvitsee kolme ulottuvuutta ollakseen olemassa, pituus, leveys ja korkeus. Liike, esimerkiksi autolla sisältää kolme ”tahoa”, seis, eteen ja taakse, että se voisi toimia.
Rahan kanssa meillä on myös mahdollisuus olla kolmella eri ”taholla” taloudessamme, velkaa, rahaton ja omistaa rahaa.
Sitten miehen ja naisen avioliito sisältää myös kolme eri ”tahoa” mies, vaimo ja Jumala, avioliiton säätäjä ja vahvistaja.
Nesteillä on kolme olomuotoa kaasu, neste, kiinteä.
Kaikki elollinen syntyy tänne, elää aikansa ja kuolee pois elämästä.
Kaikilla erilaisilla ”ilmiöillä” (esimerkiksi, myrsky, sade, pakkanen, helle, ilo, suru, viha, pelko jne.) on kolme ”tahoa”, ”odotus”, ”päällä” ja ”ohi”.
Meidän elämämme mahdollistuu myös kolmen eri ”toiminnon” myötä kehossamme. Syömme ruokaa ja juomme nestettä, nämä kulkeutuvat suolistossamme yms. kehomme läpi ja viimeksi ulostuvat pois.
Maailmassa on samanlaisia esimerkkejä loputtomasti, mutta ne jätetään nyt pois.
”Kolmiyhteinen” Jumala on hyväksi nähnyt luoda maailmamme ”kolmiyhteisyyden” läpäisemäksi ja sitä eivät muut uskonnot tuo esille. Esimerkiksi näillä uskonnoilla voi olla lukematon määrä jumalia, tai vain yksi jumala yms. joka tekee siitä harhaopin. Näistä muista uskonnoista puuttuu kokonaan ”kolminaisuusoppi” ja siksi nämä ovat täyttä saatanan valhetta, kun luonto ja koko elämämme on täysin elimellisesti sidoksissa kolminaisuuteen.
Näin voimme todeta, että juutalaisuus ja sen pohjalta nouseva kristinusko tuovat toorassa ja raamatussa hyvin suuresti esille eriasioiden ”kolminaisuuden” ja ovat sopusoinnussa kaiken ympäröivän luonnon kanssa.
Tämä edellä kertomani asia todistaa vastaansanomattomasti kristinuskon ja juutalaisuuden totuudellisuuden ainoina oikeina ”uskontoina”, joista kristinusko on juutalaisuuden ”päivitys” tähän päivään.
Kalle Hänninen

se on se ainoa oikea 23.7.2017 20.23

"Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu", totesivat eräät henkilöt Jeesuksesta, sen jälkeen kun Jeesus oli sanonut mm. että "minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani." Ja niinpä krintinusko on ainoa oppi, joka antaa oikean kuvan Jumalasta, maailmasta ja ihmisen iankaikkisesta pelastusmahdollisuudesta yms.

Jukka 23.7.2017 20.23

Uskontoja, väitteitä, on niin monia, että ei kannata niistä välittää, eihän mikään väite voi olla totta, heh.
Minua on aina kiusannut esim. Islamin väitteet historiasta, jotka ovat täyttä puppua ja silti halutaan pitää se tasa-arvoisena kristinuskon ja juutalaisuuden kanssa. Uskonnossako totuus ei merkitse mitään? Uskonnokseenko voi valita minkä tahansa ja asia on sillä hyvä ja siitä voi sitten vaikka ylpeillä. Syyn ja seurauksen laki, totuus ja oikea toiminta, nekö ovat merkityksettömiä eläessämme elämäämme. Liimataan vain uskonto nimike jonkin asian ylle ja sitten leikitään olevamme oikeassa? "Tämä silta kestää vaikka junan"-tarra sillankupeeseen ja eikun junalla yli, hups. "Mutta sehän oli minun uskontoni ja meillä on uskonnonvapaus, mitä se kellekkään kuuluu?" Ei muka kuulu vaikka junassa olisi muitakin petettyjä. Ja kuitenkin, siis vaikka totuus on olemassa, Jumala ei pakota sitä rakastamaan, tarjoaa vain pitkämielisesti ja armollisesti. Ei Hän voi sanoa: "Mitäs minäkään sitten totuudesta välittäisin, jos et sinäkään siitä pidä. Poistanpa kaiken syyn ja seurauksen, vaikka samalla menee painovoima ja paljon muutakin, ei se tätä maailmaa kaada. Uskokaa valhe ei se haittaa, eikä aiheuta mitään harmia." Kuitenkin todellisuus ja Totuus pitää tätä kaikkea voimassa ja yllä ja Hän on Jeesus Kristus! Miten Hänet voisi ohittaa elämässään, tai voi toki jonkun matkaa, mutta sitten, PAM! Ajammeko me seinää päin samalla asenteella? Ehkä olemme ajaneetkin pahviseinää päin ja nyt uskomme voivamme tehdä saman pronssimuuria päin? Kirjoitamme siihen vain, että "pahviseinä, mitä välii."
No, olemme jo nähneet mitä merkillisimpiä asioita mihin ihmiset uskovat perusteetta. Me emme kuitenkaan usko perusteettomia satuja historiasta, vaan mielekkäitä sanoja, jotka kestävät kritiikin. Väärää asennetta ne eivät kuitenkaan kestä, vaan tuottavat pettymyksen jokaiselle, joka uskoo hallitsevansa totuutta omilla päätelmillään. Oikein sitkeille totuuden vihaajille Jumala oikein valmistaa ja lähettää ison sikavalheen, johon ihminen sitten voi hukuttautua kyllikseen. Oivia esimerkkejä tästä ovat evoluutiovalhe ja tuo lopunajan yleisuskontosekoitus, johon sitten onkin helppo osallistua ja johon oikein tullaan velvoittamaankin.
Uskon, että Jumala nyt haluaa kysyä sinulta: rakastatko Jumalaa ja lähimmäistäsi, vai oletko sitoutunut vihaan ja valheeseen ja tieten tahtoen haluat siinä elää, itsekkäästi, omien moraalisääntöjesi lumoissa. Meillä kyllä on tarpeeksi valoa nähdäksemme ja todisteita totuudesta, jos haluamme hylätä valheen ja rakastaa totuutta, Häntä siis joka on Kristus itse, jossa kaikki on luotu ja jossa ainoassa kaikki myös pysyy voimassa!

Uskova 28.7.2017 16.55

Kiitos Herralle, on kuitenkin paljon tervehenkisempiäkin kristillisiä suuntauksia kuin lopunaikojen manailua, salaliittoteorioita ja ihmisten pelottelua viljelevä hurmahenkinen ja johtajakulttiin perustuva Patmos. Muuten olisimme kristikunnassa hukassa.

Maarit 28.7.2017 16.55

Café Raamattu -video oli loistava, kuten myös Turusen blogiteksti.

Selvää on, ettei oikeita uskontoja voi olla monia. Ainut todellinen pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa, joka on tie, totuus ja elämä.

Vaikka uskon muutenkin Jeesuksen ruumiilliseen ylösnousemukseen ja klassisen kristillisen opetuksen mukaisesti yleensäkin - olen aina uskonut ja saanut myös hyviä rukousvastauksia, kuten läheisen täydellinen toipuminen aivoinfarktista ja siskon reuman häviäminen ym. - niin silti on ihanaa kuulla historian tutkijoidenkin myöntävän tiettyjä faktoja.

Maailman tutkijoiden selvityksillä ei toki itse uskon kannalta ole merkitystä. Mutta erittäin mielenkiintoista se on, että myös mitä pitemmälle lääketiede, luonnontieteet ja empiiriset tieteet kehittyvät, sitä huonompaan valoon joutuu vanhakantainen darvinismi ja sitä vaikeammaksi käy kumota Jumalan olemassaolo.

Tiede viittaa aina vain enemmän siihen suuntaan, että Raamattu on totta. Toki vasemmistolaiset mediamme yrittävät estää tällaisen tiedon esiintuloa ja yrittävät ylläpitää väkisin mahdollisimman sekulaaria ja ateistista yhteiskuntaa.

Nyt kun ateismin leviämisen mahdottomuus alkaa olla kaikille selvää, sekularismiin pyrkivä media pyrkii edistämään taikauskon, noituuden, idänuskontojen ja jopa islamin asemaa, jottei vaan totuudellinen ja puhdas kristillisyys voittaisi ihmisten mieliä.

Kuten Turunenkin totesi kristinuskosta voidaan myös sanoa, ettei se ole varsinaisesti uskonto. Jeesus vapauttaa rituaaleista ja uskonnollisista menoista. Jeesuksen tuoma armo on täysin vapaaehtoista, armo on tarjolla mutta ihminen voi tahtonsa mukaan hyljätä sen ja valita minkä tahansa harhaopin tilalle ateismista alkaen.

Kristinuskon uskonpuhdistusta Jeesuksen opetusten suuntaan tarvitaan edelleen. Tietyt kristilliset tahot meinaavat liiaksi mukautua maailman menoon.

Jumala tuomitsee meidät kaikki viimeisellä tuomiolla. Kristittyjen tehtävä on varoittaa tuomiopäivästäkin. Jotkut haluavat unohtaa kokontuomiopäivän. Kaiken voi toki saada anteeksi, mutta ei silloin, jos ei ota armoa vastaan ajoissa.

Raamattu on selkeä ja johdonmukainen, kun sitä lukee Pyhän Hengen avulla uskossa. Se ei avaudu ateisteille eikä epäilijöille, koska he eivät ymmärrä siinä käytettyä kieltä eivätkä vertauskuvia eivätkä ymmärrä sen kokonaisuutta.

Juutalaisille on Raamatussa profetioitu, että he kansana vasta viimeisinä päivinä heräävät ymmärtämään, kuka Messias on. Tämä vaan kommenttina kommentoijalle, joka puhui juutalaisten perusteista olla uskomatta Jeesusta Messiaakseen. Juutalaiset toki yhä odottavat Messiaan ensimmäistä tulemista ja kristityt toista.

On vain yksi oikea Jumala 28.7.2017 16.55

Aika ihmeellistä minusta, että huolimatta Suomen vuosikymmeniä kestäneestä yleissivistävästä uskonnon opetuksesta kouluissa, ihmiset eivät tiedä kristinuskon olevan yksijumalainen, monoteistinen, uskonto, kuten juutalaisuus ja islamikin ovat.

Patmoksen sivuillakaan ei muuta koskaan ole väitetty. Jumalan kolminaisuus ei kumoa sitä, että on vain yksi oikea Jumala, muut ovat epäjumalia. Kolminaisuus voi toki olla ihmisaivoille erittäin vaikea käsittää, mutta muistaakseni Patmos-blogikirjoituksissa löytyy aiheesta syvällisen kattavasti ihan Turusen teksteissä.

Monijumalaiset uskonnot menevät harhaan jo tässä. Raamatun enkelitkin varoittivat kumartamasta itseään, koska vain Jumalaa saa palvoa. Epäjumalien palvonta vie tuhon tielle. Jeesus Kristus vapauttaa kaikista epäjumalista, synneistä ja riippuvuuksista.

Kaikkivaltias Jumala on korottanut poikansa Jeesuksen Kristuksen kaikkia muita nimiä korkeammaksi, niin että jokaisen ihmisen ja luodun pitää tunnustaa Jeesus Herrakseen. Pyhä Henki on persoona ja samaa Jumalaa, uskoville avuksi annettu. Pyhän Hengen pilkan kerrotaan Raamatussa olevan erittäin raskauttava teko, suorastaan anteeksiantamaton.

Vaikka kristittyinä voimme arvostaa muunuskoisia ihmisinä, niin toki emme arvosta näiden muiden oppeja ja uskontoja. Tottakai luotamme vain ja ainoastaan Jeesukseen Kristukseen armon ja pelastuksen tuojana.

Islamissa ja monissa muissakin uskonnoissa puhutaan Jeesuksesta, mutta näissä muissa esiintyy vääristelty Jeesus, jonka sanoma poikkeaa Raamatussa esitetystä. Selvästikin vain Raamatussa esitelty Jeesus on oikea Vapahtaja ja Messias.

Idänuskonnot eivät tuo oikeaa sielun- ja mielenrauhaa, kristinusko tuo.

On vain yksi oikea Jumala 28.7.2017 16.55

Vielä rauhasta, kun joku kommentoija otti esiin taas sen, ettei Jeesus tuonut rauhaa maan päälle, vaikka oli niin luvannut.

Kommentoijalla ei ole selvästikään kokonaiskuva selvillä. Lopunajalle (jota nyt on kulunut noin 2000 v.) ei luvattu ollenkaan rauhaa - päinvastoin, Jeesuskin kertoi mm. Israelia ja juutalaisia kohtaavista kärsimyksistä ja mm. profetoi juutalaisten temppelin tuhoutumisen ja diasporaan joutumisen (joka tapahtui v. 70).

Lopunajan profetiat kertovat kyllä, että ihan loppuun asti (ennen kuin Kristus asettuu hallitsemaan maailmaa) maailmassa on sotaa ja maanjäristyksiä, nälänhätää ja muuta ikävää.

Lopunajan profetiat kertovat tietysti myös aivan viimeisistä päivistä (tässä maailmassa, kuten me sen nyt tunnemme), ahdistuksen ajasta ja ns. Herran päivästä (yhteensä 7 viimeistä vuotta), jolloin asiat ovat vielä entistäkin huonommin maan päällä. Silloin on todelliset kärsimyksen ajat, ja niitä kohti me olemme matkalla.

Kaikki siis tästä vielä pahenee ennen kuin lopullisesti paranee. Vasta Jumalan vihan ajan, Herran päivän jälkeen koittaa ihana palkkioaika heille (kuolleista herätetyille tai ylöstemmatuille) uskollisille Kristuksen seuraajille. Heille, joiden nimi löytyy Elämän kirjasta.

Jeesuksen ja Raamatun profeettojen ennusmerkkejä on nyt nähtävissä - vaikuttaa hyvinkin sille, että ei voi kulua maksimissaan kuin jokunen vuosikymmen, kun tuo viimeinen 7 vuotta käynnistyy.

Vain Jumala yksin tietää ajankohdan, mutta meidän tulee seurata ajanmerkkejä, ja niistä voimme tietää, milloin aika (Jumalan vihan päivä ja Jeesuksen toinen tuleminen) on lähellä.

Raamattu ennusti juutalaisten koettelemusten lisäksi myös Israelin valtion syntymän (täyttyi 1948) ja kansansa jälleenkokoamisen luvattuun maahan - tuo vaihe on edelleen käynnissä.

Vaikka Jumala salli kurituksen omaisuuskansalleen (ja hieman sallii vieläkin esim. palestiinalaisterrorismin muodossa), Hän ei ole hylännyt kansaansa.

Jumala on luvannut, että kaikki Jumalan pyhää maata (Israelia) jakamassa olleet ja Jumalan omaisuuskansaa (juutalaisia) sortaneet ihmiset tuomitaan.

Jumala on luvannut kirota itse kaikki, jotka Israelia ja juutalaisia kiroavat, ja sen Hän pitää ikuisesti voimassa juutalaisten tai Israelin käytöksestä riippumatta. Korvausteologia on harhaoppia.

Näitä syyllisiä, tuomittavia kansoja on jo. Israelilla on vain n. 12 % hallussaan Jumalan lupaamasta alasta, esim. Jordania kuuluu oikeasti Israelille. Britannia ja YK syyllistyivät luvatun maan jakoon.

Palestiinalaisten vaatimuksia edistävät kansat/maat syyllistyvät hirveään syntiin. Palestiinalaiset ovat paholaisen asialla.

Suomikaan ei aina maana ja kansana osaa toimia oikein tässä asiassa.

Lopunajan profetioissa luetellaan myös Israelin naapurimaiden ikävät kohtalot - vielä edessä päin, tulevan Israeliin kohdistuvan hyökkäyksen jälkeen ja kuuluvat mielestäni viimeisen 7 vuoden tapahtumiin. Vaikka Syyriassa kyllä näyttää pahalle jo nyt, mutta jossain vaiheessa esim. Damaskoksesta tulee täysin asuinkelvoton, se lakkaa olemasta kaupunki.

Omaan kuolemaan asti tai Jumalan vihansjan liittoon asti on aikaa tehdä parannus. Profetia tietää kertoa, että tuon viimeisen 7 vuoden ja vitsausten aikana monikaan ei kuitenkaan tule tekemään parannusta vaan kiroaa Jumalaa ja esim. säätiloja.

Ihmeistä ja merkeistä 29.7.2017 18.18

Mitä tulee ihmeisiin, ateisti ei ihmettä tunnista, vaikka sellaisen itse näkisi. Ateisti ja ehkä agnostikkokin uskovat ennemmin vaikka todennäköisyyslaskennallisesti lähes mahdottomaan "sattumaan" ennemmin kuin ihmeeseen.

Jos on potilas oireineen, joka on saanut tietyn diagnoosin, ja uskovaiset rukoilevat tämän puolesta ja potilas lääkärinkin hämmästykseksi parantuu, niin vaikka lääkäri ja potilas tulisivat uskoon tapauksen takia, epäilijä epäilee vain: "Olikohan potilaalla väärä diagnoosi, kun tauti muka oli ja hetken päästä ei ollutkaan? Vaihtuivatkin verinäytteet, magneettikuva, tietokonetomografiakuva jne. toisen potilaan kanssa?"

Jos oireiden täsmäävyydestä ja niiden häviämisestä muistuttaa epäilijää, niin epäilijä miettii: "Kuvitteliko potilas oireensa alunperinkin vai kuvitteliko hän parantumisensa?"

Jos sairaus oli vakava ja todisteet raskaat, niin epäilijä epäilee todisteita joko vahingossa vaihtuneeksi tai väärennetyilsi, vaikka todennäköisyys kummankaan mahdollisuudelle olisi erityisen pieni.

On huijarisaarnaajia, jotka pitävät parannuskokouksia, joissa parantumiset ovat huijauksia. Nämä saarnaajat tavoittelevat vain rahaa itselleen.

Täysin eri asia on, kun läheiset rukoilevat yhdessä perhepiirissä tai
lähettävät esirukouspyynnön oman läheisensä puolesta omaan seurakuntaan. Siitä puuttuu julkisuus ja rahan tavoittelu. Jos parantuminen tapahtuu (kaikki eivät parane, johon on monia syitä), pysyy tieto usein seurakunnassa.

Jeesus paransi valtavan määrän sairaita mutta silti häneltäkin jotkut pyysivät lisänäyttöjä ja merkkejä. Jeesus ei lisätemppuiluun suostunut vaan kertoi opettavan kertomuksen köyhästä ja sairaasta Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Rikkaalla miehellä oli jumalattomana kuoltuaan hinku päästä varoittamaan veljiään, jottei heitä uhkaisi sama tuomio kuin häntä, mutta häntä ei päästetty kuolemanjälkeiselle varoitusreissulle vaan sanottiin: "Jos veljesi eivät usko kirjoituksia ja Mooseksen opetuksia, eivät he usko sinuakaan vaikka kuolleista nousseena heille todistaisit."

Ateisti tulkitsee kaiken ateismin kautta.

Jeesukseen uskova 29.7.2017 18.18

Kristinuskon mainetta pilaavat sen piirissä toimivat harhaopin levittäjät ja suoranaiset huijarit. Näistäkin tosin Raamattu varoittaa.

Joidenkin mielestä kristinuskoa pilaavat "maailmanlopulla peloittelijat". Raamatussa on tarkkaan profetoitu sekin, että kun Herra viipyy, osa luopuu uskosta eikä uskovistakaan kaikki jaksa aikaa seurata. Sekin kerrotaan, että loppuun ja rangaistuksiin ei uskota.

Raamatun aikoina useat profeetat varoittivat kansan jumalattomuutta seuraavista seuraamuksista, mutta heitäkään ei kuunneltu - ennemmin kuunneltiin mukavan puhujia.

Patmosta syytetään välillä oikeistolaisuudesta, mitä se toki enemmän onkin ja hyvä niin. Perinteisesti kristillisyys on aina ollutkin enemmän oikealla.

Nämä arvostelijat kehuvat usein vasemmistoa ja sen auttamishalua. Tekisi mieli kysyä, onko vasemmisto myös mukana, kun lähetyssäätiö kerää ja vie apua Euroopan köyhimpiin maihin tai Israeliin.

Entä onko vasemmisto mukana auttamassa maailman vainottuja kristittyjä tai torjumassa antisemitismiä?

Suomen ev.lut. kirkko ei valitettavasti itsekään tee oikein mitään antisemitismiä torjuakseen tai edes Euroopassa vainottujen juutalaisten hyväksi. Valitettavasti samainen kirkko ei myöskään tee mitään vainottujen kristittyjen auttamiseksi - vain pienet säätiöt ja lähetysjärjestöt tekevät.

Vaino on toki myös Raamatussa profetoitu ja ennustettu. Jeesus itsekin sanoi seuraajilleen, että heitä tullaan vihaamaan Hänen nimensä tähden ja että heistä tullaan keksimään valheita ym.

Ehkä se on siis hyvä merkki, että Patmoksellakin on oma vihamiesten porukka.

Kristinuskon Jumalan tarjoama rakkaus ja armo ja pelastus on kaikille vastaanottavaisille tarjolla mutta siitä saa toki kieltäytyä - Jumala ei pelasta väkisin.

Omituinen viha näin ihanaa sanomaa kohtaan, kertoo paholaisen vallasta ja todistaa omasta puolestaan Raamatun sanoman ja kristinuskon puolesta.

Paras kiteytys tuli tietysti Turusen blogissa, kun Turunen kirjoitti, että Jumala todisti Jeesuksen opit tosiksi herättämällä Hänet kuolleista eikä tällöin mikään Jeesuksen oppeja vastaamaton oppi Jumalasta voi pitää paikkaansa, siksi siis vain kristinusko on oikeassa.

Kun vain Jeesuksen kanssa yhtäpitävät opetukset voivat olla totta, kristinuskosta tulee paras valinta - kaikki muut ovat enemmän ristiriidassa Jeesuksen oppien kanssa.

Maarit 29.7.2017 18.18

Esko Vesalle: minusta kuulostaa sille, että kukaan maailmassa ei pysty perustelemaan, miksi buddhalaisuus olisi muita parempi valinta.

Ei ole olemassa mitään syytä, miksi se oppina päihittäisi yhtäkään toista maailmankatsomusta tai ideologiaa. Kuvauksesi kuulosti sille, että se on sekauskonto, jonka opeissa ei ole sääntöjä eikä logiikkaa vain pelkkää loputonta hyväksyntää.

Oikea kristillisyys on selvästi eri maata, se ei ole oppien sekasikiö vaan tunnettu totuus kumoaa muut ristiriitaiset sanomat valheena ja harhaoppina. Silti kristityt eivät ihmisiä ihmisinä tuomitse - vain väärät opit ja teot tuomitaan.

Jeesus rakastaa jokaista ihmistä ihmisenä. Jokainen voi turvautua Taivaanisään, ottaa Jeesuksen armon vastaan ja pelastua. Jokainen voi hylätä harhaoppinsa ja epäjumalansa ja ryhtyä seuraamaan Jeesusta.

Jeesus rakastaa yhtä paljon islamiin tai buddhalaisuuteen jne. hairahtunutta ihmistä. Jokainen voi löytää totuuden ja saada harhaoppinsa anteeksi, jos katuu sitä ja ottaa Jeesuksen tarjoaman armon vastaan.

Ihmiset ovat kristinuskon mukaan hyvin tasa-arvoisia - ei ole kaksoisstandardeja - kaikki synnit ja sekoilut voi saada anteeksi ihan samoilla ehdoilla. Korvansa sulkeva ja armosta kieltäytyvä ihminen itse asettaa itsensä eriarvoiseen asemaan.