2017-08-25 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Aito avioliitto –kampanjan aikana me kampanjassa mukana olleet huomautimme ainakin kolmesta avioliittolain muutoksen kielteisestä seurauksesta: Keskustelu tulee välittömästi siirtymään kirkon sisäiseksi väännöksi avioliitosta; polyamoria [1] ja muut monisuhteisuudet nousevat keskusteluun;... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1040/lasten_sukupuoli-indoktrinaatio_alkoi_suomalaiskouluissa Patmos article
Pasi Turunen
25.8.2017
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Lasten sukupuoli-indoktrinaatio alkoi suomalaiskouluissa

Aito avioliitto –kampanjan aikana me kampanjassa mukana olleet huomautimme ainakin kolmesta avioliittolain muutoksen kielteisestä seurauksesta: Keskustelu tulee välittömästi siirtymään kirkon sisäiseksi väännöksi avioliitosta; polyamoria ja muut monisuhteisuudet nousevat keskusteluun; sukupuolineutraali ajattelu tunkeutuu kouluihin lasten ja nuorten maailmaan.

Kuinka kävi?

Avioliittolain muutoksen jälkeen keskustelu siirtyi hiertäväksi okaaksi kirkon sisälle, jossa on käynnissä loputon väsytyskeskustelu kirkolliskokouksesta toiseen. Avioliittonäkemyksen muutosta tavoittelevat tahot käyttävät avioliittolainmuutosta keppihevosena.

Media tulvii nyt keskustelua polyamoriasta nettijutuissa ja tv-ohjelmissa uutena jännittävänä asiana, jossa polyamoriaa valtavirtaistetaan normaaliin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Myös kolmas kohta on noussut pinnalle. Suomalaiset lapset ja kodit ovat ennen kokemattomalla tavalla vaaravyöhykkeellä.

Kouluissa häivytettävä jako poikiin ja tyttöihin?

Juuri kun pienet koululaiset ovat aloittaneet tänä vuonna koulunsa uutisissa kerrotaan seuraavaa: ”Koulut alkoivat häivyttää perinteistä jakoa vain tyttöihin ja poikiin – sukupuolen erilaisia muotoja on nyt käsiteltävä kaikissa oppiaineissa.” (YLE verkkosivuilla 24.8.2017). 

Nyt siis on kaikissa oppiaineissa huomioitava sukupuolineutraali ideologia. 

Ingressin mukaan: ”Kouluille suunnattu opas neuvoo, kuinka esimerkiksi kuvaamataidon tunneilla voidaan piirtää kaikenlaisia perheitä.”

Jutussa voi lukea, että kouluissa ”pyritään häivyttämään perinteistä sukupuolijaottelua ja lisäämään erilaista sukupuolen muodostusta … Kaikkien oppiaineiden opetuksessa on viime syksystä lähtien pitänyt huomioida sukupuolen moninaisuus, kun siitä puhumisesta tuli osa uutta opetussuunnitelmaa.”

On pitänyt huomioida.

Jutun mukaan  Seta ry julkaisi vuoden alussa sukupuolen moninaisuudesta kertovan oppaan, jota se toivoo opettajien hyödyntävän opetuksessa.”

Seta toivoo.

Ajatuspoliisit alkavat ilmeisesti kouluissa valvoa, että kaikki menee Setan toivomalla tavalla.

Jutun mukaan kouluissa ”omia asenteita pitää miettiä tarkasti keskusteluissa nuorten kanssa” ja ”pienilläkin sanavalinnoilla on suuri merkitys. Me haluamme kiinnittää huomiota siihen, koska nuoret ovat herkkiä ja vasta kasvuvaiheessa. Ketään ei pidä tuomita.” 

Käsityksen Setan oppaan peittelemättömästä pyrkimyksestä indoktrinoida lapsia saa vaikkapa Setan koulutussuunnittelijan kommentista YLE:n verkkojutussa, josta käy ilmi miten lasten ajatuksia ohjaillaan:

"Fysiikasta ja kemiasta emme keksineet mitään, mutta vaikkapa matematiikan opettajille on vinkkejä. Voidaan laskea jostakin oikeasta tai fiktiivisestä kyselystä, kuinka monta prosenttia on ruksinut sukupuolivaihtoehdoksi "muu". Tai laskea, kuinka paljon sukupuolen korjausprosessin aloittaneiden määrä on kasvanut viime vuosina, Karvinen toteaa."

Lapset on siis laitettava ruksittamaan "fiktiivisiä" kyselyitä ja laskemaan sukupuolen "korjauksen" aloittaneiden määriä viime vuosina. 

Tuhannet suomalaislapset ovat näin ollen tänä syksynä aloittaneet koulunsa tilanteessa, jossa heitä laajamittaisen systemaattisesti pyritän indoktrinoimaan kuin konsanaan marxilaisuuteen 1970-luvulla Pirkkalan kokeilussa, mutta nyt uuteen uljaaseen sukupuolineutraaliin maailmaan.

Pseudotieteellinen muunsukupuolisuus

Puhe sukupuolen moninaisuudesta tai muunsukupuolisuudesta on pseudotieteellistä gender-ideologiaa, joka palautuu filosofi Judith Butlerin ajatuksiin. Butler tunnetaan filosofina, jolle sukpuoli oli pääasiassa "roolisuorituksia" vailla varsinaista biologista ydinsukupuolta. Näin ollen ihmiset ovat "sukupuolen suorittajia" enemmän kuin "miehiä" tai "naisia". 

Tämän näkemyksen mukaan sukupuoli voi siten olla mitä tahansa ihminen kulloinkin subjektiivisesti kokee olevansa ja kuinka hän haluaa itseänsä ilmentää sukupuolisesti. Mies, nainen tai jotain "muuta". Muita sukupuolia voi olla periaatteessa loputtomasti, koska mikään piirre objektiivisessa todellisuudessa ei rajaa sitä millaiseksi ihminen voi itsensä kokea. Kokemus ohittaa tämän näkemyksen mukaan biologiset realiteetit. 

YLE siteeraa Seta:n määritelmää transsukupuolisuudesta: ”Ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.”

Epäilemättä on ihmisiä, joilla on todellinen subjektiivinen ristiriita biologisen sukupuolensa suhteen. He tarvitsevat ymmärtävää tukea, apua ja rinnalla kulkemista. 

Mutta ajatus sukupuolesta ”syntymässä määriteltynä” on silkkaa pseudotieteellistä sukupuolen ideologisoimista.

Sukupuoli ei ole kenenkään määriteltävissä. 

Ei ulkoapäin, eikä myöskään ihmisen itsensä määriteltävissä.

Seta voisi yhtä hyvin kirjoittaa oppaan, jossa väitetään maapalloa litteäksi kuin pannukakku. Maan muoto ei kuitenkaan ole määrittelykysymys. Ei sitä ole kukaan ulkoapäin määritellyt pyöreäksi. Mikäli joku kokee sen litteäksi hän on joutunut ristiriitaan todellisuuden kanssa. 

Jos sukupuoli voisi oikeasti olla pelkkä "määrittelykysymys" sen mukaan miten ihminen itsensä kulloinkin kokee ilman kosketuskohtaa biologisiin realiteetteihin, on sukupuolesta tullut jotain, mikä ei ole enää tieteellisesti kokeellisesti todennettavissa. Pelkkä uskomus.

Yhtä hyvin voi kuvitella olevansa täysin sukupuoleton ulkoavaruuden olento, kuten oheisella videolla esiintyvä kaveri:

 

Tai 50-vuotias mies ja seitsemän lapsen isä voi kokea olevansa 6-vuotias tyttö, kuten alla videolla esiintymä  kanadalaismies. 

 

Sen lisäksi, että kouluissa nyt edellytetään lasten mielien sotkemista tällä pseudotieteellisellä gender-hölynpölyllä, tullaan gender-ideologian kyseenalaistajia, jopa lasten vanhempia ja opettajia, uhkailemaan pian lakituvalla, mikäli he eivät järjestäydy ja ryhdy vaatimaan tämän lapsilleen suunnatun vaarallisen ideologisen indoktrinaation lopettamista kouluissa.

Lapsille on taattava kouluissa kasvurauha. Sukupuolen ideologioisimisella ei tulisi olla mitään roolia kouluopetuksessa. 

 

Kommentoi "Lasten sukupuoli-indoktrinaatio alkoi suomalaiskouluissa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___   ______   ___   ______  
 |__ //  / _ \\  /_  _//  / _ \\ |   \\ 
  / //  / //\ \\  | ||  | / \ || | -- // 
 / //__ | ___ || _| ||  | \_/ || | -- \\ 
 /_____|| |_|| |_|| /__//   \___// |______// 
 `-----` `-`  `-` `--`    `---`  `------` 
                         
 
 

38 kommenttia "Lasten sukupuoli-indoktrinaatio alkoi suomalaiskouluissa"

Sivu 1/3

Sisko-Annikki Komu-Moisio 25.8.2017 20.58

Kasvatusalan ihmisenä minusta on hurjaa, jos lapsen mieltä pitäisi alkaa sekoittamaan termeillä, joita suurin osa lapsista ei edes ole kuullutkaan. Lapsen pitää saada olla lapsi, joka leikkii ja kehittyy omaan tahtiinsa. Lapselle pitää antaa kasvurauha. Lasten vanhempien pitää nyt nousta puolustamaan lasta, koska viranomaiset eivät sitä opetushallituksessa tee. Suurin osa lapsista ja ihmisistä on ihan tavallisia poikia tai tyttöjä, eivätkä he halua muuuta ollakaan. Tässä vyörytyksessä poljetaan lasten oikeuksia, lapsella on oikeus olla viaton leikkivä lapsi omilla vahvuuksillaan. NYT VANHEMMAT HERÄTKÄÄ:

Anna-Liisa Arpomaa 26.8.2017 14.55

Miten voisimme nousta vastustamaan tätä propagandaa?

Poikien äiti 26.8.2017 14.55

Niin tämä on todella huolestuttavaa. Olen ensimmäisen kommentoijan kanssa samaa mieltä: vanhempien pitää herätä tähän lasten kasvurauhan vaatimiseen.

Kuvatunlainen, SETAN toivoma ja ajama, kouluopetustyyli jatkuvine jankkauksine poikkeavista sukupuolikäsityksistä ja sen alueen ongelmista on suoranaista aivopesua, joka hämmentää lasten mieliä.

Tietyt poliittiset tahot ajavat meille Suomessa lakimuutoksia, jotka sallisivat yhä nuorempien ja keskenkasvuisempien saada sukupuolenmuutoshoitoja jopa aloitettuna ennen murrosikää. Tätä asiaa ajetaan siitä huolimatta, että tiedetään ihan ehdottoman valtaenemmistön kaikista sukupuolenmuutosta ennen murrosikää tai sen aikana kaipaavista lapsista sopeutuvan omaan sukupuoleensa onnellisesti, kun murrosikä on täysin loppuunkäyty ja ohitettu.

Turusen esiintuoman "YLE-uutisen" kuvaama kouluopetus saisi varmasti hämmennettyä entistä useamman lapsen mieltä niin, että he kyseenalaistaisivat oman selvän sukupuolensa. Jos laki samanaikaisesti alkaisi sallia alaikäisten sukupuolta muokkaavat toimenpiteet pelkästään alaikäisen oman päätöksen pohjalta, saadaan aikaiseksi monta onnetonta aikuista.

Teini-ikäinen tai esimurrosikäinen on mieleltään muuttuva ja sukupuoleen liittyvä muutostoive voi olla vain keskenkasvuisuuteen liittyvä mielenoikku. Sukupuolenkorjausprosessi aiheuttaa pysyviä vaurioita henkilön alkuperäiseen sukupuoli-identiteettiin.

Ymmärtääkseni sukupuolenkorjauksen läpikäyneillä itsemurhariski on huomattavasti korkeampi kuin heillä, jotka aikanaan keskenkasvuisena ovat kiukutelleet haluavansa muuttua tytöstä pojaksi tai päinvastoin tarjoamatta heille mitään muutosmahdollisuutta. Valtaosa korjaamattomista viettää onnellista aikuisuutta, korjattujen seassa (itsemurhatilastojen valossa) voi sen sijaan olla toimenpidettään katuvia hyvinkin paljon.

Suomessa kuvitellaan, että varhaisempi sukupuolenkorjaus ja siten paremman muutostuloksen antama prosessi johtaisi onnellisempaan lopputulokseen. Epäilen tätä. Maailmalla näitä alaikäisten muokkaamisia sallivia käytäntöjä on ollut jo pitkään. Missä näkyy heidän onnellisuutensa tai sielunrauhansa? Jatkuvastihan he julkisuudessa valittavat aina vain uusista asioista ja esittävät uusia vaatimuksia, kuinka yhteiskunnan tulisi muuttua. Näillä ihmisillä onni on aina kätkettynä "kulman taakse" seuraavan muutoksen (joko oman tai koko yhteiskunnan muutoksen) taakse.

jukka Mikkola 26.8.2017 20.08

Niin, tuntuu siltä että vanha ja tehokkaaksi tunnettu "hajoita ja hallitse" -menetelmä on nyt sovellettu lasten kasvatukseenkin (hajoita lapsen IDENTITEETTI ja hallitse sitä LASTA).

Itse opetustyössäni nuorten parissa "omat nuoreni" olivat TODELLA kummissaan, ellei peräti järkyttyneitä, kun heille oli tyrkytetty tuota "rajattomien sukupuolien" uskomusta/käsitystä, jota heille esitettiin oppilaitoksen eräässää (tässä mielessä) ERITYISESSÄ opetustunnissa. Itse en ollut paikalla, mutta heidän ryhmänohjaajanaan ja eräitä teknisiä oppiaineta opettavana jouduin antamaan hieman "sielunhoitoa" pääasiassa pojista koostuvalle ryhmälleni.

On suuri valhe esittää asia totuutena, koska asia on vähintäänkin kiistanalainen ja ihmiskuvasta riippuvainen - ei siis mitään tekemistä ns. tieteellisen maailmankuvan tai faktojen kanssa. Spekulaatiot tulisi esittää spekulaatioina.

Ns. "totuuden jälkeinen aika" ei siunkaan ole Trump:n porukan aikaansaannosta, eikä liity erityisesti hänen "kuppikuntaansa".Olemme vähitellen siirtyneet tällaiseen "post-totuudelliseen" ajanjaksoon, erityisesti 60-luvun jälkeisen (suomalaisenkin) kulttuurivallankumouksen myötä. - Tämä ei ole kannanotto Trump:iin millään muotoa!

Huolestunut opettaja-opiskelija 26.8.2017 20.08

Opiskelen parhaillani itse opettajaksi ja olen todella murheellinen ja huolestunut tästä koulujen aivopesuprojektista. Mietin myös sitä kannattaako minun edes tehdä opintojani loppuun kun en pysty kuitenkaan opettamaan omantuntoni vastaisesti tuollaisia asioita. Opettajaksi valmistuttuani minun kuitenkin tulisi noudattaa opetussuunnitelmaa, mutten voi mitenkään opettaa muun sukupuolisuudesta yms.

Petri Tiihonen 26.8.2017 23.10

Hei

Erinomainen kirjoitus Pasilta. Vielä on toivoa..mutta kuinka pitkään?
Työskentelen IT-asiantuntijana ja meillä on tuen piirissä pienen paikkakunnan koulut. Olin oppilaiden ruokatunnin aikaan eräällä koululla (1-2 luokat) Opettaja pyysi tyttöjä ja poikia rauhoittumaan ruokarukoukseen.


Petri Tiihonen

Anja Kisko 26.8.2017 23.10

Järkyttävää. Nyt äidit ja isät vastustamaan tätä, että lapsille syötetään tällaista valhetta. Pojat on poikia, tytöt tyttöjä, joiksi Jumala ihmiset on alunperin luonut. Suomi on vaipunut jo niin alas, ettei alemmas voi mennä ja seuraukset joudutaan kantamaan. Herra, armahda!

Ihmettelyä1 27.8.2017 11.03

Kiitos toiminnanjohtaja Pasi Turuselle törkeän aiheen terävästä kynänkäytöstä.

Ja kiitos kirjoittajille.Mutta.
Nyt on vain niin, että taitaa olla peli menetetty. Eräs ainoa keino olisi nyt heti eduskuntakauden alkaessa ottaa yhteys n i i h i n kansanedustajiin,joilla on kirjallista,ajatuksellista,ja retorista kykyä ja tahtoa vahvasti ottaa asiaa esille päättäjien joukossa -sekä kykyä,taitoa ja uskallusta myös rohkeasti alkaa vastustamaan äänekkäästi tuota haitallista ja kalliiksi koituvaa epätieteellistä "sekasukupuolisuus-oppia".
Lisäksi olisi aloitettava viestipommittaminen tiukoilla asiallisilla yhteydenotoilla ja kysymyksiin perusteluja vaatien, asiallisin perusteluin opetushallituksen vastaaville henkilöille,kysellen myös paikallisten kuntien opetusvirastojen vastaavia päättäjiä,opettajankoulutuslaitoksia,kasvatustieteilijöitä jne. opetusministeriä jne.ja opettajien ammattiliitolle nyt kyllä pahat moitteet,mokomakin...
Mutta siitä ei tule mitään,jos vain päivitellään,kauhistellaan,ja eintoimita.Nyt on esim.unohdettava omat eduskuntavaalien suosikkipuoöueet ja edustajansa jokaisen.Jos vaikka joku persu on tehokas,häneen on otettava yhteys,vaikka muuten halveksisi heitä (sitähän kristittykin tekee,eikö?).Ja nyt ei kannata nähdä "kauhistuksen hävityksenä" viher-vasemmistoa harhautetusti.Kyllä myös kokoomus ja keskusta ovat "moderneja",katsokaapa opetusministeriä ja pääministeriä,joka lestadiolainen vaikka on-äänesti puolesta ja oli siten esimerkki ns.sateenkaari-avioliitolle ja tulevalle lapsitehtailuille ja tälle opetushallituksen ja OAJn läpiajamalle sekasukupuolisuudelle.

Tilanne on logiigan vastainen ja valheellinen.Mitään kunnollista tieteellisen tutkimuksen ja elintärkeyden perustetta ei ole tuolle sekasukupuolisuudelle,jota esim.obamalaiset ja clintonistit kohti uutta maailmanjärjestystä ajoivat... YLI sata vuotta on kehityspsykologian ym.tutkimukset puoltaneet lapsen syntymäsukupuolisuuden vahvistamista.Eikä hirveää sotkemista,joka ei muuta vaan saattaa sekaannukseen ja tulee kalliiksi. Koomillista on, että demarien puheenjohtaja puhuu synnytystalkoista,kun puolueensa itse ajaa sateenkaariperheitä ja sekasukupuolisuutta -näillähän on synnyttäminen ja synnytyskykyiseksi,tervettä perhettä hoitamaan kykeneväksi kehottyminen,selvän identiteetin omaaminen vaikeaa.

Se ei ole leikkihommaa,jos/kun hoitajille,kasvattajille,opettajille ym.maasoittain aletaan antaa potkuja.Se on henkilöiden ja perheiden katastrofi.Mutta kestääkö yhteiskuntamme jos se tekee.noin.Nyt on niin vakava asia, että onko tässä kansalaistottelemattomuuden hetki? Kunnioita esivaltaa,mutta kun se ei enää kunnioita Jumalaa (Raamattua jne)? Ja luonnonlakeja,vaan tuhoaa?

Bux 27.8.2017 22.13

On aina yhtä huvittavaa kun Patmoksen sivuilla puhutaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, niin vedotaan biologiseen diskurssiin, mutta kaikissa muissa yhteyksissä biologinen diskurssi, siis biologia tieteenä, jolla on tietty, teoria, käsitteistö ja metodi, kyseenalaistetaan.

Jean-Baptiste Lamrack oli ensimmäinen, joka käytti biologian (elämä + logia) käsitettä, mutta vasta Charles Darwinin evoluutioteoria ja Gregori Mendelin eugeniikka systematisoi Lamrackin huomiot tehden siitä akateemisen oppiaineen.

Yritän siis sanoa, että ilman Darwinin tai Mendelin oppien hyväksymistä, ne ovat biologisen diskurssi kivijalat, ei voi uskottavasti esittää totuusväitteitä siitä, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus ilmenee eläimissä tai eläimessä nimeltä ihminen.

Jukka Mikkola 30.8.2017 10.44

Arvoisa Bux::

Argumentoinnin kannalta ns. hyvässä argumentoinissa arvoitavaa ilmiötä (tässä väittettä lukuisista sukupuolista) perustellaan tai kritisoidaan SEKÄ omaan "lempioletukseen" (tai hypoteesiin) ETTÄ tämän oletuksen kannalta "kilpailevaan" oletukseen (vastahypoteesiin) nähden.

Mikäli tämä arvioitava ilmiö (sukupuolten moneus tai suuri moninaisuus) ei saa tukea kummastakaan hypoteesita (kristillisestä luomiskäsityksestä tai ohjaamattomasta evoluutiokäsityksestä), pitää keksiä jokin uusi teoria, joka voisi sukupuolten moninaisuuden (synnyn) selittää. Argumentoinnin logiikan kannalta ei ole oleellista, uskooko hypoteeseihin/teorioihin vai ei.

Jos sukupuolen MONINAISUUS (ja sen synty) on RISTIRIIDASSA evoluution JA kristillisen luomisajatuksen kanssa, voitaisiin (logiikan kannalta) päätellä, että sukupuolten moneus ei ole totta tai sitten kristillinen luomisajatus EIKÄ evoluutiokaan ole totta.
Evoluutioon uskova ei asiapohjalta voi/osaa loogisesti selittää/perustella sukupuolten moneutta.

Jos sukupuolten moneus olisi totta, pitää keksiä kristillisen luomiskäsityksen ja biologisen evoluution ulkopuolinen uusi teoria - onko sellaista, ja jos on, mikä se on?
Kertokoon, ken sellaisen tuntee. Spekulaatiot ja/tai mystiikka eivä kelpaa.

Nykyinen selitysmalli sukupuolten moneudelle lienee jonkinlainen "postmoderni tekotieteellinen mielikuvitus" - tai vahva uskonnollis-ideologinen (valta)pyrkinys ihmisen olemukseen määrittelyyn liittyen.


.

Jouko Martikainen 30.8.2017 10.44

Bux, sinulla käsitykset biologiasta tieteenä eivät vastaa totuutta. Nimittäin biologia tieteenä määritellään näin: "Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Biologia tutkii eläviä järjestelmiä tutkimuskohteenaan eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Elävien olentojen eli eliöiden ominaisuuksien lisäksi tutkitaan myös niiden käyttäytymistä. Tutkimuskohteena voivat olla esimerkiksi kasvit, eläimet, solut tai eliöiden vuorovaikutus toistensa tai elottoman ympäristön kanssa. Biologia on empiirinen tiede, eli sen parissa tehtävä tutkimus perustuu tutkimuskohteiden havainnointiin tai mittaamiseen. Biologiaan kuuluu muiden tieteiden tavoin myös teoreettinen tutkimus, joka on sidoksissa kokemusperäiseen aineistoon." Toisin sanoen biologia on pääosin aivan muuta kuin evoluutio-oppia saati eugeniikkaa. Näin ollen biologia oli tieteenä aivan hyvin olemassa ennen niitä ja olisi olemassa edelleenkin ilman niitä. Kyllä tieteilijöillä luonnossa riittää kaikenlaista havainnoitavaa, analysoimista ja kirjoihin ja kansiin laittamista! Mainittakoon ääriesimerkkinä, että syvänmeren elämästä tiedetään vasta hitusen. Sillä, että jokin tietty termi "biologia" on otettu käyttöön tai milloin se on otettu käyttöön, ei ole mitään merkitystä sille, milloin itse tiede on syntynyt. Se tiede on syntynyt jo ammoin. Eikä evoluutioteorialla ole mitään merkitystä ihmisen sukupuolten osalta. Biologit ovat voineet ja voivat havainnoida ihmisen ja muiden eliöiden sukupuolia jo kauan ennen Darwinia eikä edelleenkään vaiheessa, kun biologi alkaa selvittää, onko kananpoika tyttö vai poika, käytä evoluutioteoriaa. Hän selvittää sukupuolen biologisista tosiseikoista käsin. Samoin on, jos selvitetään ihmisen sukupuolta. Kun sinäkin, Bux, olisit ollut hereillä biologian tunnilla, niin olisit oppinut kahden eri sukupuolen salat. Nimittäin siellä kerrottiin, millaiset tytöillä on sukuelimet, mistä heidät tunnistaa, ja pojilla sitten taas erilaiset. Mutta ehdithän vieläkin niihin asioihin perehtyä. Etsi vanha biologiankirjasi, niin hymysi hyytyy. Palaat sitä kautta tieteen linjoille. Patmoksen kaverit eivät usko makroevoluutioon. Mutta kuten sanottua evoluutioteoria on vain kapea osa biologiaa. Makroevoluutio on sitten sen sellainen osa, jota ei ole saatu todennettua. Jos joki taho kritisoi jonkin tieteenalan yhtä teoriaa, silloin ei voida sanoa kokonaisvaltaisin termein että "kaikissa muissa yhteyksissä biologia tieteenä, jolla on tietty, teoria, käsitteistö ja metodi, kyseenalaistetaan." Sen sijaan sinun olisi pitänyt sanoa: "Kaikissa muissa yhteyksissä erästä biologian osa-aluetta kyseenalaistetaan, mutta pääosin biologiaan tieteenä luotetaan."

IlkkaT.O. 30.8.2017 10.44

Bux.lle tiedoksi: Ihminen ei ole eläin, vaan Luomiskertomuksen ilmoittama Jumalan kuva, ajatteleva, tunteva ihminen, joka on luotu elämään yhteydessä Jumalaansa ja Luojaansa.
Jo tämän tiedon ymmärtämättömyys tuo esille buxeja yhden jos toisenkin ajatuksissa ja sanoissa. Jumalan sana sanoo myös: "Hullusanoo sydämesään: 'Jumalaa ei ole.
Samainen Jumalan sana ilmoittaa Jumalan luoneen ihmisen mieheksi ja naiseksi. Herra Jumala ei tee bugeja, ihminen ilman yhteyttä Luojaansa kyllä.

Minna Lyhty-Kurikka 30.8.2017 11.58

Jos sukupuolensa voi kuvitella haluamakseen, niin voiko ikänsä virallistaa sisäisen kokemuksensa mukaiseksi. Tämä olisi erittäin tervetullut vaihtoehto pedofiliaan suuntautuneille. Tällöin hyväksikäytön määritelmä saataisiin häivytettyä. Kysehän olisi tasavertaisesta suhteesta. Sisäinen lapsi vain toimii impulssiensa mukaan.
Miten voitaisiin jättää neutralisointi kattamaan vain yhtä inhimillistä rajoittavaa piirrettä, sukupuolta koskevaksi? Onhan ikärasismikin jo tutuksi käynyt nimike. Ehkä valelääkäri onkin rasistinen näkemys sisäisestä syvästä minäkuvasta, joka toteutuu juuri toivotussa ammattiroolissa. HYVÄÄ KUVITELTUA ELÄMÄÄ! nim." vain mielikuvitus rajana"

Markus Järvinen 30.8.2017 13.17

Kirjoituksesi kauhisteluineen on tyypillistä vanhan käsityksen murrosta ja kristillisen kulttuurin menetyksen presentaatiota. Se että tiedämme nykyisin enemmän ihmisestä on muuttanut kulttuuria, jolla suhtaudumme seksuaalisuuteen. Taustalla on metafyysisiä käsityksiä maailmasta ja niiden toimintafilosofioita. Seksuaalisuudella ei enää eriarvoisteta ihmisiä eri kategorioihin, vaan se on sopimusta kumppanien välillä.

Hetorokulttuureissa tyypillinen sukupuolikategorisointi haittaa selvästi joidenkin yksilöiden kokemusta samanarvoisina ja moraalisesti yhtä kunniakkaina. Omat kategoriat löytyvät kun itse tutkii maailmaa, kun sitä ei ole ylhäältä käsin määritelty liian tiukaksi, vaan annettu näköaloja seksuaalisuuteen ja mahdollisuuksia selviytyä yhä enemmän erilaisuutta ja yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Nykyinen käsitys on että seksuaalisuus on monimutkainen kulttuurien ja yksilöidentiteettien yhteispeli. Tähän pitää tarjota avaimia, eikä rajoittaa yksilöitä. Käsitykset sekulaarikulttuurissa edustavat vahvaa relativismia rajoittamisen ja absoluuttisten käsitysten sijaan.

Geenit eivät myöskään esimerkiksi yksin eivät sanele sukupuolta. Aito avioliitto edustaa vanhahtavia käsityksiä tieteestä ja ihmisyydestä. Aivoissa, joka säätelee seksuaalisuutta, on monenkirjavampi prosessi kyseessä, kuin geenien pohjalta muodostetut kaksi sukupuolta. Seksuaalisuus on sosiaalisuutta vastaava prosessi. Mm. se että jos on homo vanhemmat, vaikuttaa vähemmän tutkimuksen mukaan henkilön seksuaalisuuntautumiseen, kuin millä leluilla lapsi haluaa leikkiä lapsena. Sukupuolen kehityksessä on siis kyse mielestä, ei aina fysiikasta, eikä geeneistä.

Jukka Mikkola 30.8.2017 17.19

Markus Jävinen,
mielestäni vastineessani on käsitteellistä sekaannusta, se ei edusta ns. tieteellistä argumentointia.

Miten määrittelet esim. käsitteet
- sukupuoli
- seksuaalisuus
- seksuaalisuuntautuneisuus
- supupuoli-identiteetti
- tasa-arvo ja yhdenvertaituus
- sukupuolen kehitys
- sukupuoli-identiteetin kehity
- sukupuolisen suuntautuneisuuden kehitys

Väittely on turhaa, jos käsitteitä ei täsmällisesti määritellä.

Minkä osuuden näet evoluutiolla näissä?
Minkä osuuden näet kulttuurin vaikutukseksi?