2017-10-24 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Kristinusko on ilmoitususkonto. Tiedän, että jotkut vierastavat sanaa "uskonto", koska eihän kyse ole ulkoisista uskonnollisista muodoista, vaan henkilökohtaisesta sydämen suhteesta Jumalaan Kristuksen kautta. Termillä "ilmoitususkonto" on kuitenkin oma perusteltu paikkansa. Se... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1066/kuinka_jumala_ilmoittaa_itsensa_ihmiskunnalle Patmos article
Pasi Turunen
24.10.2017
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Kuinka Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle

Kristinusko on ilmoitususkonto. Tiedän, että jotkut vierastavat sanaa "uskonto", koska eihän kyse ole ulkoisista uskonnollisista muodoista, vaan henkilökohtaisesta sydämen suhteesta Jumalaan Kristuksen kautta. Termillä "ilmoitususkonto" on kuitenkin oma perusteltu paikkansa. Se ilmaisee kristinuskon kannalta luovuttamattoman totuuden siitä, että kristinuskon mukaan Jumala itse on ilmoittanut itsensä ihmisille. Yhtäältä tämä merkitsee sitä ja on tärkeää siksi, että kristilliseen ilmoitukseen perustuva puhe Jumalasta ei siten ole vain ihmisen omaa subjektiivista arvelua siitä millainen Jumala mahtaa olla. Toisaalta se merkitsee sitä, että ihmisen on mahdollista tietää jotain todellista Jumalasta, koskapa Hän itse on sen meille ilmoittanut tavalla, jonka me voimme ymmärtää ja tavoittaa. 

Jumala on ilmoittanut itsensä kolmella ”rintamalla”:

1. Luomakunnassa
2. Pyhissä kirjoituksissa
3. Pojassaan Jeesuksessa.

Ensimmäinen kuuluu ns. yleisen ilmoituksen piiriin. Kahdesta jälkimmäisestä käytetään usein termiä erityinen ilmoitus.

Jumalan ilmoitus luonnossa ja omassatunnossa

Apostoli Paavali puhuu ensimmäisestä (#1) Jumalan itseilmoituksen lähteestä kirjeessään roomalaisille (n. 56 jKr.). Jumalasta Luojana voidaan luomakuntaa tarkkaamalla tietää jotain yleisellä tasolla niin selvästi, että ihmisellä ei ole mitään perusteltua syytä olla kunnioittamatta Jumalaa Jumalana (Room. 1:19-21). Jumala on myös luonut ihmisen kuvakseen ja tästä johtuen jokainen tiedostaa sisimmässään, että on olemassa joitakin moraalisesti objektiivisia, eli ihmisestä riippumattomia moraalisia arvoja (Room. 2:14-15).

Tämän vuoksi nekin, joille ei historian saatossa ole annettu Jumalan lakia niin kuin se annettiin juutalaisille Siinain vuorella kymmenen käskyn kivitauluissa, ovat Jumalan edessä moraalisesti vastuullisia. Kaikilla ihmisillä on luotuisuutensa ja "jumalakuvaisuutensa" perusteella siis jonkinlainen yleisluontoinen ja sisäsyntyinen tietoisuus Jumalasta ja moraalista. Ilmoitus tästä on kaikkien ulottuvilla ja tavoitettavissa luomisen perusteella. Siksi sitä kutsutaan yleiseksi ilmoitukseksi.

Edellisen pohjalta voidaan sanoa, että nekin, joilla ei ole Raamattua voivat siis omata jotain todellista tietoa Jumalasta luomakunnan perusteella. Vaikkakaan he eivät voi tuntea pelastusta ilman erityistä ilmoitusta. Yleinen ilmoitus on määritelmällisestikin yleistä ja riittää korkeintaan osoittamaan, että Jumala/Luoja/jumaluus/suunnittelija/moraalisten arvojen tuonpuoleinen perustus on olemassa ja kaikki ihmiset ovat moraalisesti vastuullisia Hänen edessään.

Millainen Jumala on, miten ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja löytää yhteyden Luojaan, ovat kysymyksiä, joihin yleinen ilmoitus ei vastaa. Siksi tarvitaan pyhissä kirjoituksissa ja Jumalan Pojassa tuleva erityinen ilmoitus.

Jumalan ilmoitus Pyhissä kirjoituksissa

Kristinuskon mukaan Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatun Pyhissä kirjoituksissa. Hän on Pyhän Henkensä kautta inspiroinut ja ohjannut Raamatun ihmiskirjoittajat, kunkin omalla persoonallisella tyylillään ja käyttämillään kirjallisilla tyylilajeilla, tallentamaan sanallisen ilmoituksen itsestään.

Kyse ei ole mistään mekaanisesta sanelusta, joka ohittaisi ihmiskirjoittajien oman persoonallisuuden. Jumalan tehtävään valitsemat ja valmistamat ihmiset tallensivat ja tulkitsivat Pyhän Hengen valvomina milloin oman aikansa tapahtumia historiallisisten tekstien muodossa, milloin kirjoittitivat runoja, viisauskirjallisuutta, tai profeetallisissa teksteissä Jumalalta saamiaan näkyjä ja ilmestyksiä. Evankelistat puolestaan kokosivat, kirjoittivat ja tulkitsivat evankeliumeihin silminnäkijätodistuksen Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Apostolit kirjoittivat seurakunnille kirjeensä muun muassa selvittäen ja valaisten mitä Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus meille lähemmin merkitsee.

Kaikki tämä tapahtui, kuten Paavali sanoo "[Pyhän] Hengen antamin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti" (1 Kor. 2:13). Toinen jae, joka hyvin kuvaa Raamatun kirjoittamisessa yhdistyvää inhimillistä ja jumalallista löytyy Apostolien teoista, jossa Pietari kuvailee miten Jumalan oma puhe, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta on Daavidin suun kautta tullut löytyy kirjoitettuna psalmien kirjasta (Apt. 4:25 ja Ps. 2:1-2). Tästä johtuen kristityt uskovat, että heillä on Jumalan puhe useiden eri ihmiskirjoittajien välityksellä talletettuna pyhän Raamatun teksteissä ja siksi Raamatun voidaan luottaa puhuvan totta kaikessa mitä se vakuuttaa. Sen mitä Raamattu sanoo Jumala sanoo.

Vanhaan kirjaan tukeutuminen uskonnollisessa keskustelussa voi tuntua takapajuiselta. Paitsi tietysti silloin jos meillä todella on, kuten kristityt uskovat, tuossa vanhassa kirjassa Jumalan sana. Lisäksi jokainen turvautuu Jumalaa koskevassa keskustelussa johonkin auktoriteettiin. Ellei sitten halua olla niin itsekäs, että universaloi ja kanonisoi, oman subjektiivisen kokemuksensa kaiken Jumalaa koskevan tiedon lähtökohdaksi.

Muistan vuosia sitten erääseen radio-ohjelmaan soittaneen naisen, joka oli enemmän tai vähemmän loukkaantunut tai harmissaan siitä, että me studiossa vetosimme Raamattuun puhuessamme Jumalasta. Hänen mukaansa Jumala pikemminkin oli jokin suuri universaali ”energia”. Hetken soittajaa kuunneltuani kysäisin mihin hän tämän näkemyksensä perustaa? Mistä hän tietää todeksi sen, että Jumala ei voi olla sellainen kuin Raamatussa kuvataan, että hän onkin "universaalia energiaa"? Mihin lähteeseen ja auktoriteettiin hän itse perustaa väitteensä? Vai pitäisikö meidän vain uskoa hänen sanaansa, että näin on? Millä perusteella hänen lähteensä, jonka mukaan jumaluus on vain jotain kosmista energiaa, olisi pidettävä luotettavampana Jumalaa koskevana tiedon lähteenä kuin Raamattua? Hän ei sanonut, vaan sulki puhelimen.

Kaikki totuus ei ole Raamatussa

Kristillinen ilmoituskäsitys ei tarkoita, että ei olisi muitakin totuuden lähteitä kuin Raamattu. On olemassa monia asioita, jotka ovat totta, vaikka Raamattu ei puhu niistä mitään. Vaikkapa matemaattiset ja loogiset totuudet. Arkiasioissa kokemuksen kautta saavutettu tieto voi samoin olla totta. Jeesus puhui paljon maanviljelyksestä, lampaista ja kalastuksesta. Epäilemättä kaikki mitä hän näistä asioista puhui, siltä osin kuin hän puhui, oli totta.

Tästä huolimatta on olemassa paljon sellaista kalastukseen ja lampaiden kasvatukseen liittyvää totuutta, joista Jeesus ei maininnut mitään ja joka opitaan käytännön, kokemuksen ja inhimillisen päättelyn avulla. Milloin kala syö parhaiten ja minkälainen uistin on paras millekin kalalle? Siihen Raamattu ei vastaa. Ostaessani hyvän uistimen kesälomakalastukseen en etsi vastausta Raamatusta, vaan kyselen kokeneelta kaltastajlta tai myyjältä. Hänen vastauksensa ei ole Jumalan ilmoitusta, mutta voi silti olla totta (ainakin kokemuksesta päätellen). Olisi hullunkurista muodostaa Raamatun ”oppia kalastuksesta" tai karjankasvatuksesta. Ei sellaista ole.

Se mitä Raamattu ilmoittaa Jumalasta ja pelastuksesta on sen sijaan totta tavalla, jota ei voida luotettavasti oppia mistään muusta väitetystä uskonnollisesta ilmoituksesta. Tässä asiassa ihmisten mielipiteet ja kokemukset eivät ole totuuden mittari. Jumalasta voidaan toki sanoa paljon muutakin, kuin se mitä Raamattuun on kirjoitettu. Mutta sellainen puhe Jumalasta on totta vain siinä määrin kun se ei ole ristiriidassa sen kanssa mitä Jumala itse on itsestään ilmoittanut Raamatun pyhissä kirjoituksissa tai Pojassaan Jeesuksessa, tai kun se auttaa meitä ymmärtämään paremmin mitä Raamattu Jumalasta opettaa.

Jumalan ilmoitus Kristuksessa

Heprealaiskirjeessä asia on sanottu osuvasti: ”Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös luonut maailman” (Hepr. 1:1-2).

Jeesus on ainoalaatuisella tavalla ilmoittanut Jumalan ihmisille, koska Hän itse on Jumalasta lähtöisin: "Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä on opettanut meidät tuntemaan hänet" (Joh. 1: 18).

Monet arvostavat Jeesusta suurena moraalisena opettajana. Hyvä niin. Tällainen arvostus ei kuitenkaan riitä. Pelkään pahoin, että sinänsä kunnioitettava ja hyvää tarkoittava ”komplimentti” - kuten Tami sanoisi - kristinuskon suuntaan ei ota huomioon Jeesuksen radikaaleja sanoja: Hän väitti olevansa Jumalan ilmoitus tälle maailmalle (Joh. 17:6-8), tulleensa Jumalan luota, puhuvansa Jumalan omia sanoja ja herättävänsä viimeisenä päivänä kuolleet tuomiolle siitä miten nämä ovat suhtautuneet hänen sanoihinsa (Joh. 5:21-29). Hän myös opetti, että Jumalaa ja lähimmäistä vastaan tehdyt synnit saadaan anteeksi uskomalla häneen.

Jeesuksen aikalaiset ymmärsivät, ettei mitään kohteliasta välimaastoa ole olemassa Jeesuksen suhteen: ”Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa anteeksi syntejä?” (Mark. 2: 7). Jeesuksen arvostaminen vain suurena moraalisena opettajan ei ota riittävän vakavasti sitä miten Jeesus puhui itsestään ja kuka hän on.

Kristinuskon ainoalaatuisuus uskontojen joukossa

Tämä on kristinuskon suuri ja riemastuttava sanoma: Jumala on ja Hänet voidaan aidosti tuntea. Kukaan ei voi tuntea Jumalaa tyhjentävästi (paitsi Jeesus, joka olemuksellisesti on Jumalan oma Poika ja Jumalasta lähtöisin). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei Jumalasta voida tietää mitään, niin että olemme vain erilaisten keskenään kilpailevien inhimillisten näkemysten varassa. Me voimme tietää sen mitä Jumala on itsestään ilmoittanut.

Raamattu (Jumalan kirjoitettu sana) ja Jeesus (Jumalan lihaksi tullut sana) ovat kristillisen käsityksen mukaan luotettavia ja luovuttamattomia Jumalan ilmoituksen lähteitä. Jumala voidaan siksi tuntea.

Kristillinen ilmoituskäsitys on moniääninen ja harmoninen. Luomakunta, kirjoitukset ja Jumalan Poika yhdessä ilmoittavat harmonisesti soiden, kuitenkin kukin omassa äänialassaan, mitä Jumala on halunnut itsestään meille ilmoittaa tunteaksemme Hänet henkilökohtaisesti ja voidaksemme löytää pelastuksen Hänessä. Tämä Luojan ilmoitusmusiikki kutsuu meitä kuuntelemaan sydämellä mitä Jumala haluaa meille itsestään ilmoittaa ja iloitsemaan yhteydestä Hänen kanssaan. 

Joidenkin mielestä on sopimatonta ja suvaitsematonta esittää vain kristillinen ilmoitus Jumalasta totena. Mutta viime kädessä kyse ei ole siitä mitä sinä ja minä haluaisimme Jumalasta uskoa. Kyse on siitä mitä Jeesus sanoi Jumalasta ja kuka Hän oli sanomaan Jumalasta mitään. Kuten brittiläinen professori John Hick on osuvasti sanonut: ”Jos Jeesus Nasaretilainen todellakin oli lihaan tullut Jumala, silloin kristinusko on ainoa uskonto, jonka Jumala henkilökohtaisesti perustanut, ja sellaisena se on ainoalaatuisella tavalla ylivertainen kaikkiin muihin uskontoihin nähden.

 

 

Kommentoi "Kuinka Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______   ___   _ _  _  _   _ __ 
|   \\  / _ \\  | \| || | || | || | |/ // 
| -- // / //\ \\ | ' || | || | || | ' // 
| -- \\ | ___ || | . || | \\_/ || | . \\ 
|______// |_|| |_|| |_|\_|| \____//  |_|\_\\ 
`------` `-`  `-` `-` -`  `---`  `-` --` 
                        
 
 

7 kommenttia "Kuinka Jumala ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle"

Erkki Hänninen 24.10.2017 20.07

Uskonto ja uskonnollisuus ei ole Jumalasta! Leo Meller totesi saatananpalvonnan ihmiskunnan ensimmäiseksi uskonnoksi. Ja aivan oikein! Kristinusko ei ole uskonnollisuutta, eikä uskonto! Kristinusko on Tie Totuus ja Elämä! Eli elävä Jumala, Jeesus Kristus, Jumalan Poika! Usko Jeesukseen on IKUINEN ELÄMÄ, ei uskonto! Kaikki uskonnot juutalaisuudesta shamanismiin ovat Perkeleestä! Uskonto on ooppiumia kansalle!

Val 24.10.2017 20.07

Jumala on ilmoittanut itsensä, toiveensa ja tahtonsa Lorna Byrnen kirjojen kautta!!!!

Janne 24.10.2017 20.07

Tämä soopa ei ota mitenkään huomioon eksegeettistä tutkimustietoa, jonka mukaan evankeliumit eivät ole historiallista faktaa vaan alkukristittyjen todistusta omasta uskostaan. EI jatkoon.

Jukka Mikkola 25.10.2017 18.11

1.) Usko ja uskonnollisuus eivät sulje toisiaan pois tarkastelunäkökulmina; toisaalta ne eivät tietenkään ole synonyymejä. Kristunuskoa voi - ja tuleekin yhteiskunnassamme - tarkastella sekä USKOn että USKONNON kannalta, jos halutaan asiaan saada monipuolinen ja monella tavalla laaja kuvaus. Uskovalle kristinusko ei ole (vain) uskonto, mutta ei ole mitään estettä tarkastella kristinuskoa "yhtenä uskontona" - joka tarkastelu ei tietenkään anna kuin "varjomaisen" käsitksen TODELLEISESTA kristinuskosta.

2.) Janne: jos halutaan OIKEASTI viitata eksegeettiseen tietoon, on muistettava, että ei ole yhtä eksegeettistä tutkimusmenetelmää, eikä yhtä eksegeettistä lähtökohtaa ja lähtöoletusta, eikä niinmuidoin yhtä eksegeettistä johtopäätöstä, vaan on olemassa eksegeettinen MONINAISUUS (moniNAISUUS ei ole tarkoitettu sukupuolisensitiiviseksi ilmaisuksi). Ajatus, että Evankeliumit ovat VAIN alkukristittyjen todistusta uskostaan, on yhtä tieteellinen kuin se, että Jannen lausma ajatus on VAIN Jannen todistusta omasta eksegetiikan uskostaan.

On hyvä muistaa, että tiede ei varsinaisesti todista mitään, esittää vain mahdollisesti kumottavissa olevia, kuitenkin tietyistä lähtökohdista perusteltavia ja/tai perusteltuja väitteitä.

Tarja 1.11.2017 8.35

Asiaa Toiminnanjohtajalle. Kunnioitettu Pasi! EI julkaistavaksi!

Olen tosi huolissani näistä Tohtori Ahvion eksyttävistä kirjoituksista Patmos-sivustoilla.
Pyydänkin, että lukisit Ahvion Blogin 27.1.2017 Presidentti D.Trump toteuttaa vaalilupauksiaan ja Iltasanoman kommentin rinnakkain 25.10.2017 Johannes Kotkavirta:Irtosiko Trumpin veneessä tulppa? Ei ole epäilystäkään ,mihin johtopäätökseen kristityn pitäisi tulla.

"kertoi Saarisalo" 1.11.2017 8.35

"Janne 24.10.2017 20.07
Tämä soopa ei ota mitenkään huomioon eksegeettistä tutkimustietoa, jonka mukaan evankeliumit eivät ole historiallista faktaa vaan alkukristittyjen todistusta omasta uskostaan..."

Tuosta muistuu mieleen, kun Aapeli Saarisalo eräässä esityksessään kertoi, ettei hän siellä Lähi-idän kaivauksilla ollut juuri tavannut noita ns. liberaaliteologeja ja että taitavat ne liberaaliteologit kaivella ajatuksensa [eksegeettisen 'tutkimus''tietonsa'?] lähinnä omasta päästänsä [nojatuoleissa istuskelle?].

Topias 1.11.2017 8.35

Jumala voisi ilmoittaa uuden ristiretken alusta.