2018-04-26 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg Meitä oli yli puolisataa patmospyhiinvaeltajaa kokemassa suurimmassa saatavilla olevassa modernissa turistibussissa kerran elämässä tasolla Jumalan luvatun maan jännittynyttä juhlajaksoa. Juhlivan Israelin tunnelmia jaat kanssani muutamassa blogissa. Avauksessa profeetallisfilosofinen raamatullinen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1133/israel_70_-_hajanaisia_kokemuksia_ja_tuomisia_juhlamatkalta_%281_5%29 Patmos article
Leo Meller
26.4.2018
Leo Meller

Leo Meller Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010). (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Israel 70 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (1/5)

Meitä oli yli puolisataa patmospyhiinvaeltajaa kokemassa   suurimmassa saatavilla olevassa modernissa turistibussissa kerran elämässä tasolla Jumalan luvatun maan  jännittynyttä juhlajaksoa. Juhlivan Israelin tunnelmia jaat kanssani muutamassa blogissa.  Avauksessa profeetallisfilosofinen raamatullinen haasteteksti ystävältäni ja useitten suomalaisten tuntemalta Jeesuksen puutarhahaudan kappalaiseksi kutsutulta hollantilaissyntyiseltä pappi Jan Willem van der Hoevenilta.  Tekstin otsikkona Israelin tuleva täyteys.

 

PAAVALI julistaa:

Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! (Room. 11:12)

Tämä ihana jae korostaa sitä toivoa ja varmuutta, jolla Jumala, käytettyään ensin  Israelin historian negatiivisia vaiheita omaksi kunniakseen, heidän täyteytensä kautta saattaa pelastussuunnitelmansa majesteettiseen loppuunsa. Kuten Paavali asian ilmaisee: ”Mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?”

Roomalaisille lähettämänsä kirjeen kautta Paavali pyrkii valottamaan pakanauskoville seuraavaa totuutta: kun ennalta määrätty luku pakanoita on ensin oksastettu öljypuuhun, Jumalan suunnitelmissa on vuodattaa suunnaton armonsa Israelin heimojen fyysisten lasten päälle ja oksastaa heidät takaisin heidän omaan öljypuuhunsa.

Paavali toteaa niiden vastaanotettavaksi, jotka ovat hengellisiä ja joilla on rehellinen ja nöyrä mieli, ettei pelastusohjelma pääty pakanoiden täyden luvun saavuttamiseen vaan Israelin kuningaskunnan ennalleen palauttamiseen ja sen kansalaisten - koko Israelin - pelastukseen.  Tämä tapahtuu suuren ihmeen jälkimmäisessä jaksossa: ensiksi fyysinen kokoaminen liiton maahan,  sen jälkeen hengellinen pelastuminen ihmiskunnan historian suurimmassa hengellisessä herätyksessä.  

Koska Jumala on aivan ilmeisesti kokoamassa juutalaiset yhteen maapallon kaikilta kulmilta osoitteena vuonna 1948 syntynyt Israelin juutalainen valtio, uskon, että nyt elävä sukupolvi on sen ainoalaatuisen hetken kynnyksellä, jolloin yhtäältä pakanoiden täysi luku  oksastetaan öljypuuhun  ja toisaalta kuningaskunta palautetaan fyysiselle Israelille.

Vain hetkeä ennen Jeesuksen ylösnousemusta opetuslapset kysyivät Häneltä innoissaan: ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?” (Apt. 1:6).

Herra Jeesus Kristus vastasi, että ennen kuin valtakunta voidaan palauttaa ennalleen, pakanoiden täyden luvun täytyy syntyä ja pelastua. Paavali vahvisti tämän saman asian myöhemmin ja se on osa hänelle annettua erityistä evankeliumia pakanoille.

Juutalaisten jatkuva massiivinen maahanmuutto ja Israelin suvereenin valtion syntyminen tekevät tiettäväksi, että me todella olemme näiden mahtavien tapahtumien kynnyksellä.

 

ON tärkeää huomata, että kaikki Jumalan Israelille  antamat lupaukset liittyvät siihen, että heidät sijoitetaan fyysisesti Israelin maahan. Näin ei ole pakanoiden kohdalla, jotka voivat syntyä ja elää ja kuolla missä tahansa maapallolla, ja Jumala ojentaa heille armahtavan, pelastavan kätensä vaatimatta heitä muuttamaan fyysistä elinpaikkaansa. Paavalin kutsumus pakanoitten apostoliksi on tämän pelastavan toiminnan keskiössä. 

Israelin heimojen kohdalla tilanne on aivan toinen.

Profeetat  kerta toisensa jälkeen kehottavat kansaa palaamaan aikojen lopulla takaisin omaan maahansa, niin että Jumala voisi vuodattaa Henkensä heidän päälleen ja ympärileikata heidän sydämensä.  Kansallinen herääminen ei tapahdu hajotuksessa vaan vasta lopun ajassa tapahtuvan lupauksen maahan kokoamisen yhteydessä.

”Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkotan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani.” (Jer. 32:37–41)

Kun tämä aika koittaa, sitä elävät saavat varmuudella odottaa, että saatana tekee kaikkensa estääkseen tämän Jumalan oman kansansa varalle laatiman suunnitelman toteutumisen. Näin on tapahtunut koko Israelin historian ajan.  Viimeisen sukupolven päivinä Jumalan ja saatanan välinen taistelu Israelin heimoista saavuttaa aivan ennen kokemattomia syvyyksiä, laajuuksia, korkeuksia.  Saatana haluaa pyyhkiä kartalta kaikki Israelin heimot.   Natsien ns. loppuratkaisun yritykset olivat kenraaliharjoitusta.  Tällä hetkellä suuri saatana lihassa on islam erityisemmin Iranin edustamassa muodossa.  Mitä lähemmäksi tulee viimeisen konfliktin hetki, sitä moninaisempi on Iranin tukijoitten ja yhteistyökumppanien sankka rintama.   Etupiirissä on nyt Venäjä ja Putin.

 

ISRAEL on tällä hetkellä juhlakansa.

Juhlan humu ei kuitenkaan ole hetkeksikään lamauttanut juutalaisvaltiota  kuvittelemaan, että nyt jotakin olennaista muuttuisi Israelin olemassaolon jokapäiväisessä uhatussa elämänkuvassa.  

Taistelu olemassaolosta ei todellakaan ole ohi.

Israel  pakotettiin viiteen sotaan ja kestämään monia epäinhimillisiä ja raakalaismaisia terroritekoja sen jälkeen, kun siitä tuli itsenäinen valtio.

Israelin musliminaapurit ovat tehneet selväksi, etteivät he missään tapauksessa ole lakanneet suunnittelemasta juutalaisvaltion tuhoa ja sitä kautta turhentamasta Jumalan suunnitelmia.  - Älkää antako Saudi-Arabian prinssin makeitten sanojen pettää itseänne.  Sunneille kelpaa Israelin sotilaallinen tuki Irania vastaan.  Mutta sen jälkeen -.  Koraanin viesti on paikallaan, eikä sitä muuteta Israelin olemassaoloa sallivaksi.  Uusi testamentti paljastaa islamin taustavoimat sanoilla: Valheen kaikella voimalla.

Israelin jälkeen koko kristillinen maailma on islamin hävitysstrategian kohteena. Usko Koraanin ilmoittamaan Allahiin velvoittaa todellista muslimia ottamaan osaa taisteluun, jihadiin, jossa koko asutettu maanpiiri alistetaan islamin vallan alle. Suvaitsevainen jälkikristillinen länsi ei useinkaan ymmärrä tätä, vaan erehtyy pitämään muslimien näennäistä suvaitsevuutta omansa kaltaisena.  Kunhan annamme muslimien elää omassa kulttuurissaan keskellämme, he ovat kiitollisia ja antavat meidän elää omassamme. Näin tiivistetään omaa hautaansa kaivavan läntisen maailman viimeiset ajatukset ja sanat.

Tämän haasteen vakavuutta on mahdoton korostaa liikaa.

 

KAIKKIA muita maita enemmän juuri Israel on joutunut kärsimään vuosikymmenien ajan tämän uskonnollisen jihadin seurauksista, tästä muslimien yleisestä suvaitsemattomuudesta Lähi-idän ainoan ei-muslimivaltion olemassaoloa kohtaan.

Mutta kuten menneisyydessä, Jumala antaa kansansa voittaa vihollisensa kerta toisensa jälkeen. Siksi, että Hänen oma kunniansa on vaakalaudalla.

Psalminkirjoittajan kautta Jumala toteaa, että nykyisen konfliktin lopussa Hän asettaa oman kuninkaansa Siionin pyhälle vuorelle (ks. Ps. 2:6). Jumalan säätämyksen mukaan Kuningas ja valtakunta palautetaan Israelille. Maailman kansojen on parasta havahtua tähän jumalallisesti säädettyyn tarkoitukseen!

Kansakuntien haluttomuus palvella tätä taivaallista tarkoitusta koituu lopulta heidän omaksi tuhokseen!  Raamatun profetia on selvää selvempää kieltä:

Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin. (Jes. 60:12)

Entä millainen on Jumalan tahdossa Israelin rinnalle asettuvan pakanakansan ja valtion tulevaisuus? Olemme jo kirjoitukseni alkuosassa todenneet tällaisen tien johtavan pakanakansan osalliseksi Israelin täyteyden suurenmoisista seurauksista, joita Paavali selittää ”elämäksi kuolleista”. Näemmekö ennakkomerkkejä tästä liikehdinnästä esimerkiksi niissä valtioissa, jotka poikkeavat rutiinista ja siirtävät suurlähetystönsä Jerusalemiin tunnustaen tuon liikkeen kautta Jumalan olevan Israelin ja kansojen Korkein?  Vaikka peitteen alla, käsittämättä, mitä todella tekevät ja mistä todella on kysymys? 

Israelin lopullinen ennalleen palauttaminen on oleva niin mahtava, että Jumala pyytää taivasta ja maata iloitsemaan, kun ”minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani Niin kuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan.” (Jer. 32:41–42).

Näitä erilaisia Israelin tulevaa täyteyttä ja ennalleen palauttamista koskevia jännittäviä raamatunkohtia on niin lukuisia, että on vaikea ymmärtää kaikkien maailman maiden sokeutta, ylimielisyyttä ja Israelille osoitettavan tuen puutetta. Jopa ne kansakunnat, jotka väittävät uskovansa Jumalan Sanaan, eivät useinkaan ymmärrä, mitä Jumala on parhaillaan tekemässä.

Paavali varoittaa pakanauskovia ”mielittelemästä korkeita” tai olemasta ”itse mielestänne viisaita”. Mutta surullista kyllä, tästä varoituksesta huolimatta monet tämän päivän kristityt eivät innostu Israelin tulevasta ennalleen palauttamisesta ja sen tukemisesta.

 

HESEKIELIN ennustus eloon heräävistä ja Jumalan Hengen täyttämistä kuivista luista on mahdollisesti kaikkein selvin ja tunnetuin Israelin tulevaa täyteyttä koskeva profetia (Hes. 37).

Uskon, että tuon profetian täyttymisen aikaan pakana- ja juutalaisuskovat siirtyvät yhdessä historian mahtavimpaan ja voimallisimpaan aikaan ja tekevät samoja  tekoja kuin Jeesus ja Hänen varhaiset seuraajansa.

Se on oleva mahtavaa aikaa tehden temppelin, Jumalan seurakunnan, myöhemmästä kunniasta suuremman kuin oli aiempien päivien Apostolien tekojen temppelin kunnia.

Se on aikaa, jolloin kaikki  palautetaan ennalleen. Jumalan kahden lopun ajan todistajan, Mooseksen ja Elian, profeetallinen työ palautetaan ennalleen. Israelin heimot ja sen lopulliset rajat palautetaan ennalleen. Liiton arkku ja Pyhä temppeli palautetaan ennalleen – juuri sellaisiksi, joista Hesekiel puhuu kirjansa kahdeksassa viimeisessä luvussa.  Tästä kaikesta kerrotaan apostoli Johanneksen Ilmestyskirjassa.

Aikoinaan Lance Lambert kiinnitti huomiota useimpien tämän päivän kristittyjen universaaliin ongelmaan: he ummistavat silmänsä Jerusalemin ja Israelin keskeiseltä asemalta Jumalan lopun aikojen suunnitelmissa. Lambertin mukaan, jos kerran Kristuksen ensimmäisen tulemuksen ja kristillisen seurakunnan syntymisen jälkeen Israelin maalla ja sen kansalla ei ole juuri minkäänlaista raamatullista ja profeetallista  merkitystä, mistä syystä Ilmestyskirja – ehdottomasti kirja, joka kuvaa lopun aikojen tapahtumia – puhuu suunnattoman paljon Israelista ja Jerusalemista?  Kaksi todistajaa profetoivat Jerusalemissa ja 144 000 Karitsan seuraajaa seisovat Siionin vuorella - ja niin edelleen.

Kuka tahansa vilpitön Raamatun lukija ja siihen uskova vetää yhden ainoan johtopäätöksen Raamatun profetiasta: Jumala on palauttava ennalleen oman kansansa ja kaikki Israeliin yhteydessä olevat asiat!  Eikä kristillinen kirkko ole mikään uusi Israel!  - Kuten Paavali sanoi: Jos heidän lankeemuksensa oli maailmalle rikkaudeksi, niin kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä?

Rukoukseni on, että me kaikki tulemme osallisiksi  juhlivan mutta myös uhatun Israelin lohdutuksesta ja siunauksesta.

 

Uskollisesti teidän

Jan Willem van der Hoeven

Kansainvälinen Kristillisen Sionistikeskuksen johtaja

 

 

 

 

Kommentoi "Israel 70 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (1/5)"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __  __  __   _____  _  _  _  _  
\ \\ / // \ \\/ //  / ___// | || | || | || | || 
 \ \/ //  \ ` //  \___ \\ | || | || | || | || 
 \ //   | ||   /  // | \\_/ || | \\_/ || 
  \//    |_||  /____//  \____//  \____// 
  `    `-`'  `-----`   `---`   `---`  
                         
 
 

2 kommenttia "Israel 70 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (1/5)"

Erkki Hänninen 1.5.2018 14.01

Kyllä juutalaisia voi pelastua missä päin maailmaa tahansa,
uskon kautta Jeesukseen, vaikkapa Suomessakin.

Mitä suurlähetystöasiaan tulee, niin kyllä olisi Suomenkin aivan asiallista siirtää suurlähetystönsä Israelin pääkaupunkiin Jerusalemiin. Eikös nykyinen ulkoministerimme ole Israelin ystävä? Nyt tarvitaan vanhurskaita tekoja, eikä vain hurskaita poliittisia puheita!

Juhlassa ja arjessa 1.5.2018 14.01

J.W.van der Hoeven on eräs aikamme kirkkaimpia Raamatun ajankohtaisten tapahtumien tulkitsija. On ollut jo 50v. ajan maailmanlaajuisesti, ja erityisesti Israelin kohdalla. Se, joka on hänen profeetallista sanomaansa kuullut ja nähnyt vaikkapa vain kerran, ei sitä voi unohtaa koskaan. Niin kohtikäyvää se on. Toivottavasti joku vielä ymmärtäisi kutsua hänet maahamme vierailevaksi puhujaksi.