2018-05-11 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg "Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla" (Ps. 30:12). Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi 14.5.1948. Heprealaisessa kalenterissa tämä päivä osui ijar-kuun viidenneksi päiväksi. Tuona päivänä ajanlaskumme vuonna 2018, ennen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1140/alkaen_numerosta_7_-_hajanaisia_kokemuksia_ja_tuomisia_juhlamatkalta_%282_5%29 Patmos article
Leo Meller
11.5.2018
Leo Meller

Leo Meller Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010). (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Alkaen numerosta 7 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (2/5)


”Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla” (Ps. 30:12).

 

Israel julistautui itsenäiseksi valtioksi 14.5.1948.   Heprealaisessa kalenterissa tämä päivä osui ijar-kuun viidenneksi päiväksi.

Tuona päivänä ajanlaskumme vuonna 2018, ennen itsenäisyysjuhlallisuuksien alkua, Israelissa  kunnioitettiin niitä, jotka uhrasivat henkensä perustaakseen ja pitääkseen tämä pienen, mutta vapaan juutalaisvaltion itsenäisenä.

Kaatuneiden muistopäivä (jom hazikaron) oli laskemassa iltaan.  Nousimme suurena joukkona suomalaisia patmospyhiinvaeltajia hotellimme katolle seuraamaan auringon laskua.  Korkealta katolta - kuin väliasemalla Israelin pyhän maan ja pyhän taivaan väliltä - todistimme, miten juutalaisen kansan syvä valitus vaihtui tarttuvaan iloon Israelin 70-vuotispäivän kunniaksi. Ihmiset tanssivat ja lauloivat kaduilla. He olivat pukeutuneet isänmaallisiin väreihin ja heiluttelivat Israelin lippuja. He ottivat osaa juhlamenoihin ja ulkoilmakonsertteihin, joissa esiintyivät Israelin nimekkäimmät muusikot ja artistit.

Luku 70 on merkittävä numero Jumalan Israelin ja pakanamaailman varalle laatimissa suunnitelmissa. Mistä tämä johtuu?

 

Luvun 70 merkitys

Ymmärtääksemme paremmin Jumalan merkityksellisiin profeetallisiin päätöksiin  kuuluvaa lukua 70, meidän on ensin ymmärrettävä, mitä numero seitsemän merkitsee. Sillä on suuri merkitys Israelissa ja juutalaisen kansan pyhissä Kirjoituksissa.

”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua” (Ps. 12:7).

Raamatussa numero seitsemän on niin tärkeä, että jopa ne tutkijat, jotka eivät juurikaan arvosta raamatullista numerologiaa, myöntävät luvun merkilliset ja merkittävät esiintymiset Raamatun teksteissä.

Seitsenluku on leimannut kaikkea israelilaisten elämää.

Rabbien selityksen mukaan numero seitsemän on jumalallisen loppuun saattamisen, täyteyden ja hengellisen täydellisyyden luku kuvaten pyhyyttä, pyhitystä ja puhdistusta.

Itse asiassa seitsemän on niin suosittu luku juutalaisuudessa, että Midrashissa (rabbinistiset kirjoitukset) todetaan: ”Kaikki seitsemät ovat rakastettuja” (Vajikra eli Leviticus Rabba 29:9).

Luvulla sheva (seitsemän) on sama juuri kuin sanalla vala (shevua), ja se liittyy sitoutumiseen.

Kun Jaakobin ja Joosefin heimot muuttivat Egyptiin Kanaanin maassa vallinneen pitkän nälänhädän jälkeen, Raamatussa todetaan, että heitä oli kaikkiaan ”seitsemänkymmentä henkeä”. Heprean kielessä tämä ilmaistaan yksikössä ja sillä viitataan suureen yhtenäisyyteen, joka vallitsi näiden heimojen välillä (1. Moos. 46:27).

Neljänsadan Egyptissä vietetyn vuoden jälkeen Jumala toi israelilaiset heidän omaan maahansa. Ajan myötä he menettivät etuoikeutensa ja joutuivat seitsemäksikymmeneksi vuodeksi Babylonian maanpakolaisuuteen.

Mutta Jumala ei jättänyt heitä ilman toivoa. Hän antoi seuraavan lupauksen:

”Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä” (Jer. 29:10–12).

Tämä toivo paremmasta tulevaisuudesta pitää sisällään kansan palauttamisen Israelin maahan: ”Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan” (Hes. 11:17).

 

Vuosituhansien halki lupauksen sillalla vuoteen AD 1948

Edellä mainittuihin profetioihin sisältyi myös hajotukseen tuomitun Israelin kansan armoihin ottaminen, josta olisi todisteena ja vastaan sanomattomana merkkinä Israelin valtion uudelleen syntyminen:

”Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa” (Jes. 66:8).

Patmospyhiinvaeltajat juhlivat kaksinkertaisesti Israelin juhlilla. 

Juhlimme valtiota, joka päivälleen 70 vuotta aikaisemmin oli syntynyt valtioksi valtioitten joukkoon.

Suurempi juhlan aihe oli kuitenkin Jumalan täydellinen uskollisuus - Hänen Sanansa ainainen uskottavuus ja luotettavuus. 

Israel on vahva, turvallinen, menestynyt, suvereeni ja nykyaikainen valtio, joka on siunaukseksi muulle maailmalle maatalouden, teknologian, lääketieteen ja muiden alojen saavutustensa kautta.

Tämä on Jumalan ihmettä. 

Yksikään valtio ei ole koskaan joutunut sellaisen vastustuksen ja suorastaan riivatun hävittämisuhon kohteeksi kuin juutalaisvaltio Lupauksen maalla.  Kaikki eivät näe,  että Israelia kohdanneen vihan taustalla on muutakin kuin pelkkä juutalaisvaltion olemassaolo.

Muinainen Israel antoi maailmalle Tanakhin (hepreankielinen Raamattu).  Mutta ei tässä kaikki. Brit hadashan kirjoitukset (Uusi testamentti) ja  Messias Yeshua (Jeesus) ovat Israelin anteja koko maailmalle.

Tiedämme kuitenkin, ettei Israel ole vielä täydellinen tai täysilukuinen; tällä ihmeen kautta uudelleen syntyneellä valtiolla on odotettavissa vielä lisää Jumalan lupauksia – ja niihin liittyy luku 70.

 

Viikon seitsemäs päivä

Sapatti on viikon seitsemäs päivä, joka on erotettu viikon muista päivistä, koska Jumala on julistanut sen pyhäksi.

Se on päivä, jonka aikana tulee levätä muina kuutena päivänä tehdystä työstä ja keskittyä Häneen.

Tämä pyhitetty päivä on erityisen merkityksellinen ymmärtäessämme, että se on pelkkä välähdys siitä uskovien – juutalaisten ja pakanoiden – lopullisesta levosta, johon pääsemme, kun Messias Yeshua hallitsee messiaanista valtakuntaansa.

Danielin kirjassa meille annetaan vihje siitä, milloin tämä tapahtuu.

Babylonian vankeudessa ollessaan Daniel sai enkeli Gabrielilta suorastaan uskomattomalta kuulostavan matemaattisen sanoman. Seitsemänkymmenen vuosiviikon avulla siinä kerrottiin selvästi Messiaan saapumisen aika.

”Seitsemänkymmentä viikkoa [490 vuotta siitä, kun Babylonian vankeus päättyy] on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan” (Dan. 9:24).

Useimmat Danielin kirjaa ja muita lopun ajan kirjoituksia tutkineet evankelikaalit ovat tulleet siihen lopputulokseen, että nämä seitsemänkymmentä viikkoa on jaettu kahteen erilliseen ajanjaksoon.

Kuusikymmentäyhdeksän viikkoa liittyvät Voidellun, Messias Yeshuan (Jeesus) kuolemaan.

Viimeinen seitsemäskymmenes viikko alkaa anti-Messiaan saapumisella. Hän solmii rauhan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi ja saa aikaan suuren vaivan ajan viimeisiksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi (Dan. 9:27; Matt. 24:15).

Tämä Jaakobin ahdistuksena tunnettu ajanjakso päättyy Messiaan koko maailmaa järisyttävään saapumiseen. Suuren vanhurskautensa mukaisesti Hän saattaa kaikessa voimaan uuden, täydellisen järjestyksen.

Apostoli Johannes kirjoitti, kuinka tämä siirtyminen vaivan ajasta Messiaan aikaan tapahtuu:

”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi… ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta” (Ilm. 20:1,2,4).

Jumalan lupaus sitoa saatana tuhanneksi vuodeksi, niin että me voimme levätä itsensä Rauhanruhtinaan, Messias Yeshuan kanssa, kun nämä 70 viikkoa päättyvät, paljastaa sen, että Jumalan käsi lepää ihmiskunnan ja koko luomakunnan historian yllä ja että meillä uskovilla on toivo ja tulevaisuus.

”Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti” (Jes. 9:6).

Israelin valtion synty vuonna 1948 on todellinen ihme! Se on myös todiste Jumalan rakkaudesta ja uskollisuudesta.

 

Syntymäpäivää juhlivan Israelin sanoma

Vaikka Israel on ainoa maa maailmassa, jonka olemassaolon itsepuolustuksen oikeutta uhataan jatkuvasti, ja vaikka israelilaisia vastaan juonitellaan ja heitä murhataan vain sen vuoksi, että he ovat israelilaisia, ja vaikka rauha on heille edelleen pelkkä unelma, viittaa tämä juutalaisten muinaisen kotimaan uuden syntymisen ihme Israelille luvattuun ja pian tapahtuvaan hengelliseen uudestisyntymään tulevassa messiaanisessa valtakunnassa.

Se viittaa myös Jeesus Messiaan (Yeshua HaMashiach) paluuseen ja Hänen valtakuntansa ja valtaistuimensa perustamiseen Jerusalemissa.

”Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennenkuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut” (1. Moos. 28:15).

 

 

Leo Mellerin erityisviesti Israelin matkasta

juhlavuoden loppuvaiheisiin

 

Oletko Jumalan kutsuma ja valitsema Israelin 70-vuotisen olemassaolon juhlavuoden päätösvaiheisiin?  Saanko johtaa sinut viikoksi pyhien profetioitten ja ihmeellisten täyttymyksien maahan?

Patmos IsraelApu kokoaa ryhmän Israeliin.  Matkan päivämäärät: 5. - 12/13.10.2018.   

Vuodenaika on kaunein mahdollinen.  Varsinaisia uskonnollisia juhlia ei osu matkaviikolle, josta johtuen meillä on sisäänpääsyt kaikkiin haluamiimme kohteisiin.  Patmosmatkoilla on alkanut olla tavanomaista, että jopa neljännes kohteista ja kokemuksista ovat sellaisia, joita ei edes aikaisemmilla omilla matkoillamme - muista ryhmistä puhumattakaan - ole koettu.  Jumalan maa on aarteitten maailma  - emme matkusta sitä rutiineissa vaan löytöretkeläisinä.

Alustavien suunnitelmien mukaan Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtajan Pasi Turusen oli määrä olla matkanjohtajana tällä matkalla. Pasi sai kutsun Israelin valtiollisilta piireiltä olla läsnä erityisessä huippukohtaamisessa Jerusalemissa.  Hänen aikataulunsa kolaroi ryhmämatkamme kanssa.  Vastoin alkuperäisiä  oletuksiani olen siksi sitoutunut johtamaan tämän matkan.  Siksikin, että kevään matkalta jäi yli kaksikymmentä halukasta matkaajaa.

Asemapaikkoina viikon matkalla ovat: Jerusalem (Hotel Leonardo Jerusalem) 05.10. - 08.10.  Tiberias (Leonardo Club) 08.10. - 12.10.   Matkan hinta ilman retkiä tavanomainen 1399€   Tiedustele - ilmoittaudu: Toiviomatkat Oy  Puhelin 09-565 7170  helsinki (at) toiviomatkat.fi 

Kommentoi "Alkaen numerosta 7 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (2/5)"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___   _  _   ___   _  _  
 |__ //  / _ \\ | || | ||  / _ \\ | | | || 
  / //  | / \ || | || | || / //\ \\ | |/\| || 
 / //__  | \_/ || | \\_/ || | ___ ||| /\ || 
 /_____||  \___//  \____// |_|| |_|||_// \_|| 
 `-----`  `---`   `---`  `-`  `-` `-`  `-` 
                         
 
 

Ei kommentteja "Alkaen numerosta 7 - Hajanaisia kokemuksia ja tuomisia juhlamatkalta (2/5)"