2018-06-15 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Kesän tulemisen voi aavistaa, jos ei aina auringonpaisteesta ja lämpötiloista niin, Jehovan todistajista katukuvassa. Jehovan todistajien vuosittain toistuva konventti kokoaa jälleen tuhansittain todistajia yhteisiin suurtilaisuuksiin Helsingin jäähallissa ja Tampereen messu- ja urheilukeskukseen. https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1160/karta_itsenaista_ajattelua%21_-_jehovan_todistajat_kuuluvat_kesaan Patmos article
Pasi Turunen
15.6.2018
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

"Karta itsenäistä ajattelua!" - Jehovan todistajat kuuluvat kesään.

Kesän tulemisen voi aavistaa, jos ei aina auringonpaisteesta ja lämpötiloista niin, Jehovan todistajista katukuvassa. Jehovan todistajien vuosittain toistuva konventti kokoaa jälleen tuhansittain todistajia yhteisiin suurtilaisuuksiin Helsingin jäähallissa ja Tampereen messu- ja urheilukeskukseen. Konventtiviikonloppujen aikana tyylikkäästi pukeutuneita Jehovan todistajia voi nähdä katukuvassakin tavallista runsaslukuisemmin. 

Vaikka nimi ”Jehovan todistajat” tuli varsinaisesti käyttöön vasta 1930 -luvun alussa, katsotaan liikkeen saaneen alkunsa Charles Taze Russellista (1852-1916). Hän ryhtyi vuonna 1879 julkaisemaan lehteä Zion’s Watchtower and the Herald of Christ’s Presence (Siionin Vartiotorni ja Kristuksen läsnäolon airut). 

Suomeen liikkeen opit rantautuivat ensi kertaa vuonna 1906 Pelastusarmeijan kapteeni August Lundborgin vaimon, Ebba, toi Ruotsista mukanaan Russellin oppeja. Samoihin aikoihin Yhdysvalloista palasi miehiä mukanaan Vartiotornin julkaisuja. Muutama vuosi myöhemmin Kaarlo Harteva käänsi ystävältään Emil Östmanilta saamansa Russellin kirjan suomeksi ja he alkoivat pitämään luentoja talosta taloon. 

Kastettuja Jehovan todistajia, ”niitä, jotka opettavat Raamattua”, on Suomessa tätä nykyä reilu 18 370. 

Jehovan todistajat eivät ole pahoja ihmisiä. Yleisesti ottaen valtaosa uskoo vilpittömästi palvelevansa Jumalaa – Jehovaa – oikealla tavalla osallistumalla Vartiotorni-liikkeen toimintaan ja uskomalla Vartiotorni -liikkeen oppeihin. 

Jehovan todistajat itse katsovat edustavansa alkuperäistä kristinuskoa ja kaikkien muiden kristinuskon muotojen, koko kristikunnan, olevan väärässä ja tuhoutuvan Harmagedonissa. Tällaisessa eksklusivismissa ei sinänsä ole mitään kristinuskolle vierasta. Ajatus siitä, että vain ne, jotka turvautuvat Jeesukseen voivat pelastua, on aina kuulunut osaksi kristinuskoa. 

Vartiotorni -seuran opissa ja toimintatavoissa on kuitenkin piirteitä, jotka tekevät liikkeestä raamatullisesti ajateltuna harhaopin ja kultin, ja jonka tavassa kontrolloida jäsentensä elämää ja ajattelua keskusjohtoisesti voidaan nähdä huolestuttavia piirteitä. Vakavimmin tämä ehkä näkyy käytännössä opetuksessa, joka tuomitsee elämää pelastavat verensiirrot. Näkemyksellä on ollut traagisia seurauksia. 

Karta itsenäistä ajattelua

Liikkeen kansainvälinen johto sijaitsee Beetel nimisessä päätoimistossa New Yorkin Brooklynissä. Johto pitää järjestöä Jehova Jumalan ainoana hyväksyttynä yhteyskanavana maailmalle.

Itsenäistä ajattelemista, ”riippumatonta ajattelutapaa”, tulee järjestön mukaan karttaa ja sitä vastaan tulee taistella. Sellainen ilmenee muun ohella järjestön ohjeiden kyseenalaistamisena (Vartiotorni 15.4.1983, s 18, 23).

Jehovan todistajille on opetettu, että vain niillä, jotka edustavat taivaaseen meneviä 144 000 ”voideltua” (kts. Ilm. 7:4), on kyky ymmärtää Raamattua oikein (Vartiotorni 15.9.1973, s. 432). Siksi Jehovan todistajat tarvitsevat näiden voideltujen selityksen Raamatusta. Sellainen selitys tuodaan julki mm. liikkeen painotuotteissa, kirjoissa ja lehdissä (Vartiotorni, Herätkää).

Jehovan todistajat tarjoavat siksi ihmisille liikkeen materiaalin valossa tapahtuvia ohjattuja raamattututkisteluja. 

Jehovan todistajien muuttuvat opit 

Jehovan todistajien oppi on historian saatossa kokenut ajoittain merkittäviäkin muutoksia. 

Vuonna 1995 liike hylkäsi hetkeksi yhden keskeisimmistä opeistaan vuoden 1914 sukupolvesta, jonka elinaikana Harmagedonin olisi pitänyt tulla. Tämän sukupolven huvetessa kovaa vauhtia syntyi paineita opin muutokselle. Mutta oppi palautettiin takaisin vähän myöhemmin.

Harmagedonin sotaa, Jeesuksen paruusiaa ja paratiisia on odotettu ainakin vuosina 1874, 1914, 1918, 1925 (jolloin vanhan liiton patriarkkojen odotettiin nousevan kuolleista ja muuttaman asumaan San Diegon huvilalle Kaliforniaan) ja 1975. Oppi Jeesuksen näkymättömästä paruusiasta omaksuttiin liikkeen varhaisina vuosikymmeninä sen jälkeen, kun hän laskelmista ja innokkaista odotuksista huolimatta ei tullutkaan näkyvästi. 

Jehovan todistajat tunnetaan myös siitä, että he eivät hyväksy verensiirtoja. Tätä on perusteltu muun muassa Apt. 15 luvun jakeella, jossa alkukristittyjä kehotetaan ”karttamaan verta”. Tämä asiayhteydessään veren syömiseen ja tooran kosherkäytäntöön liittynyt seurakunnallisen yhteiselämän ohje on Jehovan todistajien historiassa saanut useita erilaisia tulkinnallisia vivahteita, joiden tiedetään aiheuttaneen jopa kuolemantapauksia, myös lasten kuolemia. 

Rokotukset olivat kiellettyjen listalla vuodesta 1931 vuoteen 1952, jolloin rokotuskielto kumottiin. Vuonna 1967 Jehovan todistajilta kiellettiin elintensiirrot kannibalismina, kunnes Jehovalta tuli ”uutta valoa temppelistä” vuonna 1980 ja elintensiirrot sallittiin. Näitä kieltoja perusteltiin täsmälleen samoilla jakeilla, joilla verensiirroista pidättäytymistä perustellaan yhä vieläkin.  

Vaikka Jehovan todistajien suhtautuminen joulun ja syntymäpäivien viettoon on nykyään jyrkän kielteinen, vietettiin niitä liikkeen alkuvuosikymmeninä pitkään myös järjestön kansainvälisessä päämajassa Brooklynin Beetelissä, kuten valokuvat todistavat. 

Nämä muutamat esimerkit liikkeen identiteetin kannalta sangen tärkeissä kysymyksissä asettavat kyseenalaiseksi väitteet järjestön ainoalaatuisesta asemasta Jehovan puhetorvena. 

Onko Jehovan todistajien oppi Raamatun mukainen

Kristillisen uskon kannalta olennaista on se, voidaanko Jehovan todistajien oppia pitää raamatullisena. Jehovan todistajat itse ovat luonnollisesti vahvasti sitä mieltä, että voidaan. Silti on olemassa hyllymetreittäin kirjallisuutta, joissa heidän oppiansa on punnittu huolella ja köykäiseksi havaittu.

Eri opinkohtien käsittely yksityiskohtaisesti on tämän kirjoituksen kannalta liian laaja tehtävä. Olen käsitellyt näitä kysymyksiä sekä Jehovan todistajien vastaväitteitä yksityiskohtaisemmin puhetuotannossani

Jehovan todistajien opetus poikkeaa historiallisesta klassisesta uskontunnustusten edustamasta kristinuskosta esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

JEESUS. Raamatun mukaan Jeesus on Jumala, Jahve, Luoja (Joh. 1:1; 20:28; Kol. 2:9; Hebr. 1:8-12; 1 Joh. 5:20). Toisin kuin Jehovan todistajat opettavat, Jeesus ei ole luotu enkeliolento (Hebr 1 ja 2). 

PYHÄ HENKI. Jumalan Henki on persoona, ei pelkkä sähkövirran kaltainen Jahven persoonaton voima, kuten Jehovan todistajat opettavat (Joh. 16:13-15; Apt. 5:3-4; 13:2).  

SIELU / HENKI. Ihmisellä on immateriaalinen, aineeton, sielu / henki, joka ruumiin kuollessa irtaantuu ruumiista ja säilyttää persoonallisen tietoisuutensa (Matt. 10:28; 16:19-31; 2 Kor. 5:1-8). Jehovan todistajat torjuvat ajatuksen sielun ruumiittomasta elämästä kuoleman jälkeen. 

IANKAIKKINEN KADOTUS / TUOMIO. Jumalattomille varattu kuolemanjälkeinen tuomio on oikeudenmukainen iankaikkinen rangaistus, jossa tuomitut säilyttävät persoonallisen tietoisuutensa (Luuk. 16:19-31; Ilm. 14:9-11; 20:11-15). Jehovan todistajat kieltävät iankaikkisen tietoisen rangaistuksen ja helvetin. 

TAIVAS JA UUDESTISYNTYMINEN. Jehovan todistajien mukaan uudestisyntyminen koskee vain 144 000 Jehovan todistajaa, jotka identifioidaan Ilm 7:4 jakeen ”israeliksi”. Vain nämä pääsevät taivaaseen. Muilla on mahdollisuus Harmagedonista selviydyttyään päästä asuttamaan paratiisia maan päällä edellyttäen, että he pysyvät uskollisena Jehovalle ja hänen järjestölleen. Heidän ei tarvitse uudestisyntyä. Raamattu ei kuitenkaan tunne tällaista ”kahden kerroksen väkeä” -pelastusta, eikä rajaa uudestisyntymisen tarvetta lukumääräisesti vain 144 000:een. ”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran [Jeesuksen] nimeä, pelastuu” (Room. 10:13). Jokainen, joka uskoo Jeesukseen saa uudestisyntyä Jumalan lapseksi (Joh. 3:3, 16). 

Oma raamatunkäännös

Jehovan todistajilla on oma raamatunkäännös. Uuden maailman käännös on useiden arvostettujen Raamatun alkukielten tuntijoiden taholta todettu epäluotettavaksi. Eräitä jakeita, erityisesti uuden tesatmentin puolella, on hienovaraisen tarkoitushakuisesti muutettu järjestön oppiin sopivammaksi. 

Kenties tunnetuin esimerkki on Joh. 1:1. Uuden maailman käännöksen englanninkielisessä tekstissä jakeen loppuosassa sanotaan, että ”Word was a god”. Tai kuten uuden maailman käännöksen varhaisissa suomalaisissa painoksissa ”Sana oli eräsjumala”. Myöhemmin sana ”eräs” jätettiin pois ja vain”jumala” on jäänyt pienellä alkukirjaimella. Tämä siksi, että Jehovan todistajien mukaan Jeesus (Logos) ei ole Jumala termin perimmäisessä merkityksessä, vaan Jehovan luoma korkea enkeliolento, hänen suurin ”henkipoikansa”. Maan päällä ollessaan hän oli suurin ihminen, joka koskaan on elänyt, mutta vain ihminen. 

Heprealaiskirjeen jakeessa 12:23 puolestaan uuden maailman käännös on muuttanut maininnan taivaassa olevien ”vanhurskasten hengistä” alkukielen vastaisesti muotoon ”vanhurskasten hengellistä elämää.” Jehovan todistajien oppi näet kieltää kuolemanjälkeisen ruumiittoman sielun elämän. 

Vartiotorni-liike ja Jehovan todistajat eivät kerro, ketkä käänsivät Uuden maailman käännöksen, koska kuulemma ”kääntäjät eivät ole halunneet työstään kunniaa itselleen.” Nimien julkistaminen ei toki aina takaa, että työstään saa kunniaa. Kääntäjien tausta on kuitenkin asioita tutkineiden tiedossa ja todennäköisempänä syynä voidaan pitää sitä, ettei heillä todistetusti ollut käännöstyön vaatimaa muodollista pätevyyttä Raamatun alkukielissä. 

Miten kohtaat Jehovan todistajia?

Jos kyselet mielessäsi, millä tavoin Jehovan todistajien oppi poikkeaa kristillisestä opista, et ole valmis ryhtymään keskusteluihin Jehovan todistajien kanssa. Sinun on ensin tunnettava sekä Raamattusi että se mitä kristinusko opettaa hyvin. Voit silti ystävällisesti todistaa heille uskoontulostasi. Mutta älä ryhdy heidän kanssaan kirjatutkisteluihin tai oppia koskeviin väittelyihin. Sinua ohjaillaan. 

Kohtele Jehovan todistajia aina rakkaudella ja ystävällisesti. Se on jo itsessään hyvä todistus Kristuksesta. Valtaosa Jehovan todistajista on tavallisia, hyviä ja vilpittömiä ihmisiä, eikä ole syytä suhtautua heihin millään tavalla epäluuloisen vihamielisesti. Tarjoa heille luettavaa tai kuunneltavaa, jossa selvitetään heidän liikkeensä taustoja ja oppeja kriittisesti. Usein he eivät ole halukkaita sellaista vastaanottamaan, mutta joku saattaa tarttua tarjoukseesi. Kiitä ovella käynnistä ja toivota hyvää jatkoa. 

Jos et halua Jehovan todistajien käyvän ovellasi, kerro se heille ystävällisesti: ”Kiitos, tunnen Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanani. Näkemyksemme eroavat niin merkittävästi toisistaan, että en halua väittelemään kanssanne. Älkää enää tulko ovelleni.” Jos he, tai joku toinen, tulevat uudestaan, voit toistaa toiveesi ja tarvittaessa ottaa yhteyttä puhelimitse paikalliseen valtakunnansaliin ja esittää pyyntösi sinne. Jos jostain syystä tämäkään ei tehoa, ota yhteys Tikkurilan Beeteliin ja kerro, että et halua enää Jehovan todistajia ovellesi.  

Kaikkein tärkeintä on, että huolehdit omasta suhteestasi Kristukseen ja luet Raamattua ahkerasti oppiaksesi itse mitä siinä sanotaan. Vartiotorni -seura haluaisi sinun karttavan itsenäistä ajattelua ja siksi he haluavat sinun tutkistelevan kanssaan Raamattua järjestön kirjallisuuden valossa. Lue Raamattua itse. 

-----------------------------

Kesähelteillä voi etsiä viileyttä oheisesta videosta: 

 

 

Kommentoi ""Karta itsenäistä ajattelua!" - Jehovan todistajat kuuluvat kesään."

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _ _   _____  _____   ______  _____  
 | \| || | ___|| | __ \\  /_  _// |__ // 
 | ' || | ||__  | | \ ||  -| ||-   / //  
 | . || | ||__  | |__/ ||  _| ||_  / //__ 
 |_|\_|| |_____|| |_____//  /_____// /_____|| 
 `-` -`  `-----`  -----`  `-----`  `-----` 
                         
 
 

5 kommenttia ""Karta itsenäistä ajattelua!" - Jehovan todistajat kuuluvat kesään."

Läheltä kohdannut 19.6.2018 18.19

Kiitos Turuselle tästä kirjoituksesta. Hyviä ja asiallisia neuvoja kohtaamiseen! On hyvä lukea tällaista asiallista kritiikkiä, joka myös neuvoo ystävällisyyteen heitä kohtaan. Kritiikki on ilman muuta paikallaan, koska harhaopista järjestössä on tosiaan kyse.

Tunnen Jehovan todistajien oppia jonkin verran, koska kasvoin järjestön parissa. Isäni pysyi Jehovan todistajana kuolemaansa asti, äitini ei.

Usein olen pohtinut, miten isäni on mahtanut käydä iäisyysasioiden kanssa, koska Jehovan todistajien Jeesuksen vähättely on todella vakava asia. Itse en kyllä lapsena käsittänyt heidän vähättelevän Jeesusta, koska omat vanhempani puhuivat aina hyvin kunnioittavasti Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä. Mutta valtakunnansalilta muistan, että Jeesuksen sijaan useimmiten puhuttiin Jumalasta. Lapsuuden neuvoista jäi mieleen (varsinkin isän sanomana), että ihmisen ja ihmisoppien sijasta pitää turvata Raamattuun ja Jumalaan.

Ehkäpä isäni kohdalla kävi hyvin, kun hänelle tuli vanhemmiten muistisairaus. Jehovan todistajiahan ei kehoteta lukemaan Raamattua omatoimisesti ilman selityskirjoja, mutta isäni luki Raamattua ihan jatkuvasti. Muistisairauksen edetessä hän ei unohtanut Raamattua, mutta hän ei enää muistanut, ettei hän vietä joulua tai että hän on koskaan eronnut kirkosta. Muistikuvissaan hän oli yllättäen luterilainen.

Käsittääkseni hän ei ennen JT-järjestöön törmäämistä tuntenut Raamattua rippikouluopetusta enempää. Nyt, muistisairaana, hän yllättäen ei enää paasannut järjestönsä oppeja ja oli ikään kuin harras luterilainen. Ehkäpä Raamatun lukeminen oli tehnyt muistisairauden ohella tehtävänsä, ja hän koki henkilökohtaisen uskonpuhdistumisen oikeaoppisempaan suuntaan ennen kuolemaansa.

Kiittävä exä 19.6.2018 18.19

Entisiä Jehovan todistajia leimaa usein syvä katkeruus ja kauna järjestöä kohtaan. Itse entisenä Jehovan todistajana en tunne mitään vihaa tai katkeruutta heitä tai heidän järjestöään kohtaan. Kuten Turunen kirjoittaa, useimmat heistä uskovat vilpittömästi eivätkä he ole pahoja ihmisiä.

Jos läheisen Jehovan todistajan saarnaaminen ja paasaaminen on tuntunut pahalta ja aiheuttanut traumoja (esim. lapsuudessa), on syytä muistaa tuon läheisen yrittävän vain pelastaa sinut Harmageddonilta. Kukapa ei rakkaitaan yrittäisi pelastaa varmalta tuholta?

Siihen nähden valtamedian yleisönosastoilla mennään ihan asiattomuuksiin heidän parjaamisessaan. Asialliselle kritiikille sen sijaan tuleekin olla tilaa.

Toivoa sopii, että kaikki kristityksi itsensä mieltävät sen sijaan noudattaisivat Pasi Turusen ohjeita ystävällisyydestä ja asiallisuudesta Jehovan todistajia kohdatessaan.

Kristityissä ei nyt sentään ainakaan luulisi olevan niitä, jotka alkaisivat pilkkaamaan jopa Jehovaa, toisin kuin maalliset ihmiset. Monet suomalaiset eivät harmillisesti tunnu tietävän, että Jumalalla on nimi Jahve, joka on joskus käännetty myös Jehovaksi (ilmeisesti ensin katolilaisten oletus puuttuvista konsonanteista JHVH-sanassa).

Onkohan tätä nimiasiaa käsitelty Patmos-blogeissa koskaan syvällisemmin? Sekin voisi olla mielenkiintoista. Itseäni ainakin hirveästi harmittaa, kun tietämättömät (joskus jopa valtamedian toimittajat) lyhentävät Jehovan todistajat joskus jehoviksi. Itseni tekisi aina silloin mieli ihmetellä heille, miksi he ylentävät kaikki ihmiset jumaliksi yksijumalaisessa uskonnossa. Nimiasia olisi senkin vuoksi tärkeä, että ilmeisesti jopa jotkut Jumalan olemassaoloon uskovat (mutta lopullista uskonratkaisuaan viivyttelevät) ihmiset eivät myöskään tiedä Jumalan nimeä eivätkä sitä, että sitä kuulee pappien saarnoissa niin harvoin, koska Jumalan nimeä ei turhaan saa lausua.

On olemassa vain yksi Jehova (tai Jahve) mutta kristinuskon (ja juutalaisuuden) yksijumalaisuutta maallistuneet tai uskosta kokonaan osattomat eivät käsitä, koska eivät ymmärrä Jumalan kolminaisuutta.

Sen sijaan mielenkiintoisesti JT-järjestö pitää myös Jumalan kolminaisuutta harhaoppina. Siitä asiasta muistelen Turusen myös aiemmin opettaneen, tokihan se heidän opissaan liittyy juuri Turusen selvittämiin virheisiin Jeesusta ja Pyhää Henkeä koskevissa Vartiotorniseuran opetuksissa.

Vieno Kujala 19.6.2018 18.19

Monessa asiassa tosiaan eivät noudata Raamattua, mutta on yksi asia
jossa he ovat ainoa liike joka seuraa Jeesuksen oppeja ja se on heidän suhtautumisensa sotiin ja armeijoihin. Muissa seurakunnissa on väärät opit ja niistä ei päästä eroon, koska ollaan ylpeitä eikä rukoilla Jumalalta viisautta.

Anne Rajala 3.10.2019 10.14

Tyttäreni luona Jehovan todistajia, tyttäreni kärsii mielenterveysongelmista.
Ja sitä ei paranna Jehovat,
Jehovat menee mukaan tyttäreni psykoosin ja kertovat että hänen psykoosi on totta.
Tyttäreni mielestä yläkerran naapuri lähettää sähkö pamauksia hänen päähänsä, kammoittavaa että Jehovat kertoo hänelle että häneen voi olla laitettu hänen tietämättään siru tai jokin laite joka mahdollistaa tämän.
En tiedä kuin Jeesuksen joka voi auttaa häntä ja rukoilen ja olen pyytänyt rukousapua. Hän ei oikein enää pidä minusta koska kerron hänelle totuuden jonka hän kieltää. Rukoilkaa hänen puolesta.

Rukouksesta apua 4.10.2019 20.17

Anne, Jehovan todistajien oppiin ei kuulu skitsofreenisten juttujen kertominen tai vahvistaminen. He yrittävät pysyä hyvin tiukasti Raamatun totuudessa - tosin siinä hieman totuuden vieressä kulkevassa omassa totuudessa, joka takertuu kritisoimaan isojen kirkkojen kristillisyyttä monissa pikku asioissa ja vähän isommissa - kuten Turunenkin kertoo. Varmasti heidän oppinsa kuitenkaan ei tuo skitsofreenikolle apua, ja opin tiukkuus voinee sotkea mieltä entisestään.

Toinen asia, mikä minua vaivaa onkin jo tullut esille aiemmassa kommentissa, nimittäin se, että usea kristitty ei Suomessa tiedä, Jehovan olevan meidän Jumalamme nimi - se on käännösmuunnos Jahvesta, joita molempia käytetään laajasti eri kristillisissä suuntauksissa ulkomailla - etenkin englanninkielisissä mutta myös ruotsinkielisissä jumalanpalveluksissa.

Tämä näkyy jatkuvasti kielitaitoiselle TV7:n katsojalle - nimet suomennetaan aina Herrana/Jumalana/Luojana. Ulkomaiset ja kotimaiset puhujat TV7:ssä eivät koskaan nimen käytöstä huolimatta ole Jehovan todistajia, vaan kristittyjen seurakuntien saarnaajia. Suomessa (ehkäpä roomalais-katolisen ajan muistona?) on vanhoista kirkoista joskus myös löytynyt maalipinnan alta Jehovan nimi.

Miksi sitten suomalainen kristillinen kirkko tai seurakunta puhuu aina vain Herrasta tai Jumalasta, Luojasta tai Taivaan Isästä jne., eikä juuri koskaan Jahvesta tai varsinkaan Jehovasta? Ev.lut. kirkon sivulla Jumalan nimen oikea käännösmuoto on kirkon mukaan Jahve, joten sen käyttöä näkee kuitenkin toista muotoa hieman useammin.

Suomessa (tai luterilaisuudessa) ehkä otetaan erityisen vakavasti kielto: ”Älä turhaan lausu Herrasi sinun Jumalasi nimeä!” Asia onkin erityisen tärkeä myös juutalaisille tottakai, onhan kielto jo VT:ssä, mutta kyllä se on tärkeä myös meille uuden liiton kristityille.

Herramme Jeesus Kristus opetti meitä rukoilemaan: ”Isä meidän, joka olet taivaissa, PYHITETTY OLKOON SINUN NIMESI...”

Rukoillaan tyttäresi puolesta Taivaan Isää suuresti kunnioittaen ja Hänen nimensä pyhittäen - ja anotaan Kaikkivaltiaalta, jolla on kaikki valta, valtakunta ja kunnia, tyttärellesi uskoa, rauhaa ja terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä.