2018-09-21 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_15_7149-BLOGI_MARJA_02.jpg Oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavin. Ilman sen suojaamista muista ihmisoikeuksista ei ole edes mielekästä puhua. Ihmisyksilön elämän puolustaminen nyky-Suomessa sen alkuhetkistä lähtien nostattaa jopa vihantunteita. Raskauden keskeytyksistä on lailla säädetty. Suomessa tämän lain voimaan... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1209/lapsen_oikeus_elamaan_ja_suojeluun Patmos article
Marja Rantanen
21.9.2018
Marja Rantanen

Marja Rantanen on Patmos Lähetyssäätiön lähetyslääkäri. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Lapsen oikeus elämään ja suojeluun

 

Oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavin. Ilman sen suojaamista muista ihmisoikeuksista ei ole edes mielekästä puhua.

 

Ihmisyksilön elämän puolustaminen nyky-Suomessa sen alkuhetkistä lähtien nostattaa jopa vihantunteita. Raskauden keskeytyksistä on lailla säädetty. Suomessa tämän lain voimaan astumisen jälkeen 1970-luvulla tehtiin abortteja jopa yli 20 000 vuodessa, nykyisin keskimäärin 10 000 vuodessa.

Sosiaalisista syistä raskaudenkeskeytys tehdään yli 90 %:ssa tapauksia. Asia on vaikea keskusteltavaksi. Kohdussa kehittyvän sikiön elämä voidaan katkaista lain antamissa rajoissa 12.-24. raskausviikon välillä. Keskosiksi taas katsotaan luonnostaan 22. raskausviikon jälkeen syntyneet. Jotkut jopa pienimmistä keskosista, syntyessään alla puolikiloisista, ovat jääneet eloon ja kehittyneet hyvän hoidon turvin.

Elämää eivät tiedemiehet pysty määrittelemään – eivätkä luomaan. Ihmiset kehittävät tekoälyä ja robotteja, jotka pystyvät tekemään päätöksiä. Eläviä olentoja ne eivät ole. Edes mitään yhden ihmissolun kaltaista monimutkaista järjestelmää tiedemiehet eivät ole pystyneet rakentamaan. Ja jos teoreettisesti jotakin solun kaltaista voitaisiin tarkoin määritellyistä ainesta saada kokoon, miten siitä tulisi elävä ja toimiva? Elämää kun ei synny itsestään.

Elämä on Jumalan luomaa ja ylläpitämää. Yksilön elämä alkaa hedelmöityksestä. Ihmisyksilön kohdalla kyse on alusta lähtien kehittyvästä ihmisestä. Äiti odottaa lasta… ihmissukuun syntyvää uutta, ainutkertaista persoonaa.

Lapsi äidin kohdussa ei ole missään vaiheessa osa äidin kehoa.

Raskauden keskeytys missä tahansa vaiheessa tuhoaa alkaneen ihmiselämän.

 

Varjele elämää, älä vahingoita


Elämme yhteiskunnassa, jossa syntymättömän lapsen elämä ei paljoa paina.

Eikä tunnu paljoa painavan toivottujen lastemmekaan elämä ja kehittyminen tasapainoisiksi aikuisiksi.

Suomi on ollut esimerkillinen maa lasten terveydenhuollon ja koulutuksen edistämisessä sotavuosien jälkeen. Olemmepa me päässeet maailman mittapuilla onnellisuustilaston kärkeen, kun arvioidaan suomalaisten tuloja, sosiaalietuja, eliniän odotetta, vapautta, luottamusta ja anteliaisuutta.

Emme voi kuitenkaan paeta sitä tosiasiaa, että kasvava joukko suomalaisia lapsia ja nuoria voi huonosti. Kymmenet tuhannet varhaisteinit ja lapset ottavat yhteyttä sosiaalisen median kautta mielenterveyspalveluihin. Lähetteiden määrä lastenpsykiatrian poliklinikalle on kasvussa. Valtaosa avun hakijoista on tätä nykyä tyttöjä. Itsemurha-ajatuksia on jopa joka viidennellä. Eniten ottavat yhteyttä 12-15 -vuotiaat. Yksinäisyys on päällimmäinen murhe. Seuraavaksi pohdituttavat seksuaaliasiat, kaverisuhteet ja seurustelu. Alle 9-vuotiaat lapset saattavat ottaa yhteyttä nähtyään hämmentäviä pornografisia kuvauksia netissä (Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Mielenterveysseuran raportointia 2015 ja 2017.)

Viikko sitten sain tilaisuuden osallistua kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan luentoon ”Kulttuurivallankumous ja kristityt” Tampereen yliopistossa.

Saatuaan yllättävän kovaa kritiikkiä pedofiliasta varottavista kannanotoistaan – alkaen blogikirjoituksestaan ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” (OM 270718, julkaistu myös patmos.fi blogisivulla 020818) - professori Puolimatka sanoi kohun kautta saaneensa uutta tietoa vaikeasta asiasta. Vallitsevasta kulttuurista on myös nyt varoitettava.  Tilanne ei helpotu itsestään.

Ohessa joitakin luennon ajatuksia.

Professori Puolimatka näkee lasten ja nuorten pahoinvoinnin seurauksena perinteisen avioliittokäsityksen kumoavasta ja perheen hajottavasta seksuaalivallankumouksesta, joka on ollut Suomessakin vallitseva ajattelun malli viime vuosikymmeninä.

Seksuaalikasvatus, joka on otettu osaksi koulujemme ohjelmaa, rakentuu seksuaalisen vapauden periaatteelle, minkä ajatellaan johtavan estottomien, suvaitsevaisten ja onnellisten ihmisten kehittymiseen ja syrjinnän hävittämiseen. Uranuurtajia tällaiselle ajattelulle ovat olleet mm. psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud, valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau, aborttioikeuden puolustaja Margaret Sanger, psykoanalyytikko Wilhelm Reich, seksologi Alfred Kinsey. Aikamme kulttuurimarxilaiset seuraavat heidän jalanjäljissään.

Historia ja kokemukset omana aikanamme osoittavat toisin.

Yksi esimerkki:  Bolshevikkien seksuaalivallankumous.

Pian vallankumouksen jälkeen 1917 bolshevikit pyrkivät tietoisesti tuhoamaan avioliiton ja perheen. Vapaata rakkautta ylistettiin. Avioliiton ja satunnaisten seksuaalisuhteiden ero poistettiin. Ihminen sai mennä naimisiin ja erota niin monta kertaa kuin halusi. Kaksinnaiminen ja jopa moniavioisuus olivat sallittuja. Abortin saamista helpotettiin valtion instituutioissa. Esiaviollisia suhteita ylistettiin ja niitä pidettiin normaaleina. (Pitirim Sorokinin, Alexander Kerenskin sihteerin, kuvausta.)

Uuden avioerolain myötä naiset kyllä vapautuivat helposti väkivaltaisista juopoista puolisoistaan, mutta samalla työttömien yksinhuoltajaäitien määrä lisääntyi. Usein näillä ei ollut muuta tapaa selviytyä kuin turvautumalla prostituutioon.

Tämä oli hämmentävä tilanne bolshevikeille, olivathan he ajatelleet prostituution olevan kapitalismin tuottama ongelma, yksiavioisen perhemallin seurausta. Prostituutioa pyrittiin kitkemään lähettämällä prostituoituja työleireihin. Pietarin lähistöllä naisten työleirissä oli vuonna 1920 n. 6500 vankia, joista 60 % oli vangittu prostituution takia.

Yksinhuoltajaäitien ahdingon seurauksena monet lapset päätyivät kodittomiksi ja hylätyiksi. Miljoonien miesten kuolema ensimmäisessä maailmansodassa jätti naiset kamppailemaan yksin. Sisällissodan kauhut, kolera, pilkkukuume, tulirokkoepidemiat ja nälänhätä pahensivat ongelmaa. Vapaamielinen avioerolaki oli yksi lisätekijä, joka jätti äidit turvattomiksi ja sai heidät hylkäämään lapsensa. Pahimmillaan vuosina 1921-1922 kodittomia lapsia oli neljästä seitsemään miljoonaan.

Kollektiivista kasvatusta ihannoiva Neuvostovaltio ei pystynyt ottamaan näitä lapsia hoiviinsa. Valtion propagandassa lasten kasvattamisen velvollisuutta siirrettiin uudelleen perheelle.

Perheen hajoaminen johti nuorisorikollisuuden kasvuun. Hylättyjen lapsien laumat uhkasivat yhteiskuntarauhaa. Kun katulapsia käytettiin sukupuolisesti hyväksi, he sairastuivat itse ja levittivät sukupuolitauteja. Neuvostohallitus joutui vangitsemaan rikollisia lapsia massoittain.

Tosiasioiden edessä Neuvostohallitus näki, ettei sillä ollut varaa ylläpitää elinvoimaansa heikentävää seksuaalisen vapauden kulttuuria ja lasten laiminlyöntiä. Toukokuusta 1935 lähtien huliganismista syytettyjen nuorten vanhempia alettiin sakottaa. Heitä yritettiin ohjata pitämään lapsistaan ja nuoristaan parempaa huolta.

”Seksuaalinen rajattomuus vie välttämättä kulttuuria taantumukseen ja lopulta romahdukseen”, päätteli Sorokin.

 

Seksuaalikasvatuksesta

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien mukaan  9-12 –vuotiaita lapsia on opetettava ”tekemään tietoinen päätös hankkia tai olla hankkimatta seksuaalisia kokemuksia”.

Suomen Opetushallitus on antanut kouluille ohjeistuksen ”Tasa-arvo on taitolaji”, joka ohjaa opettajia kyseenalaistamaan luonnollisen sukupuolijaon tyttöihin ja poikiin, miehiin ja naisiin, ja pidättäytymään ”sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa”. Oppaassa vastustetaan ”tyttöjen ja poikien lähtökohtaisten erojen” tunnustamista. Opas suosittelee näkemystä, jonka mukaan sukupuoliero on liukuva, ja sukupuoli riippuu yksilön valinnasta, ei biologisista tosiasioista.

Opetuslaitoksen suosittelema sukupuolikasvatus perustuu ”pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin” (kertoi oppaan laatijakuntaan kuuluva Liisa Jääskeläinen IS:lle 151215), ja on tieteen ja tutkimustulosten vastaista.

Vastoin Opetushallituksen oppaan sanomaa, johtava lastenlääkäri Michelle Cretella (American College of Pediatricians järjestön puheenjohtaja) toteaa, että ”esikouluikäisen lapsen normaalia älyllistä kehitystä ja todellisuudentajua häiritsee, jos häneen iskostetaan väärää käsitystä, että on mahdollista olla vangittuna väärään ruumiiseen. ” Cretella luonnehtii lasten ja nuorten transsukupuolisuuteen ohjaamista ”laajamittaiseksi lasten kaltoin kohteluksi”.

Hän jatkaa: ”Aikamme instituutiot, jotka tukevat sukupuolenmuutosta, rohkaisevat lapsia esiintymään vastakkaisen sukupuolen edustajina. Näin he lähettävät monet näistä lapsista suuria psyykkisiä vaurioita tuottavalle tielle, jossa käytetään murrosiän estäviä lääkkeitä, sterilisaatioa ja terveiden ruumiinosien poistamista.”

 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

 

Konkreettisena esimerkkinä lapsia uhkaavista vaaroista on Englannissa paljastunut laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Rotherdamissa käytettiin hyväksi 1400 lasta vuosina 1997-2013. Seitsemässä muussa kaupungissa on myös tehty virallisia raportteja lasten hyväksikäytöstä 2013-2016.

Tämän laajamittaisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisti sosiaaliviranomaisten parissa yleinen asenne, joka piti aikuisten ja lasten seksuaalisuhteita ongelmattomina. Siksi he eivät tietoonsa tulleisiin hyväksikäyttötapauksiin puuttuneet.

Yleinen olettamus oli, että nuoret ovat kypsiä tekemään omat elämäntapavalintansa, ja että heidän seksuaalisuhteensa perustuvat yhteiseen suostumukseen. Raporteissa kuitenkin paljastui, että ne perustuivat usein hyväksikäyttöön.

12-vuotiaita saatettiin houkutella seksiin lahjoilla, alkoholilla ja huumeilla. Lopulta heidän seksuaalisia palveluksiaan alettiin myydä ulkopuolisille.

Nuorilta puuttuivat kriteerit erottaa hyväksikäyttöä. He olivat seksuaalikasvatuksesta omaksuneet asenteen, että kaikki erilaiset seksisuhteet ovat samanarvoisia.

Vanhempien ilmaisema huoli torjuttiin, ja heidän katsottiin häiritsevän lapsensa luonnollista kypsymisprosessia.

 

Järkeviäkin ääniä

 

Nottinghamin yliopiston professori David Patton kritisoi sitä, että kulttuurissamme on alettu pitää alaikäisten seksuaalista aktiivisuutta normaalina osana nuorten kasvuprosessia ja suhteellisen harmittomana, niin kauan kuin se perustuu yhteiseen suostumukseen. Viralliset seksuaalikasvatusohjelmat ja pyrkimykset teini-ikäisten seksuaalisen terveyden edistämiseksi ovat usein perustuneet virheellisiin lähestymistapoihin, jotka ovat muokanneet nuoriin asenteita, jotka ovat altistaneet haavoittuvat nuoret seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Psykiatrian professori Paul McHugh puolestaan toteaa, että perheille, nuorille ja lapsille tuotetaan paljon vahinkoa levittämällä näkemystä, jonka mukaan sukupuoli on epävakaa ja valinnanvarainen. Kyseessä on ”vailla biologista perustaa oleva mielipide”, jota ajava liike on valitettavasti usein saanut ”kulttimaisia piirteitä”. 

Loppupäätelmänä professori Puolimatkalta (jota nöyrästi kiitän koko luentoesityksen jakamisesta ja kehotuksesta kirjoittaa ja pitää asiaa esillä): 

Yksi yhteiskuntatieteen kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista on, että lapsen paras koti on biologisen äitinsä ja isänsä eheässä avioliitossa. Biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla: (a) terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski, (b) tunne-elämän terveys (ahdistuneisuus, masennus), (c) huumeiden ja alkoholin käyttö, (d) rikollisuus ja pidätykset, (e) köyhyys, (f) koulutus ja työelämään osallistuminen, (g) seksuaalisen identiteetin kehitys, teiniraskaudet, avioliiton ulkopuoliset raskaudet, altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi "Lapsen oikeus elämään ja suojeluun"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ____    ___   _  _   ___   ______ 
 | _ \\  / _ \\ | || | ||  / _ \\  /_  _// 
 | |_| || | / \ || | || | || | / \ ||  | ||  
 | . //  | \_/ || | \\_/ || | \_/ ||  _| ||  
 |_|\_\\  \___//  \____//  \___//  /__//  
 `-` --`  `---`   `---`   `---`  `--`   
                         
 
 

4 kommenttia "Lapsen oikeus elämään ja suojeluun"

Saila Arola 27.9.2018 19.48

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi!-Hän loi myös luomalunnan eläimineen, kasveineen, koko maanpiirin jne.Missä on sitten muun sukupuoliset, kuon vain ihmisen mielikuvituksessa???Raamatun genesis ja koko Raamattu on tänäkin päivänä pätevä ja tosi! Ja totuus ei pala tulessakaan! Amen

Eeva Marjatta Rantala 27.9.2018 19.48

Kiitos <3

Mina 27.9.2018 19.48

Mutta kun ne pääsevät Taivaaseen Jeesuksen luokse ne abortoidut llapset ja kehittyvät turvallisesti siellä.
Sitä ei sitten tiedä mitä helvetin lapsia niistä tulee ( monista heistä), kun tähän kavalaan maailmaan syntyvät.

Minä ainakin olisin halunnut tulla tapetuksi. Elämä ei ole koskaan ollut onnellista, ei edes uskossa.

Kun ajattelee niitä junan alle jääneitä tai muita, joiden elämä on mennyt tosi pilalle ja joilla on yleensä heikot älylliset lahjatkin, kyllä sitä tulee ajatelleeksi, että olisi ollut parempi, että olisi litsattu heti alkuunsa.

Enemmän kuin abortoidut lapset, jotka pääsevät Taivaan Kotiin, minua säälittää ne lääkärit, jotka niitä tappoja ammatikseen suorittavat sekä nais- ja tyttöparat, jotka sellaiseen ratkaisuun päätyvät, kun on kielto, Raam käsky " Älä tapa!" .

Mina 27.9.2018 19.48

Mikä oikeus se on sitten tappaa "ryssä", sodassa?

Jeesus sanoi, että jos joku lyö sinua toiselle poskelle käännä hänelle toinenkin.