2019-01-19 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Helsingin Sanomissa 18.1.2019 julkaistun artikkelin mukaan "Oikeustieteilijät epäilevät, johtaako hallituksen selvitys maahanmuuton sopimuksista mihinkään" [1]. Artikkelissa esiintyvien oikeustieteilijöiden mukaan nyky-YK:n ihmisoikeussopimukset, EU:n linjaukset, perusoikeudet ja niiden... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1274/oulun_seksuaalirikokset_ja_avointen_rajojen_maahanmuutto Patmos article
Juha Ahvio
19.1.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Oulun seksuaalirikokset ja avointen rajojen maahanmuutto

Helsingin Sanomissa 18.1.2019 julkaistun artikkelin mukaan ”Oikeustieteilijät epäilevät, johtaako hallituksen selvitys maahanmuuton sopimuksista mihinkään”. Artikkelissa esiintyvien oikeustieteilijöiden mukaan nyky-YK:n ihmisoikeussopimukset, EU:n linjaukset, perusoikeudet ja niiden perusoikeusfundamentalistinen tulkinta määräävät, että maahanmuuton laatuun ja volyymiin sekä näiden haitallisiin seurauksiin kuten kansalaisaktivismin myötä julkiseen keskusteluun päätyneisiin Oulun raiskaustapauksiin ei voi vaikuttaa pyrkimällä muuttamaan niitä kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomi on hyväksynyt.

Näin vakuuttavat nyt kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, lain ja globalisaation professori Jaakko Husa ja Amnesty Internationalin Suomen-osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

Se, miksi professori Scheinin ja muut hänen kanssaan samoilla maailmankatsomuksellisideologisilla linjoilla olevat juridiikan ja ihmisoikeusajattelun intellektuellit vakuuttavat kuten Hesarin artikkelissa tekevät, selviää kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa: Vihapuhe, ihmisoikeudet ja media (Kuva ja Sana, 2018) seitsemännen pääluvun ”Perustuslaillisuuden merkitys” sivuilta 129–147 ja artikkelistani ”Vasemmistolaiset perustuslakipopulistit politikoivat perusoikeuksilla” Oikeassa Mediassa 13.3.2017.

Amnesty Internationalin Niina Laajapuron kannanotot viitatussa Hesarin artikkelissa ovat valaisevia ja paljonpuhuvia. Laajapuro tietää, että ”raiskaukset eivät ole maahanmuuttokysymys” ja että kaikenlainen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien ihmisoikeuspohjaisten oikeuksien rajoittaminen tai uudelleen tulkitseminen on ”vastuutonta”.

Laajapuron mukaan maahanmuuton ja niin sanotun turvapaikanhakemisen volyymiä ei siis missään tapauksessa saa rajoittaa, rajoja ei saa sulkea eikä maahanmuuttopoliittisia johtopäätöksiä saa tehdä siitä, että islamilaistaustaiset ovat korostuneesti edustettuna raiskaustilastoissa.

Millaiset toimenpiteet ovat Laajapuron mukaan suositeltavia? Esimerkiksi seuraavat:

Naisiin kohdistuvan väkivallan kuten raiskausten torjumiseksi tulee edistää raiskauslainsäädännön muuttamista siten, että ”suostumuksen asema raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistuu”. Seksuaalikasvatusta, jota tulee antaa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille ja jota tulee ”kohdistaa lapsille pienestä pitäen”, pitää tehostaa.

Tällaisessa lapsiin jo pienestä pitäen kohdistetussa nykymuotoisessa seksuaalikasvatuksessa on kyse juuri siitä päiväkodeissa ja kouluissa harjoitetusta YK-johtoisesta kokonaisvaltaisesta lasten radikaaliseksualisoinnista, josta professori Tapio Puolimatka on ansiokkaasti kirjoituksissaan varoittanut ja johon viittaan esimerkiksi artikkelissani ”GCM-sopimus edistää globalistista YK-radikalismia” Oikeassa Mediassa 5.1.2019.   

Toisin sanoen, Laajapuron mukaan, paras ratkaisu korostuneesti islamilaiseen maahanmuuttajataustaan liittyvään raiskausepidemiaan Suomessa on YK-radikaalihenkisen sekä Seta- ja Sexpo-sisältöisen antikristillisen seksuaali-ideologian opetussuunnitelmapohjainen pakkosyöttö päiväkodeissa ja kouluissa yhdistettynä pääosin islamilaisista maista Suomeen kohdistuvaan massamaahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen.

Entistäkin radikaalimmin rajattomaan yksilökeskeiseen mielihaluntyydytysoikeuteen ja nautinto-oikeuteen perustuvaa seksuaalikasvatusta Suomen kouluihin ja entistäkin rajattomampaa ja pääosin islamilaista Lähi-idästä ja Afrikasta kohdistuvaa massamaahanmuuttoa Suomeen? Tämäkö on vastuullisin, älykkäin ja humaanein resepti suomalaisten ja etenkin suomalaisten naisten ja lasten turvallisuuden ja fyysisen koskemattomuuden takaamiseksi ja vahvistamiseksi?

Tosiasia on se, että jokainen, joka pitää Suomenkin nyt hyväksymää YK:n GCM-sopimusta ja muita sen kanssa samalinjaisia sopimuksia hyvinä, tarpeellisina ja kannatettavina, joutuu samalla kannattamaan ja pitämään suomalaisten ja varsinkin suomalaisten naisten kannalta hyvänä edellä mainittua Niina Laajapuron suosittelemaa ”avoimet rajat maahanmuutolle + seksuaaliradikalismia pikkulapsillekin” -reseptiä.

Halusimme tai emme, olimme tästä selvillä tai emme olleet, pidämme tästä tosiasiasta tai emme pidä, tosiasia on kuitenkin se, että GCM-sopimukseen sitoutuminen sisältää sekä ihmisoikeuspohjaisen sitoutumisen avointen rajojen massasiirtolaisuuden edistämiseen että yhtä ihmisoikeuspohjaisen sitoutumisen naisten oikeuksien ja lisääntymis- ja seksuaaliterveysoikeuksien edistämiseen, yhtä hyvin siirtolaisten itsensä keskuudessa kuin kaikkialla siellä, mistä, minkä kautta ja mihin massasiirtolaisuus kohdistuu.

Kuten ilmenee Oxfam International -organisaation Women in Migration Network:in “Women’s Rights in Global Migration Policy: A backgrounder towards the Marrakech Women’s Rights Manifesto” -paperista 19.11.2018 ja joulukuussa 2018 Marokon Marrakechissa tapahtuneen GCM-siirtolaisuussopimuksen hyväksymisen yhteydessä lanseeratusta Marrakech Women’s Rights Manifesto -julkilausumasta eli Marrakechin naisten oikeuksien manifestista, naisten oikeuksilla ja lisääntymis- ja seksuaaliterveydellä tarkoitetaan tässä GCM-asiayhteydessä myös LGBTIQ-naisten ja tyttöjen ja ylipäätään gender-agendan asian sateenkaari-ideologista ajamista sekä vapaata aborttioikeutta.

GCM-sopimus velvoittaa julkiset toimijat – kuten julkiset koulut – ja julkisen terveydenhuollon edistämään näiden gender- ja sateenkaariseksuaalioikeuksien käytännön toteutumista.

Jokainen, joka peukuttaa pehmeästi mutta erittäin vaikuttavasti sääntelevän GCM-sopimuksen puolesta, kannattaa paitsi avointen rajojen massamaahanmuuttoa Suomeen myös Setan sateenkaari- ja gender-ideologian vahvistumista Suomen päiväkodeissa ja kouluissa.

Ja jokainen tällainen peukuttaja kannattaa samalla Oulussa ja muuallakin Suomessa koetun kaltaisten tuhoisien ilmiöiden lisääntymistä, jollainen on väistämättömänä seurauksena varsinkin siitä, jos suomalaiset lapset, nuoret ja etenkin tytöt kasvatetaan omaksumaan rajaton seksuaalimielihyväradikalismi ja että heidät samalla altistetaan rajattoman islamilaisen massamaahanmuuton vaikutuksille.

Tarvitsemme nyt ehdottomasti rajojen puolustusta: sekä arvokonservatiivisten rajojen puolustusta että kansallisvaltiomme rajojen puolustusta.

Rajaton maahanmuutto on tuhoisaa Suomelle ottaen lukuun senkin tosiasian, että Suomen poliisi on jo pitkään toiminut voimiensa äärirajoilla. Globalistista monikulttuurisuus- ja maahanmuuttoideologiaa sitovana ohjeenaan pitävä Suomen poliittinen eliitti on sallinut Suomen poliisin ajautua vastaavaan kriisitilaan kuin missä Ruotsin poliisi on jo pitempään ollut.

Poliisilla ei ole riittäviä resursseja tehtäviensä hoitoon, kuten ilmenee Sami Kosken Iltalehden 12.1.2019 artikkelista ”Poliisit kertovat: Näin rikosilmoituksia ’tapetaan’ ja tilastoja kaunistellaan – ’Vaiettu salaisuus’”. Iltalehden poliiseille tekemän laajan kyselyn tuloksia selostava artikkeli päättyy erään poliisivastaajan inhorealistiseen pohdintaan:

”En voi kuin ihmetellä, miksei poliisin resursseja lisätä tuntuvasti. Mitä pitää tapahtua ennen kuin ongelmiin herätään? Pitääkö järjestyksen romahtaa? Kuinka monen ihmisen pitää kuolla? Kuka ottaa vastuun siinä vaiheessa, kun tämä järjettömyys koituu kohtaloksemme?”

Tämän pohdinnan inhorealistisuus selviää viimeistään silloin, kun samalla lukee myös 13.1.2019 julkaistun Mika Koskisen Iltalehden näkökulma-artikkelin ”Suomi maksaa nyt kallista laskua sinisilmäisyydestään – turvapaikanhakijat ovat kansallinen turvallisuusuhka”.

Tällainen kansallinen turvallisuusuhka on syntynyt Suomeen siksi, koska Suomen hallitus on halunnut, varsinkin syksyllä 2015, ehdottomasti sitoutua Suomen ja suomalaisten turvallisuuden kannalta vaarallisiin YK-globalistisiin sopimuksiin ja niiden perusoikeusfundamentalistisiin tulkintoihin. Uskollisuus tämän ideologian uskonkappaleille on mennyt Suomen rajojen ja suomalaisten turvallisuuden takaamisen edelle.

Vuoden 2015 sisäministeri ja nykyinen valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo – Verkkouutisten 17.1.2019 päivätyn Juha-Pekka Tikan artikkelin ”Petteri Orpolta kysyttiin syksystä 2015: Tämän takia rajalle ei voitu pistää puomia” mukaan – suoraan, että sopimukset ja ”oikeusoppineiden” ja ”asiantuntijoiden” niille antamat arvovaltaiset tulkinnat estivät Suomen länsirajan yli vyöryneen invaasion torjumisen.

Eli: invaasiota ei torjuttu siksi, koska ei kyetty tai ei voitu, vaan siksi, koska ei haluttu torjua. Viitatun Verkkouutisten artikkelin mukaan Petteri Orpon ”omatunto ei kolkuta” edelleenkään vuoden 2015 syksyn toimista. Orpo pitää siis edelleen maahanmuutto- ja siirtolaisinvaasion torjumattomuutta oikeana ihanteena, täysin riippumatta siitä, mitä se reaalimaailmassa tuo suomalaisille tullessaan.

Niitä taustoja, joihin tällainen Suomen kansallisvaltiollisen olemassaolon, suomalaisten fyysisen turvallisuuden ja suomalaiskansallisen kristillisen kulttuurin tulevaisuuden kannalta täysin tuhoisa asennoituminen perustuu, valaisee erittäin osuvasti dosentti Olli Pusa 17.1.2019 Oikean Median artikkelissaan ”Uutta turvapaikanhakija-aaltoa valmistellaan”.

Pusan tekstissä esiin nousevien tosiasioiden valossa seuraavat kaksi 15.1. ja 19.1.2019 päivättyä Suomen Uutisten linkkiviitettä ovat sisällöiltään perustellun osuvia: ”Huhtasaari brittitoimittajan erikoishaastattelussa” ja ”Halla-ahon viesti jokaiselle suomalaiselle: ’Millainen kansa antaa tämän tapahtua itselleen?’”.      

Perustellun osuvia linjauksia molemmat linkitetyt tekstit sisältävät myös kaiken sen nojalla, mitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus vuodelta 1948 raamattuviitteineen opettaa kristillistä siveellisyyttä koskevan osansa kohdissa 96, 97 ja 98, jotka käsittelevät niitä isänmaahan, valtioon ja kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä päämääriä, joita kristityn tulee isänmaalliskansallisesti edistää maallisen regimentin saralla.  

 

Kommentoi "Oulun seksuaalirikokset ja avointen rajojen maahanmuutto"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   _____  _  _  _  _   ______ 
| __ \\  | ___|| | | | || | || | || /_  _// 
| | \ || | ||__  | |/\| || | || | || `-| |,- 
| |__/ || | ||__  | /\ || | \\_/ ||  | ||  
|_____//  |_____|| |_// \_|| \____//   |_||  
 -----`  `-----` `-`  `-`  `---`   `-`'  
                         
 
 

36 kommenttia "Oulun seksuaalirikokset ja avointen rajojen maahanmuutto"

Sivu 1/3

Ikävä ihminen? 20.1.2019 12.23

Kysyisin sinulta, Juha Ahvio:

1. Pitäisikö Suomen pistää siis täysin rajat tukkoon?

2. Onko näissä tapahtumissa yhtään MITÄÄN vastuuta noiden nuorten vanhemmilla? Olisiko kodeissakin ehkä HIEMAN syytä pohtia nuorten toiminnan edes jonkinlaista seuraamista? Tällä EN tarkoita sitä, että nuorte olisivat syyllisiä, mutta olisiko asioita syytä mikettiä joskus myös kodeissakin? Sen verran olen Oulustakin kuullut opettajina työskenteleviltä tutuiltani, että tiedän kodeissakin olevan pienen pohdinnan paikan.

3. Auttaako jälkiviisaus kovastikin vahingon kärsineitä?

4. Miten Patmoksen säännöt suhtautuvat politikointiin, joka on täällä jatkuvaa?

Jukka mikkola 20.1.2019 18.34

Voi pyhä (?) yksinkertaisuus!
Ei kai rajojen täydestä sulkemisesta ole ollut puhetta, ainakaan tietääkseni.
Ei myöskään vanhempien (nykyään kai pitäisi sanoa: huoltajien/huoltajan) vastuusta kertominen ole Patmoksen aihepiirissä tuntematon.

Jälkiviisaudella on kaksi merkitystä: oppiminen, kuten me opettajat kai ymmärrämme. Ehkä voimme vastaavan välttää tulevaisuudessa.

Oikea Jälkiviisaus voi myös uhrin tilannetta helpottaa, jos sellainen vääryyden muoto, jota hän on kokenut, julkisesti yleisellä tasolla "tuomitaan" ja uhri voi paremmin ymmärtää, että hän itse ei oli syyllinen vaan harhautettu.

Pohdiskelu ja erilaisten näkemysten esiintuominen on kristillistä perinnettä.
Melkoista politikointia näyttää EVLUT-kirkon (järjestöjen) toiminta ja toisinaan viestintäkin sisältävän. Joten ei tämä sinänsä kummallista ole. Samaa mieltä ei tarvitse olla, ei Ahvio "Paavin" asemassa ole, eri mieltä voi olla. Mutta aito suvaitsevaisuus tuntuu olevan KOVIN vaikeaa, vaikka siitä kyllästymiseen asti toitotetaan.

Liisa K 21.1.2019 5.59

Pientä toivoa toivottomuuteen tuo se, että laajalevikkiset valtamediaa edustavat iltapäivälehdet ja osin jotkut päivälehdetkin ovat jo alkaneet herätä todellisuuteen! Olkoon motiivina sitten vaikka vain lehden myyminen, niin joka tapauksessa niiden otsikoiden myötä - toivottavasti - hyväuskoiset kansalaisetkin alkavat ymmärtää ettei keisarilla ole toviin ollut vaatteita lainkaan. Ehkäpä jaksetaan kiinnostua myös toisinajattelevien vastamedioista.

Poliisin vihapuhetta valvovat resurssit netissä pitäisi välittömästi vapauttaa normaaliin kenttätyöhön, sinne missä rikoksia oikeasti tapahtuu, ihmisten turvallisuutta valvomaan. Onneksi poliisikunnalla on sentään omatunto tallella. Muu virkamieskunta, maan ylintä johtoa myöten ja sen johdolla näyttää olevan EU:n isojen poikien vietävissä kohti antikristillistä liittovaltiota.

riku 21.1.2019 5.59

Ikävälle ihmiselle!

Sinua huolettaa rajojen sulkeminen, mutta et ole huolissasi siitä että Suomen itä raja on kiinni. Siellähän on tulli passin tarkatuspisteineen.

Erkki Hänninen 22.1.2019 6.19

Pieni pyyntö Patmokselle: Perussuomalainen populistinen puoluepolitikointi pois Patmoksen palstoilta. Kiitos ja siunausta!

IlkkaT.O. 22.1.2019 6.19

Establishmentin kupletin juoni Suomessa on selvä: Oulun tapahtumat vahvistavat tämän käsityksen: Päivitellään ja annetaan "puolueiden johtajien arvovallan" nimissä suuria lausuntoja, joissa luvataan mahtipontisia, mutta kosmetologisia ratkaisumalleja ongelmaan. Sivulauseissa sitten jo vedotaankin kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen tekemiin sitoumuksiin. Lopulta Eliitin ja FakeNews:n "asiantuntijat" Scheinin & K:nit ilmoittavat mahdottomuudeksi muuttaa nykyisin voimassa-olevia sopimuksia ja käsityksiä. Ei tullut yllätyksenä, ei.
Oikeastaan enää pikanttina lisänä tähän ratkaisumalliksi tuli esille pääministeri Sipilän ehdotus imaamien asettaminen opettajiksi. Onko Rauhan sanan jäsen Sipilä nostanut Koraanin ja Muhammadin opetuksen Raamatun rinnalle eettiseksi ohjenuoraksi? Islam, rauhan uskonto?
Edelleen ihmetyttää hiljaisen enemmistön -koostuen pääasiassa Evl.kirkon piiriin kuuluvista - antautumisesta ehdoitta marxistis-kulttuuristen vasemmisto-tuulenpuuskien heiteltäviksi.

IlkkaT.O. 22.1.2019 6.19

Miksi FakeNews ei halua kertoa suomalaisille raiskaajien yhteistä nimittäjää: islamilaisuus.
Nyt on äänestäjien syytä ottaa selvää, kuka poliitikoistamme on puhunut mitä ja milloin.
Merkille pantavaa on myös huomioida Halosen ja feministien haluttomuus ulostuloon Oulun raiskaustapauksissa. Yleensä siltä laidalta pesee ja linkoaa - ja likaiseksi jää. Mahdollisesti poliittinen korrektius syynä?

KYLMÄNEN ANA MARIA 22.1.2019 6.19

On kyllä ikävä , koska ei kukka reagoi , ennen kun jotain vakavan tapahtu .
On ehkä enemmän lämminlyönti.
Ei kukkan kiinosta oikeasti mistä kun itsestäni .
Jumala tule tekemaan parannuksia .

Annikki Salo 22.1.2019 11.23

Jumalan Sana sanoo: "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa." (Room.13:10). Jumala on Rakkaus (1Joh.4:8) ja Raamattu on kokonaan totuus (Ps.119:160). Kristinusko - usko Jumalaan ja Jeesukseen - on ainoa oikea usko. Mutta kaikki pahuus, pakanauskonnot ja niiden vaikutukset maailmassa ovat sielunvihollisen vaikuttamaa. Niinpä meidän tulee Jumalan avulla puolustaa uskoamme, maatamme ja kansaamme pahuudelta ja julistaa evankeliumia kaikille. Jumala meitä auttakoon näissä lopun ajan vaikeuksissa!

Ikävä ihminen? 22.1.2019 18.46

Koetetaanpas nyt palata asiaan.

Jukka. Jälkiviisastelu ei auta mitään, jos se perustuu vain kaiken vastustamiseen. Kun julistaa erilaisten asioiden vääjäämättä johtavan ongelmiin, ennustus väkisinkin toteutuu jossakin vaiheessa. Esim. maahanmuuttokeskustelun suhteen ei tarvitse olla suurikaan ajattelija käsittääkseen väistämättä seuraavan ongelmia.

Opettajana, vanhempana ja rationaalisesti asioita käsittelevänä realistina ymmärrän hyvin näiden asioiden monimutkaisuuden ja VARSINKIN sen, että julkisuudessa kerrotaan asioista vain pieni osa. Varsinkin lööppeihin keskittyvät iltapäivälehdet ovat kaikkea muuta kuin ainoan oikean ja lopullisen tiedon lähde. Sama koskee ikävä kyllä tätä Patmoksen blogiakin.


Evlut kirkko ei tosiaankaan politikoi samoin kuin vaikkapa nyt sitten Patmoksen Ahvio. Olettaisin sinunkin kykenevän asian hahmottamaan. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten Patmoksen säännöt politikointiin suhtautuvat. Omituista, että tähän kysymykseen ei saa Ahviolta itseltään yksiselitteistä vastausta.

Ilkka. Älä viitsi höpöttää.

Annikki Salo. Sinulla on outo käsitys keskustelusta. Niin ihanaa kuin uskonnollinen julistaminen onkin, sille on oma paikkansa.

Liisa K 23.1.2019 6.00

Ikävä ihminen.

Annikki Salo on vapaa perustelemaan sanottavansa Raamatulla, sopii tänne oikein hyvin!

Tässä kirjoituksensa viimeisessä kappaleessa " Perustellun osuvia linjauksia..." Juha Ahvio kyllä antaa vastauksen "politikoinnilleen". Kristittyinä meillä kaikilla on siihen oikeus ja velvollisuuskin. Jää se jälkiviisastelukin vähemmälle kun toimitaan viisaasti silloin kun on sen aika.

IlkkaT.O. 23.1.2019 6.00

Heikkoa ikävä, heikkoa on argumentointisi; ei missään Suomen kirkkokunnista politikoida - valitettavasti - niin paljon kuin Evl.kirkossa, esim. vaikkapa 'kirkkoneuvostot'. Montako poliittista puoluetta niihin osallistuu joka kerran vaaleissa? Yleensäkään, Raamatun muikaan hengellisiin virkoihin ei valita vaaleilla, Raamattu kertoo oikean menettelytavan, joka on sinulle täyttä hebreaa.
Sanot olevasi opettaja? Sanomisesi, syyttelysi ja muiden kommentoijien halveksuntasi kertoo jotain ihan muuta: olet osittain päivitetty versio Pirkkalan koulukokeilun opettajainhuoneen reliikistä. Naurettava 'narratiivisi' tuo sinusta parhaimman puolesi esiin: suvaitsemattoman suvakki-ulvonnan, johon muiden tulisi tyytyä.

Taisto 24.1.2019 6.10

ILkka T.O ym. Minusta olisi tietää, että onko Jeesuksen ja Paavalin ihanteet kuinka tärkeässä roolissa dialogissa. Ei Jeesuskaan koko ajan uhonnut tai Paavali möykännyt, mutta jotenkin tuntuu, että kristilliset hyveet mistä ”hengen hedelminäkin” puhutaan, voisivat keskustelussa enemmän de facto olla olemassa. Pirkkalan koulukokeilujutun linkittäminen tänne ja tähän oli aika heikko linkki, koska se vaatisi pikkusen analyyttisempää ja asiantuntevampaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Pelkkä ”stallarileiman” lyöminen kertoo jo sanojastaan aika paljon: keitä muuten olivat ”stallarit” ja mitä tarkoittaa fake media? Edelleen odotellaan niitä faktoja ja asiallista dialogia, ei uhoa ja turhia kärjistyksiä.

Ikävä ihminen? 24.1.2019 6.10

Liisa...

Mitä vain voi YRITTÄÄ perustella Raamatulla, mutta eri asia onkin sitten se, ovatko ne perusteluyritykset edes pikkiriikkisen vertaa kestävällä pohjalla. "Raamatulla päähän lyöminen" myöskään ei vie keskustelua eteenpäin. Kun yritämme keskustella monimutkaisista nykypäivän ilmiöistä asiaperusteisesti ja -pohjaisesti, hengellinen julistus näyttää kovasti hyödyttömältä.

Ilkka.

Ei ole millään lailla uutta, että olemme eri linjoilla. Sinun maailmassasihan sanoman ydin on kuin Persujen oikean äärilaidan julistuksesta höystettynä jenkkityylisellä fundamentalismilla, joten ei ole tosiaankaan outoa havaita, että määrittelet ilmeisesti minut lähinnä kommunistiksi, joka haluaa kumota laillisen yhteiskuntajärjestelmän. Jos eläisimme jotakin muuta aikakautta, juttusi uppoaisivat ehkä otolliseen maaperään. Nykypäivänä mustavalkoiset kärjistyksesi lähinnä ihmetyttävät ja jossain määrin jopa säälittävätkin.

Kun uskonnollinen yhteisö laajenee suuremmaksi kuin muutama ihminen, sitä AINA johtaa joku. Evlut kirkon tapauksessa johto sentään valitaan vaaleilla, jossain määrin demokraattisesti. Kun katsomme muita yhteisöjä, tilanne on toinen. Eipä Patmoksessakaan taida riviLAHJOITTAJAN ääni juuri kuulua. Vai, oletko eri mieltä? Yhä EDELLEENKIN minulta on vastaus kuulumatta kysymykseeni siitä, miten Patmoksen säännöt suhtautuvat eri toimintalajeihin. Miten on? Tiedätkö SINÄ, miten asiat ovat?

Raamattu sanoo mitä sanoo. Se on oman aikansa ja taustansa kuva. Me emme elä siinä maailmassa, joka Raamatun saati sen tekstit synnytti. Tämän päivän palveluyhteiskunta toimii tyystin toisin kuin Raamatun aikojen valtakunnat. Luulisin SINUNKIN oikein kovan harkinnan jälkeen huomaavan erot.

Uskontoihin on aina liittynyt poliittinen ulottuvuuskin. Siitähän kyse on Patmoksen julistuksessakin: Suomi vuonna 2019 vain yksinkertaisesti EI toimi samoin kuin Suomi vuonna 1800-luvulla tai Israel Raamatussa kuvattuina aikoina. Tämä on eri maa. Meidän hallintojärjestelmämme on erilainen. Ajatus siitä, että maallistunut ja ennen kaikkea pitkälle koulutettu väestö alkaisi normittaa elämäänsä jonkin pienen marginaaliryhmän mielipiteen mukaan on järjetön. Jos et havaitse tosiasioita, TUTUSTU niihin. Älä rakenna kuvaasi maailmasta sen varaan, mitä luet täältä tai vaikkapa mainiosta MV-lehdestä. Opiskele. Tutki todellisuutta!

Minä EN vaadi ketään yhtymään yhtään mihinkään "ulvontaan". Suosittelen ihmisiä AJATTELEMAAN.

Liisa K 24.1.2019 20.29

Taisto / Ikävä ihminen

Tämä on kristillisen lähetyssäätiön sivusto. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että täällä esitetään mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka perustuvat Raamattuun. Se tuottaa tietynlaista ajattelua. Kysymys on erilaiselta arvopohjalta nouseviin kannanottoihin kuin mitä täällä jotkut kommentoijat edustavat.

Mutta, ettei saisi perustella kristillistä näkemystään Raamatulla. Se katsotaan julistamiseksi. Me emme saisi olla samaa mieltä kuin Juha Ahvio, uhota ei saa, eikä kärjistää. Niinpä niin, joku onkin joskus todennut että me kristityt olemme se viides evankeliumi.
Enemmän ja huomattavasti hyödyllisempää olisi lukea niitä neljää muuta. Mutta pirukin lukee siksi, että saisi syyn solvata. Ikävällä tavalla.

Ei nämä näkemykset juurikaan kohtaa. Ei vaikka kuinka jankuttaa. Herää yksi kysymys: eihän arvon herroilla vain ole tarkoituksena yrittää käännyttää täällä muita?