2019-02-08 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Isänmaa tänään on ohjelmasarja, jossa käsittelen suomalaiskansallisen aatteen eli fennomanian historiallisia raamatulliskristillisiä ja isänmaalliskansallisia juuria. Sarjan ensimmäisen osan ensi-iltalähetys on lauantaina 16.2.2019 klo. 20.00., Radio Patmoksen taajuuksilla. Uusinta lähetetään... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1282/isanmaa_tanaan_-ohjelmasarja_alkaa_radio_patmoksen_taajuuksilla Patmos article
Juha Ahvio
8.2.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Isänmaa tänään -ohjelmasarja alkaa Radio Patmoksen taajuuksilla

Isänmaa tänään on ohjelmasarja, jossa käsittelen suomalaiskansallisen aatteen eli fennomanian historiallisia raamatulliskristillisiä ja isänmaalliskansallisia juuria. Sarjan ensimmäisen osan ensi-iltalähetys on lauantaina 16.2.2019 klo. 20.00., Radio Patmoksen taajuuksilla. Uusinta lähetetään seuraavan viikon torstaina klo. 20.30.  

Isänmaa tänään -ohjelmasarjassa haluan muistuttaa, että Jumala ja isänmaa ovat historiallisesti olleet suomenmielisyyden eli fennomanian ja sen myötä Suomen kansan perusarvoja ja että yhä edelleen kodin, uskonnon ja isänmaan tulisi olla meidän perusarvojamme.   

Sarjassa on kahdeksan osaa, jotka jäsentyvät seuraavasti:

Ensimmäisessä ja koko sarjaan johdattavassa osassa käsittelen suomenmielisen fennomanian filosofisia ja teologisia juuria, jotka voidaan tiivistää Martin Lutherin (1483–1546), Johann Gottfried Herderin (1744–1803) ja Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) nimiin. Suomalaisen kansallismielisyyden ja suomenmielisyyden juuret ovat luterilaisessa uskonpuhdistusteologiassa, Herderin kulttuurinationalismin filosofiassa ja Hegelin nationalistisessa valtiofilosofiassa.

Toisessa osassa käsittelen suomenmielisen fennomanian ohjelmallisia lähtökohtia, jotka muotoili kirjallisuusmies, historiantutkija ja poliitikko Adolf Ivar Arwidsson (1791–1858). Kolmannessa osassa tarkastelen suomenmielisen fennomanian hegeliläistä valtiofilosofiaa siten kuin sen oli sisäistänyt filosofi ja valtiomies Johan Vilhelm Snellman (1806–1881).

Neljännessä osassa käsittelyn kohteena on Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kokoaja ja kielentutkija Elias Lönnrot (1802–1884). Viidennessä osassa esillä on Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) ja se kansallismielinen suomalainen eetos, jonka kohtaamme väkevänä Vänrikki Stoolin tarinoissa.

Kuudennessa osassa aiheena on kirjailija, runoilija ja historioitsija Zachris Topelius (1818–1898) ja hänen Maamme kirjansa, jonka vaikutus Suomen kansan itseymmärrykseen suomalaisuuden luonteesta on ollut ratkaisevan tärkeä.

Seitsemännessä osassa tarkastelen fennomaanista konservatismia sellaisena kuin sitä edusti historioitsija, professori ja poliitikko Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–1903). Kahdeksannessa osassa tarkastelun kohteena on fennomaaninen konservatismi sellaisena kuin sitä edusti poliitikko ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Agathon Meurman (1826–1909).

Kuten teologian tohtori Pasi Jaakkola erittäin osuvasti kirjoittaa vuodelta 2011 peräisin olevan uskonnonpedagogiikan väitöskirjansa Topeliaaninen usko: Kirjailija Sakari Topelius uskontokasvattajana sivuilla 57–58:

”On ilmeistä, että kansallisuusaatteen synnyssä uskonto on ollut merkittävässä osassa. Tämä myös näkyy keskeisten nationalistifilosofien Johan Gottfried Herderin (1744–1803), Johann Gottlieb Fichten (1762–1814) ja Friedrich Hegelin (1770–1831) ajattelussa. Heidän nationalistiset teoriansa pohjautuivat teologialle. Tämä soveltui mainiosti idealistiseen kantilaiseen filosofiaan, jota he kaikki kehittivät eteenpäin, sekä luonnollisesti heidän henkilökohtaiseen uskonnolliseen maailmankuvaansa. Pietistisestä kodista tullut Herder jopa toimi luterilaisena pastorina. Sama ilmiö on havaittavissa suomalaisten johtavien nationalistien kohdalla. Yhdessä kansallisuusaatteen ohella heidän sydämessään paloi uskon tuli.”

”Uskontoa ei voinut erottaa heidän kansallisesta filosofiastaan.  Se ei ollut vain sen elimellinen osa, vaan he perustivat filosofiansa sille. Suomalaisuusliikkeen pääideologit Snellman ja Yrjö-Koskinen olivat pappissuvun kasvatteja, joille usko oli tärkeä asia. Snellman oli jopa alun perin pappisseminaarilainen. Vuorostaan liikkeen popularisoijat Runeberg, Topelius ja Lönnrot, joista jälkimmäisin oli vielä merkittävä suomen kielen kehittäjä, olivat kaikki tunnustavia kristittyjä. He myös ansioituivat virsirunoilijoina, joiden hengentuotoksia löytyy vuoden 1986 virsikirjastakin lukuisia. Nationalismi ja uskonto kiinnittyivät siis jo yhteen keskeisten ideologien persoonan tasolla.”

Koti, uskonto ja isänmaa ovat historiallisesti nivoutuneet erottamattomasti yhteen suomalaiskansallisen fennomanian konservatiivisessa aatteessa ja käytännössä. Jumala ja isänmaa ovat ajasta aikaan kestäviä perusarvoja.

Isänmaa tänään -ohjelmasarja on kuunneltavissa Radio Patmoksen taajuuksilla, lauantaista 16.2.2019 klo. 20.00 alkaen.

 

Kommentoi "Isänmaa tänään -ohjelmasarja alkaa Radio Patmoksen taajuuksilla"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  __  __  _  _   ___       
 /_  _// \ \\/ // | | | ||  / _ \\  ____  
 `-| |,-  \ ` // | |/\| || | / \ || |  \\ 
  | ||   | ||  | /\ || | \_/ || | [] || 
  |_||   |_||  |_// \_||  \___//  | __// 
  `-`'   `-`'  `-`  `-`  `---`  |_|`-`  
                     `-`   
 
 

22 kommenttia "Isänmaa tänään -ohjelmasarja alkaa Radio Patmoksen taajuuksilla"

Sivu 1/2

Annikki Salo 8.2.2019 18.23

Kiitos Jumalalle ja Juha Ahviolle tästä uudesta opetussarjasta! Tätä tukee Raamatun Sana 5Moos. 32:8,9. Jos emme arvosta kotimme, kristillisen uskomme emmekä isänmaamme todellisia arvoja, olemme eksyksissä. Mitä enemmän luovutaan Raamatun Sanasta, sitä raaemmat lait säädetään. Abottilaki rikkoo vakavasti käskyä "Älä tapa" vastaan. Setan ajama uusi avioliitolaki rikkoo Jumalan luomistyön kauneuden ja vahingoittaa lapsia ja nuoria ja myös aikuisia epänormaalilla sekavuudella, sillä synnin itsekkyydessä ei koskaan ole tasa-arvoa. Jos eutanasialaki tulee voimaan, raaistuu kansamme yhä enemmän.
Raamattu puhuu lopunajan luopumuksesta (2Tess.2:2,3) ja se on totta jo tänään.

Johannes 8.2.2019 18.23

Dosenttimme jatkaa psykoottista valistamistaan.

Annikki Salo 9.2.2019 8.27

Johannekselle ystävällisesti: Psykoottinen on sielun hämmentämistä. Mutta Juha Ahvion hengelliset kirjoitukset ohjaavat ihmisiä Jumalaa kohden. "Jumala on Rakkaus" (1Joh.4:8). Jumala on luonut Sinutkin ja Jeesus on kuollut Sinunkin syntisi sovittaen. Jokaisen ihmisen syvin tarve on löytää syntien anteeksiantamus ja rauha Jumalan armossa ja päästä Taivaan Kotiin.

Ikävä ihminen? 9.2.2019 14.03

Minua ihmetyttää se, että täällä Patmoksen blogeissa kukaan ei näytä ottavan kantaa sen enemmän ongelmiin vanhusten hoidossa kuin päiväkotienkaan puolella. Kovasti täällä julistetaan milloin mitäkin ja Aihvio jaksaa omia kirjojaan ja ohjemiaan mainostaa.

Ketään eivät tunnu kuitenkaan kiinnostavan minusta varsin epäkristillisin ja kovin ottein voittoa tavoittelevat toimijat omassa kotimaassamme. Miksi eivät?

Voisitteko te Patmoksen ystävät nyt lausua jotakin asiasta? Olisiko Ahvionkin ehkä syytä ottaa kantaa tähänkin aiheeseen, koska yhteiskunnallisesta ongelmastahan kysymys on? Eikö vanhusten asema lainkaan kiinnosta teitä isänmaan asialla olijoita?

Vai, ei kai jutun ydin ole se, että kun opin ydin tulee USA:N Raamattuvyöhykkeeltä, voiton tavoittelu keinoja kaihtamatta onkin ihan kunnon kristillinen hyve?

Ikävä ihminen? 9.2.2019 14.03

Enpä malta olla Anikkki kommentoimatta tekstiäsi...

Onko se sinusta kovastikin kristinuskon pariin ohjaavaa, kun Ahvio mainostaa omia kirjojaan ja ohjelmiaan päivästä toiseen ja puhuu ihan selkeästi politiikkaa täällä päivät pääksytysten? Erikoisen kristillistä?

Entä tiedätko SINÄ, miten Patmoksen säännöt suhtautuvat politikointiin?

Taisto 9.2.2019 20.47

Ikävä ihminen etc. Itsekin ihmettelin the bible belt tyylistä republikaanipolitikointia. Voi olla käsky olla sanomatta väärää todistusta lähimmäisestä tulkitaan joko tarkoitushakuisesti tai muuten kummallisesti. Luulen, että fake news pelko voi olla myös taustalla, kun joutuisi todennäköisesti turvautumaan maamme riippumattomaan ja monin paikoin myös ammattitaitoiseen mediatuotantoon, kuten yle, HS, MTV etc. Voi olla että fake news kammoisilla on sittenkin jokin "salainen" gnosis arkijournalismin sijaan.

NN 10.2.2019 8.47

”Ikävä Ihminen?” lähettelee toistuvasti kysymyksiä Patmoksen suhtautumisesta politikointiin ja sen sallimiseen.

”Ikävä ihminen?”, koska aiemmin olet kertonut olevasi ev.lut.kirkon jäsen, rohkenen ihmetellä ilmiselvästi kielteistä suhtautumistaan politikointiin, mikä on osa normaalia elämää.

Vaikka emme kristittyinä ole maailmallisia, emme ole irrallaan yhteiskunnasta vaan meidän tulee hoitaa omat maalliset leiviskämme ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, kukin asuinkaupungissaan asuinpaikkansa parhaaksi. Tämän kertoo Raamattu.

Ihmettelen, mistä uskoa koskevien opinkappaleidesi opetus on peräisin. Miksi et tunne ihan tavallisia uterilaisia opetuksia?

Itse tiedän Suomessa vain yhden täysin politiikkakielteisen lahkon, ja se on Jehovan todistajat. Heidän järjestönsä kieltää kaiken politiikkaan osallistumisen, jopa äänestyksen. Onko loppujen lopuksi kaikki tuntemasi Raamatun opetus todellisuudessa vain hataria mielikuvia heidän opetuksestaan lapsuudessasi?

Se nimittäin selittäisi hämmennyksesi kristinopin suhteen ja sen, miksi kuvittelet, että lähetyssäätiössä työskentelevä ei saisi osallistua politikkaan. Lapsuutesi selittäisi myös vihamielisen asenteesi ja ärtymisherkkyytesi perinteitä ja alkuperäistä luterilaista opetusta kohtaan, mitä Ahvio nimenomaan hyvin usein puhetilaisuuksissaan (ja radio-ohjelmissa) painottaa jopa painokkaammin kuin blogikirjoituksissa (joissa ne usein tiedettäväksi oletetun oloisesti taustalla).

Patmos on useiden kristillisten suuntauksien yhteinen lähetysjärjestö (pieni Patmoksen sivujen tutkiminen kertoo sen). Sillä ei siis ole mitään tekemistä ei-kristillisiksi katsottavien lahkojen kanssa, joilla voi olla moniakin kieltoja, joita Raamattu ei tunne.

aloite/3831 10.2.2019 8.47

”Ikävä ihminen?”, etkö tiedä, että kaikki kristilliset kanavat täydentävät toisiaan?

Patmoksessa eri toimijat keskittyvät selvästi eri asioihin. Et ole kuunnellut Radio Patmosta. Onhan siellä käsitelty vanhustenkin hätää useita kertoja jo aikoja sitten.

Lisäksi aihetta käsittelevät myös muut kristilliset toimijat. TV7:lla Konservatiivisissa uutisissa annettiin jopa linkki kansalaisaloitteeseen, jolla voi vaikuttaa vanhusten olojen parantamiseen hoitolaitoksissa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3831/

Aloite kannattaa ilman muuta allekirjoittaa, nyt kun asia on erittäin pinnalla politiikassa, kukaan päättäjä ei kehtaa äänestää tällaista aloitetta vastaan.

Olen varma, että KD-puolue toimii myös vanhusten olojen parantamiseksi samalla tarmolla kuin muut asian esille ottaneet tahot. Miksi ihmeessä Ahvion pitäisi haaskata aikaa asiaan (vanhusten hoidon ja turvan parantaminen)
joka on koko kristilliselle kentälle täysin itsestäänselvä tavoite?

Ahvio on teologian tohtori, dosentti ja tutkija, minusta hänen roolinsa on jo tämän perusteella selkeästi keskittyä erityiskysymyksiin.

Uusi ja erilainen näkökulmahan se tätä blogia lukemaan vetää. Ei Ikävä ihminen olisi ollenkaan tästä blogista kiinnostunut, jos täällä olisi aina vain samat jargonit kuin valtamediassa - tai edes silloin, jos täällä olisi vain tismalleen samat jutut kuin KD-puolueen vaaliohjelmassa tai Kirkko ja kaupunki -lehdessä jne.

Haluat palata palstalle yhä uudestaan ja uudestaan, koska provosoidut lähes jokaisesta jutusta ja haluat välittömästi myös kirjoittaa oman Ahviota vastustavan kommentin - ja erityisesti pyrit väittelyyn joidenkin palstan kommentoijien kanssa omilla kyseenalaisilla keittiöpsykologin härnäävillä konsteillasi. Se on nykyään suorastaan harrastuksesi ja elämäsi mauste.

Jos Ahvion (ja meidän muiden) peräänkuuluttamat perinteiset arvot, jotka yleiskielessä nimetään ”koti, uskonto ja isänmaa” -arvolinjaksi pääsevät valtaan täydessä konservatiivis-kristillisessä merkityksessään, paranee myös kaikkien Suomen hoitolaitosten tila ja tietysti vanhusten asema.

Raamatussa käsketään pitämään huolta erityisesti leskistä, orvoista ja vanhuksista, etenkin oman kansan köyhistä mutta tietenkään muukalaisia ei saa kokonaan unohtaa - ei varsinkaan kärsiviä juutalaisia.

Isän ja äidin kunnioitusta koskevasta käskystä se alkaa ja lukuisat Raamatun kohdat asiaa täydentävät. Jos kykenisimme Jumala ohjekirjaa, Raamattua (Luojan hyvinvointiin, onneen ja terveyteen ohjaava käyttöopas luomilleen ihmiselle), noudattamaan, niin vanhusten hoidon ongelmia sen paremmin kuin päiväkotien ongelmiakaan ei edes olisi päässyt syntymään. Ongelmat tulevat antikristillisyydestä.

IlkkaT.O. 10.2.2019 8.47

Olisi syytä Ahvion sarjan ennakkoon-arvostelijoiden (trollien) tutkia niitä tosiasioita ja utopistisia mielikuvia esitettynä UN21(century) ja 2030 Agendoissa, joita toteuttamalla (on alkanut jo) päästään 'niin ihanaan ihmiskunnan globaalin menestykseen'. Tätä he eivät kuitenkaan tee, ainakaan siinä mielessä, että niistä löytyisi jotakin arvosteltavaa.
Nämä agendat globalismin 'kaikkivoipaisuudesta' koskettavat myös Suomea.
Suomessa em. agendojen mukaisen "kestävän kehityksen" näkyvimpiä promoottoreita on ollut Tarja Halonen kaudellaan. Ja hänen lakeijansa, ml. FakeNews, jotka myös olivat hänen äänestäjiin vaikuttajia. Minkälaista arvomaailmaa hän entisenä Setan vpj:na edustaa? Ei ainakaan Ahvion mainitsemien, ennen itsenäistä Suomea toimineiden suurmiesten arvoja. Voi olettaakin, että "Vanhan valtaajalta" onnistuisisama tänäänkin, Halonen on ollut lähellä YK:n korkeita toimijoita pitkän aikaa urallaan, joten tietoa on täytynyt olla. Lisäksi Halosen ystäväpiiristä yhteispotrettien perustalta löytyy epäilyttäviä henkilöitä. Vähäisin ei ole suomalaisen ritarikunnan korkein arvomerkki, suurristi ketjuineen ja rintatähtineen silmäkirurgi Assadille. Onhan Assadilla toki merkittäviä toimia ihmiselämän ja rauhan puolustamiseksi, sehän on myönnettäessä näin korkeaa kunniamerkkiä ollut itsestäänselvää, unohtamatta silmäkokeita myrkkykaasuilla.
FakeNews Ylen, HS:n ja muiden suurten mediavalehtelu ei ole esittänyt mitään kritiikkiä kyseisiä YK:n agendoja kohtaan. Miksikö ei? Valehtelu puolueellisten toimitusten kautta, jotka käyttävät vain tähän 'ideologiaan' sopivia 'asiantuntijoita', monet esim. Tampereen yliopistosta, itseasiassa paremminkin sen poliittisesta roskaläjästä.
Sama FakeNews'n puolueellisuus kansalliskonservatiiveja, konservatiiviskristillisiä, EU-, YK- ja globalismin-kriittisiä kohtaan: ei anneta näiden puhua asiaansa ja perusteita niille. Sanavapaus on todistetusti menetetty niinkuin Ahvio ja totuudelliset tutkijat aikaisemmin ovat asian todeksi osoittaneet. Prime-time on varattu nyt 'ilmastonmuutokselle'.
Siksikin Ahvion Isänmaa tänään -sarja on merkittävä perustana oikealle arvomaailmalle aikanaan rakennetulle Suomelle, jollaisena se on saanut Jumalalta siunauksensa.
Tosiasiassa sarjan ja yleensäkin konservatiiviskristillisten arvojen, esim. itsenäinen, uskova Suomi, vastustajat tuovat esiin antikristillisen poliittisen ja yhteiskunnallisen käsityksensä, joka perustuu kommunismin utopiaan.
Tarvitsemme fennomanian uudelleen leviämistä Suomen nuorison keskuuteen ja mieliin yhdessä kristillisten arvojen kanssa.

Sari 10.2.2019 8.48

Mielestäni on täysin itsestäänselvää, että kristillisen lähetysjärjestön sivuilla voi käsitellä myös politiikkaa.

Erittäin loistava asia on se, että pitkälle oppinut teologi valottaa tämänpäivän politiikkaa ja maamme asioita Raamatun pohjalta ja kristillisestä näkökulmasta.

Kauan ja hartaasti on varmasti moni muukin odottanut mediaa, jossa konservatiivien kristillisten ääni voisi kuulua. Hienoa, että Patmoksessa kuuluu ja näkyy myös tämä linja.

Siitäkin olen iloinen, että jotain yhteistyötä on TV7:n, Radio Patmoksen ja Radio Deinkin välillä - ainakin lämminmielisen perustajien yhteishaastattelun onnistuin kanavaltanne tässä taannoin kuulemaan. Raamattu-uskollisuus näyttäisi olevan hyvin keskeistä sekä TV7:lla että Patmoksella. Radio Deitä en ole kuullut tarpeeksi, jotta voisin sanoa siitä mitään mielipidettä.

Hyvä kuitenkin, että kristillisyys pääsee esiin useampaa väylää pitkin.

Sekin ilahduttaa, että ihan maallinen media, Oikea Media, antaa tilaa myös konservatiiviskristilliselle äänelle. Moni sitä kautta löytänee tämänkin blogin. OM:lta onkin viisasta koota kaikki perinteisiä oikeistolaisiksi miellettyjä arvoja kannattavat yhteen. Perustajat varmasti tietävät, että tätä maata on rakennettu kristilliselle peruskalliolle, ja niistä arvoista yhteiskuntamme kaikki hyvä on saavutettu.

Ahvion tuotannon fani 10.2.2019 9.03

Kommenteista kirpoaa ajatuksen vastapallo ”Ei se ole keneltäkään pois, jos Ahvio puhuu kristillisen näkökulman konservativismista tai mainostaa omia kirjojaan.”

Jossain pitää mainostaa, oma blogi on siihen oikein hyvä paikka. Luen mielelläni Ahvion kirjoja. Tilaan sekä niitä että tukemisen ja mielenkiinnon vuoksi myös MP3- ja jopa kalliimpia CD-tallenteita hänen puheistaan. Ei ne rahat, ”Ikävä ihminen?” ole sinulta sen erityisemmin pois - en tukisi sinun politiikkaasi kuitenkaan, mainostipa Ahvio kirjojaan tai ei.

Erkki Hänninen 10.2.2019 17.42

Koti ja synnyinmaa, kyllä kiitos. Uskonto ja ”isäm maaline” nationalismi, ei kiitos.

Ikävä ihminen? 10.2.2019 17.42

Kuulkaas nyt.

Täällä olisi ihan jokaisella jotenkin Patmokseen aktiivisesti liittyvällä ihmisellä tilaisuus yksiselitteisesti kertoa yhdistyksen säännöistä. Niin ei tehdä. MIKSI ei?

Uskonnon ja politiikan yhdistäminen Patmoksen tyyliin on ERITTÄIN arveluttavaa. Ainahan politiikka ja uskonto ovat yhteen nivoutuneet, mutta nyt on Suomeen Patmoksen mukana rantautunut ajattelumalli, jonka mukaan "kristityn" on ajateltava asioista tietyllä tavalla. Toisin sanoen, ilmeisesti ihminen siis ei voi olla kunnon kristitty, jos on liiaksi vasemmalle poliittisesti kallellaan tai "suvakki". Myöskin ilmastonmuutos on luultavasti määriteltävä epätodeksi, tai ei ole oikea kristitty?

Ajatus siitä, että Raamatusta löytyisi ohjenuoria Suomessa vuonna 2019 tehtäviin poliittisiin päätöksiin suoralta kädeltä on yksinomaan järjetön. Raamattu ei ole minkään lajin oppikirja. Se on uskonnon pyhä kirja ja ajatus siitä, että 2000 vuotta tai enemmän sitten olisi ymmärretty jotakin nykypäivän poliittisista järjestelmistä on aika lailla mieletön.

Ahvion jutut tulevat helposti havaittavasti USA:n uskonnolliselta äärioikeistolta. Ei tarvitse ola suurikaan guru nähdäkseen tätä. Olisikin mielenkiintoista oikeasti nähdä Ahvion käyttävän OMIA aivojaan ajatusten esittämiseen. Tuolta samasta pohjasta kumpuaa myöskin Trumpin varaukseton ihailu. Oma juttunsa on sitten yhä tanakampi sitoutuminen Persujen ideologiaan ja vaahtoaminen valtamedioista jne. Ajoittain näyttää jopa siltä, että uskonto on pieni sivuseikka ja vain koriste.

Kun täälläkin ajoittain viitataan sosialismiin ja sen negatiivisiin puoliin, voisi olla hupaisaa muutamien teistä tutkia omia puuhia. Huomaatteko MITÄÄN kornia tai peräti koomista siinä, että kun Ahvio sutaisee uuden jutun, esille nousee muutaman "opetuslapsen" kehuva kommentti saman tien? Muistuttaako tuollainen toiminta teitä mistään?

Taisto 10.2.2019 17.42

Jokaisella on ymmärtääkseni oikeus mielipiteeseensä, ja dogmaatikko Ahvion "yhteiskuntakriittistä" agendaa saa myös ihmetellä. Olen vain hieman hämmästynyt tätä dramatisoinnin ja uhkakuvien määrällä hengellisyyden ytimen jauhamista, koska onhan se myös hyvä vallankäytön välikappale, mistä mr Trump fanien raja-aita ja mustavalkokristillistys kumpuaa. Kauhistelukristilisyys on myös hyvä tapa luoda koheesiota muita vastaan. En sitten tiedä, kuinka pitkälle se kantaa. Fake news pelkoiset kun saavat aina aihetta ahdistua, jos ei vihollisia tai parjattavia heti löydykään. Mitähän Jeesus tai Paavali ajattelisivat meidän keskusteluista, ehkä toruisivat vain minua.

Mukava.ihminen 10.2.2019 17.42

Koska elämme kaikki samassa maailmassa jossa pahuus vaikutta, on hyvä että kristityt tietävät missä mennään. Ilman Ahvion kaltaisia julistajia emme tietäisi kulttuurimarxistien yrityksistä murentaa kristillisyyttä palapalalta. Jo raamatun alku ajoista paha yritti yhdistää ihmiset ja heillä oli yksi kieli. Nyt juuri samaa on yrittämässä globalismi ja eu ym.. Kiitos Ahviolle joka selventää näitä asioita meille, suuresta vastustuksesta huolimatta. Tavallaan näiden pahojen asioiden esiintuominen on ehkä poliittistakin, mutta niin sen on oltava koska eihän kristitty voi hyväksyä lasten murhaamista.. ym