2019-03-20 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg "Jumala on antanut kansallemme yhteisen kodin, isänmaan. Hän on antanut kansallemme tehtävän ja johtanut sen vaiheita halki vuosisatojen. Jumalan lahjaa ovat isiltä perityt hyvät tavat, kielemme ja sivistyksemme. Jumala tahtoo, että jokainen kansa saisi elää maassaan rauhassa ja noudattaisi... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1297/rajojen_merkitys_raamatussa Patmos article
Pasi Turunen
20.3.2019
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.

Rajojen merkitys Raamatussa

”Jumala on antanut kansallemme yhteisen kodin, isänmaan. Hän on antanut kansallemme tehtävän ja johtanut sen vaiheita halki vuosisatojen. Jumalan lahjaa ovat isiltä perityt hyvät tavat, kielemme ja sivistyksemme. Jumala tahtoo, että jokainen kansa saisi elää maassaan rauhassa ja noudattaisi vanhurskautta.” (#96. Isänmaa; Kristinoppi 1948)

Usein Suomen hengellistä tilaa miettiessäni olen palannut näihin kristinopin sanoihin vanhassa katekismuksessa, jonka sain reilut parisenkymmentä vuotta sitten eräältä radiokuuntelijalta. Piispa Eino Sormusen 1948 muotoilema kristinoppi ilmaisee tässä kohtaa kauniisti isänmaan merkityksen Jumalan lahjana, yhteisenä kansallisena kotina, jota tulee kiitoksella vaalia

Kristinopin mukaan meidät on uskovina pelastettu palvelemaan (85) iloisin ja vapain sydämin (86)”Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle tehtävän”, kutsumuksen (88), palvellaksemme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Myös kansallemme on Jumala yhteisen kansallisen kodin, isänmaan, merkeissä antanut tehtävän.

Suomi ja suomalaisuus hyvine tapoineen, kielenä, sivistyksenä ja kulttuurina eivät siten ole jokin rasite ja taakka, joista olisi häveten hankkiuduttava eroon. Ne ovat hyvän Jumalan lahja, jota saa arvostaa ja vaalia yhteiseksi hyväksi ja Jumalan kunniaksi. 

Rajojen merkitys Raamatussa 

Kansakunnista koostuvien valtioiden rajoilla on monenlaista merkitystä ajallisen yhteiskuntajärjestyksen ja valtiollisen elämän vaalimisen kannalta. Tarkoituksenani ei tässä ole tarjota maallista valtio-opillista vastausta rajojen merkityksestä, vaan kiinnittää huomiota siihen, miksi kansojen rajat Jumalan näkökulmasta ovat ensi sijassa olemassa.

Paavali puhuu kansojen rajojen merkityksestä puheessaan ateenalaisille Apostolien tekojen 17 luvun jakeissa 26-27. Monet lukevat Paavalin sanoja jakeeseen 26 saakka kiinnittämättä lähemmin huomiota siihen, miten hän perustelee rajojen merkitystä jakeessa 27 seuraavasti: 

Yhdestä ihmisestä [Jumala] on tehnyt koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, JOTTA ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.” (Apt. 17:26-27; kirkkoraamattu 1992).

Kansoilla tulee olla rajat, koska niiden tehtävä on huolehtia siitä, että rajojen sisällä elävillä ihmisillä on sekä vapaus että mahdollisuus etsiä ja löytää Jumala, joka on maailman ja kaikkien ihmisten Luoja, taivaan ja maan Herra, ja joka on herättänyt kuolleista Jeesuksen (17:24-26, 31). 

Rajojen tulee vaalia tätä vapautta kuulla ja vastaanottaa evankeliumi Jumalan armosta Jeesuksessa. Maa, joka rajojensa sisällä rajoittaa tätä vapautta rikkoo perustavalla tavalla Jumalan tahtoa, samoin kuin maa, joka sulkee rajansa kristilliseltä lähetystyöltä. 

Profeetta Jesaja ennusti päivästä, jolloin ”pakanat etsivät Iisain juurta [Jeesus], joka on kansojen lippuna” (Jes. 11:10; kirkkoraamattu - 33). Tässä puhutaan Jeesuksesta, joka on se ”merkkiviiri” (-92), jonka luokse kaikki kansat pyrkivät. Silti, miten osuva onkaan profeetan kuvaus, kun ajatellaan nykyistä aikaa, jolloin useiden kansojen lipuissa on risti! 

Ei risti sattumalta ole Suomenkaan lipussa kansallisena tunnuksena. Se on todistanut kansasta, joka sukupolvien ajan on vaalinut keskuudessaan vapautta etsiä ja palvella Kristuksen kautta Jumalaa ja julistaa evankeliumia. 

Miten käy kansan, joka ei etsi Jumalaa?

Vaan miten on nyt käymässä? Suomi on muun, ennen vahvasti kristillisen, Euroopan tavoin maallistumassa kovaa vauhtia ja kääntämässä selkänsä JumalalleJuutalais-kristillisiä arvoja poljetaan julkisesti ja usein ivallisesti. Jumalanpalveluksissa käyvien määrä on kaikkialla romahtanut, koska Jeesus ei kiinnosta maallistuneita ihmisiä. Vapaissakin suunnissa yhä odotetaan herätystä, jota ei vain näytä tulevan. 

Yhteiskunnallista keskustelua ei enää sävytä siniristilippu, vaan sateenkaarilippu. 

Suomenkin rajojen luomisjärjestyksen mukainen ensisijainen tehtävä on vaalia kansallista elämää, jotta meillä säilyy vapaus etsiä Jumalaa ja palvella Kristusta. Tämä vapautemme mahdollistaa myös sen, että teemme suomalaisina kristittyinä kahden ristin alta aktiivisesti kristillistä lähetystyötä

Sellaisillekin alueille, missä joidenkin maiden rajat sotivat Jumalan säätämää tarkoitusta vastaan estäenjulistamasta evankeliumia ja ihmisiä etsimästä ja kääntymästä Jumalan puoleen. 

Tämä ei merkitse mitään kristillisestä teokratiasta unelmoimista. Jumala sietää jopa uskonnollisena pluralismina ilmenevää tietämättömyyttä, jotta evankeliumiaKristuksesta ja kääntymystä Jumalan puoleen voidaan vapaasti julistaa (Apt. 17:22, 30).

Rinnan rajun maallistumiskehityksen, ehkä suoranaisen luopumuksen kanssa nähdään nyt toinen ilmiö, joka on aiheuttanut paljon keskustelua rajoista ja niiden merkityksestä. 

2015 Eurooppaan kohtasi perinteiset valtiorajat ylittävä massiivinen kansainvaellus etelästä. Pohjan perillä sijaitseva Suomikin sai tästä osansa, kun noin 30 000 ihmistä saapui rajojemme ylitse sekalaisin motiivein, turvapaikan tai muuten vaan paremman elämän toivossa. Keskustelu siitä, mitä tässä tilanteessa olisi pitänyt, ja pitäisi toimia, jatkuu. Varsinkin vaalien lähestyessä. 

Asiassa on kaksi puolta edellä kirjoittamani valossa. 

Jos oma kansamme ei enää etsi Jumalaa, vaan hylkää rajat, koska ei osaa arvostaa niiden taivaasta annettua merkitystä ja Jumalan lahjana saatua yhteistä kotia, isänmaata, ja syleilee mieluummin sateenkaarilippua, kuin Kristuksen ristiä siniristilipussa, kadottaa Jumalan meille antaman kansallisen tehtävän, silloin Jumala huolehtii siitä, että se, mitä vielä on jäljellä rajojen taivaallisesta merkityksestä, toteutuu tavalla tai toisella, niiden kohdalla, joiden omien kansojen rajat puolestaan eivät tätä Jumalan luomisjärjestykseen kuuluvaa vapautta etsiä ja löytää Jumala tee mahdolliseksi. 

Kiistatonta on, että maahamme saapuneiden ulkomaalaisten keskuudessa on koettu hengellistä herätystä. Monet, joilla ei lähtömaidensa uskonnollisten rajoitusten vuoksi ollut mahdollista omien kansojensa rajojen sisällä vapaasti kuulla sanomaa Jeesuksesta ja siten etsiä Jumalaa, ovat, joko vain uteliaisuudesta tai aidosta Jumalan vaikuttamasta mielenkiinnosta, tulleet hengellisiin tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin. Heitä on tuotu kirkkoihin ja rukoushuoneisiin bussilasteittain. Milloin viimeksi olet kuullut uskosta osattomien suomalaisten tällä tavoin tulevan, edes uteliaisuudesta, jumalanpalveluksiin ja hengellisiin kokouksiin kuullakseen evankeliumia Jeesuksesta?

Muslimityön pastorimme Timo Keskitalo on todennut, että Suomessa on vuodesta 2015 eteenpäin kastettu noin parituhatta afgaania ja irakilaista turvapaikanhakijaa! Näin on syntynyt uusia seurakuntia turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Samanlaista herätystä, niin kuin tiedämme, on koettu paikoin Keski-Euroopassa

Jumala on säätänyt kansojen rajat, JOTTA ihmiset etsisivät JumalaaJos se ei ole mahdollista joidenkin rajojen sisällä, Jumala voi viedä ihmisiä sinne, missä on sellaiset rajat, että niiden sisällä se on vielä mahdollista. Jos taas kansa, joka rajojensa sisällä ennen on etsinyt Jumalaa, lakkaa niin tekemästä ja kadottaa kansallisen kutsumuksensa, Jumala voi vetää kätensä sellaisten rajojen yltä, niin että ensin tulvivat sankoin joukoin sisään ne, joiden joukossa tulevat myös Jumalan ennalta tietämät Jumalan etsijät ja joille on julistettava evankeliumi. Ja jos kansa yhä jatkaa luopumustaan, sen jälkeen Jumala voi antaa kansakunnan vieraiden valtojen käsiin. 

Meidän tulee suomalaisina kristittyinä sillä tavoin valvoa, että vaalimme mainitussa kristinopin hengessä Jumalan lahjana saatua kansallista elämää kahden ristin alla ja palvelemme iloisin ja vapain sydämin Kristusta.

 

 

Kommentoi "Rajojen merkitys Raamatussa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  ______  _____   _____  _____  
 /_  _// /_  _// / ____|| | ___|| | __ \\ 
  | ||   -| ||- / //---`' | ||__  | | \ || 
 _| ||   _| ||_ \ \\___  | ||__  | |__/ || 
 /__//   /_____// \_____|| |_____|| |_____// 
 `--`   `-----`  `----`  `-----`  -----`  
                         
 
 

9 kommenttia "Rajojen merkitys Raamatussa"

Topias 20.3.2019 18.53

Kansan maallistuminen on seurausta naispappeuden lisääntyessä kirkon
toiminnsassa.

Juniper 21.3.2019 7.36

Kun puhutaan kansasta, tulee tiedostaa, että Raamatun merkitys ja nykyisen kansallisuusaatteen määritelmät eivät ole mitenkään sama asia. Mikä on ethnos, laos, populus, natio, goi, am etc. Raamatussa, antiikin aikana, keskiajalla, uudella ajalla, 1800-luvulla, 2000-luvulla, politiikassa, sosiologiassa, genetiikassa etc.?

Suomen kansaksi kutsuttu etninen ja kielellinen ryhmä ei ole sama nyt kuin sata, kaksisataa tai vaikka tuhat vuotta sitten. Kieli muuttuu, muista kansoista tullutta väkeä ja geeniperimää sulautuu suomalaisiin, kaikki suomalaiset eivät puhu suomen kieltä hyvin, jotkut (esim. saaristossa asuvat ruotsinkieliset suomalaiset) eivät ollenkaan. Mikä on siis Suomen kansa tai kuka on suomalainen? Vastaus ei ole kovin itsestään selvää, kun ajattelee asiaa vähänkään syvällisemmin.

Vaikka kansa -sanaa on käytetty muinaisuudesta asti, nykyinen kansallisuusaate on 1800-luvun tuotetta, aivan kuten dos. Juha Ahviokin tuonut esiin. Juha ja nyt näköjään Pasi Turunenkin näyttävät uskovan, että tämä snelmannilainen määritelmä olisi jotenkin erityisen kristillinen ajatus. Mielestäni on melko anakronistista tulkita Raamattua nykyajan käsitteistöstä käsin.

Jumala kaitselmuksessaan ohjaa kutakin ihmisryhmää ja sen asumia rajoja. Tämä ei tarkoita sitä, että nämä rajat olisivat aina jotenkin valtiollisia poliittisesti määrättyjä rajoja kuten ne eivät olleet aina muinaisina aikoinakaan. Tämä selviää jo siitäkin, että kaikki Suomen valtiollisten rajojen sisäpuolella asuvat eivät ole etnisesti suomalaisia. Suomen rajojen sisälle mahtuu saamelaisia, romaaneja, tataareja, juutalaisia ja nykyään yhä enenevässä määrin muitakin etnisiä ryhmiä, jotka ovat Suomen valtion kansalaisia.

Afrikan mantereelle, asia esittäytyy hyvinkin ongelmallisena. Valtioiden rajat noudattavat usein eurooppalaisten kolonialistien määräämiä rajoja. Keniassa puhkeaa kerta toisensa jälkeen mellakoita eri kenialaisten kesken. Kun asiaa tarkastelee hieman lähempää, huomaa, että kenialaiset muodostuvatkin useasta eri kansasta, jotka vain asuvat siinä valtiossa, jonka brittiläinen imperiumi jätti jälkeensä.

Intialla on kyllä rajat - osin kiistellytkin - mutta sen sisällä on satoja kieliä ja satoja kenties tuhansia eri etnisiä ryhmiä ja näiden sisällä eri kasteihin kuuluvia. Kuka on siis intialainen? Sama ongelma näkyy Lähi-idässä, jossa arabivaltiot noudattavat ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioiden hallitsemien alueiden keinotekoisia rajoja. Kuka on arabi? Arabi puhuu arabiaa äidinkielenään ja on omaksunut arabialaisen kulttuurin. Kuitenkin arabian kieliä on useita ja alkuperäisten arabien vallattua Lähi-idän he sekoittuivat muihin alueen kansoihin. Tässä on mietittävää.

Bux 12.4.2019 9.41

Jep, Birger Jaarlin tehdessä toisen ristiretken Suomeksen kutsuttiin lähinnä aurajokilaaksoa, sitten oli erikseen Hämeen heimon alue ja Karjalan rajamaa. Tosiaan nykyinen Suomen valtio syntyi vasta kuusisataa vuotta myöhemmin poliittisena yksikkönä ja sittemin itseymmärryksenä.

Itse asiassa Birger Jaarlin aikoihin Svean ja Götan heimotkin yhdistyivät lopullisesti tai eivät enää tapelleet keskenään niin kuin aikaisempina vuosisatoina.

Carita 12.4.2019 9.41

Rajoista puheen ollen, huomioni kiinnittyi TM Turusen käyttämään kirkkoraamattu 1992 paikkaan, Apostolien teot 17.

Huomasin, että kyseisessä kirkkoraamatussakin oli käytetty Apostolien tekojen alla ALAVIITETTÄ, joka täsmentää kirkkoraamatullista totuutta seuraavasti: "Kun Korkein jakoi kansoille maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja KULLEKIN OMAN JUMALAN." 5. Moos 32:8

siis kirkkoraamattu 1992 kertoo Korkeimman määränneen kullekin kansalle oman jumalan!?

Kyseinen Mooseksen kirje 32 kuvaa
Mooseksen virttä, ainakin Raamatun käännöksessä 1933, ja kuuluu näin:
" Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän MÄÄRÄSI KANSOJEN RAJAT Israelilaisten luvun mukaan."

Eikö teologisissa instituuteissa opeteta, siltä pohjalta että Jumalan Sana on kokonansa TOTUUS (Ps. 119:160 Raamattu 1933)?

Jos kirkoissa käytetään Jumalan Sanan Totuutena Mooseksen veisuuta monista eri jumalista, jotka tulleet Korkeimman määräyksestä...silloin sävelet käännösten kohdilla menevät täysin ristiRIITAISIKSI, eikä Ilmestyskirjan luvussa 15, jakeessa 3 Johanneksen näkemä veisuu voi olla yhdessä veisattua:
"Ja he veisasivat MOOSEKSEN, Jumalan palvelijan, virttä ja KARITSAN virttä, sanoen:

"Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias;
Vanhurskaat ja Totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas. (Raamatun Käännös 1938, Ilmestyskirja, alaviite 5.Moos 32: 1-43)

Jos nyt olisi niin, että Pasin käyttämä kirkkoraamatun texti olisi k.o kohdissa kokonansa Totuus, olisi aivan Sanan vastaista totella Jeesuksen lähetyskäskyä ja pyrkiä Raamatun kautta Todistamaan;
että JEESUS ON HERRA JA JUMALA!
Kuten opetuslapsensa Tuomaskin viimein uskoi, Raamatun mukaan Joh 20:27,28.

Rajansa siis kaikella, varsinkin sillä mitä panemme Jumalan Suun Sanoiksi!

Vesa 12.4.2019 9.41

Venäjän tulevaisuudelle 4 mahdollista suuntaa - Perattavana ministeriöiden teettämä Venäjä-raportti
https://areena.yle.fi/1-50081930

Voiman Venäjä
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161438

Eino Heikkinen 12.4.2019 9.41

Asiassa on tosiaan kaksi puolta.
Ehdottomasti hyvä on, tuo maahanmuuttaja-muslimien keskuudessa oleva herätys.

Toinen puoli on taas tämä.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=690&v=LWJaCu9Jwno

Ollaan aikoihin tultu . Media+valtaeliitti manipuloi meitä ”ilmasto vaali” hömpötyksellään , yrittäen estää todellisista asioista ja vaaroista puhumisen joihin pitäisi reagoida nyt.!

Katso myös tämä : https://beta.oikeamedia.com/o1-103800

On aika erikoista tuo ettei noin lähellä olevan euroopanmaan vaalitulos tahdo oikein ylittää YLEn uutiskynnystä . Syy on kyllä selvä niille jotka asioita seuraa.Se nimittäin ei ollut jälleen Yle+valtaeliitin mieleinen vaalitulos.

Näitä juttuja löytyy jos viitsii vähän selailla nettiä. Valta media alkaa olla niin ala-arvoisella tasolla , että jos tästä vielä järjen päiviin selvitään , niin riittää tutkijoilla pään pyörittelyä pitkään .

Kyllä toivoisin sellaista todellista jytkyä että tuntuu. Nuo kaikki nykyiset pitkään lihoneet ja vallastaan itsestään selvänä pitävät isot valtapuolueet (kok,kesk,sdp ), yhdessä viher +vas (= Iso The Puolue) jotka luulee ihmisten uskovan loputonta poliittista jargoniaa jolla ei ole mitään kytköksiä enää nyky todellisuuteen ja ymmärrystä nykyisiin todella suuriin vaaroihin , joutaisi mennä tyystin marginaaliin ja mieluummin siitäkin ulos.

Saapa nähdä miten käy , toistaiseksi näyttää lupaavalta tuo PS nousu ja uskoisin myös KD nkin. Valtakuntamme ylintä päätäntä ja tuomitsemisvaltaa havitteleva ja osittain jo sen saanutkin Pasilanmäen kansanvalistus-seura (=YLE) toki painaa hiki hatussa omaa V niin kuin valikoitua yöurnalismiaan yötä päivää jotta melko varma tappio tulisi pienemmäksi.

Eino Heikkinen 12.4.2019 9.41

Jatkuu..

Saapa nähdä miten käy , toistaiseksi näyttää lupaavalta tuo PS nousu ja uskoisin myös KD nkin. Valtakuntamme ylintä päätäntä ja tuomitsemisvaltaa havitteleva ja osittain jo sen saanutkin Pasilanmäen kansanvalistus-seura (=YLE) toki painaa hiki hatussa omaa V niin kuin valikoitua yöurnalismiaan yötä päivää jotta melko varma tappio tulisi pienemmäksi.
Hassua nykyään, että Meidän yhteisillä varoilla toimiva mediatalo YLE toimii kuin se olisi yksi puolue muiden joukossa , eikä vain suomessa vaan , ollut jo Usan pres vaaleista jokaiseen euroopan maan vaaliin, joissa se näkyvästi on asettunut vastustamaan kansallismielisyyttä ja konservatiivisyyttä edustaen avoimesti glopalisaatiota /avointen rajojen maahanmuuttopolitiikkaa/ mielipidevapaudenrajoittamista/homorummutusta/genderhulluutta yms .

Joka tapauksessa entinen sodanjälkeinen rauhallinen ja turvallinen Suomi ja eurooppa on jo nyt muisto vain ja tosi muutoksen kourissa , jopa jossain vaiheessa sisällis-sotien partaalla jos kehitykselle ei tule muutosta (joista mediamme kertoo hyvin valikoiden jos ollenkaan) Kansallismielisyys ja huoli omasta isänmaasta on herännyt pitkin eurooppaa ,mutta onko se jo myöhäistä monissa euroopan maissa kuten tuossa videossa Britanniassa ? Suomessa olisi viimeiset ajat tulla järkiin , paljolta säästyttäisiin kun uskottaisiin tosiasioita ja niistä voitaisiin avoimesti puhua ja tehdä sen mukaisia järkiratkaisuja. Esimerkkejä kun maailmalla riittää mihin nämä hulluudet vie!

Toivottavasti tuleva eduskunta ja hallitus palaisi terveen järjen aikakauteen ja lopettaa nämä edellisten kumileimasin hallitusten aloittamat hulluudet , palauttaisi suomelle itsenäisyyden brysselin klobalisaattoreiden ja erilaisten perversiokultturellien orjuudesta ja palvelisi aidosti omaa kansaansa koko kansan parhaaksi ja menestykseksi, joka on heidät sinne suomen kansaa edustamaan valinnut.
Siiis Suomen kansaa, ei kaikia maailman kansoja edustamaan eikä erilaisten maailmanlaajuisten kieroutuneiden perversiokultturellien agendaa edistämään.

SH 12.4.2019 9.41

Turusen teksti on täyttä asiaa.

Juniper, eiköhän lähes jokainen ihan itse tiedä, mihin heimoon, kansaan ja kieliryhmään itse kuuluu. Toki on heitä, esim. juutalaiseen diasporaan kuuluvia, joille asia on vasta äskettäin selvinnyt ja heitä, jotka vielä eivät juuriaan tunne. Kansojen sekoittumisilmiö ja muuttoliike olivat tuttuja jo apostolien aikaan. Mikään kansallisuuskysymyksistäsi ei vie pohjaa pois Turusen lainaamalta Raamatun kohdalta eikä himmennä sen merkitystä.

Isänmaallinen nainen 12.4.2019 9.41

Tässä kirjoituksessa oli painavaa asiaa. Suomella on vakava paikka, vielä on suotu pieni tilaisuus tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen (tässä kohtaa tulee mieleen Viktor Klimenkon silloisen pikkupoikana kautta, 40 vuotta sitten saatu ja myöhemmin ja yhä toistamiseen koeteltavaksi julkaistu profetia Venäjän mahdollisista suunnitelmista ja toimista).

Vielä riittää Jumalan armoa niinkin paljon, että ihan mukavan kokoinen (sanoisin jopa vaikuttavan kokoinen) maahanmuuttajaryhmä on kristityksi kääntynyt.

Itselläni yksi rukous onkin ollut, että mahdollisimman moni muslimimaista tuleva kääntyisi todella sydänjuuriaan myöten kristityksi niin, että he sitten evankelioisivat meidän maallistunutta väkeämme. Keskitalon työlle nostan hattua, itse en siihen pystyisi - eikä se ainakaan yksin tehtynä mitään naisten hommaa olekaan.

Rajat ovat toki tärkeät ja täytyy muistaa, että jo Luther aikanaan viittasi muslimikansoihin myös Jumalan käyttämänä ruoskana Saksalle. Mikseipä sama ruoska toimi Pohjoismaissakin, jos Jumala väistää siunaavan kätensä suojan kansamme yltä tämän paatumuksen ja innokkaan synnissä rypemisen tähden.

Jos rangaistuksen ajat koittavat, tulevaisuuden tulijat eivät käänny Jeesuksen puoleen eivätkä tuo maallemme siunausta (yleisellä ja kansallisella tasolla katsottuna), vaan sitten nähdään enenevässä määrin niitä ikäviä ilmiöitä, joita osa Euroopasta jo todistaa omin silmin.