2019-04-26 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Suomen eduskuntavaalit on käyty. Millainen on tulos? Vaalien suurin voittaja on kansalliskonservatiivinen ja kristillissosiaalinen perussuomalaiset, joiden nousua voi pitää, varsinkin valtavirtajulkisuuden poliittisesti korrekteihin ennakkoarviointeihin nähden, ilmiömäisenä. Puolue, jota vielä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1315/eduskuntavaalien_tuloksesta_europarlamenttivaaleihin Patmos article
Juha Ahvio
26.4.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Eduskuntavaalien tuloksesta europarlamenttivaaleihin

Suomen eduskuntavaalit on käyty. Millainen on tulos? Vaalien suurin voittaja on kansalliskonservatiivinen ja kristillissosiaalinen perussuomalaiset, joiden nousua voi pitää, varsinkin valtavirtajulkisuuden poliittisesti korrekteihin ennakkoarviointeihin nähden, ilmiömäisenä.

Puolue, jota vielä muutama hetki sitten pidettiin – täysin asiattomalla ja herjaavan vihapuheenomaisella tavalla – arvomarginaaliin lukeutuvana epäinhimillisenä ääripuolueena ja natsismiin jotenkin liittyvänä, kaksinkertaisti edustajamääränsä saaden 17,5%:n suuruisen kannatuksen Suomen kansan keskuudessa. Kuten Heikki Porkka muistuttaa Oikean Median vaalianalyysiblogissaan ”Ajatuksia vaaleista” 15.4.2019, nykyisillä perussuomalaisilla oli vuodesta 2017 alkaen 17 paikkaa eduskunnassa ja nyt paikkoja on 39 eli 22 paikkaa enemmän kuin edellisenä mielekkäänä vertailuajankohtana.

Ilmiömäinen kannatuksen kasvu kohdistui nimenomaan tähän aiemmin 17-edustajaiseen ryhmään ja sen poliittiseen aatteeseen. Perussuomalaisista kesällä 2017 merkillisen vehkeilyn seurauksena loikanneet niin sanotut uusvaihtoehtolaiset siniset kansanedustajat pyyhkiytyivät kokonaan pois eduskunnasta. Äänestäjät eivät antaneet hallituksessakin edustettuina olleille sinisille minkäänlaista kannatusta.

Eduskuntavaalien tulos ilmaisee osaltaan jotakin siitä, mitä käsittelee Helsingin Sanomien ”Suomen politiikassa muhii mullistus – tuoreen tutkimuksen mukaan edessä voi olla konservatiivinen käänne, jos nukkuvat äänestäjät heräävät” -artikkeli 1.5.2018.

Vaalien tulos osoittaa, että äänestäjien eli suomalaisten mukaan perussuomalaiset ovat selkein kansalliskonservatiivinen ja sananvapautta puolustava muutosvoima, jonka painoarvo on nyt pakko tunnustaa suomalaisessa politiikassa. Perussuomalaiset, lähes Suomen suurin puolue, on nyt pakko ottaa todesta. Perussuomalaiset edustavat, kuten kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi jo presidentinvaalien jälkeen tammikuussa 2018, ”uutta normaalia” sekä Suomessa että Euroopankin näkökulmasta tarkasteltuna. Kuvaavaa on, että Jussi Halla-aho oli koko maan ja Helsingin kovin ääniharava ja Laura Huhtasaari koko maan suhteellisesti kovin ääniharava saatuaan 10,4% kaikista oman vaalipiirinsä hyväksytyistä äänistä.

Muissakin puolueissa on hyviä konservatiivitoimijoita. Iltalehden ”Eduskuntavaalit 2019: Tulospalvelu” -artikkelissa havainnollistetun ja Iltalehden vaalikonevastauksiin perustuvan arvokartan mukaan uuteen eduskuntaan valituksi tulleet kristillisdemokraattien ja kannatusromahduksen kokeneen keskustan edustajat sekä jopa useat valitut kokoomusedustajatkin ovat kauttalinjaisesti jonkinlaisia konservatiiveja. Eduskunnan kaikkien konservatiivien olisi nyt joka tapauksessa viisainta toimia ja vaikuttaa yhteen hiileen puhaltaen.

Hyvää analyysiä tämänhetkisestä vaalienjälkeisestä tilanteesta tarjoaa dosentti Olli Pusa artikkelissaan ”Eduskuntavaalien jälkeen” Oikeassa Mediassa 24.4.2019.

Merkille pantavaa on, että SDP voitti vaaleissa niukasti suurimman puolueen aseman, mutta historiallisiin vaalivoittoperinteisiinsä nähden tuhoisan surkealla tuloksella. SDP:llä ei ole lainkaan vahvaa mandaattia minkäänlaiseen poliittisohjelmalliseen käskyttämiseen, muista punavihreistä – muutamista lisäpaikoistaan huolimatta – puhumattakaan, vaikka valtamedia on jo toisin esittänyt. Jotta suhteellisuudentaju säilyisi, on hyvä pitää mielessä, että perussuomalaisilla on suurempi eduskuntaryhmä kuin vasemmistoliitolla ja vihreillä yhteensä. Ilmasto- ja genderhulluus eivät saaneet kansalaisilta mitenkään varauksetonta kannatusta, päin vastoin.

Nyt ovat hallitusneuvottelukuviot meneillään. Suomeen syntyy joko sellainen hallitus, jossa perussuomalaiset ovat mukana Suomen kannalta realistisen terveellisine kynnystavoitteineen tai sitten ilman perussuomalaisia sellainen hallitus, joka ajaa maan lopulliseen kriisiin, johon väistämättä johtavat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton utopiavaalilupausten toteuttamisyritykset yhtä hyvin laittoman maahanmuuton, niin sanotun ilmastonmuutoksentorjunnan, energiapolitiikan kuin taloudenkin sektoreilla.

Eduskuntavaalit on käyty ja tulos on selvillä, mutta poliittisyhteiskunnallinen prosessi jatkuu täydellä höyryllä. Uusi eduskunta joutuu jossakin vaiheessa esimerkiksi käsittelemään kysymystä viharikoslainsäädännön ottamisesta Suomen lakiin ja tällöin kaikkien konservatiivien ja perinteistä länsimaista sananvapautta puolustavien kansanedustajien on vailla minkäänlaisia harhakuvitelmia ymmärrettävä, mistä on kyse. Jos vihapuheen ja viharikoksen käsitteet säädetään rikoslakiin, ovat seuraukset totalitaarisen tuhoisat todellisen sananvapauden kannalta. Seuraukset ovat tuhoisat, koska, kuten Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2018) -kirjassani osoitan, viharikosjuridiikka on peräisin neuvostovenäläisestä ja marxilaiskommunistisesta oikeusajattelusta ja -käytännöstä.

Jotkut ovat viime aikoina eri yhteyksissä vakavasti todenneet, että nyt tulee ehdottomasti pitää mielessä varoittavana esimerkkinä 1930–1940-lukujen pelottavat tapahtumat otettaessa kantaa siihen, millaisia poliittisia suuntauksia ja lainsäädäntöhankkeita on syytä kannattaa ja millaisia vastustaa. Tämä on hyvä kehotus: pidetään mielessä, mitä kyseisinä vuosikymmeninä tapahtui esimerkiksi viharikosteemaan liittyen.

Kannattaa lukea huolellisesti tuore Ville Ropposen ja Ville-Juhani Sutisen Luiden tie: Gulagin jäljillä (Like, 2019) -kirja, joka selostaa rauhan, rajattoman kansainvälisyyden ja tasa-arvon arvoperustan nimeen vannoneen Neuvostoliiton vanki- ja keskitysleirien saariston, Gulagin, historian, etenkin Stalinin vuosien 1928–1953 ajalta. Kirjan tekijät muistuttavat teoksensa sivuilla 147 ja 159–160, että varsinkin Stalinin aikana korostui Neuvostoliiton rikoslain niin sanottu 58. artikla vuosilta 1927 ja 1934. Artiklan mukaan pelkkä mielessä oleva aikomus jo tekee henkilöstä rikollisen. Stalinin vuoden 1936 perustuslain artikla 135 puolestaan rajasi sananvapauden ”sosialistisen kanssakäymisen” normien mukaisuuteen.

Juuri näitä sananvapausrajoitus- ja viharikosperusteita käytettiin – täysin orwellilaisesti –  avittamaan etenkin Stalinin suurten puhdistusten aikana 1937–38 toimeenpantuja massamurhia, sekä muun muassa Ukrainan kulakkitalonpoikien kansanmurhaa, Holodomoria, joka tietoisen tarkoitushakuisesti ja bolsevikkien luokkaviha- ja luokkataisteluteorioiden motivoimana johdettiin Moskovasta ja jonka toteutti Ukrainan NKVD, saldonaan noin 7 miljoonaa kansanmurhattua ukrainalaista vuosien 1930–1932 aikana. Stalinin kaikkien toimenpiteiden ja etenkin hänen aikaisensa Gulagin eli vanki- ja keskitysleirien saariston piikkiin on laskettavissa noin 20 miljoonaa murhattua. Tämä kaikki siis jo ennen Hitleriä, Hitlerin aikana hänen poliittisen SS-organisaationsa johtaman tuhokoneiston esikuvana ja Hitlerin ajan jälkeen.  

Luiden tie -kirjan lisäksi kannattaa lukea myös Unto Parvilahden Berijan tarhat: Havaintoja ja muistikuvia Neuvostoliitosta vuosilta 1945–1954 (Otava, 1958), Avraham Shifrinin Vankileirien maa (Kuva ja Sana, 1981) sekä Aleksandr Solzenitsynin Gulag: Vankileirien saaristo (Silberfedt, 2012).

Pane merkille, että Neuvostoliiton rikoslain edustamalla ajatusrikosjuridiikalla ja vihapuhe- ja viharikoslainsäädännöllä sananvapausrajoituksineen oli merkittävä välineellinen rooli siinä, että edellä viitatun kaltainen helvetillinen – yhdessä muiden kommunistihallintojen kuten Maon Kiinan ja islamilaisten hallintojen kanssa kvantitatiivisesti tarkasteltuna maailmanhistorian helvetillisin – murhahallinto saattoi pysyä vallassa ja toimia niinkin pitkään ja tuhoisasti kuin Neuvosto-Venäjällä toimi ja edelleen toimii esimerkiksi kommunisti-Kiinassa.

Ja muista: tämä kaikki tapahtui ”vapauden, veljeyden ja tasa-arvon” sekä kansainvälisyyden ja vihapuheenvastustuksen nimissä ja ylipursuavan ihmisystävyyden ja rakkauden humaanilla tarkoituksella! Muistele siis 1930-40-lukuja ja totea, että rajattomalla internationalismilla ja viharikoslainsäädännöllä on vihaiset, murhanhimoiset ja veriset juurensa. Luiden tie -kirjan sivulla 64 viitataan siihenkin, että nimenomaan neuvostojohtajat ja etenkin Stalin sovelsivat laajamittaisia väestönsiirtoja ja -vaihtoja tehokkaana hallitsemismenetelmänä ja kansakuntien kansallisen omaleimaisuuden tuhoamisen menetelmänä.

Näitä 1930-40-lukujen juridisia ja väestönvaihdollisia neuvostointernationalistisia ulottuvuuksia kannattaa muistella nyt, kun EU-internationalistit ja -globalistit ajavat yhtä hyvin muualla Euroopassa kuin Suomessakin tarmolla viharikosjuridisia pyrintöjään ja avointen rajojen maahanmuuttohankkeitaan. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna dosentti Olli Pusan 11.4.2019 päivätty Oikean Median artikkeli ”Seuraava maahanmuuttaja-aalto tulee jo kesällä?” on vakavaa luettavaa. EU:lla ja YK:lla on väestönvaihtosuunnitelmansa.

Europarlamenttivaalit käydään Suomessa sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien tärkeyttä perustelee osuvasti Laura Huhtasaari 24.4.2019 päivätyssä Oikean Median artikkelissaan ”Miksi europarlamenttiin?” ja 22.4.2019 päivätyssä lyhyessä videossaan ”EU-vaalit 2019”. Toukokuisissa europarlamenttivaaleissa on koko Euroopan näkökulmasta kyse juuri tästä: ”Eurovaaleista odotetaan kansallismielisten ehdokkaiden ja puolueiden läpimurtoa”.

Europarlamenttiin voi nyt hyvinkin muodostua suuri kansalliskonservatiivinen ja Euroopan historiallisia kristillisiä perinteitä puolustava puolueryhmä, Euroopan kansojen ja kansakuntien liitto -ryhmä, joka kykenee tuntuvasti vaikuttamaan sisältä käsin EU:n rakenteisiin ja poliittisiin linjauksiin. Suomen Uutisten 21.4.2019 artikkelissa ”Euroopan unionista kansallismielisten valtioiden yhteisö – Saksan AfD rakentaa Isänmaiden Eurooppaa” lainattu taloustieteen professori ja AfD:n kärkiehdokas Jörg Meuthen lausuu selkeästi:

”Taistelemme viimeiseen asti poliittista korrektiutta vastaan! Se tietää sitten sitä, että lunta tulee tupaan, mutta asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä. Olipa kyseessä sitten laiton maahanmuutto, rikollisuus tai vaikkapa sukupuolihulluus, professori innostuu.”  

Selkeä tilannekuva on myös italialaisilla, Suomen Uutisten 22.4.2019 artikkelin mukaan: ”Italian Liitto marssittaa eurovaaliehdokkaiksi eurovastaisia ja hamuaa keskuspankin kultaa italialaisille – maan eurovastainen taistelu valmistellaan huolellisesti”.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán puolestaan toteaa asioiden perimmäisimmän ytimen seuraavasti, About Hungary -sivuston 5.4.2019 päivätyssä artikkelissa. Keväisissä europarlamenttivaaleissa on kyse siitä, pysyykö Eurooppa eurooppalaisena ja siitä, että me päätämme: Haluammeko puolustaa kristillistä eurooppalaista kulttuuria vai antaudummeko lopullisesti multikulturalismille?  

 

 

Kommentoi "Eduskuntavaalien tuloksesta europarlamenttivaaleihin"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 __  _   ___   __  _  __  __  _  _  
| || | ||  / _ \\ | || | || \ \\/ // | \ / || 
| '--' || | / \ || | '--' ||  \ ` // | \/ || 
| .--. || | \_/ || | .--. ||  | ||  | . . || 
|_|| |_||  \___// |_|| |_||  |_||  |_|\/|_|| 
`-` `-`  `---`  `-` `-`   `-`'  `-` `-` 
                         
 
 

45 kommenttia "Eduskuntavaalien tuloksesta europarlamenttivaaleihin"

Sivu 1/4

FrankW 27.4.2019 19.43

Kiitos tohtori Ahviolle ytimekkäästä selostuksesta.Noin se on.Kaikki modernit kristityt eivät vielä osaa tai uskalla kunnolla nähdä asian laitaa. Myös kristityksi kääntyneitä maahantulijoita palautusristiiidoissa voidaan auttaa paremmin konservatiivis-kristillisin valtionäkökannoin. Nykyinen maailmanvaltioon ja sekaannukseen tähtäävä YK-EU-suunnityelu tulee olemaan myös totalitarismin katala kristityille pakolaisille.

Taisto 27.4.2019 19.43

Minusta Unkarin Orbanin ja Perussuomalaisten politiikasta on aika vaikea löytää suoraa linkkiä kristillisen etiikan ja moraalin korostuksiin. Pikemminkin päinvastoin. Siksi dogmaatikko Ahvion yihteiskuntafilosofinen kirjoitelma menee aika kummille urille. Ehkä Timo Soini saattaa sittenkin olla oikeassa: https://www.is.fi/politiikka/art-2000006084891.html

IlkkaT.O. 29.4.2019 6.13

Dogmaatikko Juha Ahvion kirjoitus on oikealla uralla, koska kirjoitus on totta. Totuus ei ole Eliitin harjoittaman poliitisen korrektiuden lähteenä vaan aivan muut, valheelliset ja samalla antikristiltiset syyt hegellisessä katsannossa. Uskonnolliset (vaan ei hengelliset) Ahvion arvostelijat eivät näe metsää puilta, eivätkä niitäkään, siksi Ahvion kirjoitukset heitä närästävät. Heille kelpaa Raamatun selittely vaikka evoluutiolla tai poliittisesti vaikka jumalattoman vasemmiston kannatus. Näitä "uskomus-teologeja" ohjailee ajatuksissaan heidän järjenpäätelmänsä, ei Pyhä Henki, jota he eivät edes tunne. Paavali varoitti Korinton srk:aa moisista järjenpäätelmistä, ja että ne on tuhottava.
Valtavirta-valhemediamafialle Perussuomalaisten menestys ja kokonaan uuden poliittisen järjestyksen syntyminen Suomeen sen myötä oli shokki.
Aika näyttää merkityksen: joka tapauksessa valhemediamafia(Yle, HS, MTV) on lisännyt höyryä helvetinkoneeseensa ilmastonmuutosilveilyssään, kuten myös maahanmuuttokysymyksissä ja homorummutuksessaan.
Yle-valhemediamafian Ykkösaamussa pääministerikokelas Rinne kertoi puolueensa ohjelman noudattavan YK-Agenda2030 linjaa, yhtenäisen EU:n tulee ottaa johtava rooli tulevaisuutta ajatellen vahvistaakseen esim. YK:a.
Ei koskaan aikaisemmin sitten NL:n valvontakomission ole nähty tällaista suvaitsemattomuutta, jota demarit harjoittavat PS:a vastaan.
Vilkaiskaa "malliesimerkki"uuden valhevaltavirta-mediamafian toiminnasta: MTV:n Studio-ohjelma, jossa keskustelemassa Jani Toivola, Kalle Löövi ja Päivi Nerg.
Merkittävää on, että SDP:lla on vielä oman pesän sotkunsa selvittämättä:
https://www.jpost.com/Diaspora/Antisemitism/Finnish-MP-under-fire-for-comparing-Israel-to-ISIS-588084
Voi kysyä, miten voi shiialaistaustaisen al-Taaen olleen puolueettomasti CMI:n Irak-neuvotteluissa, kun tiedetään Irakin olevan yksi Iranin proxyistä, ja siten suoraan Israelin vihollinen? CMI on tehnyt tietoisesti tämän liikkeen; demarivetoisen valheen puolustuksen toiminta on ollut luokattoman tökeröä. CMI:n yhteistyökumppaneina on sellaisia toimijoita, jotka osallistuvat Israelin vastaisen BDS-liikkeeseen.! Ja yli puolet CMI:n rahoituksesta tulee Suomen valtiolta: Suomi osallistuu "puolueettoman" CMI:n kautta Iranin politiikan tukemiseen ja näin useampaa väylää pitkin antisemitistiseen toimintaan.
Hijrah on täyttä totta Suomessa erityisesti punavihreän ja demarien poliittisen toiminnan kautta.
Eurooppa tarvitsee uuden "Wienin portin" islamisaation pysäyttämiseksi kansallismielisten ja konservatiiviskristillisten toimijoiden kautta.
Tarvitsemme Euroopassa ja me Suomessa enemmän selväsanaisia, kansallismielisiä ja konservatiiviskristillisiä euroedustajia.

IlkkaT.O. 29.4.2019 20.17

Ehkäpä - ja toivottavasti - al-Taee a.k.a Abu Gulal/SDP/CMI - case antaa rehellisempää kuvaa poliittisen korrektiuden toimintatavoista suurelle yleisölle. Keinot pyhittävät tarkoituksen: kaikki ym. osapuolet ovat vähätelleet tai valehdelleet niin kauan kuin paineelta totuuden saattamiseksi julki ovat suinkin pystyneet. al-Taeen osa on tietysti henkilökohtainen, mutta anteeksipyynnön jälkeiset selittelyt pitäisi jo SDP:kin uskottavuutensa kannalta viheltää poikki ja erottaa al-Taee puolueesta. Tosin demari-vasemmisto-akselilla valehtelusta on tullut aikaa sitten uusi normaali, sitä korostaa tämäkin case. Ilman sanktioita Rinteen uho ja ylimielinen pullistelu PS:n ihmisarvoista joutuvat perin kummalliseen valoon: voisi totuudenmukaisesti sanoa, että PS:n ja Jussi Halla-ahon ei pitäisi missään olosuhteissa olla tekemisissä natsismia ja Irania silittelevän demarilauman kanssa.
SDP:n poliittinen "anteeksiantaminen" on sosialismin valheen krokotiilinkyynel-ydintä: todellista parannuksentekoa ei al-Taee ole missään vaiheessa osoittanut: voi sitä selittelyjen määrää!
Mikä on Supon rooli, kun on päästänyt al-Taeen seulan läpi CMI:iin töihin? Kuinka korkeille poliittisille tahoille on vastuu lopulta siirtynyt ratkaisujen osalta?
Paljon kysymyksiä. Ilman sarvia ja hampaita voi todeta, että CMI on munannut itsensä maailman edessä "rauhanratkojana" koko operatiivisen ja hallinnollisen johtonsa omien lausuntojensa seurauksena. Kyseessä on suorastaan ulkopoliittinen kriisi, jonka aiheuttaja ei ole --yllätys yllätys Israel - vaan SDP/CMI.
Antisemitismi Suomessa tänään on totta - valitettavasti. Yhtä valitettavaa on, ettei ainakaan demari-vasemmisto-linjalla siitä tunneta syyllisyyttä.

juha 1.5.2019 12.47

Veikkaisin, että Luiden tien kirjoittajat pitäisivät vastenmielisenä tuota sinun kirjan lainaamista poliittisiin tarkoituksiin.

Isänmaallinen nainen 1.5.2019 12.47

Joku aina ihmettelee, miksi toiset äänestävät EU-kriittisiä EU-vaaleissa. Se on tietysti ehkä joillekin epäselvää ja saattaa vaikuttaa näennäisesti epäloogiselle, mutta toisille se on päivänselvä asia.

On erittäin tärkeää torjua Euroopan unionin liittovaltiota kohti selkeästi juuri nyt suuntautuva kehitys. Macron ajaa selkeästi liittovaltiota, Merkel olisi ollut ihan samoilla linjoilla, mutta Saksan kansa sanoi omissa vaaleissaan selkeästi ”ei”. Näin vallassa vielä roikkuva Merkel ei pysty tukemaan Macronia ihan yhtä täysillä kuin aiemmin.

Liittovaltiovaaraa ei silti ole torjuttu, vaikka Ranskassa mielipidemittauksissa Macronin kannatus on laskenut vaivaisen 30 %:n lukemiin.

On erittäin tärkeää millaiset EU-edustajat itse kukin maa äänestää. Kääntyykö EU ennemmin takaisin itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyön suuntaan vai mennäänkö kohti vallan keskittämistä aina vaan suuremmille yksiköille?

Nythän välillä jo vuosien ajan Suomen hallitusta on kuvattu vain kumileimasimeksi, joka toteuttaa ja toimeenpaneva EU:n määräykset viimeistä piirtoa myöten mitään kyseenalaistamatta. Näin ei voi jatkua. On äänestettävä itsenäistä Suomea puolustavia henkilöitä EU-päättäjiksi.

Suomen valta yksin on pieni, mutta onneksi yhä useammissa maissa EU-vaaleissa sinne äänestetään kunkin valtion itsemääräämisoikeutta puolustavia, ja nämä kaikki toimivat yhdessä samaan suuntaan toisiaan auttaen.

Jos Suomi jää vain äänettömän yhtiömiehen ja maksajan rooliin, ainoaksi vaihtoehdoksi jää Euroopan unionista eroaminen. Kaikki valtamediassa pyrkivät maalaamaan eron tyhmimmäksi vaihtoehdoksi. Todellisuudessa EU:ssa toimiminen on tietenkin järkevää vain tiettyyn pisteeseen asti. EU:n ei saa antaa turmella Suomen itsenäisyyttä eikä sen suomalaisuutta.

Suhuässä 1.5.2019 12.47

Tässä oli paljon mielenkiintoista asiaa Ahviolta. Kaikkia linkkejä en vielä lukenut ja viime vappuna julkaistua Hesarin juttua pääsin katsomaan vain alkupuolelta, mutta nukkuvien puolueen konservatiivisuus on ihan pysäyttävä arvio. Tuon perusteella olisi kyllä melkoinen ”vallankumous” positiiviseen suuntaan, jos poliittiset nukkujat heräisivät äänestämään.

Juttu HS:ssa on varmasti kirjoitettu myös siinä mielessä, että saataisiin liberaalit entisestään aktivoitua äänestämään, mutta voihan siinä olla myös totuutta mukana. Selvää on, ettei konservatiivien kannattaisi nukkua.

Heidän sankoin joukoin nukkuminen on mielenkiintoinen seikka senkin puoleen, että ennen vaaleja Yle Puhe -radiokanava lähetti ohjelman, jossa asiantuntijoita haastateltiin vaalivaikuttamisesta. Toki spekuloitiin edelleen Venäjän väitetyllä vaalivaikuttamisen osuudella USA:ssa, mutta ohjelman mielenkiintoisin asiantuntijan sanoma lause oli, että vaalivaikuttamisessa hyvin usein pyritään passivoimaan joku ryhmä nukkujiksi yrittämällä saada tietylle kohteelle annetut äänet vaikuttamaan hukkaan meneville.

Mielenkiintoista on se, että valtamedian toimittajat aina puhuvat niin kuin konservatiivien äänet olisivat menossa hukkaan. Ennen vaaleja korostetaan aina kuinka mitättömän pieni ryhmä KD on, PS:a taas on mukamas turha äänestää, koska heitä ei kukaan hallitukseen kuitenkaan huoli - tätä haluttiin toistaa toistamistaan.

Nyt on toinen ääni kellossa hetken, kun on pakko.

MTV:n klo 22 uutisissa (29.4.2019) kerrottiin, että on hyvin todennäköistä, että EU-vaaleissa konservatiivit (joihin PS myös luetaan) voisivat saada 1/3 äänistä ja paikoista, mikä tarkoittaisi että he saisivat jopa ”ratkaisevan paljon valtaa”, mikä toki ilmeisesti lausuttiin kauhuskenaariona yltiöliberaalissa mediassa.

Maailman yhteishallintoa ja uutta maailmanjärjestystä (UMJ) ajavat (SDP mukana?) pelkäävät konservatiivisia voimia, jotka vastustavat EU:n liittovaltiokehitystä ja ovat siten UMJ:n syntymiselle kapulana rattaissa, kuten kuuluukin - ei tule edistää pahaa vaan hyvää. EU:n liittovaltio siirtää kaiken vallan pois kansallisvaltioilta.

Liberaaliksi itseään kutsuvien olisi syytä herätä ja kysyä itseltään, kenen käsiin he haluavat oman valtionsa vaaleilla valituille päättäjille annetun vallan siirtää. Eräs taannoinen Ylen asiaohjelma (taisi olla MOT) väitti EU-vallan aika pitkälle valumassa kasvottomille, ylikansallisille jättiyrityksille. Ihmettelen, millä perusteella vasemmistolaispoliitikko haluaa väkisin olla tällaista edistämässä. Mystisestä syystä he haluavat ajaa EU:lle aina vain suurempaa roolia. Jospa se on sitä kommunismin kaipuuta?

EU ei ole suoja Venäjää tai Kiinaa vastaan. Se on suosittu harha.

Käykö näin? 1.5.2019 12.47

1930- ja 1940-lukujen tapahtumista muistutus Ahvion tapaan on erittäin paikallaan, koska näistä eniten valtamedian puolella muistuttavat yrittävät käyttää niitä vääristelevästi.

Törkeimmät kommentoijat vertaavat Israelin valtiota ja juutalaisia Hitleriin palestiinalaiskysymyksessä. Nämä eivät tietysti tiedä asioista mitään eivätkä tunne sen paremmin juutalaisten historiaa kuin tämänpäiväistä Israelin valtiotakaan.

Saksassa näkee myös ymmärtämättömien vaikkakin korkea-arvoisten virkamiesten ja poliitikkojen perustelevan erittäin juutalais- ja Israel-vastaisten (s.o. muslimimaiden muslimien) massoittaista maahanottoa sanomalla, että nyt pitää ymmärtää tehdä toisin kuin Hitlerin aikana.

Niinpä pitäisi, mutta ei vaan taaskaan tehdä, kun ei ymmärretä eikä tiedetä islamista olennaisen tärkeitä asioita: islam sisältää juutalaisvihan (+monet muut vihat), eikä sen dogmeissa jäädä odottamaan Jumalan tuomiopäivää vaan muslimienemmistöisessä maassa Sharia sallii vääräuskoisten tappamisen.

Yksi tärkeimpiä asioita, joita moni naivisti kieltäytyy islamista uskomasta on taqiyaa, jota hyvin venyttäen muslimi voi aina käyttää esittäen täysin muuta kuin mitä hän on, jos hän tällä valheella ja teeskentelyllä voi edistää islamin asiaa. Tätä ei haluta uskoa, vaikka Tanskan, Ruotsin ja Suomen yleisradiot ovat esittäneet omilla TV-kanavillaan osittain piilokameroilla moskeijoissa kuvatut ohjelmansa, joissa islamin uskonnolliset johtajat, imaamit, puhuivat ihan eri sääntöjä omilleen kuin Ruotsin tai Tanskan viranomaisille.

Lukuisista paljastuksista huolimatta suuri joukko Suomenkin poliitikkoja uskoo, että vihapuhelaki korjaisi yhteiskuntaamme olennaisesti. Ykkössuojelukohteina olisivat tietysti kaikki mahdolliset seksuaalivähemmistöt ja tietysti muslimit. Mitä ilmeisimmin tällainen laki auttaisi ensisijaisesti islamia levittämään Suomessa oppejaan sekä salaamaan olemuksensa suurelta osalta kansaa.

Samaan aikaan kun muslimiväestön taustalla kasvaa ja lisääntyy huijataan kantaväestön kansa esineitten internettiin (IoT, Internet of Things) täydellisen valvonnan alle ja liberaaliuden onnellisessa hengessä mitä useampiin henkilörekistereihin täysin vailla huolen häivää, jo alkanut uusi setalainen kouluvalistus tulee lisäämään steriilejä sukupuolivähemmistön jäseniä sekä niitä jotka vaan juridisesti ovat muuta kuin ovat.

Kun sitten muslimit ovat enemmistö, he nostavat diktaattoriseen valtaan muslimpuolueen, säätävät sharialain koko valtiota koskemaan ja katsovat väestörekistereistä, ketkä pitää teloittaa. Voi olla, että seksuaalivähemmistöön kuuluvat vihervassarit ehtivät nauramaan juuri ennen omaa teloitusvuoroaan kaikille teloitettaville kantakansan uskovaisille.

Babylon & EU käsi kädessä (?) 1.5.2019 12.47

Ilkka T.O.:n esille nostama SDP:n riveissä valtaan nousuaan aloitteleva CMI:n arvostettuna asiantuntijana noussut Israelin vihaaja on sympaattisesta tiedotustilaisuudesta ja kauniin nöyrästä anteeksipyynnöstä huolimatta edelleen ERITTÄIN TÄRKEÄ ja kaiken lisäksi tähän Ahvion kolumnin aiheeseen liittyvä asia.

HS kirjoitti aiheesta hyvin pintapuolisesti (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006087817.html/). Ei ihme, että kommenteissa asia meni HS:n aiemmin esille nostamiin Halla-ahon asiayhteyksistään irroitettujen blogikirjoituspätkien vertailuun ja päähuomio oli myös al-Taeen osalta seksuaalivähemmistöjä parjaavissa ja rasistisissa lausunnoissa Israel-asian jäädessä taka-alalle, vaikka se juuri olisi pääasia.

Kommenttikentän loppupuolella HS oli sentään julkaissut jonkun kommentin, joka muistutti al-Taeen isän (nyt Irakissa) korkeista yhteyksistä Israelia avoimesti vihaavaan Iraniin. Erittäin järkevän, kielitaitoisen ja koulutetun al-Taeen Israel-viha voi olla huomattavasti pysyvämpää luonnetta, julkinen anteeksipyyntö on älykäs taktinen liike ja aivan välttämätön ele oman vallan lisäämiseksi tässä kohtaa.

CMI:lle en itsekään antaisi puhtaita papereita. SDP on myös ihmeellisen anteeksiantavainen kaikkia antisemitistejä kohtaan. Suomen tai suomalaisten järjestöjen ei pitäisi mitenkään olla mukana Israel-vastaisissa toimissa tai BDS-kampanjoissa.

Venäjä ratsastaa vähintään kaksilla rattailla, se liitossa Iranin ja Turkin kanssa, mutta toisaalta se teeskentelee Israelin ystävää. Kuitenkin on ilmeistä, että Venäjällä on erinomaiset suhteet Kiinan ja Pohjois-Korean kanssa.

Kiina pyrkii kovasti maailman hallitsijaksi, Venäjää kiinnostaa valta myös. Kiinan silkkitie hanke ei ole välttämättä kovin viaton taloushanke.

Venäjän kansa ei myöskään ole huolestunut sen kasvavasta muslimiväestöstä. Venäjä on aina ajatellut voivansa liittoutua niin muslimi- kuin kommunistivaltioiden kanssa, vaikka sen omana identiteettinä on nyt näennäisesti olla ortodoksikristillinen demokratia.

Muinainen Babylonia (nyk. eteläisen Irakin alue) tekee nousuaan (?). Vielä se naurattaa, mutta ehkä kannattaisi muistaa vanha sanonta ”se joka hallitsee energiaa, hallitsee kaikkea”.

Öljyn käytöstä halutaan eroon. Öljymaat Norja & USA (lähinnä Obaman kaudella) ovat luopumassa itse oman maansa tuottaman energian käytöstä. Korvaavaan energiaan tähdätään tosissaan kaikkialla muualla paitsi Venäjällä ja arabien öljyvaltioissa (ja kenties Kiinassa).

Suomi on liian riippuvainen Venäjältä tuodusta öljystä, sähköstä ja ydinvoimasta. Sen puoleen vaihtoehtoisen energian kehitys on hyvä asia. Yhden kortin varaan ei kuitenkaan saa jäädä ja omavaraisuutta pitäisi lisätä kaikkialla länsimaissa.

Anna 1.5.2019 12.47

Miksi Eurooppaan pyrkii Afrikasta runsaasti siirtolaisia?

Hs:n turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta kirjoittaa 27.4.2019 ajasta, jolloin kaikki Afrikan valtiot ovat olleet jonkun Euroopan valtion siirtomaana.
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006085296.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006085417.html

"Afrikan suurjako sinetöitiin Berliinin konferenssissa vuodenvaihteessa 1884–1885. Varsinaisena teemana ei ollut siirtomaavalta, jota pidettiin itsestäänselvyytenä, vaan yhteiset vapaakauppasäännöt, joilla kaikki Euroopan suurvallat pääsisivät saaliinjaolle."
Ranska, Britannia, Portugali, Italia, Espanja, Saksa ja Belgia olivat kyseiset suurvallat.

Asia joka liittyy nykyhetkeen on seuraavassa: "Ilman siirtomaavaltaa Eurooppa ja Afrikka eivät olisi nykyisensä.
Euroopan rikkaudet ja teollinen kehitys rakennettiin ratkaisevilta osin kolonialismin varaan.
Afrikan tuskaisalla valtiollisella kehityksellä on vaikea jossitella, mutta kolonialismi antoi siihen parhaissakin tapauksissa heikot eväät.
Tämän päivän kipein linkki mantereiden välillä on siirtolaisuus, jonka juuret ovat siirtomaakaudessa.
Tästä eteenpäin Eurooppa ja Afrikka ovat vääjäämättä kytkettyjä toisiinsa, halusivat tai eivät, myös yhteisen historiansa vuoksi."

Olisiko oikein, että ko.valtiot jakaisivat suurimman osan siirtolaisista aiheutuvasta taakasta? Onko heillä siihen varaa?

Pyöriikö EU velkarahalla? Näyttää nämä suurvallat olevan tilaston velkaisimpien kärjessä, paitsi Saksa, joka on Suomen tasolla.
https://www.kaleva.fi/uutiset/talous/pyoriiko-eu-velkarahalla-vain-kaksi-euroalueen-valtiota-on-pienentanyt-velkaansa-ja-nekin-hyvin-vahan/812420/

Taisto 1.5.2019 12.47

Alan todellisia asiantuntijoita ja luomakuntaan vastuullisesti suhtautuvien puheenvuoro vuodelta 2015 kannattaa katsoa (aerosolifysiikan prof Markku Kulmala):
https://www.youtube.com/watch?v=bWiEK-7s6v4#action=share

Kaikki kun ei aina mene fake media hömpötyksen alle, vaan kyse on oikeasta ja riippumattomattomasta tieteestä, ei mistään vihervasemmistolaisesta agendasta. En edes tiedä, mikä oikastaan olisi niin sanottu vihervasemmistolainen agenda jne...

markus rouhiainen 1.5.2019 12.47

Kristillisenä itseään mainostava fasisti kirjoittaa ylistyssanoja puolueelle, jonka pj on blogeissaan kehottanut ampumaan homoja päähän ja sanoo iloitsevansa, jos maahanmuuttaja raiskaa eri tavalla ajattelevan naisen. Minkälainen organisaatio Patmos oikein on? Haistakaa nyt vittu oikein urakalla. Kehtaatte vielä haukkua vihervasemmistoa, lukekaapa se Raamattu uudestaan ja muistelkaa mitä Jeesus sanoi lähimmäisenrakkaudesta. Ahvion ja säätiön puheista se on kaukana, alkaa muistuttaa erästäkin Aatun satukirjaa.

IlkkaT.O: 1.5.2019 21.02

FakeNews-mediamafia on perustaltaan antikristillinen, koska se ei perustu Jumalan sanaan, vaan jumalakielteisten toimituskuntien maallisiin mielipiteisiin. Se on todettava, kun luetaan sen esiintuomista näkökulmista, eikä se muuksi voi muuttuakaan. Ja se on yleismaailmallista. Se kokee sen tehtäväkseen: muuttaa totuus valheeksi, koska siltä puuttuu hengellinen ymmärrys ajatelussaan.
Milloin FakeNews-mediamafia on tuonut esille, että Herra on se, joka säät ja ilmat säätää? Tai sen SYNNIN SEURAUKSEN, että "maa saastuu sen asukkaittensa alla"?
FakeNews punavihreine "asiantuntijoineen" vääntää nämä kaikki Raamatun totuudet valheelliseksi poliittiseksi hötöksi, jota nyt erityisesti ilmaston osalta vouhotetaan hulluuteen sakka. Miksi? Koska ihmiskunta - synnin vallassa Aatamista lähtien, rakastaa enemmän pimeyttä ja vihaa valkeuteen tuloa.
Miksi, koska antikristillinen henki tekee työtään pahuuden lapsissa, saattaakseen Saatanan juonen onnistumaan koko ihmiskunnan tuhoamiseksi. Ja tähän on satsannut FakeNews keskeisenä toimijana, se ei edusta konservatiivista herätyskristillisyyttä vaan pahuuden toiminnan lietsomista näennäisesti "tärkeillä, ajankohtaisille ja oikeilla" asioilla, sivuuttaen, peitellen ja valhetellen täysin ihmisen sielunpelastumisen merkitys.
Raamatun ilmoituksesta käy riittävän selvästi ilmi, kuinka tälle nykyiselle maapallolle tulee käymään. Sitä ei ilmastonmuutoksen vastustamisella muuteta, koska Jumala on sanansa sanonut. Jumala rakastaa ihmistä hänet pelastaakseen, mutta vihaa syntiä, jonka seurauksena näemme tuhoavat voimat liikkeellä ihmiskunnan keskellä. Se on ollut Saatanan, sielujemme vihollisen ajatus, ei Jumalan, mutta Jumala sulki ihmiset tähän pahuuteen tottelemattomuuden tähden.
Alussa ei ollut näin: "Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää." (1.Moos.1:31, RK käänn.)
FakeNews-mediamafia toitottaa sekulaarin humanismin ja evoluution punavihreällä globalismin sekasoinnuilla, mitä ihmiskunnassa ja maapallolla on tapahtumassa v:een 2030 tai 2050 mennessä, ilman, että ottaa sanallakaan huomioon kaiken hyvän Luojan, Jumalan suunnitelmaa. Ja ennenkaikkea pelastusta synninorjuudesta, jonka alla "koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen (Jeesuksen toiseen tulemukseen) asti. (Room.8:18-23).
Jos tieteentekeminen, minkä alan tahansa, ohittaa Jumalan ja Hänen sanansa, se on ohittanut tärkeimmän. Siltä se ja sen seuraukset nyt myös näyttävät: "Jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii"(Psa).
Kuolemaa, kurjuutta, vihaa, nälkää, sotia, luonnonmullistuksia, lista on melkeinpä loputon; Jeesus tulee pian ja muuttaa kaiken niinkuin kirjoitettu on, kunnia Jumalalle.

Kiitos! 1.5.2019 21.02

Tässä Ahvion tekstissä on tuhdisti hyvää asiaa, ja tällä kertaa haluan kiittää erityisesti linkistä, joka johti Olli Pusan erittäin mielenkiintoiseen kirjoitukseen. Myöskään Pusa ei ole mikä tahansa kadulla huutelija vaan on todella politiikassa monitahoinen asiantuntija: hänhän on sosiaaliturvapolitiikan dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori, vakuutusmatemaatikko (SHV) Eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija.

Hänen sanomanaan GCM:n haitallisuus ja varoitus mahdollisesti erittäin taktisesti ajoitetusta maahanmuuttaja-aallosta kenties Suomessa lähinnä EK:n ajamana asiana halpatyövoiman toivossa (EK:n osuutta Pusa korostaa pelkäksi omaksi arviokseen) olisi syytä ottaa mietintämyssyn alle itse kunkin.

Joka tapauksessa "Suomessa kuulemme ja olemme jo kuulleetkin, kuinka EK vaatii Suomea ottamaan paljon tulijoita muka työvoimapulaan vedoten."

"Miksi ensi kesänä? Siksi, että EU-vaalit on keväällä ja tuo operaatio halutaan tehdä mahdollisimman pian vaalien jälkeen, jolloin on pitkä aika seuraaviin vaaleihin. Muuten seuraavat vaalit jouduttaisiin ehkä perumaan jollakin verukkeella. Sama tilanne oli 2015, jolloin tulijavirta oli myös ajoitettu vuoden 2014 EU-vaalien jälkeen. Nyt tilanne on kiireisempi, kun talous uhkaa sukeltaa ja "työvoiman" tuontia on vaikeampi selittää."

Niin, GCM-sopimuksessa on paljolti kyse siirtolaispolitiikasta - jopa siirtotyöläispolitiikasta. Itse myös korkeakoulutettuna olen sitä mieltä, että näistä asioista olisi syytä olla huolissaan yhtä lailla muidenkin kuin vain matalapalkka-aloilla työskentelevien. Näinhän on toki käynytkin, moni korkeakoulutettu tai ns. porvarikin äänestää PS:a, kun mikään muu puolue ei tunnu näkevän GCM-sopimusta väestön vaihdon huolestuttavana välineenä.

Muut eivät ilmeisesti ole tutkineet GCM:n sisältöä. Se on hassua, myöntäähän esim. Petteri Orpo maahanmuutossa olevan tiettyjä haitallisia piirteitä (katsoin hänen vaalikonevastauksensa Ylen, IS.n ja taisi olla vielä Iltalehdenkin vaalikoneessa). Nyt vaan kaikki isänmaan asialla olevat poliitikot ja kansalaiset tutkimaan GCM-sopimusta juurta jaksaen. Vielä ehtii nimensä kanslaisaloitteeseenkin sen kumoamiseksi laittamaan.

Erittäin tärkeää on myös äänestää EU-vaaleissa. Jokainen itsenäisyyttämme vaalivalle poliitikolle annettu ääni kumoaa yhden "rajat apposen auki ja kaikki valta EU:lle"-poliitikolle annetun äänen. Puolueen linjaa on taas syytä katsoa myös: lepsun puolueen hyvälle jäsenelle annettu ääni kannattaa ja edistää samalla koko puolueen linjaa. Viime kaudella keskustan tai kokoomuksen osalta konservatiivisuus ja isänmaallisuus ei oikein näkynyt. Puolueen linjat olivat (ainakin käytännössä) muuttuneet.

Jos oikeasti kehitys olisi kestävää... 1.5.2019 21.02

Turkulaisen toimittaja iloitsi hiljattain, että vihdoin EU:n ansiosta ollaan saamassa lait, jotka velvoittavat sähkölaitteiden valmistajat siihen, että laitteita myös särkyessä korjataan ja niille löytyy varaosia. Minäkin iloitsen, jos tällaiset lait saadaan ja niitä vielä noudatettaisiinkin.

Toimittaja kirjoitti, että tutkimusten mukaan suurin osa haluaisi ennemmin korjauttaa särkyneet laitteensa kuin ostaa uuden. Toimittaja oli myös nähnyt itsekin näkemäni dokumentin, jossa todisteltiin, kuinka laitteet suuremman myynnin aikaansaamiseksi suunnitellaan hajoamaan pian. Hän mainitsi taulutelevision, joka komponenttien tahallisella väärin sijoittelulla saatiin ennenaikaisesti toimintakelvottomaksi. Muistan kyseessä olleen yksi Samsungin televisiomalli, jossa joku lämpöherkkä komponentti sijoitettiin niin, että se suunnilleen takuuajan umpeuduttua tulee siinä paikassa ylikuumenemaan johtaen TV:n särkymiseen.

Tyypillistä on, että jos tällaisille aivan liian pian särkyville laitteille ylipäätään löytyy korjaaja, laitteen korjaus maksaa aina lähes uuden laitteen verran, joten ihmiset ohjautuvat ostamaan uuden. Suunniteltu särkyminen on asia, jota vastaan ovat riippumattomat ja ympäristötietoiset tekniikan akateemisetkin taistelleet tuloksetta jo vuosikausia.

Tietokone-, älypuhelin- ja tulostinpuolella homma hoidetaan pitkälti päivityksillä. Usein kuulee, että yhtäkkiä täysin toimiva älypuhelin muuttuu pelkäksi puhelimeksi vailla älyä, sovelluksia lakataan tukemasta siihen malliin ja niinpä ihminen, joka on tottunut puhelimensa some- ja muihin kivoihin sovelluksiin, marssii ostamaan uuden älyluurin. Itselläni puolestaan särkyi HP:n monitoimitulostin (väitti olevan paperijumi, vaikka ei ollut), lopulta korjasin tulostimen asentamalla sen vanhaan tietokoneeseen (jota ei päivitetä eikä päästetä internetiin) ja ajamalla sen alkuperäisen asennus-CD:n. Tulostin-skanneri -yhdistelmäni toimii mainiosti vanhassa päivittämättömässä koneessa. Tietysti vie hieman aikaa välillä erikseen käynnistää vanha kone ja muistitikulla siirtää tulostettava tiedosto vanhalle koneelle.

Turkulaisen toimittaja kertoi olouutisissaan olevan se varjopuoli, että lainsäädännön voimaansaattaminen kestää vielä pitkään, koska lakisäädöksissä on hirveästi työtä ja se on vaikeaa. Luulen itse, että vaikeus ei niinkään ole kirjallisessa työsssä, vaan siinä, että isot ylikansalliset kyseisiä elektronisiä laitteita valmistavat yhtiöt eivät halua tuollaisia lakeja voimaan - ainakaan ilman pitkiä siirtymäaikoja. Niinpä seuraavina vuosinakin sähköromuvuoret kasvavat ja kaikki huoli on olevinaan yhdessä elämän välttämättömyydessä CO2:ssa. Oikeat ongelmat piilotetaan jälleen.