2019-05-03 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Europarlamenttivaalit lähestyvät. Perustava avainkysymys tässä vaiheessa on: millaisia tehtäviä Euroopan unionin parlamentti hoitaa ja mitkä ovat europarlamenttivaalien keskeisiä kysymyksiä, joihin voimme ottaa nyt kantaa äänestämällä? Eli: Miksi kannattaa ehdottomasti äänestää... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1317/mista_vuoden_2019_europarlamenttivaaleissa_on_kyse Patmos article
Juha Ahvio
3.5.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?

Europarlamenttivaalit lähestyvät. Perustava avainkysymys tässä vaiheessa on: millaisia tehtäviä Euroopan unionin parlamentti hoitaa ja mitkä ovat europarlamenttivaalien keskeisiä kysymyksiä, joihin voimme ottaa nyt kantaa äänestämällä? Eli: Miksi kannattaa ehdottomasti äänestää europarlamenttivaaleissa?

Joka viides vuosi käytävät europarlamenttivaalit käydään Suomessa sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys on kotimaassa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019. Hyvän ja tiiviin tietopaketin europarlamenttivaaleista tarjoaa Aamulehden 26.4.2019 päivätty artikkeli ”Eurovaalit 2019: Ehdokkaat, aikataulut ja kaikki mitä europarlamenttivaaleista tarvitsee tietää”.

Europarlamentissa on 751 paikkaa, joista Suomen osalle lukeutuu 13 tai 14, riippuen siitä, milloin Britannian Brexit-ero tapahtuu. Ehdokkaita voivat europarlamenttivaaleissa asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet ja valitsijayhdistykset. Kukin lista voi asettaa enintään 20 ehdokasta.

Merkittävää on, että näissä vaaleissa koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin. Äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta hyvänsä. Europarlamentaarikot valitaan, kuten viitattu Aamulehden artikkeli muistuttaa, seuraavasti.

Ensin lasketaan kunkin ryhmittymän tai vaalilistan saama kokonaisäänimäärä. Sen jälkeen asetetaan kukin ehdokas paremmuusjärjestykseen oman henkilökohtaisen äänimääränsä perusteella. Tämän jälkeen kullekin ehdokkaalle lasketaan niin sanottu vertausluku. Tämä luku saadaan siten, että eniten henkilökohtaisia ääniä saanut saa luvukseen listansa koko äänimäärän, toiseksi eniten henkilökohtaisia ääniä saanut saa vertausluvukseen puolikkaan kokonaisäänimäärästä, kolmanneksi tullut kolmanneksen ja niin eteenpäin. Suurimmat vertausluvut saaneet valitaan edustajiksi.     

Huomattavaa on, että äänestämme jälleen, kuten eduskuntavaaleissakin, sekä henkilöä että puoluetta/listaa ja sen kokonaisnäkemystä! Molemmat ja varsinkin jälkimmäinen tulee ottaa lukuun äänestyspäätöstä tehdessään.

Tärkeää on näissä vaaleissa huomata myös se, että valitut edustajat liittyvät jäseneksi johonkin europuolueryhmittymään tai muuhun europarlamentissa edustettuna olevaan poliittiseen ryhmittymään. Ole siis selvillä eri europarlamenttiryhmien tosiasiallisesti ajamasta politiikasta ja siitä, mihin europarlamenttiryhmään kukin suomalainen puolue valitut edustajansa lähettää!

Euroopan unionin parlamentilla on tärkeitä tehtäviä siten, että europarlamentilla ja sen poliittisella koostumuksella on väliä ja merkitystä. Belgian Brysselissä, Ranskan Strasbourgissa ja Luxemburgin pääkaupungissa toimiva europarlamentti on kolmas keskeinen EU:n lainsäädäntöön osallistuva ja vaikuttava elin, EU:n etuja ajavan Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kansallista etua edustavan Euroopan unionin neuvoston eli niin sanotun ministerineuvoston ohella. Europarlamentti ei ole merkityksetön toimija.

Europarlamentilla, joka instituutiona edustaa eurokansalaisten demokraattista sanavaltaa, on laajat valtuudet. Parlamentti vaikuttaa lainsäädäntöön, esimerkiksi hyväksymällä komission antamat lakiehdotukset. Parlamentti käyttää taloudellista budjettivaltaa eli vaikuttaa vahvasti aina tärkeään rahankäyttöön. Parlamentilla on myös valvontavaltaa: parlamentti hyväksyy komission puheenjohtajan ja jäsenet sekä valvoo yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Euroopan unionin parlamentti on kannanottoineen mukana perussopimusten tarkistusmenettelyssä ja toimittaa asioita unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Parlamentti voi tehdä aloitteen unionin perussopimusten muuttamiseksi, mikä on varsin oleellinen seikka. Parlamentti voi siten vaikuttaa siihen, mikä ja millainen EU on ja tulee jatkossa olemaan. Parlamentin hyväksyntä tarvitaan siihenkin, jos halutaan todeta jonkun jäsenvaltion rikkovan unionin perusperiaatteita.

Ylen 2.5.2019 päivätty artikkeli ”Maailman 2. suurimmissa vaaleissa yksi ääni vaikuttaa enemmän kuin edusuntavaaleissa – 10 syytä innostua eurovaaleista” nostaa esiin tärkeitä ulottuvuuksia, lähtien liikkeelle siitä, että 18–80% Suomen laeista tulee nyt EU:sta eli osaltaan myös europarlamentin sääteleminä. Joka tapauksessa europarlamentissa päätetään monilta osin meidän suomalaistenkin arjestamme. Halusimme tai emme, näin nyt on asian laita. Mutta nimenomaan eurovaalit ovat se väylä, jonka kautta tähänkin asiaintilaan voidaan vaikuttaa.

Ei kannata aliarvioida merkitystä, mikä yhdelläkin hyvin verkostoituneella ja asioista jyvällä olevalla europarlamentaarikolla voi parhaimmassa tapauksessa olla. Siksi on syytä katsoa tarkkaan, ketä ja kenen listoilla olevaa ehdokasta äänestää. Niin tai näin, me voimme vaikuttaa äänellä, jonka annamme.    

Näiden vaalien oleellisia teemoja, joihin otamme kantaa, ovat esimerkiksi: EU:n tiivistyminen liittovaltioksi Merkel/Macron-linjalla tai suuntautuminen kohti isänmaiden Eurooppaa; yhteisen euroarmeijan muodostuminen; EU-tasoisten sananvapausrajoitusten voimaan astuminen; massamaahanmuuttoon ja maahanmuuttajakiintiöihin reagoiminen; Euron kohtalo ja ilmastokysymyksiin kantaa ottaminen. Helsingin Sanomien 3.5.2019 päivätty artikkeli ”HS:n eurovaalikone on nyt auki” valaisee lisää näiden vaalien tärkeitä kysymyksiä ja niiden taustoja.  

Euroopan unionin parlamentin merkittävimmät poliittiset ja puolueryhmittymät, joiden jäseniksi 26.5.2019 valittavat suomalaisetkin europarlamenttiedustajat liittyvät, ovat seuraavat.

Euroopan kansanpuolue, European People’s Party, EPP, johon kuuluvat esimerkiksi Saksan CDU:n parlamentaarikot ja Suomen kokoomuksen sekä kristillisdemokraattien edustajat. EPP on edustanut Merkel- ja liittovaltiohenkistä niin sanottua maltillista keskustaoikeistolaisuutta, joka on varsinkin nyt profiloitu ohjelmallisen kansallismielisyydenvastaiseksi EU-henkisyydeksi.

Euroopan parlamentin sosialistit ja demokraatit, Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D, johon kuuluvat Suomen SDP:n edustajat. Tämä ryhmittymä on ajanut liittovaltiohenkistä ja arvoliberaalia eurososialismia.

EPP ja S&D ovat tähän asti olleet merkittävimmät ryhmittymät, jotka ovat voineet suunnata EU:n kehitystä oman yhteisen federalistisen makunsa mukaan. Mutta nyt vuoden 2019 eurovaaleissa näille puolueille mitä ilmeisimmin tulee vahva takaisku siten, että ne eivät enää yksin kykene sanelemaan EU:n tulevaisuutta.

Euroopan liberaalidemokraattien liitto, Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE, johon kuuluvat Suomen keskustan ja RKP:n europarlamentaarikot. ALDE:n linjana on ollut täysiverisen liittovaltiohenkinen arvoliberalismi.

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi, Greens/European Free Alliance, Greens/EFA, johon kuuluvat Suomen vihreät edustajat. Tämä ryhmittymä on ajanut punavihreää radikalismia ja arvoliberalismia kautta linjan, kuten on menetellyt myös Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, GUE/NGL, jonka vasemmistoradikaaleihin riveihin lukeutuvat Suomen vasemmistoliiton edustajat.

Europarlamentin kolmanneksi suurimman ryhmän ovat tähän asti muodostaneet Euroopan konservatiivit ja reformistit, European Conservatives and Reformists, ECR, johon ryhmään ovat kuuluneet Suomen perussuomalaiset. ECR:n linjana on ollut euroskeptinen perinteinen konservatismi.

Mutta mitä ilmeisimmin ECR-ryhmä hajoaa vaalien seurauksena, koska brittikonservatiiviedustajat lähtevät Brexitin myötä pois ja toisaalta siksi, koska vaalien jälkeen syntynee uusi suuri ja useimpia europarlamentin kansalliskonservatiivisia edustajia yhdistävä ryhmä, josta saattaa parhaassa tapauksessa tulla jopa parlamentin toiseksi suurin ryhmä.

Mikäli tällainen kansalliskonservatiivinen ja isänmaiden Eurooppaa sekä Euroopan kristillistä kulttuuriperinnettä voimakkaasti puolustava ja ajava suuri ryhmittymä – jossa Suomen perussuomalaiset ovat mukana - Italian Matteo Salvinin johdolla syntyy, on sillä oleva merkittävä vaikutus koko EU:n ja sen mukana Suomen tulevaisuuteen, koska europarlamentti kykenee vaikuttamaan muun muassa Unionin perussopimuksiinkin.

Tästäkin syystä eurovaalit 2019 ovat ratkaisevan tärkeät!

Europarlamenttivaaleissa kannattaa ehdottomasti äänestää.

 

 

Kommentoi "Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

      _____  __  __  __  __  _  _  
 ____   | ___|| \ \\/ // \ \\/ // | || | || 
 |  \\  | ||__   \  //  \ ` // | || | || 
 | [] ||  | ||__   / . \\   | ||  | \\_/ || 
 | __//  |_____|| /_//\_\\  |_||  \____// 
 |_|`-`  `-----`  `-` --`  `-`'   `---`  
 `-`                       
 
 

13 kommenttia "Mistä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kyse?"

Bux 3.5.2019 18.39

Oli aika jolloin Patmoksessa puffattin kristillisdemokraattien edustajia yli kaiken, nyt Ahvion artikkelia voi tulkita varoitukseksi: älä äänestä kristillisdemokraatteja, ääni menee hukkaan (kd tuskin tulee saamaan edustajaa läpi ja jos saa, niin on samassa ryhmässä eurofederalistisen kokoomuksen kanssa), tosikristitty äänestää perussuomalaisia, koska kansalliskonservatismi jne.

IlkkaT.O. 4.5.2019 18.01

Juha Ahviolle tunnustus siitä, että on pitänyt ja pitää vanhurskautta voimassa Kutsujalleen uskollisesti. Herra häntä siunatkoon ja palkitkoon vanhurskaudessa. On heitä toki muitakin toimittajia näissä kristillisissä medioissa, kiitos siiitä Jumalalle.
Näitä eurovaaleja ajatellen on mielessäni näkökulma, joka näyttää nyt käytävät eurovaalit kohtalonkysymyksenä:
Onko Raamatun näkökulmasta nyt viimeinen hetki Euroopan kansoille, siis halukkaille, selvitä 10-valtioliiton, petovaltion kourista?
Tosiasia on, että jo syntyessään valuvikainen Euroopan Unioni on ajanut itsensä polarisoitumis-kurssille. Sen omat, tuhoisat virheet ja virhearvioinnit ja federalistien uho ovat näyttäneet tämän petoliittovaltio-kehityksen pimeän puolen. Ja tätä konservatiiviskristillisten on syytä vastustaa - voisi sanoa henkeen ja vereen. Itsenäisyyden säilyttämisen kannalta tämä on viimeinen hetki Euroopan valtioille.
Ehdoton EI EU-liittovaltio-kehitykselle.
Kirjoituksissa mainittuihin teemoihin liittyen tulee huomioida keskeisinä asioina seuraavia:
-täyskäännös EU:n Israel-politiikassa, korkean teknologian Israel olisi merkittävä taloudellinen hyödyttäjä Euroopalle
-palestiinlaisjärjestöille, erityisesti Gazaan myönnetävät tuet tiukan tarkkailun piiriin, paikan päällä niin, että myönnettävät tuet olisivat ehdolliset väärinkäytösten välttämiseksi.
-ulkosuhteiden hoidon täydellinen täyskäännös, joissa nykyinen EU:n korkea edustaja Federica Mogherini on vetänyt tiukkaa, antisemitistä Israel-vastaista politiikkaa, (BDS-sanktiot ml.) ja itkenyt krokotiilinkyyneleitä Iranin johtajien vieressä potreteissaan.
-EU:n Trump-vastaisuus on loputtava ja tajuttava, että keskeisin tekijä tällä hetkellä maailmantaloudessa on USA; sen talouden nousu on ennen näkemätöntä, kiitos Trumpin talousosaamisen ja rohkeiden linjausten. Ja Israelin siunaamisen, ks. 1Moos.12:3.
-Iran on saatava kv. tuomioistuimen eteen terrorististen toimiensa vuoksi.

Eduskuntavaalituloksen ja sitä myöten Suomen poliittisen järjestyksen muuttuminen PS:n vaalivoiton myötä olisi syytä näkyä osaltaan suomalaisten eurooppalaisessa politiikanteossa kohti itsenäisten valtioiden vapaakauppaliittoa. Samoin irti eurosta valtion itsenäiseen rahapolitiikkaan.
Voi meitä Euroopassa jos näissä vaaleissa vedämme sokan irti maahanmuuttovyörykranaatista, GCM-asiakirjan allekirjoitus sitä jo indikoi vahvasti. EU:n läpimärännyt ydin ei tule muuttumaan, päinvastoin; on kuitenkin niitä, joilla on vielä toivoa kansakuntina, myös meillä suomalaisilla.

Ikävä ihminen? 5.5.2019 19.35

"Oikea kristitty" äänestää Persuja?

Jep...

Seppo Heinola 6.5.2019 21.42

Eurovaaleissa on kyse myös koko maapallon tulevaisuudesta, jota ei uhkaa vain ilmastokatastrofi van myös eliölajien katoaminen ihmisen tuhoisan bisnes-käyttäytymisen johdosta. Ikävää että esi. Patmos-lähetyssäätö tuntuu olevan asian suhteen välinpitämätön ja väheksyen luonnosuojelua tukee tuoisia bisnesmalleja:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006093987.html?fbclid=IwAR0bL0FB_t0M-WTIffJdoyoLrzC1WdwVUjSzMA5utI8eRTXDfaUBonxxABQ

Sari 7.5.2019 6.09

Tämä oli erittäin hyvä tietopaketti taas Ahviolta - tyynenrauhallisesti tuotiin faktat pöytään, ja lisäksi juttu sisälsi ihan ”poliittisesti korrektit” linkit. Tästä ei kenelläkään luulisi olevan valittamista.

Täytyy sanoa, että kommentoija Ilkka T.O. sitten lataa ne asiat tiskiin, jotka itseänikin huolettavat. Muutenkin voin Ilkan kommentin allekirjoittaa.

IlkkaT.O. 8.5.2019 6.16

Seppo Heinolalle lisää syynättävää:
https://www.oikeamedia.com/o1-108003
Saa IBPES:n raportin näyttäytymään todellisuudessa roskapostilta.

IlkkaT.O. 8.5.2019 6.16

Seppo Heinola: Miten Patmos, hengellinen lähetysjärjestö, on väheksynyt luonnonsuojelua? Eikö totuuden esiintuominen, kuten Juha Ahvio tässä(kin) kirjoittaa, ole hyvän puolustamista? Aikaisemmissa Ahvion kirjoituksissa ja kirjoissa on ollut esillä ilmastoasiaa.
Eurovaalit ja ilmastomuutos vaikuttavat ajallisella tasolla - ei tarkoita, etteikö tulisi hoitaa säntillisesti, järkevästi, kuten PS on ohjelmassaan ilmoittanut - maapallon tulevaisuus on jo kirjoitettu muistiin Raamattuun.

Heinolan viittaaman Sara Vainion HS 04.05.2019 tutkijoiden raportissa ei ole sanaakaan kehoituksesta luopua synnistä, jonka lähitulevaisuuden seurauksista Ilmestyskirja kertoo tavalla, jolla nämä nykyiset luonnonilmiöt ja ilmasto-olosuhteet tutkijoiden syynissä näyttävät kärpäsenkakalta merenaalloilla. Olisi syytä suhteuttaa asiat oikein!

Nykyinen maapallomme ja sitä myöten sen luonto ja suurin osa ihmisistä tuhoutuu. Kuka unohti toivon sanoman? Ei ainakaan Patmos niinkuin ei muutkaan kristilliset mediat vaan sekulaarit tieteilijät ja maaimanparannusjärjestöt.
Mikä on tärkeintä? Luonnonsuojelulliset vai ihmisen sielunpelastukseen littyvät seikat? Hätiin huudetaan jo Greta Thunbergia ja koululaisten ilmastolakkoa - tulee vaan mieleen, mitä lapsille on opetettu, lähtien evoluutioteoriasta - mutta ei Jeesusta Kristusta, ei sanaakaan pelastuksesta, joka on Jumalan tahto: pelastaa katoamattomat ihmissielut tulevalta tuholta.
Sekulaari, ateistinen näkemys on johtanut tieteessä siihen, että sen tekijöiden perusolettamus on valhe ja uskomus nimeltä evoluutioteoria. Siltä puuttuu täydellisesti kyky nähdä Jumalan suunnitelma ja se, kuinka Hän tulee kerran hoitamaan myös asiat luonnonsuojelulliselta näkökannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. No options.

Eurovaaleissa on syytä saada konservatiiviskristilliset äänenpainot kuuluvasti esille.
PS. Minkä puolesta KD:n edustajat antoivat äänensä Eduskunnan istumajärjestyksen muuttamisessa?

Vielä on toivoa 8.5.2019 6.16

Bux, älä ole huolissasi, sinulla on täysi oikeus äänestää kerrankin kristillisdemokraatteja. Mikään mahti maailmassa ei vie sinulta tätä oikeutta pois.

Olisi oikein hyvä vaalitulosyllätys, jos entiset vihervasemmiston, keskustan tai kokoomuksen kannattajat äänestäisivät kaikki jotain oikeasti isänmaallista ja/tai kristillistä vaihtoehtoa.

Äänestystulos on joka tapauksessa aina epävarma - eli jonkin asteen yllätys - siihen asti, kunnes tulos julkaistaan. Nukkujien ryhmän koostumus ratkaisee paljon, samoin liikkuvien (puolueisiin sitoutumattomien) äänestyskäytös.

Jos kristillisyys ja hieno käytös kuitenkin edelleen kismittää, niin ainahan voit äänestää Junes Lokkaa. Suomen marokkolainen on erittäin suomalaismielinen ja puhuu ranskaa äidinkielitasoisesti - ei vie suuntaa Macronin linjalle mutta voisi aiheuttaa jännää säpinää ja huomiota ranskankielisessä maailmassa.

Taustaryhmät tai niiden puute ja ryhmien vaikutus vertausluvun laskentaan lienee syytä miettiä tarkasti meidän kaikkien isänmaan pelastamisesta haaveilevien. Ryhmän ajamat asiat vaikuttavat väistämättä lopputulokseen käytännössä.

Suomen KD on todellisuudessa kristillisempi kuin eurooppalaiset sisarpuolueensa. He voivat olla hyvä särmä EPP:n sisällä, mutta itse pelkään heidän olevan pikkuisen liian epäisänmaallisia. EPP:n kokonaisuus on tähän mennessä ainakin jyrännyt liittovaltion suuntaan valtioiden itsenäisyyttä murentaen.

IlkkaT.O. 10.5.2019 6.14

V:n 2019 europarlamenttivaalien yksi suuri kysymys on - Iranin presidentti Ruhanin tämänaamuisen ilmoituksen perusteella - miten EU suhtautuu Iranin maailmanrauhan uhkaamiseen? Lisää Mogherinin krokotiilinkyyneleitä? Lisää Iranin vallankumoiusjuhlintaa EU:ssa?
https://www.gatestoneinstitute.org/14027/eu-appeasing-iran

Miten suomalaiset meppi-ehdokkaat suhtautuvat EU:n antisemitistiseen Iranin tukemiseen? EU-federalismi on ollut Iranin tukemisessa takana.

Johannes 10.5.2019 6.14

Mahtaa dosenttiamme ja teitä muita näköalattomia fasisteja harmittaa, kun nyt on tulossa vasemmistohallitus????

Jukka mikkola 13.5.2019 17.59

Arvoisa Johannes,

Saat kernaasti olla eri mieltä kuin Ahvio. Muista kuitenkin, että loukkaava fasistiksi nimittely on varmin keino synnyttää vastakkaisia äärimielipiteitä, jotka eivät nekään mitään rakenna. Ts. Koita välttää vihapuhetta, niin ehkä vihapuhetta ei synny lisää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Suosittelen vastuullista viestintää, mutta kritiikkiä saa esittää. Vastuuton ja loukkaava viestintä ennen pitkää johtaa sananvapauden rajoittamiseen.

Tämä ei ole kannanotto Ahvion puolesta tai sitä vastaan. Ahvio ei kuitenkaa esitä vihapuhetta.

Liisa Taina 20.5.2019 20.06

Hei Juha Ahvio.

Kiitos selkeästä ja valaisevasta kirjoituksestasi. Nuo Euroopan eri puolueryhmät ovat olleet itselleni hieman epäselvät. Puoluevalintani on selvä ja nyt kysynkin Sinulta, jos voisit antaa jonkinlaisen neuvon. On tämä sitten kuvitteellinen tai todellinen esimerkki ehdokkaista, niin onko parempi äänestää Laura Huhtasaari Euroopan parlamenttiin vai olisiko parempi pitää Laura täällä Suomessa, kummassa Laura pääsee paremmin vaikuttamaan?

Kiitos, jos ehdit vastaamaan.

Kiitos myös ohjelmistasi Radio Patmoksessa. Mielenkiinnolla niitä kuuntelen ja iloitsen, että Suomessa on vielä kaltaisiasi rehellisiä puhujia. Joskus tulee suorastaan epätoivo ja hätä, mitä tämä kaikki on, minne Suomessakin ollan menossa.

Siunausta toivotellen,
Liisa Taina
Lappeenranta

IlkkaT.O. 21.5.2019 15.23

Kiitos Juha Ahviolle syvälle luotaavasta, objektiivisesta puheesta (20.05.2019) koskien tulevia Europarlamenttivaaleja.
Ahvio jättää puheessaan valinnanvapauden ehdokkaiden valitsemisen suhteen kullekin äänestäjälle itselleen vapaan demokratia-periaatteen mukaisesti. Se, että Ahvio tuo esille myös kristillisen näkökulman asian suhteen, ei pitäisi tulla lukijoille yllätyksenä: Patmos-radio on hengellinen toimija.
Emme kuule näitä Ahvion esiinnostamia argumentteja sekulaarin median toimesta muutoin kuin FakeNews-metodilla väritettynä: osa jätetään kertomattta tai painotetaan vain tiettyä, poliittisesti korrektia näkökantaa, so. liittovaltio-kehityksen, federalismin nimeen vannominen tässä keississä.
"Hyvä" esimerkki edellistä FakeNews-uutisoinnista oli esim. Maikkarin 19.05.2019 klo19.00 uutisointi koskien Euroviisuja: Tärkeimmäksi nousi Isrealin palestiina-politiikan arvostelu; vastoin nimenomaista sääntöä lähdettiin politikoinnin tielle islantilais-viisuedustajien kautta ja ulkomaisen palestiinalais-aktivistin haastattelun kautta, vaikka kyse oli euroviiukilpailusta! Pääaihe sivuutettiin uutisoinnissa yhdellä lauseella.

Näemmekö vaalien jälkeen nousevan kommunistisen Euroopan Unionin satelliittivaltioineen Neuvosto-utopian periaatteilla: eurooppalainen boshevismi keskuskomiteoineen ja puolueineen? Utopian toteuttamisen kiilapojiksi kuskattaisiin Afrikka ja Lähi-itä. Vai näemmekö vielä hetkellisen valonpilkahduksen Euroopan taivaan yllä, merkiksi Jumalalta armostaan syntistä ihmiskuntaa kohtaan? Minun mielipiteeni on jälkimmäinen.
Mutta siltikin, valonpilkahdus on hetkellinen, Rooman valtakunnan nousu ja uho Antikristuksen johdolla on edessäpäin, lähitulevaisuudessa ja lopullinen hyökkäys Israelia vastaan. Huonon hallinnon päätepysäkki ennen Helvetin tulta.
Vaalien merkitys on poliittinen, mutta vielä enemmän hengellinen: kuka toteuttaa esivaltaa Euroopan tasolla. Sillä on merkitys kansakuntien - toivottavasti itsenäisten ja suvereenien - ja asukkaiden kannalta.

Miksi media puhuu Euroopan äärioikeistosta, tarkoittaen kansalliskonservatiivis-kristillisiä maita ja useita puolueita, vaikka ne siunaavat Israelia? Paradoksi, jonka FakeNews pimittää. Em. media jättää huomioimatta tyystin EU:n ja sen äärivasemmiston antisemitismin ja EU:n ja ja edustajansa Mogherinin Israelin arkkivihollisen Iranin mullahien lipomisen.
Suomen poliittiseen tilanteeseen nähden olemme entistä enemmässä määrin vedenjakajalla: mitä maahanmuutto- ja ilmastopoliittisia päätöksiä tehdään? Syötetäänkö Suomi susille kunnianhimossa?
Rukouksella ja äänestämisellä on suuri merkitys, jonka voima nähtiin Eduskuntavaaleissa: se tulee konkretisoitumaan vielä merkittävällä tavalla.