2019-09-06 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg 3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli "Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?" [1] on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1359/mita_koulun_historian_oppikirjat_kertovat_kristinuskosta Patmos article
Juha Ahvio
6.9.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?

3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli ”Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?” on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Korpela tutkii ajan rakennetta kvanttifysiikan näkökulmasta sekä Jumalan ja ajan välistä suhdetta.  

Korpela tarkastelee artikkelissaan lukion historian oppikirjoista löytyviä kristinuskon ja tieteen väliseen suhteeseen liittyviä epähistoriallisia myyttejä sekä tuo esiin myös sen, että jotkin näistä aiemmin itsestään selvinä pidetyistä myyteistä kumotaan uusimmissa oppikirjoissa. Korpela kirjoittaa:

”Tässä artikkelissa esitellään oppikirjoista löytyneitä myyttejä sekä muutamia kumotuksi havaittuja myyttejä. Tarkasteltavana ovat lukion historian oppikirjat Otavan kustantamista Forum- ja Ihmisen tiet -sarjoista sekä Sanoman kustantamasta Historia ajassa -sarjasta. Oppikirjoista löytyvistä myyteistä tässä artikkelissa käsitellään erityisesti uskon ja tieteen välistä sodankäyntimyyttiä ja selitetään, miltä osin oppikirjojen antama kuva on harhaanjohtava. Huojentavasti oppikirjoissa on tapahtunut myös edistystä, sillä joitakin myyttejä, esimerkiksi ajatusta keskiaikaisesta uskosta litteään maahan, ei enää löydy oppikirjoista. Joidenkin ajatusten kohdalla oppikirjoissa myös kuvataan myyttien kumoutumista ja tutkimuksen edistymistä.”

Korpela muistuttaa, että:

”Myytti tieteen ja kristinuskon välisestä sodasta juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin tieteenhistorioitsijat John William Draper ja Andrew Dickson White kirjoittivat aiheesta suurta suosiota saaneita populaariteoksia. Teosten pääteesinä oli, että uskonnon ja tieteellisen tutkimuksen välillä on aina ollut konflikti, ja kirkot ovat vastustaneet tiedettä joka käänteessä opettaen muun muassa maan olevan litteä ja tuomiten tieteellisiä tutkimuksia poltettavaksi. Konfliktiteesi nousi historiallisessa tilanteessa, jossa se palveli kirkon ja yliopiston erottamisen tarkoitusta.”

”Nykyisessä historiantutkimuksessa sodankäyntimyytti on kuitenkin hylätty, ja Draperin ja Whiten teosten katsotaan olevan täynnä merkittäviä virheitä. Todellisuus on paljon monimuotoisempi, eikä yksittäisistä konfliktitapauksista voi päätellä yleisen tieteen ja kristinuskon välisen sodan olemassaoloa. Kristinusko ja kristilliset kirkot ovat myös tukeneet tiedettä merkittävästi.”  

Kristillisyyden myönteisestä tieteellisestä panoksesta ja pimeä keskiaika -myytin epähistoriallisuudesta Korpela kirjoittaa näin:

”Todellisuudessa katolinen kirkko on myös osallistunut aktiivisesti tieteen tekemiseen. Valtaosa tieteellisen vallankumouksen synnyttäneistä tieteilijöistä tuli kirkon sisältä. Keskiaika oli kirkon tukeman yliopistojärjestelmän kehityksen ja monien luonnontieteellisten läpimurtojen aikaa. Kirkon rooli luonnontieteiden synnyn edistäjänä oli keskiajalla tärkeä. Roomalaiskatolinen kirkko tuki tähtitieteen tutkimusta 1100-luvulta 1700-luvulle todennäköisesti enemmän kuin muut tahot yhteensä. Myös yliopistoverkosto syntyi kirkon aktiivisella tuella.”

Edustava oppikirjamyytti on epähistoriallinen kertomus siitä, kuinka Rooman kirkko uskonnollista fanaattisuuttaan vastusti Galileo Galilein (1564–1624) kaukoputkitutkimuksia. Joissain uusimmissakin historian oppikirjoissa tätä Raamattu ja kirkko vastaan Galilei ja järkiperäinen kaukoputkitiede -myyttiä toistetaan edelleen vakavana historiallisena totena. Artikkelissaan Korpela selostaa hyvin, miten ja miksi tämä Galilei-tapaus oikeasti historiassa eteni. Korpela toteaa myös näin:

”Oppikirjoista löytyi myös monia sellaisia kohtia, joissa oppikirjojen tekijät olivat korjanneet aikaisemmin historian kirjoituksessa esiintyneitä myyttejä. Näitä myytinmurtumisia ovat noitavainoihin suhtautuminen maltillisesti inkvisition julmuuden liioittelun sijaan, litteän maan myytin murtuminen sekä pimeän keskiajan myytin murtuminen.”

Vuonna 2017 julkaistuista historian oppikirjoista Korpela tarjoaa esimerkiksi seuraavat lainaukset, jotka ovat historialliselta pätevyydeltään ja todenperäisyydeltään huomattavasti asianmukaisempia kuin useimmat aiheista aiemmin oppikirjoissa olleet väittämät:

”Vaikka inkvisitio on sittemmin saanut huonon maineen, se oli alkuvaiheissaan melko maltillinen. Vain murto-osa inkvisition kuulustelemista ihmisistä sai ankaria rangaistuksia. Myös noituudesta syytettyjä kohdeltiin yleensä maltillisesti. Noituudesta epäiltyjä rangaistiin lähinnä siinä tapauksessa, että heidän katsottiin vahingoittaneen ihmisiä.”

”Noitavainot eivät sijoittuneet keskiajalle vaan pääosin uuden ajan alkuvaiheeseen. Vastuussa ei ollut pelkästään katolisen kirkon inkvisitio, vaan noitavainoja oli myös protestanttisissa maissa. Rankaisemisesta vastasi yleensä maallinen tuomioistuin kirkollisen sijaan. Syytettyinä ei ollut pelkästään naisia, kuten 1900-luvun feministinen tutkimus on väittänyt, vaan kolmasosa syytetyistä oli miehiä. Kuolemaan tuomittuja oli arviolta 20000–40000, eikä miljoonia tai satoja tuhansia, kuten monissa aikaisemmissa arviossa on väitetty.”

”Länsimaisessa historiankirjoituksessa eli pitkään käsite pimeä keskiaika, jolla viitattiin keskiajan takapajuisuuteen sitä edeltäviin ja seuraaviin aikakausiin verrattuna. Nykyaikainen tutkimus on osoittanut, että nimitys on harhaanjohtava eikä keskiaika ollut pelkästään taantumuksen aikaa.”

”Kartat piirrettiin keskiajalla kirkon näkökulmasta, jolloin kristinuskon pyhät paikat olivat maailman keskipisteenä ja maailman äärissä asuivat barbaarit ja hirviöt. Toisin kuin usein on väitetty, keskiajalla ei uskottu maan olevan yksinomaan litteä. Keskiaikaisissa kartoissa maailma esitettiin hyvin monenlaisissa muodoissa, mutta yleensä muoto oli pyöreä.”

Korpela toteaa:

”Litteän maan myytin mukaan keskiajan Euroopassa uskottiin yleisesti Maan olevan litteä, koska katolinen kirkko opetti niin vastustaen ankarasti vaihtoehtoisia näkemyksiä. Tosiasiassa ainakin 700–800-luvuilta alkaen katolinen kirkko opetti yksimielisesti Maan olevan pallonmuotoinen. Ainoastaan myöhäisantiikin aikaan 300–600-luvuilla ajatus litteästä Maasta sai kannatusta joiltakin kristillisiltä ajattelijoilta, mutta tällöinkin litteän Maan kannattajat olivat vähemmistössä.”    

Artikkelinsa yhteenvedossa Korpela katsoo:

”Uskon ja tieteen välinen sodankäyntimyytti näyttää osin murretulta, mutta sitä esiintyy edelleen: esimerkiksi Galilei-myytti elää edelleen osassa kirjoista. Toisaalta kirkon rooli tieteellisen kehityksen edistäjänä on tiedostettu ainakin sillä tasolla, että kirkkoa ei enää yksioikoisesti syytetä kehityksen pysäyttämisestä ja taikauskon levittämisestä. Muutamista kirjoista tosin löytyy kohtia, joissa korostetaan asetelmaa, jonka mukaan kirkko on pyrkinyt kaikin keinoin vastustamaan tieteen edistymistä.”

On selvää, että kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa ja näiden historiallista vaikutusta koskevilla uskomuksilla on erittäin suuri merkitys paitsi sille, miten kristinuskoon ja kirkkoihin suhtaudutaan tänään myös sille, kuinka pätevää historiallinen ymmärryksemme ylipäätään on. 

Yhtä selvää on, että mikäli nämä uskomukset ovat virheellisen valheellisia, ne ovat myös vaarallisia. Siksi on erittäin tärkeää olla selvillä siitä, mitä historiassa on todella tapahtunut ja mitä ei. Tästä syystä sillä, mitä koulujemme, lukioidemme ja yliopistojemme oppikirjoissa väitetään, on erittäin suuri merkitys ja vaikutus.  

Korpelan artikkeli edistää hyvin oikean ja todenperäisen historiallisen ymmärryksen kasvua käsittelemistään teemoista. 

Selvillä oloa todellisesta historiasta ja sitä koskevan todenperäisen ymmärryksen kasvua olen myös itse halunnut edistää vuonna 2016 Radio Patmoksen taajuuksilla ensimmäistä kertaa lähetetyssä radioluentosarjassani ”Vaarallisia valheita kristinuskosta”. 

Tässä ohjelmasarjassa haastan yksitellen niitä vaarallisimpia mutta täysin virheellisiä valheväittämiä, joita nykyäänkin kristinuskoa vastaan usein esitetään mutta jotka ovat valheita, mitkä eivät kestä historian tosiasioiden edessä.

Sarjan jokainen jakso rakentuu siten, että totean aluksi yhden merkittävän kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa sekä näiden historiallista vaikutusta koskevan valheväittämän. Tämä väittämä toimii jokaisen jakson otsikkona ja teemana. Sen jälkeen osoitan, miksi kyse on historiallisten tosiasioiden vastaisesta epätotuudesta ja tuon esiin, mikä asian todellinen laita on ollut ja on. 

Sarjan jaksot ovat valheväittämäteemoiltaan seuraavat:

1. Johdanto

2. Kristinusko luotiin keinotekoisella voimapolitiikalla

3. Kristinusko vainosi pakanuutta ja tuhosi sen sukupuuttoon

4. Kristinusko ja kirkko synnyttivät pimeän keskiajan

5. Ristiretket ovat kristinuskon ja kirkon häpeä

6. Kristinusko on aina käynyt tieteenvastaista sotaa

7. Kristinusko edisti noitavainoja

8. Kirkon inkvisitiolaitos käytti kristinuskoa massamurhien motiivina

9. Kristinusko edisti orjuutta

10. Kristinusko ja kirkko ovat syyllistyneet kansanmurhiin

11. Kristinusko on sortanut naista patriarkaalisesti

12. Kristinusko on totalitaarisen teokraattista

Sarjan kaikki osat ovat kuunneltavissa kirjautumisen ja tilauksen myötä tallenteina patmosplus-sivustolta. Sarja löytyy kirjoittamalla hakuruutuun Vaarallisia valheita kristinuskosta -otsikon tai tästä

 

 

Kommentoi "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   __  _   ___    _____ 
| || | ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\  / ___// 
| || | || / //\ \\ | '--' || | / \ ||  \___ \\ 
| \\_/ || | ___ ||| .--. || | \_/ ||  /  // 
 \____// |_|| |_|||_|| |_||  \___//  /____// 
 `---`  `-`  `-` `-` `-`  `---`  `-----`  
                         
 
 

57 kommenttia "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Sivu 2/4

Murra kielikoodi ja viisastu! 9.9.2019 21.15

Raamattu, valmistajamme itsensä innoittama ja pitkälle ilmoittama käyttöohje ihmiselle, tuo etulyöntiaseman, jota on vaikea saavuttaa, jos sitä vastaan kamppailee. Siinä salaisuus, miksi juutalaisuus ja kristinusko vievät taloudellisen ja teknologisen kehityksen kukoistukseen.

Voidaan jopa tarkastella Vanhan Testamentin, VT, ohjeita tieteellisessä valossa ja sanoa, että vain tietämätön nauraa niille. VT on käytössä juutalaisilla ja sieltä löytyy salaisuus heidän menestykselleen. Hygienia, saniteetti- ja ruoka- ja sairastapausohjeet auttavat mm. pysymään terveempänä. Lääkäri Pekka Reinikainen luennoi aiheesta joku aika sitten Radio Patmoksen taajuuksilla.

Kasvisruuan terveellisyys tulee VT:ssä ilmi. Paastoaminen tuo terveyttä. VT:n säännöt minimoivat eläinrasvan saannin, mikä edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Lapsia vieläkin kehitysmaissa suuria määriä tappava ripuli saataisiin kuriin VT:n ohjeilla (uloste pitää kaivaa ja peittää tarpeeksi syvälle maahan, muuten kärpäset ja eläimet levittävät tautia).

VT:n eli juutalaisten sianlihan syöntikielto on tunnettu. Huonosti kypsennetystä sianlihasta on voinut saada matotauti trikiinin. Syömäkielto VT:ssä koskee monia muitakin eläimiä. Kieltojen takaa voidaan löytää tarttuvia tauteja, sairauksia ja myrkytyksiä (esim. simpukat) ehkäisevä tarkoitus. Joillakin syömiskieltolistan eläimillä on luonnossa ympäristöä puhdistava tarkoitus, ja niihin kertyy ympäristömyrkkyjä.

Petoeläinten (kieltolistalla tassulliset ym.) kanta on tarvinnut säästää ihan jo ekosysteemin suojelemiseksi - peto- ja haaskaeläimiä tarvitaan myös ympäristöä puhdistamaan. Raadot täytyy siivota nopeasti pois.

(S)pitaali eli lepra kauhistutti yhteiskuntaa, mutta VT:n lukeneet tiesivät, ettei tauti tartu enää, kun se kulkee ihmisen yli kokonaan. Vain uskovaiset uskalsivat auttaa eristettyjä sairaita. VT neuvoi myös suojautumaan pisaratartunnalta. Juutalaiset papit osasivat tarkistaa tartuntavaaran (saastainen = tartuntavaara).

Kangaslaatujen sekoittamiskiellosta: sekakangasvaatteet menevät toisistaan eroavien ominaisuuksien takia paljon helpommin pesussa pilalle sekä väriltään että muodoltaan.

VT:ssä käsketään myös suojelemaan puita (tarvekäyttö on sallittu), nyt tiedämme puut ja metsät tärkeiksi monessa mielessä.

VT:n keramiikka ja puuastioiden puhdistus- ja hävitysohjeet (mahd. tartuntavaaran uhatessa, raatokosketuksessa) selittyvät materiaalien ominaisuuseroilla. Nykytutkimuksissa mänty on paljastunut erityisen hyvin tiettyjä mikrobeja torjuvaksi. (Raamatussa usein mainittu setripuu kuuluu mäntyihin.)
https://lehti.tek.fi/tekniikka/manty-sairaalabakteerin-kauhu?fbclid=IwAR3W4XPQYS_9iKpnfTCwx23vThiUXNLrn1v3-3rlDcDUJk2CNFD8DVRj4h8

Jukka mikkola 9.9.2019 21.15

Kristinuskon nimissä on tehty vääryyksiä. Evoluutio-opin nimissä on tehty rikkomuksia ihmisyyttä vastaan: "kehittymättömiä villi-ihmisiä" on tapettu tapporahan kera ja nöyryytetty. Ateismin ja "sekularisaation" nimissä tapettiin ihmisiä Ranskan suuren vallankimouksen (oikaestaan "valistuksen") nimissä. Neuvostoliitto ja Kiina olivat esimerkkejä ateismin ja sekularisaation voimasta. Islam ei levinnyt rauhanomaisesti vaan sotien kautta. Espanja oli islamin alla keskiajalla - ja kas, syntyi tarve saada orjatyövoimaa siirtomaihin ja kolonisaatio kasvoi.

Selkein johtopäätös on: ihminen on syntinen, ja se tulisi kristinuskon mukaisesti tunnustaa ja myöntää. Selityksiä em. Ilmiöille voi toki tehtailla kukin oman tulkintansa mukaisesti. Kaikki eivät tosin ole yhtä hyviä selityksiä ja kaikki maailmankatsomukset eivät ole yhtä hyviä ja yhtä hyväksi ihmisille. Tai jos niin väitetään, olisi se myös perusteltava. Ateismi ei ole sen neutraalimpi kuin kristinuskokaan. Usko ja uskonnonharjoitus eivät ole synonyymejä.

Jälleen kerran on tässäkin siirrytty väittelemään muusta kuin Ahvion esille tuomista näkökulmista, jotka eivät tässä ole uskonnollisia. Miksi aina siirrytään väittelemään, mitä ja millaisia "nuo toiset" ovat? Ihmisen totuudenpelostako on kyse. Ja itsepetostaipumuksesta?

Eteenpäin vievä voima 9.9.2019 21.15

Maallistuminen ei ole vienyt Eurooppaa ja Yhdysvaltoja eteenpäin, vaan maallistuminen vie koko länsimaiden käsitteen täydelliseen tuhoon. Kommunististen valtioiden kommunismi näytti jo, mihin täydellinen maallistuminen ja sen vaatiminen vie - lopputulos ei vakuuta ketään erinomaisuudellaan.

Kristillisyys on ollut se meitä historiassa ylöspäin kampeava voima. Samaa voi sanoa tietysti juutalaisuudesta - Israel on erityisen siunattu maa ja kansa, mitä tulee älyyn ja menestykseen tieteessä. Kun katsotaan maailman valtioita ja niiden teknologisia ym. saavutuksia, niin on jokaisen pakko myöntää, että juutalaisvaltio Israelin jälkeen protestanttiskristilliset ja sen jälkeen roomalais-katoliset maat ovat menestyneet parhaiten. Se ei ole sattumaa.

Joistakin maista islam on tuhonnut kristillisyyden (ja kaikki muutkin uskonnot). Kommunismi ja islam ovat molemmat kansan onnellisuutta syöviä voimia. Kommunismi sai aikaan näennäistä edistymistä, mutta hyvin pitkälle kulissien takana vajottiin vain syvälle synkkyyteen. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjä on mennyt eteenpäin. Neuvostoliiton ikeestä uudelleen 1991 itsenäistynyt Viro on tehnyt huiman taloudellisen ja teknologisen nousun. Kommunismivallan alla, ateismin luvatussa maassa, se ei siihen pystynyt, se pystyi vain ylpeilemään olevansa maailman maallistunein maa, mitä kyllä vieläkin kuulee joidenkin virolaisten suusta. Mutta nyt Virossa on myös elävää kristillisyyttä ja kasvavaa herätysliikehdintää.

Nyt myös jotkut Afrikan alueet kristillistyvät ja samalla siellä elintaso kohenee. Toki lähetystyöntekijät perustavat myös sairaaloita ja kouluja. Näin tekevät myös YK:n ei-kristilliset avustusjärjestöt, mutta kasvua ja kehitystä elinoloissa ja -tasossa tapahtuu parhaiten vain alueilla, joissa ollaan joko kristittyjä tai juutalaisia.

Waffe 9.9.2019 21.15

Kristinuskosta levitetyt valheet on korkea aika korjata. ”Vaarallisia valheita kristinuskosta” on erittäin mielenkiintoinen ja juurta jaksaen asioihin pureutuva sarja. Kiitos Ahviolle ja Patmokselle siitä!

Ateisteja harmittaa aivan suunnattomasti, kun heidän kristinuskon mustamaalausta sangen hyvin edistäneitä virheitä on jo korjattu historian oppikirjoista - ja kun tiedetään lisäkorjauksia olevan tulossa.

Heitä Ahvion radiosarja ja blogi ärsyttää tietysti myös erityisen paljon. Ahvion ja Patmoksen näkyvyys ja kuuluvuus on aika laajaa, kun hänellä on blogikirjoituksia parilla eri foorumilla ja on vieläpä radio-ohjelmia Patmoksen taajuuksilla. Se on hyvä, niin tämäkin virheiden korjausasia leviää paremmin, ja mustamaalauskonsti toimii lopulta aina vain heikommin.

Kiihkoateistien strategioista 9.9.2019 21.15

Keskustelu on mennyt siihen, että ehkä on paikallaan miettiä hetki kiihkoateistin tyypillistä toimintaa. Näkeehän sentään useinkin ihan maallisten lehtien kommenttipalstoilla ateistin itsensä väittävän, ettei kiihkoateistia ole olemassakaan. Mutta jokainen heihin jossain törmää.

He nousevat esille lähes aina, kun jonkunlaista kristillisyyteen vivahtavaa sisältöä jossain julkaistaan. Oikein uskontoallergiset häiriintyvät protestoimaan jopa hääjuhlien maljapuheita, jos parille toivotetaan Jumalan siunausta. He eivät tietenkään sen paremmin kestä kuulla siunaustoivotusta presidentin uudenvuoden puheessa. Tavallisempi agnostikko ei tällaisesta häiriintyisi, mutta kiihkoateistilla pulssi kiihtyy ja syke nousee.

Ateistin aktiivisuus ja kiihko voi näkyä vaikkapa niin, että hän hakusanoilla hakee kristillistä mediasisältöä internetistä, ja tulee kristillisille foorumeille ilmaisemaan paheksuntansa ihan pakkomielteisen säännöllisesti. Häntä häiritsee jokainen uskova, mutta ehkä jopa vielä enemmän koulutetut ja karismaattiset tai teräväsanaiset uskovat. Tehokas evankeliointi ärsyttää kiihkoateistia myös. Hän yrittää käännyttää uskovia ateismiin.

Kiihkoateistia voisi varsin hyvin nimittää paholaisen asianajajaksi, toki heitä on monia muitakin tyyppejä kuin ateistit. Jotkut, joilla on pyrkimyksenään ja haaveenaan kristillisyyden täydellinen tuhoaminen, eivät suinkaan julista ateismiaan tai agnostisuuttaan ääneen, vaan soluttautuvat kirkon sisälle, opiskelevat jopa papiksi ja vannovat pappisvalan tietäen, etteivät tätä valaa halua noudattaa.

Ikävä ihminen? 9.9.2019 21.15

Tiede korjaa itseään.

Älä viitsi höpötellä omiasi. Kreationismi ei ole yhdenkään asiallisesti toimivan yliopiston ohjelmassa. Se ei myöskään ole muuttunut sen yleisemmäksi ajattelumalliksi kuin aikaisemminkaan. Kreationismihan ei ole tiedettä, vaan uskonnonharjoittamista.

Mitä kiihkoateismin pakkopaasaus toisi?

En oikein tiedä, miten kommentoisin tuollaista tekstiä. Siinä ei ole mitään tarttumapintaa. Sinun pitäisi ymmärtää ja muistaa se, että tosiasiat ovat eri asia kuin luulo ja kuvitteleminen.

Taisto 10.9.2019 6.44

Minusta olisi hauska kuulla alan asiantuntijoiden, eli kyseisiä oppikirjoja lukiossa työkseen käyttävien mielipiteitä, että opetetaanko siellä oikeasti ”ateistista tiedettä” tai onko kokemusasiantuntijoilla suoraa tuntumaa esim lukion uskonnon ja historian opetukseen. Kokevatko esim lukion historian opiskelijat ( esim yo kirjoittajat) kirjojen maailmankuvan ja kirkollisen käsittelyn esim ristiriitaisena mahdollisen kirkkohistorian opetuksen kanssa. Muuten tällä keskustelulla on vaarana ajatus kummalliselle urille...

IlkkaT.O. 10.9.2019 6.44

Esa J. Uskonto voi antaa joillekin elämään sisältöä, mutta aidon uskon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Kannattaa lukea Raamatusta uskon määritelmä, niin ei ole lähdekritiikittömänä ihmisviisauden, so. uskonnollisen höpötyksen hetteiköllä. Fundamentalistinen tutkimus on Raamatun ymmärtämistä kokonansa Jumalan eläväksi sanaksi, jonka jokainen kirjoittaja on Pyhän Hengen vaikutuksesta niin toiminut, ks. 2.Piet. ja 2.Tim.3:16 "Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta". Vain ja ainoastaan fundamentalistisen tulkinnan kautta ymmärrämme tämän totuuden, emme muuten, kuten et sinäkään Esa. Valitettavaa kannaltasi, mutta Jumala on rakkaudessaan antanut ihmiselle vapaan tahdon ja että valinta kohdistuisi hyvään, ei pahaan. Sinä pilkaat hyvää.
Taisto, Paavali kertoo korinttolaisille ja meille taistelevan (sinunkin esittämiäsi) järjenpäätelmiä vastaan Hengen sota-asein. Miksi emme siis tekisi uskovina samoin Jeesuksen esimerkkiä seuraten. Oli surkuhupaisaa luettavaa sinun kompaamisesi Kandolinin pellenrääkäisyn puolesta muka "totuuden siemenenä". Annat foorumilla itsellesi mahdollisuuden arvostella ja pilkata Patmosta ja Ahviota: ne sanasi ovat todistuksena sinua vastaan, ei puolestasi Jumalan mittarilla. Mutta et anna lupaa arvostella sanomisiasi millään tavoin: ne ovat mielestäsi sitä "touuden siementä". (Toivottavasti) Huomannet järkyttävän tosiasian kommentoinneissasi.
Uskonnollisuuden ja sekulaarin humanismin sekametelisoppa kuvannee uskon kannalta diletantteja kyhäelmiäsi. Mitä taas mainitsemiisi "Ahvion kannattajiin" tulee, et voisi olla pahemmin väärässä. He ovat monet Jeesukseen uskovia aitoja kristittyjä - ja sitä kautta tutkivat Ahvion kirjoituksia: eli asettavat Jumalan sanan Ahvion tai kenen tahansa kirjoituksen "päälle" nähdäkseen myös ajallisten, ei aina hengellisten (joskin Hengellä tutkittavan) asioiden totuudellisuuden, - jotkut myös totuudellisuutta etsiviä' maallikkoja, ja se on tärkeää se.
Taisto, esiinnyt täällä kuin kouluttautuneena, nöyränä Jumalan oraakkelina: Voin vahvistaa: et ole. Joskus viittasin sinulle, miten eroitat 1. Kor.kirjeessä Paavalin mainitsemat Jumalan viisauden maallisesta viisaudesta? Odottelen vastaustasi, ja please: vastaus asiaan, ei sen vierestä.
"Ikävä" Miten voit (tietenkin ilman elävää uskoa voit) toimia eettisesti ja moraalisesti oikein, jos Jumalan luomisoppi, kreationismi ei olisi totta: Et mitenkään, olisimme sattumia kosmossopassa, ilman mitään tarkoitusta.
Ehdotan siirtymistäsi Rasmukseen tai Varikseen, siellä sinua ymmärretään ja silitetään, nii. Ilman luomisoppia et sinäkään täällä vänkäisi. MOT.

Rauno Mäkinen 10.9.2019 11.22

Kyllä uskova arvostaa neutraalia tiedettä ja sen saavutuksia. Mutta kun tiede menee alueelle, jota sillä ei ole valmiutta rehellisesti tutkia, (esim. elämän alkuperä ja -synty) se muuttuu eräässä mielessä uskonnoksi. Uskovat tiedemiehet ovat mm. mediakeskusteluissa todenneet evoluutioteoriassa olevan aukkoja, jotka tekevät sen mahdottomaksi. Kuitenkin sitä ylläpidetään ikäänkuin vahvemman ylivoimalla ja ymmärtääkseni myös olemalla suostumatta avoimeen keskusteluun asiasta.
Voisiko asian tiivistää mm. niin, että: Jumalan luoma ihminen tutkii Jumalan luomaa luomakuntaa Jumalan antamalla viisaudella ja väittää sitten, ettei Jumalaa ole olemassakaan?

Taisto 11.9.2019 6.26

Edellern toivon ja pyydän, arvoisa Ilkka T.O, että tuntematta henkilöä, et katsoisi alaviistoon ja hurskastellen minua ja muita kanssasi eri mieltä olevia.Toitotat sananvapautta, mutta kanssasi ( ja dos Ahvion kanssa) ei saisi olla erimieltä. Kansallismielinen, fundamentalistinen oikeistolainen " kristillisyys" ei yhtään sen raamatullisempaa ( mitä et edes osaa/ halua taaskaan määritellä) kuin esim kepulainen tai vihertävä demarikristillisyys. Monet dos Ahvion kirjoituksista ovat enemmän poliittisen retoriikan ja omalaatuisen/ yksipuolisen apologian alle meneviä, joista voi huoletta olla erimieltä menettämättä sielunsa autuutta. Onko muuten sielunpelastus kiinni yksilön raamatullisuuden kvaliteetista vai kvantiteetista vai jostain muusta? Kuten sanottu dogmaatikko Ahvio kirjoitti varsin hyvin areiopagi kirjoituksesta, mutta meni oudoille vesille Patmos radion jutteluissa.

Ikävä ihminen? 11.9.2019 18.58

Minun nähdäkseni tilanne ei kaikesta messuamisesta huolimatta ole se, että sen enemmän Ahvio, Patmos kuin vaikkapa Ilkkakaan määrittelisi sitä, kuka on oikea kristitty ja kuka ei.

Kreationismi on lähinnä huumorinaihe niille ihmisille, jotka oikeasti ymmärtävät jotakin tieteen tekemisestä ja vaikkapa tutkimuksen teosta. Jokainen ihminen ymmärtää kyllä halutessaan sen, että kreationismin idea on vain todistaa Raamatun tiettyjä tarinoita kirjaimellisiksi sellaisesta pikku jutusta kuin faktoista riippumatta. Mitään ihmisiä hyödyttävää maailmaan ei ole kreationismin avulla kehitetty. Loppujen lopuksi kristinuskolle itselleenkin kreationismi on ollut rasite.

Julistuksissa esiintyväämystistä "uskoa" ei olisi olemassa ilman uskontoa nimeltä kristinusko. Retoriikka on vain retoriikkaa. Se pitäisi jopa Ilkan ymmärtää.

Ahvion blogi on taas vaihteeksi kirjoitettu valikoivasti ja omaa ohjelmaa unohtamatta.

Kristityn naisen näkökulma 11.9.2019 18.58

Taisto, huaisinpa tietää, oletko kuunnellut kaikki Ahvion mainostamat radiokuunnelman osat? Vai perustuuko kritiikkisi pelkkiin otsikoihin?

Kirjoitit Ahvion kirjoittaneen hyvin ja asiallisesti Korpelan artikkelista, mitä on suurin osuus koko tästä blogikirjoituksesta. Mutta paheksut suuresti patmoslaista osuutta, johon kuuluvat erittäin lyhyt radiokunnelman esittelyteksti sekä kuunnelmien otsikot, jotka samalla paljastavat kuunnelmissa kulloinkin kumottavan valheen tai virheellisen väittämän.

Taisto, sinäkö siis asetut kaikkia 11 valheväittämää puolustamaan? Vai vaan osaa?

Kristinusko on Jeesuksen seuraamista. Siitä tietää, että kristinusko ei ole syyllinen lueteltuihin asioihin. Syntiin langennut ihminen on.

Kohdasta 11 tulee itselleni mieleen, että Raamatun rajoitukset naiselle ovat sekä naisen itsensä että perheen ja yhteiskunnan parhaaksi. Ammatinvalinnassa nainen voi toimia ihan kaikessa muussa mutta ei maan ylimmässä johdossa eikä seurakunnan ylimpänä johtajana. Nainen vaikka olen, ymmärrän tämän. Itse tulkitsisin niin, että pappeus ei sovi ollenkaan naiselle.

Eivät tuollaiset auktoriteettirajoitukset ole naisen sortamista, erilaisuus sukupuolten välillä vain aiheuttaa eroja soveltuvuuksiin ja pätevyyksiin

Täytyy myöntää, että nuorena naisena en aikanaan millään voinut näitä eroja hyväksyä enkä ymmärtää. Nyt ymmärrän. Asialla on suuri merkitys myös yhteiskunnallisesti. Jos miehet syrjäytyvät yhteiskunnan johdosta, yhteiskunta alkaa vähintäänkin liukumaan loivasti alaspäin joka mittarlla ja sektorilla - joskus asian voi huomata vasta esim. 10 v. päästä.

Naisjohtajien myötä myös - valitettavasti ihan vaan alitajunnallisestikin - arvostus ja kunnioitus koko tehtävää kohtaan laskee. Lukuisat maanjohdossa olleet naiset eri maissa ovat räikeä todiste siitä, kuinka sopimattomia naiset ko. virkaan ovat. Maan asiat ovat menneet huonompaan suuntaan. Maan puolustuskyky ja kansa ovat heikentyneet jne.

EU:n edellisen korkean virkanaisen Mogherinin ja Saksan Merkelin naisellinen sääli väärässä paikassa ja ylenpalttinen pehmeys muslimivaltioita kohtaan uhkaa viedä koko EU-alueen antisemitismiin ja sitä myötä perikatoon

On helppo huomata naispappien vieneen papeilta uskottavuutta ja arvostusta. En itse tykkää kuunnella ev.lut. kirkossa naisten saarnoja; sen sijaan maallikkosaarnaajana ja raamatunopettajana muualla, kuten Patmoksessa, kuulee hyvää ja oikeaa opetusta naisiltakin; mutta kuulemani ev.lut. kirkon naispapit pitävät sisällöltään heiveröisiä saarnoja (saarnaavat korvasyyhyyn ja vesittävät opin, eivät uskalla pitää esillä koko evankeliumin totuutta ja ovat tuoneet kirkkoon harhaoppeja (ehkä liiallisesta luonteen pehmeydestä johtuen).

IlkkaT.O. 12.9.2019 7.51

Taisto, edelleen jätit vastaamatta kysymykseeni. Millä tavoin sinut pitäisi tuntea? Luen ja näen sydämesi ajatukset ja mielenlaatusi sanojesi perusteella, ei siihen muuta tarvita; sanasi heijastelevat kyynisyyttä ja ylpeyttäJuha Ahviota, Patmosta ja joitakin kommentoijia kohtaan; muutoin ihan sama, oletko punakka vai pönäkkä tai jotain muuta.
Kanssani voit olla ihan mitä mieltä haluat - vedät vain tarkoituksellisesti vääriä johtopäätöksiä monesta raamatullisesta itsestäänselvyydestä ja kanssasi toisella tavalla ajattelevista, erityisesti fundamentalistisen raamattukatsannon omaavien mielipiteistä.
Kohdallasi perimmäinen syy: Et alista mielipiteitäsi/tulkintojasi Jumalan elävän sanan alle, joka kuitenkin on kokonansa kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kuitenkin, ainoa oikea tulkintatapa on ollut ja tulee olemaan sinulle vieras fundamentalistinen tapa, laadultaan hengellisessä puitteessa. Käytät väärin jumalan sinulle suomaa tahdonvapautta em. asioita ajatellen. Vai pitäisikö painaa kaltaisillesi korvasyyhy-versio? (Saattaa tosin olla, että sellainen voi ilmestyä piankin: nythän osaa Totuudesta ei saisi ääneen enää sanoa).
Taisto, edelliseen viitaten: lue uudelleen esim. "Kristityn naisen näkökulma"-nim. hienoa, Jumalalle kunniaksi kirjoitettua tekstiä.
Sotket lihan "viisaudella" (ks.1:Kor. 1-2 luvut), kysymällä aivan absurdin kysymyksen: sielunpelastuksen "mitattavaksi" laadun/määrän käsitteillä!? Miten sinä sitten mittaat Raamatun tärkeimmän ilmoituksen syntiselle ihmiselle?
Politiikka on meille kaikille omassa valtiossamme ja yhteisössämme yhteistenasioiden hoitamista: Jos koskaan, niin nyt meneillään olevan hengenvaarallisen punavihreän kumouksellisen, Jumalan sanan kieltävän kulttuurisen muutoksen hulluuden kekellä, niin Juha Ahvion kuin muidenkin kokosydämisten kristittyjen sanoilla on entistä merkittävämpi painoarvo hyvän puolesta:
Kristinuskon aito Jumalan rakkauden sanoma,
sen siunauksellisuus kansoissa ja yksilöiden kohdalla, jotka ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen,
sen tervettä yhteiskuntaa kehittävä elintärkeä merkitys totuudellisena elämänlähteenä,
lähetystyön valtaisat hedelmät uskon kautta,
Raamatun antamat totuudelliset faktat niitä etsiville tieteentekijöille,
kristinuskon laupeudentyö heikompia kohtaan, "sanaa ja soppaa",
Raamatun ilmoittaman jumalallisen järjestyksen noudattamisen siunaus seurakunnassa ja yhteiskunnassa,
Jumalan rakkaus ruumiiinsa jäseniin, so. seurakuntaa kohtaan, pelkää rakkautta, vastakohtana mille tahansa totalitarismia edeustavalle agendalle.
Taisto, etkö itse näe raamatullisten näkemysten suhdetta polittisten ryhmien agendoihin? Kyläl jyvät erottuvat akanoista.

Skepsiksen pilkka osuu omaan nilkkaan 12.9.2019 7.51

Meillä Suomessa tieteen puolella lääkäreitä lääketieteellisestä opettanut pitkän linjan lääkäri Pekka Reinikainen ja biokemian professorina ja tiedekuntansa dekaanina toiminut kemisti Matti Leisola ovat tunnettuja esimerkkejä erittäin pätevistä ja relevanteista makroevoluution vastustajista.

Lääkäri Pekka Reinikainen tietää ihmis- ja eläinanatomiasta, -fysiologiasta ym. Lääketiede antaa laveasti tietoa arvioida kehitysoppia anatomian ja luuston kehityksen mahdollisuuksien valossa. Lääkärinä hän tietää, mitkä rakenteet ja elintoiminnot täytyy olla kerralla toiminnassa yksilön elämän jatkumiseksi. Hän tuo esiin kehitysopin vinksahduksia näillä alueilla.

Dekaaniksi ja professoriksi edennyt Leisola on kiistatta guru omalla alallaan. Biokemian professorina hän ymmärtää erittäin hyvin esim. väitteen kemiallisesta alkuliemestä sattumalta syntyneen elämän mahdottomuuden. Huipputiedemiehenä hän tuntee tieteelliset metodit ja menetelmät kuin omat taskunsa.

Leisolasta kirjoittaa maallinen lehti esim. näin:
https://www.aamulehti.fi/a/200743574

Kun tulee puhetta maan iästä, Aamulehti erehtyy luulemaan, että kaikki luomisopin kannattajat ovat nuoren maan kannalla, todellisuudessa osa on vanhan maan kannalla. Aamulehden haastattelija haluaa tietää Leisolan näkemyksen saamatta kuulla hänen kantaansa.

Leisola kuitenkin sanoo: ”Olen kyllä jutellut geofyysikoiden kanssa. Monet heistä myöntävät, että ikäarviot perustuvat olettamuksille ja ovat vain arvioita.”

Näinpä - itse olen lukenut ja myös kuullut luentoja, joissa on kerrottu ikäarviomenetelmien heikkouksista, näistä oletuksiin perustuvista osuuksista. Ikäarviointimenetelmissä on paljon parantamisen varaa. Edes C14-hiileen perustuvakaan ajoitus ei ole ollenkaan täydellinen, vaikka näin usein annetaan ymmärtää. Nuori maa ei ole mahdottomuus. Voi olla, että historian aikajanoja pitää korjata vielä raskaalla kädellä.

Mikroevoluutio, joka tarkoittaa muuntelua rajatun ryhmän sisällä sisältyy tietysti luomisoppiin (tähän pitäisi lisätä Raamatun lajimääritelmä, joka rajaa sen keskenään lisääntymiskykyisiin, kun taas biologiassa käytetään termiä eri tavalla).

Koirarotujen väliset vaihtelut eivät ole mysteeri luomisteorian kannattajalle. Ne ovat kaikki koiria ja vaihtelun mahdollisuus on koiraeläinten geeneissä ollut alusta asti. Näin on jokaisella lajilla (määriteltynä keskinäisen lisääntymiskyvyn mukaan).

Makroevoluutiota yritetään todistella väittämällä mm. erilaisen nokan omaavia peippoja eri lajiin kuuluviksi, vaikka niiden kaikkien myönnetään olevan peippoja. Jos vaikkapa huomattavasti enemmän toisistaan eroavia koiria, esim. chihuahua ja Irlanninsusikoiraa nimitettäisiin eri lajiksi, kikka ei toimisi

Taisto 12.9.2019 7.51

Menemättä sen enempää patriarkaatti-emansipaatio diskurssihöpinään, voin lyhyesti todeta, että suurin ahdistuksesi tulee siitä, että Suomen kristillisellä kentällä nousee kokoajana (lähinnä amerikkalaisten saarnaaminen innoittamana) moniulotteinen uhkakuvakristillisyys, eräänlainen hengellinen populismi, jossa haetaan niin kovin vaikean termin ”raamatullisuus” nimissä selkeitä viholliskuvia kuin myös tarkkoja oikeaoppisuuden puolustajia. Jo pelkkä kevyt historiallis-yhteiskunnallinen pohdiskelu veisi keskustelua hieman syvemmälle, mutta vaarana on, että oma ja oman jengin oikeaoppisuus nousee elämää suuremmaksi jutuksi. En itse uskalla esiintyä oikeauskoisuuden tai kilvoittelun esikuvana, koska akateeminen tieto ei aina palvele etsivää/elävää kristillistä spiritualiteettia. Filosofia ( niin upea aine/ilmiö kuin onkin) ei pelasta ketään, Jeesus ainoastaan. Siksi hengellinen populismi, joka varsin helposti vie Kristuksen ristin juurelle paljon muutakin kun syntisen ihmisen, ei saa minulta suuria hurraa huutoja.