2019-09-06 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg 3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli "Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?" [1] on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1359/mita_koulun_historian_oppikirjat_kertovat_kristinuskosta Patmos article
Juha Ahvio
6.9.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?

3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli ”Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?” on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Korpela tutkii ajan rakennetta kvanttifysiikan näkökulmasta sekä Jumalan ja ajan välistä suhdetta.  

Korpela tarkastelee artikkelissaan lukion historian oppikirjoista löytyviä kristinuskon ja tieteen väliseen suhteeseen liittyviä epähistoriallisia myyttejä sekä tuo esiin myös sen, että jotkin näistä aiemmin itsestään selvinä pidetyistä myyteistä kumotaan uusimmissa oppikirjoissa. Korpela kirjoittaa:

”Tässä artikkelissa esitellään oppikirjoista löytyneitä myyttejä sekä muutamia kumotuksi havaittuja myyttejä. Tarkasteltavana ovat lukion historian oppikirjat Otavan kustantamista Forum- ja Ihmisen tiet -sarjoista sekä Sanoman kustantamasta Historia ajassa -sarjasta. Oppikirjoista löytyvistä myyteistä tässä artikkelissa käsitellään erityisesti uskon ja tieteen välistä sodankäyntimyyttiä ja selitetään, miltä osin oppikirjojen antama kuva on harhaanjohtava. Huojentavasti oppikirjoissa on tapahtunut myös edistystä, sillä joitakin myyttejä, esimerkiksi ajatusta keskiaikaisesta uskosta litteään maahan, ei enää löydy oppikirjoista. Joidenkin ajatusten kohdalla oppikirjoissa myös kuvataan myyttien kumoutumista ja tutkimuksen edistymistä.”

Korpela muistuttaa, että:

”Myytti tieteen ja kristinuskon välisestä sodasta juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin tieteenhistorioitsijat John William Draper ja Andrew Dickson White kirjoittivat aiheesta suurta suosiota saaneita populaariteoksia. Teosten pääteesinä oli, että uskonnon ja tieteellisen tutkimuksen välillä on aina ollut konflikti, ja kirkot ovat vastustaneet tiedettä joka käänteessä opettaen muun muassa maan olevan litteä ja tuomiten tieteellisiä tutkimuksia poltettavaksi. Konfliktiteesi nousi historiallisessa tilanteessa, jossa se palveli kirkon ja yliopiston erottamisen tarkoitusta.”

”Nykyisessä historiantutkimuksessa sodankäyntimyytti on kuitenkin hylätty, ja Draperin ja Whiten teosten katsotaan olevan täynnä merkittäviä virheitä. Todellisuus on paljon monimuotoisempi, eikä yksittäisistä konfliktitapauksista voi päätellä yleisen tieteen ja kristinuskon välisen sodan olemassaoloa. Kristinusko ja kristilliset kirkot ovat myös tukeneet tiedettä merkittävästi.”  

Kristillisyyden myönteisestä tieteellisestä panoksesta ja pimeä keskiaika -myytin epähistoriallisuudesta Korpela kirjoittaa näin:

”Todellisuudessa katolinen kirkko on myös osallistunut aktiivisesti tieteen tekemiseen. Valtaosa tieteellisen vallankumouksen synnyttäneistä tieteilijöistä tuli kirkon sisältä. Keskiaika oli kirkon tukeman yliopistojärjestelmän kehityksen ja monien luonnontieteellisten läpimurtojen aikaa. Kirkon rooli luonnontieteiden synnyn edistäjänä oli keskiajalla tärkeä. Roomalaiskatolinen kirkko tuki tähtitieteen tutkimusta 1100-luvulta 1700-luvulle todennäköisesti enemmän kuin muut tahot yhteensä. Myös yliopistoverkosto syntyi kirkon aktiivisella tuella.”

Edustava oppikirjamyytti on epähistoriallinen kertomus siitä, kuinka Rooman kirkko uskonnollista fanaattisuuttaan vastusti Galileo Galilein (1564–1624) kaukoputkitutkimuksia. Joissain uusimmissakin historian oppikirjoissa tätä Raamattu ja kirkko vastaan Galilei ja järkiperäinen kaukoputkitiede -myyttiä toistetaan edelleen vakavana historiallisena totena. Artikkelissaan Korpela selostaa hyvin, miten ja miksi tämä Galilei-tapaus oikeasti historiassa eteni. Korpela toteaa myös näin:

”Oppikirjoista löytyi myös monia sellaisia kohtia, joissa oppikirjojen tekijät olivat korjanneet aikaisemmin historian kirjoituksessa esiintyneitä myyttejä. Näitä myytinmurtumisia ovat noitavainoihin suhtautuminen maltillisesti inkvisition julmuuden liioittelun sijaan, litteän maan myytin murtuminen sekä pimeän keskiajan myytin murtuminen.”

Vuonna 2017 julkaistuista historian oppikirjoista Korpela tarjoaa esimerkiksi seuraavat lainaukset, jotka ovat historialliselta pätevyydeltään ja todenperäisyydeltään huomattavasti asianmukaisempia kuin useimmat aiheista aiemmin oppikirjoissa olleet väittämät:

”Vaikka inkvisitio on sittemmin saanut huonon maineen, se oli alkuvaiheissaan melko maltillinen. Vain murto-osa inkvisition kuulustelemista ihmisistä sai ankaria rangaistuksia. Myös noituudesta syytettyjä kohdeltiin yleensä maltillisesti. Noituudesta epäiltyjä rangaistiin lähinnä siinä tapauksessa, että heidän katsottiin vahingoittaneen ihmisiä.”

”Noitavainot eivät sijoittuneet keskiajalle vaan pääosin uuden ajan alkuvaiheeseen. Vastuussa ei ollut pelkästään katolisen kirkon inkvisitio, vaan noitavainoja oli myös protestanttisissa maissa. Rankaisemisesta vastasi yleensä maallinen tuomioistuin kirkollisen sijaan. Syytettyinä ei ollut pelkästään naisia, kuten 1900-luvun feministinen tutkimus on väittänyt, vaan kolmasosa syytetyistä oli miehiä. Kuolemaan tuomittuja oli arviolta 20000–40000, eikä miljoonia tai satoja tuhansia, kuten monissa aikaisemmissa arviossa on väitetty.”

”Länsimaisessa historiankirjoituksessa eli pitkään käsite pimeä keskiaika, jolla viitattiin keskiajan takapajuisuuteen sitä edeltäviin ja seuraaviin aikakausiin verrattuna. Nykyaikainen tutkimus on osoittanut, että nimitys on harhaanjohtava eikä keskiaika ollut pelkästään taantumuksen aikaa.”

”Kartat piirrettiin keskiajalla kirkon näkökulmasta, jolloin kristinuskon pyhät paikat olivat maailman keskipisteenä ja maailman äärissä asuivat barbaarit ja hirviöt. Toisin kuin usein on väitetty, keskiajalla ei uskottu maan olevan yksinomaan litteä. Keskiaikaisissa kartoissa maailma esitettiin hyvin monenlaisissa muodoissa, mutta yleensä muoto oli pyöreä.”

Korpela toteaa:

”Litteän maan myytin mukaan keskiajan Euroopassa uskottiin yleisesti Maan olevan litteä, koska katolinen kirkko opetti niin vastustaen ankarasti vaihtoehtoisia näkemyksiä. Tosiasiassa ainakin 700–800-luvuilta alkaen katolinen kirkko opetti yksimielisesti Maan olevan pallonmuotoinen. Ainoastaan myöhäisantiikin aikaan 300–600-luvuilla ajatus litteästä Maasta sai kannatusta joiltakin kristillisiltä ajattelijoilta, mutta tällöinkin litteän Maan kannattajat olivat vähemmistössä.”    

Artikkelinsa yhteenvedossa Korpela katsoo:

”Uskon ja tieteen välinen sodankäyntimyytti näyttää osin murretulta, mutta sitä esiintyy edelleen: esimerkiksi Galilei-myytti elää edelleen osassa kirjoista. Toisaalta kirkon rooli tieteellisen kehityksen edistäjänä on tiedostettu ainakin sillä tasolla, että kirkkoa ei enää yksioikoisesti syytetä kehityksen pysäyttämisestä ja taikauskon levittämisestä. Muutamista kirjoista tosin löytyy kohtia, joissa korostetaan asetelmaa, jonka mukaan kirkko on pyrkinyt kaikin keinoin vastustamaan tieteen edistymistä.”

On selvää, että kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa ja näiden historiallista vaikutusta koskevilla uskomuksilla on erittäin suuri merkitys paitsi sille, miten kristinuskoon ja kirkkoihin suhtaudutaan tänään myös sille, kuinka pätevää historiallinen ymmärryksemme ylipäätään on. 

Yhtä selvää on, että mikäli nämä uskomukset ovat virheellisen valheellisia, ne ovat myös vaarallisia. Siksi on erittäin tärkeää olla selvillä siitä, mitä historiassa on todella tapahtunut ja mitä ei. Tästä syystä sillä, mitä koulujemme, lukioidemme ja yliopistojemme oppikirjoissa väitetään, on erittäin suuri merkitys ja vaikutus.  

Korpelan artikkeli edistää hyvin oikean ja todenperäisen historiallisen ymmärryksen kasvua käsittelemistään teemoista. 

Selvillä oloa todellisesta historiasta ja sitä koskevan todenperäisen ymmärryksen kasvua olen myös itse halunnut edistää vuonna 2016 Radio Patmoksen taajuuksilla ensimmäistä kertaa lähetetyssä radioluentosarjassani ”Vaarallisia valheita kristinuskosta”. 

Tässä ohjelmasarjassa haastan yksitellen niitä vaarallisimpia mutta täysin virheellisiä valheväittämiä, joita nykyäänkin kristinuskoa vastaan usein esitetään mutta jotka ovat valheita, mitkä eivät kestä historian tosiasioiden edessä.

Sarjan jokainen jakso rakentuu siten, että totean aluksi yhden merkittävän kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa sekä näiden historiallista vaikutusta koskevan valheväittämän. Tämä väittämä toimii jokaisen jakson otsikkona ja teemana. Sen jälkeen osoitan, miksi kyse on historiallisten tosiasioiden vastaisesta epätotuudesta ja tuon esiin, mikä asian todellinen laita on ollut ja on. 

Sarjan jaksot ovat valheväittämäteemoiltaan seuraavat:

1. Johdanto

2. Kristinusko luotiin keinotekoisella voimapolitiikalla

3. Kristinusko vainosi pakanuutta ja tuhosi sen sukupuuttoon

4. Kristinusko ja kirkko synnyttivät pimeän keskiajan

5. Ristiretket ovat kristinuskon ja kirkon häpeä

6. Kristinusko on aina käynyt tieteenvastaista sotaa

7. Kristinusko edisti noitavainoja

8. Kirkon inkvisitiolaitos käytti kristinuskoa massamurhien motiivina

9. Kristinusko edisti orjuutta

10. Kristinusko ja kirkko ovat syyllistyneet kansanmurhiin

11. Kristinusko on sortanut naista patriarkaalisesti

12. Kristinusko on totalitaarisen teokraattista

Sarjan kaikki osat ovat kuunneltavissa kirjautumisen ja tilauksen myötä tallenteina patmosplus-sivustolta. Sarja löytyy kirjoittamalla hakuruutuun Vaarallisia valheita kristinuskosta -otsikon tai tästä

 

 

Kommentoi "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   _____    ___   _____  
| || | ||  / _ \\ | __ \\  / _ \\  / ____|| 
| || | || | / \ || | | \ || | / \ || / //---`' 
| \\_/ || | \_/ || | |__/ || | \_/ || \ \\___  
 \____//  \___// |_____//  \___//  \_____|| 
 `---`   `---`  -----`   `---`   `----` 
                         
 
 

57 kommenttia "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Sivu 3/4

Tiede korjaa itseään 12.9.2019 7.51

”Ikävä ihminen?”, jokusen kerran olet saanut englanninkielisen linkin (jos toisenkin) vastauksena väitteisiisi. Ilmeisesti et kuitenkaan osaa nykyistä tieteen ykköskieltä, englantia, jolla jokaisen tieteentekijän tulee asiansa esittää tieteen omilla foorumeilla, näin on sekä kansainvälisissä tiedekonferensseissa että vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

Näissä (esitelmissä ja vertaisarvioiduissa artikkeleissa) tulee esiin tietysti vähitellen enemmän ja enemmän kreationismia tukevia totuuksia esille, vaikka sitä ei suoraan kerrottaisi, eikä sitä kerrotakaan muualla kuin kreationismille omistautuneilla foorumeilla, joihin osa näistä samoista tiedemiehistä osallistuu - eri tyylillä eri foorumeilla - ensimmäisellä foorumilla vain jätetään kertomatta, että uusi esitelty tiedehavainto tukee enemmän kreationismia kuin evoluutiouskoa.

Vähitellen kaikki darvinismin heikkoudet tulevat esille. Makroevoluutio murenee pala palalta. Darvinismista etäisyyttä ottavien tieteentekijöiden joukko kasvaa ympäri maailmaa, heitä valmistuu toki myös suomalaisista yliopistoista. Darvinismin murentamiseen osallistuu myös moni täysin maallistuneessa yhdysvaltalaisessa tai brittiläisessä huippuyliopistossa koulutuksen saanut. Darvinismin mureneminen ei ollenkaan lepää kristillisten oppilaitosten varassa. Teorian heikkouksiin kyllästyneitä on kaikkialla.

Ei kreationismia tarvitse olla kenelläkään ollut oppiaineena, jotta pystyisi näkemään darvinismin heikkoudet. Heikkoudet, virheet ja epätieteellisyydet kyllä löytyvät helposti, kun tarkastelee makroevoluutiota koskevaan teoriaan liittyviä oletuksia ja arvioi teoriaa tieteellisten metodien ja periaatteiden valossa.

Itse voit miettiä, onko darvinismin vastustaja tai siitä etäisyyttä ottava kreationisti. Missä on totuus? Mitä jää jäljelle?

Valheellisella tieteellä ei saavuteta mitään. On syytä vaatia parempaa. Lukuisien todistamattomien ja osin ristiriitaisten oletusten varassa lepäävä makroevoluutiota koskeva teoria ei ole tiedettä, tieteellisiin menetelmiin perustuva näyttö puuttuu. Se on voitava sanoa ääneen, ja näin sanoo vähitellen kasvava joukko tiedemiehiä.

Löytyy tästä asiaa jopa suomeksi: https://dissentfromdarwin.org/about/fin/

Taisto 12.9.2019 10.47

Ilkka T.O. En jaksa jauhaa tästä pidempään, kun dialogiin et ilmeisesti halua. Kysyn edelleen, täytätkö Sinä, Ilkka T.O kaiken sen " raamatullisuuden vaatimuksen" millä minua tulkitset ja tuomitset??( tosin aika huonolla menestyksellä). Mieleeni nousee toisinaan myös sana trolli, vaikka en haluaisi. Se, että vedät suorat hengelliset ja "jumalalliset" johtopäätöksesi ihmisistä vain palstakirjoittelun perusteella varsinkin, jos on kirjoittajan kanssa eri mieltä, kertoo, että et edes halua keskustella rakentavasti, vaan yläviistosta anonyymia henkilöä ojentaen. Perusteltu erimielisyys voi johtaa myös vähemmän hurskastelevaan dialogiin.

Ikävä ihminen? 12.9.2019 17.26

Kristityn naisen näkökulma.

Onko sinusta hyvinkin suuri ihme, että Lähi-idän patriarkaalinen kulttuuri tuotti uskonnollisia tekstejä, joissa naisen kyvyt tietyillä osa-alueilla määriteltiin miestä huonommiksi?

Oletko tullut tutkineeksi historiaa niin paljon, että olisit huomannut esimerkiksi Ison-Britannian imperiumissa olleen hyvin vahvoja kuningattaria?

Ikävä ihminen? 12.9.2019 17.26

Täällä esiintyvät kreationismin ihastelut voivat upota uudestisyntyneiden telttakokouksissa ja joissakin muissa piireissä, mutta eivät reaalimaailmassa. Ihmettelen suoraa valehtelua. Kreationismi ei todellakaan ole kukoistanut vuosikymmeniin.

Olisi mukava saada teiltä Patmoksen ystäviltä suora vastaus: pitäisikö uskonto ja politiikka teidän mielestänne liittää tiiviimmin yhteen Suomessakin?

Ikävä ihminen? 12.9.2019 17.26

Taisto.

Ilkka ei ole täällä keskustelemassa. Se on tullut usein esille.

IlkkaT.O. 13.9.2019 6.18

Taisto, "et jaksa.."? sitähän sinä teet kuitenkin intensitiivisesti, usein tiedon nimellä kulkevan epätiedon perusteilla hengellisissä kysymyksissä, yrittäen saada maallisen viisauden näkökannoilla otetta hengelliseen ulottuvuuteen, etkä huomaa sen olevan mahdoton yhtälö. Raamatullisiin perusteisiin tukeutuvia viittaat kintaalla. Hengelliset on tutkittava hengellisesti, Patmos ja sen tutkimusjohtaja Juha Ahvio tekevät hengellistä työtä; maallinen arviointi vie esittäjänsä siinä täysi absurdeihin kyselyihin ja tolkuttomiin väittämiin, se on arvostelevista kommenteistasi luettavissa.

Naurettava väitteesi "uhkakuvakristillisyydestä" hipoo jo "ikävän/Esa J:n/ Kandolinin" roiskaisuja. Kristillisyydessä - siis raamatullisessa, ei liberaalikristillisyydessä - etsitään sitä, mitä Jumala tahtoo. Siinä missä Pyhä Henki näyttää todeksi Hänen sanansa vastaisen toiminnan, kristityllä on oikeus vapaassa demokratiassa sanoa ja toimia lain mukaan.
Kommenttisi kertovat kyvyttömyytesi nähdä Pyhän Herngen toimintaa, joka aidosti uskovalle on keskeisimpiä arvoja, Hän, Kristus meissä Pyhän Hengen voimassa. Utopiaa? Ei ole.
Ja edelleen:"sydämen kyllyydestä suu puhuu": siksi tunnistan mielesi hengen kirjoittamiesi ajatusten takaa.
"Akateeminen tieto", esim. YLE:n asiantuntijat? Minkä tiedon pohjalta he valehtelevat?: Homosuhteiden onnellistava vaikutus, ilmaastonmuutoksen ehdoton vastustaminen vaikka yhteiskunta tuhoamalla, vapaa aborttioikeus eli pienten ihmisalkujen laillistettu massamurhaaminen; Kaikki nämä ja monet muut aikamme ilmiöt, kansallisvaltioitten rajojen murtamista myöten sotivat Jumalan ilmoitusta vastaan tuoden kirousta. Totuuteen perustuva "akateeminen" tieto - muun totuudellisen tiedon ohella - palvelee aina Jumalan valtakuntaa, kun se alistetaan Jumalan sanan alle. Evolutionistit eivät sitä tee, se on mahdottomuus, koska heidän tieteentekemisensä perusta on valheellisissa sattumissa ja olettamuksissa, joita todellisuudessa ei ole tapahtunut, ja jotka ovat mahdotonta todistaa paikkansapitäviksi. Silti ei voi kieltää tämän valheen uponneen lihan mielen vallassa olevaan, Jumalaa luonnostaan vihaavaan syntiseen ihmiskuntaan kuin kengän uppoaminen lämpimään lehmänpaskaan.

Voihan täällä kommentoinneissa viiitata historiallis-yhteiskunnallisiin asioihin blogistin teeman yhteydessä. Jos totuudessa pysytään, silloin järkevää keskustelua tapahtuu.
Fundamentalistisessa kristillisyydessä ei ole populismia, uskonnoissa, esim. punavihreässä ekiologismissa tai globalismissa ja poliitiisissa sitäkin enemmän, kun tiedon arvottaa raamatullisesti.
Miksi kierrät touutta?

Taisto 13.9.2019 9.25

Vielä kerran Ilkka T.O. Mistä tiedät, että Sinä olet Hengen johdatuksesta, minä en? Miksi DOS Ahvion ym kirjoituksia ei saisi arvioida maallisen perustein, kun ne muutenkin käsittelevät enemmän politiikkaa/ yhteiskuntaa kuin esim teologia? Miksi pidät tuomitsemisesta niin paljon? Keskustelu lukion oppikirjoista ja Patmoksen radio-ohjelmista pitää sisällään varsin maallisia ulottuvuuksia ja teologinen keskustelu on teologiaan, ei pelkkää ”hengellistä taistelua”, jota ilmeisesti kovasti haluat, eli erotella jo tässä ajassa jyvät akanoista. Miksi Ilkka T O näin? Oletko rehellisesti ”raamatullinen” vai pelkästään retoriikan tasolla?

Ikävä ihminen? 13.9.2019 17.08

Tiede korjaa itseään.

Mieluiten lukisinihan asiallista, vertaisarvioitua ja ammattilaisten tekemää pohdintaa luonnontieteisiin liittyen eikä kreationistien tuottamaa roskaa.

Sinulla varmaankin on aiheeseen perehtyneenä esittä paljonkin sellaisia luonnontieteilijöitä, jotka ovat päätyneet kreationistiksi muita teitä kuin olemalla ensiksi uskovaisia?

IlkkaT.O. 13.9.2019 22.08

Taisto, viitaten edellisen kommenttini alkuosaan jää se sinulta pahasti pimentoon ; argumentti-ammustesi räkäpäiden ruuti on märkää, levy ei vaihdu, sama hengelisesti sisällötön vingutus. Vaikka Ahvio kirjoittaa blogissaan ajallisen asian näkökannoista, sinulta jää huomaamatta tässäkin aiheessa niiden hengellinen ulottuvuus. Otan osaa, toivon sinulle parempaa ymmärrystä (jota olet vielä vailla), jonka Herran pelko antaa.
Oikeasti, kenen asioilla täällä kirjoittelet, niin hullulta nuo juttusi näyttävät.?

Ikävä ihminen? 14.9.2019 0.06

Ilkka.

Sinulla on ilmiselviä ongelmia erottaa toisistaan käsitteitä "keskustelu" ja "julistaminen". Keskusteluun liittyvät kyky ottaa huomioon toisen kommentit ja tarvittaessa myös perustella omia näkemyksiä muutenkin kuin toteamalla "Olen aina oikeassa, koska uskon Raamattuun!"

Taisto on esittänyt erittäin hyvän kysymyksen. Kysymys on tarpeen siksi, että te kaikki "oikeauskoiset" julistatte asioita juuri sinun tapaasi. Muiden pitäisi tavallaan alentua teidä "oikean tietonne" edessä. Sinäkin määrittelet hyvin groteskilla tavalla mut kommentteja esittävät suoralta kädeltä milloin punavihreiksi, milloin kommunisteiksi. Käsitätkö lainkaan, että moinen typerä toiminta saattaa vaikuttaa muiden silmissä aika lapselliselta? Voisiko ehkä olla ninkin, että toellisuus ei ole niin mustavalkoinen kuin sinä haluat uskoa?

Taisto 14.9.2019 12.05

Valitettavasti ja ilmeisesti Ilkka T.O ja muut tiukkuuteensa hurmaantuneet olettavat että argumentoinnilla ” minä ja Raamattu olemme päättäneet” on ainut tapa puhua. Tasa-arvoisesta, argumentaatioanalyyttisesti kunnioittavasta keskustelusta ei tällöin ehkä kannata haaveilla. Diskurssianalyysistä puhumattakaan. Luulen, että kosmoksen todistaminen 6000v vanhaksi tai ilmastonmuutoksen vastustaminen ovat monelle fundamentalistille myös tieteellinen kysymys, ei pelkkä hengellinen. Tällöin todistustaakka on tosin on tieteen näkökulmasta todella suuri. Pelkkänä Raamatun tulkinnallisesti taas oppikiistat ja hengellinen oikeassaolemisen suuri halu voivat muodostua avoimen dialogin syntymisen, kun huutokulma lähtökohdallisedti on ”et ymmärrä mitään, kun et ole Hengen johdattama”. Ymmärtääksen Hengen hedelmiin kuuluu mm rakkaus, ilo, rauha,, sävyisyys, itsensähillitseminen jne. ( mea culpa tässäkin jutussa...)

Eri kantilta katsoen 14.9.2019 19.19

Vinkki mielenkiintoisesta vertaisarvioidusta artikkelista löytyy hakukoneella (DOI:10.1073/pnas.1805803115). Tämä on ihan normaali (evolutionistinen) vertaisarvioitu tiedeartikkeli, kuten lukuisat muutkin, joissa vain sattuu olemaan asiaa, jotka voivat horjuttaa joitakin makroevoluution kannattajien vallitsevia näkemyksiä ja jota voi hyödyntää myös kreationistisesta näkövinkkelistä. Tässäkin löytyy siemen myös ajoitusmenetelmien kritisoimiseksi. Kirjoittajat eivät itse tietenkään tällaisia johtopäätelmiä esitä. Samoja asioita, löytöjä ja tieteellisiä tuloksia voi useinkin halutessaan katsoa muutenkin kuin evoluutiouskovaisen silmälasit päässään.

Artikkelissa kerrotaan löydetystä linnun fossiilista (Archaeorhynchus spathula) jonka iäksi on arvioitu 120 miljoonaa vuotta. Fossiilissa on mielenkiintoista se, että siinä on evolutionistien nykyaikaisina pitämiä piirteitä, jotka löytyvät myös nykyisiltä rantapesijöiltä. Se pystyi taivuttamaan yläleukaansa ja sillä on lattamainen, hampaaton nokka. Fossiilissa hyvää lentokykyä paljastavat lentosulat erottuvat selvästi – ja sillä on pitkiä suippokärkisiä sulkia, joita ei tähän asti ole löydetty mesotsooisen kauden linnuilta. Lisäksi lintufossiililla vaikuttaisi olevan säilyneet keuhkot, jotka ovat samantapaiset kuin pikkulinnuilla ja erilaiset kuin liskojen keuhkot.

Useat evolutionistit ovat väittäneet nykylintujen kehittyneen dinosauruksista n. 65 miljoonaa vuotta sitten mutta tässä on löydetty täysin kehittynyt, nykyaikainen lintu evoluutioajoituksen mukaan 120 miljoonan vuoden takaa. ”Toimivin selitys on, että tämä fossiloitunut lintu hautautui dinosauruksien mukana vedenpaisumuksessa. Vesilintuja löydetään usein dinosaurusten yhteydessä, koska ne molemmat elivät vedessä tai sen äärellä.” (Luominen 34, 2019, s. 34).

Esim. evoluutiouskosta poiskääntyneistä 14.9.2019 19.19

"Ikävä ihminen?" kaipasi esimerkkejä makroevoluutiota nyt kritisoivista tieteilijöistä, jotka aiemmin uskoivat evoluutioteoriaan. Tässä olisi kolme kovaa kotimaista.

Kemisti ja bioprosessitekniikan prosessitekniikan professori (emeritus) Matti Leisola: ” En ole kuitenkaan aina ajatellut näin; nuorena opiskelijana naureskelin kristityille ja heidän yrityksilleen laittaa Jumala tieteen aukkoihin. Kieltäydyin kuuntelemasta heidän perusteluitaan ja sijoitin itse materialistiset selitykset näihin aukkoihin. Yleensä tätä niin sanottua ”aukkojen jumala” -argumenttia käytetään teistejä vastaan, mutta se sopii molempiin suuntiin, koska tietomme on aina vajavaista. Parempi vaihtoehto onkin arvioida, sopiiko todistusaineisto paremmin naturalistiseen vai teistiseen näkemykseen. Oma tieni pois naturalistisesta evoluutiouskosta oli vaivalloinen ja pitkä.” (s. 9, M. Leisola, Evoluutiouskon ihmemaassa, 3. painos, Lahti, 2016)

Suomessa hyvin tunnettu luomisopin nykyinen kannattaja lääkäri Pekka Reinikainen on luennoillaan itse kertonut olleensa aiemmin ateisti ja ettei tullut mitenkään myöskään koskaan pohtineeksi evoluutioteoriaa kriittisesti vaan oli automaattisesti omaksunut evoluutio-opin, mikä tietysti ateistille onkin erityisen helppoa.

Pitkän uran kirurgina ja opettavana kirurgina Suomessa tehnyt Mikko Tuuliranta on erään TV7:n haastatteluohjelman esittelytekstin mukaan havainnut ihmisen lääketieteellisessä opiskellessaan nerokkaasti suunnitelluksi. BIOS 1 - Evoluutio-osion analyysi -kirjansa esipuheessa sivulla 3 hän sanoo näin: ”Kuulin vuonna 2005 ensimmäisen kerran kritiikkiä evoluutiota kohtaan. Ryhdyin tutkimaan asioita ja minulle selvisi, että totena opetettu evoluutioteoria on parhaimmillaan kokeellisen ja todellisen tieteen tavoittamattomissa oleva todistamaton uskomus. Ajatusmaailmani koki todellisen vallankumouksen. Muistan, miten kävin mielessäni läpi kaikkea koulussa oppimaani. Olin hämmästynyt ja rehellisesti sanottuna hyvin närkästynyt siitä, että minulle oltiin opetettu kiistattomana totuutena asioita, jotka parhaimmillaan ovat vain yksipuoleinen kuva asioista ja pahimmillaan lähempää tarkastelua kestämätöntä disinformaatiota. Olivatko opettajat olleet tietoisia näistä asioista? Jos olivat, miksi niistä ei kerrottu minulle? Mielestäni olisin ansainnut kuulla kaiken.”

Nämä on erityisen helppo löytää, mutta muitakin on.

IlkkaT.O. 14.9.2019 19.19

Taisto, summa summarum, "akateemisen" tiedon puolestapuhujana täällä esiintyen olet ajautunut tahtomattasi - oman suuren ihmisviisautesi myötä, jonka Raamattu näkee täysin toisenlaisena - kehään, ansaan, jossa vaihdat aihetta kuin paitaa silloin kun et enää väitteillesi löydä perusteita.

"IlkkaT.O. ja muut tiukkuuteensa hurmaantuneet..."? Mielenlaatusi viisaana akateemisena kommentoijana on jo ajallisessa mielessä luettava menneen talven menetykseksi - asia joka sinulta jäi ymmärtämättä alkaessasi Patmosta/Ahviota halveeraamaan.; hengellisesti vielä enemmän mennyttä; Minkä tähden näet järkeväksi arvostella hyvin pitkälti ajallisin/maallisin väittein hengellistä työtä tekevää Patmoksen/Ahvion kirjoituksia, kun sinulle ei ole avautunut alkuunkaan Hengen maailman todellisuus.
Henkivaltojen toiminnan vaikutus; ja niiden suhde toisiinsa, oletko edes kuullut tai ajatellut niiden toiminnasta maan päällä?
Sieltä löytyvät vastaukset moniin hengellisen kentän työn vastustamiseen: et tee poikkeusta. Millä puolen olet? Eikö kilise vähääkään? Huomasitko kys.merkin, niitä olen esittänyt sinulle aikaisemminkin, turhaan.
Ei kysymys ole tiukkuudesta, kun ymmärtää asian oikein ja juuri paidankääntelylläsi ja veivaamisellasi sitä et tee, ne vain kertovat jostain muusta.
Teet itsellesi palveluksen, kun et enää viittaa täällä omaksumaasi ylempään "akateemiseen" tietoon, jonka on todistetusti tietämättömien oletteluissa saaneen valtavaa tuhokehitystä viimeisinä vuosina monissa aikaisemmin ilmenneissä viitteissäni. Humanistit hutkii, hengelliset tutkii.

Toista on Jumalta saadun tiedon ja viisauden kanssa, ja sitäkin esiintyy "akateemisessa" keskusteluissa paljon, esim. Ahvion, kiitos Jumalalle.
Siinä tulee esille myös luonnolliselle ihmiselle tuntematon yliluonnollisuuden merkitys ja vaikutus. Näihin ei edes päästä sinun nöyrällä "ylemmän" tason viisaudella.
Sitten sinulle vaikea kompetenssikysymys: Ahviolla sitä on, Jumalan kunniaksi, tutkia, perata ja analysoida myös käsittelemiään tietoja totuuden valokeilassa.
Hengen hedelmät kuuluvat olennaisena osana kristinoppiin ja on todella laaja aihe; nyt keskustellaan kuitenkin Ahvion aiheesta ja sitä kritisoivien ja puolustavien näkökantojen perusteista. Kritiikkisi ei vain kestä totuutta moneltakaan osin;
Taisto, näillä muutamilla rohkaisun sanoilla sinulle toivotan edelleen hyvää jatkoa.

Tiede korjaa itseään 14.9.2019 19.19

Jatkoa edelliseen: Ns. rekapitulaatiohypoteesi (jota Ernst Haeckelin huijaukseksi osoitetuilla alkiokuvasarjalla & sen muunnoksilla on pönkitetty) on joutunut vastatuuleen evoluutiobiologiassa.

Tuuliranta ottaa kantaa jo yleisemmin vastatuulessa olevaan rekapitulaatiohypoteesin sekä yhä käytettyihin harhauttaviin nimityksiin alkion anatomiassa (BIOS 1 - Evoluutio-osion analyysi s.96) myös seuraavasti ”Erityisesti tärkeässä gastrulaatiossa selkärankaisalkioiden välillä on suuria eroja. Ihmisen pitäisi Darwinin mukaan olla paljon läheisempää sukua hiirelle kuin kanalle. Kuitenkin, gastrulaatiovaiheen alussa ihmisen ja kanan alkiolevyt muistuttavat melkoisesti toisiaan (”kolmikerroksinen pannukakku”), mutta hiiren gastrula on ”kuppi” (Sariola ym. Kehitysbiologia, Duodecim 2015, s.151). Ja jo morula- ja blastokystivaiheessa eri lajien alkiot saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. Fylotyyppivaihe, jolloin esimerkiksi silmien, sydämen ja raajojen silmut alkavat ilmestyä, jotkin selkärankaisalkiot muistuttavat hieman toisiaan. Fylotyyppivaiheen jälkeen muistuttavuudet alkavat taas vähentyä. Maaselkärankaisten kaulan alueelle ilmestyvää viittä kudospaksuuntumaa jotkut ovat kutsuneet ”kiduskaariksi” vain sen takia, että niiden välissä on kudosta, jossa on vähemmän solukerroksia. Tällöin kahden paksuuntuman eli plakoidin väliin jää ikään kuin poimu. Kaloilla niistä muodostuu hengityselin verisuonikaarineen eli kidukset, mutta maaselkärankaisten ”kiduksista” ei kehity keuhkoja. [Ensimmäisessä suomenkielisessä yleisbiologian oppikirjassa väitettiin, että ihmisen sikiö hengittää kiduksilla. (Kivirikko 1911)] Entä ihmisalkion häntä? Totta on, että jopa kehitysbiologian eli embryologian oppikirjat puhuvat häntäsilmusta (engl. tailbud). Se ei kuitenkaan tarkoita, että sillä olisi jotain tekemistä hännän kanssa. Häntäsilmu tuottaa kudosta alkion pituuskasvua varten (alkio alkaa kasvaa pituutta päästä kohti ”häntäpäätä”). Pituuskasvun ohella häntäsilmu ohjaa takasuolen loppupään eli kloaakin (ja tärkeän häntäluun) kehitystä (Sariola, s.273).