2019-09-06 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg 3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli "Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?" [1] on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1359/mita_koulun_historian_oppikirjat_kertovat_kristinuskosta Patmos article
Juha Ahvio
6.9.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?

3.9.2019 julkaistu Areiopagi-sivuston artikkeli ”Mitä lukion historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?” on erittäin valaisevaa ja hyödyllistä luettavaa. Artikkelin on kirjoittanut teologian maisteri Sampsa Korpela, joka tekee uskonnonfilosofian alan tohtorinväitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Korpela tutkii ajan rakennetta kvanttifysiikan näkökulmasta sekä Jumalan ja ajan välistä suhdetta.  

Korpela tarkastelee artikkelissaan lukion historian oppikirjoista löytyviä kristinuskon ja tieteen väliseen suhteeseen liittyviä epähistoriallisia myyttejä sekä tuo esiin myös sen, että jotkin näistä aiemmin itsestään selvinä pidetyistä myyteistä kumotaan uusimmissa oppikirjoissa. Korpela kirjoittaa:

”Tässä artikkelissa esitellään oppikirjoista löytyneitä myyttejä sekä muutamia kumotuksi havaittuja myyttejä. Tarkasteltavana ovat lukion historian oppikirjat Otavan kustantamista Forum- ja Ihmisen tiet -sarjoista sekä Sanoman kustantamasta Historia ajassa -sarjasta. Oppikirjoista löytyvistä myyteistä tässä artikkelissa käsitellään erityisesti uskon ja tieteen välistä sodankäyntimyyttiä ja selitetään, miltä osin oppikirjojen antama kuva on harhaanjohtava. Huojentavasti oppikirjoissa on tapahtunut myös edistystä, sillä joitakin myyttejä, esimerkiksi ajatusta keskiaikaisesta uskosta litteään maahan, ei enää löydy oppikirjoista. Joidenkin ajatusten kohdalla oppikirjoissa myös kuvataan myyttien kumoutumista ja tutkimuksen edistymistä.”

Korpela muistuttaa, että:

”Myytti tieteen ja kristinuskon välisestä sodasta juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin tieteenhistorioitsijat John William Draper ja Andrew Dickson White kirjoittivat aiheesta suurta suosiota saaneita populaariteoksia. Teosten pääteesinä oli, että uskonnon ja tieteellisen tutkimuksen välillä on aina ollut konflikti, ja kirkot ovat vastustaneet tiedettä joka käänteessä opettaen muun muassa maan olevan litteä ja tuomiten tieteellisiä tutkimuksia poltettavaksi. Konfliktiteesi nousi historiallisessa tilanteessa, jossa se palveli kirkon ja yliopiston erottamisen tarkoitusta.”

”Nykyisessä historiantutkimuksessa sodankäyntimyytti on kuitenkin hylätty, ja Draperin ja Whiten teosten katsotaan olevan täynnä merkittäviä virheitä. Todellisuus on paljon monimuotoisempi, eikä yksittäisistä konfliktitapauksista voi päätellä yleisen tieteen ja kristinuskon välisen sodan olemassaoloa. Kristinusko ja kristilliset kirkot ovat myös tukeneet tiedettä merkittävästi.”  

Kristillisyyden myönteisestä tieteellisestä panoksesta ja pimeä keskiaika -myytin epähistoriallisuudesta Korpela kirjoittaa näin:

”Todellisuudessa katolinen kirkko on myös osallistunut aktiivisesti tieteen tekemiseen. Valtaosa tieteellisen vallankumouksen synnyttäneistä tieteilijöistä tuli kirkon sisältä. Keskiaika oli kirkon tukeman yliopistojärjestelmän kehityksen ja monien luonnontieteellisten läpimurtojen aikaa. Kirkon rooli luonnontieteiden synnyn edistäjänä oli keskiajalla tärkeä. Roomalaiskatolinen kirkko tuki tähtitieteen tutkimusta 1100-luvulta 1700-luvulle todennäköisesti enemmän kuin muut tahot yhteensä. Myös yliopistoverkosto syntyi kirkon aktiivisella tuella.”

Edustava oppikirjamyytti on epähistoriallinen kertomus siitä, kuinka Rooman kirkko uskonnollista fanaattisuuttaan vastusti Galileo Galilein (1564–1624) kaukoputkitutkimuksia. Joissain uusimmissakin historian oppikirjoissa tätä Raamattu ja kirkko vastaan Galilei ja järkiperäinen kaukoputkitiede -myyttiä toistetaan edelleen vakavana historiallisena totena. Artikkelissaan Korpela selostaa hyvin, miten ja miksi tämä Galilei-tapaus oikeasti historiassa eteni. Korpela toteaa myös näin:

”Oppikirjoista löytyi myös monia sellaisia kohtia, joissa oppikirjojen tekijät olivat korjanneet aikaisemmin historian kirjoituksessa esiintyneitä myyttejä. Näitä myytinmurtumisia ovat noitavainoihin suhtautuminen maltillisesti inkvisition julmuuden liioittelun sijaan, litteän maan myytin murtuminen sekä pimeän keskiajan myytin murtuminen.”

Vuonna 2017 julkaistuista historian oppikirjoista Korpela tarjoaa esimerkiksi seuraavat lainaukset, jotka ovat historialliselta pätevyydeltään ja todenperäisyydeltään huomattavasti asianmukaisempia kuin useimmat aiheista aiemmin oppikirjoissa olleet väittämät:

”Vaikka inkvisitio on sittemmin saanut huonon maineen, se oli alkuvaiheissaan melko maltillinen. Vain murto-osa inkvisition kuulustelemista ihmisistä sai ankaria rangaistuksia. Myös noituudesta syytettyjä kohdeltiin yleensä maltillisesti. Noituudesta epäiltyjä rangaistiin lähinnä siinä tapauksessa, että heidän katsottiin vahingoittaneen ihmisiä.”

”Noitavainot eivät sijoittuneet keskiajalle vaan pääosin uuden ajan alkuvaiheeseen. Vastuussa ei ollut pelkästään katolisen kirkon inkvisitio, vaan noitavainoja oli myös protestanttisissa maissa. Rankaisemisesta vastasi yleensä maallinen tuomioistuin kirkollisen sijaan. Syytettyinä ei ollut pelkästään naisia, kuten 1900-luvun feministinen tutkimus on väittänyt, vaan kolmasosa syytetyistä oli miehiä. Kuolemaan tuomittuja oli arviolta 20000–40000, eikä miljoonia tai satoja tuhansia, kuten monissa aikaisemmissa arviossa on väitetty.”

”Länsimaisessa historiankirjoituksessa eli pitkään käsite pimeä keskiaika, jolla viitattiin keskiajan takapajuisuuteen sitä edeltäviin ja seuraaviin aikakausiin verrattuna. Nykyaikainen tutkimus on osoittanut, että nimitys on harhaanjohtava eikä keskiaika ollut pelkästään taantumuksen aikaa.”

”Kartat piirrettiin keskiajalla kirkon näkökulmasta, jolloin kristinuskon pyhät paikat olivat maailman keskipisteenä ja maailman äärissä asuivat barbaarit ja hirviöt. Toisin kuin usein on väitetty, keskiajalla ei uskottu maan olevan yksinomaan litteä. Keskiaikaisissa kartoissa maailma esitettiin hyvin monenlaisissa muodoissa, mutta yleensä muoto oli pyöreä.”

Korpela toteaa:

”Litteän maan myytin mukaan keskiajan Euroopassa uskottiin yleisesti Maan olevan litteä, koska katolinen kirkko opetti niin vastustaen ankarasti vaihtoehtoisia näkemyksiä. Tosiasiassa ainakin 700–800-luvuilta alkaen katolinen kirkko opetti yksimielisesti Maan olevan pallonmuotoinen. Ainoastaan myöhäisantiikin aikaan 300–600-luvuilla ajatus litteästä Maasta sai kannatusta joiltakin kristillisiltä ajattelijoilta, mutta tällöinkin litteän Maan kannattajat olivat vähemmistössä.”    

Artikkelinsa yhteenvedossa Korpela katsoo:

”Uskon ja tieteen välinen sodankäyntimyytti näyttää osin murretulta, mutta sitä esiintyy edelleen: esimerkiksi Galilei-myytti elää edelleen osassa kirjoista. Toisaalta kirkon rooli tieteellisen kehityksen edistäjänä on tiedostettu ainakin sillä tasolla, että kirkkoa ei enää yksioikoisesti syytetä kehityksen pysäyttämisestä ja taikauskon levittämisestä. Muutamista kirjoista tosin löytyy kohtia, joissa korostetaan asetelmaa, jonka mukaan kirkko on pyrkinyt kaikin keinoin vastustamaan tieteen edistymistä.”

On selvää, että kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa ja näiden historiallista vaikutusta koskevilla uskomuksilla on erittäin suuri merkitys paitsi sille, miten kristinuskoon ja kirkkoihin suhtaudutaan tänään myös sille, kuinka pätevää historiallinen ymmärryksemme ylipäätään on. 

Yhtä selvää on, että mikäli nämä uskomukset ovat virheellisen valheellisia, ne ovat myös vaarallisia. Siksi on erittäin tärkeää olla selvillä siitä, mitä historiassa on todella tapahtunut ja mitä ei. Tästä syystä sillä, mitä koulujemme, lukioidemme ja yliopistojemme oppikirjoissa väitetään, on erittäin suuri merkitys ja vaikutus.  

Korpelan artikkeli edistää hyvin oikean ja todenperäisen historiallisen ymmärryksen kasvua käsittelemistään teemoista. 

Selvillä oloa todellisesta historiasta ja sitä koskevan todenperäisen ymmärryksen kasvua olen myös itse halunnut edistää vuonna 2016 Radio Patmoksen taajuuksilla ensimmäistä kertaa lähetetyssä radioluentosarjassani ”Vaarallisia valheita kristinuskosta”. 

Tässä ohjelmasarjassa haastan yksitellen niitä vaarallisimpia mutta täysin virheellisiä valheväittämiä, joita nykyäänkin kristinuskoa vastaan usein esitetään mutta jotka ovat valheita, mitkä eivät kestä historian tosiasioiden edessä.

Sarjan jokainen jakso rakentuu siten, että totean aluksi yhden merkittävän kristinuskoa ja kristillistä kirkkoa sekä näiden historiallista vaikutusta koskevan valheväittämän. Tämä väittämä toimii jokaisen jakson otsikkona ja teemana. Sen jälkeen osoitan, miksi kyse on historiallisten tosiasioiden vastaisesta epätotuudesta ja tuon esiin, mikä asian todellinen laita on ollut ja on. 

Sarjan jaksot ovat valheväittämäteemoiltaan seuraavat:

1. Johdanto

2. Kristinusko luotiin keinotekoisella voimapolitiikalla

3. Kristinusko vainosi pakanuutta ja tuhosi sen sukupuuttoon

4. Kristinusko ja kirkko synnyttivät pimeän keskiajan

5. Ristiretket ovat kristinuskon ja kirkon häpeä

6. Kristinusko on aina käynyt tieteenvastaista sotaa

7. Kristinusko edisti noitavainoja

8. Kirkon inkvisitiolaitos käytti kristinuskoa massamurhien motiivina

9. Kristinusko edisti orjuutta

10. Kristinusko ja kirkko ovat syyllistyneet kansanmurhiin

11. Kristinusko on sortanut naista patriarkaalisesti

12. Kristinusko on totalitaarisen teokraattista

Sarjan kaikki osat ovat kuunneltavissa kirjautumisen ja tilauksen myötä tallenteina patmosplus-sivustolta. Sarja löytyy kirjoittamalla hakuruutuun Vaarallisia valheita kristinuskosta -otsikon tai tästä

 

 

Kommentoi "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   _____   ______  _____   ______ 
| \ / || | ___|| /_  _// | ___|| /_  _// 
| \/ || | ||__  `-| |,-  | ||__  `-| |,- 
| . . || | ||__   | ||  | ||__   | ||  
|_|\/|_|| |_____||  |_||  |_____||  |_||  
`-` `-`  `-----`   `-`'  `-----`   `-`'  
                         
 
 

57 kommenttia "Mitä koulun historian oppikirjat kertovat kristinuskosta?"

Sivu 4/4

Tiede korjaa itseään 14.9.2019 19.19

Vertaisarvioiduista artikkeleista puheen ollen alkuun pääsee näillä: Pennisi Elisabeth., Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered, Science 05 Sep 1997: Vol. 277, Issue 5331, pp. 1435, DOI: 10.1126/science.277.5331.1435a ja tällä Richardson, M.K., Hanken, J., Gooneratne, M.L., Pieau, C., Raynaud, A., Selwood, L. and Wright, G.M., There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current theories of evolution and development, Anatomy and Embryology 196(2):91–106, 1997

Näistä käy ilmi Ernst Haeckelin v. 1874 laatima eri lajien alkioiden kehitysvaiheita esittävän piirroskuvan (ja sen lähimuunnosten petollisuus). Jälkimmäisessä artikkelissa (joka löytyy kokonaan julkaistuna ResearchGatesta) on alussa julkaistu sama Haeckelin petollinen kuvasarja ja jäljempänä artikkelissa on valokuvat oikeista varhaisalkioista, joista voi nähdä esim. ihmisen, kalan ja sammakkoeläimen alkioiden olevan täysin erinäköisiä.

Eihän näin vanhan kuvan petollisuus hätkäyttäisi muuten, mutta artikkeleistakin käy ilmi, että kuvan virheellisyys on tiedetty pitkään ja se sai jo pian ilmestyttyään kritiikkiä toisilta alan tieteilijöiltä. Tästä ei välitetty. Itsellänikin on hyllyssä lukiossa käytetty kirja Biologia Elämä (WSOY, Porvoo 1998, 1.-2. painos, ISBN 951-0-21491-4), josta huijauskuvan eräs versio (joitakin lajeja jätetty pois) kyseenalaisesti komeilee sivulla 240.

Kirurgian opettajanakin toiminut Kirurgi Mikko Tuuliranta kirjoittaa, että jopa vielä vuonna 2005 WSOY:n biologiankirja Elämässä oli tämä sikiöiden samankaltaisuutta liioitteleva huijauspiirroskuva (s.32 tai 33) (Tuuliranta, a. Evoluutioteorian analyysi evoluutio-opetus suurennuslasin alla osa 1, s. 118-119 ja b. BIOS 1 - Evoluutio-osion analyysi, s. 95). Lukion biologian kirjassa ”BIOS 1 - Elämä ja evoluutio” (SanomaPro 2016) samaa kuvaa ei enää sentään ole mutta kuvasarjaan liittyviä virheellisiä väittämiä kyllä.

Tuuliranta kirjoittaa: ”Yksilönkehityksen kolme tärkeää ensivaihetta ovat 1) muutamien solujakautumisien tuloksena syntynyt kiinteä solurykelmä eli morula. Sitä seuraa 2) blastula, jossa solurykelmän sisään muodostuu ontelo. Sitten blastulan sisään alkaa muodostua kolmikerroksinen alkiolevy, jota sanotaan 3) gastrulaksi.” Gastrulaatiota sanotaan yksilönkehityksen tärkeimmäksi vaiheeksi: solujen erilaistuminen kudoksiksi ja elimiksi alkaa. ”Solujen liikkeet eri selkärankaisilla ovat gastrulaation aikana hyvin erilaiset. Gastrulaatiota seuraa ”varhaisalkiovaihe ”eli kehitysbiologinen ”pullonkaula” (fylotyyppivaihe). Tällöin osa selkärankaisalkioista muistuttaa toisiaan jonkin verran. Mutta pian sen jälkeen ne ovat taas kovin erilaisia."

Ikävä ihminen? 14.9.2019 19.19

Taisto.

Minuakin hämmästyttää kaikkein eniten juuri se totaalinen haluttomuus oikeasti keskustella asioista, mikä täällä joissakin kirjoittajissa kiistatta näkyy. Julistusta piisaa, mutta kun niitä väittämiä pitäisi perustella edes auttavasti asiapohjilta, juttu tyssää siihen. Minä myöskin näen Patmoksen muutaman johtohahmon teksteissä jatkuvasti sellaisia pohjavireitä, että ne ovat hyvin vieraita suomalaisten toimintatavoille. Yksi näkyvimmistä piirteistä on avoin USA:n uskonnollisen äärioikeiston ja sen mielipiteidn ihannointi. Patmoksen maailmassa Trump on Jumalan Valittu, Israel jonkinlainen itseisarvo ja Persut äärimmäisen kristillinen toimija, kun maahanmuuttoa kaikin voimin vastustaa.

Siinä vaiheessa kun joku alkaa julistaa olevansa jobkinlaisen "Hengen" ohjauksessa, ainakin minä alan suhtautua hyvin epäillen. Kuka vain voi mitä vain väittää, mutta sitten on kyllä myös kritiikkiin varauduttava. Mikään väite ei todeksi muutu sillä, että toinen uskova alkaa aamenia huudella.

Mieluusti fundamentalistit ottavat tiedemiesten väittämiä vakavasti silloin, kun nuo väittämät tukevat omia oppeja ja oletuksia. Siksipä esim. Puolimatkan ja Leidolan väittämät uppoavat joihinkin ihmisiin ihan sellaisenaan. Se unohdetaan, että varsin suuri osa esim. kreationistisista tiedemiehistä on oman osaamisalueensa ulkopuolella! Se, että on erikoisosaaja vaikkapa lääketieteen puolella, ei merkitse mitään evoluutiobiologian saralla. Luulisi tämän olevan itsestään selvää?

Kommunismista huutelu on jo lähes irvokasta. Kun näiltä ihmisiltä sitten kysyy tarkennuksia vaikkapa siihen, miten paljon Suomen politiikkaa pitäisi oikealle tarkistaa, vastauksia ei ikinä tule. Miksiköhän?

Evoluutiosanasto hämmentää 15.9.2019 13.13

Evoluutio-opista on mahdotonta keskustella, ellei aihepiirin terminologian ongelmallisuudesta puhuta. Laji, mikro- ja makroevoluution määritelmät hämmentävät, koska sanojen käyttö ei ole yhdenmukaista.

Lajin määritelmästä on ainakin 15-16 eri versiota (Mikko Tuuliranta, Paljon melua tyhjästä, analyysi kirjasta ”Evoluutio – miten lajit kehittyvät?”, s. 9-10). Mikroevoluutio voitaisiin määritellä ”lajien/lajityyppien sopeutumismuunteluna muuttuviin olosuhteisiin tai populaation moninaisuuden ja geenipoolin yksipuolistumisena suuntaavan valinnan tai geneettisen ajautumisen seurauksena” ja makroevoluutio ”kokonaan uudentyyppisten eliöryhmien syntymisenä, uuden geneettisen informaation, uusien rakenteiden ja toimintojen syntymisenä”.

”Laji-käsitteitä on monia, eikä yksikään ole sama kuin Raamatun luotu lajityyppi” (Luominen, Blogi, 29.11.2017, Galapagossaarten uusi lintulaji vahvistaa Raamatun luomismallia). Raamatun luomiskertomuksessa ”lajiksi” käännetty sana on heprean sana min, josta käytetään nimeä luotu lajityyppi. Raamatussa lajiksi käännetty heprean ”min” tarkoittaa nykybiologian termein lajia paljon laajempaa ryhmää – sukua, heimoa tai jopa lahkoa. Luomiskertomuksessa todetaan kymmenen kertaa, että Jumala loi kaiken lajityyppiensä mukaan. Tämä korostaa asian ehdottomuutta ja tärkeyttä. (Luomiseen uskovat käyttävät luodusta lajityypistä myös termiä baramini, joka tulee heprean sanoista bara, luoda ja min, laji. Kokonainen luomistieteen haara – baraminologia – tutkii luotujen lajityyppien rajoja.)

[Luonnonvalinnan kautta tapahtuvassa] lajityypin sisäisessä sopeutumisessa (jota kutsutaan myös mikroevoluutioksi) eliö sopeutuu luonnossa muuttuviin oloihin tai muuntuu ihmisen tekemän keinotekoisen valinnan seurauksena (Luominen, blogi). Blogissa kirjoitetaan YLEn sivuillaan 26.11.2017 uutisoineen Galapagossaarille syntyneestä uudesta lintulajista evoluution jättipottina. Uutinen kertoo todellisuudessa vain siitä, kuinka ”Galapagossaarten sirkut ovat sopeutuneet muuttuviin oloihin”. Uutisen ns. uusi laji ei eroa alkuperäisestä niin, että Raamatun määritelmä toisesta lajista täyttyisi. Ylen uutisen sirkusta ei tullut eri heimon edustajaa (esim. kahlaajaa) saatikka muuttunut toisen lajityypin edustajaksi.

Luomiseen uskovat tutkijat ovat vuosikymmeniä kuvanneet nopeaa lajiutumista [nykyisen biol. termin mukaan], joka on keskeinen osa raamatullista luomismallia. Luominen-tiedelehden Suomi 100 vuotta -juhlanumero listaa useita esimerkkejä luonnonvalinnasta: ”kukkia, sirkkoja, kaloja, kovakuoriaisia, liskoja, lintuja, hiiriä ja norsuja – kaikkien sopeutuminen muuttuviin oloihin tapahtuu entuudestaan olemassaolevan geneettisen informaation avulla.

Vastauksena nimim. ”Ikävälle ihmiselle?” 15.9.2019 13.13

Luomisoppia Suomessa kannattaa myös riistaeläintieteen dosentti (Helsingin yliopisto) Lennart Saari. Hän ymmärtää hyvin biologiaa.

Darvinismia kritisoivia kovanluokan biologeja löytyy kyllä maailmasta. Onhan näillä Patmoksenkin kommenttipalstoilla julkaistu jo useampaan kertaan linkki, jonka takaa löytyy darvinismia kritisoiva lausunto ja lista sadoista allekirjoittaneista luonnon- ja lääketieteen alojen tieteilijöistä. Maallikolle voi joutua perustelemaan, miksi valittujen tiedealojen edustus on relevanttia makroevoluutiota koskien. Evoluutiobiologeille sitä ei kuitenkaan tarvitse perustella.

Toisia kirurgejakin opettanut kirurgi Mikko Tuuliranta ja tulevia lääkäreitä opettanut pitkän uran tehnyt lääkäri Pekka Reinikainen ovat ihmisen anatomian huippuasiantuntijoita. Lääketieteeseen kuuluu syvällinen ymmärrys alkion ja sikiönkehityksestä, samoin kuin lapsen kasvun ja kehityksen vaiheista ja vanhuuden rappeumista. Lääketieteeseen kuuluu solu- ja molekyylibiologia, ja ihmisen biologia on yleensäkin vahvasti läsnä. Tällainen tieto pätevöittää aivan varmasti kommentoimaan juuri oman alan asioita ja väittämiä, joita darvinismin tukemiseksi esitetään.

Bioprosessitekniikan professori Leisola puolestaan on aivan varmasti pätevä kommentoimaan biokemiaan ja biokemiallisen prosessitekniikkaan liittyviä asioita. Hänen tutkimusryhmänsä työhön on liittynyt DNA:n peukalointia ym. Evolutionisteilla on väittämiä aihealueelta. Leisola ei niitä kommentoidessaan ole heikoilla vesillä ollenkaan.

Osa evolutionisteista ja ko. oppikirjojen kirjoittajista itse ylittää teorioissaan oman tiedemukavuusalueensa ja rakentelevat oletuksia oman alueensa ulkopuolelta. Oletuksia, joilla ei ole näyttöä kritisoidaan kyllä nyt ihan normitieteen puolella. Esimerkkinä tuo täällä jo mainittu Science-lehdessäkin paheksuttu alkiokehitystä koskeva väärennökseksi todettu kuvasarja.

Fysiikka ja geofysiikka ja geologia pätevöittävät kritiikkiin myös. Ihmetteleekö joku siihenkin syytä? Moni ei ilmeisesti ollenkaan tiedä, millaista oletusten varaan rakennettua ja poikkitieteellistä teoriahetteikköä on sokeasti puolustamassa väittäessään makroevoluutioteoriaa tai uusdarvinismia aukottomaksi, kaiken kritiikin yläpuolella olevaksi faktaksi.

Ikävä ihminen? 15.9.2019 22.15

Evoluutiosanasto hämmentää & Vastauksena nimim. ”Ikävälle ihmiselle?”

Luominen-lehti ei ole mikään tiedelehti. Se on ymmärtääkseni lähinnä käännös amerikkalaisesta Creation-lehdestä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Lehti ei todellakaan edusta tidettä, kuten ei kreationismikaan.

Se ei ole uutta, että korkeakoulutetuissa ihmisissäkin on uskovaisia. Syytä kuitenkin on ymmärtää se, että sen enemmän lääkärit kuin riistaeläintieteilijätkään EIVÄT ole evoluutiobiologeja. He ovat syrjässä omilta erikoisosaamisen alueiltaan. Sama koskee luonnollisesti myös koko mailman tiedemiehiä. Se, että häviävän pieni murto-osa tieteen ammattilaisista on fundamentalisteja, ei tosiasioita muuksi muuta. Jos ihmisen on mentävä esim. lääkärille, hän ei mene kielitieteilijän puheille - olipa kielitieteilijä omasta mielestään miten hyvä lääkäri tahansa. Jos kuvittelette olevanne hyvinkin nopeasti kärryillä esim. perinnöllisyystieteestä, käväiskää luennoilla kuuntelemassa.

Tuohon yhteen kuvasarjaan takertuminen on jatkunut jo vuosia. Olisiko teidän syytä ehkä nostaa esiin myös niitä selviä valheita, joita kreationismin nimissä on esitetty?

Kreationismi on uskonnon harjoittamista. Me näemme maailmalta surullisia esimerkkejä siitä, mihin kreationismi on johtanut. Kreationismi edustaa tietämättömyyttä ja tosiasioiden kieltämistä. Mitään hyvää eivät kreationistit ole maailmaan tuoneet. Ihan joka päivä ja koko ajan kreationisteilla on mahdollisuus osoittaa väitteensä oikeiksi. Niin vain ei ole käynyt. Uskonto on uskontoa ja kreationismi on yritys korvata järki uskonnolla.

Rauno Mäkinen 17.9.2019 6.28

Pietari kirjoittaa kirjeessään, että ".....viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia,jotka vaeltavat omien himojensa mukaan....." ja edellleen "Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta....". Olisikohan nyt kysymys, ainakin osaksi, em. "tietämättömyydestä"? Mistähän Pietari muuten tiesi, että vesi oli tärkeä elementti luomisessa? Hän puhuu myöhemmin myös alkuaineista, jotka "kuumuudesta hajoavat".
Tuskin vain evoluutiobiologeilla on ainoastaan tietoa luomisesta, hehän tutkivat vain yksityiskohtia ja osa-alueita siitä, mutta varmaan usein ennakkoasenteistaankin johtuen, eivät pysty ottamaan kantaa siihen, kuka on kaiken alkuunpanija ja suunnittelija. Periaatteesa yhtä hyvin esim. biologiaa opiskellut lääkäri kuin luonnotieteilijäkin voivat tutkia asiaa.

Ikävä ihminen? 27.9.2019 6.28

Rauno Mäkinen.

Pietari oli kotoisin kuivilta alueilta. Vesi oli siellä elämän ehto ja ensimmäiset sivilisaatiot kehittyivät alueiden jokien ympärille. Suosittelen tutustumista alueen historiaan. Vesi on tärkeä osa elämää pallollamme, mutta Pietarin sanat ovat Raamatun tekstien tapaan tulkittavissa monin eri tavoin. Ei niistä kannata lähteä rakentamaan sellaisia haihatteluja, että Pietari olisi jotakin veden merkityksestä elämälle "tiennyt".

Evoluutiobiologit eivät todellakaan tutki "luomista". He tutkivat sitä, miten elämä on kehittynyt vaiheittain. Tosiasiassahan evoluutio ei vastoin kreationistien väitteitä ole millään tavoin kyseenalaistettuna. Tilanne on pikemminkin se, että kreationismi on länsimaissa ahtailla. Siksipä pitikin kehittää käsite nimeltä ID - "Älykäs suunnittelu". Kreationisteilla ei myöskään ole minkäänlaista yhteistä linjaa: vaikkapa näkemykset Maan iästä vaihtelevat hurjasti. Faktaa on se, että yksikään merkittävä luonnontiedon löydös tai tutkimustulos ei ole pönkittänyt kreationismia. Erilaiset kreationistien ylläpitämät sivustot voivat näyttää hyvinkin hienoilta, mutta sisältö on roskaa.

Evoluutiobiologia ei vastoin oletuksiasi ole mikään sellainen tieteen osa-alue, jonka asiantuntijaksi voi kuka vain itsensä nimetä. Näiden muutamien suomalaisten totuuden torvien uskottavuus alan oikeiden ammattilaisten keskuudessa on nolla. Ajatuksesi siitä, että tutkijoilla on ennakkoasenteita, on lähinnä absurdi: mietihän mieluummin kreationisteja, joiden tarkoitus on vain väkisin vääntää Raamatusta luonnontieteen oppikirja absoluuttinen totuus kaikesta!

”Ikävälle ihmiselle” 27.9.2019 6.28

Turhaahan se on, mutta sivusta huomautan, että artikkelisuosituksia sisältävistä vastauksissa oli useita viittauksia vertaisarvioituihin artikkeleihin.

Niihin et toki viitsi panostaa, etkä lukea esim. Mikko Tuulirannan mainittuja teoksia, joista löytyy lisää lähdeviitteitä, niin että voisi tarkastella niissä annettua tietoa kaikessa rauhassa monipuolisesti ja itse punnita sitä monelta kantilta.

Sekin on erikoista, että kreationistien valheista esität väitteitä, mutta yhtäkään et esitä etkä todista. Mutta kyllä valitusta piisaa, kun Jumalan luomistyötä kaikin puolin pilkkaavan huuhaan heikkouksia paljastetaan.

Ehkä mieluummin (kuin oikeasti lukisit mitään esitetyistä suosituksista) tosiaan uskot kaikki vanhojen koulukirjojen virheväittämät ja tietysti vaikkapa tätä sangen nykyaikaista oppikirjaa, jonka ”tieteellisyydelle” biologian ja lääketieteen kannalta nauraa kyllä jo jokainen oikeasti biologiaan vähänkin perehtynyt: ”Oppikirja opettaa, että mieskin voi synnyttää – Otava: "Korjaamme asian seuraavaan painokseen" | Turkulainen”
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/802072-oppikirja-opettaa-etta-mieskin-voi-synnyttaa-otava-korjaamme-asian-seuraavaan

Koulun uudistukset näyttävät tiputtavan annettavan tiedon tason jo idiotismin tasolle. Sen osoittaa Turkulaisen juttu. Otavallekin tuo on jonkinlainen häpeä, mutta suurinta häpeää kantavat kirjan kirjoittajat.

Tässä nähdään koulukirjojen kirjoittajien tieteellisesti katsottuna matala taso, eli Setan ym. poliittisen propagandan pakkosyöttö on ainakin (uskontotunnille osallistumattomille) elämänkatsomustiedon tunnille osallistuville oppilaille katsottu selväksi prioriteetiksi oikean tiedon kustannuksella.

Kyllä Rauno Mäkinen on niin oikeassa siitä, missä mennään...

Taisto 27.9.2019 12.44

”Vertaisarviointi” ei tarkoita samaa kuin lähdeviitteet. M Tulirannan tekstit ovat enemmänkin ns suljettua oppia, jossa ennakko-oletusta halutaan ( usein jopa epätoivoisesti) tukea, toisin kuin normitieteessä, joka on aina itseään korjaavaa eikä omista totuutta. Yritin kerran kysyä yhdeltä tiukalta kreationistilta selitystä Australian ja Amerikan asettamiselle ja kysymys vei luominen.fi sivun juttuun, jossa uusi seelantilainen taikuri selitti ”tieteellisesti” demografisen mallin, joka oli aivan älytön. Myös ajatus mantereiden nopeasta liikkumisesta paikoilleen esim protointiaanit mukanaan on todella outo. Kummallista geologiaa ja demografia, mitä perinteinen tiedeyhteisö ei oikein ymmärrä. Siis edelleenkin ihmettelen, miten Australia ja Amerikka asutettiin aikojen alussa???

Rauno Mäkinen 27.9.2019 21.57

Raamatun kahden luvun mittaista luomiskertomusta voinee pitää jonkinlaisena ingressinä tai otsikkona alaotsikoineen, jossa kerrotaan pääpiirteissään tapahtumien kulku luomisessa. On turha odottaakaan, että se olisi tarkka tieteellisin ilmaisuin laadittu selvitys. Siinä on kuitenkin annettu ihmisille riittäväksi katsottu tieto luomisesta. Raamatun eri kirjat myöhemmin sitten ottavat esiin yksityiskohtia luomisesta ja ennenkaikkea vahvistavat sen, että kaikki luotu on Jumalan suunnittelemaa ja aikaansaamaa.
Muuten on sanottu, että luomisesta on pystytty kirjoittamaan jälkikäteen samalla Jumalan vaikuttamalla profeetallisella inspiraatiolla kuin Raamatussa on nähty, osaksi jo toteutuneitakin, asioita tulevaisuuteenkin päin. Tässä ei ole kysymys mistään epämääräisestä noituudesta tai taikuudesta.
Itse Jeesuskaan ei kyseenalaista luomiskertomusta vaan paremminkin vahvistaa sitä esim. viitatessaan ihmisen luomiseen mieheksi ja naiseksi sekä heidän välilleen asetettuun avioliittoon, jonka rikkomattomuus oli nimenomaan Jumalan alkuperäinen säätämys. Jeesus sanookin, että juuri "alussa" oli näin.
Merkille pantavaa on, ettei Jeesus suoranaisesti selittänyt luomakunnan rakenteita ja -lakeja, vaikka hän varmasti tiesi niistä kaiken. Ehkä hän ajatteli, että ihmiset tulevat aikanaan tietämään ja olemaan erimieltäkin niistä. Hän keskittyi pääasiassa siihen, mitä varten Hän maailmaan oli tullutkin, eli sovittamaan ihmiskunnan synnit. Siksi jokainen, joka uskoo Häneen saa synnit anteeksi ja pelastuu.

Luja on kiihkouskosi, ”Ikävä Ihminen?”! 27.9.2019 21.57

Voi höpsistä höppänää ihmisiä, jotka yrittävät väittää ihan, mitä sattuu tieteestä. Kaikesta kyllä näkee, että eräät eivät ole tottuneet lukemaan tieteellistä tekstiä ollenkaan.

Kun lukee esim. Tuulirannan täällä jo mainitut analyysit lukion biologian oppikirjoja koskien, niin hänen lähdeviitteistään löytyy niitä vertaisarvioituja tiedejulkaisuja. Lääketieteessä ja farmasiassa on omanlaisensa säännöt lähdeviitteille ja tietty joukko myös muuten alan ammattilaisten kesken luotettavana pidettyjä julkaisuja.

Tuulirannan tekstiä (sitä selvästi lukematta ja ainakaan mitään siitä ymmärtämättä) on aika ontuvaa ruveta arvostelemaan, jollei käsitä luonnontieteissä ja lääketieteessä tieteellisen tekstin laadintaa koskevia sääntöjä.

Itse en ole lääketieteilijä, mutta olen tohtoriksi väitellyt luonnontieteilijä, ja todellakin allekirjoitan väitteen, että monia vertaisarvioituja tiedeartikkeleita voi hyödyntää puoltamaan kreationismia. Lukuisat vertaisarvioidut tiedeartikkelit tukevat enemmän Jumalan olemassaolon kuin makroevoluution mielekkyyttä. Jopa evoluutiobiologian alan artikkeleita voidaan katsoa pelkkien faktojen ja tulosten osalta ja jättää pois teoriaehdotelmamaiset tulkinnat.

Jos puhuisimme ihan maallisten tieteilijöiden kanssa ja käsittelisimme ihan vaan valtamedian tapaa tehdä tieteestä juttuja, niin paljastuisi, että aika iso osa professoreista harmittelee median tapaa oikoa mutkat suoriksi tutkimuksista kirjoittaessaan. Kun tutkija kirjoittaa ”this might possibly be a result from / originate from”, toimittaja väittää syy- ja seuraussuhdetta selväksi. Usein toimittajat myös kirjoittavat varmaksi teorian, kun tutkijoiden oma ote muutenkin osoittaa alustavaa arviota ”we suggest that”.

Sitäkään toimittajat eivät ymmärrä, milloin sanotaan, että tieteellinen näyttö jostakin asiasta puuttuu. Tieteellinen näyttö puuttuu aina, kun asiaa ei ole ollenkaan tutkittu tai samansuuntaisia tutkimustuloksia on vielä liian vähän (riippumattomien näytteiden/otosten määrä ei riitä) - tai kun tulokset viittaavat toiseen suuntaan. Usein toimittajat luulevat tieteellisen näytön puuttumisen tarkoittavan ko. asian olevan huuhaata. Niinpä kun tieteessä pitkään kerrottiin, ettei mätäkuusta ole näyttöä, toimittajat sanoivat mätäkuun olevan humpuukia. Kun näyttöä löytyi, he hyvin hämmästyneinä tivasivat syytä ”muutokseen tiedossa”, heille kerrottiin näytön puuttuneen, koska kukaan ei ollut aiemmin tutkinut asiaa.

Kovanluokan evoluutiobiologian tutkijat eivät artikkeleissaan väitä moniakaan asioita yhtä varmaksi samoin kuin ns. tiedetoimittajat. Jumalan olemassaoloa ei ole pystytty kumoamaan eikä makroevoluutioteoriaa ole pystytty todistamaan. Kukin valitkoon kumpaan uskoo.

IlkkaT.O. 27.9.2019 21.57

Amerikan, Australian (tai minkään muunkaan maaosan ja kolkan) asuttamista tukee selvästi - raamatullisesti oikealla ymmärryksellä - Raamattu itse: Vedenpaisumuksen jälkeen Baabelin tornin rakentaminen- ihmisestä itsestään "jumala", yksi kansa, yksi kieli; (jotain tuttua?): Herra hajoitti kansat "yli kaiken maan", so. yksi manner ennen maanosien syntymisliikettä. Kansasta kansakunnat (etniset) kielensä perusteella. "Pelegin aikana jakaantuivat maan asukkaat", käsitti koko yhtenäisen mantereen ennen maanosien muodostumista. Thor Heyerdalin soutua ei tarvita. Sekulaarille "tiedejärkeilylle" täysin mahdoton ajatus: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen Minä teen mitättömäksi" ja "sillä luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus.."
Ei siis ihme evoluutiohullutus tätä Jumalan viisautta vastaan.
"Sillä Jumalan viha ilmestyy kaikkea ihmisten jumalattomuutta vastaan (myöh. tässä yht. homoseksuaalisuuden harjoitus) ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden (synninharjoittaminen) vallassa... sillä se, mikä Jumalasta voidaan tietää (Raamatun Pyhä Sana), on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut, sillä Hänen näkymätön olemuksensa, Hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä Hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he millään voi itsensä puolustaa..kehuessaan viisaita olevansa (kirj. lis.: kaikki tiede ja opit, jotka ovat viemässä pohjaa valheellisilla väittämillä Jumalan sanasta, esim. evoluutio, ekologismi) he ovat tyhmiksi tulleet."
Kysymys ei kuulu, kuka ehti millekin rantakaistaleelle vilkuttamaan taaksejääville. Esim. Australian biodiversiteetti on suoraan Jumalan luomistyötä ja osaltaan korostaa Jumalan kaikkivaltiutta, Hänen, joka loi kaiken Sanallaan ja loi ja asetti ihmisen maata varjelemaan ja lisääntymään, ensin Paratiisiin. Syntiinlankeemuksen seurakset me näemme -oikein tulkittuna - jokaisessa maanosassa ja kansassa.
Kun kansakuntien evankeliointi on loppuunsuoritettu, uusi "Baabel" tulee nousemaan vielä kerran Saatanan voimalla ja Antikristuksen johdolla, mutta tuomio on odottamassa tätä kaikkea. Esim. globalismi, feminismi, gender-agenda ja ilmastohulluus ovat näitä antikristillisiä työkaluja saada Saatanan juoni toteutetuksi.
Em. sekulaarin "normitieteen" tukemat/sekoittamat agendat eivät tule koskaan pääsemään totuuteen, koska ovat "unohtaneet" Jumalan olemassaolon. Päinvastoin on Tuulirannan tekstien: hän lähtee ilmoitetusta totuudesta käsin selvittämään käsittelemiensä asioiden ja ilmiöiden olemusta ja luonnetta, mikä vahvistaa jo ilmoitettua totuutta.