2019-10-03 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Näinä päivinä ilmestyy uusin kirjani Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019). Kirja tarjoaa perustellut vastaukset seuraaviin peruskysymyksiin: Mitä kristinusko on? Miksi kristityn tulee toimia ja vaikuttaa tietyllä tavalla? Miten kristityn tulee elää, toimia ja... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1373/kristittyna_suomessa_miten_olla_elaa_ja_toimia_-kirja_ilmestyy Patmos article
Juha Ahvio
3.10.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? -kirja ilmestyy

Näinä päivinä ilmestyy uusin kirjani Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019). Kirja tarjoaa perustellut vastaukset seuraaviin peruskysymyksiin: Mitä kristinusko on? Miksi kristityn tulee toimia ja vaikuttaa tietyllä tavalla? Miten kristityn tulee elää, toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa? Millaiseen maailmankatsomuksellisaatteelliseen perusnäkemykseen ja millaisiin yhteiskunnallisiin käytännön tavoitteenasetteluihin Jumalan kymmenen käskyä meitä velvoittavat? Miten nämä velvoitteet on historiallisesti Suomessa ymmärretty?  

Kirjan esipuheessa kirjoitan seuraavasti:

Kristityn olemisen reunaehdot määrittää Jumala ja kristillinen usko. Lähden liikkeelle kristillisen uskon ytimestä siten kuin sen on tiivistänyt uskonpuhdistaja Martti Luther Vähän katekismuksen uskontunnustusselityksissään. Vähä katekismus on sekä merkittävimpiin evankelisen uskonpuhdistuksen tunnustus- ja oppikirjoihin lukeutuva että edustava yleiskristillinen eli katolinen uskon ja etiikan oppikirja. 

Tämä katekismus on edelleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen tunnustuskirja. Tähän katekismukseen nojaava luterilaisuus on ollut Suomessa valtavirtaista kristillisyyttä viidensadan vuoden ajan. Suomalainen kristillisyys on yhtä hyvin uskonopillisesti kuin sosiaalieettisesti perustunut tämän katekismuksen linjauksiin. 

Edellä mainituista syistä Vähän katekismuksen uskontunnustusselitykset ja Jumalan Kymmenen käskyn selitykset tarjoavat mitä parhaimman lähtökohdan sen selvittämiseksi, miten kristityn tulee olla ja elää sekä toimia ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Sekä luterilainen että reformoitu ja roomalaiskatolinen sosiaalieettinen ajattelu on perinteisesti nojannut vahvaan luomisen teologiaan ja vakaumukseen, jonka mukaan Jumalan erityisesti ilmoittamat kymmenen käskyä vastaavat sisällöltään yleisen ilmoituksen pohjalta tunnettavaa luonnollista lakia, luonnonoikeutta. 

Käsittelen tässä kirjassa kristittynä olemista, elämistä ja toimimista Suomessa. Käsittelen sitä, miksi ja miten kristityn tulee toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjan teemat liittyvät sosiaalietiikan ja yhteiskuntaopin alaan. Määrittelen perustellen, mitä ovat kristilliset arvot, mistä ne kumpuavat ja millaiseen aatteelliseen suuntaan ne viitoittavat. Kirja on kirjoitettu kaikille tämän aihepiirin kysymyksistä kiinnostuneille. 

Kristillisen uskon ytimen esitettyäni perustelen, miksi kristityn tulee, uskonsa ja sen johdonmukaiset johtopäätökset vakavasti ottaen, toimia ja vaikuttaa tietyllä tavalla. Tämän jälkeen vastaan kysymykseen siitä, miten kristityn tulee elää, toimia ja vaikuttaa. Käsittelen kaikkia kymmentä käskyä ja osoitan, että niiden mukaiset arvot ja aatteelliset vakaumukset ovat kristillissosiaalisen arvokonservatismin mukaisia, vieläpä kansalliskonservatismin mukaisia. 

Kymmenen käskyn pohjalta on ilmeistä, että raamatulliseen ilmoitukseen ja luonnonoikeuteen sitoutuvan kristityn tulee puolustaa konservatiivisia perhearvoja ja kansallista yhteisöään. Kymmenen käskyn vakavasti ottaminen osoittaa, että kristillinen usko sosiaalieettisine yhteiskunnallisine seurauksineen on luonnollinen liittolainen arvokonservatiivisen kansalliskonservatismin kanssa. Kristityn tulee elää, toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa kristillissosiaalisen kansallismielisesti. 

Osoitan, että edellä mainittu ja vankasti kristilliseen luomisen teologiaan nojaava johtopäätös saa vahvaa tukea niin Isä meidän -rukouksen sisällöstä kuin Herran Jeesuksen Kristuksen suorittamaa lunastustyötä selittävästä toisesta uskonkappaleesta ja Pyhän Hengen pyhitystyötä selittävästä kolmannesta uskonkappaleesta. Lunastuksemme takaavaan Herran Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumiseen sekä pyhityksemme takaavaan ja helluntaina tapahtuneeseen Pyhän Hengen vuodatukseen liittyvä raamatullinen ilmoitus osoittaa, kuinka tärkeä pelastushistoriallinen merkitys Jumalan luomalla kansallisella järjestyksellä on. 

Herran Jeesuksen Kristuksen antama Uuden liiton seurakunnalle perustavan tärkeä lähetyskäsky edellyttää sitoutumista kansalliseen järjestykseen Jumalan hyvänä luomisjärjestyksenä. 

Muistutan myös siitä, että suomenmielisen fennomanian eli suomalaiskansallisen konservatismin historiallinen perinne on kummunnut vahvoista raamatullisluterilaisista kristillissosiaalisista juurista. Tämä suomalainen perinne meidän on syytä tuntea. Tämän perinteen mukainen koti, uskonto ja isänmaa -eetos edustaa historiallista suomalaista yhteiskunnallisaatteellista valtavirtaa. 

Huolimatta siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja yhteiskuntamme muutoinkin ovat tehneet 1960-luvulta alkaen hartiavoimin töitä tuhotakseen historialliset kansalliskonservatiiviset luterilaiskristilliset juurensa, ovat nämä juuret edelleen elinkelpoiset. Ne täytyy elvyttää uudelleen. Meidän on juurruttava jälleen Jumalaan ja isänmaahan. Niiden varassa Suomella on tulevaisuus ja toivo.

Näin kirjoitan kirjan esipuheessa.

Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019) on hankittavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta

 

 

Kommentoi "Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? -kirja ilmestyy"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   _  _  _  _       
| \ / ||  / _ \\ | \ / || | || | ||  ____  
| \/ || | / \ || | \/ || | || | || |  \\ 
| . . || | \_/ || | . . || | \\_/ || | [] || 
|_|\/|_||  \___// |_|\/|_|| \____//  | __// 
`-` `-`  `---`  `-` `-`  `---`  |_|`-`  
                     `-`   
 
 

18 kommenttia "Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? -kirja ilmestyy"

Sivu 1/2

Esa J. 4.10.2019 6.28

Jotta totuus ei unohtuisi, niin ehdotan kirjan nimeksi "Fundamentalistikristittynä Suomessa".

Kristittyjähän on monenlaisia....?

JJ 4.10.2019 12.03

Odotan, että pääsee lukemaan. Aivan loistavaa ja tärkeätä työtä teet tässä maassa Juha. Siunausta

Lauri 4.10.2019 20.38

Relativistit ovat antaneet fundametalismille negatiivisen merkityksen. Sanalla on myös positiivinen merkitys. Jeesus opetti rakentamaan talonsa lujalle perustalle, kalliolle eikä hiekalle. On parempi, että talosi pysyy pystyssä eikä huuhtoudu mereen tulvan tullessa.

Johannes 5.10.2019 20.03

Pienisieluinen ja empatiaan kyvytön rasismista ammentava räksyttäjä kertoo miten ihmisten pitäisi elää. Nämä ajatukset uppoavat vain meistä kaikista heikkolahjaisimpiin. Häpeä Ahvio ja hävetkää häntä kannattavat, sillä sielunvihollisen työ on teidän sanoissanne. Hävetkää!

Taisto 5.10.2019 20.03

Minua on kanssa välillä ihmetyttänyt tämä suuri tarve tulkita Raamattua joko mahdollisimman tiukasti tai oma agenda ( esim neopatrioottisuus, nationalismi) edellä ja häivyttää ikään kuin taka-alalle muut tulkinnat tai poissulkevat kohdat. Toki helppo on aina todeta, että lähtökohdallisesti toinen on väärässä, kun puheyhteys ylöspäin on eksklusiivinen ja toisen pienikin eri tulkintaisuus kuitataan " erihenkisyydeksi". Mutta onneksi Raamattu on upea kirja ja Jumala pitkämielinen myös vähemmän tiukoille alatiekristityille.( toivottavasti). Sikdi dos Ahviolta soisi kuulevan myös vähän armollisempaa ja tieteellisesti tarkempaa ja vähemmän kansallismielistä uhoa olevaa tuotantoa. " Vihreä valhe" kirja kun on enemmän mielipidepamfletti, ei kriittinen kannanotto.

Erkki Hänninen 6.10.2019 12.55

Tunnen myötähäpeää niiden kommenteista, jotka eivät ole edes lukeneet kirjaa. Luen kirjan, kommentoin sitten. Olen sivistynyt ihminen.

Ihmettelevä 6.10.2019 12.55

Ahvio on kovan linjan fundamentalisti!

Ikävä ihminen? 6.10.2019 12.55

Kaksi asiaa:

1. On todella kummallista, että J. Ahvio kuvittelee olevansa se taho, joka määrittelee sen, miten "kristityn" pitää elää.

2. Tämä omien tuotteiden mainostaminen menee tragikoomiselle puolelle.

baruchshemadonai 7.10.2019 7.04

Kirja selvästikin on tehokas ja sisältänee totuutta kun vastustajat näin kärkkäästi siihen jo nyt tarttuvat.

Eikö se vanha viisaus sano, että totuus tekee kipeää?

Onneksi tri Ahvio ymmärtää hyvin myös sen, että kristittyjen tulee olla Jumalan totuuden ja tuomion julistajia tässä maailmassa. Armon tappi täytyy useinkin laittaa kiinni, jotta ihmisten sielut kauhistuisivat tulevaista vihaa ja ryhtyisivät etsimään pakopaikkaa evankeliumin ilosanomasta. Aina ei sellaisesta työstä ja roolista Jumalan työmiehenä ei saa kiitosta heti, mutta siinä on pysyttävä, koska sen palkka on suuri.

Siunausta kaikille kommentointiin osallistuville ja mukavaa syksyn jatkoa. Muistakaa lukea kirja tri Ahvion uusi kirja teillä on siihen mahdollisuus.

Ihmettevä 7.10.2019 18.10

Tuomion, etenkin viimeisen sellaisen, julistaminen kuuluu yksin Jumalalle, ei kenellekään meistä ihmisistä. Synti pitää sanoa synniksi, muistaen kuitenkin, että itsekin ollaan samalla tavalla syntisiä eli sitä ei tule tehdä ylhäältä päin. Ja mitä ihmeen tekemistä näillä asioilla on jonkin kiihkokansallismielisyyden kanssa? IKL:n aika, jolloin oli sellaisia pappejakin, on toivottavasti mennyt ohi.

baruchshemadonai 14.10.2019 11.10

Suomalaisuus on Jumalan lahja kuten kaikki muutkin kansalaisuudet. Tämän lisäksi se, että kansakunnalla on oma asumisen alue ja oma armon aikansa, ovat niin ikään Jumalan lahjoja.

Edellä mainitut lahjat ovat tarkoitusta varten. Tarkoitus on, että ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties Hänet löytäisivät. Mikäli lahjoja ei käytetä tarkoitustaan varten, ne otetaan kansalta pois.

Suomalaisessa kristillisyydessä on omat erityispiirteensä. Kansallisuus tuo aina kristittyjen uskoon tietyn omaleimaisuutensa, mikä on myös Jumalan tarkoitus –miksi muutoin ensimmäisenä Helluntaina saarnattiin Pyhää Evankeliumia kaikille läsnäolleille heidän omilla kielillään?

Jumala lupaa parantaa meidänkin maamme jos kuulemme Hänen sanaansa ja tottelemme Häntä. Ei se näytä Jumalaa haittaavan jos joku opetuslapsien seassa on kiivailija (selootti), sellaisilla on näet erityinen tehtävä joihin muut eivät olisi kykeneviä.

Kiitos Jumalalle tri Ahvion kaltaisesta selootista, siunattu olkoon se työ jota hän tekee!

Lauri 14.10.2019 11.10

Eikö ole niin että sana on annettu että sitä pidämme esillä? Eikö silloin jo ole armon aika ohi kun Jumala itse tuomion julistaa? Siltä välillä tuntuu kun seuraa niin kotimaan kuin ulkomaiden tapahtumia, että olisi aika VT:n profeettojen nousta esiin.

Heikki Pihlajamäki 14.10.2019 11.10

"Meidän on juurruttava jälleen Jumalaan ja isänmaahan. Niiden varassa Suomella on tulevaisuus ja toivo."

Näitä mielenkiintoisia rivejä tekee mieli yrittää hieman kommentoida.

Se, ettemme ole enää kunnolla juurtuneita isänmaahamme, on ensisijaisesti poliittinen kysymys. Ensin Neuvostoliitto ns. konsensuksen aikana ja myöhemmin EU toimijoineen ovat tehneet parhaansa siirtääkseen kansamme isänmaanrakkauden toisaalle koskemaan enemmän meille vieraita kansoja ja ideologioita kuin omaa maata ja sen kansaa.

Jumalaan juurtumattomuus on taas ensisijaisesti hengellisyyden puuttumiseen liittyvä seikka. Jos isänmaarakkauden tiellä on globalistien EU liittovaltiokehityksineen, hengellisen juurtumattomuuden tiellä ovat ainakin ateismin, idealistisen liberalismin, liberaaliteologian, materialismin ja hedonismin yhdessä kasaamat esteet.

Maallinen ja hengellinen puoli toimivat kumminkin kahdella tavalla toisiaan täydentäen. EU liittovaltiokehityksineen ja "väestönvaihtoineen" hyötyy talousliberalismista, globalismista ja uskontojen merkitystä vähentävästä liberaaliteologisista sovellutuksista mutta myös ateismista. Toisaalta vahva Jumalaan juurtuminen ja voimakas isänmaa sointuvat toisiinsa. Heteroseksuaalinen koti, kristillinen uskonto ja Suomen kansaa tukeva isänmaa luovat yhdessä niin syvää hengellisyyttä kuin turvallisuutta lujittavaa kansallista yhteishenkeä.

Elämän kaksi eri puolta antavat siirrännäisvaikutuksia toisiinsa, mutta kristinuskon mukaan ne eivät ole tasavahvoja. Hengellinen herätys voi päättää vahingollisen poliittisen kehityksen, mutta politiikalla ei voida vaientaa hengellisyyttä. Tästä voimme päätellä sen miten elämässä suurinta valtaa käyttää sittenkin Jumala.

Liberaaliteologia laimentaa Raamattua ja heikentää uskoa ihmeisiin ja Jumalan suoraan johdatukseen. Miten Hän olisi muka kiinnostunut juuri Sinusta? Tosiasiassa Hän on todella kiinnostunut niin yksilöiden juurruttamiseen ihmeidenkin kautta itseensä kuin esivallan koulimiseen Uuden testamentin mukaiseksi palvelijakseen.

Esivalta joutuu ennemmin tai myöhemmin tunnustamaan kaikki Jumalan lait ja arvot johtotähdikseen, vaikka Euroopasta kehittyisi joskus jopa natsi-Saksan fasismin ylittävä totalitaarinen toimija. Tämän parhaimpana vakuutena on Jumalan lupaama ihme, Jeesuksen ns. toinen tuleminen maailmaamme.

IlkkaT.O. 15.10.2019 6.46

Heikki Pihlajamäellä on mielenkiintosia näkökantoja. Totta, juurtumattomuus isänmaahan on poliittisideologinen kysymys mutta samalla myös hengellinen. Riittää, kun kysyy ja vastaa kysymykseen totuudellisesti: Miksi/mitkä tahot taistelevat raamatullista patrioottisuutta ja isänmaallista, konservatiiviskristillistä mieltä vastaan? Ahvio on niitä paljon Patmos-blogikirjoituksissaan selventänyt.
Raikkaan, tuoreen kristillisyyden muututtua evankeliumin kannalta sisällöttömäksi, uskonnolliseksi ja ulkokultaiseksi liberaaliteologiseksi hötöksi, antikristillinen henkivalta on pitänyt huolen omasta osuudestaan, Raamatun ilmoittamalla tavalla. Pienen kansakunnan on huono olla siinä kelkassa, se on näkyvillä. Isot vievät, pieni vikisee.
Auktoriteetti kaikkea sielunvihollisen työtä vastaan saadaan yksin Jumalan voimasta ja armosta. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle: ..jos pidätte siitä (evankeliumista) kiinni semmoisena kuin minä sen teille ilmoitin..Ei ole oikotietä, Nooa ei rakentanut kahta arkkia: 'Jos myöhästyit, ota seuraava ..', ei. Antikristus kyllä tarjoilee valheellisen vihervasemmistolaisen globalismiaatteen paatin kaleeriorjuuteen kansakunnille vuoronumeroja kiihtyvällä tahdilla: seilataan yhdessä uuteen ulottuvuuteen, hiiohoi.

Juurtuminen Jumalan sanaan uudelleen tarkoittaa vanhanaikaista parannuksentekoa niin, että Pyhän Hengen virvoittava vaikutus antaa uuden kasvun Jumalan sanan siemenelle kansakuntamme sydämessä ja mielessä. Kiitos Jeesus, että autat ja armahdat!

Jussi 15.10.2019 6.46

Ja taas ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. Yksi käskyistähän on se rakasta lähimmäistäsi jne., mutta Hra Ahvion kirjoituksia lukiessa tulee usein mieleen että lähimmäisen tulee olla valkoihoinen ja tunnustaa kristillistä oppia. Miten Ahvio mahtaa kääntää ympäri sen tosiasian, että Luther oli ankara antisemiitti? Olisiko uuden best-sellerin paikka, jossa musta (taas kerran) selitetään valkoiseksi!