2019-11-08 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa "Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti 'vihapuhetta'?" [1]. Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1386/sanan-_ja_uskonnonvapautta_on_puolustettava_nyt Patmos article
Juha Ahvio
8.11.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt

Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa ”Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti ’vihapuhetta’?”.  

Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja oikeusvaltiotilan tämänhetkinen luonne on nyt ymmärretty eri tahoilla. Esimerkiksi Verkkouutisissa 5.11.2019 kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra katsoo, artikkelin otsikon mukaisesti, että ”’Sananvapaus Suomessa on uhattuna’”. Samoin katsoo kokoomuksen juristikansanedustaja Heikki Vestman Verkkouutisten 6.1.2029 artikkelissa ”Huoli sananvapaudesta – ’loukkaavat näkemykset tarvitsevat suojaa’”

Samoihin juridisiin ongelmiin Kopran ja Vestmanin kanssa kiinnittää huomiota dosentti Olli Pusa Oikean Median 4.11.2019 artikkelissaan ”Natsien kirjarovioille jatkoa?”. Erittäin osuvasti ja loogisesti katsoo myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Verkkouutisten 6.11.2019 artikkelin ”Jos Päivi Räsästä, niin myös Pirkka-Pekka Petelius pitää tutkia” mukaan.  

Professori Timo Vihavainen pohtii osuvaan tapaansa 7.11.2019 Oikean Median artikkelissaan ”Myötähäpeä” sitä, miten Setan vuotuisen rottapalkinnon muodossa johonkin henkilöön tai yhteisöön kohdistama julkisen avoin vihan ja halveksunnan osoittaminen ja ilmaiseminen soveltuu oikeusviranomaisten tällä hetkellä esillä pitämiin viharikostulkintoihin ja mahdollisiin syyttämisiin.    

Kannattaa lukea rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasenkin kannanotto Uusi Tie -lehden 7.11.2019 artikkelista ”Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen: ’Ei ole rikos siteerata Raamattua’”.   

Oma artikkelini Oikeassa Mediassa 20.6.2019 ”Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa” selostaa Räsäs-tapaukseen liittyviä kirkkolaillisia ulottuvuuksia.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan Dosentin kammiosta -sivustollaan 5.11.2019 julkaisema artikkeli ”Homoseksuaalisuus ja Raamattu” puolestaan tarjoaa akateemisen asiantuntijan näkökulman aiheeseensa, joka oleellisesti liittyy nyt julkisuudessa esillä olevan ja Räsäseen henkilöityneen oikeus- ja sananvapaustapauksen sisällöllisiin asiayhteyksiin. 

Tosiasia on sekin, että sananvapauden, uskonnonvapauden, vihapuheen, viharikoksen, ihmisarvon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja muiden ratkaisevan tärkeiden käsitteiden soveltaminen ei ole mahdollista ilman perusteellista oikeusfilosofista ja etiikan sekä metafysiikan alan analyysiä. 

On erittäin tärkeää, että olemme selvillä näiden avainkäsitteiden taustalla vaikuttavista filosofisista esiymmärryksistä ja olevaisuuden perusluonnetta koskevista metafyysisistä sitoumuksista. Nämä käsitteet eivät ole mitenkään annetusti itsestään selviä eikä niiden tämänhetkinen juridinen soveltaminen ole millään lailla ongelmatonta. 

Omalta osaltani analysoin näitä käsitteitä klassiseen metafysiikkaan nojaavasta luonnonoikeudellisesta ja historiallisen kristillisen teologisen etiikan lähtökohdasta kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2. painos, 2019) pääluvuissa 4 ja 5, ”Mitä ovat ihmisoikeudet?” ja ”Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat perustavia ihmisoikeuksia”, sivuilla 71–109, sekä myös tuoreimmassa kirjassani Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019)

Filosofian tohtori Jukka Hankamäki puolestaan analysoi edellä mainittuja avainkäsitteitä filosofisen ammattimaisesti Immanuel Kantin filosofian ja nykyisin valtavirtaisesti kannatetun konstruktivistisen esiymmärryksen lähtökohdista blogisivustonsa 27.11.2016 päivätyssä ”Mitä vihapuheen käsitteellä voidaan selittää?” -artikkelissa ja 2.2.2017 päivätyssä ”Kun viha ei jää vain puheeksi” -artikkelissa. 

Hankamäen oikeusfilosofiseen analyysiin perehtyminen on erityisen hyödyllistä ja valaisevaa siksi, koska myös nykyään valtavirtainen ja sananvapautta rajoittamaan pyrkivä sekä vihapuheen ja -rikoksen käsitettä soveltamaan pyrkivä oikeusajattelu nojaa lähtökohtaisesti konstruktivistisiin ja perinteisen luonnonoikeuden hylänneisiin sitoumuksiin ja esiymmärryksiin. 

Hankamäki osoittaa terävästi, että vaikka hyväksyisimmekin nykyvaltavirtaisen oikeusfilosofisen esiymmärryksen pätevyyden, ajautuvat vihapuheen ja -rikoksen käsitteet sekä kansallismielisen konservatismin ja islamkriittisen sananvapauden tukahduttamispyrinnöt joka tapauksessa vakaviin oikeusfilosofiin ongelmiin.

Hankamäki päätyy kauttalinjaisesti samoihin johtopäätöksiin kuin mitä itse esitän Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjassani.     

Sananvapautta ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt, tähän sekä tähän malliin, koska sananvapauslainsäädäntömme on nykyisellään todellakin ongelmallisesti retuperällä

Dosentti Arto Luukkanen esittää Oikean Median tekstissään 7.11.2019 ”Demokratian puolueet – Yhteistyössä isänmaata puolustamaan!” erittäin hyviä ja kannatettavia ajatuksia kannustaessaan laajaan yhteistyöhön sananvapauden puolustamisen hyväksi. Luukkanen kirjoittaa muun muassa seuraavasti:

”Tilanne näyttää pahalta ja suoraan sanottuna siltä, että jollemme tee mitään, me sukellamme laittomuuden aikaan…Sananvapaus on juuri sellainen arvo. Sitä kannattaa puolustaa. Aina.”

”On ilahduttavaa, että kokoomuksessa on noussut esille rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa nykyisen vihervasemmistolaisen mediahegemonian. Kuten Kopra kirjoitti: ’Tuon ajan [suomettuneisuuden aikainen sensuurijärjestelmä] en luullut enää koskaan palaavan, mutta ihmeellistä kyllä, sensuuri vaikuttaa olevan täällä taas…’”

”Mutta rohkenen kuitenkin uskoa siihen, että perussuomalaiset, kristilliset, kokoomus ja isänmaalliset keskustalaiset voisivat lähteä yhdessä puolustamaan länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja. Me tarvitsemme tätä yhteistyötä muutenkin…Maan tulevaisuus vaatii sitä, että voimme aloittaa yhteistyön niitä voimia vastaan, jotka näyttävät röyhkeästi iskevän demokratian perusarvoja kasvoille. On täysin järjetöntä, että meillä on eduskunnassa reipas oikeistolainen enemmistö mutta me luovutamme vallan järjettömälle ja hupsulle indoktrinaatiolle ja ihmisvastaisuudelle…Me kykenemme yhdessä panemaan hanttiin – kuten professori Timo Vihavainen on todennut – syvätyperyyden ajalle.”        

 

 

Kommentoi "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   _____  ______  __  __      
 / ____|| | ___|| |   \\ \ \\/ //   ___  
/ //---`' | ||__  | -- //  \ ` //   /  || 
\ \\___  | ||__  | -- \\  | ||   | [] || 
 \_____|| |_____|| |______//  |_||   \__ || 
 `----`  `-----` `------`   `-`'    -|_|| 
                       `-` 
 
 

40 kommenttia "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Sivu 1/3

Aleksander 8.11.2019 20.26

Tuohon edellä mainittujen henkilöiden listaan voidaan lisätä myös Markku Joki-Sipilä,joka Ylen A-studiossa kritisoi valtakunnan syyttäjän toimia ja MTV:n Rikospaikka-ohjelman toimittaja Jarkko Sipilä,jonka kriittinen kommentti on katsottavissa edelleen.

Eino Heikkinen 9.11.2019 14.53

Kiitos ! Toivoa on vielä. Rukoillaan kansamme puolesta !Toisaalta on hyvä, että tämän tiimoilta on netissä syntynyt hyviä Tilanteita puhua ihmisille evankeliumin sanomasta! Jumala kääntää näin pahan palvelemaan Jumalan hyviä tarkoitusperiä ! Ollaan rohkeita ja todistetaan Jeesuksesta rohkeasti netissä ja rukoillaan vastustajien puolesta ja siunataan heitä ! Monien ihmisten elämässä tapahtuu mullistuksia , uskon niin! Nämä kiihkeimmät aktivistit saattaa olla juuri niitä kaikkein herkimpiä ottamaan vastaan evankeliumin kun vain heille asiallisesti ja rakkaudella kerrotaan! Ei kannata provosoitua ! Herra on kanssamme Halleluja!! Siunausta kaikille!

Ikävä ihminen? 9.11.2019 14.53

Olen yrittänyt saada toisaalla vastausta seuraavaan kysymykseen. Hyvin vaikeaa on ollut. Siksi kysynkin sitä täällä, kun täällä niin usein tuntuu paikalla olevan hyvinkin osaavaa väkeä:

OLETTEKO te korkeamoraaliset ja luultavasti kaikin puolin rehdit ja hyveelliset sananvapauden puolustajat yhtä lailla valmiita puolustamaan KAIKKIEN sananvapautta?

JOS käy niin - kuten täällä olevienkin jutuista saa ymmärtää - että Suomessa on hyvinkin pian vaikkapa merkittävä islamilaisvähemmistö, OLETTEKO te sitä mieltä, että myös esim. niillä tiukan linjan islamisteilla on oikeus vaikkapa julkisesti julistaa tuomioita Suomen vääräuskoisille? KUN maahamme oletetusti pian saadaan selkeän islamilaisia kansanedustajia, onko heillä oikeus Räsäsen tapaan ja leppoisaan tyyliinsä kertoa omat näkemyksensä vaikkapa naisen asemasta, yleisestä siveellisyydestä tai oikeuskäytännöistä?

Miten asia on?

Tarkennuksena totean, että en itse pidä Räsäsen jutun puimista erityisen hyödyllisenä. Sitä kuitenkin pidän vääjäämättömänä, että lainsäädäntö joutuu määrittelemään rajoja sille, mitä uskonsa nimissä lopulta voi ja saa tehdä. Esimerkiksi räikeään manipulointiin ja aivopesuun tulisi voida puuttua. Pulma vain on se, että erilaisten fundamentalistien toimintaan ei oikeastaan juuri muuta kuulu.

SH 10.11.2019 20.22

Hyviä ja erittäin valaisevia lausuntoja ja linkkejä dosentti Juha Ahviolta taas. Nostan pinnalle jutussasi löytyvän yliopistoteologisen linkin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan Dosentin kammiosta -sivustoon: https://timoeskola.wordpress.com/2019/11/05/homoseksuaalisuus-ja-raamattu/

Tuota on tärkeä jakaa argumenttina niille, jotka luulevat eksegetiikan tutkijoiden kumoavan Räsäsen näkemyksen tai jotka uskottelevat, että Päivi Räsänen tai Patmos ”yksinään” tulkitsee Raamattua ”homovastaisesti”.

On sekin syytä huomata, että Räsänen sen paremmin kuin muutkaan kristityt eivät mitenkään sorra homoseksuaaleja - ei Raamattukaan - heteroseksuaalinen aviorikos on yhtä suuri synti kuin homoseksuaalisuus. Tämä on kuulunut ja kuuluu edelleen kirkon opetukseen. Näin kirjoittaa myös dosentti Eskola.

Konservatiivisuuden + isänmaallisuuden lyttäys vie tuhoon 10.11.2019 20.22

Ikävän ihmisen kannattaa ymmärtää, että Perussuomalaiset homoseksuaalit, kuten Sebastian Tynkkysen tai filosofian tohtori Jukka Hankamäki eivät tyhmyyttään puolusta kristittyjen(kin) sananvapautta.

He ovat myös varsin tietoisia islamistisista uhkakuvista. He myös ymmärtävät, ettei näitä uhkakuvia torjuta sananvapautta ennestään kaventamalla ja poliittista korrektiutta edistämällä. Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa on reilusti esimerkkejä siitä, mihin konservatiivisten (myös kristittyjen) sananvapauden kavennus johtaa. Juuri se johtaa islamismiin ja käytännössä islamista tulee ainut suojeltu uskonto. Shariaa vaaditaan jo mielenosoituksissa sovellettavaksi koko Saksaan.

Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa kirkot vaihtuvat moskeijoihin. Alueittain vallitsee rinnakkaislakien todellisuus ja täysi anarkia. Mikä tähän johti? Se, että joka puolella konservatiiviset kristilliset näkemykset ja omat perinteet sekä isänmaallisuus piilotettiin yhteiskunnasta. Näkyvillä sai olla vain täysin kritiikitön maahanmuutto- ja islam-myönteisyys.

Kysynpä vaan, ovatko homoseksuaalit nyt onnellisia esim. Saksassa.???? https://oikeamedia.com/o1-122320

Järkevät eivät Räsästä tuomitse 10.11.2019 20.22

Sensuurilla ei mitään voiteta. Onneksi useat poliitikot eri puolueista ja myös kristilliset mediat yrittävät pitää asiaa esillä.

Valtamedian tulisi myös huomata nämä lukuisat oppineet (joita Ahviokin luetteloi) ja havahtua suuremmassa määrin oman etunsa, sananvapauden, puolustamiseen. Jos vaikka nyt ensin tuntuu mainiolle idealle, että vain punavihreitä suvaitsevaiston ideologiaa saisi ainoastaan vapaasti - islamin rinnalla - julistaa, niin vaikka sitä ei media meinaa uskoa, valtaa jälkimmäinen lopulta koko areenan.

Silloin ihmetellään, mitenkäs tässä näin kävi, että mitään vapauksia ei enää ole, vaikka vapauksien piti kasvaa. Islam nauttii ihmeellistä suojaa jo nyt. Kristinusko ei, vaan sitä kavennetaan ja kavennetaan. Ei siinä niin käy, kuin utopistiset kuvittelijat (usein kouluttamattomat ateistit) luulevat, että näin uskonnosta päästäisiin kokonaan eroon ja täysi moraaliliberalismi voittaisi.

Onneksi kaikki ateistitkaan eivät ole noin tyhmiä. Erinäiset professorit ja filosofian tohtorit (Vihavainen ja Hankamäki) ymmärtävät tässä paljon syvemmän aspektin. Kristinusko ei ole ihan pahin vastus.

Hankamäki totesi joskus, että homoseksualismia kohtaan kriittisten kannanottojen kieltäminen asettaa suotta homoseksuaalit avuttomaan ja typerään altavastaajan asemaan. Hän katsoo pystyvänsä puolustautumaan omalla järjellä. Homoseksuaaliksi itsensä esittelevä kansanedustaja Tynkkynen puolustaa Päivi Räsäsen ja kaikkien kristittyjen sananvapautta näin: https://m.youtube.com/watch?v=5jnUGkigDyg&t=17s

Shakki-matti ja patti 10.11.2019 20.22

Kun katsotaan tätä nykymenoa, huomataan pattitilanne. www.suomenuutiset.fi/kyselytunti-paljasti-toivoa-vihapuhelakien-maahanmuuttopolitiikan-jarkevoittamisesta/

Jos ihmiset vierastavat kristinuskoa eivätkä välitä Päivi Räsäsen oikeuksien puolustuksesta, he eivät kehtaa allekirjoittaa tuen ilmausta Päivi Räsäselle -adressia, jonka kuitenki on allekirjoittanut yli 7000 henkilöä, heidän sananvapauden puolustus kutistuu maahanmuuttokritiikin puolustukseksi, mikä on erittäin helppo nykyisen poliittisen korrektiuden ja vihervasemmistolaisen sanaston alaa vallatessa KUMOTA oman edun tavoitteluna ja RASISMINA yms.

Nyt on tuhannen taalan paikka. Se edellyttää kristillisen etiikan puolustusta. Tämän tajuavat kuitenkin jo isänmaalliset konservatiiviset älyköt, vaikka eivät itse uskoisikaan (jopa homoseksuaalit). Mutta tajuavatko massat? Entä osaavatko konservatiivit ateistiset poliitikot taipua/nöyrtyä kristinuskoa puolustamaan. Nyt on se hetki, jolla isomman poliittisen kentän voi yhdistää Suomen kansan parhaaksi.

Allekirjoittajaa tämä: https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

Levittäkää sitä. Kertokaa aroille agnostikoille yms., että adressissa voi ruksata pois nimen julkisen näytön (eikä sähköpostiosoitetta näytetä muutenkaan julkisesti). Sananvapauden kavennus ei ole kenenkään etu. Ei edes vihervasemmiston, vaikka he nyt eivät asiaa ymmärrä. Jos Räsänen saa tuomion, löytyy vihervasemmistosta pitkä rivi tuomittavia tasa-arvon nimissä. Nykyinen syyttäjä voi heidän antaa nauttia erikoissuojaa, mutta on syytä muistaa: presidentti nimittää ja voi myös erottaa valtakunnan syyttäjän.

Päivi Harmaakivi-Backman 10.11.2019 20.22

Valtakunnan syyttäjä Toiviainen on virassaan tehnyt virkavirheen ja asettanut poliittisesta näkemykseen nojaavan harkinnan Suomen lain yläpuolelle. Hän on useassa kohdassa, ei jakaakseen oikeutta, vaan pyrkien hävittämään tietyn uskontokunnan pyhien kirjoitusten perustaa, käyttäen virkaansa poliittisen diktatuurin tapaan hiljaiseksi pelotteluun. Samaan aikaan jättäen räikeästi huomiotta, yhtä takautuvasti sanotun, muslimijohtajan todella solvaavan, huomautuksen sharialain oikeutuksesta tappaa homot.
Oikeusoppineet ovat tähän jo julkisesti ottaneet kantaa. Huomattavaa on että Toiviainen on syyllistynyt Jumalan nimen alentamiseen ja halventamiseen. Hän itseasiassa käy sotaa Jumalan Pyhää Nimeä vastaan, kuten Herodes, kuten Assyrian kuningas Hiskian aikana, kuten Resin ja Pekah Remaljan poika. Jokaisen uskovan olisi syytä pikaisesti tarkistaa kuinka näille kävi. Samoin muistaa, että niin kävi VAIN KOSKA ahdistetut kääntyivät anomaan Jumalaa, että hän nostaisi nimensä kunniaan.
Youtube: Derek Prince 7 condition for answered prayer.
Meidän on alettava ”järkäläityä Pyhässä Hengessä”. Kuinka uskomattomat voivat nähdä Jumalan voiman, jos uskovat eivät tunne kirjoituksia -JA JUMALAN VOIMAA.

IlkkaT.O. 11.11.2019 10.17

Päivi Harmaakivi-Bäckmanilta hyvin relevantti kannanotto Toiviaisen laittomuuksiin: toisaalta syyteharkitaan (kristillisen vakaumuksen omaava henkilö) perusteetta, ja toisaalta sallitaan (islamin mukaisen vakaumuksen (sharian) omaava henkilö) perusteetta.
Vaikea nähdä tai kuvitella muuta kuin poliittisin perustein, koska juridisin perustein Toiviaisen toiminta on kestämättömän argumentoinnin pohjalla. Lienee myös yhdenvertaisuutta rikotun selkeästi. Toiviainen virkavastuuseen päättömyyksistään.
Se ei vielä Toiviaiselle riitä, kuten P.H-B. totesi, että tekee omia liberaaleja laintulkintojaan asiaan liittyen vaan nousee Jumalan säätämystä vastaan. Hän tulee vastaamaan niistä kerran Jumalan kasvojen edessä, uskoi tai ei.

Odotan(kin) mielenkiinnolla presidentti Niinistön selvää kannanottoa vähintään yleisellä tasolla Suomen Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien puheissa / Uuden Vuoden puheessaan Suomen tähänhetkiseen tilanteeseen sanan- ja uskonnonvapauden ja vapaan mielipiteen ilmaisun säilymisen puolesta kuten Perustuslaki ne määrittelee ja muistuttamaan virkamiehiä vastuullisuudestaan lain puitteissa.
Olemme Suomessa ennen näkemättömän ja kokemattoman tilanteen edessä; Esivaltamme tarvitsee paljon esirukousta, että Herra Suomea vielä armahtaisi. Se on ainut mahdollisuutemme.

Eino Heikkinen 11.11.2019 10.17

Ikävä ihminen kysyi ; "OLETTEKO te korkeamoraaliset ja luultavasti kaikin puolin rehdit ja hyveelliset sananvapauden puolustajat yhtä lailla valmiita puolustamaan KAIKKIEN sananvapautta?

Kyllä olemme ! Ehdottomasti kaikkien sanan/mielipiteen Ja uskonnon vapautta täytyy puolustaa . Nykyinen lainsäädäntö ilman mielivaltaisesti tulkittavaa vihapuhe-kiihotus lakia , joka takaa nämä oikeudet jokaiselle suomen kansalaiselle on hyvä.

Ikävä ihminen kysyi myös: ...Suomessa on hyvinkin pian vaikkapa merkittävä islamilaisvähemmistö, OLETTEKO te sitä mieltä, että myös esim. niillä tiukan linjan islamisteilla on oikeus vaikkapa julkisesti julistaa tuomioita Suomen vääräuskoisille?

Sanan /mielipiteen ja uskonnon vapauteen ei kuulu uhkailu eikä kunnianloukkaus joista on omat pykälänsä rikoslaissa. Ei myöskään muukaan rikollinen toiminta joista erikseen on omat pykälänsä rikoslaissa!
Kunniamurhat , tyttöjen sukulimien silpomiset , naisten oikeuksien sortaminen yms. Ovat rikoksia eikä niitä sallita minkään uskonnon nimissä suomen rikoslaissa .

Ikävälle ihmiselle on myös syytä selvittää , että homoseksuaalinen elämäntapaa elävien kansalaisten oikeudet on myös lailla suojattu , homoseksuaalinen elämäntapa ei ole rikos suomessa , eikä kristityt ole sellaista suomeen puuhaamassa . Ja tämä käytäntö on yleisesti hyväksytty kristittyjenkin taholta .
Mutta se ei tarkoita sitä että se velvoittaa kaikkia suomalaisia olemaan yhtä mieltä homoseksuaalisuudesta .
Se on kiistanalainen asia josta voidaan olla eri mieltä , mutta homoseksuaalisen ihmisen ihmisarvon ja tasavertaisten ihmisoikeuksien kieltäminen , uhkaaminen ei ole lain eikä myöskään kristillisen moraalin ja etiikan mukaan oikein!

Päivi Räsänen, ja muut kristityt vaikuttajat , niinkuin me tavalliset kristityt emme ole vihakiihottajia homoja sen enempää kuin ketään muutakaan vastaan.
Homoseksuaalinen elämäntapa samoin kuin jokin muukin seksuaalisuuteen liittyvä mm avioliiton ulkopuolinen seksi yms ovat elämäntapoja , jotka raamattu ilmoittaa Jumalan tahdon vastaisiksi. Silti jokainen ihminen on Jumalan edessä yhtä arvokas niin homoseksuaali kuin hetero avionrikkoja, niinkuin me muutkin syntiä tehneet!

Kristittyinä ihmisinä emme ole sen "korkeamoraalisempia , rehtejä , hyveellisiä " ihmisinä kuin kukaan muukaan !
Kyse ei ole meidän kenenkään korkeasta moraalista , rehtitydestä tai hyveellisyydestä.

Kyse on siitä miten suhtaudumme siihen mitä Jumala raamatussa meille näistä asioista sanoo , Hyväksymmekö sen antaman moraalin vai pystytämmekö sen tilalle jotain muuta. Meillä kaikilla on oikeus valita näiden väliltä ja vastaamme valinnoistamme Jumalan edessä !

Liberaali Anter Yasa näkee opillisen eron 11.11.2019 20.05

Täällä onkin jo todettu, mistä on kyse. Muun muassa Eino Heikkinen tiivisti hyvin kristillisen näkemyksen suhteessa homoseksuaalisuuteen.

On käsittämätöntä, ettei suomalaiset (ja kenties länsimaiset) suvaitsevaiston edustajat ymmärrä tekojen tuomitsemisen - eli synniksi nimittämisen - eroa ihmisten todelliseen tuomitsemiseen. Ei myöskään useista toistoista huolimatta ymmärretä, ettei Räsänen eikä muut kristityt väitä itse olevansa synnittömiä, vaan nimenomaan me kerromme kaikkien olevan syntisiä. Juuri siksi me Jeesusta tarvitsemme.

Maailman menoa liberaalin (ja homoja puolustavan) maahanmuuttajan silmin katsova Anter Yasa on perin juurin kyllästynyt suomalaisen suvaitsevaiston hölmöilyyn - ja hän näkee selvän eron islamin ja kristinuskon välillä. Olisikohan tätä eroa näkemättömien yrittää katsoa asiaa Anter Yasan selostuksen kautta? https://www.anteryasa.fi/syva-hiljaisuus-suvaitsevaisten-joukoissa-kun-islam-sortaa-seksuaalivahemmistoja/

Se, mitä Anter Yasa ei ymmärrä, on että reformi, uskonpuhdistus vei kristinuskoa lähemmäksi alkuseurakuntaa, oikeudenmukaista, rakastavaa ja armahtavaa Jeesusta. Samoin islam palaa reformissa oikeaksi julistetun ja aidon islamin juurille, mutta ne sattuvat olemaan pahat ja väkivaltaiset.

Kuitenkaan sananvapauden kiristäminen ja esim. Anter Yasan hiljentäminen ei palvele ketään. Nythän iso osa valtamedian toimittajista ja poliitikoistakin tuntuu kuvittelevan, ettei homoudesta oikeasti tuomita kuolemaan ketään muslimimaissa. Sharialakia ei tunneta, ja kaikkein erikoisimpana vetona julkisen sanan neuvosto, JSN, tyrmää koko keskustelun ei-rakentavana, mikä on joko suurta tietämättömyyttä tai pelkuruutta.

Jos JSN pelkää islamia ja shariaa jo näin paljon, niin eikö järki sano, että tämän opin maahantuontia pitäisi rajottaa. Helpompi on nyt katsoa reilusti kaikki kortit kuin antaa ongelman vaan paisua. Suvaitsevaisto luulee kenties sananvapausrajoituksilla pääsevänsä pitkälle, mutta jos sillä ylipäätään radikaaliin islamiin on vaikutusta, niin se vain kasvattaa ja paisuttaa itseään salaa maan alla - kuten muuten nytkin. Moskeija-piilokamera-ohjelmat paljastivat jo taqiyaan. Maltillinen ei ole niin maltillista kuin luullaan.

Kansalaisaloite 11.11.2019 20.05

Kristillisen näkemyksen ja opetuksen jatkoa voi myös turvata allekirjoittamalla sitä koskeva kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5101

Tuen ilmaus Päivi Räsäselle on toki mainio adressi, ja varmasti siitä on moraalista apua ja hengennostatusta, mutta varsinainen kansalaisaloite saisi keskustelua aikaan eduskunnassa kristillisen näkemyksen esilläpidon turvaamiseksi - jos vain nimiä kertyisi. Nyt nimiä on yli 3200. Itse huomasin aloitteen konservatiivisissa uutisissa. https://oikeamedia.com/o1-119618

Ikävä ihminen? 11.11.2019 20.05

Eino Heikkinen.

Ongelma on se, että ei olemassa mitään yhtä ja ainoaa kristittyjen tai kristittyjen vaikuttajien ryhmää. Ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa kantaa siihen, mitä ja miten Raamatussa sanotaan seksuaalisista vähemmistöistä tai ylipäätään ottaen mistään muustakaan. On olemassa liberaaleja tulkintoja ja on olemassa fundamentalistisia tulkintoja ja kaikkea siltä väliltä. Rehellisintä olisi, että aina kun uskova jotakin Raamattuun nojautuen väittää, hän alottaisi puheensa esim. sanomalla näin: "Minun mielestäni Raamattu sanoo, että..."

Minä en missään todennut, että olisin tarkoittanut islamilaisten mahdollisesti jakelevan kuolemantuomiota. Toki tosiasia on se, että myös Raamatusta on löydettävissä selviä ohjeita hyvinkin jyrkkiin rangaistuksiin. Tosiasia on se, että maallistuminen on vienyt terän kaikkein jyrkimmiltä näkemyksiltä länsimaissa. Aikoinaanhan homoseksuaalisuuskin on esim. ollut rikos ja olisi epäilemättä edelleenkin, jos fundamentalistitkristityt asiasta päättäisivät. Kaiken takana ovat aina todellisuudessa hyvin jyrkät näkemykset, mutta ne paljastuvat vasta sitten, jos uskovaisille poliittista valtaa kertyy. Sitähän Ahvio ja kumppanitkin haluavat. Moni uskova ilmiselvästi kuvittelee, että Persujen valtaa saadessa meno muuttuu kovasti konservatiivisemmaksi useillakin eri elämän osa-alueilla.

Raamattu on vain ja ainoastaan kuva omasta ajastaan. Se sisältää paljon viisaita ajatuksia - ei se muuten olisi säilynyt. On kuitenkin erittäin typerää väittää, että Raamatussa ei näkyisi tietyn alueen kulttuuri tai inhimilliset näkemykset. Kukaan ei mitenkään psty todistamaan sitä, että yliluonnollinen toimija olisi Raamattuun jotenkin vaikuttanut. Inhimillisen mielen tuotoksia siinä sen sijaan on selkeästi näkyvissä.

Juhani 13.11.2019 6.47

Ikävä ihminen, Jeesus sanoi: Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua: Ja minä annan heille ijankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkuman ijankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni. (P. Johanneksen Evankeliumi 10:27-28).
Ja myös: Mutta ei he muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä; sillä ei he tunne muukalaisten ääntä. (mt. 10:5).

Näitä blogeja lukevat pääsääntöisesti ihmiset, jotka ovat tunnistaneet Raamatun Jumalan sanaksi. Täällä on siis aika turha huudella, että Raamattu olisi vain oman aikansa kuva tms, ikään kuin Jumala ei kykenisi varjelemaan sanaansa puhtaana. Raamatun kirjoittamisen aikakausilla ei ole ollut siihen enempää vaikutusta kuin Jumala on tarkoittanut.

Toki on hyvä muistaa, että ihmisten tulkinnat Raamatusta ovat vajavaisia. Onhan kirjoitettu: Sillä me ymmärrämme puolittain, ja propheteeraamme puolittain. (P. Paavalin 1. Epistola Korintilaisille 13:9). Raamattu ei kuitenkaan ole epäselvä, vaan ihmisen syntiinlankeemuksessa turmeltunut luonto haittaa sen ilmoituksen vastaanottamista. Siksi on erilaisia tulkintoja, mutta rakkaus totuuteen saa valitut etsimään Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa.

Varmasti kukaan Patmoksessa ei halua kirjoituksiaan pidettävän erehtymättöminä. Kukaan Raamattua uskova ei taatusti niin teekään.

Uskovaisten tavoite ei ole muuttaa tätä tuhoutuvaa maailmaa, vaan me haluamme pelastua tästä pahanilkisestä suvusta.

Lauri 13.11.2019 6.47

Ikävä ihminen?
En sanoisi, että maallistuminen on viennyt kristinuskolta terää, vaan Jeesus itse kritisoi juutalaisten rangaistusmenetelmiä, kuten esim. kivittämistä hengiltä.

Vaikka kukaan ei pysty todistamaan, että yliluonnollinen toimija olisi vaikuttanut Raamatun syntyy, se ei tarkoita ettei näin olisi tapahtunut.