2019-11-08 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa "Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti 'vihapuhetta'?" [1]. Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1386/sanan-_ja_uskonnonvapautta_on_puolustettava_nyt Patmos article
Juha Ahvio
8.11.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt

Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa ”Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti ’vihapuhetta’?”.  

Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja oikeusvaltiotilan tämänhetkinen luonne on nyt ymmärretty eri tahoilla. Esimerkiksi Verkkouutisissa 5.11.2019 kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra katsoo, artikkelin otsikon mukaisesti, että ”’Sananvapaus Suomessa on uhattuna’”. Samoin katsoo kokoomuksen juristikansanedustaja Heikki Vestman Verkkouutisten 6.1.2029 artikkelissa ”Huoli sananvapaudesta – ’loukkaavat näkemykset tarvitsevat suojaa’”

Samoihin juridisiin ongelmiin Kopran ja Vestmanin kanssa kiinnittää huomiota dosentti Olli Pusa Oikean Median 4.11.2019 artikkelissaan ”Natsien kirjarovioille jatkoa?”. Erittäin osuvasti ja loogisesti katsoo myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Verkkouutisten 6.11.2019 artikkelin ”Jos Päivi Räsästä, niin myös Pirkka-Pekka Petelius pitää tutkia” mukaan.  

Professori Timo Vihavainen pohtii osuvaan tapaansa 7.11.2019 Oikean Median artikkelissaan ”Myötähäpeä” sitä, miten Setan vuotuisen rottapalkinnon muodossa johonkin henkilöön tai yhteisöön kohdistama julkisen avoin vihan ja halveksunnan osoittaminen ja ilmaiseminen soveltuu oikeusviranomaisten tällä hetkellä esillä pitämiin viharikostulkintoihin ja mahdollisiin syyttämisiin.    

Kannattaa lukea rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasenkin kannanotto Uusi Tie -lehden 7.11.2019 artikkelista ”Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen: ’Ei ole rikos siteerata Raamattua’”.   

Oma artikkelini Oikeassa Mediassa 20.6.2019 ”Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa” selostaa Räsäs-tapaukseen liittyviä kirkkolaillisia ulottuvuuksia.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan Dosentin kammiosta -sivustollaan 5.11.2019 julkaisema artikkeli ”Homoseksuaalisuus ja Raamattu” puolestaan tarjoaa akateemisen asiantuntijan näkökulman aiheeseensa, joka oleellisesti liittyy nyt julkisuudessa esillä olevan ja Räsäseen henkilöityneen oikeus- ja sananvapaustapauksen sisällöllisiin asiayhteyksiin. 

Tosiasia on sekin, että sananvapauden, uskonnonvapauden, vihapuheen, viharikoksen, ihmisarvon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja muiden ratkaisevan tärkeiden käsitteiden soveltaminen ei ole mahdollista ilman perusteellista oikeusfilosofista ja etiikan sekä metafysiikan alan analyysiä. 

On erittäin tärkeää, että olemme selvillä näiden avainkäsitteiden taustalla vaikuttavista filosofisista esiymmärryksistä ja olevaisuuden perusluonnetta koskevista metafyysisistä sitoumuksista. Nämä käsitteet eivät ole mitenkään annetusti itsestään selviä eikä niiden tämänhetkinen juridinen soveltaminen ole millään lailla ongelmatonta. 

Omalta osaltani analysoin näitä käsitteitä klassiseen metafysiikkaan nojaavasta luonnonoikeudellisesta ja historiallisen kristillisen teologisen etiikan lähtökohdasta kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2. painos, 2019) pääluvuissa 4 ja 5, ”Mitä ovat ihmisoikeudet?” ja ”Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat perustavia ihmisoikeuksia”, sivuilla 71–109, sekä myös tuoreimmassa kirjassani Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019)

Filosofian tohtori Jukka Hankamäki puolestaan analysoi edellä mainittuja avainkäsitteitä filosofisen ammattimaisesti Immanuel Kantin filosofian ja nykyisin valtavirtaisesti kannatetun konstruktivistisen esiymmärryksen lähtökohdista blogisivustonsa 27.11.2016 päivätyssä ”Mitä vihapuheen käsitteellä voidaan selittää?” -artikkelissa ja 2.2.2017 päivätyssä ”Kun viha ei jää vain puheeksi” -artikkelissa. 

Hankamäen oikeusfilosofiseen analyysiin perehtyminen on erityisen hyödyllistä ja valaisevaa siksi, koska myös nykyään valtavirtainen ja sananvapautta rajoittamaan pyrkivä sekä vihapuheen ja -rikoksen käsitettä soveltamaan pyrkivä oikeusajattelu nojaa lähtökohtaisesti konstruktivistisiin ja perinteisen luonnonoikeuden hylänneisiin sitoumuksiin ja esiymmärryksiin. 

Hankamäki osoittaa terävästi, että vaikka hyväksyisimmekin nykyvaltavirtaisen oikeusfilosofisen esiymmärryksen pätevyyden, ajautuvat vihapuheen ja -rikoksen käsitteet sekä kansallismielisen konservatismin ja islamkriittisen sananvapauden tukahduttamispyrinnöt joka tapauksessa vakaviin oikeusfilosofiin ongelmiin.

Hankamäki päätyy kauttalinjaisesti samoihin johtopäätöksiin kuin mitä itse esitän Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjassani.     

Sananvapautta ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt, tähän sekä tähän malliin, koska sananvapauslainsäädäntömme on nykyisellään todellakin ongelmallisesti retuperällä

Dosentti Arto Luukkanen esittää Oikean Median tekstissään 7.11.2019 ”Demokratian puolueet – Yhteistyössä isänmaata puolustamaan!” erittäin hyviä ja kannatettavia ajatuksia kannustaessaan laajaan yhteistyöhön sananvapauden puolustamisen hyväksi. Luukkanen kirjoittaa muun muassa seuraavasti:

”Tilanne näyttää pahalta ja suoraan sanottuna siltä, että jollemme tee mitään, me sukellamme laittomuuden aikaan…Sananvapaus on juuri sellainen arvo. Sitä kannattaa puolustaa. Aina.”

”On ilahduttavaa, että kokoomuksessa on noussut esille rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa nykyisen vihervasemmistolaisen mediahegemonian. Kuten Kopra kirjoitti: ’Tuon ajan [suomettuneisuuden aikainen sensuurijärjestelmä] en luullut enää koskaan palaavan, mutta ihmeellistä kyllä, sensuuri vaikuttaa olevan täällä taas…’”

”Mutta rohkenen kuitenkin uskoa siihen, että perussuomalaiset, kristilliset, kokoomus ja isänmaalliset keskustalaiset voisivat lähteä yhdessä puolustamaan länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja. Me tarvitsemme tätä yhteistyötä muutenkin…Maan tulevaisuus vaatii sitä, että voimme aloittaa yhteistyön niitä voimia vastaan, jotka näyttävät röyhkeästi iskevän demokratian perusarvoja kasvoille. On täysin järjetöntä, että meillä on eduskunnassa reipas oikeistolainen enemmistö mutta me luovutamme vallan järjettömälle ja hupsulle indoktrinaatiolle ja ihmisvastaisuudelle…Me kykenemme yhdessä panemaan hanttiin – kuten professori Timo Vihavainen on todennut – syvätyperyyden ajalle.”        

 

 

Kommentoi "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _  _  __  _   ___   _ _  
|   \\ | || | || | || | ||  / _ \\  | \| || 
| -- // | || | || | '--' || / //\ \\ | ' || 
| -- \\ | \\_/ || | .--. || | ___ || | . || 
|______// \____// |_|| |_|| |_|| |_|| |_|\_|| 
`------`  `---`  `-` `-` `-`  `-` `-` -` 
                         
 
 

40 kommenttia "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Sivu 2/3

Rauno Mäkinen 13.11.2019 6.47

Eikös "Ikävän ihmisen" pitäisi, oman ohjeensa mukaisesti uskoville, aloittaa myös omat kommenttinsa Raamatusta sanomalla "minun mielestäni". Ainakaan hänen viimeisessä kommentissaan ei ollut yhtään sellaista aloitusta. Silti hän esitti aika vahvoja väitteitä siitä.
Se, että Raamattu on kirjoitettu silloisissa ajallisissa ja kulttuurisissa kontekstissa (yli tuhannen vuoden aikana, eri kirjoittajien toimesta), ei poista siitä sen jumalallista ilmoitusta. Omasta mielestäni juuri päin vastoin se lisää sen uskottavuutta. Käsittääkseni esim. Koraanissa ei em. selkeää aikaan ja paikkaan sidottua kontekekstia ole. Siksi myös esim. israelilaisille annetut käskyt ja määräykset VT:ssa eivät ole tarkoitettu kirjaimellisesti noudatettaviksi kristityille Jeesuksen sovitustyöstä alkaneella ns. armotalousaikakaudella. Ne voivat kyllä antaa viitettä siitä, mikä on Jumalan tahto eri kysymyksissä.

Ikävä ihminen? 14.11.2019 6.52

Rauno Mäkinen: oletan, että käsitä ihan helposti, ilman ponnistuksia, minun puhuvan vain itseni nimissä. Kyse on siitä, että uskovaiset julistavat eri asioita Jumalan Tahdoksi! "Herra tahto näin!" Se on se tuttu lause. Silloin juuri unohtuu se, että sen oman TULKINNAN mukaan se "Herra" tahtoo asioita.

Asioita Raamatusta voi väittää, mutta tosiasia on silti se, että näkyvissä on selkeästi ainoastaan inhimillisen mielen tuotoksia. Tämän ovat oikeasti PUOLUEETTOMAT tutkimuksetkin osoittaneet. Se, että Raamatussa mainitaan olemassaolleita hallitsijoita tai paikkoja, ei todista mistään mitään.

Lauri: asioita voi väittää, mutta se, että johonkin uskoo, ei todista uskomusta oikeaksi. Kun jotakin väittää todeksi, on väittäjän ongelma todistaa väitteensä. Muiden vastuulla ei ole osoittaa esitettyä väitettä paikkansapitämättömäksi.

Juhani: Yksittäiset Raamatun lauseet eivät ole todiste mistään eivätkä ne sinänsä ole muuta kuin osoitus siitä, että viisaita ihmisiä oli jo noina aikoina. Siihen se sitten kuitenkin jää. Se, että ihminen on uskovainen, ei tee hänestä mitään yli-inhimillistä todellisuuden ymmärtäjä tai hahmottajaa. Usko ei tee maallikosta tiedemiestä osaavampaa. Usko ei vaikuta siten, että joku "ymmärtäisi Raamattua" vaikkapa sitä koko uransa tutkinutta teologia paremmin.

Tilanne on pikemminkin se, että kun ihminen on uskossa, hän periaatteessa on kykenemätön arvioimaan uskoonsa liittyviä asioita neutraalisti ja asiapohjalta: se oma uskjo vaikuttaa ehkä peräti välttämättömältä ja he, jotka eivät usko, näyttävät ymmärtämättömiltä ja typeriltä, sillä heitä ei ohjaa "Pyhä Henki", jonka olemassaoloa vain ei kukaan ole ikinä todistanut.

Eino Heikkinen 14.11.2019 6.52

Jeesus vastasi kysyttäessä ,mikä on suurin käsky laissa?:

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ,kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi !
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky !

Toinen tämänkaltainen on "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi! Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat! Matt 22:37-40..


Raamattua voi toki tulkita jokainen haluamallaan tavalla . Ja useimmat haluaakin tulkita sitä niin, että se sopii omaan mielipiteeseen sopivaksi.

Se onnistuu useinmiten niin , että hyvin vähän tai ei ollenkaan haluta etsiä raamatun perusjuonta ja eri asiayhteyksiä mihin mikin asia liittyy. Ja sen lisäksi miten kaikki eri asiat liittyy koko raamatun kokonaisuuteen!

Esim nm "Ikävä ihminen" sanoi:

" Toki tosiasia on se, että myös Raamatusta on löydettävissä selviä ohjeita hyvinkin jyrkkiin rangaistuksiin"

Kyllä siellä on puhetta rangaistuksista paljonkin.
Mutta jokainen asiayhteys joissa niistä puhutaan on tutkittava erikseen . Esim mooseksen laki ja siinä kerrotut rangaistukset ovat asiayhteydessään Israelin, Jumalan valitun kansalle tarkoitettu . Ja kuului vanhan testamentin aikaiseen lakiliittoon ! Tämä lakiliitto puolestaan oli vain Israelin (juutalaisen) kansan ja Jumalan völinen liitto ! Se ei koskenut pakana (ei juutalaisia) kansoja!
Se ei koske eikä ole uuden liiton seurakunnalle eikä myöskään yksilöuskovalle kristitylle tarkoitettu toimintaohje . !

Miksi ne kuitenkin on kirjoitettu , ja luettavissa tänäkin päivänä kristityillä?
Ei sen tähden , että ne velvoittaisivat uuden liiton uskovia, vaan ne liittyy koko raamatun läpi kulkevaan pelastushistoriaan ! Siis koko raamatun juoneen ts punaiseen lankaan !

Toisinsanoen tuolla väitteellä, joka sinänsä on totta, ei ole mitään perusteita väittää , että raamattua voisi sentähden käyttää esim mooseksen lain mukaisten rangaistusten käyttöön ottamiseksi!

Tuo Jeesuksen antama vastaus suurimmasta laista on mielestäni kaikkein oleellisinta !
Se joka tahtoo todella oikeasti rakastaa Jumalaa , se näkyy hänen suhteessaan raamattuun! Pitääkö hän sitä korkeimpana auktoriteettinaan, niin että hän kunnioittaa sitä niin paljon , että haluaa lukea ja tutkia sitä kokonaisuutena raamatusta itsestään käsin siitä mitä se ilmoittaa !
Ja käsky lähimmäisen rakkauteen on yhdessä raamatun ilmoittaman totuuden kanssa!
Raamatullinen Totuus homoseksin harjoittamisesta on hyvin selvä , että se on synti! Mutta samalla syntiselle on tarjolla armo ! Uudessa liitossa ei ole kivitystuomioita , ei myöskään lain kautta pelastusta ! Pelastus on yksin Jeesuksen veren kautta ! Parannus kapinasta Jumalaa vastaan!

Johannes 15.11.2019 11.11

Te Ahvion seuraajat demonisoitte kaikki muslimit, te julistatte luonnonlain mukaisen homoseksuaalisuuden synniksi, te seuraatte tunkkaista hallelujaa, jossa seksuaalisuus kastroituu patriarkaaliseen naisten alistamiseen, te ette harrasta anaaliseksiä, te hyväksytte johtajaksenne Ahvion, joka opettaa jumalanpilkkaa ja harvainvaltaa. Miten te kehtaatte katsoa itseänne peiliin?

Jukka mikkola 15.11.2019 11.11

Aina tämä väittely menee maailmankatsomusten väliseksi väittelyksi, ja väittelyksi Raamatun suhteesta totuuteen ja Totuuteen.

Tämä on ymmärrettävää, koska nähdäkseni Räsäs-jupakassakin on pohjimmiltaan kyse siitä, mille maailmankatsomukselle yhteiskunnassamme suvaitaan antaa vaikutusvaltaa. Räsäsen ja kumppanien edustamaan maailmankatsomukseen tukeutuville, siis klassiseen kristinuskoon luottaville, ei haluttaisi enää ääntä antaa.

Sanan- ja uskonnonvapaus ja toisaalta kysymys maailmankatsomuksen suhde reaalitodellisuuteen "operoivat eri avaruuksissa". Niitä diskursseja ei pidä sekoittaa.

Ikävälle ihmisille - monille muillekin - suosittelisin perehtymistä teologian monimuotoisuuteen. Ja filosofiankin monimuotoisuuteen. Myös tieteenfilosofian.

Raamattua tietenkin voi tulkita tuhannella tavalla, mutta erittäin usein törmää ääripopulistisiin "selityksiin", joihin niitä esittävä väittäjä (voi olla myös teologi) tuskin itsekään tosissaan uskoo. Retoriikka puree mediassa. Ns. fundamentalistit eivät siunkaan ole pahimpiä populisteja.

Ikävä ihminen voisi kertoa, mihin perususkomuksiin/oletuksiin yhteiskunnan lainsäädäntö tulisi perustaa. Järjen ilmoitus on vähintään yhtä tulkinnanvarainen käsite kuin Raamatun ilmoitus. Ranskav suuri ja mahtava vallankumous ei johtanut vapauteen eikä yhteiskuntarauhaan.
Suo siellä, vetelä täällä. Ihmiset ovat pohjimmiltaan aina ihmisiä, vaikka voissa ( tai roviolla) paistettaisiin. Toiset myöntävät vajavuutensa ja syntisyytensä, ja suostuvat anteeksiantoon.

Laur 15.11.2019 11.11

Asioista voi myös luulla tietävänsä. Ihmisellä ylipäätään ei ole todellisuuteen nähden sellaista asemaa kuin neutraali tai puolueeton.

Kristitty nainen 15.11.2019 19.40

Johannes varmaan provosoi tahallaan.

Emme ole sen enempää Ahvion kuin Allahin seuraajia, olemme näes kaikki Ahviota myöten Jeesuksen seuraajia. Ahvion jutuista selviää, että hän tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja on aito kristitty.

Sehän on selvä, että homous on syntiä - kaikki aidon avioliiton ulkopuolinen seksi on syntiä. Myös heteroiden avioliitossa pettäminen tai avoliitossa eläminen, sukulaisavioliitot, pedofiilia jne. ovat tietenkin syntiä. Vieraan naisen/miehen himoiten katsominenkin on syntiä. Viimeiseen syyllistyy helposti. Kaikki ovat syntisiä, ja on vain yksi tie armoon, Jeesuksen kautta.

Islamin oppien seuraaja, Allahin palvonta on suurta eksytystä, eikä se tuo pelastusta. En pode huonoa omaatuntoa tämän sanomisesta.

Eipä ole ongelmia itsensä kanssa, peiliin kärsii katsoa oikein hyvin, vaikkei anaaliseksiä harrastakaan. Eipähän tule niitä monia vaivoja, joita se aiheuttaa. Harrastakoon sitä keskenään ne, joita asia kiehtoo.

Naisten alistamisesta ei ole kristinuskossa kyse. Jokaisessa perheessä aviomies on perheen pää. Jokainen mies ei silti ole kaikkien naisten pää. Perheessä menee aina paremmin silloin kun perheenpääasia on oikein ymmärretty. Silloin aviomies rakastaa perhettään Kristuksen rakkaudella. Sen parempaa ei ole.

Nainen vaietkoon seurakunnassa ym. asiayhteyden teksti rajoittaa naisen seurakunnan johtajana tai pappina toimimista. Patmos tuntuu hyväksyvän naispappeuden, vaikka myöntää rajoituksen seurakunnan ylimmän johdon osalta; mutta itse olen samaa mieltä kuin Majlis Janatuinen, raamatunopettaja, joka on jättänyt pappisvihkimyksen ottamatta, koska vastustaa naisten pappeutta. Hän opettaa hyvin siitä, miksi ylin valtiojohto tai seurakunnan johto tai edes pappeus ei naiselle sovi.

Asian paikkansa pitävyys todistuu käytännössä kerta toisensa jälkeen. Naispapit levittävät eniten harhaoppia ev.lut. kirkossa. Naispapit rapauttavat kirkkoa eniten. Toki eksyttäjä miehiäkin on, mutta Suomessa he näyttivät ilmestyvän ev.lut. kirkkoon naispappeuden sallimisen jälkeen. Valtionjohdosta esimerkkinä voidaan mainita Merkel, joka kovassa asemassa Saksassa ja Euroopassa on viemässä koko maanosaa tuhoon, vaikka hän monien suurta arvostusta ja kunnioitusta nauttiikin.

Ikävä ihminen? 17.11.2019 13.00

Kristitty nainen.

Olen aikaisemminkin täällä lukenut tekstejäsi ja on oikeastaan järkyttävää huomata, että vielä nykypäivänä löytyy ihminen, joka noin yksioikoisesti ajattelee naisen aemasta ja naiseudesta. Suosittelisin vähittäistä siirtymistä tähän aikaan ja paikkaan.

Ikävä ihminen? 17.11.2019 13.00

Jukka mikkola.

Ymmärrän hyvin, että maailmankatsomuksellinen väittely ei johda useimmiten mihinkään. Kyse on kuitenkin siitä, että ei ole olemassa mitään erilaisia "totuuksia". On olemassa vain erilaisia väitteitä ja niiden perusteluja ja perustelijoita. Kyse on vahvasti myös siitä, miten suhtautuu niihin omista näkemyksistä poikkeaviin näkemyksiin. Minun nähdäkseni tilanne on aika selvä: jos ihminen olettaa ja uskoo olevansa esim. "Pyhän Hengen" ohjauksessa ja julistaa sen seurauksena olevansa lähes yliluonnollinen itsekin, hänen kykynsä reagoida eriäviin mielipiteisiin on pahasti puutteellinen.

Kun Räsänenkin perustelee itse asiassa omia mielipiteitään Raamatulla, hän tekee itsestään enimmäkseen eräänlaisen surullisen hahmon ritarin. Räsäsen pitäisi hyvin koulutettuna ihmisenä kyetä näkemään todellisuus Raamatun "totuuksista". On räikeää valehtelua väittää, että "Jumala tahtoo" jotakin. Kovasti se "Jumalan tahto" vain vaihtelee - ryhmittymän mukaan.

Teillä uskovilla on valtavasti mahdollisuuksia julistaa sanomaanne. Teidän on vain ymmärrettävä se, että sanoilla ja teoilla voi olla seurauksensa. Aikuisten ihmisten luulisi ymmärtävän sen? Kyse on lopulta siitä, millaisen painoarvon muu yhteiskunta antaa vaikkapa nyt sitten Raamatun nimissä heitetyille väittämille. Jos eläisimme keskiaikaa tai vaikkapa 1900-luvun ensimmäistä puoliskoa, tilanne olisi toinen kuin nyt. Kansan enemmistön mielipide olisi luultavasti toisenlainen. Elämme kuitenkin aikaa, jossa Räsäsen mielipiteet jakaa selkeä vähemmistö suomalaisista. Ihmisten käsitys Raamatusta perusteluna on toisenlainen. Käsittänet?

Väitteesi populismista ovat omituisia. Ei se ole mitään populismia, jos uskoo tosiasioihin enemmän kuin uskomuksiin. Oletan sinunkin tietävän sen, että inhorealistisesti tutkittuna vaikkapa kristinuskon taustat ovat ihan selkeät. Yliluonnollisista asioista ei ole todisteita. Jeesus-hahmon esikuvat ovat löydettävissä muista uskonnoista. Ihmeteot ovat kysenalaistettavissa, sillä niitä vain noihin aikoihin keksittiin "sankarien" ympärille. Kyse on vain siitä, mihin ihmiset SUOSTUVAT uskomaan.

On todella typerää luoda illuusio siitä, että jyrkkä uskonnollisuus olisi jotenkin oikea tapa johtaa valtiota tai ihmisryhmää. Maailmalla ovat nähtävissä esimerkit teokratioista. Minä vastustan viimeiseen saakka sitä maailmaa, jota täällä koetetaan ihmisille myydä. Sitä maailmaa edustavat juuri ne populistiset Trumpin kaltaiset äänitorvet, joiden aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä tämän päivän maailmassa.

Ikävä ihminen? 17.11.2019 13.00

"Asioista voi myös luulla tietävänsä. Ihmisellä ylipäätään ei ole todellisuuteen nähden sellaista asemaa kuin neutraali tai puolueeton."

Jos noin ajattelee, on hyvä ymmärtää sen asian sitten ulottuvan niihinkin tilanteisiin, kun olettaa olevansa jonkin yliluonnollisen toimijan ohjauksessa. Eikö niin? Jokainen siis enemmän tai vähemmän tarkastelee maailmaa omista uskomuksistaan ja taustoistaan käsin.

On yksi asia vedota väitteissään uskoonsa ja toinen perustella ajatuksensa vaikkapa faktoilla. Maailma on mennyt ihmeelliseksi, kun katsoo esim. patmoslaisten ja erilaisten "konservatiivien" väitteitä. Tuntuu siltä, kuin tuikitavallinen maalaisjärki olisi jonnekin kadonnut. Periaattessa kaikki tutkittukin tieto kyseenalaistetaan, jos se sovi omiin uskomuksiin. Kun tästä sitten huomauttaa, syyllistyy niin uskovaisten vainoon kuin sananvapauden vastustamiseenkin.

Internet on mullistanut joidenkin ihmisten käsityksen tosiasioista. Näyttää siltä, että muutamille täälläkin tosiasia voi olla vain sellainen, minkä kanssa on samaa mieltä. Tukea löytyy samanmielisten omilta sivustoilta ja erilaisia "dosentteja" on maailma pullollaan julistamassa omia tituuksiaan, olipa asiasta sitten käytännön osaamista tai ei! Sitä ihmettelen. Koettakaa nyt ihmiset kuitenkin käsittää, että Suomessa on paljon hyvin koulutettuja ihmisiä. Se kuitenkaan ei kenestäkään kaikkien alojen asiantuntijaa tee.

Eino Heikkinen 17.11.2019 13.00

Ihmetellä täytyy, että mistähän johtuu, että monet kommentoijat jotka täällä pistää halvalla kristittyjä , arvioivat meidän älykkyyden , moraalin yms pohjalukemiin ja samalla korottavat itseään järjen jättiläisiksi ,ja hyveellisyydessään aivan huipuiksi , (jopa pyllynsilmän rassauskin kuuluu tähän korkeaan hyveellisyyteen ) niin ylipäätään kuluttavat aikaansa tämmöisten mitättömyyksien ja avuttomien typerysten kanssa ,kuin kristityt heidän mielestään ovat ?

Luulisi että tuo mahtava viisaus ja ymmärrys menee ihan hukkaan? Luulisi netistä löytyvän tasoistaan seuraa ?
Vai onko kaikesta , järjen jättiläisyydestä huolimatta itsetunto niin huono että pitää sitä saada kohotettua haukkumalla ja mollaamalla itse luotua narratiivia kristitystä jolla ei ole mitään korvien välissä vain siksi että hän on kristitty?

Noh tuommoiseen käytökseen on psykologiassa oma termi- narsismi!

Selkeästi puolueellinen 17.11.2019 13.00

Hyvin sanottu, ”Laur 15.11.2019 11.11”. Kukaan ei ole neutraali eikä puolueeton. Joku on arvoliberaali, toinen arvokonservatiivi, jonkun maailmankatsomus on ateistien ja jonkun toisen teistinen. Ei ole sen neutraalimpaa olla liberaali teisti tai ateistikaan kuin konservatiivikaan.

Maailmankatsomuksessa ei ole maallisessa elämässä sen kummemmin todistustaakkaa kummallakaan, mutta jos ateisti tulee uskonnolliselle sivustolle, ei sanoja saa sanoilleen mitään painoarvoa ilman keskimääräistä parempaa argumentointia. Sitä ei ole näkynyt.

Huvittavaa on seurata, kun kiihkoateisti suu vaahdossa soimaa fundamentalistikristittyjä. Ateismi on uskomus ja oletus, jonka paikkansapitävyyttä ei kukaan ateistinen tieteilijäkään ole pystynyt vielä paikkansa pitäväksi todistamaan. Evoluution avulla sitä on toisinaan yritetty, mutta makroevoluutio lepää itsekin pelkkänä teoriana lukuisten epävarmojen oletusten varassa eikä kyseinen teoria muutenkaan pysty kumoamaan Jumalan olemassaoloa.

Fundamentaalinen perusteellisuus olisi hyvä asia jokaisella eri tieteenalalla. Huolimattomasta työnteosta ja vähän sinnepäin hutiloinnista tahtoo tulla sanomista muissakin töissä.

Jos leikitään, ettei Jumalaa ole, kristitty ei kuollessaan häviäisi sen enempää kuin ateisti; kun Jumalan tuomioistuimen eteen tullaan, armon vastaanottaneella on vain voitettavaa mutta Jeesukselle selkänsä kääntäneellä kaikki hävittävänä. Kun Pyhään kirjaan ei saanut mitään lisätä eikä pois ottaa, niin siellä omilla tulkinnoillaan lisänneet ja poistaneet sitten asioista vastaavat.

Raamattu selittää itse itsensä kokonaisuutena. Käännösvirheet eivät sotke isoa juonta, punaista lankaa. Kokonaisuus ja Jeesuksen sanat juontavat kristinuskoon, joka on hyvin yhtenäinen ytimeltään. Pienet erot eri suuntausten välillä eivät ole ratkaisevia pelastuskysymyksen kannalta.

Avioliittokäsitys miehen ja naisen välisenä liittona on hyvin vahva kaikissa kristillisissä suuntauksissa, Raamattu on tässä hyvin selkeä, kuten haureuden syntiä, uskottomuutta, irtosuhteita ja homoseksuaalisuutta tai insestiä ym. syntinä kuvatessaan. Yhtä varmasti kuin Raamattu tuomitsee murhan (abortin ja eutanasian), tuomitsee se myös ensin mainitut synnit.

Moni nainen (ja mieskin) haluaa yrittää väittää myös aborttia tai eutanasiaa muuksi kuin synniksi. Ei siinä tee vahinkoa kuin itselleen. Tämän moni huomaa lopulta syntejään katuen, joku toinen ei koskaan ehdi ajoissa katua eikä armoa vastaanottaa. Joku uskovainenkin yrittää vain rukouksissaan puolustella Jumalalle tekojaan, vaikka tunnustus ja katuminen olisi ainut järkevä teko Jumalan edessä. Vajavaisia ja syntisiä me kaikki olemme.

Kammoton 18.11.2019 6.40

Yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti Olli Pusa tekee blogissaan (Ahvion jutussa linkki) toteaa nasevan kirjoituksensa lopuksi, että valtakunnan syyttäjä Toiviaisen osoittauduttua mahdollisesti virkaansa sopimattomaksi, voi hänet tasavallan presidentti myös erottaa.

Pusa on ymmärtänyt, ettei tässä asiassa - sananvapauden puolustuksessa - tarvitse olla Päivi Räsäsen kanssa samaa mieltä tai edes tietää hänen kirjoituksensa tarkkaa sisältöä. Moni on täysin tietoisesti lähtenyt tukemaan Päivi Räsäsen oikeutta ilmaista vakaumuksensa, vaikka on täysin toista mieltä.

Luonnollisesti tämän palstan lukijoista hyvin moni on lisäksi samaa mieltä Päivi Räsäsen kanssa. Siitäkin voidaan keskustella. Ev.lut. kirkon sisäisistä asioista keskustellaan useinkin tällä palstalla. Kirkkolain takia asioista keskustellaan (ja on keskusteltu) aiheen esille noustessa myös eduskunnassa. Tämän ymmärtää jokainen yhteiskuntaamme ymmärtävä normaalijärkinen ihminen. Ainoat keitä tällainen kohtuuttomasti suututtaa, on maamme erittäin pieni uskontokammoinen ryhmä. Osa heistä on kenties vain kristinuskovastaisia, osa taas vihaa kaikkia uskontoja tasapuolisesti.

Hillitön uskovaiskammo ei ole normaalia. Se on syntynyt joko suoraan kasvatuksen tuloksena lapsuuskodissa opittuna samoin ajattelevilta vanhemmilta tai trauman tuloksena riitaisassa kodissa, joissa toinen vanhemmista on sattunut olemaan liian innokas käännynnäinen ja toinen maallistunut. Melkoisen usein näillä uskontokammoisilla äiti on ollut se innokas käännynnäinen ja isä juoppo ateisti, joskus harvoin toisin päin. Useimmissa tapauksissa on ollut kyse lahkosta, aika usein kristilliseksi itseään väittävästä lähes kristillisestä rekisteröidystä uskontokunnasta, joka ei kuitenkaan ole oikeasti kristitty yhteisö.

Kammosta ja vihasta voi olla vaikea parantua. Uskontokammoiset luulevat ja uskottelevat kaikkien muidenkin olevan yhtä suuren kammon vallassa. Kun heille kohoaa raivon puna kasvoille jonkun toivottaessa Jumalan siunausta, he tosissaan kuvittelevat sen ärsyttävän muita yhtä paljon kuin itseään. Vihassaan ja kammossaan he menevät niin pitkälle, etteivät huomaa edes allikkoa, johon sananvapauden kaventamisen ajaminen heidät itsensä tulee aikanaan johtamaan. Tässä kohtaa raivo on heidät sokaissut.

On hienoa huomata sekulaarien ihmisten, jopa julkiateistien ja julkihomojen kuitenkin voivan vilpittömästi tukea Päivi Räsästä tässä oikeudettomassa hyökkäyksessä. Sekin todistaa, ettei kaikilla suinkaan ole järkeä sumentavaa uskontokammoa.

Pro sananvapaus, contra syvätyperyys 18.11.2019 6.40

Olen samaa mieltä Ahvion kanssa, kyllä Helsingin yliopiston tohtori ja dosentti Arto Luukkanen kirjoittaa hyvin - erityisesti tässä: ”Mutta rohkenen kuitenkin uskoa siihen, että perussuomalaiset, kristilliset, kokoomus ja isänmaalliset keskustalaiset voisivat lähteä yhdessä puolustamaan länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja. Me tarvitsemme tätä yhteistyötä muutenkin…Maan tulevaisuus vaatii sitä, että voimme aloittaa yhteistyön niitä voimia vastaan, jotka näyttävät röyhkeästi iskevän demokratian perusarvoja kasvoille. On täysin järjetöntä, että meillä on eduskunnassa reipas oikeistolainen enemmistö mutta me luovutamme vallan järjettömälle ja hupsulle indoktrinaatiolle ja ihmisvastaisuudelle…Me kykenemme yhdessä panemaan hanttiin – kuten professori Timo Vihavainen on todennut – syvätyperyyden ajalle.”

Pilkettä silmäkulmaan! 18.11.2019 6.40

Kiitos Ahviolle hyvistä lukuvinkeistä. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen: ”Ei ole rikos siteerata Raamattua” -juttua voi kyllä suositella kaikille - samoin Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan Dosentin kammiosta -sivuston juttua! Hyvin kirjoitettu!

Tytti Saleniuksen jutussa on pitkästi asiaa ja sekin sisältää paljon mielenkiintoisia linkkejä. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän ehdotus puolestaan on sangen viihdyttävä. Kärnä on varmasti myös selvillä Helsingin Sanomien Nyt-liitteen jutusta, jonka alapuolelta löytyvässä äänestyksessä on käynyt täysin selväksi, että suomalaiset naureskelevat edelleen näille nykyään kovin paheksutuille sketseille. Kärnän huumorilla tehty ehdotus kärjistää näkyviin sananvapauden rajoittamisen absurdiuden.

Hassuinta on, että nykyään Pirkka-Pekka Petelius on kansanedustajana vihreässä puolueesssa, jonka agendana näyttäisi olevan jopa huumorin kontrollointi ja kunnon sensuurilaki. Valtamedian toimittajista erittäin suuri osa on joko vihreitä tai vasemmistoa, mikä näkyy jopa tässä Nyt-liitteen jutussa toimittajan yrityksessä kaitsea kevyen viihdeäänestyksen vastaajia poliittisesti korrektin vastauksen suuntaan. Kansa ei hyväksy sananvapauden rajoittamista, mikä näkyy hyvin vastauksista. www.hs.fi/nyt/art-2000006265492.html

Pocahontas-näyttelijän ihon tummennus kuuluu näyttelijän rooliin eläytymiseen eikä ole pilkkaa, pikemminkin se sai aikaan sekä näyttelijän että roolihahmon kohteen ihailua. Koko black face -höpötys on saanut hölmöt mittasuhteet.

Saamelaisvitsit ovat mielestäni samaa alkoholihuuruisten vitsien kerrontaa kuin yleensäkin omasta kansastamme kerromme. Itselle nauraminen tekee hyvää. Näissä vitseissä saamelaiset ovat osa kansaa, koko Suomihan markkinoitiin matkailijoille tuohon aikaan yksistään Lapin kautta. Eniten romanivitsejä kertoi Manne-teeveessä romani. Muiden kertomia voi pitää höppänänä ilkeytenä ja pilkkana.

Aziz the combat fighter on sen sijaan islamistiterroristien pilkkaa. Yhä vielä suomalaisia nämä vitsit naurattavat, vaikka terroristit eivät läheskään aina valitettavasti ole yhtä toheloita kuin sketseissä ja teot lisääntyvät EU-alueella. Tämä on ehkä jonkin sortin selviytymishuumoria. Suomalaiset viljelivät mustaa huumoria sota-aikana kaiken pelon keskellä. Jos huumori onnistuu tekemään vihollisesta vähemmän pelottavan, se auttaa selviytymään. Täydellinen aliarviointi tosin edeltää häviötä, jos pilkkahuumorin ottaa liian tosissaan.

Pilkkahuumori ei ole kristillisen hyvää käytöstä, liiallinen pilkkahuumori kääntyy itseään vastaan. Sitä ei tarvitse lailla kieltää. Etenkin pyhien asioiden pilkka kaataa irvailijan. Terrorismia ei ole syytä pitää pyhänä asiana.