2019-11-08 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa "Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti 'vihapuhetta'?" [1]. Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1386/sanan-_ja_uskonnonvapautta_on_puolustettava_nyt Patmos article
Juha Ahvio
8.11.2019
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt

Otsikon painavan sisällön ymmärtää hyvin, kun lukee Tytti Saleniuksen kattavan artikkelin 7.11.2019 Oikeassa Mediassa ”Toinen rikostutkinta Päivi Räsäsestä, valtakunnansyyttäjä jyräsi poliisin – 15 vuotta vanha pamfletti ’vihapuhetta’?”.  

Hyvä asia on, että Suomen sananvapaustilanteen ja oikeusvaltiotilan tämänhetkinen luonne on nyt ymmärretty eri tahoilla. Esimerkiksi Verkkouutisissa 5.11.2019 kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra katsoo, artikkelin otsikon mukaisesti, että ”’Sananvapaus Suomessa on uhattuna’”. Samoin katsoo kokoomuksen juristikansanedustaja Heikki Vestman Verkkouutisten 6.1.2029 artikkelissa ”Huoli sananvapaudesta – ’loukkaavat näkemykset tarvitsevat suojaa’”

Samoihin juridisiin ongelmiin Kopran ja Vestmanin kanssa kiinnittää huomiota dosentti Olli Pusa Oikean Median 4.11.2019 artikkelissaan ”Natsien kirjarovioille jatkoa?”. Erittäin osuvasti ja loogisesti katsoo myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Verkkouutisten 6.11.2019 artikkelin ”Jos Päivi Räsästä, niin myös Pirkka-Pekka Petelius pitää tutkia” mukaan.  

Professori Timo Vihavainen pohtii osuvaan tapaansa 7.11.2019 Oikean Median artikkelissaan ”Myötähäpeä” sitä, miten Setan vuotuisen rottapalkinnon muodossa johonkin henkilöön tai yhteisöön kohdistama julkisen avoin vihan ja halveksunnan osoittaminen ja ilmaiseminen soveltuu oikeusviranomaisten tällä hetkellä esillä pitämiin viharikostulkintoihin ja mahdollisiin syyttämisiin.    

Kannattaa lukea rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasenkin kannanotto Uusi Tie -lehden 7.11.2019 artikkelista ”Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen: ’Ei ole rikos siteerata Raamattua’”.   

Oma artikkelini Oikeassa Mediassa 20.6.2019 ”Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja Helsinki Pride -yhteistyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen valossa” selostaa Räsäs-tapaukseen liittyviä kirkkolaillisia ulottuvuuksia.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Timo Eskolan Dosentin kammiosta -sivustollaan 5.11.2019 julkaisema artikkeli ”Homoseksuaalisuus ja Raamattu” puolestaan tarjoaa akateemisen asiantuntijan näkökulman aiheeseensa, joka oleellisesti liittyy nyt julkisuudessa esillä olevan ja Räsäseen henkilöityneen oikeus- ja sananvapaustapauksen sisällöllisiin asiayhteyksiin. 

Tosiasia on sekin, että sananvapauden, uskonnonvapauden, vihapuheen, viharikoksen, ihmisarvon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja muiden ratkaisevan tärkeiden käsitteiden soveltaminen ei ole mahdollista ilman perusteellista oikeusfilosofista ja etiikan sekä metafysiikan alan analyysiä. 

On erittäin tärkeää, että olemme selvillä näiden avainkäsitteiden taustalla vaikuttavista filosofisista esiymmärryksistä ja olevaisuuden perusluonnetta koskevista metafyysisistä sitoumuksista. Nämä käsitteet eivät ole mitenkään annetusti itsestään selviä eikä niiden tämänhetkinen juridinen soveltaminen ole millään lailla ongelmatonta. 

Omalta osaltani analysoin näitä käsitteitä klassiseen metafysiikkaan nojaavasta luonnonoikeudellisesta ja historiallisen kristillisen teologisen etiikan lähtökohdasta kirjani Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 2. painos, 2019) pääluvuissa 4 ja 5, ”Mitä ovat ihmisoikeudet?” ja ”Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat perustavia ihmisoikeuksia”, sivuilla 71–109, sekä myös tuoreimmassa kirjassani Kristittynä Suomessa: Miten olla, elää ja toimia? (Kuva ja Sana, 2019)

Filosofian tohtori Jukka Hankamäki puolestaan analysoi edellä mainittuja avainkäsitteitä filosofisen ammattimaisesti Immanuel Kantin filosofian ja nykyisin valtavirtaisesti kannatetun konstruktivistisen esiymmärryksen lähtökohdista blogisivustonsa 27.11.2016 päivätyssä ”Mitä vihapuheen käsitteellä voidaan selittää?” -artikkelissa ja 2.2.2017 päivätyssä ”Kun viha ei jää vain puheeksi” -artikkelissa. 

Hankamäen oikeusfilosofiseen analyysiin perehtyminen on erityisen hyödyllistä ja valaisevaa siksi, koska myös nykyään valtavirtainen ja sananvapautta rajoittamaan pyrkivä sekä vihapuheen ja -rikoksen käsitettä soveltamaan pyrkivä oikeusajattelu nojaa lähtökohtaisesti konstruktivistisiin ja perinteisen luonnonoikeuden hylänneisiin sitoumuksiin ja esiymmärryksiin. 

Hankamäki osoittaa terävästi, että vaikka hyväksyisimmekin nykyvaltavirtaisen oikeusfilosofisen esiymmärryksen pätevyyden, ajautuvat vihapuheen ja -rikoksen käsitteet sekä kansallismielisen konservatismin ja islamkriittisen sananvapauden tukahduttamispyrinnöt joka tapauksessa vakaviin oikeusfilosofiin ongelmiin.

Hankamäki päätyy kauttalinjaisesti samoihin johtopäätöksiin kuin mitä itse esitän Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjassani.     

Sananvapautta ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt, tähän sekä tähän malliin, koska sananvapauslainsäädäntömme on nykyisellään todellakin ongelmallisesti retuperällä

Dosentti Arto Luukkanen esittää Oikean Median tekstissään 7.11.2019 ”Demokratian puolueet – Yhteistyössä isänmaata puolustamaan!” erittäin hyviä ja kannatettavia ajatuksia kannustaessaan laajaan yhteistyöhön sananvapauden puolustamisen hyväksi. Luukkanen kirjoittaa muun muassa seuraavasti:

”Tilanne näyttää pahalta ja suoraan sanottuna siltä, että jollemme tee mitään, me sukellamme laittomuuden aikaan…Sananvapaus on juuri sellainen arvo. Sitä kannattaa puolustaa. Aina.”

”On ilahduttavaa, että kokoomuksessa on noussut esille rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa nykyisen vihervasemmistolaisen mediahegemonian. Kuten Kopra kirjoitti: ’Tuon ajan [suomettuneisuuden aikainen sensuurijärjestelmä] en luullut enää koskaan palaavan, mutta ihmeellistä kyllä, sensuuri vaikuttaa olevan täällä taas…’”

”Mutta rohkenen kuitenkin uskoa siihen, että perussuomalaiset, kristilliset, kokoomus ja isänmaalliset keskustalaiset voisivat lähteä yhdessä puolustamaan länsimaisen yhteiskunnan perusarvoja. Me tarvitsemme tätä yhteistyötä muutenkin…Maan tulevaisuus vaatii sitä, että voimme aloittaa yhteistyön niitä voimia vastaan, jotka näyttävät röyhkeästi iskevän demokratian perusarvoja kasvoille. On täysin järjetöntä, että meillä on eduskunnassa reipas oikeistolainen enemmistö mutta me luovutamme vallan järjettömälle ja hupsulle indoktrinaatiolle ja ihmisvastaisuudelle…Me kykenemme yhdessä panemaan hanttiin – kuten professori Timo Vihavainen on todennut – syvätyperyyden ajalle.”        

 

 

Kommentoi "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___        __  __      
| | | ||  / _ \\   ___  \ \\/ //   ___  
| |/\| || / //\ \\  /  ||  \ ` //   /  || 
| /\ || | ___ || | [] ||  | ||   | [] || 
|_// \_|| |_|| |_||  \__ ||  |_||   \__ || 
`-`  `-` `-`  `-`   -|_||  `-`'    -|_|| 
             `-`         `-` 
 
 

40 kommenttia "Sanan- ja uskonnonvapautta on puolustettava nyt"

Sivu 3/3

With freedom of speech against immorality 18.11.2019 6.40

Monilla, kerta kaikkiaan ihan liian monilla homoseksuaaleilla on kaiken lisäksi pedofiilisia taipumuksia. Jos ei olisi, niin ei olisi pedofiilian puolustelijoitakaan. Hehän hiipivät esiin jopa Suomessa ja puhuivat pedofiilian puolesta Sexpon asiantuntijoina niin sanotun Puolimatka-kohun nostattamana, missä Puolimatkan väitettiin yhdistäneen homoseksuaalisuuden pedofiiliaan, mitä hän ei ollut edes tehnyt. Toki tutkimustieto tosiasiassa jopa näyttää toteen sen, että alaikäisiin poikiin sekaantuminen on kovin yleistä homomiesten keskuudessa : https://oikeamedia.com/o1-78206

Professori Puolimatkan kirjoitus toi esille hyvin mielenkiintoisen yhteiskunnallisen tapahtumaketjun, jossa ensin homoseksuaalien oikeuksia ajavat aktivistit vääristelivät Puolimatkan sanoja. Samaan hengenvetoon, kun kauhisteltiin näitä vääristelyn kautta saatuja väittämiä, rummutettiin sitä, ettei homoseksuaalisuudella ole mitään yhteyttä pedofiiliaan, lisäksi väitettiin, ettei varsinkaan kukaan Suomessa puolusta pedofiilia, jos nyt sitten maailmalla vaikka tällaista pedofiilian puolustelua esiintyisikin.

Porttiteoria paljastui kuitenkin pelätyn todelliseksi. Väite siitä, ettei puolustelijoita olisi, kaatui hyvin pian etenkin Sexpon "asiantuntijoiden" toimesta.

Pedofiilian osalta väitettiin jopa, ettei Suomessa lähes tulkoon ole koko ongelmaa edes olemassa. Toisin kävi, iso aalto ulkomaalaisia lapsiinsekaantujia paljastui hyvin pian kohun jälkeen. Kotimaisia tapauksia on myös huomattavasti luultua enemmän.

Kansa tämän tuomitsee. Ei-uskovaiset tuomitsevat myös, ja heistä moni on valmis ottamaan vaikka kuolemantuomion käyttöön pahimmissa pedofiiliarikoksissa. Nyt kun kansan tuomitseva suhtautuminen on äärimmäisen selvää, Sexpon pedofiiliaa puolustelevat asiantuntijat ja muut puolustelijat lymyilevät koloissaan.

Pedofiilain puolustelu tuskin olisi alunperinkään tullut kyseeseen, jollei moraalia rappeuttavia ehdotuksia olisi tehty jo ennen tätä. Jonkun toimittajan musiikkiradiokanavalla kuulin jo jokunen vuosi sitten ihmettelevän, mitä pahaa on eläimiin sekaantumisessa. Vihreät nuoret (ViNO) ovat puolustaneet mm. moniavioisuuden sallimista ja leikitelleet muiden "tabujen rikkomisella". Tämän lisäksi vasemminstoliiton Anna Kontula sallisi ainakin lähisukulaisten välisen seksin. www.iltalehti.fi/uutiset/a/2012073115902219

Vuoden 2012 haastattelussa Kontula ei tunnu myöskään olevan häiriintynyt siitä, että Suomi salli eläinseksin - punavihreiden tapaan hän lienee sitäkin kannattanut. www.suomenuutiset.fi/elaimiin-sekaantuminen-kriminalisoidaan-elainsuojelulain-luonnoksessa-kuten-perussuomalaisten-esittivat-vuosia-punavihreat-eivat-kannattaneet/

Ateistien kääntymyksestä 18.11.2019 6.40

Totuus valkenee monelle vasta viimeisellä tuomiolla, Kaikkivaltiaan Jumalan tuomioistuimen edessä, mutta silloin se on liian myöhäistä. Ateistinen totuus on harhaa, pelkkää toiveunta ja fantasiaa, joka on luotu, jotta voitaisiin vapaasti harrastaa syntiä, tehdä ihan mitä vain päähän pälkähtää ilman minkäänlaista rangaistusta.

Ateistit haaveilevat salaaa koko yhteiskuntajärjestelmän romuttamisesta. Salaa he vihaavat poliiseja, järjestysmiehiä, oikeuden virkamiehiä ja tuomareita. Rikoslaki on tarkoitus vähitellen romuttaa. Tietä raivataan laittomuuden ihmiselle, sille, joka on profetoitu ilmaantuvaksi lopunajalla.

Laittomuuden ihmisellä toki tarkoitetaan Jumalan lakien rikkojaa. Tekosyynä Kaikkivaltiaan Jumalan edessä ei tule auttamaan se, että valtion lait säädetään romuttamaan kaikki Jumalan käskyt. Ateistienkin olisi hyvä ymmärtää, että näistä asioista varoittaminen on lähimmäisenrakkautta. On hyvä saada tietää nämä asiat. Jokaisella on oma vapaus uskoa tai olla uskomatta, ottaa Jeesus vastaan tai olla ottamatta, noudattaa Jumalan tahtoa tai olla noudattamatta.

Seikka, ettei näistä asioista ateisti halua mitään kuulla, johtuu uskontokammosta, joka nousee sydämeen kirjoitetusta Jumalan laista, omastatunnosta, joka saa uskovaisten sanat kuumottamaan korvia ja polttamaan sielua. Jotkut ateistit välttävät kaikkia uskonnollisia tilaisuuksia ja paikkoja sekä internetsivustoja, toisilla on pakkomielle ärsyyntymisestään huolimatta hankkiutua uskovaisten paikkoihin ja sivustoille. Osa rienaajista kääntyy kristityiksi ja pelastuu.

Osan Jumala hylkää omiin häpeällisiin tekoihinsa, kuten Raamattu ilmoittaa. Se on ihmisen oman tahdon ja valinnan kysymys. He saavat valita jumalattomuuden. Se on heidän oikeutensa. Jumala täydellisen oikeudenmukaisena ja Kaikkivaltiaana on antanut ilmoituksensa ja varoituksensa. Tuomio on yksin Hänen.

Sananvapauden puolesta 18.11.2019 6.40

On totta, että nyt juuri on puolustettava sananvapautta. Kaikki älykkäät näin näyttävät tosiaan tekevänkin, yli puoluerajojen. Hienosti on myös oppineet kokoomusedustajat ottaneet kantaa Päivi Räsäsen ja sananvapauden puolesta. Samoin löytyy ulostuloja keskustalta ja tietenkin KD:ltä ja PS:ltä.

Filosofian tohtori (kaksinkertainen tohtori) Jukka Hankamäki puolusti äskettäin Alfa-tv:llä hienosti sananvapautta (Dosentti-ohjelmassa Arto Luukkasen haastattelussa). Kannattaa tosiaan katsoa Ahvion antamasta linkistä tuo ohjelma myös.

Kristinusko ei luo anarkiaa 18.11.2019 6.40

Sananvapautta kaventamalla edistetään islamin asiaa. Tätä ei moni ateisti tunnu edes ymmärtävän. On muutenkin erikoista, että ateistin suurin vihollinen on olevinaan kristitty, vaikka kristityt tunnustavat kaikkien ihmisten yhtälaisen arvon.

Ihmisarvoa ei mitata hierarkialla. Kaikilla on sama ihmisarvo, ja kaikkien elämä on yhtä arvokas. Tämä ei poista johtajuutta ja erilaisia valtarakenteita: työpaikan pomoa kuunnellaan, seurakunnan paimenta kunnioitetaan omassa tehtävässään ja esivaltaa kunnioitetaan - siihen mittaan asti, minkä Raamattu ilmoittaa, eli Jumala pysyy kaikista korkeimmalla sijalla.

Kristityt arvostavat yhteiskuntarauhaa, arvostavat poliisien työtä ja viranhaltijoita omassa asemassaan. Kristityt tunnustavat maallisen oikeuslaitoksen oikeutuksen. Mutta jos se menee pahasti ohi Jumalan säätämyksistä, kristityt ilmoittavat kantansa. Selvää on, että Jumalan kanta ja tahto on kerrottu Raamatussa. Sitä ei sieltä ymmärrä kukaan ateisti, koska "hänellä on peite silmillään". Jeesus itse kertoi tämänkin asian. Totuus tulee Hänen kauttaan. Hän on tie, totuus ja elämä. Mitään agnostikon, ateistin tai eksyttävän väärän profeetan tai anti-kristuksen tulkintoja Raamatusta ei voi pitää relevantteina. Ainoastaan Kristuksen itsensä Sanassaan ilmoittama totuus kelpaa.

Islamin alaa vallatessa tulee rinnakkaisoikeuslaitoksia ja lakeja - kokonainen rinnakkaisyhteiskunta. Ihmisarvo riippuu suhteesta islamiin - kaikista kauniista puheista huolimatta. Sananvapauden kavennuksella heihin ei voi vaikuttaa. Kristinuskon alaspainamisyritys tuo esille islamin ruoskan. Sen uhrit voivat aluksi näyttää satunnaisilta, kristillisyyden ja juutalaisuuden vihaaminen on tunnetuin asia, mutta varmasti ateistit ja homoseksuaalit tulevat kuitenkin olemaan lopulta poisraivattavien joukossa. Se on islamissa niin syvällä oleva sääntö, ettei mikään uudelleenmuokkaus tule sitä poistamaan.

Muslimitkaan eivät silti tyhmiä ole. Ateistit menevät juuri aliarvioinnissa pahasti metsään. Missio etenee kaikessa järjestyksessään taqiyaan suojissa. Päällystö ilmoittaa suurempien lahtausajankohtien alkamisen, eikä se tule isommassa mittakaavassa täyteen ennen kuin on tarpeeksi omaa väkeä (islam tarpeeksi vahva maassa) sitä toteuttamaan. Sananvapauden kavennus tuo oivan kasvualustan kaikenlaisille ääriliikkeille.

Sari 18.11.2019 6.40

On surkuhupaisaa katsella ateistien kampanjointia ja ponnisteluja etenkin kristittyjen mustamaalaamiseksi. Kristinusko on tuonut rauhan ja vapauden myös ateisteille. He voivat elää ja hengittää vapaasti, ja sananvapauden vuoksi myös kampanjoida oman ateistiuskontonsa puolesta, heille ei riitäkään kampanjointi omalla ateistit.fi-sivullaan (esim. yrittäen lukiolaisia kieltäytymään uskonnonopetuksesta) vaan he laativat kanteluita ja jopa tulevat kristityille sivustoille epätoivoiseen käännytystyöhönsä.

Kokeilkaapa samaa muslimisivustoilla! Muslimimaissa ateistin henki on höllässä. Islamin korkeat moraaliohjeet rakastavasta käytöksestä on annettu toista muslimia kohtaan, vääräuskoisen kohtelusta on toiset ohjeet. Tämä menee ohi monelta islamin doktriiniin perehtymättömältä.

Tässä Turun Ylioppilaslehden juttu vuodelta 2015 (voi selaimessa joutua klikkaamaan halua ottaa riski ja siirtyä ei-turvalliselle sivulle - esim. Mozilla Firefoxilla selattaessa): https://www.tylkkari.fi/ilmiot/sota-ateismia-vastaan

Ateismi on Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäen mukaan nimenomaan syntynyt länsimaissa ja kristinuskon sisällä. Länsimaiden ulkopuolella, sillä ei juuri olekaan yhtään mitään sijaa.

Jutussa kerrotaan ateisteja kohtaan vallitsevasta luottamuspulasta. Ateismitutkija Mikko Sillfors Helsingin yliopistosta toteaa jutussa muun muassa seuraavasti: ”Vuosikymmen takaperin Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa puolet ajatteli uskon jumalaan olevan moraalin välttämätön edellytys. Monet Yhdysvaltalaiset siis ajattelevat, että ilman jumalaa ja ihmisten uskoa jumalaan ei voi olla moraalia eikä luottamusta toisiin ihmisiin voi syntyä”.

Tällainen luottamuspula ateisteja kohtaan ei ole kadonnut Amerikasta: https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/amerikka-ei-usko-ateisteihin/

Mutta luottamuspulaa löytyy vahvasti muualtakin kuin Amerikasta, yllättäen myös ateistien itsensä keskuudesta, laajassa globaalissa tutkimuksessa (3256 vastaajaa 13 eri maassa) nähtiin tämä tendenssi epäluottamukseen ateisteja kohtaan, missä heidän moraalinsa arveltiin pettävän kaikista helpoiten; tutkimus julkaistiin Nature Human Behaviour -lehdessä: www.nature.com/articles/s41562-017-0151

Suomessa intuitiivinen epäluottamus ateisteja kohtaan ei näy. Toisin kuin tutkijat itse selittävät, että epäluulo ateisteja kohtaan olisi vain intuitiivista epäluuloa vailla todellisuuspohjaa, niin tunnettu tosiasia on, että rikolliset vanhemmat tuottavat rikollisia jälkeläisiä, ja uskoon tulleet rikolliset kertovat poikkeuksetta olleensa ennen ei-uskovia. David Pawson opettaa moraalin laskevan huomattavasti vasta kolmannessa ateistisessa polvessa. Tutkikaa, tältä se näyttääkin.

Kristitty nainen 18.11.2019 6.40

"Ikävä ihminen", toisin kuin luulet, elän hyvin vahvasti tätä päivää. Nuorena ammatinvalintaa pohtiessa, minuakin kiehtoi ajatus teologiasta ja jopa pappisvihkimyksestä, mutta tulin siihen tulokseen, että naispappeutta vastustavat ovat oikeassa. Lähdin toiselle alalle. Olen korkeakoulutettu, ja elämäni on varsin mukavaa.

Tässä päivässä pärjään oikein hyvin kielitaitoisena naisena. Enpä jää vain suomalaisten medioiden varaan.

Tietenkin elämässäni auttaa suunnattomasti oma aviomieheni, joka aina tukee minua ja hemmottelee ihanan vanhanaikaisesti. Tällaisen perheenpään kanssa on mukava matkustella ympäri maailmaa - tai vain mökkeillä Suomen ihanassa suvessa. Luottamus on korkealla, kun on yhteinen elämänkatsomus. Kristinusko.

Maailmaa ympäri matkatessa ja ulkomailla myös pitempiä työjaksoja tehneenä, isänmaan arvostus on noussut meidän perheessämme aina vain korkeammalle. Kumpikin arvostamme Ahvion näkemyksiä, ja varmasti luemme hänen kirjojaan ja kuuntelemme hänen puheitaan. Juuri tämä juureva oikea sanoma saa myös lahjoitushalun pysymään korkealla Patmoksen toiminnan suuntaan. Isänmaallinen konservatiivikristillisyys on todella arvostettava asia, kun tarkkailee nykyistä maailmanmenoa.

Erkki Hänninen 18.11.2019 6.40

Rukoillaan, että Jumala muuttaisi Ikävän ihmisen Mukavaksi ihmiseksi...! Siunausta kaikille!

Eino Heikkinen 18.11.2019 6.40

Nm "Ikävä ihminen" kirjoitti:

""On yksi asia vedota väitteissään uskoonsa ja toinen perustella ajatuksensa vaikkapa faktoilla. Maailma on mennyt ihmeelliseksi, kun katsoo esim. patmoslaisten ja erilaisten "konservatiivien" väitteitä. Tuntuu siltä, kuin tuikitavallinen maalaisjärki olisi jonnekin kadonnut. Periaattessa kaikki tutkittukin tieto kyseenalaistetaan, jos se sovi omiin uskomuksiin"".

Homoseksin harjoittamisen luonnottomuuden voi perustella biologialla!
Jokainen ihmisruumiin osa on tarkoin tiettyä tarkoitusta varten olemassa. Seksuaalisuuskin on tiettyä asiaa varten oleva ominaisuus.
Niinkuin kaikki muukin tässä luomakunnassa on kaikki hyvin selvästi nähtävissä , että kaikella on tietty tarkoitus . Mikään täällä ei lopulta ole huiskittu miten sattuu. On hyvin loogista ja järkiperäistä uskoa , että tällä kaikella on Luoja.
Tämä järki ja tieteellä todistettava todellisuus ei ole missään suhteessa ristiriidassa raamatun eikä siihen perustuvan kristinuskon kanssa.
Raamatullinen seksuaalietiikka perustuu myös sekä raamatun opetukseen sekä myös tieteellisesti pätevään näkemykseen avioliitosta ja seksuaalisuudesta!

Homoseksuaalisen elämäntavan puolustelu faktoilla , jotka todistaisivat sen luonnollisuutta ja tieteellisesti perusteltua tarkoituksenmukaisuutta on hyvin heikko. Ja lääketieteellisestikin siinä on riskinsä.

Kyllä nyt on niin että "ikävä ihminen" itse "kyseenalaistaa tutkittua tietoa , kun se ei mahdu hänen uskomuksiinsa!

Jukka mikkola 18.11.2019 6.40

Ikävä ihminen,

Kannattaisi syvällisemmin tutustua klassiseen ja elävään kristillisyyteen, koska et nöhdäkseni ymmärrä ollenkaan, mistä on kysymys. Myös filosofiaan ja tieteenfilosofiaan kannattaisi tarkemmin tutustua. Puhut faktoista, mutta tarkasti ottaen todistaminen kuuluu matematiikkaan ja logiikkaan, ei tieteeseen. Väitteesi eivät ole faktoja, siis sellaisiksi todistettuja tai todistettavia. Maailmankatsomus vaikuttaa. Toiset uskovat Jumalaan, toiset Jumalan olemattomuuteen.

Toki saat ajatella ja uskoa kristityistä ja ilmaista ajatuksesi sanan ja uskonnonvapauden nojalla, niin kuin viisaimmaksi näet ja koet, vastuullisesti. Näin teki Päivi Räsänenkin. Sinä olet järkyttynyt toisten näkemyksistä, niin Räsänenkin, ja ilmaisi ajatuksensa kuten sinäkin. Sinä järkytyit, minä järkytyin, hän järkyttyi, me järkytyimme. Elämä on järkyttävää toisinaan.

Jos ei ole Jumalaa, onko tällä järkyttävyydellä väliä? Minkä vuoksi kaikki näkemykset ja kaikkien järkytykset eivät ole samanveroisia? Millä itse perustelet, että totuus on olemassa - vai onko vain erilaisia näkemyksiä ja niiden väkinen taistelu, jossa voittaa se, menen toiminta evoluutiossa osoittautuu menestykkäimmäksi. Siis myös eettismoraalisissa kysymyksissä. Miksi sinun järkytykselläsi on väliä?

Räsäsen oikeus vain nyt on kyseenalaistettu. Siitä oli alunperin kyse, mutta siitä ei näköjään keskustella.

Kannatatko moniarvoisuutta? Silloinkin kun näkemykset myös politiikassa oleellisesti poikkeavat omistasi?

Keskiajasta höpiseminen on populismia. Muitakin populistisia ja perustelemattomia mielipiteitä esitit. Mutta siihen sinulla on sanan- ja uskonnonvapauden nojalla oikeus

Uppoavasta laivasta 19.11.2019 6.32

Täällä on sekä tämän blogikirjoituksen että aiempien kommenteissä useinkin nähty väite (etenkin yhden kommentoijan taholta), että kaikenlainen uskonnollisuus on häviämässä maailmasta sekularismin tieltä ja että varsinkin näin olisi tapahtumassa Suomessa.

Sananvapauden kaventaminen kristityiltä ei todellakaan ole tuomassa tilalle sekularismia. Kristinuskon Raamatun varoittamat epäjumalan palvonnat ja jopa taikauskonto, noituus on kovalla vauhdilla nousemassa tilalle. Satuin aamulla löytämään HS:n Nyt-liitteen otsikon "Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen laitoksen huonoa ilmapiiriä yritettiin puhdistaa taikasuolalla - noituudesta on tullut osa uutta feminismiä". Linkin takaa oli minulle maksumuurin takaa nähtävissä vain otsikko "Noidat keskellämme" ja sen alla teksti: "Feministi toisensa jälkeen julistautuu noidaksi. Miksi noidat ovat nyt naisten asioiden ytimessä?"

Enpä ollut pitänyt sukupuolentutkimusta kovin vakuuttavana tieteenä ennen otsikon näkemistäkään, mutta silti hämmästyin. Kun HS:n juttua en voinut lukea pengoin nettiä jotain aiheesta löytääkseni. Iltalehti on haastatellut 30-vuotiasta noidaksi itsensä nimennyttä Leenaa. IL:n artikkelissa noitabuumin kerrotaan lähteneen Yhdysvaltojen feministien halusta vastustaa loitsujen voimalla presidentti Trumpia (mikä on samalla kristillisen ideologian vastustusta, äärifeministithän paheksuvat esim. abortin vastustusta feministisiin tekosyihin vedoten). Liekö sitten Åbo Akademin feministeillä samaa motiivia taustalla?

Mielenkiintoista IL:n jutussa on kohta, jossa kerrotaan: "Tampereen yliopiston Suomen historian dosentti ja useita kirjoja noituuden historiasta kirjoittanut Marko Nenonen katsoo, että nykyaikana yliluonnolliset asiat, magia ja noituus eivät ole enää tabu. Hänen mukaansa kehityksen takana ovat internetin luoma avoin väylä ja tietynlaisen uskonnollisuuden pahan leiman poistuminen. Tutkija sanoo myös, että "ne, jotka ennustivat uskon yliluonnolliseen hiipuvan pois yhä rationaalisemman maailmankuvan tieltä, olivat väärässä". www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3d7b0fa4-36e3-443e-97f3-7cf398c43451

On syytä huomata, että Raamattu kertoo oikean noituuden takana vaikuttavan pahat henget. Parantumista ei siis edes kannata yrittää hakea noituudesta. Jokin pelleily ja noidan leikkiminen on tietysti eri asia, siinä ei mitään tapahdu, mutta oikeassa noituudessa, spiritismissä jne. ei ole kysymys mistään muusta kuin parhaimmillaankin pahojen henkien tekeytymisestä hyviksi. On äärimmäisen surullista lukea jonkun itseään kristityksi kuvitelleen kääntyneen noituuteen. Hän ei ole oppinut tuntemaan todellista kristinuskoa, joka suojaa kaikelta pahalta ja varjelee sielun eksytykseltä.