2020-02-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_28_8271-Simo_Keskinen_blogi.jpg Monelle on tuttu tarina Troijan hevosesta. Wikipedian mukaan tarina ja siitä seurannut sanonta kuuluvat seuraavasti: "Troijan puuhevonen on kreikkalaisessa mytologiassa Troijan sodassa käytetty sotajuoni. Kreikkalaiset onnistuivat tunkeutumaan piirittämäänsä Troijaan kätkeytymällä onton hevosen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1430/mita_troijan_hevosia_maailman_hiilineutraaliuteen_pyrkimisessa_raamatun_valossa_piilee Patmos article
Simo Keskinen
13.2.2020
Simo Keskinen

Simo Keskinen on diplomi-insinööri, Patmos Lähetyssäätiön tutkimuskirjaston hoitaja ja toimittaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mitä Troijan hevosia maailman hiilineutraaliuteen pyrkimisessä Raamatun valossa piilee?

Monelle on tuttu tarina Troijan hevosesta. Wikipedian mukaan tarina ja siitä seurannut sanonta kuuluvat seuraavasti:

”Troijan puuhevonen on kreikkalaisessa mytologiassa Troijan sodassa käytetty sotajuoni. Kreikkalaiset onnistuivat tunkeutumaan piirittämäänsä Troijaan kätkeytymällä onton hevosen sisään, jonka troijalaiset itse veivät kaupunginmuurien sisäpuolelle luullen sitä lahjaksi.

Sanontana Troijan hevonen tarkoittaa vertauskuvallisesti mitä tahansa juonta, jossa uhri houkutellaan vapaaehtoisesti päästämään vihollinen luokseen.” Näin Wikipedia.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 1 jakeen 28 mukaan Jumala haluaa ihmisten hyödyntävän maan luonnonvaroja ja käyttävän niitä viisaasti ja ilolla omaksi parhaakseen. Jae kuuluu seuraavasti:

”Jumala siunasi heidät [Aatamin ja Eevan] ja sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.’” (1. Moos. 1:28, RK)

Jumalan sanoma ilmaisu ”ottakaa maa valtaanne” heprealaisen alkutekstin mukaan tarkoittaa ajatusta siitä, että ihmisten tulee tutkia maata ja hyödyntää sen resursseja ja näin parantaa omia elinolojaan, elintasoaan ja hyvinvointiaan.

Tämä Jumalan käsky ihmisille siitä syystä, koska Jumala on hyvä ja hän haluaa ihmisten parasta ja heidän hyvinvointiansa. Jaakobin kirjeen mukaan kaikki hyvä mitä ihmisillä on, niin uskovilla kuin ei-uskovilla, kaikilla elämänalueilla, on Jumalalta.

Voidaan heittää kysymys. Jos Jumala tahtoo ihmisten hyödyntävän luonnonvaroja kiitollisena hänelle, niin onko niin, että Paholaisen, joka on Jumalaa ja ihmistä vastaan, pyrkimyksenä on estää tuota hyödyntämistä kaikin tavoin ja pitää ihmiset kaikin tavoin kurjuudessa?

Vastaus on kyllä. Raamatun mukaan Paholainen ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Lisäksi Paholainen on valehtelija ja kansojen eksyttäjä.

Itse näen, että kampanjoinnissa kieltää fossiilisten energialähteiden (hiilen, öljyn ja maakaasun) käyttö ilmastonmuutokseen vedoten, on kyse eksytyksestä. Samantyylinen eksytys kuin on evoluutioteoria.

Evoluutioteoriallekaan ei ole tieteellistä näyttöä, mutta silti siitä halutaan pitää kiinni, jotta voidaan pitää kiinni ateismista ja Jumalaa ei tarvitsisi tunnustaa. Koska jos evoluutioteoriasta luovutaan niin sanotussa sivistyneessä maailmassa, niin silloin täytyy tunnustaa, että Jumala on ja ihmiset ovat tilivelvollisia teoistaan Jumalalle.

Myöskään ihmisen aiheuttamalle ilmastonlämpenemiselle ei ole kiistatonta näyttöä.

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessori Jyrki Kauppinen on omissa laskelmissaan laskenut, että ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on häviävän pieni, vain prosentin luokkaa. Asteissa tämä prosentti tarkoittaa 0,01 asteen lämpiämistä. Tällöin maapallon keskilämpötilan nousu ei ole ihmisen syytä ja päästövähennystavoitteet lämpötilan nousun estämisen kannalta turhia. Kauppisen tutkimuksesta voi lukea lisää Ylen uutisesta 27.8.2019 ”Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syy, väitti fyysikko Jyrki Kauppinen ja singahti maailmanmaineeseen – ’Minä en ole skeptikko, minä tiedän’” 

Otettaessa huomioon kuinka väärässä YK on muun muassa Israeliin liittyen, niin ei ole ihme, jos YK on väärässä monessa muussakin. YK on tuominnut Israelin valtion tyyliin yli kymmenen kertaa enemmän kuin koko muun maailman yhteensä. Todellisuudessa näille tuomioille ei ole ollut juuri mitään perusteita, jos Israelia vertaa maailman moneen muuhun valtioon.

YK onkin poliittinen elin, joka ajaa tietynlaista propagandaa maailman kansoille. Yksi tällainen propagandan muoto on Israel-vastaisuus. Toinen on YK:n alaisen IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin propaganda ihmisen aiheuttamasta ilmastonlämpenemisestä ja sen seurauksesta vaadittavat nopeat hiilidioksidipäästövähennykset.

Käytännössä nämä IPCC:n esittämät vaatimukset tarkoittavat toimivan energiajärjestelmän alasajoa ilman, että on mitään riittävää ja toimivaa korvaavaa energiajärjestelmää tilalle. Ja mikä tässä on pahinta, tämä kaikki aivan turhan takia.

Ilmastohysteriaa käytetäänkin Troijan hevosen tavoin ajamaan poliittisia päämääriä, kuten lisäämään valtion kontrollia kansalaisten elämästä. Tämä kaikki tapahtuu siitä syystä, koska maailmaan on syntymässä Danielin kirjan seitsemännen luvun mukainen yksi globaalimaailmanhallitus. Tämä globaalimaailmanhallitus syö koko maan, tallaa ja murskaa sen eli on ilmeisen totalitaristinen otteiltaan.

Globaalin maailmanhallituksen syntymiseksi, ihmisiltä tulee ennen sitä kaventaa yksilönvapauksia kuten sananvapautta, uskonnonvapautta ja yleistä vapautta päättää omista asioista, kuten energiankäytöstä.

Toinen Troijan hevonen fossiilisten energialähteiden kieltämisessä liittyy maailman köyhiin.
Kuten jo todettua Jumala luodessaan maailman ja ihmisen tarkoitti, että ihminen kiittäen ja ilman syyllisyyttä hyödyntäisi luonnonvaroja – myös fossiilista energiaa eli öljyä, maakaasua ja hiiltä – ja siten parantaisi omia elinolosuhteitaan.

Kuitenkin nyt ihmisiä halutaan poliittisin pakkokeinoin kieltää hyödyntämästä maailman runsaita fossiilisia energialähteitä, mikä on erittäin vahingollista politiikkaa erityisesti maailman köyhimpien ihmisten kannalta, jotka eivät tämän vuoksi pysty sähköistymään ja nauttimaan sähkön mahdollistamasta vesihuollosta, ruuan kylmäketjusta, turvallisesta ruuanlaitosta ilman keuhkoihin hengitettyjä savukaasuja, talojen lämmityksestä ja valaistuksesta.

Kehitysmaiden pääongelma ei ole aina ruuan puute vaan huono hygienia, joka altistaa taudeille, ja joka johtuu siitä, että ei ole toimivaa vesihuoltoa, joka taas toimiakseen tarvitsee varman sähköntuotannon, joka voidaan parhaiten toteuttaa tukeutumalla fossiilisiin energialähteisiin.

Politisoitunut ilmastoliike kuitenkin tahtoo juuri tämän sähköistymisen estää maailman kehittymättömiltä valtioilta, kieltämällä fossiilisten energialähteiden käytön. Kuten eräs afrikkalainen totesi: jotkut tahot maailmassa ovat innokkaita tappamaan afrikkalaisen unelman, joka on sähköistyminen.

Ilmaston lämpenemisestä on huomioitava, että sen syistä ei vallitse yksimielisyyttä alan tutkijoiden parissa. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin vain ihmisen vapauttama hiilidioksidi, muun muassa auringon aktiivisuuden muutokset, pilvisyys ja niin edelleen, joihin ihminen ei voi toimillaan vaikuttaa.

Kuitenkin voidaan uudestaan pohtia sitä, kuka tämän kaiken politisoituneen ilmastohysterian takana lopulta on. Erästä teologia lainatakseni seuraava lause:

”Jos Jumalan tarkoitus ihmisille on, että ihmiset kehittävät ja nauttivat maan luonnonvaroista kiitollisena hänelle, tällöin voisimme odottaa, että Saatanan tarkoitus on vastustaa ja estää tällaista kehittämistä aina ja kaikin tavoin.” (Wayne Grudem, 2010, Politics Accroding to the Bible, s. 332)

Blogiteksti on osa Maailma tänään profetiassa -ohjelmaa, joka kuullaan Radio Patmoksesta sunnuntaisin klo 17 ja uusintana torstaisin klo 18.

 

Kommentoi "Mitä Troijan hevosia maailman hiilineutraaliuteen pyrkimisessä Raamatun valossa piilee?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___   ______   ___       
 |__ //  / _ \\ |   \\  / _ \\  ____  
  / //  / //\ \\ | -- // / //\ \\ |  \\ 
 / //__ | ___ ||| -- \\ | ___ || | [] || 
 /_____|| |_|| |_|||______// |_|| |_|| | __// 
 `-----` `-`  `-` `------` `-`  `-` |_|`-`  
                     `-`   
 
 

8 kommenttia "Mitä Troijan hevosia maailman hiilineutraaliuteen pyrkimisessä Raamatun valossa piilee?"

maallikko 14.2.2020 17.28

Sellainen ajatus, että ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa olisi vain häviävän pieni, on liioittelua. On ihan mahdollista, että ihmisen toiminta on johtanut sään lämpenemiseen ja ääri-ilmiöihin. Maailma on muutenkin paikka, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten kaaosteoria selittää myös säämalleja.

Jos ihmiskunta on entistä jumalattomampaa ja elämä entistä kauempana Raamatun opetuksen noudattamisesta, niin ei ole mikään ihme, että maailmaan on tullut kiihtyvällä vauhdilla etenevä ilmastonmuutos. Raamattu ennustaa, että lopun ajoilla maailmaan tulee korventavaa kuumuutta, nälänhätää, pulaa juomavedestä, kulkutauteja, luonnon katastrofeja yms. Itse olen pitänyt viime aikojen valtavia metsäpaloja varhaisena indikaationa tulevasta suuresta ympäristömullistuksesta. Joku voi nähdä tässä Jumalan lähettämän ilmastovitsauksen ihmiskunnan jumalattomuuden takia. Olihan sellaisia vitsauksia myös Egyptissä, kun Mooses haastoi faaraon.

Eurooppa on painanut paniikkinappulaa ja ryhtynyt voimallisiin ilmastotekoihin kustannuksista väittämättä. Tämä on sikäli epätoivoista, koska Aasian maiden hiilipäästöt riittävät niin suureen ilmastonmuutokseen, että jäätiköitä alkaa sulaa, mikä kiihdyttää sään lämpenemistä yhä edelleen. Eurooppa ei siis voi omilla toimillaan pelastaa maailmaa.

Aasian maat näyttävät olevan todella ovelia. Ne osallistuvat Euroopan kanssa ilmastosopimuksiin. Kun Eurooppa kiristää ympäristönormejaan, niin terästeollisuus pakenee Kiinaan, joka jättää toteuttamatta ilmastosopimuksensa tavoitteet, jotta terästehtaat voidaan rakentaa sinne. Tämähän on varsin kiinalaista. Otetaan taloudellista hyötyä toiselta tekemällä liitto toisen kanssa, minkä on ilmastosopimusten todellinen tavoite. On naiivia ajatella, että Aasian maat todellisuudessa noudattaisivat kv. sopimuksia tiukan paikan tullen. Siellähän siedetään jopa suurkaupunkien savusumuja, koska taloudelliset hyödyt menevät ympäristö ja ihmisten terveyden edelle.

Ilmastonmuutoksen ja Raamatun profetioiden välistä yhteyttä on messiaaniset juutalaiset käsitelleet yksityiskohtaisesti blogissaan. Artikkelissa on sekä ilmastotieteellistä että taloudellista analyysiä tilanteesta.

Taivasten Valtakunta ei ole vain puhetta vaan myös voimaa

https://johannesleijona.blogspot.com/2017/04/taivasten-valtakunta-ei-ole-vain.html

Minna Tulander-Nikulainen 14.2.2020 17.28

Ihan älyttömän hyvä kirjoitus!Kiitos!

taivaan kansalainen 14.2.2020 17.28

Jossitteluita ja salaliittoteorioita voi esitellä loputtomasti. Tutkimushypoteeseina niitä voi toki käyttää. Lopulta vain todisteiden pitäisi vakuuttaa, jotta väitteet tai hypoteesit olisivat harkinnan arvoisia. Spekulaatoilla ei pitkälle pärjää.

YK ajaa juuri sellaisia tavoitteita kuin sen jäsenmaat haluavat. On epälooginen hyppy linkittää YK:n Israel-vastaisuus ja YK:n ilmastopolitiikka toisiinsa. YK on Israelin vastainen koska suuri osa YK:n jäsenvaltioista on arabi- tai muslimimaita, jotka eivät hyväksy Israelia Lähi-idässä uskonnollisista tai aluepoliittisista syistä tai sellaisia valtioita, jotka eivät hyväksy USA:n politiikkaa, jonka jatkona ne Israelia pitävät. Ilmastopoliikalla ei ole tämän kanssa yhteyttä. Päinvastoin USA haluaa luopua koko YK:n ilmastopolitiikasta eikä Lähi-idän Israeli-vastaisilla öljyntuottajamaillakaan taida olla kiinnostusta luopua tuottamistaan fossiilisista polttoaineista.

Esimerkki: Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan tutkijaprofessori Markku Kulmala on tunnustava kristitty ja kreationisti eikä hän tiettävästi ole millään tavalla Israel-vastainenkaan, mutta silti pitää ilmastonmuutosta ihmisen aikaansaannoksena

P.S. Ihmetyttää kovasti tämä Patmos "lähetys" säätiön politisoituminen.

Eino Heikkinen 14.2.2020 17.28

Kiitos! Tämä oli raikas tuulahdus tervettä järkeä ja myös raamatusta nouseva selitys nykyiselle pähkähulluudelle jolle kukaan ei näytä löytävän suitseja, vaan päivä päivältä vaan entistä järjettömämpiä pähkähulluuksia joita meidän vaaditaan omaksuman totuuksina , muutoin leimakirveet heiluu ja kohta varmaan ihan oikeatkin jos ei kumarreta ja olla kuuliaisia vallitsevalle propagandalle !

Jouni Niiranen 17.2.2020 11.17

Runsas kiitos!

Erittäin hyvä kirjoitus, viisautta ja Jumalan antamaa näkökulmaa ja kykyä Simolla.
Totuus on tervetullut meidän keskellemme.

Siunaavin terveisin Jouni

Kommentaattori 17.2.2020 11.17

Monet vihreän aatteen kannattajat yrittävät pelastaa maailman lopettamalla lihan syömisen, kun heidän mukaansa se aiheuttaa niin suuren hiilijalanjäljen. Tämä on täysin väärä käsitys ainakin suomalaisen naudanlihan suhteen, koska se muuttaa viljaviljelyyn huonosti sopivien joutomaiden ruohoa ihmisen ruuaksi kelpaavaksi lihaksi. Etelä-Amerikassa raivataan sademetsiä soijapeltojen tieltä, jotta pihvikarja saa proteiinipitoista rehua, mikä on luonnon kannalta kestämätöntä. Suomessa ei tehdä näin, vaan lihakarja syö joutomailla.

Märehtijät ovat ekologisempi vaihtoehto ihmisruuan tuotantoon kuin Jumalan kieltämä sika. Sika ei märehdi, joten se syö samaa ruokaa kuin ihminen. Sian rehu koostuu pääosin viljasta sekä kasviproteiineista. Jokaista tuotettua lihakiloa kohden sika tarvitsee viljaa ja kasviproteiineja kolme kg. Olisi ekologisempaa antaa rehu ihmiselle ruuaksi ja antaa märehtijöiden syödä sellaisilla laitumilla ruohoa, joilla ei kasvateta viljaa. Mäkisillä mailla ja muilla joutomailla ei voi viljellä tehokkaasti viljaa, mutta lampaat ja naudat voivat syödä ruohoa. Suomessa tuotetaan jo hiilineutraalia naudanlihaa, joten sellaisen lihan syöminen ei aiheuta yhtään hiilipäästöjä: https://yle.fi/uutiset/3-11069620

Toinen syy vegaanisuuteen on monissa kulttuureissa oleva epäjumalanpalvelus. Lehmiä ja muita eläimiä palvotaan epäjumalina, joita ei saa teurastaa ruuaksi. Kolossassa oli Paavalin aikana myös tätä epäjumalanpalvelusta, jossa kiellettiin koskemasta mihinkään lihaan, koska eläinten liha oli tabu.

1 Tim 4:3 Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa.

Kristityiksi kääntyneet kolossalaiset alkoivat noudattamaan Tooran ruokasäädöksiä ja syömään lihaa, mitä kolossalaiset pakanat alkoivat arvostelemaan. Paavali puolusti kristittyjä, ettei heitä saa muut tuomita Tooran mukaisen ruuan syömisestä ja juhlien viettämisestä, koska seurakunta kuuluu Kristukselle, eikä ulkopuoliset saa tuomita kristittyjä. Paavali myös muistutti, että toisissa uskonnoissa olevat käskyt älä maista ja muut tabut olivat vain ihmisten laatimia sääntöjä ei Jumalan antaman lain käskyjä, joten kolossalaisilla oli kaikki oikeus syödä mm. nautaa ja lammasta.

Kol 2:20 Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin
21 "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"?
22 Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista.

jm 17.2.2020 11.17

Hieno homma etteivät kaikki ole onneksi viherlahkolaisia.Näistä on hyvä kirjoittaa jatkossakin!Kiitos.

Anna 17.2.2020 11.17

"Toinen Troijan hevonen fossiilisten energialähteiden kieltämisessä liittyy maailman köyhiin."

Korvaava maahanmuutto: YK:n suunnitelma vuosille 2000 - 2050.
Syyksi esitetään väestön ikääntyminen ja väestön väheneminen.
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-es.pdf

Sähköistymisen estyminen kehitysmaissa johtaa työppaikkojen ja käytettävissä olevien tulojen vähyyteen, mikä puolestaan saa ihmiset kehitysmaista hakemaan toimeentuloa paremmin kehittyneistä maista.
Tästä olemmekin saaneet eurooppalaisina esimakua, varsinkin Etelä- Eurooppassa.

"YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen."
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet yhteensä 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta.
-Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
-Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
-Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Mielelläni näkisin autettavan näitä kehitysmaita paikanpäällä näissä kaikissa tavotteissa. Näin ei ihmiset voisivat elää inhimillisempää elämää kotimaissaan.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Energiapolitiikassa ja päästöjen vähentämisessä Suomi on Euroopan kärkimaita. Olisi hyvä huomioida, kuinka paljon on jo tehty.

Toisaalta tuotannon siirtyminen halvempien kustannusten perässä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan on aiheuttanut sen, että globaalisti tuotannon päästövähennyksiä ei ole vielä nähty.