2020-02-13 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Juuri ennen huhtikuisia eduskuntavaalejamme 2019 kirjoitin [1], että mikäli globalistiset sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit päätyvät hallituksiin ja vallankahvaan Suomessa ja Euroopassa, joutuvat uskonnonvapaus, sananvapaus ja ylipäänsä arvokonservatiiviset ja varsinkin kristilliset... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1433/kristillisyys_ja_arvokonservatismi_totalitaarisen_aggression_kohteina_eu_ssa Patmos article
Juha Ahvio
13.2.2020
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Kristillisyys ja arvokonservatismi totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa

Juuri ennen huhtikuisia eduskuntavaalejamme 2019 kirjoitin, että mikäli globalistiset sananvapaussensuuria kannattavat arvoliberaalit päätyvät hallituksiin ja vallankahvaan Suomessa ja Euroopassa, joutuvat uskonnonvapaus, sananvapaus ja ylipäänsä arvokonservatiiviset ja varsinkin kristilliset arvokonservatiiviset vakaumukset vahvan hyökkäyksen kohteiksi.  

Nyt helmikuussa 2020 on todettavissa, että kristillisyys ja arvokonservatismi ovat totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa, esimerkiksi meillä Suomessa, Espanjassa ja Saksassa. 

Suomen Uutiset raportoi karusta todellisuudesta artikkelissaan 7.2.2020: ”Tuomiolle Raamatun opettamisesta? Päivi Räsäsen tutkinta laajenee, seuraavaksi viedään kuulusteluihin pastori Pohjolaa”. Kansanedustaja Räsänen ja luterilainen pastori, teologian tohtori sekä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan dekaani Juhana Pohjola ovat kiihotusrikostutkinnan kohteina, koska Raamatun lainaaminen ja lainatun sisällön kanssa samaa mieltä oleminen voi olla rikos tämän päivän Suomessa.

Kyse on siitä, että Räsänen ja Pohjola ovat oikeusprosessin kohteina, koska Suomen tämänhetkinen syyttäjälaitos katsoo mielekkääksi mahdollisuudeksi sen, että historialliseen kristilliseen raamatulliseen luterilaiseen uskonoppiin ja etiikkaan sitoutuminen ja tämän sitoumuksen julkinen ilmaiseminen voivat olla rikollista toimintaa. Kansanedustaja Juha Mäenpää puolestaan on hänkin oikeusprosessin kohteena, koska on mahdollisesti syyllistynyt puhuessaan kiihotus-, ajatus- ja mielipiderikokseen väärää sanaa käyttämällä. 

Uskonnonvapaus, etenkin konservatiivisten ja kristillisten kirkkojen historiallisten tunnustusten uskoon ja etiikkaan sitoutuvien kristittyjen uskonnonvapaus, ja perinteinen länsimainen sananvapaus ovat nyt poikkeuksellisen uhattuina Suomessa kuten muuallakin EU:ssa. Kuten Sananvapaus uhattuna Suomessa (Kuva ja Sana, 3. painos, 2019) -kirjassani perustelen, erityisellä tulilinjalla ovat historiallinen kristillinen usko ja etiikka, arvokonservatismi yleensä ja kansallismielinen isänmaallisuus erityisesti. 

Länsimaisen demokratian perusteita horjutetaan jo Suomessakin vaarallisesti, esimerkiksi oikeusministeriössä meneillään olevan ja sananvapautta oleellisesti rajoittavan maalituksenkieltämislainsäädännön sorvaamisen myötä, kuten Suomen Uutisten 11.2.2020 päivätyssä artikkelissa ”Sisäministeri Ohisalo murentamassa demokratian perusteita” tuodaan esiin. 

Laatimani Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014 koskien kansalaisaloitetta avioliittolain muuttamisesta -tekstin kohdan 6.2. ”Lakiesityksen toteutumisen haitalliset poliittiset seuraukset” kohdassa (b) ”Luonnollisen vanhemman käsite poistuu kokonaan lainsäädännöstä” kirjoitan, että ”Tällöin ei enää kenenkään lapsen kohdalla käytettäisi virallisina termeinä isää ja äitiä, vaan käytettäisiin sukupuolineutraalia termiä…” 

Tuolloin, vuonna 2014, jotkut olivat sitä mieltä, että tällainen ennakointi oli asiattoman perusteetonta, pahantahtoista ja virhepäätelmällisyyteen nojaavaa kaltevan pinnan argumentointia.

Kuitenkin nyt, vuonna 2020, kuusi vuotta yllä olevan linkin tekstin kirjoittamisen jälkeen, Iltasanomat uutisoi 10.2.2020, että ”Kielenkäyttöön radikaali muutos: Perhevapaauudistuksessa ei puhuta enää isistä eikä äideistä”. Punavihreä hallituksemme ajaa lainsäädäntöön nyt juuri niitä gender-ideologisesti radikaaleja seurauksia ja sitä ideologista uuskieltä, joiden ennakoin olevan tulossa, jos vuoden 2014 sateenkaariradikaali avioliittolakimuutos hyväksytään. Kalteva pinta on taas kerran osoittautunut juuri niin kaltevaksi kuin se on näissä aina ollutkin. 

On täsmälleen juuri siten, kuin kansanedustaja Jari Ronkainen katsoo Suomen Uutisten 11.2.2020 päivätyn artikkelin mukaan: ”Perhevapaauudistuksen sukupuolineutraali kieli kuin suoraan kulttuurimarxismin oppikirjoista”. Kuten Ronkainen toteaa, ”kommunistiset siemenet” ovat itäneet hyvin ja punavihreä radikaalihallituksemme ajaa juuri sitä gender-ideologiaa ja viharikoslainsäädäntöä sananvapausrajoituksineen kuin kulttuurimarxilaiset arvot sisäistäneen hallituksen tuleekin ajaa. 

Jos punavihreän hallituksemme vaikuttajilta sekä heidän kanssaan yhteen hiileen puhaltavilta kulttuurimarxilaisilta oikeusoppineilta ja syyttäjälaitoksen asiantuntijoilta kysytään, ovat luterilaisen kansankirkkomme voimassa olevan perusoppikirjan eli Katekismus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi (1999) -teoksen käskyjen selityksetkin varmasti julkean rikollisia ja väkivaltaista syrjintää ja ihmisarvon polkemista ilmaisevia, joista on tuota pikaa tehtävä rikosilmoitus ja jotka on heti poistettava julkisesta tilasta, ettei rikoksen tapahtuminen jatkuisi. Sivulla 20, kohdassa 6, ”Kuudes käsky” eli Älä tee aviorikosta -käsky, kirkkomme katekismus opettaa: 

”Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luomistyötä. Sen tarkoitus on palvella miehen ja naisen välisen suhteen syntymistä ja säilymistä. Aviosuhteessa voimme tuottaa toiselle iloa, oppia palvelevaa rakkautta ja kasvattaa uutta sukupolvea. Avioliitto on perheen perusta. Julkinen sitoutuminen ja yhteiskunnan vahvistus antavat sille turvan. Elinikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tarkoittamalla tavalla…”

Sivulla 16, kohdassa 4, ”Neljäs käsky” eli Kunnioita isääsi ja äitiäsi -käsky, kirkkomme katekismus opettaa:    

”Jumalan tahto on, että jokaisella lapsella on isä ja äiti. Heille kuuluu erityinen arvo ja kunnioitus siksi, että he ovat vanhempiamme.”

Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi ja Jumalan tahto on, että jokaisella lapsella on isä ja äiti. Suomen punavihreä hallitus juridisine asiantuntijakonsultteineen sen sijaan tietää ja vaatii juridiseksi pakkonormiksi sananvapausrikosrangaistuksen uhalla, että ei ole vain miehiä eikä naisia, vaan kaikenlaisia olentoja noiden väliltäkin ja että kaikki nämäkin ovat varsin liukuvia entiteettejä ja että ei ole isiä eikä äitejä eikä kenelläkään lapsella näin muodoin ole isää eikä äitiä, vaan vain yksi, kaksi tai useampia ”vanhempia”. 

Avainkysymys onkin nyt: Kenen lippujen alla marssit, kenen joukoissa seisot, Jumalan, kristillisen uskon ja sosiobiologisten todellisuuksien vai kulttuurimarxilaisten poliitikkojen utopiaideologiseksi käsikassaraksi muutetun valtiovallan? Pyhässä Raamatussa, joka on luterilaisen kirkkomme kuten muidenkin historialliseen kristillisyyteen sitoutuvien kristillisten kirkkojen tunnustuksen luovuttamaton perustus, ilmoitetaan näinkin, Apostolien tekojen luvun 5 jakeessa 29, kun apostoleja oli kielletty opettamasta julkisesti kristillisen uskon mukaisesti:

”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: ’Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.’”    

Ikään kuin kaikki edellä viitattu radikalismi ei riittäisi Suomen nykyiselle hallitukselle ja sitä kannattaville ideologisille toimijoille, aiotaan myös Suomen aborttilaki muuttaa.  

Pyrkimys on liberalisoida aborttilaki siten, että jatkossa abortti olisi täysin vapaa, vain pyyntöön perustuva. Suomen nyt voimassa olevasta aborttilaista on tarkoitus karsia pois kaikki laissa vielä olevat konservatiiviset ja rajoittavat rippeetkin. Uuden lain on määrä perustua ”raskaana olevan itsemääräämisoikeuteen”. Joka tapauksessa tällaisen uuden ja juridisen aborttiaktivismin liikkeellelähtö alkaneena keväänä on sekin seurausta punavihreän hallituksemme kulttuurimarxilaisen vasemmistoliberaalista arvomaailmasta.

Siitä, mistä on kysymys, kertoo Helsingin Sanomien 23.1.2020 päivätty Nyt-artikkeli ”Suomessa aborttia joudutaan edelleen perustelemaan, peräti kahdelle lääkärille – konservatiivista aborttilakia aiotaan muuttaa peräti kahdella aloitteella”.

On siis tekeillä sekä maaliskuussa julkistettava Naisasialiitto Unionin kansalaisaloite Oma tahto 2020 että hallituspuolue Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän lanseeraama lakialoite aborttilain muuttamiseksi. Kivelän 19.1.2020 päivätty artikkeli Kansan Uutisissa, ”Vapaa ja turvallinen abortti Suomeen” kannattaa lukea. 

Viitattujen artikkeleiden pohjalta voidaan todeta seuraavaa. Nykyinen 50-vuotias aborttilaki on ”liian konservatiivinen” ja tällaisena lähes ”säilöntäaineen” kaltainen. Laki on liian konservatiivinen, eikä vastaa ”nykyistä arvomaailmaa” eli nykyisen eliitin hellimää ihmiskäsitystä ja etiikkaa. Aborttien perusteena ovat jo nyt käytännössä lähes aina eli yli 90-prosenttisesti ”sosiaaliset syyt”, eivät siis juuri koskaan niin sanotut vakavat ääritilanteet kuten raskaus raiskauksen seurauksena tai raskaus kuolemanvaarana äidille. Kuitenkin näitä ääriperusteita käytetään populaarissa keskustelussa kärkiperusteina abortin oikeutettavuuden puolesta lobattaessa. 

Aborttia pidetään jo nyt ja etenkin tulevan lakimuutoksen jälkeen perusteltuna välineenä karsia pois ”vaikeasti sairaat” ja ”ruumiillisesti vialliset” sikiöt. Siis aivan kuten natsi-Saksassa. Kaikki ne, jotka kannattavat vapaata aborttia ja nyt ajettavan uuden lain sisältöä, hyväksyvät, loogisen väistämättömästi, natsiperiaatteen, jonka mukaan joku toinen ihminen on pätevä päättämään, mikä elämä ja biologinen ihmisorganismi on elämiseen kelpaavaa ja mikä ei ole. 

Täysin vapaan abortin tulee perustua ”raskaana olevan omaan tahtoon” eli ”itsemääräämisoikeuteen”. Tämä painava peruste on toki tuttu jo aiemmasta sateenkaari- ja gender-ideologisesta aktivismista ja sen perustelupakista. Tämäkin peruste herättää kuitenkin vakavia pohdintoja. 

Miksi puhutaan vain ”raskaana olevan” eli naisen itsemääräämisoikeudesta? Entä sikiön eli uuden elämän itsemääräämisoikeus ja oikeus elämään, ja entä sen miehen, joka väistämättä jollakin tavalla on ollut mukana raskauden liikkeellelähdön aikaansaamisessa, itsemääräämisoikeus? Aborttiproblematiikassa on aina mukana vähintään kolme persoonaa, joilla kaikilla on oikeutensa. Vai onko? 

Eikö naisen itsemääräämisoikeus ole lainkaan millään tavalla mukana siinä prosessissa, joka johtaa raskaaksi tulemiseen? Normitilanteessa nainen ei koskaan tule raskaaksi vahingossa. On yleisesti tunnettu tosiasia, että sukupuoliyhteyden harjoittaminen pitää aina potentiaalisesti, ehkäisyn käytöstä tai käyttämättömyydestä riippumatta, sisällään raskauden eli uuden inhimillisen persoonallisen elämän alkamisen mahdollisuuden. Seksuaaliseen kansakäymiseen ryhdyttäessä on aina, de facto, jo tehty – sekä naisen että miehen osalta tasapuolisesti – periaatepäätös sen mahdollisuuden hyväksi, että seurauksena voi olla äitiys ja isyys. Miksi ”itsemääräämisoikeus” astuisi kuvaan mukaan vasta niin sanotussa seurausvaiheessa? Missä on ”itsemääräämisvastuu” prosessin aloittamisen osalta? Nykyään kiivaillaan kovasti ”sananvastuun” tärkeyden puolesta; miksei yhtä lailla ”itsemääräämisvastuun” puolesta?  

Itsestään selvänä ja annettuna lähtökohtana näytetään pidettävän hedonistista oikeutta seksuaaliseen nautintoon ja uskotaan teknologian oletetusti takaaman seurausvapaan viihtymisen menevän syntymättömän elämän perusihmisoikeuden eli elämän edelle. Tällaistako tulee pitää edistyksenä? Tällaisin perustein toteutetun väkivaltaisen raskaudenkeskeytyksen eli abortin toteuttaminenko on lääketieteellistä ”hoitoa”? Seksuaaliterveyden edistämistä? 

Vapaa abortti -ideologia kieltää sikiön – ja vastasyntyneidenkin – ihmisyyden, ihmisarvon ja ihmisoikeudet. Ihmisyyden olemuksellisuus kielletään ja ihmisyys määritellään funktionaalisesti, toiminnallisesti, hyödyllisyyden näkökulmasta. Mieti tämän määritelmällisyyden tosiasiallisia seurauksia. 

Kuka tai mikä on, vapaa abortti -ideologian kannattajien mukaan, se ”minuus” tai ”persoonallinen yksilö”, jolla on ”itsemääräämisoikeus”? Kuka tai mikä tämä ”itse” on? Mistä se on oikeutensa saanut? Kuka tai mikä ne on sille antanut? Sattuman ohjaamat fysikaalisaineelliset prosessitko? Atomit ja elektronitko? Onko evoluutio tällaisen ”pyhän ja koskemattoman” oikeuden antanut? 

Uskommeko ateistisesti sattumaan, materiaan ja merkityksettömyyteen, vai Jumalaan, luomiseen ja Jumalan kuvaksi luodun ihmiselämän luovuttamattomaan arvoon?  

Jos ihminen on vain ainetta ja materian fysikalististen lainalaisuuksien liikuttama ja määräämä, millä perusteella tällainen ”itseys” kykenee itse määräämään, determinoimaan, yhtään mitään? Ihmisellähän ei ole tällöin minkäänlaista määräämisvapautta eikä tahdonvapautta millään tavalla. 

Jos sen sijaan uskomme Jumalaan, luomiseen ja Jumalan kuvaksi luodun persoonallisen ja yksilöllisen ihmiselämän, joka saa alkunsa jo hedelmöittymisen hetkellä, ihmisarvoon ja oikeuksiin, otamme vakavasti sen, mitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi sanoo sivulla 18, kohdassa 5, ”Viides käsky” eli Älä tapa -käsky:

”Jokaisen ihmisen elämä on Jumalan lahja ja sellaisena arvokas…Jos vahingoitamme ihmistä ja elämää, asetumme Jumalaa ja hänen luomistyötään vastaan.”     

Näin siis Suomessa juuri nyt. Samanlainen vyörytys kristillisyyttä, arvokonservatismia ja syntymättömän elämän puolustamista vastaan on meneillään Espanjassakin.

Espanjassa hallitus – sosialistipuolue PSOE:n opetusministeri Isabel Celaá:n johdolla – haluaa kieltää, tarvittaessa valtiollisin pakkotoimin, arvokonservatiivisten vanhempien oikeuden lastensa kasvatukseen, kuten Helsingin Sanomat raportoi 26.1.2020. Vanhemmilla ei saa olla oikeutta kasvattaa lapsiaan, mikäli kasvatuksen arvot, etenkin seksuaalieettiset arvot, poikkeavat EU-eliitin valtavirtaisesti ajamista sateenkaari- ja gender-radikaaleista pakkoarvoista. 

Näistä pakkoarvoista keskeisimpiin ja pyhimpiin lukeutuu oikeus vapaaseen aborttiin. Arvokonservatiivinen kristillinen etiikka ja ihmiskäsitys ovat täysin esteettömällä tulilinjalla Espanjassa ja tulevat olemaan entistä kovemmin Suomessakin, mikäli meidän punavihreän hallituksemme gender- ja aborttipolitiikka pääsevät toteutumaan suunnitellulla tavalla. 

Kristillisten vakaumuksien, etenkin eettisten vakaumuksien, ja ylipäätään arvokonservatismin yhteiskunnallisen olemassaolon ja vaikutuksen oikeutus on asetettu julkean avoimesti täysin kyseenalaiseksi EU:ssa. 

Vastaavalla tavalla kuin Suomessa ja Espanjassa, horjutetaan demokratian perusteita ja arvokonservatismin olemassaolon oikeutusta Saksassakin.    

Tästä olemme juuri tuoreesti saaneet konkreettisen esimerkin. Merkel-Saksassa vallitsee käytännössä totalitaarisuuteen kallistuva poliittinen korrektius, joka on valmis mitätöimään demokraattiseen vaalitulokseen perustuvat valinnat poliittisen johtoeliitin mahtikäskyllä ja itse maalattuihin vainoharhaisen valheellisiin pelkomielikuviin vetoamalla. 

Lue Ylen 5.2.2020 päivätty ”Saksassa valittiin ensimmäistä kertaa osavaltiopääministeri äärioikeiston tuella – Merkel vaatii uusia osavaltiovaaleja” -artikkeli. Kun siis Thüringenissä demokraattisesti valitun osavaltioparlamentin FDP:n ja CDU:n edustajat äänestivät yhdessä AfD:n edustajien kanssa FDP:n ehdokkaan pääministeriksi, jolloin äärivasemmistolainen etukäteissuosikki hävisi eikä tullut valituksi, seurasi ”järkyttyneitä reaktioita”. 

Miksi? Koska ylipäätään toimittiin yhteistyössä kansalliskonservatiivisen, arvokonservatiivisen ja Saksan ja Euroopan historiallista kristillistä perinnettä kannattavan AfD:n kanssa. Ja koska vasemmistopuolue Die Linken ehdokas hävisi. Liittokansleri Merkel vaati heti, tuosta vaan, koko vaalin mitätöimistä ja uusia vaaleja. Tilanne on kehittynyt seuraavasti, kuten Ylen 6.2.2020 päivätty artikkeli ”Yhteistyö äärioikeiston kanssa johti osavaltion pääministerin eroon” kertoo.  

Pääministeriksi valittu FDP:n Thomas Kemmerich erosi heti kuuliaisesti. Uusia vaaleja ja koko osavaltioparlamentin hajottamista on esitetty. Merkel vaatii edelleen, että vaalin tulos on muutettava. Kaikki tämä siksi, että kansalliskonservatiivinen AfD on merkitty poliittisella natsileimalla ja koska Saksan kotimaantiedustelu tarkkailee joitakin AfD-toimijoita. Historia, puolueen luonne ja kotimaantiedustelun tarkkailussa oleminen siis velvoittavat eristämään ja demonisoimaan puolueen? 

Näin voisi otsikoiden nojalla luulla, mutta todellisuudessa se ei mene näin. Nimittäin Saksan Die Linke -vasemmistopuolue, jonka kanssa kaikki ovat yhteistyössä ja jonka ehdokas olisi nyt Thüringenissäkin ollut se ”hyvä ja oikea” pääministerivalinta, on – täysin rikollisen – DDR:n kommunistipuolueen suora perillinen ja on myös laajalti Saksan kotimaantiedustelun silmälläpidon kohteena, koska on luonteeltaan äärivasemmistolainen ja ajaa radikaalia sosialismia Saksaan. Nämä seikat selviävät vaikkapa suomenkielisen Wikipedian artikkelista ”Vasemmisto (Die Linke)”, kuten myös sosialidemokraattisen Kalevi Sorsa -säätiön artikkelista ”Saksalaisia näkökulmia uuteen vasemmistopuolueeseen” vuodelta 2007. 

Tällaisen kumouksellisen ja kommunistijuurisen puolueen kanssa toimimiselle ei Saksassa ole ollut mitään esteitä eikä mitään järkytyksiä ole ilmennyt. Missä on Die Linken vastuu kommunistien ihmisoikeusrikkomuksista, kansanmurhista ja etenkin DDR:n ihmisoikeusrikoksista? DDR- ja kommunistinuoritaustainen Merkel ei ole vaatinut Die Linken eristämistä eikä mitään tilintekoa siltä. 

Pane merkille muuten tämäkin, että Die Linke vastaa Suomen Vasemmistoliittoa, jolla silläkin on kommunistiset juurensa, kuten ilmenee Wikipedian artikkelista ”Vasemmistoliitto”. Suomessakin pidetään Vasemmistoliittoa normaalina puolueena, jolla ei ole mitään ongelmaa kommunistisen menneisyytensä eikä nykyisyytensäkään kanssa. 

Tasavallan presidenttikään ei ole ollut lainkaan huolissaan tällaisen kommunistijuurisen puolueen toiminnasta, retoriikasta eikä politiikasta Suomessa. Kommunistinen luokkaviha-ajattelu, -puhe ja näiden pohjalta harjoitettu politiikka ei ole sitä vihaa eikä vihapuhetta, josta presidentti mielellään varoittelee. Tämä johtuu tietenkin siitä, että vallassa oleva poliittinen eliitti näkee paljon hyvää ja oikeaa Die Linke -ja Vasemmistoliitto-henkisessä punavihreän kommunistijuurisessa radikaaliajattelussa ja politiikassa. Tästä syystä kommunistihenkinen Die Linke on Saksassa jotakin hyvää ja kansalliskonservatiivinen ja perinteisiä kristillisiä moraaliarvoja ja arvokonservatismia puolustava AfD on erittäin paha.

Kannattaa lukea AfD:n koko puolueohjelma Programm für Deutschland: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland, jonka johdannossa sivulla 6 todetaan yksiselitteisen selkeästi seuraavaankin tapaan: 

”Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, unser Land im Geist von Freiheit und Demokratie grundlegend zu erneuern und eben diesen Prinzipien wieder Geltung zu verschaffen. Wir sind offen gegenüber der Welt, wollen aber Deutsche sein und bleiben. Wir wollen die Würde des Menschen, die Familie mit Kindern, unsere abendländische christliche Kultur, unsere Sprache und Tradition in einem friedlichen, demokratischen und souveränen Nationalstaat des deutschen Volkes dauerhaft erhalten.”

Luvussa 6, “Familien und Kinder”, sivuilla 41–44, AfD sitoutuu selkeään arvokonservatismiin ja perinteisiin perhearvoihin ja syntymättömän elämän suojeluun ja puolustamiseen seuraavien alaotsikoiden mukaisesti: ”Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild”; ”Mehr Kinder statt Masseneinwanderung”; ”Mehr Unterstützung für Familien”; ”Wirtschaftliche Zukunft trotz Demografiekrise”; ”Diskriminierung der Vollzeit-Mütter stoppen”; “Alleinerziehende unterstützen. Familien stärken” ja “Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene”. Tämän alaotsikon alla ohjelma korostaa erikseen, että AfD puolustaa elämän kulttuuria, jonka mukaisesti elämän suojelu alkaa jo heti sikiön elämän suojelulla.    

Kommunistit ja heidän suorat jälkeläisensä voivat olla hallituksissa ja vallan kabineteissa ja valtavirtaisessa yhteistyössä muiden puolueiden kanssa sekä Saksassa että Suomessa, kaikesta historian painolastista, nykyisistä väkivaltamellakkayhteyksistä ja ainakin Saksan osalta kotimaan tiedustelun silmälläpidonalaisuudesta huolimatta. Mutta sellaiset, kuten AfD Saksassa ja vaikkapa Perussuomalaiset Suomessa, jotka eivät ole olleet eivätkä niin muodoin nytkään ole minkään sortin kansallissosialisteja eli natseja, eivätkä ole natsien suoria eivätkä epäsuoria jälkeläisiä, täytyy hiljentää, eristää päätöksenteosta ja käytännössä kriminalisoida vainoharhaisen valheellisiin pelkomielikuviin vetoamalla. Ja täysin huolimatta näiden toimijoiden saamasta suuresta demokraattisesta kannatuksesta.

Kyse on täysin totalitaarisesta ja demokratianvastaisesta asenteellisuudesta, kuten Saksan demarien tuore esitys kaikkien AfD:n edustajien äänien mitätöimisestä Nordrhein-Westfalenissa karulla tavalla osoittaa. 

Kuten kansanedustaja Jari Ronkainen aivan oikein muistuttaa, tällaisessa EU-eliitin totalitaarisuudessa on kyse Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxismista ja Herbert Marcusen 1960-luvulla muotoilemasta ohjelmasta. Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjan sivuilla 126–127 kirjoitan seuraavasti: 

”Hyvän esimerkin tällaisesta tarjoaa Frankfurtin kulttuurimarxilaista kriittistä teoriaa – johon siis nojaavat sekä kriittinen oikeusteoria että kriittinen rotuteoria ja jonka taustoja tarkastelen kirjassani Miten tähän on tultu? Seksuaalivallankumouksen kulttuurimarxilaiset juuret (Kuva ja Sana, 2013) – edustanut Herbert Marcuse (1898–1979), 1960-luvun uusvasemmiston johtava profeetta. Kuten puolalaisfilosofi Leszek Kolakowski selostaa The Main Currents of Marxism (W. W. Norton & Company, 2005) -teoksensa sivuilla 1117–1118, Marcuse kannatti ’vapauttavaa toleranssia’, jonka mukaan vapautus väärästä suvaitsevaisuudesta tapahtuu väärät eli oikeistokonservatiiviset ideat tietoisesti tukahduttamalla ja vain oikeita eli marxilaisia ja sosialistisia käsityksiä suvaitsemalla ja pakottamalla ne yhteiskunnassa vallitseviksi. Marcuse katsoi: 

’Vapauttava toleranssi…tarkoittaisi intoleranssia oikealta tulevia liikkeitä kohtaan ja vasemmalta tulevien liikkeiden suvaitsemista’”. 

”Marcuse totesi täysin avoimesti, oikean suvaitsevaisuuden puolustaminen ja rasisminvastainen kansallismielisyyden torjuminen:

’…saattaa vaatia näennäisesti epädemokraattisia menetelmiä. Näihin sisältyisi puheen- ja kokoontumisvapauden kieltäminen ryhmiltä ja liikkeiltä, jotka kannattavat aggressiivista politiikkaa, asevarustelua, kansalliskiihkoa, rotuun tai uskontoon perustuvaa syrjintää tai jotka vastustavat julkisten palveluiden laajentamista, sosiaaliturvaa, julkista terveydenhuoltoa jne. Tämän lisäksi ajatuksenvapauden palauttaminen saattaa tehdä välttämättömäksi uudet ja tiukat rajoitukset opetus- ja kasvatusinstituutioissa tapahtuvaan opetukseen ja niiden käytäntöihin’”. 

”Marcuse vaati siis avoimesti, että koululaitos pitää ottaa valtiolliseen ja poliittisesti korrektiin pakko-ohjaukseen ja että kansallismielisten konservatiivien ja konservatiivisten kristittyjen [joihin molempiin ryhmiin Marcuse pejoratiivisesti kuvaillen viittaa yllä olevassa lainauksessa] sananvapautta ja kokoontumisvapautta täytyy rajoittaa.”

Edellä kuvatun kaltaisen totalitaarisen aggression kohteina kristillisyys ja arvokonservatismi ovat nyt sekä Suomessa että muuallakin EU:ssa. Mutta aggressio ei tule pääsemään lopulliseen tavoitteeseensa. Punavihreä mielikuvitusutopismi tuhoutuu, jälleen kerran, omaan mahdottomuuteensa. Kristillisyys ja arvokonservatismi sen sijaan kestävät voittoisasti, koska perustuvat Jumalaan ja luonnolliseen todellisuuteen.  

 

 

Kommentoi "Kristillisyys ja arvokonservatismi totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _  _  _   _____   ___   ____  
| \ / || | || | ||  / ___//  / _ \\  | _ \\ 
| \/ || | || | ||  \___ \\ | / \ || | |_| || 
| . . || | \\_/ ||  /  // | \_/ || | . // 
|_|\/|_|| \____//  /____//  \___//  |_|\_\\ 
`-` `-`  `---`  `-----`   `---`  `-` --` 
                         
 
 

43 kommenttia "Kristillisyys ja arvokonservatismi totalitaarisen aggression kohteina EU:ssa"

Sivu 1/3

IlkkaT.O. 14.2.2020 6.41

Vaikka tällä hetkellä rikostutkinnassa onkin kaksi luterilaisen uskonopin näkyvää kannattajaa se vuoksi, että uskaltavat - kiitos Jumalalle - vedota Ev.l.kirkon ylimpään auktoriteettiin (melkein tähän asti), Raamattuun, mainittakoon, että luterilaisten lisäksi Suomessa muutama näkyvin vapaan suunnan kirkkokunta pitää em. asiaa itsestäänselvyytenä; toivottavasti jatkossakin. Siis raamatullista uskonoppia.

Ahvion totuudellisesta näkökulmasta esitetyt punavihreän ideologian tuottamat ajatusten ja niitä seuraavien toimintojen jäteläjät yhdistettynä Vas. pj. Li Anderssonin -opetusministerin suulla ja suurella valtiomiestaidolla - paskapuheisiin kommunistien unelmasta, herättävät kysymyksiä, joihin esim. keskustan ja Kulmunin puolelta ei ole saatu vastauksia. Mitä hyvää nykyinen fasistinen punavihreä hallitus, vahvistettuna keskustalla, on saanut aikaan keskustan poliittisten hankkeidensa ja poliittisen menestymisensä eteen? Eikö olisi se viimeinen hetki keskustapuolueeen piirissä tehdä oikeat johtopäätökset?

Ahvion objektiivisuudella esitettyjen asiantilojen järkyttävyys Suomessa käytännöntasolla saa toivomaan EU:n pikaista hajoamista. USA:n presidentinvaaleissa 2020 katsotaan pitkälle koko maailman poliittista suuntaa: Se kuuluu ja näkyy demokraattien esivaalikähinöissä. Trumpin voittaessa punaviher-fasistinen globalismi ismeineen kärsii valtavan tappion: uskon USA:n konservatiiviskristillisten näkökantojen tuottamien menestystarinoiden näkyvän vielä jatkossa Euroopan puolella. Saatanan kätyreillä on kiire, sillä Jeesus on Herra!

Vast'ikään FakeNewsYlen toimittaja Sannikan omassa "ajankohtaisshow'ssa" - vastuullista journalismia noudattaen - Kiinan ilmastopolitiikan asiantuntijana esiintynyt Lapin yliopiston tutkijatohtori Sanna Kopra esitti johtopäätöksen, että USA:n nykyinen ilmastopolitiikka onkin suurin syy Kiinan kasvihuonepäästöjen viimeaikaiseen kasvuun. "Täällä radio Jerevan"-tyyliin, se suorastaan pukee nyky-Yleä. Ja kuinka herkästi päämedian paraatiovet aukenevat esim. Tarja Haloselle ja "tutkijoiden" yksipuolisesti esitetyille ajatuksille esim. maahanmuutosta, abortista ja ilmastopolitiikasta!
Median merkitys Li Anderssonin kuin muidenkin punavihreiden paskapuheiden levittäjänä on sitä mega-luokkaa, että esirukoustemme kohteena sen muuttumiseksi täytyy olla ensisijaista.
Voi-huudot ovat lähteneet liikkeelle; sekulaarin median maaninen valehtelu on sen keskiössä Saatanan työkaluna ihmissielujen harhaanjohtamiseksi.
- Ja totta tämän kaiken keskellä, niinkuin Juha Ahvio loppulauseensa lohdutuksena esitti: johtopäätös: meillä Jeesukseen uskovina ei ole hävittävää.

Taisto 14.2.2020 20.50

. Mitä jos dogmaatikko Ahvio istuisi rauhassa alas, katselisi maailman ja luonnon kauneutta, ihailisi rakkautta, jolla voimme puolisoa rakastaa ja lukisi vaikka prof Huovisen ohjeen mukaan Aku Ankan taskukirjaa vastapainona krooniselle crapula mundi kokemukselle. Voisi auttaa myös henkiseen hyperventilointiinkin. Ilkka T.O:n lempifraasi ””ylefakenews” ja yleensäkin riippumattoman lehdistön kummallinen mollaaminen on myös hassu klisee. Mitähän lienee tarkoittavan tässä yhteydessä, kun kyseinen toimittaja taitaa olla jossain määrin jopa persuihin kallellaan? Jos Patmos ry:n ” virallinen linja” monine fanittajineen on kärsiä ja ahdistua ja muodostaa viholliskuvia melkein kaikesta, mikä ei ole kansallismielistä oikeistolaisuutta ja ”arvokonservatiivisuutta”,( kummallinen termi, kun kerran hyväksymme jopa naisten tasa-arvon...) niin pitää toivoa, että iloa ja valoa ja työläisen kunnioitusta löytyy vielä ”oikeistokristityissäkin”. ( vasemmistolaisuus ja marxilainen sosialismi kun eivät olleet aluksi esim Suomessa sama asia, vaikka usein luullaankin)

Esa J. 14.2.2020 20.50

Minä haluaisin Ilkka T.O:lta kysyä mikä nykyisessä hallituksessa on "fasistista"?

Minun mielestäni edellinen, Juha Sipilän hallitus harjoitti fasistista politiikkaa riistäessään köyhiä ja syytäessään rahaa rikkaimmistolle.

Abortista: kumma sinänsä, raskaana olevan, aborttia haluavan naisen hyvinvointi ei arvon herroja kiinnosta tippaakaan. Abortti on käytännöllisesti katsottuna ei-toivotun solurykelmän poistamista. Kuten olen aiemminkin sanonut, niin abortissa uskovat miehet menettävät tilaisuutensa käännyttämiseen maksavaksi jäseneksi...

Kansallistunteesta: miksi juuri minun pitäisi olla isänmaallinen tässä surkeassa pikku maaläntissä, jonka rajat on enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti vedettyjä ja jossa asuu halpamaista (perussuomalaista) kansaa?

Suomen Uutisista: en pidä kyseistä lehtiriepua edes luotettavana tiedon lähteenä, kun se ei ole Julkisen sanan neuvostossa mukana. Miten se kelpaa herra Ahviolle siteerattavaksi?

Sylvi Hänninen 14.2.2020 20.50

Muuten aivan loistava analyysi, mutta jatkossa vähennä luterilaisuuden ympärillä pyörimistä. Kristillisyys on muutakin kuin luterilaisuutta - sen kun vielä jätät vähemmälle tästä, niin monet lukisivat erittäin mielellään näitä ja jakaisivat Facebookissa. Me vapaiden suuntien kristitytkin arvostamme sua Juha, kunhan vaan et liitä kristillisyyttä pelkkään luterilaisuuteen. Kiitos.

Ikävä ihminen? 15.2.2020 12.20

Onpas taas kerran ilo lukea läpi tätä "puolueetonta" julistusta. Joopa joo. Kovillehan se ottaa, kun Suomessa ei saa homoja vainota ja ihan mitä tahansa ei saa sanoa kenelle vain.

Suosittelen kaikkia lukutaitoisia - kai heitäkin täällä on? - etsimään ihan oikeaa puolueetonta tietoa asioista ja tapahtumista maailmalla. Niin mukavia ja stimuloivia nämä erilaiset konservatiivien sivustot ovatkin, totuus kuitenkin voi olla muutakin kuin tätä.

Jokainen vaikkapa Herra Ahvion tuotoksia ihasteleva voisi pohtia sitä, miksi näin kovaa kamaa tuottava akateeminen osaaja ei tee tuotoksiaan yliopiston piirissä ja alista niitä ihan oikealle vertaisarvioinnille.

Pienituloisimmat Patmoksen tukijat puolestaan voisivat pohtia vaikkapa sitä, millaista heidän elämänsä mahtaisi olla Ahvion suuresti ihannoimassa USA:ssa.

IlkkaT.O. 15.2.2020 12.20

Suomessa ja EU:ssa pidetään kristillisyyyttä ja arvokonservatismia totalitaarisen aggression kohteina.
Esa J.
Huomaa määre: punavihreä fasistinen. Siitä johtopäätöksiä: Pitää itseänsä ylimpänä ja ainoana valtiovallan/politbyroon käskijänä ja Johtajana, suuressa ylpeydessään ja ylimielisyydessään, siksi sen talouspolitiikka/politiikka on pistimellinen kommunismia, hallintametodiensa puolesta nyrkillinen fasistista valtiovaltaa, antisemitististä (Kontula-kaustin kommentit) kansallisosialismia ja ekologismin hulluutta eli kovasti tulevaisuushakuiselta vaikuttaa. Ja feminismin sotkulla loppuunsaatettu. Niiden kaikkien mielettömyydelle kuten nykyhallituksen menolle tulee suomalaisten kukkarolle kalliiksi käyvä loppu. Hallitus konkurssiromahduttaa talouden tällä menolla tietoisesti - tai sitten ministerit, jotka ovat itsensä ympäröineet green deal- ja antifa-henkilöillä, muumeilla, olennoilla, eläinkunnan edustajilla, ovat tiedottomia ja samalla syyntakeettomia (heitä äänestäneillä vakava peiliinkatsomisen paikka), jonka jäljiltä jäävä talouden raunioläjä on seuraavan hallituksen siivottava. Siis oikeitten immeisten, miesten ja naisten. Kallein sotku sitten viime sotien.
Ja tämä osio punavihreästä fasistihallituksestamme vasta "talousosaamisensa" puolesta. Punavihreä oksennus ei suvaitse suuressa suvaitsevaisuudessaan minkäänlaista moitetta toimistaan. Hallitus ei ymmärrä/tai sitten ymmärtää ajavansa Suomea (Isänmaa-sanan on jo tämä hallitus poistanut retoriikastaan) kiihdytyskaistalla kohti EU-Baabelin teknokraattien ja talousteloittajien syliä. Se on kuitenkin tälle hallitukselle pieni ja tarpeellinenkin hinta suuresta, korkeasta punavihreästä globalismin määränpäästä lue: utopia. Siellä punavihreän taivaanrannan (lue: helvetintulen katkuisessa) kajossa NWO odotuttaa itseänsä Suomi-neidon tykö, joka on hiilinielunsa avartanut.
Muilta osin jätän kommenttisi omaan arvottomuuteensa. Todella heikkoa, Esa J. , todella heikkoa.

Taisto:
Mikä sinun subjektiivisen, poliittisesti korrektin mukaisen katsantosi mukaan näyttäytyy tässä kliseeltä, on kuitenkin objektiivisesti tarkasteltuna totuus. Ei kaikki mikä silmiisi kiiltää ja sopii korvasyyhyysi ole "vastuullista journalismia". Sitä kutsutaan aikuisten oikeesti valheeksi. FakeNewsYle, HS, MTV ovat siitä valitettavia esimerkkejä. Opetusministeriämme siteeraten voisi todeta niiden suoltavan punavihreää paskapuhetta.

nappiin kuvausta 15.2.2020 12.20

Jälleen kerran Juha Ahviolta loistavan osuvaa realistista kuvausta ajan virrasta.

Jukka mikkola 15.2.2020 12.20

Esa j,

Pohuit solumöykystä, mutta missä vaiheessa "solumöykystä" tulee ihminen, jolla on ihmis(en)oikeuksia? Väitteesi on populistinen, kuten vastauksen tyylikin. Todettakoon kyllä sekin, että "vastapuolen" kommenteissakin olisi ajoittain "tiettyä hiomisen varaa".
Ns valtamedia ei todellakaan ole neutraali, ja arvokysymykset ovat aina pohjimmiltaan maailmankatsomuksellisia, siinä mielessä "uskonnollisia" uskonnon laajasti ymmärretyssä merkityksessä.

Luterilaisuutta arvostan, mutta vahva "luterilaisuuden" kuten myös "helluntailaisuuden" ym. korostus tuo mieleen varoittavan kirjeen Laodikean seurakunnalle Ilmestyskirjasta. Eri kristillisissä piireissä oleva haikailu ellei peräti uskottelu "suurimmasta ja/tai kauneimmasta" kuppikunnasta saa ainakin minut tuskailemaan ja voihkimaan. Saa tietysti uskoa, että oma kuppikunta oi kaikkein oikeimmassa, että kokisi identiteetilleen tukea, mutta nöyryys ei nöyristelystä huolimatta ole aina todellisuutta kuppikuntiemme piireissä.

Taisto 15.2.2020 16.41

Ilkka T.O. Se, että on mediakriittinen, kuten kaikkien tuleekin olla , ei tarkoita, että lähtökohdallisesti pitää yleistäen käyttää lapsellista trumpismia ”fakenews”, Olisi kuva kuulla, missä epistemologisesti katsottuna olioiden maailmassa esim YLE suoltaa fake newsia, jolloin sitä seuraava johtopäätös on, että sinulla tai muilla on sitten hallussaan parempi tosiasioiden kuvaus. Kukaan ei varmaan kannata täälläkään esim mr Trumpin valehteluja ja huijareiden ( esim R Stone) tukemista, mutta silti häntä fanitetaan lähes kritiikittä. Edelleen olen hieman hämilläni tästä kummallisesta ja populistisesta määritelmästä viher-vasemmisto ja mikä siinä on se keihään kärki, jota eniten tulee vihata/vastustaa? Kuka sanoo, että koko kyseinen ilmiö on suoraan harhaoppinen , ei kai vain Raamattu??? Punakapinassakin tapettiin paljon virsiä laulavia maatyöläisiä, jotka sattuivat ajamaan itselleen parempia elinolosuhteita. Eli vasemmistolaisuus ei todellakaan ole aina synonyymi harhalle tai valheelle. Ennen vasemmalla oli liikkeitä, joiden olemus oli selkeästi antiuskonnollinen uskonto, kuten nuortaistolaiset kiihkoilijat olivat. Itse en kuulu mihinkään puolueeseen ja vain kerran olen äänestänyt samppanjasosialistia presidentiksi.

Jukka mikkola 15.2.2020 16.41

Ikävä ihminen?,
Mikä on puolueeton lähde? Jos emme sellaista tunne, Sinä varmaan tuon totuuden lähteen osaat meille ilmoittaa. Minä en sellaista sinun esittämääsi poliittisen puolueettoman totuuden lähdettä ole löytänyt (Mutta varsinainen Totuus kyllä on minut löytänyt). Ja toisekseen, voisit myös täsmentää, mitä puolueettomuudella tässä yhteydessä tarkoitat.

Ja jos haluat Patmoksen blogien pienituloisia lukijoita houkutella "vasemmistolais-vihreille" poliittisille suuntauksille, voisit sen ihan suoraankin kertoa. Huomaan kyllä, että haluat houkutella lukijoita pois tällaisista Ahvion esittämistä konervatiisisista näkemyksistä. Olet selvästi poliittinen toimija, siis et puolueeton.
Vaikka en aina Ahvion kanssa aivan samaa mieltä olekaan, saa nykyinen vasemmistolais-vihreä mediajulkisuus valtamediassa (= se media, jolla on valtaa ja resursseja) minut päivä päivältä yhä paremmin Ahvionkin näkemyksiä arvostamaan, tervetulleena vastapainona myös päivänpoliittiselle suuntaukselle, joka huolestuttaa.

Toivoisin kyllä puolin ja toisin kunnioittavampaa ja älyllisempää keskustelukulttuuria, joka valitettavasti näyttää olevan katoavaa kansanperinnettä, välillä aika masentavaakin luettavaa.

Esa J. 15.2.2020 16.41

Ilkka T.O: en minä ainakaan ole huomannut Marinin hallituksen olevan "ylimielinen", "pistinkommunistinen" tai autoritäärinen. Yksi Marinin hallituksen teko oli korottaa pienimpiä eläkkeitä, onko tässä jotain ylimielis-fasistista?

Mitä Anna Kontulaan tulee, hän arvosteli Israelin politiikkaa eikä juutalaisuutta. Teikäläiset näyttävän sotkevan nämä yhteen...

Nyt tulee tosiasia: pidä penkistäsi kiinni: vasemmistohallitusten politiikan keskiössä on IHMISTEN hyvinvointi, kun taas oikeistohallitusten keskiössä on RAHAN hyvinvointi.

Olen siinä käsityksessä, että sinä, Ilkka T.O olet sokea haparoija pimeässä, ja aina kun kätesi osuu johonkin, joka ei vastaa sinun käsityksiäsi, niin se pistää sinut kiljumaan "fasistista", "pistinkommunistista" jne. Lisäksi kommentistasi paistaa naisviha. Ja jos joku on eri mieltä kanssasi, on sitten "surkea". Kommenttiesi perusteella päätyy väkisinkin tähän johtopäätökseen.

Googlaapa muuten esim. Wikipediasta fasismi tai natsismi, niin tulet huomaamaan että fasistinen politiikka on aivan erilaista kuin "huulipunakaartin" politiikka.

Ja minun mielestäni tähän lopuksi sopii eräs Karl Marxin lausuma: uskonnon arvostelu on kaiken arvostelun perusta.

IlkkaT.O. 15.2.2020 19.26

Esa J.
punaviher- marinoitu hallituksemme tekee nyt päätöksiä, joiden kustannusvaikutuksien laskelmat on tyystin ohitettu, voimakkaasti vasemmmalta: Uusin: perhevapaan uudistus, jossa min. Pekosen suulla ei katsota asiaa työllisyyden vaan tasa-arvon kannalta: työlllisyyden heikentyminen 5000 henkilöä ja hintaa 100 miljoonaa. Sitä nykyhallituksen kommunistis-fasistista idioottipolitiikkaa "parhaimmillaan". Ja tämä kustannus on vielä pientä siihen, mikä tulee hallituksen nykykehityksen kautta maksettavaksi myös pienituloisille köyhille: edelleen hallitus saa rahaa seinästä ja sähköä virtarasiasta, muuta ei tarvita. Ilmiötyötyhmien typeryys antifa- ja viherpiiperrysavustajien toimesta on tuuleenheitettyä utopia-nöyhtää.
Ilman sanakirjaakin näkee selviä yhtäläisyyksiä ivallisen ja erittäin ylimielisen nykyhallituksemme hallinnointitavoista, FakeNewsmedia kuolaa kiimaisena perässä ja julistaa "kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan", mutta joka todellisuudessa on maamme kannalta typerintä ilmastopolitiikkaa.
Et näe metsää puilta case-kontulassa: SUOMEN VALTION PARLAMENTIN JÄSEN, SIIS LAINSÄÄÄTÄJÄ, MENEE VIERAAN VALTION ALUEELLE PROVOSOIMAAN VASTAPUOLTA, ja hallituksemme toimesta ilman rikosseuraamuksia, joita olisi ehdottomasti pitänyt tutkia: 1.suoraan Israelin valtion suvereniteettia loukkaavana tekona ja 2. erittäin vakavana antisemitistisenä tekona,3. lisäksi vakavana terroristisena tekona, jota vas.pj. piti kuitenkin oikeutettuna kuten ulkoministerikin: väistämätön johtopäätös., kuinka fasismi ja kommunismi ekologismin kanssa lyövät kättäpäälle. On vastustettava keinolla millä hyvänsä (MOT) Israelia, Trumpia ja konservatiiviskristillisyyttä yleensäkin.
Luuseri-johtöäätöksistäsi oikeita "helmiä: "Naisvihani"; rakastan vaimoani, hän sanoo sen vapaaehtoisesti minulle, arvostan naisia suuresti, jotka ovat hoitaneet perheensä ja asiansa, pidän heitä todellisina arjen sankareina, he huushollaavat kodissaan, kasvattavat lapsensa kunniallisiksi kansalaisiksi, luovat kotiin rakkauden ilmapiiriä, jossa lasten on hyvä kasvaa. Ja monet hyvin pienituloisia perheitä, heitä on niin kristityissä kuin ei-kristityissäkin. Nämä nyky-feministikiljukorppikotkat ovat sitävastoin raastamassa kaiken sen hyvän, joka Jumalan pelossa ja kunniassa on aikanaan saatettu voimaan tässä maassa, häpeä heille!
"Sokea haparoija"? heh heh No, sinun suustasi on täällä hölmöilyjä kuultu ennenkin; Itse et edes tunne todellisen Valon lähdettä, sitä nimittäin, joka valaisee ihmisen sielun, valitettava kannaltasi. Sen kertoo jo Marxin siteerauksesi.
Taisto,
ilman aitoa Totuuden tuntemista päätyy uutisointia seuraten ojasta allikoon kannaltasi katsottuna, ei muuta. Asian oikaisu jää itsellesi.

Esa J. 16.2.2020 19.49

Ilkka T.O. No niin sieltä ryöpsähti, naisen kuuluu olla hyvä vaimo, joka hoitaa lapset, ja asiansa sekä pysyy kotona...? FeminIstikiljukorppikotka? FakeNewsmedia?

Toisen valo on toiselle pimeyttä, eiköstä vaan? Samoin kuin toisen totuus on toiselle valetta.

Perhevapaauudistus, se ei vielä ole voimassa, ja sinä itsevanhurskas lyöt jo lyttyyn. Katsotaan nyt miten asiassa käy? Jos se osoittautuu hyväksi, niin mitä sitten? Olet kai äänestänyt vaaleissa ja siten ansainnut purnausoikeuden? Ellet äänestä, niin pidäpä suusi sitten kiinni. Rahat uudistukseen saataisiin aivan hyvin yritystukia karsimalla. Ne kun on "varastettu" investointien sijaan osinkoihin ja omistavan luokan taskuihin.

Tapaus Kontulasta: hän sentään osoitti millaiseksi avovankilaksi Israel on Gazan kaistan muuttanut saartamalla. Ei mitenkään inhimillistä. Lapsia kuolee siellä hoidon ja ravinnon puutteeseen, teinipojat kuolevat valitun kansan usuttamien tarkkampujien luoteihin. Vanhukset? Mutta sehän ei sinua kiinnosta, mitäs äänestivät Hamasia? Ei sitten ihme että koston kierteet jatkuvat ja jatkuvat. Mutta sinun mielestäsi valitulle kansalle pitää sallia aivan kaikki! On totta, että Egypti on mukana saarrossa, mutta Israel siellä huseeraa päällepäsmärinä.

Olet oiva esimerkki siitä, että uskonnon pitäisi olla yksityisasia... Fanatismi ei vie perille. Saati että olet kiljumassa punavihervassarisuvakkia joka välissä.

Minun tulee sinua sääli. Pelastusvarmuudessasi ylläpidät itsessäsi mustavalkoisia asenteita, jotka ovat vanhentuneet jo aikoja sitten.

Ikävä ihminen? 16.2.2020 19.49

Jukka mikkola: toimit juuri nykypäivälle tyypillisellä tavalla koettaen hämmentää ihmisten käsitystä luotettavasti uutisoinnista. Se on sinun ja Ahvion kaltaisten toimijoiden tavoite - luoda illuusio maailmasta, jossa kaikki omiin tavoitteisiin sopimaton uutisointi on puolueellista ja Trumpin lanseeraamaa Fake Newsiä - kiitos vain taas, Ilkkakin!

Sinun ja tapaistesi toimijoiden maailmassa emme voi luottaa enää oikein mihinkään muuhun kuin Raamattuun, jota sitten tietenkin selittävät ja tulkitsevat oikein VAIN ne ihmiset, jotka myös uskovat oikein. Suureen ääneen te huudatte, miten ilmeisesti kaikki uutisointi on väärää, jos se ei sisällä riittävästi Raamatun arvovaltaa nostavia ainesosasia - ja Ahvion mielestä riittävästi Persujen propagandaa. Teille Suomen vähälukuisille mutta äänekkäille fundamentalisteille jokainen uskovan tuottama teksti on totta aina ja varmasti ja muiden tuotos taas ei.

Minulla ei ole mitään mielenkiintoa houkutella ketään yhtään minnekään. Ajatuksesi on irvokas. Minä vain satun olemaan vaatimattomista oloista kotoisin ja minä todella uskon siihen, että Suomen ja suomalaiset ovat nostaneet ihan oikea, tieteellinen tieto ja hyvä koulutus EIVÄTKÄ mitkään mustavalkoiset uskovaisten ryhmät tai näkemykset! Olen epäpoliittinen ja suhtaudun ihan jokaiseen puolueeseen epäillen. Jos luet tekstini oikein, huomaat kyllä minun suosittelevan pikemminkin sitä, että ihmiset etsisivät tietoa asioista ihan monipuolisesti - eivätkä siis pidättäytyisi vaikkapa Patmoksen propagandaan tai mihinkään muuhunkaan selkeästi pelkästään ideologian ohjaamaan uutisointiin! Käsitätkö?

Sen verran olen opinnoissani tutustunut yliopistojen toimintaan, että ymmärrän kyllä hyvin, mikä on "oikeaa" tutkimusta ja perusteltua ajattelua ja mikä taas ei. Jos Ahviolla olisi todellisia haluja tuottaa uutta tietoa hyödyntämään Suomea ja suomalaisia, hän toimisi toisin. Hän ei julistaisi totuuksiaan näennäistieteelliseen kaapuun verhottuna marginaalsilla fundamentalustien sivustoilla. Hän alistaisi työnsä vertaisarvioinnille ja olisi valmis itsekin ottamaan kantaa siihen kritiikkiin, jota hänen tekstinsä kohtaavat täälläkin. Nyt Herra Ahvio vain ylhäisesti vaikenee. "Kiire" vaivaa aina, mutta tutkimusjohtajalla on silti aikaa ottaa kantaa jokaiseen asiaan, mikä vähänkin uskovia jotenkin koskee? Ja omien tekeleiden mainostamiseen aikaa riittää aina?

Se, että joku julistaa asioita, joita HALUAMME kuulla, ei tee julistajasta jotenkin absoluuttisen oikean tiedon lähdettä.

Aleksander 16.2.2020 19.49

Uskallatko Ilkka kirjoittaa nimelläsi noita kommentteja. Veikkan,että et uskalla.