2020-03-19 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg Uskotko? Vastakysymys: mitä profeettoja? Otsikko on peräisin Apostolien tekojen luvusta 26. Luvussa kerrotaan apostoli Paavalin kuulustelusta kuningas Agrippan hovin tuomioistuintilanteessa. Paavali on vastaajana, mutta yhtäkkiä esittääkin itse kysymyksen: "Uskotko profeettoja, kuningas Agrippa? https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1456/uskotko_profeettoja Patmos article
Leo Meller
19.3.2020
Leo Meller

Leo Meller Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010). (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

"Uskotko profeettoja?"


Uskotko?  Vastakysymys: mitä profeettoja?  Otsikko on peräisin Apostolien tekojen luvusta 26.  Luvussa kerrotaan apostoli Paavalin kuulustelusta kuningas Agrippan hovin tuomioistuintilanteessa.  Paavali on vastaajana, mutta yhtäkkiä esittääkin itse kysymyksen: "Uskotko profeettoja, kuningas Agrippa?  Tiedän, että uskot" (jae 27).  Paavali viitannee heprealaisiin profeettoihin, erityisesti näiden Jeesusta Messiasta käsitteleviin ennustuksiin.   Uusi testamentti tuntee myös niin sanotun seurakunta-profeetan, Pyhän Hengen armolahjassa julistavan ihmisen, jonka profetointi ei ole aina täydellistä ja siksi sanomaa seuakunnassa tulee tutkistella ja arvioida. 


TAUNO RANTALA on profetian armolahjassa palveleva luonteeltaamn nöyrä, ei itseään korostava, opettaja ja evankelista, joka myös on saanut taivaallisen kutsun toimia profeettana Kristuksen ruumiissa.  Olen saanut tuntea Taunon monen vuoden aikana, seurata hänen profeetallista kutsumustansa ja ajoittain ihmetellen kiittää Jumalaa veljen välittämästä sanomasta.  Joskus jopa  henkilökohtaisesti minulle itselleni.

Helmikuun 20. päivänä 2008 Tauno Rantala palveli kokouksessa Järvenpään Vapaaseurakunnassa.  Tilaisuudessa Tauno sai tehtäväksi välittää profeetallisen sanoman  - ilmeisesti koko Suomen kansalle.  Olen taltioinut tekstillisen asun saaneen profetian ja ajoittain vilkaissut sen sisältöä.  Koen, että nyt on hetki nostaa profetian sisältö esille ja pyytää Paavalin tavoin: "Koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on"  (1 Tess. 5:21).  Tai Johanneksen sanoilla voisi sanoa näinkin: "Koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta" (1 Joh. 4:1). 

"RAKKAANI" - tällä tervehdyksellä alkoi profetia.  Ja jatkui näin: 

"Minä joudun teille sanomaan tänään, että se herätys, jota te odotatte ja olette rukoilleet, se ei tule sillä tavalla kuin te olette ajatelleet sen tulevan, vaan se herätys tulee kyynellaakson kautta, josta te olette kuulleet. 

Tämän kansan keskelle tulee sellainen este, sellainen, joka näkyy joka päivä kaupungeissa, kylissä, maaseutupitäjissä, tulee sellainen, joka on joka päivä näkyvissä, joka myös samalla leikkaa tätä korkeaa elintasoa matalaksi. 

Mutta älkää, rakkaani, jääkö valittamaan sitä. Paluuta ei enää ole siihen entiseen. Älkää jääkö paikoillenne, kun tämä alkaa näkyä ja tuntua, vaan Minä sanon teille, silloin on todellisen herätyksen aika, teidän rukouksiinne vastataan, teidän työtovereitanne, naapureitanne, sukulaisianne tulee uskoon. 

Silloin on väkevät rukousvastaukset näkyvissä, ja saman aikaisesti kun Minä vuodatan väkevän Pyhän Henkeni vaikutuksen ja sateen tämän kansan keskelle, samalla Minä tuon esiin ne astiat, joita on valmistettuina. Ne henkilöt ovat monen hiontavaiheen, jopa epätoivoisten laaksojen kautta käyneet,  sen tähden, että ihminen ei ota kunniaa, sitä kunniaa, joka tulee elävälle Jumalalle, kun Minä alan näitä astioitani käyttämään. 

Minä vuodatan sellaisen voitelun, ilmestyksen hengen, profeetallisen hengen, voimatekojen lahjat Minä vuodatan näihin astioihin. Ja kun nämä astiat ovat kouliintuneet, eivät enää itse ole itsessään mitään, silloin he antavat kaiken kunnian Minulle, vaikka Minä teen sellaisia uutta luovia ihmeitä, voimatekoja, että syntymästä saakka olevat epämuodostuneet jäsenet, ne tulevat oikenemaan ihmisten silmien edessä.  Nämä astiat eivät ota enää itselleen mitään kiitosta eikä kunniaa, koska he tietävät, että ovat tehneet vain sen, jonka ovat velvolliset tekemään.  He ovat vain astioita, mutta  ihmeet ovat taivaan Jumalan. Jokainen ne nähtyään ja kuultuaan joutuu  toteamaan: tämä ihminen ei ole voinut näitä tehdä, vaan tässä on  toiminnassa elävän Jumalan uutta luova voima.

Älkää jääkö, ystävät, älkää jääkö paikoillenne ihmettelemään, niin kuin tämän maailman ihmiset, vaan lähtekää liikkeelle, sillä Minä tarvitsen teitä jokaista. Kun te antaudutte Minun käsiini, te tulette teillä, kujilla, aitovierillä synnintunnossa olevia ihmisiä päästämään syntisiteistä ja kahleista.  Te julistatte heille vapauden Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin teitä tarvitaan. Silloin on väkevät rukousvastaukset näkyvissä, silloin on todellinen herätys, taivas lähtee liikkeelle. 

Sen tähden, rakkaani, olkaa rohkealla, turvallisella mielellä, sillä teidän Herranne Jeesus, Hän valvoo ja Hän voittaa ja lähtee voittamaan teidän kanssanne suuren kalansaaliin tästä maailmasta. Ja kun valittujen luku on tullut täyteen, silloin näiden voitettujen sielujen kanssa te nousette Minua vastaan yläilmoihin, pilviin, ja silloin on palkan maksun päivä teille jokaiselle. Te saatte siitä haavoitetusta kädestäni palkan kukin uskollisuutenne mukaan. 

Olkaa kestäväisiä rukouksessa vielä hetken aikaa taistellen, ja sitten Minä lähden liikkeelle, ja te saatte olla tässä työssä mukana, sanoo teidän Herranne Jeesus."

TRI UURAS SAARNIVAARA - teologi, jota pidetään ainakin yhtenä Kansanlähetyksen perustajista - oli elämänsä  jaksoina läheinen Patmos / Kuva ja Sana toiminnalle, eräänlainen neuvonantaja esirippujen takana, minulle sielunhoitaja ja keskustelukumppani esimerkiksi Venäjä profetiassa-aiheesta ja  armolahjaherätyksen tiimoilta.  Jälkimmäiseen alueeseen liittyy hänen myönteinen esityksensä karismaattisesta liikkeestä Aalto on jo liikkeellä (1974).   Saarnivaara oli julkaissut useita teoksia Kuvan ja Sanan kustannuksella -- mm. tärkeän Luther ja Lund kirjansa -  ja hän harkitsi karismaattisuuden analyysinsä  kanavoimista Suomeen kauttamme.  Eräät vaiheet kuitenkin saivat Saarnivaaran valitsemaan toisen kustantamistien esimerkiksi siksi, että aavisti kirjan johtavan välirikkoon kouluneuvos  Martti E. Miettisen ja sitä myöten Kansanlähetyksen kanssa.  Tästä Saarnivaara halusi säästää Kuvan ja Sanan.  Antoisia olivat keskustelut tuplatohtorin kanssa mm. profetian armolahjasta, jonka tarpellisuudesta ja vielä kerran tapahtuvasta uudesta voimakkaasta esiintymisestä Saarnivaara oli voitokkaan varma.  "Kun tuo tapahtuu" - Saarnivaara kirjoitti KIPINÄän tarkoitetussa tekstissä - "kun Pyhä Henki vuotaa kaiken lihan päälle, koetelkaa kaikki - mutta pitäkää sitten myös kaikki mikä on Herrasta."    

 

Kommentoi ""Uskotko profeettoja?""

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _  _   _ _   ___    _____ 
|   \\ | || | || | \| ||  / _ \\  / ___// 
| -- // | || | || | ' || | / \ ||  \___ \\ 
| -- \\ | \\_/ || | . || | \_/ ||  /  // 
|______// \____//  |_|\_||  \___//  /____// 
`------`  `---`  `-` -`  `---`  `-----`  
                         
 
 

2 kommenttia ""Uskotko profeettoja?""

maallikko 19.3.2020 23.28

Raamattu opettaa, että maailmassa on suuri määrä vääriä profeettoja. Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että oikeita profeettoja on vähän. Jeesus opetti, että uskovista vain pieni osa pelastuu. Kuka sitten on oikea profeetta ja kuka väärä? Miten koetelle profetiat?

Messiaaniset juutalaiset ovat käsitelleet tätä hyvin vaativaa aihetta kattavasti. He ottavat hyväksi esimerkiksi Jeesuksen ja Paavalin profetoinnin. Oikea profeetta tekee Psalmi 1 määriteltyä hyvää hedelmää. Väärän profeetan tekemä huono hedelmä on Jeesuksen vuorisaarnan mukaan laittomuus.

Sillä maailmassa on monta väärää profeettaa

https://johannesleijona.blogspot.com/2019/11/silla-maailmassa-on-monta-vaaraa.html

Ihmeen tai ennustuksen toteutuminen eivät ole varma merkki oikeasta profeetasta, koska jos profeetta opettaa rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan, niin silloin kyseessä on väärä profeetta tapahtuneesta ihmeestä huolimatta. Koetelkaa kaikki!

Matt 24:
24 Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.

5 Moos 13:
1 "Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon
2 ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia.
3 Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne.
4 Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.

Matt 7:
15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Koetelkaa kaikki, myös Tauno Rantala 22.3.2020 9.41

Kun vertaa Tauno Rantalan profetiaa Raamatun profeettojen antamiin profetioihin, huomaan eroja. Raamatun profeetat luettelevat Israelin kansan syntejä, mihin Herra vaatii parannuksen tekemistä. Herra yleensä myös varoittaa, jos kansa ei tee parannusta, se saa jonkun rangaistuksen.

Rantalan profetiassa ei ole keskeisessä roolissa moite kansan synneistä vaan sellaisen herätyksen tuleminen, mitä seurakunta on itse halunnut tapahtuvan. Tässä suhteessa Rantalan profetia eroaa mm. Yrjö Säkkisen antamasta niin kutsutusta "Tukholman profetiasta", jossa on erityistä moitetta Suomen kansan ja papiston synneistä yms.

Aulikki Hartikainen on myös säännöllisesti profetoinut kuluvalle vuodella suurta herätystä ja jopa kolmen päivän päähän, mutta nämä ennustukset eivät ole koskaan toteutuneet ilmoitetussa aikataulussa.

Herätyksen voi ymmärtää tarkoittavan hengellistä innostusta. Se on eri asia kuin synnin tekemisen lopettaminen uskon johdosta. Rantalan profetia puhuu itkuherätyksestä. Ihminen ei pelastu pelkästään itkemällä, mutta pelastuu tekemällä parannuksen synneistä uskossa Jeesukseen Kristukseen.

"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen." (Ap. t 3:19,20)

Ihmisen ei pidä tuudittautua sellaiseen väärään "pelastusvarmuuteen", että pelkästään itkemällä, ylistämällä ja rukoilemalla pelastuisi. Jumala haluaa enemmin kuuliaisuutta kuin uhria.

"Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus." (Sananl 28:9)

Jeesus Kristus vaati parannuksen tekemistä synneistä sen ehtona, että saa synnit anteeksi. Ihminen ei ole vapaa ennen, kun hän lopettaa synnin tekemisen. Tämä näkökulma puuttuu Rantalan profetiasta. Parannus on ajattelutavan ja käytöksen täydellistä muuttumista, mikä edellyttää uudestisyntymistä ylhäältä, jotta ihmisen käytös voisi edes muuttua. Kuten Jaakob kirjoitti, usko ilman tekoja on kuollut. Ilman tekoja ei ole uskoakaan.

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon." (Matt 7:21)

"Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista." (Ap. 17:30,31)

"Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan." (Joh 3:5)