2020-03-19 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Suomi on nyt koronaviruspandemian vuoksi valmiuslain mukaisessa poikkeustilassa. Marko Junkkari kirjoittaa 18.3.2020 Helsingin Sanomien Kommentti-artikkelissaan "Presidentin piti olla valmiuslain käyttöönotossa täysin sivuroolissa, mutta toisin kävi: Sauli Niinistö on ollut aivan keskiössä"... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1457/koronavirus_horjuttaa_utopioita_ja_palauttaa_todellisuuteen Patmos article
Juha Ahvio
19.3.2020
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Koronavirus horjuttaa utopioita ja palauttaa todellisuuteen

Suomi on nyt koronaviruspandemian vuoksi valmiuslain mukaisessa poikkeustilassa. Marko Junkkari kirjoittaa 18.3.2020 Helsingin Sanomien Kommentti-artikkelissaan ”Presidentin piti olla valmiuslain käyttöönotossa täysin sivuroolissa, mutta toisin kävi: Sauli Niinistö on ollut aivan keskiössä” seuraavasti: 

”’Suvereeni on se, joka päättää poikkeustilasta’. Näillä sanoilla alkaa maineikkaan saksalaisen valtiosääntöteoreetikon Carl Schmittin klassikkoteos Politische Theologie, poliittinen teologia. Suomi on nyt poikkeustilassa. Valtioneuvosto totesi maanantaina yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa maassa vallitsevan poikkeusolot. Poikkeusolojen toteaminen on lain mukaan edellytys sille, että valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle valmiuslain käyttöönottoasetuksen. Sen valtioneuvosto sitten tiistaina antoi, jonka jälkeen eduskunta ryhtyi käsittelemään sitä.”

Junkkari toteaa, aivan oikein, näinkin:

”Ja kieltämättä tilanne on historiallinen. Viimeksi Suomi asetettiin poikkeustilaan talvisodan sytyttyä vuonna 1939. Valmiuslaki on todella järeä väline, joka rajaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Se keskittää valtaa maan hallitukselle ja lisää viranomaisten valtuuksia. Lain käyttöönotto on historiallinen päätös. Vuonna 1991 säädettyä valmiuslakia ei ole koskaan ennen käytetty.

Hesarin Junkkarin käsityksen tasavallan presidentti Niinistön erittäin keskeisestä roolista valmiuslain aktivoimisen ajamisessa vahvistavat Iltalehden Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki 18.3.2020 päivätyssä artikkelissaan ”Näin Suomi päätti kovista koronatoimista: Marin ja vasemmistoliitto epäröivät, muut puolueet ja Niinistö runnoivat läpi”

Helsingin Sanomat julkaisi 16.3.2020 yhteenvedon hallituksen poikkeustoimista kuten myös Iltalehden Lauri Nurmi 17.3.2020 artikkelissaan ”Historiallinen valmiuslaki pähkinänkuoressa”

Iltasanomien Seppo Varjus puolestaan kirjoitti 16.3.2020 artikkelissaan “Suomi menee kiinni” seuraavasti:

”Maanantai 16. maaliskuuta jää Suomen historiaan. Hallitus ilmoitti valmiuslakien käyttöönotosta, rajojen sulkemisesta ja koulujen kiinnipitämisestä. Ja ne olivat vasta alkua…Tämän päivän jälkeen Suomi ei ole sama.”

Varjus osuu todellakin oikeaan. Tämän kuluvan viikon aikana koko suomalainen yhteiskunta on kokenut niin kovan ja inhorealistisesti tuntuvan törmäyksen todellisuuden kanssa, että Suomi ei tosiaankaan ole enää entisensä.

Vielä muutama hetki sitten Suomessa olivat päivänpolitiikan tasolla – ja ovat jo pidemmän aikaa olleet, epäsuorasti ja välittömästikin – painostuksen ja vihamielisen asennoitumisen kohteena varsinkin perinteinen sananvapaus, kristillinen uskonnonvapaus, kansallismielinen isänmaallisuus sekä arvokonservatismi, etenkin kristillinen arvokonservatismi.

Valtavirtaisen hegemonisesti on ajettu vihapuhe- ja maalittamislainsäädäntöä väärien mielipiteiden, sanojen ja sanamuotojen ilmiantamisineen, Räsäs-tapauksen myötä on ajettu Raamatun kanssa samaa mieltä olemisen kriminalisointia, multikulti-antirasismia ja nationalismin kauhistumista on pakkonormitettu kuten myös sateenkaari- ja genderarvoja on pakkonormitettu perinteisten perhearvojen halveksimisineen ja ihmisenä olemisen biologisten reunaehtojen pilkkaamisineen.

Tällaista antikristillistä konservatismin ja biologisten todellisuuksien vastaista aktivismia on Suomessa ja muuallakin EU:ssa ajanut, valtiojohtoisestikin, asiantuntijaideologinen ja kaikenlaisen rajattomuuden nimeen vannova globalismi.

Mutta juuri nyt onkin tapahtunut erikoinen ja näköjään monelle täysin yllättävä käänne, kun on realisoitunut sellainen tilanne, jollaisen ei pitänyt lukeutua todennäköisten mahdollisuuksien joukkoon: 

Vaarallinen koronaviruspandemia ja sen edellyttämät suojautumis- ja turvatoimet, jotka ovat meidän elinaikamme näkökulmasta ennenkuulumattomia. Koronaviruspandemia ja sen torjunta ovat pakottaneet Suomessakin, kovalla kädellä, kaikki ymmärtämään, että:

Biologisia todellisuuksia on sittenkin pakko kunnioittaa; että rajoja ja niiden sulkemistakin tarvitaan, jos halutaan elää; että kansallisvaltio rajoineen pystyy parhaiten reagoimaan tällaisissa tilanteissa ja että tarvitaan kansallista solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä, eli juuri sitä perinteistä perhe- ja paikallisyhteisökeskeisyyttä ja sukupolvien välistä orgaanista yhteis- ja auttamistoimintaa, jota arvokonservatiivit ovat aina puolustaneet. 

Yhtäkkiä arvokonservatiiviset vakaumukset ja ideaalit ovatkin mitä tarkoituksenmukaisimpia ja ajankohtaisimpia ja elämää parhaiten säilyttäviä ja suojelevia. Nyt onkin pakko, valtiojohtoisestikin, ajaa näiden ideaalien mukaisia käytännön ratkaisuja! 

Yhtäkkiä näemme Suomen punavihreän hallituksen reagoivan juuri siten kuin perussuomalaiset ovat jo aiemmin edellyttäneet reagoitavaksi ja yhtäkkiä kuulemme pääministeri Sanna Marinin vetoavan fennomaaniskansallismielisen konservatismin mukaisen kansakokonaisuusajattelun hengessä eduskunnassa, kuten Helsingin Sanomat kertoo 18.3.2020, että:

”Tällaisen kriisin keskellä tässä salissa ei ole oppositiopuolueita ja hallituspuolueita. Täällä on Suomen kansakunnan asialla olevia kansanedustajia ja ihmisiä.”

Pääministeri Marin on tässä nyt aivan oikealla asialla. Mutta muistakaamme, että vielä jokin aika sitten vetoaminen ”Suomen kansakuntaan” jonakin todellisena entiteettinä, joka velvoittaa johonkin, olisi leimattu kovaan ääneen rasistisen nationalistiseksi, jopa etnonationalismilta vivahtavaksi. 

THL:n asiantuntijat ja Helsingin pormestari puhuvat – tieteelliseltä kannalta aivan oikein ja pätevästi – laumasuojasta, eli siis vertaavat ihmispopulaatioita eläinlaumoihin, ja näin tehdessään osoittavat uskovansa vahvastikin siihen, että myös ihmisten ja ihmispopulaatioiden sosiaalisessa käyttäytymisessä on syytä ottaa biologiset seikat visusti lukuun. Mutta nyt eivät aktivistit viisastele sanojen arkimerkityksellä eivätkä mahdollisilla halventavuuskonnotaatioilla eivätkä sanontojen poliittisella korrektiudella eivätkä ilmeisestikään ole vaatimassa rikostutkintaa näitä viranomaistahoja, jotka käyttämällään lääketieteellisellä termillä vertaavat ihmisiä eläimiin, vastaan.  

Yhtäkkiä olemme nähneet senkin päivän, jona Helsingin Sanomien Kommentti-artikkelissa nostetaan analyyttisen vakavassa ja oikeusfilosofisesti painavassa ja arvostavassa merkityksessä korostetusti esiin 1920–30-lukujen Saksan niin kutsutun konservatiivisen vallankumouksen (Konservative Revolution) merkittävimpiin – kuten toteaa Giovanni Nafetti artikkelinsa ”Carl Schmitt und José Ortega y Gasset: Wider den modernen Menschen” sivulla 184 Daniel Führingin toimittamassa teoksessa Gegen die Krise der Zeit: Konservative Denker im Portrait (Ares Verlag, 2013) – konservatiiviajattelijoihin lukeutuva Carl Schmitt (1888–1985), joka katsoi yhtä hyvin politiikan kuin oikeusfilosofiankin juurien olevan vahvasti sidoksissa teologisluonteisiin kysymyksiin.  

Nyt ovat monet nähneet selkeästi, että se, mitä koronapandemia – mikä tahansa onkaan sen alkuperä ja luonne, joihin seikkoihin liittyy toki tässä vaiheessa runsaastikin avoimia ja mielenkiintoisia kysymyksiä – on jo saanut aikaan ja tulee saamaan aikaan paljon laajemminkin, on keskinäisriippuvan globalistisen projektin paha horjuminen ja romahduskin.  

Lue ajatuksella esimerkiksi seuraavat artikkelit, joiden kirjoittajat eivät taatusti ole minkään sortin kansallismielisiä populisteja, perussuomalaisia eivätkä niitä paljonpuhuttuja Trumpin kannattajia: 

Saska Saarikosken 15.3.2020 Helsingin Sanomien artikkeli ”Pysähdys: Koronavirus voi osoittautua historialliseksi käännekohdaksi, joka pakottaa globalisaation peruutusvaihteelle. Olemme suurten muutosten edessä…”, jossa Saarikoski katsoo esimerkiksi seuraavasti:

”Koronavirus voi osoittautua historialliseksi käännekohdaksi, joka kääntää globalisaation peruutusvaihteelle. Niin uskoo esimerkiksi amerikkalaisessa The Spectator-lehdessä asiasta 4. maaliskuuta kirjoittanut Kate Andrews. ’Näyttää todennäköiseltä, että viruksella on pitkäkestoiset vaikutukset, jotka tekevät siitä käännekohdan hyperglobalisaation historiassa’, Andrews arvioi.”

Heikki Hiilamon 17.3.2020 Yle-artikkeli ”Maailma ei ole entisensä koronan jälkeen”, jossa Hiilamo katsoo näinkin:

”Koronaviruksen aiheuttama pandemia pitää Eurooppaa otteessaan vielä viikkojen, ehkä kuukausien ajan. Emme tiedä, miten paljon inhimillistä ja taloudellista tuhoa se saa aikaan. Varmaa on kuitenkin se, ettei maailma ole koronan jälkeen entisensä.”

”Viruksen torjunnassa kansallisvaltiot ovat näyttäneet voimansa: jo nähdyt valtioiden toimet ovat ainutlaatuisia rauhan oloissa. Maat ovat rajoittaneet tai pysäyttäneet liikennettä ja sulkeneet rajojaan. Erityisen kovalla kädellä on puututtu globalisaation yhteen näkyvimpään muotoon eli viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti kasvaneeseen lentoliikenteeseen, joka on nyt ollut tärkein tekijä viruksen leviämisessä maasta toiseen. Levittäjiä ovat olleet hyväosaiset lentomatkustajat. Globalisaatiolle on käännetty selkä, mikä on ymmärrettävää.”

”Kansallisvaltion tärkein tehtävä on tuoda turvaa asukkailleen. Ylikansalliset toimijat eivät siihen – ainakaan vielä – kykene.”

Kari Huhdan 16.3.2020 Helsingin Sanomien artikkeli “Eurooppaa ravistelee nyt täydellinen myrsky"  ja Huhdan Hesari-artikkeli ”Tämän kriisin jälkeen ei ole itsestään selvyyksiä”, joissa Huhta katsoo seuraavasti:

”Koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia ei voi tietenkään vakavuudeltaan verrata ruttoon. Käytettävissä olevat keinot ovat nyt aivan muuta kuin ruton vuosisatoina. Mutta tälläkin taudilla voi olla järisyttäviä seurauksia. Maat ja kansat ovat eri tavalla riippuvaisia toisistaan. Verkottuneessa maailmassa on valtava määrä tartuntapintoja paitsi viruksille myös politiikan ja talouden muutoksille. Samaan aikaan pandemian kanssa Eurooppa kohtaa siirtolaistilanteen paineet. Tilannetta voi kuvailla meteorologiasta lainatulla ilmaisulla ”täydellinen myrsky”. Tällaisesta ei nykymaailmassa ole aiempaa kokemusta.”

”Kun tällaiset voimat aiemmin pyyhkivät tieltään kokonaisia kansoja ja sytyttivät uusia sotia, nyt kannattaa varautua rakenteiden horjumiseen sekä taloudellisiin ja poliittisiin vaikutuksiin. Edessä olevaa ei voi tarkkaan ennakoida. Kannattaa silti pohtia niitä vaikutuksia, jotka ovat jo näkyvissä…Näyttäisi siltä, että koronavirus on vaara erityisesti itsevaltaisille johtajille. Se on houkutteleva tulkinta. Kovin haaste se on kuitenkin yhdentyneelle Euroopalle, jolle koronavirus ja siirtolaispaineet ovat kaksinkertainen nokkakolari.”

”Maailmalla ei ole yhtenäistä linjaa koronaviruksen torjuntaan. On vain yhteisiä piirteitä siinä, mitä eri maissa tehdään. Toimet ovat pääosassa maista niin raskaita, että niiden vaikutukset ulottuvat myös pandemian jälkeiseen aikaan. Riippumatta siitä, kuinka pitkään rajoja Euroopassa pidetään kiinni, niiden sulkeminen on dramaattista. Aiemmin mahdoton arkipäiväistyy. Se voi toimia myös toisella tavalla. Schengen-alue ja Euroopan muut vapaudet eivät näytä tämän jälkeen itsestäänselvyyksiltä. Kyse on muun lisäksi järjestelmien stressitestistä, josta kaikki eivät selviä samalla tavalla.”

Seppo Varjuksen 17.3.2020 Iltasanomien artikkeli “Korona tappaa Euroopan unelman”, jossa Varjus toteaa näinkin:

”Schengen-alue on eurooppalaisen unelman ydin. Alun perin viisi maata allekirjoitti sopimuksen rajamuodollisuuksien poistamisesta vuonna 1985 Schengenin kaupungissa Luxemburgissa. Nykyään siihen kuuluu 26 maata. Schengen-aluetta on markkinoitu matkailun ja kaupan helpottajana, mutta käytännössä siihen on piilotettu tulevan Euroopan supervaltion idea. Ihmisten, ajatusten ja tavaroiden pitäisi liikkua vähintään yhtä vapaasti kuin Yhdysvaltain osavaltioiden välillä. Kansalliset kielet ja perinteet säilyisivät, mutta kaikki jakaisivat yhteiset eurooppalaiset arvot.”

”Hankkeessa on jo monta kolhua. Isoimmat aiheutti vuoden 2015 pakolaiskriisi, jonka jälkeen sisärajoille on noussut erilaisia kansallisia virityksiä varsinkin Balkanin lähiseuduilla. Niiden tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut estää EU-kansalaisten liikkumista. Nyt on taudin vuoksi toisin.”

”Optimistisimmat arvioivat koronakriisin keston muutaman viikon mittaisiksi. Synkkä Britanniassa julkisuuteen vuotanut arvio on yli vuosi. Taudin uhan pitkittyessä sen kanssa opitaan elämään jotenkuten, kuten entisaikojen sukupolvet joutuivat elämään niiden vitsaustensa kanssa, joihin lääkettä ei ollut.”

”Koronakriisin teki maailmanlaajuiseksi nopea matkustaminen ja matkustajamassat. Ne levittävät myös muita taudinaiheuttajia tulevaisuudessa entistä helpommin. Wuhanin koronavirus ei jää viimeiseksi ihmiskunnan terveysuhaksi. On todennäköistä, että osaa nyt käyttöön otetuista toimista pidetään jatkuvassa valmiudessa. Aina vaaran uhatessa kovemmat keinot otetaan käyttöön. Ja tämän jälkeen hälytyskello soi usein. Usein se soi varmasti myös turhaan. Ja aina se soi kuolinkellona eurooppalaiselle unelmalle.”

Lue myös ajatuksella, miten amerikkalaiset konservatiivikommentaattorit Patrick Buchanan Official Website -artikkeleissaan “Will the Coronavirus Kill the New World Order?” 13.3.2020 ja “In the Pandemic, It’s Every Nation for Itself” 17.3.2020 sekä Daniel Greenfield Frontpagemag-artikkelissaan 17.3.2020 ”Coronavirus Will Give President Trump His Biggest Win” tekevät, omasta näkövinkkelistään, samantapaisia johtopäätöksiä koronaepidemian vaikutuksista globalistien projektille kuin mitä edellä lainatut suomalaiset valtavirtakommentaattorit.  

Millaisia johtopäätöksiä kaiken edellä esiin nostetun pohjalta on nyt syytä tehdä? 

On kerta kaikkiaan luovuttava järjettömän harhaisista ja hengenvaarallisista utopioista kuten Raamatun sisällön kanssa samaa mieltä olemisen kriminalisoimispyrkimyksestä ja rasismin pitämisestä kaikkein akuuteimpana tämänhetkisenä yhteiskunnallisena uhkana.

On ymmärrettävä, että ”rajaton rakkaus” ei suinkaan voita, vaan tappaa. On tunnustettava kaikenlaiset luonnolliset rajat, niiden oleellinen merkitys ja hyvyys inhimillisen elämän, sekä yksilöllisen että yhteisöllisen elämän, kannalta.

Esivaltaa tulee nyt tukea koronantorjunnassa, valmiuslain valtuuksin määrätyissä olosuhteissa, koska Roomalaiskirjeen luvun 13 jakeet 1–7 tällaiseen asennoitumiseen velvoittavat. Suomen kansaa on suojeltava tehokkain keinoin, varsinkin kaikkein haavoittuvimpia, ja kaikkien on syytä nyt tukea paitsi viranomaisia myös omaisia ja muita lähimmäisiä siten kuin parhaiten kykenevät. 

Samalla kuitenkin koko ajan muistaen, että jos esivalta alkaa – tällainen vaara on aina olemassa – muuttua tyrannimaiseksi, on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmistä, kuten puolestaan Apostolien tekojen luvun 5 jae 29 velvoittaa. Varsinkin sananvapautta on puolustettava etenkin nyt, poikkeusoloissakin, kuten Iltalehden Solmu Salminen aivan oikein muistuttaa 17.3.2020 päivätyssä artikkelissaan.

 

 

Kommentoi "Koronavirus horjuttaa utopioita ja palauttaa todellisuuteen"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   ______  _____  _  _  
| | | ||  / _ \\  /_  _// | ___|| | \ / || 
| |/\| || | / \ || `-| |,-  | ||__  | \/ || 
| /\ || | \_/ ||  | ||  | ||__  | . . || 
|_// \_||  \___//   |_||  |_____|| |_|\/|_|| 
`-`  `-`  `---`   `-`'  `-----` `-` `-` 
                         
 
 

42 kommenttia "Koronavirus horjuttaa utopioita ja palauttaa todellisuuteen"

Sivu 1/3

Entä jos ei ole sähköä? 19.3.2020 16.36

Koronaviruksen välilliset vahingot voivat olla suurempia kuin, mitä tauti aiheuttaa ihmisille. Yhteiskunnan taloydellinen toimeliaisuus lähes pysähtyy puoleksi vuodeksi. Sen jälkeen on odotettavissa syvä lama, paljon konkursseja ja tämän sukupolven suurin omaisuuden uudelleen jako.

Euro on nuori valuutta ja se on jo kärsinyt Kreikan talouskriisistä ja EU-maiden jatkuvasta ylivelkaantumisesta. Italian valtio ja pankit ovat hyvin heikossa taloudellisessa kunnossa. Sen päälle koronavirus lyö tätä maata kaikkein ankarammin.

Euro ei kestä Italian maksukyvyttömyyttä. EU ja EKP yrittävät kaikin keinoin tekohengittää Italiaa ja muitakin alijäämäisiä EU-maita. On vain ajan kysymys milloin kupla puhkeaa ja euro menettää uskottavuutensa valuuttana. Nyt pörssikurssit ovat jo romahtaneet. Seuraavaksi voi pudota pelistä suuriakin valuuttoja, jolloin elintarvikkeiden hinnat alkavat kallistumaan tuntuvasti.

Joku syy siihen on, että Raamatun viimeisillä sivuilla kerrotaan ankarista vitsauksista maailmalle. Jumala on halunnut kertoa myös kahdesta säkkipukuisesta profeetasta, jotka tulevat toimimaan Jerusalemissa ja toimeenpanemaan monenlaisia vitsauksia Antikristuksen valtakuntaa vastaan.

Nyt jyllää kulkutauti koronavirus. Entä jos tulee Caruna-virus, joka pimentää sähköverkot ja tietojärjestelmät? Sellaistakin voi tapahtua epävakaassa maailmassa. Messiaaniset juutalaiset ovat analysoineet sähkökatkon vaikutuksia yhteiskuntaan, jos se kestää pidemmän ajan. Miten pärjäisit ilman hanasta tulevaa vettä, vesivessoja, jääkaappeja, matkapuhelimia jne., kun bensa-asemien pumputkaan eivät toimi ilman sähköä? Tämä on jo ollut Suomen hallituksella mielessä, kun se otti käyttöön sotatilaa ja kulkutauteja varten laaditut poikkeustilalait.

Kaksi säkkipukuista profeettaa astuvat esille

https://johannesleijona.blogspot.com/2020/03/kaksi-sakkipukuista-profeettaa-astuvat.html

juhani sorjonen 19.3.2020 19.24

Lainnoudattajilla on Mooses, armosta eläville Kristus. Laittomuuden ihmisille oma palkkansa.

Ikävä ihminen? 19.3.2020 20.54

Niin...

Olisihan se fantastista, kun taas oikein perusteellisesti laitettaisiin rajat tukkoon ja valtaan kaikkiin maihin Kunnon Konservatiivit?

Bux 20.3.2020 12.07

Nyt oon kyllä pettynyt Ahvikseen.

Tämä koronajuttu ois niin herkullinen kaikenmaailman kulttuurimarxilaisille spekuloinneille ja salaliittoteorioille.

Et virus ois kehitetty jossain Kiinan salaisessa laboratoriossa ja kommunistit päästivät sen tahallaan leviämään toteuttaakseen YK:n agenda 21:tä, koska seuraukset ovat:

* Ei ainoastaan globaali kapitalismi kriisiydy, vaan myös pienemmän yritykset ajautuvat ongelmiin ja valtioiden on mahdollista sosialisoida ne kuin huomaamatta. Jopa USA:ssa on puhuttu liuskeöljy-yhtiöiden kansallistamisesta.

* On puhuttu, että tuotantoa oltaisiin palauttamassa takaisin Eurooppaan, mikä tietää vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen vahvistumista kun jälleen se pääsee määräämään työvoiman hinnasta ja lakkoilemaan, jos kapitalistit alkavat lian ahneiksi.

* Valtioiden valta yksilöihin kasvaa poikkeuslakien ansiosta. Se saa ajattelemaan, että valtio ei ole ongelma vaan ratkaisu. Julkisuudessa toitotetaan kuinka pohjoismainen eli sosialistinen hyvinvointivaltio hoitaa tällaiset kriisit paremmin kuin amerikkalainen eli kristillinen kansakunta.

* Ei ainoastaan kirkolliset toimitukset vaan myös kotiseurat on laitettu pannaan koronaviruksen varjolla. Kristittyjen vainot ovat saapuneet Eurooppaan ja USA:han koronan myötä!

* Julkisuudessa haastatellaan nyt ei-kristillisiä virologeja, mistä seuraa se, että kristityt eli evoluution kieltäjät tehdään naurunalaiseksi kansalaisten keskuudessa.

* Vallassa olevat vasemmistohallitukset vahvistavat kannatustaan. SDP meni jo kokoomuksen ohi uusimmassa gallupissa ja myös perussuomalaiset yskivät koronaa. Donald Trumpin jatkokausi ei ole enää kirkossa kuulutettu niin kuin vielä pari kuukautta sitten.

* Sen sijaan Setan toiminta jatkuu ja Päivi Räsänen on edelleen esitutkinnassa. Korona-virus ei tällaisiin asioihin ole vaikuttanut laisinkaan.

Eli kulttuurimarxilaisuus vain vahvistuu Juha Ahvion ”todellisuuteen palautuksen” myötä. :o

JayKay 20.3.2020 12.07

Niin, vielä muutama päivä sitten koko Corona oli liberaalien punavihreiden valhe ja nyt on täysin eri ääni kellossa. Kuinka paljon räikeitä valheita ja täysin totuudenvastaista viestiä Ahvion kannattajat ovat valmiita nielemään. Näyttää siltä, että kannattajiensa mielestä Ahvio on Jeesuksesta seuraava ja kaikki mitä hän tekee tai sanoo on Jumalan ilmoitus. Hävetkää!

IlkkaT.O. 20.3.2020 12.07

Paluu todellisuuteen, totta - hetkeksi. Sen jälkeen uudelleen ihmiskunnan vaarallisimpaan "utopiaan", antikristuksen hengen mieleiseen Antikristuksen hirmuhallintoon, käyttäen ihmisten järkeilyä, humanismia, filosofioita hyväkseen, jopa uskonnollisia elementtejä "luodakseen" illuusion tulevasta, maailman lopullisesta, valheellisesta rauhan vallasta. Tästä Raamattu varoittaa lopunajan uskovia, maailmanaikojen ovelimmasta petoksesta, joka saa, jos mahdollista valitutkin eksymään. Miksi? Koska Herra Jumala on kaikkivaltiudessaan ja viisaudessaan niin aivoitellut. Ainut asia, mikä uskovia kantaa on rakkaus totuuteen, se ei ole korvattavissa. Meidän ei tule asettaa Jumalan motiiveja kyseenalaisiksi, sitä on kuultu ja nähty jo liian kanssa.
Ensin, paluu todellisuuteen mahdollistaa konservatiiviskristillisten arvojen rehabilitoinnin tämän nykyisen jumalattomuuden keskellä: Jumalan voiman manifestaatiot Pyhässä Hengessä saarnatun sanan kautta johdattavat seurakuntaa siihen, että Jeesus Kristus tulee keräämään viimeiset lyhteensä Taivasten aittoihinsa.
Tätä seuraa Saatanan ja kätyriensä hillitön raivo ja viha Jumalan pyhiä ja juutalaista kansaa kohtaan. Se on noussut esiin enenevässä määrin yhä röyhkeämmin, eikä se lopu ennenkuin lopullinen ratkaisu tapahtuu Harmageddonin taistelun kautta. Jeesus saapuu "tuhannen tuhansien" pyhiensä kanssa, Hänen jalkansa laskeutuvat halkeavalle Öljymäelle.

Ahvion kirjoituksen viimeinen ajatus on ollut mielessäni jo päiviä: Jumalan sanaa peilaten korona-vitsaus on vasta alkua, pahempaa on tulossa inhimillisessä katsannossa. Jos joku epäilee, IImestyskirja, Daniel ja Jeesuksen omat sanat (koko Raamattu) kertovat totuuden.
Aletaanko piankin muodostaa globaalin mittakaavan taloudellispoliittinen, sosiaalinen "toipumissuunitelma", ensin arvovaltaiselta vaikuttavan, muodollisesti pätevän "osaajien" joukon toimesta, jolle valtiot, järjestöt, paavi antavat tukensa rajattomasti? (näistä "osaajista" tulee mieleen Ahvion esiintuoma soros-henkisten "asiantuntijakaarti"). Ihmiskunta saa kuulla kuin seireenien suusta ihmeellisen, tarunhohtoisen tarinan miehestä, joka saa koko maailmaa koskevan rauhan ja hyvinvoinnin aikaan. Ihmiset lumoutuvat tuon miehen yliluonnollisista kyvyistä ja aikaansaannoksista. Mutta vain pyhät ymmärtävät, jo alkaneen ahdistuksen ajan vainojen keskellä, tuon "yli-ihmisen" saavan voimansa ja kyvykkyytensä sielunviholliselta.

Samalla kun rukoilemme kaikille sairastuneille pelastusta ja paranemista, uskon meneillään olevan hetken ajassamme oleva pasuunan ääni valmistautumaan lopullista taistelua varten - varmasta voitosta käsin, kunnia Jumalalle ja Uhrikaritsalle, Jeesukselle Kristukselle.

Kirsi 20.3.2020 12.07

Onko peto saanut kuolinhaavan vai pienemmän pipin?

Kommentaattori 20.3.2020 15.11

Ihmiset ostava käsidesiä hysteerisesti vaikka saippua desinfioi virusta tehokkaammin. Käsidesin hinta on noussut ainakin nelinkertaiseksi ja pienpanimot ovat lopettaneet alkoholijuomien valmistamisen, koska käsidesin valmistamisesta saada paremman litrahinnan. Ulkomailla vodkan valmistajat myös ovat alkaneet valmistaa käsidesiä.

Kun kävelee Helsingin kantakaupungin arvokortteleissa, niin näky on lohduton. Yhteen sun toiseen kivijalkakaupan ikkunaan on tullut yhtäkkiä ilmoitus varaston loppuun myymisestä erityisesti kultakaupoissa. Monissa pienissä liikkeissä on lappu ikkunassa, että tämä tila on vapaa ensin kuussa, vuokraamisesta kiinnostuneet soittakaan tähän numeroon. Yrittäjä on irtisanonut tilan vuokrasopimuksen. Asiakkaita ei ole missään. Koronavirus ei tuhoaa pienyrityksiä pahemmin kuin vanhuksia sairaalassa.

Koronavirus on myös kuolinisku kantakaupungin tilavuokrille. Asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä tutkittaessa on havaittu, että jos asiakkaat joutuvat pakosta toimimaan kaksi kuukautta toisella tavalla, niin suurin osa heistä ei palaa enää vanhoihin tottumuksiin. Kivijalkakauppojen aika on ohi. Internet ja muut tavat käydä kauppaa korvaavat pieniä erikoistavarakauppoja kantakaupungissa.

Tämä tarkoitta myös tilavuokrien romahdusta. Siperia opettaa ahneita vuokraisäntiä. Kun vuokralaista ei kuulu moneen kuukauteen, niin ahneella on silloin ahneutensa mukainen loppu. Tämä tarkoittaa myös syvää lamaa kiinteistökaupalle. Myytävistä kiinteistöistä tulee ylitarjontaa, kuten on jo ollut vähän aikaa kesämökeistä. Pakkohuutokaupoista saanee kohta edullisesti arvokiinteistöjä, jos jollakin on edes varaa ostaa niitä.

Hesekiel 7:19,20:
He viskaavat hopeansa kadulle, heidän kullastaan tulee arvotonta rojua. Ei heitä pelasta kulta, ei hopea Herran vihan päivänä. Ei niistä ole tyydyttämään heidän nälkäänsä, ei täyttämään heidän vatsaansa. Juuri niiden tähden he ovat langenneet. Prameat korut ovat olleet heidän ylpeytensä, kullasta ja hopeasta he ovat tehneet iljettävät patsaansa. Sen tähden minä muutan heidän kalleutensa rojuksi.

Esa J. 20.3.2020 21.30

Herra Bux, raivostuttaako sinua se että seksuaalivähemmistöillä on oma ihmisoikeusjärjestönsä? Jota rääyt kultturimarxilaiseksi...

Vilkaiskaapa kaikki te heteroseksualistis-evankelis-luterilaiset ym. edes joskus Setan nettisivuja! On niiiiiin helppoa vaahdota asiasta josta ei tiedä höykäsen pöläystäkään.

Ja vielä: lopunaikoja on saarnattu jo parisen tuhatta vuotta, että silleen...?

Lisäksi: Jumala ei näköjään neuvottele kenenkään kanssa. Miksi?

Ikävä ihminen? 20.3.2020 21.30

IlkkaT.O.

Oletkohan sinä lainkaan enää kiinni reaalimaailmassa?

IlkkaT.O. 21.3.2020 9.52

Varoitus Herran Jeesuksen nimessä: Aidosti kokosydämiset uskovat, koetelkaa rukouksessa.
Viisi vuotta sitten koin voimakkaan profetaalisen kehoituksen rukoilla yhteiskunnallisten levottomuuksien estymiseksi eräässä Suomessa sijaitsevassa kaupungissa. Näin kaupungista selkeän näyn.
Tänä päivänä koen asian niin, että joissakin kaupungeissa tämä voi olla totisinta totta jo tämän vuoden loppupuolella: Koronan tuomaa hämmennystä ja siitä seruraavaa talouden romahdusta voi seurata yhteiskunnallisia levottomuuksia: anarkismin merkit tulisivat näkyviin mahdollisesti tämän vuoden loppupuolelta alkaen: ensin kovenevat puheet agitaattorien toimesta, sitten alkaa liikehdintä kaduilla.

Ruuan ja perustarvikkeiden puute ja paniikin lietsominen turhautuneen joukon keskellä sytyttää sen. Ruokahuollon lisäksi energiatoimitukset voivat vaarantua koronan myötä, jos ydinvoimaloissa ja Nesteellä vuosihuollot vaikeutuvat koronan vuoksi, niihin tarvitaan yhteensä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä.
Luottamus päättäjiin voi luhistua vakavasti, siksi siunaan esivaltaa ja rukoilen leveämpiä hartioita hallitukselle pikaisten vaalien kautta, kunhan saadaan vain järjestetyksi. Esivallan resursseilla voidaan joutua asettamaan kiristyviä valmiuslakeja voimaan: kuten Ahvio totesi, siinä on valtava riski: kun yhden kerran on käyttöön ottanut, toinen kerta on jo paljon helpompi, esim. tiettyjen poliitisten ja uskonnollisten toimijoiden hiljentämiseksi kovilla sanktioilla punavihreän ateistisen hallinnon toimesta.
Jos kuitenkin evankeliimin julistamisen kautta saavutetaan suomalaisten sydämet, tilanteen eskaloitumista voidaan lieventää ja jopa sammuttaa se alkuunsa jo nyt esirukouksin.
Nyt on meidän uskovien herättävä kammiorukouksessa rukoilemaan Herran yliluonnollista interventiota; ei ole enää varaa jäädä auvoisten kuvitelmien varaan, että kylla se siitä hoituu ja rauhoittuu...
Oletan ulkomailla samankaltaisten tapahtumien olevan kuin bensaa liekkeihin täälläkin jos mitään ei tehdä.

Seura- ja kirkkokuntien johtajilla, papeilla ja pastoreilla on suuri vastuu saada laumansa kestävään rukoukseen Herramme Jeesuksen nimessä nykyisen tilanteen vuoksi;, on noustava totiseen hengelliseen taisteluun, aikaa ei ole tuhlattavaksi. Ja levittää lehdistössä ja somessa sanomaa parannuksesta Jeesuksessa Kristuksessa koko Suomen kansalle.

Jumala Suomea armahtakoon, että saisimme vastoikäymista huolimatta rauhalliesti,mutta tehokkaasti selviytyä kriisin yli.

Btw.: Mikä on jättivelkaisen Euroopan tilanne loppuvuodesta ja seuraavan vuoden puolella?? Onko Suomi viuelkeskeisten, suurten euromaiden riepottelussa mukana vai avautuuko lähdön mahdollisuus EU:n kankkulan kaivosta?

Mites se nyt näin? 21.3.2020 9.52

Tämän koronapandemiasta johtuvan kriisin hoidossa huomiota kiinnittää pääministerimme (SDP) sokea usko THL:n tilannetajuun ja tietotaitoon sekä ns. faktantarkistajien THL:n tilannetajun pettämisen peittely-yritys, kun entinen SDP:läinen Mikael Jungner (ja monet muutkin) kritisoivat aivan oikeutetusti THL:n pahasti jälkijunassa kulkemista ja jopa kansalaisten terveyttä uhkaavaa vaaraa vähätteleviä lausuntoja samaan aikaan, kun maailmalta jo oli löydettävissä parempaa tietoa asiasta. THL ei todellisuudessa kuunnellut WHO:ta, vaikka muuta väitettiin.

https://www.suomenuutiset.fi/somekuva-naytti-thln-huonossa-valossa-faktantarkistaja-vaittaa-vahingolliseksi-vaikka-tiedot-ovat-aivan-oikein/

Zz 21.3.2020 9.52

”Entä jos ei ole sähköä?”, kommenttikirjoituksesi sähköisti ilman ja säväytti minua. Jostain syystä itselläni on pyörinyt jo vuosia mielessä, että pitkään sähkökatkoon pitäisi varautua.

Nythän sää (ja ilmasto) ovat kovasti lämpenevään menevältä näyttäviä, mutta aurinkotutkijoiden mukaan 30-luvulle tullessa (voi heittää vuosilla), saattaa tulla auringonpilkkuvaihe, joka voisi tuoda rajunkin aurinkomyrskyn (mikä tietysti voi jäädä tulemattakin). Ilma lähtee ennusteiden mukaan todennäköisimmin viilenemään tuossa kohtaa (ajoituksen täsmennystä ei vielä osata tehdä varmuudella).

Mielenkiintoinen seikka on se, että USAlaisten asiantuntijoiden mukaan mittava aurinkomyrsky voisi maahan osuessaan saada aikaan pitkiä sähkökatkoja mittavien tietoliikennehäiriöiden lisäksi, mutta sen sijaan suomalaiset asiantuntijat ovat mediamme mukaan sitä mieltä, että Suomessa ei rajustakaan aurinkomyrskystä voisi seurata juuri mitenkään merkittäviä vahinkoja Suomen sähköverkolle. Ettei vaan olisi THL:n kaltaista hyssyttelyä ja tyhjää täydellisesti asioiden hallinnassaolon vakuuttelua?

Tarjoanko naurut Buxille? 21.3.2020 9.52

Pandemiaa on odoteltu pitkään. Jumalan luomistyötä kunnioittava lääkäri Pekka Reinikainen on ansiokkaasti varoittanut jossain kohtaa eteen tulevasta vaarasta jo mm. H5N1-lintuinfluenssaviruksen aikoihin. Hän on kertonut, että viruspandemian uhkaa on osattu odottaa jo espanjantaudin (joka vuosina 1918-1919 tappoi 60-100 miljoonaa) sekä viimeistään hongkongilaisen (joka 1968 tappoi miljoona ihmistä) ajoista asti.

Mikrobit muuntuvat jatkuvasti, siksi uusi influenssarokote on tarpeen joka syksy. Mutta jopa uusi rokote tulee aina jälkijunassa muuttumiseen nähden, ja suoja on parhaimmillaankin vain 60—70-prosenttinen.
Reinikaisen opetuksesta tiedän, että influenssaviruksen geneettinen koodi perustuu RNA-molekyyliin, jossa ei ole viruksen jakautuessa syntyviä perimän kopiointivirheitä korjaavaa ”sisäänrakennettua oikolukumekanismia” (kuten DNA:ssa on). Kopiointivirhe, mutaatio, on useimmiten merkityksetön, mutta välillä se tekee viruksesta vaarallisemman.

AIDS on RNA-virustauti, ja HI-viruksesta on liikkeellä tuhansia muunnoksia, minkä vuoksi AIDSiin ei ole onnistuttu kehittämään rokotetta (ja makroevoluutiosta vouhkaantuneelle Buxille ja kumppaneille tärkeä VÄLIHUOMIO: nämä tuhannet mutatoituneet muunnokset ovat silti yhä HI-viruksia eivätkä ole muuksi muuttuneet ja aiheuttavat AIDSin).

Lintuinfluenssan aikaan oltiin huolissaan mm. Afrikassa vallitsevasta tavasta kasvattaa siat ja kanat yhdessä (kun siat söivät kanojen ulosteet), koska sika saattaisi sairastua yhtä aikaa sekä ihmisen influenssaan että lintuinfluenssaan. Kaksoisinfektion seurauksena RNA-virukset samaan keuhkosoluun joutuessaan ja keuhkon solun tumassa kopioituessaan voisivat saada ns. JÄLKELÄISVIRUKSEN, johon tulee geenejä molemmista influenssaviruksista, näin voisi syntyä herkästi ihmisestä toiseen syntyvä virusmuunnos. Tästä on kyse, kun puhutaan virusten KEHITTYMISESTÄ.

Tällainen virusten ”evoluutio” eli muuntelu on luomisteoriaan täydellisesti mahtuva asia. Kuka tahansa luomiseen uskova virologi tai lääkäri voi opettaa virusevoluutiota ja oppilaat saavat kuulla jännittävät yksityiskohdat, kuinka kahdesta erinimisestä RNA-viruksen jälkeläisviruksesta voi tulla ärhäkämpi ja erilainen kuin ”emoviruksista”. RNA-virus pysyy silti edelleen RNA-viruksena eikä muutu toiseksi eliöksi.

Peter 21.3.2020 9.52

Näen kaksi vahtoehtoa ,joko lähdetään luonnoliliselle ja kansan edun mukaiselle vapauden tielle. Tai sitten aletaan ruuvvia kiristämään ensin EU:ssa ja sitten globalistien agendan mukaan koko maapallolla. Siis orjuuden ja lopulta kuoleman filosofian siivittäminä. Siinä jäävät 100milj. kommunismin uhria ja sen toisen sortin sosialistien (natsien) hirmutyöt toiseksi.. Mutta onhan todellinen olemassa toivonlähde Jeesus Kristus.i

Nn