2020-03-25 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Koronauutisten meillä ja maailmalla käydessä päivä päivältä vakavemmiksi, herää kysymys: Missä hyvä Jumala on kaiken tämän keskellä? Eikö hän välitä? Onko häntä edes olemassa? Kysymys on kärsimyksen ongelmasta. Sitä ovat pohtineet niin kristityt kuin ateistit, koska kärsimys koskettaa kaikkia ihmisiä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/1463/koronavirus_tuli_missa_on_jumala Patmos article
Pasi Turunen
25.3.2020
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Koronavirus tuli. Missä on Jumala?

Koronauutisten meillä ja maailmalla käydessä päivä päivältä vakavemmiksi, herää kysymys: Missä hyvä Jumala on kaiken tämän keskellä? Eikö hän välitä? Onko häntä edes olemassa? Kysymys on kärsimyksen ongelmasta. Sitä ovat pohtineet niin kristityt kuin ateistit, koska kärsimys koskettaa kaikkia ihmisiä yhteisesti jollakin tasolla. Kuka tahansa saattaa huomata selittämättömältä tuntuvien uhkien ja kärsimyksen keskellä pysähtyvänsä miettimään Jumalan hyvyyttä ja olemassaoloa.

Siinä missä kristitty lähtökohtaisesti pyrkii etsimään lohtua ja ymmärrystä Raamatusta asettamalla kärsimyksen osaksi suurempaa raamatullista viitekehystä, ateistille kärsimys ja hyvän Jumalan olemassaolo näyttäytyvät toisensa poissulkevina yhteen sovittamattomina asioina: Jos olisi olemassa kaikkivaltias hyvä Jumala, joka tahtoo hyvää ihmisille, eikö hän poistaisi kaiken kärsimyksen maailmasta? Eikö maailma ympärillämme olisi aivan toisenlainen, vailla mitään kärsimystä, jos Jumala olisi olemassa?  Koska maailmassa on kärsimystä, ateisti päättelee, Jumalaa ei ole olemassa. 

Ateistisessa päättelyssä on ratkaisevia ongelmia. 

Ensiksi, ateisti olettaa, että Jumalalla ei voi olla mitään moraalisesti perusteltua syytä sallia luomakunnassaan kärsimystä. Mistä ateisti sen tietää? Hänen pitäisi itse olla kaikkitietävä voidakseen ehdottomalla varmuudella väittää tietävänsä, ettei Jumalalla voi olla mitään hyvää ja moraalisesti perusteltua syytä sallia suurtakin kärsimystä luomakunnassaan. 

Jos kärsimystä tarkastelee Raamatun alkulukujen valossa, maailma vaikuttaisi nykyisellään juuri sellaiselta, kuin sen voisi kuvitella olevan Raamatun kuvaileman syntiinlankeemuksen seurauksena. 

Toiseksi, ateisti olettaa, että Jumalan päämäärä on tehdä ihmiset onnellisiksi juuri tässä elämässä, eikä tulevassa. Kristityn näkökulmasta tämä argumentti ei ole erityisen vakuuttava. Raamatun mukaan kestävä onnellisuus vailla mitään kärsimystä saavutetaan vasta tulevaisuudessa, ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa, kun luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Kenties Jumala ei vielä ole poistanut kärsimystä muistuttaakseen ihmistä tämän elämän katoavaisuudesta, ja siitä, että on iankaikkisia asioita. 

Ateisti ei materialistina tietenkään usko kuoleman jälkeiseen elämään tai ylösnousemukseen. Jos kuitenkin kysymys koskee sitä, kuinka kristitty voi uskoa Jumalan olemassaoloon kärsimyksestä huolimatta, kristityn voi odottaa vastaavan kristinuskon toivosta, eikä materialismista, käsin. 

Mikä on vaihtoehto?

Koska kärsimys on niin mittavaa ja todellista maailmassa, voi hädän ja epävarmuuden keskellä helposti tuntua emotionaalisesti hyvin houkuttelevalta ratkaista kysymys poistamalla Jumala yhtälöstä kokonaan. 

Ateistisen päättelyn suuri ongelma on kuitenkin siinä, että vaikka Jumalaa ei olisi olemassa, kärsimyksen ongelma jää. Kärsimys on edelleen yhtä todellista. Siksi on aivan oikeutettua kysyä mikä on ateistin vastaus vallitsevaan kärsimykseen?  Kun joku kysyy Missä on Jumala? silloin sopii hetkeksi pysähtyä ja kysyä lyhyt vastakysymys: Mikä sitten on vaihtoehto? 

Harva on piirtänyt ateistisen materialismin lohduttomat ääriviivat yhtä ponnekkaasti kuin Richard Dawkins kirjoittaessaan seuraavasti: 

”Elektronien ja itsekkäiden geenien, sokeiden fysikaalisten voimien ja geneettisen replikaation maailmankaikkeudessa toisille ihmisille käy huonosti, toiset menestyvät, etkä löydä siitä mitään loppusointua tai syytä etkä oikeudenmukaisuutta … ei ole suunnittelua, ei tarkoitusta, ei pahaa eikä hyvää, ei muuta kuin sokea, armoton välinpitämättömyys.”

Dawkinsin kaltaisen ateistin maailmassa ihmiselämä ei siis pohjimmiltaan (metafyysisesti) eroa koronaviruksesta. Ihmisen elämällä ja kohtalolla ei ole sen suurempaa merkitystä kuin koronaviruksen elämällä ja kohtalolla. Kyse on vain kahden eliölajin eloonjäämiskamppailusta ja lisääntymisestä. Siinä kaikki. Aivan kaikki. Venäläisen filosofin sanoja mukaillen: Elämä - ihmisen ja viruksen - on vain lyhyt valonvälähdys kahden ikuisen pimeän välissä. 

Evankeliumin toivo: Jumala välittää! 

Evankeliumi Jeesuksesta tarjoaa ainoan todellisen toivon tälle maailmalle. Kristinuskon valossa kärsimys ja Jumalan olemassaolo eivät ole ratkaisemattomassa jännitteessä. Päinvastoin. Kristinusko tarjoaa parhaan selityksen olosuhteille, joissa nyt elämme. Samalla se antaa toivon siitä, että nykytila ei ole lopullinen. Paras on edessäpäin. 

Kristinusko vastaa siihen mistä ja miten kärsimys on tullut Jumalan luomakuntaan sekä siihen, kuinka Jumala Kristuksessa lopulta kukistaa pahuuden lopullisesti ja poistaa kaiken kärsimyksen luomakunnastaan. 

Usko Raamattuun ja sen ilmoittamaan hyvään Jumalaan tarjoaa kokonaisvaltaisen ja lohdullisen vastauksen kärsimyksen ongelmaan. Sen suuret ääriviivat voidaan kootusti hahmotella seuraaviin Raamatusta nouseviin teeseihin: 

 • Kolmiyhteinen hyvä ja rakastava Jumala on olemassa. 
 • Hän loi alussa kaiken hyväksi.
 • Ihmisen syntiinlankeemuksen vuoksi maailma on perustavalla tavalla rikki ja kirouksen alainen. 
 • Jumala sallii vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä, jotta muistaisimme elämän katoavaisuuden ja että on olemassa ikuisuus. 
 • Jeesus, joka itse on kärsinyt ja kuollut, ymmärtää pelkomme, ahdistuksemme ja kärsimyksemme. 
 • Jeesus on omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut tämän maailman. 
 • Jeesus tulee takaisin. Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa ei ole kärsimystä eikä kuolemaa. 

Jokaisesta kohdasta voisi luonnollisesti kirjoittaa oman blogin. Niistä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja. 

Kristillinen toivo ei kiellä kärsimyksen todellisuutta. Kärsimys ei ole illuusiota. Siihen tulee suhtautua vakavasti. Koronavirus on todellinen. Siihenkin tulee suhtautua vakavasti. Se, samoin kuin kaikki muut sairaudet ja kuolema luomakunnassa, on osoitus siitä, että maailmassa ei kaikki ole nyt kohdallaan. 

Jumala välittää, niin paljon, että Hän on antanut oman ainoan Poikansa, Jeesuksen, joka itse on kärsinyt ja kuollut ja voittanut kuoleman. Edessä on päivä, jolloin Jumala poistaa lopullisesti maailmasta kaiken kärsimyksen, kirouksen ja pelot sekä pyyhkii kaikki kyyneleet. Tämä on kristillinen toivon sanoma. 

Jeesus on myös lähettänyt omansa tämän kärsivän maailman keskelle tuomaan lohtua ja lievittämään kärsimystä tekemällä hyvää niille, joita kärsimys on kohdannut. Siellä, missä kristitty tuo toivon ja lohdun sanoman Kristuksesta kärsiville ja hänen nimessään tekee heille hyvää, siellä on Jumala. 

 

Kommentoi "Koronavirus tuli. Missä on Jumala?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _ _  __  __  ______  _____   _____  
 | \| || \ \\/ // /_  _// | ___|| / ____|| 
 | ' ||  \ ` //   | ||  | ||__  / //---`' 
 | . ||  | ||   _| ||  | ||__  \ \\___  
 |_|\_||  |_||  /__//   |_____|| \_____|| 
 `-` -`   `-`'  `--`   `-----`  `----` 
                         
 
 

21 kommenttia "Koronavirus tuli. Missä on Jumala?"

Sivu 1/2

Jumala näkee ihmisen sydämen ja tutkii sen 25.3.2020 12.00

Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala, joka kärsi, mutta kesti. Hän näin näytti hyvää esimerkkiä, miten ihmisten tulee olla uskollisia Jumalalle viimeiseen asti.

Heb 5:7 Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon.
8 Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus.
9 Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia.

Fil 2:8 hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.
9 Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.

Pietari opettaa, että ihmisen usko mitataan kärsimyksissä. Kun elämään tulee vastoinkäymisiä, niin luovutko Jumalan käskyjen noudattamisesta päästäksesi eroon kärsimyksistäsi vai pysytkö uskollisena Jumalalle, vaikka joudut kärsimään? Jeesus kehotti ostamaan häneltä tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Kysymys on ihmisen uskon koettelemisesta tulessa, kuten puhdistetaan kultaa sisältävä maa-aines sulattimen läpi. Elämän vaivoissa usko havaitaan joko todelliseksi ja kestäväksi tai kelvottomaksi katinkullaksi.

1 Piet 1:6 Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa.
7 Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Ilm 3:17 "Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet: surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston.
18 Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet.
19 Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!

Messiaaniset juutalaiset ovat kirjoittaneet mielenkiintoisen artikkelin, miten Jumala koettelee jokaisen sydämen. Erään helluntailaisen pastorin usko myös koeteltiin ja sydän tutkittiin:

Jumala näkee ihmisen sydämen ja tutkii sen

https://johannesleijona.blogspot.com/2019/03/jumala-nakee-ihmisen-sydamen-ja-tutkii.html

marja kejonen 25.3.2020 18.38

Halusin vain kysyä tämmöistä juttua, jonkin verran yksin Raamattua lukeneenani ja tutkineeni ja "viisaampiani" kuunnelleeniani tuli mieleen tuosta koronasta, kun mulla on joku muistiinpano tv7 Mark Blizin luennosta merkeistä, niin olen sen kirjannut (tietysti epäselvästi), hän kun puhuu Av-kuukaudesta ja Israelin huonoista tapahtumista siinä kuussa (ns. kirottu kuukausi Israelille) kun av-kuussa Nebukadnessar (Persia, nyk. Iran) tuhosi temppelin, roomalaiset (Italia) samoin, Espanja karkoitti kaikki juutalaiset, Englannista 1 maailmansota, Hitler julisti tuhoavansa sodan ja ilmeisesti jotain muutakin,, nyt korona "riehuu" näissä maissa - ehkä jokin yhteys. En pyydä tyhjentävää vastausta koska sitä ei kukaan tiedä, tuumailen vain. Odotan että Patmos kuuluu taas Helsingissä. Kaikea hyvää ja jos voin sano Jumalan siunausta teille kaikille. kiitos

ujohko 27.3.2020 21.55

Oliko hyväksi luodussa maailmassa alkuksi kuolemaa? Entä lisääntyivätkö bakteerit?


Sikäli kuin tuokin on bannaamiskriteeriesi mukainen tiedustelu, hyödynnä edes tämä:

"Koronauutisten meillä ja maailmalla käydessä päivä päivältä vakavemmiksi"


"Vakavampi ja ”vakavempi”

Sanojen matala ja vakava kaltaisten kolmitavuisten a- ja ä-loppuisten adjektiivien komparatiivimuodossa on käytännössä a–e-muotovaihtelua (matalampi ja matalempi), mutta vain a:llinen matalampi on yleiskielinen. Matalempi-muotoa esiintyy laajasti murteissa, erityisesti läntisissä murteissa (murrelevikkiä ei liene tarkemmin tutkittu)"

https://www.kielikello.fi/-/tarkempi-juttu-vai-tarkampi-vertailun-valintoja

Saara 27.3.2020 21.55

En ole teologi enkä viisas, mutta "marja kejonen 25.3.2020 18.38"-kommentista/kysymyksestä itselleni tulee väistämättä mieleen Raamatussa Jumalan lupaama totuus siunata heitä, jotka Israelia ja juutalaisia siunaavat sekä vuorostaan kirota heitä, jotka Israelia ja juutalaisia, Jumalan valittua kansaa, kiroavat. Pasi Turunen varmaan tästä aiheesta voisi sanoa paljonkin, kun hän on kirjoittanut kirjan Jumalan silmäterästä, Israelista. Itselläni se on tilattuna odottamassa hyllyssä lukuvuoroaan.

Itse ainakin uskon vahvasti tuohon Jumalan siunaus- ja kirouslupaukseen hyvin konkreettisella tavalla. Sehän ilmoitettiin jo kohdassa 1. Moos. 12:1-3, mutta mielestäni vahvistetaan pitkin matkaa Raamatussa: israelilaisille luvataan tottelemattomuudesta kovat rangaistukset, mutta myös kerrotaan rangaistavan erityisen kovasti sitten myöhemmin heitä, keiden kautta Jumala sallii Israelia rangaistavan.

Raamatussa aina Jumala antaa pitkiä aikoja parannuksentekoon ja katumukseen. Kansojen synnin mitan täytyttyä rangaistus tulee. Se on selvää, että Iranissa, Saksassa ja monin paikoin Euroopassa on jo vuosia lisääntynyt antisemitismi, juutalaisviha ja Israel-vastaisuus. Iranin hallitsijat ovat vuosikymmeniä julistaneet Israelille täydellistä tuhoa (ja maalla on nuo vanhat synnit). Saksan vanhat synnit ovat ilmeiset, mutta nykyään siellä on todella rajuja antisemitistisiä tapahtumia (niitä on kyllä Ranskassakin).

Englannilla oli valta Israelin perustamisvaiheissa huolehtia Israelille Jumalan mukainen maa-alue mutta Britti-imperiumi mokasi tilaisuutensa osittain, ja imperiumi luhistui - lisäksi maa on ajautumassa aina vain kauemmaksi kristillisyydestä: kirkkojen tilalle tulee moskeijoita kovaa kyytiä.

Jos mennään katsomaan YK:ssa tehtyjä häpeällisiä Israelin vastaisia äänestyksiä, esimerkiksi Israelin pääkaupunkia Jerusalemia koskien, niin Suomi ja muut Pohjoismaat ovat äänestäneet väärin. Suomella on sen verran syntilistaa muutenkin, että sen puoleen koronavirusriehunta täälläkin olisi ihan ansaittua. Maatamme taitaa nyt johtaa varsin Israel-vastainen hallitus.

Tautiaalto onkin vasta alkamassa meillä. Eskaloituminen on parhaimpien asiantuntijoiden mukaan erittäin todennäköistä meilläkin. Mielestäni voimme vain rukoilla ja kääntyä parannuksentielle. Kyösti Kallion rukous kiertää yhä adressina netissä. Ehkä vähän tarvittaisiin aitoa Jumalaan turvautumista nytkin, kuten silloin tehtiin.

Tehohoitaja 27.3.2020 21.55

Herää kysymys, että olisiko kristitylle helpompi kuolla Koronaan, kuin olla siitä johtuvan talousromahduksen vuoksi valintatilanteessa: pedon merkki vai kuolemantuomio. Siinä tilanteessa moni valitsee väärin.

Kaija 30.3.2020 15.04

>>ujohko 27.3.2020 21.55

Oliko hyväksi luodussa maailmassa alkuksi kuolemaa? Entä lisääntyivätkö bakteerit?<<<

Hyvä kysymys. Se on myös minun kysymykseni. Ja sille ei ole uskonnossa mitään kunnon vastausta. Biologinen maailma ei yksinkertaisesti mahdu Raamatun kansien sisään.

Itse aiemmin uskovana olin epätietoinen ja ajattelematon monista näistä asioista. Ja yritin ESTÄÄ itseäni kyseenalaistamasta. Mutta kun oma luontoni on ajatella ja kyseenalaistaa, eikä se ole mikään "saatanallinen luonto", vaan se olen minä itse. Kyseenalaistaminen on älykkyyttä.

Kaija 30.3.2020 15.04

"Koronauutisten meillä ja maailmalla käydessä päivä päivältä vakavemmiksi, herää kysymys: Missä hyvä Jumala on kaiken tämän keskellä? Eikö hän välitä? Onko häntä edes olemassa? Kysymys on kärsimyksen ongelmasta. Sitä ovat pohtineet niin kristityt kuin ateistit, koska kärsimys koskettaa kaikkia ihmisiä yhteisesti jollakin tasolla. Kuka tahansa saattaa huomata selittämättömältä tuntuvien uhkien ja kärsimyksen keskellä pysähtyvänsä miettimään Jumalan hyvyyttä ja olemassaoloa."

Ja minun pohdintani päättyi siihen, ettei Jumalaa/jumalia ole olemassa. Olen tyytyväinen tähän vastaukseen, koska se on totta. Ja totuus on ainoa millä on väliä.

Tiede janoaa totuutta paljon enemmän kuin jokin uskonto. Ajatteluni on enemmän tieteeseen perustuvaa ja kyseenalaistavaa. Se on sisin olemukseni. Jos alkaisin taas uskoa Jumalaan, niin minun pitäisi kuvitella, että omat kyseenalaistavat ajatukseni ovat vääriä, ja alkaa luottaa sokeasti auktoriteetteihin. Se taas tekisi minusta tahdottoman lampaan, ja masennuttaisi erittäin perusteellisesti. Usko on masentavaa.

Ajanmerkeistä 30.3.2020 15.04

Minusta tuntuu, että elämme Ilmestyskirjan hallavan hevosen aikaa ja että se on pitkä ajanjakso.

Joku joskus väitti Raamatun profetioiden toteutuvan ainakin kolmeen kertaan ennen Jeesuksen tuloa. Jokainen omille aikalaisilleen ”maailmanlopulta” näyttävä ajankohta olisi muistutus Jeesuksen sanoista - herätys, jotta mahdollisimman moni parantuisi. Mutta jokainen kierros on edellistä tehokkaampi kuten synnytyksessä supistukset ("synnytyspolttojen" kuvaus on kyllä tuttua Jeesuksen opetuksesta).

Joka tapauksessa Raamatussa on sanottu myös mm. sairauksien lisäksi maanjäristysten lisääntyvän loppua kohti, ja seismologiset tilastot ovat sille näyttäneet ilmeisesti jo 1990-luvun puolivälissä raamatunopettaja Derek Princen mukaan. Pitäisipä huvikseen hakea hakukoneella vaikkapa Helsingin yliopiston seismologinen laitos (luotettava lähde) ja etsiä, onko heillä suoraan, linkkinä tai lähteenä julkaisuissaan pääsy maailmanlaajuiseen maanjäristystilastoon.

Mielenkiintoista on sekin, ettei Suomen TV juurikaan ole viitsinyt näyttää valtavia heinäsirkkaparvia, jotka laajoja alueita nyt kiusaavat. Netistä löytyy videoita eläinten joukkokuolemista, taivaalta tippuvista linnuista, kalojen joukkokuolemista jne. Luulenpa, ettei niistä viitsitä kertoa, ettei vaan kenellekään tule Ilmestyskirja mieleen.

Joa näistä eläinkuolemista vähän uutisoidaankin, niitä väitetään ihmisen hallinnassa olevan ilmastonmuutoksen syyksi, vaikka todellisuudessa ihmisen osuus säihin ja ilmastoon on Raamatussa ilmoitettu olevan kytketty vain synti-rangaistusakselille (syy- ja seuraussuhteessa) - toki luonnon turmelu on kuitenkin myös synniksi ilmoitettu.

Kun koronaepidemia alkoi Kiinassa, sieltäkin kuului myös sen suuntaisia uutisia, että korkea-arvoisat johtajat olivat halunneet salata epidemian. Koronasta varoittanut lääkäri kuoli. Kiinassa alkoi hyvin pian tehokas epidemiaa taltuttava viranomaistoiminta ja avoimempi tiedotus. Muutkin Aasian maat näyttivät hyvää esimerkkiä, kuten Rainikainen Vieraskynässä kirjoittaa.

On merkillistä, että lähes jokaisessa länsimaassa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa maanjohto (ja kenties kunkin maan terveysviranomaiset) tuntuivat ensin vastoin WHO:n neuvoja vähättelevän uutta koronavirusta. Haluttiinko sekin yrittää kätkeä Ilmestyskirjan mieleen tuomisen takia? Tuliko se maalliseen mediaan vain siksi, että kun jäähalleja on jouduttu muuttamaan milloin kenttäsairaaloiksi milloin ruumishuoneiksi, niin ihmiset väkisinkin huomaavat, ettei olekaan kyse tavallisesta flunssasta, kuten ensin väitettiin. Media näyttäisi pöntölle, jos se ei raportoisi netin kautta leviävistä kuvista.

Ajanmerkeistä 30.3.2020 15.04

Tehohoitajan kommentti on aiheellinen pohdittavaksi. Jotkut tosiaan luopuvat uskosta jopa vähäisissä koetuksissa. Pedon merkin ottamisen tullessa, vaiva on suuri, ja vain vähemmistö valitsee oikein. Toivotaan kuitenkin pitkää ikää kaikille ja, että elämänhalu ja toivo säilyvät tässäkin synkältä näyttävässä ajassa. Vaikka moni lopun ajan asetelma on valmis, ihmisjärjellä katsottuna ihan viimeiseen vuosiviikkoon luulisi menevän aikaa jopa jokunen vuosikymmen. Pedonmerkin ottaminen ei pitäisi siis olla vielä ovella.

Toisaalta itse itseäni aikamerkeistä lukiessa muistutan, että Jeesuksen takaisintulo tulee kuitenkin olemaan hätkähdyttävä äkillinen yllätys, vaikka Hän on ilmoittanut tulonsa viipyvän niin kauan, että osa senkin takia uskosta luopuu ja elää Hänen saapuessaan ”kuin kelvoton palvelija”. Vielä sekin seikka on omana muistutuksenani, että Raamatussa usein pelkkää iloa ja huolettomuutta ennustaneet olivat vääriä profeettoja. Lähes aina synnistä varoittavat ja siitä rangaistusta ennakoineet olivat niitä oikeita profeettoja. Nyt näyttää, että elämme ravistelun/rangaistuksen ajan alkusoitossa. Sitä on vuosia meille varoitettu tulevan (kristillisten kanavien kautta). Tämä on mahdollisuus tehdä täyskäännös ja parannus elämässä.

Voi olla, että vaikeuksien jälkeen piankin koittaisi hetkeksi taas hyvä ja seesteinen aika. Toivottavasti Suomessa olisi sitten entistä enemmän uskovia. Toivottavasti jaksamme, vaikkei heti olisikaan näkyvissä vaivan aika / suuri ahdistus. Jos kuitenkin ajat jo pahenevat, niin rukoilkaamme kestävyyttä itsellemme ja kaikille toisillekin.

Surusta rauhaan ja iloon 30.3.2020 15.04

Me uskovaiset tietysti suremme jokaista kuollutta läheistämme, heitäkin, joiden tiedämme pääsemään tätä elämää parempaan paikkaan kuolemansa jälkeen.

Kun isäni kuoli, pohdin pitkään, miksi hänen täytyi kuolla ennenaikojaan ja vielä pitkään ensin sairastaen ja suuria kipuja tuntien. Isä oli uskova, me muut elimme enemmän luopioina. Isämme usko säilyi loppuun asti, samoin kaunis puhe vaimolleen (äidilleni) ja meille muille, vaikka tuskin sitä ansaitsimme.

Jälkeenpäin ajateltuna isäni tapa elää, kärsiä ja kuolla on herättänyt muuta perhettä - ehkä muitakin. Isän kunnioitus kasvoi väistämättä. Isäni hölmöiksi leimaamamme puheet ovat lisäksi kasvaneet jonkinlaista korkoa meissä jopa hänen kuolemansa jälkeen. Jo pari viimeistä vuotta osasimme arvostaa häntä enemmän isänä, vaikka kaikkia puheita emme halunneet kuulla.

Mutta nyt asioita voi osittain muutenkin katsoa eri kulmasta: aikanaan "täydeksi höperehtimiseksi" leimattu puhe vaikuttaa nyt jopa profetialta. Muistan kuin eilisen päivän, kun isäni sanoi minun kuulumisten kerrontaan: "Mutta ei, tehän olette olleet naimisissa jo vuosia ja teillä on se pikkuinen poikakin." Ajattelin isäni olevan pahasti sekaisin, takana oli susiparina eloa ilman yhteisiä lapsia ja katkera ero tuosta miehestä, lisäksi molemmilla oli jo uusi suhde. Kaksi viikkoa ennen isän kuolemaa kuitenkin ihmeellisesti palasimme entisen avomieheni kanssa (sivusuhteista oli tullut ero lähes yhtä aikaa), pian menimme naimisiin ja yli kolmen vuoden päästä häistämme, saimme pojan.

Ateistiksi kasvanut mieheni uskoo, ja itse olen tullut piilouskovaisesta näkyväksi uskovaiseksi. Olin aikuisena elänyt niin, että tiesin Jumalan olevan olemassa, mutta kyseenalaistin Raamatun totuuksia, mutta erokriisin aikana tapahtuneet asiat saivat minut arvostamaan Raamattua.

Jumala ikään kuin otti minut puhutteluun, kerran autossa en saanut radiosta kuulumaan mitään muuta kuin Radio Dein, josta tullut laulu sai minut hysteerisesti itkemään, kerran ajauduin katsomaan TV7:aa, kun jokaiselta muulta kanavalta tuli joko jo nähtyä tai täyttä hömppää. Ensimmäinen ohjelma oli heti kuin minun tilanteesta tehty. Laput lähti silmiltä. Näin ja käsitin syntini ja sen, että minun pitää antaa anteeksi myös entisen avopuolisoni synnit ja päästä kaikesta katkeruudesta irti. Näin Jumalan sääntöjen hyvyyden vihdoinkin kirkkaasti.

Yhtäkkiä myös osasin katua sitä, etten ollut kunnioittanut vanhempiani enkä isovanhempiani. Näin oman osuuteni "pieleen menneessä elämässäni", omat väärät valinnat ja synnin seuraukset. Vihdoin näin, kuinka jästipää olin ollut ja kuinka mieletöntä oli kyseenalaistaa Raamatussa Jumalan antamiksi ilmoitettuja ohjeita. Totuus alkoi loistaa kirkkaana

Ujohkolle mikrobien välttämättömyydestä 30.3.2020 15.04

Bakteereja ja viruksia on ollut alusta asti, koska niitä tarvitaan välttämättä esimerkiksi ihmisen suolistossa ylläpitämään tarpeellista suolen toimintaa, tasapainoa ja vastustuskykyä.

Virukset pitävät bakteerit kurissa, siihen niitä tarvitaan - tämän opin ihan äskettäin kuuntelemalla ja katsomalla viruksiinkin perehtyneen lääkäri Pekka Reinikaisen esitelmän. Jos viruksia ei olisi ihmiskehossamme, kuolisimme äkkiä bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin.

Pitempään jo on valistettu kansaa bakteerien välttämättömyydestä. Tiedämmehän esim. asidofilus- ja bifidobakteerien hyödyn, joita lisätään vaikkapa piimään. Antibioottikuuri nitistää kovasti elimistömme hyviä ja hyödyllisiä bakteereita, mistä voi seurata vaikkapa sieni-infektioita jne. Siksi usein lääkäri suosittelee antibioottikuurin ohella myös maitohappobakteerien nauttimista.

Tämä on vähän sama asia, kun moni ihminen ihmettelee, mihin jotain meille vastenmielistä tai harmia aiheuttavaa hyönteistä tai eläintä tarvitaan. Luonnon tasapainoon ja kiertokulkuun niitä kaikkia tarvitaan.

Luodussa maailmassa ei ollut aluksi kuolemaa. Kaikki olivat aluksi kasvissyöjiä. Aluksi juuri luodussa hyvässä maailmassa vallitsi myös mikrobiston ja muun luomakunnan kesken valtavan hyvä harmonia ja tasapaino.

Vasta syntiinlankeamisen seurauksena Jumala muutti olosuhteita ja antoi meille ja koko luomakunnalle tässä ajassa sairauksien, rappeutumisen ja kuolemisen kiroukset seuraksemme. Ihmiset eivät halunneet totella Jumalaa, nyt ihmiskunta ja koko muu luomakunta saa kokeilla ihan omillaan pärjäämistä, siis ilman Jumalaa, jos niin haluamme. Jumalaa ei näy eikä kuulu, ellemme erikseen painokkaasti etsi tietä Hänen luokseen. Tästä mielestäni Turunen kirjoittaa ja hyvin kirjoittaakin.

Kaikki alkuperäiset luomisen tuloksena aluksi nautitut täydellisen tasapainon ihanuudet palautetaan vielä kerran: koko luomakunta ennallistetaan, kun Jeesus Kristus saapuu Kuninkaana takaisin.

Hallavan hevosen aika ei ole vielä, mutta pian on 30.3.2020 20.40

Ajanmerkeistä kirjoitti: -Minusta tuntuu, että elämme Ilmestyskirjan hallavan hevosen aikaa ja että se on pitkä ajanjakso.

Emme elä vielä hallavan hevosen aikaa. Jos koronavirus on pelästyttänyt, niin ennen sitä on maailmassa ollut paljon pahempia kulkutauteja kuten esim. musta surma -rutto ja espanjantauti.

Ilmestyskirjan luku 6 kertoo neljästä hevosesta. Viimeiseksi lähtee liikkeelle hallava hevonen, joka profetian mukaan levittää kuolemaa neljäsosaan maailmasta. Koronavirus ei täytä kirjaimellisesti tätä ehtoa. Ennen hallavaa hevosta pitää lähtee liikkeelle valkoinen hevonen, jonka selässä on jousiampuja, millä tarkoitetaan Antikristusta. Tätä ei ole vielä tapahtunut.

Ennen hallavaa hevosta lähtee liikkeelle myös musta hevonen, joka tuo maailmaan nälänhädän, jolloin ruuan hinta nousee pilviin: "mitta vehnää denaarilla, ohraa kolme mittaa". Koronavirus on pysäyttänyt maailman talouden, mutta varsinaista nälänhätää ei ole vielä tullut. Siihen tarvitaan lisäksi sotia ja suurempia luonnonkatastrofeja.

Tukholman profetian mukaan hallavan hevosen aika tulee Suomeen, kun itänaapuri tulee panssareilla rajan yli. Profetia siteeraa myös Ilmestyskirjan sanoja "mitta vehnää denaarilla, ohraa kolme mittaa". Silloin toteutuu se, että ihmiset kärsivät yhtä aikaa kulkutaudeista, nälänhädästä ja sodasta. Ei olisi mikään ihme, että tämä toteutuisi heti koronaviruksen pahimman aallon perään joku kesä.

Messiaaniset juutalaiset näyttävät osaavan olla askeleen edellä maailman tapahtumia. Ovat juuri julkaisseet mielenkiintoisen artikkelin, joka perustelee Suomen kärsimyksiä Tukholman profetiassa eriteltyjen moitesanojen kautta. Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että he ovat liittäneet nykyajan merkit aiemmin esitettyihin profetioihin käsittelemällä mm. valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen käsittämätöntä toimintaa Raamatun siteeraamisen kieltämiseksi ja Päivi Räsästä vastaan, mikä haiskahtaa vahvasti poliittiselta ajojahdilta.

Abdirahim "Husu" Hussein Mohamed sanoi kaikkien perussuomalaisten olevan rasisteja, mutta poliisi lopetti tutkinnan, koska heidän mielestä puolue tai puolueen äänestäjät eivät muodosta ryhmää, joka nauttisi kiihottamisrikossäännöksen tarjoamaa suojaa. Kun kyse on Räsäsestä, niin tutkinta jatkuu valtakunnansyyttäjän määräyksestä ja vihreän puolueen kunnallisvaaliehdokkaana olleen rikoskomisario Pekka Hätösen toimesta. Jos tämä ei ole poliittista peliä ja puolueellisuutta, niin mikä sitten on?

Ei ihme, että Suomi joutuu mukaan kaikkiin onnettomuuksiin, kun viranomaiset suhtautuvat kielteisesti Raamatun siteeraamiseen.

"Suomen tuomion perusteet"

https://johannesleijona.blogspot.com/2020/03/suomen-tuomion-perusteet.html

Jukka mikkola 30.3.2020 20.40

Kaija, hyvä,

Minusta sinun ajatuksesi kristinuskosta ovat perin outoja, joskin kaltaisiasi on toki monia muitakin. Totta on kristinuskonkin mukaan, että ihminen on kyseenalaistava, ja saa olla - ja kohtuuden rajoussa tuleekin olla valmis kyseenalaistamaan. Mistä lienee käsityksesi kristinuskosta peräisin, niin vieraalta esittämäsi " uskonnollisuus" tuntuu. Osin varmaan kristittyjenkin omaa syytä, aika "suoraviivaisia" ja pinnallisia ajatuksia kieltämättä näkee. Nämä kommentointipalstat eivät liene paras paikka perehtyä kristinuskon syvällisempään olemukseen. Blogitekstit kyllä voivat olla selventäviäkin.

Kaikii me KAIKKI pohjimmiltaan johonkin todistamattomiin oskomuksiin perustamme maailmankuvamme,; tiede ja kristinusko eivät ole vastakkaisia. Usko Tieteeseenkin voi olla uskonnollista uskoa. Sen ovat monet oppineet "kantapään" kautta. Monestihan ihminen "etsii, etsii vaan ei soisi löytävänsä" - syystä tai toisesta. Kyseenalaistamallakin voi Totuutta paeta. Tarvitaan myös oikeanlaista avoimuutta.

Kaija 30.3.2020 23.31

Jukka Mikkola kirjoitti:

<<<Kaija, hyvä,

Minusta sinun ajatuksesi kristinuskosta ovat perin outoja, joskin kaltaisiasi on toki monia muitakin. Totta on kristinuskonkin mukaan, että ihminen on kyseenalaistava, ja saa olla - ja kohtuuden rajoussa tuleekin olla valmis kyseenalaistamaan. Mistä lienee käsityksesi kristinuskosta peräisin, niin vieraalta esittämäsi " uskonnollisuus" tuntuu. Osin varmaan kristittyjenkin omaa syytä, aika "suoraviivaisia" ja pinnallisia ajatuksia kieltämättä näkee. Nämä kommentointipalstat eivät liene paras paikka perehtyä kristinuskon syvällisempään olemukseen. Blogitekstit kyllä voivat olla selventäviäkin. <<<

Kaija kirjoittaa:
Olen pahoillani, mutta en ole mikään täysin uskosta osaton ihminen, tai uskomaton, niin kuin moni uskovainen sanoo. Olen aiemmin ollut uskossa, aika kauankin. Jotenkin outoa, että minut on nyt vierautettu joksikin muuksi, kuin mitä olen. Siis olen ateisti nykyään, tai en usko. Ei tarvitse käyttää edes ateisti -sanaa. Mutta aiemmin olin uskovainen. Tietenkin aina ihmisestä voi jotain vikaa etsiä, että ei ollut oikeanlaisessa uskossa, mitä se tarkoittaakaan. MInua kiinnostaa erittäin paljon oikeastaan tällaiset katkokset viestinnässä, että miksi ihmiset eivät kykene kommunikoimaan asiaansa paremmin. Sanat eivät välitä tarpeeksi merkityksiä, eikä koko elämänhistoriaansa voi kertoa yhdellä lauseella. Olin aiemmin niin naiivi, että oletin monenkin ihmisen ymmärtävän minua paljon paremmin kuin he lopulta ymmärsivät.

Muistan, kun olin ajat sitten muuten Rodney Howard-Brownen kokouksessa. Satun tietämään, että Patmos taitaa olla aika epäileväinen ainakin nykyään tietyistä uskonsuunnista, esim. ns. menestysteologiasta. Käsittääkseni Howard-Browne edustaa tätä suuntaa, koska muistan hänen kerran sanoneen, että hän yrittää haalia niin paljon rahaa kuin mahdollista (Herran työhön).
Mutta nyt muistui mieleen saarna, jossa hän kertoi hengityssairauteen kuolleesta tyttärestään. Ei parantunut, vaan tukehtui. En tiedä ..muista, enää oliko sairaus ahtaumatauti, vai mikä. Mutta Browne puhui, että hänen oli pakko hyväksyä se osana elämää. Mutta muistan itse ajatelleeni, etten hyväksyisi tuollaista. Niin kuin en hyväksy.
Vähän aikaa sitten näin artikkelin, jossa Browne halusi seurakunnan kokoontuvan tästä SARS-Cov2 -viruksesta huolimatta. Aika vastuutonta.. Ihmisiä tarkkailemalla oppii paljon.

Rodney Howard-Browne on pidätetty 31.3.2020 12.20

Kaija mainitsi pastori Rodney Howard-Brownen. Hänet pidätettiin Floridassa maanantaina sen jälkeen, kun hän oli uhmannut koronaviruksen vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia jumalanpalveluksissaan. Asiasta uutisoi iltalehti 31.03.2020:

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/47159431-73ec-4805-9f4a-c51af93db9bc

Pastori Rodney Howard-Browne uhmasi viranomaisten koronaviruksen vuoksi määräämää kokoontumisrajoitusta ja piti sunnuntaina kaksi jumalanpalvelusta megakirkossaan Floridan Tampassa.

Kumpaankin jumalanpalvelukseen osallistui tuvan täydeltä ihmisiä. Aiemmin Howard-Browne oli ilmoittanut, ettei sulkisi megakirkkoaan ennen lopunaikojen alkamista.

Viranomaiset eivät jääneet odottelemaan, vaan pidättivät Howard-Brownen maanantaina. Hänet pidätettiin laittomasta kokoontumisesta ja hätätilan vuoksi asetettujen terveyssäännösten rikkomisesta.

Hillborough’n piirikunnan sheriffin Chad Chronisterin mukaan Howard-Browne oli jättänyt useat viranomaisten vaatimukset huomioimatta.

– Hänen holtiton piittaamattomuutensa ihmiselämää kohtaan on altistanut satoja hänen seurakuntansa ihmisiä ja tuhansia heidän kanssaan mahdollisesti tekemisissä olevia asukkaita vaaralle, Chronister totesi.

Floridassa on todettu yli 5 200 koronavirustartuntaa. Osavaltiossa on kuollut viruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin ainakin 63 ihmistä.