2010-01-12 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Professori Miikka Ruokasen kriittinen kirjoitus Kotimaa –lehdessä piispa Mikko Heikan esittämiin ajatuksiin samaa sukupuolta olevien parisuhteista on herättänyt keskustelua. Viime viikon Kotimaa –lehdessä (7.11.2009) vuoronsa saaneet dosentti Kari Latvus ja professori Martti Nissinen antavat kyytiä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/158/ovatko_ruokasen_vaitteet_homoseksuaalisuudesta_tosiasioiden_vastaisia Patmos article
Pasi Turunen
12.1.2010
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Ovatko Ruokasen väitteet homoseksuaalisuudesta tosiasioiden vastaisia?

Kuva: iStockphoto.com

Kuva: iStockphoto.com

Professori Miikka Ruokasen kriittinen kirjoitus Kotimaa –lehdessä piispa Mikko Heikan esittämiin ajatuksiin samaa sukupuolta olevien parisuhteista on herättänyt keskustelua. Viime viikon Kotimaa –lehdessä (7.11.2009) vuoronsa saaneet dosentti Kari Latvus ja professori Martti Nissinen antavat kyytiä mm. Ruokasen väitteelle siitä, että ”antiikin ja nykyisyyden käsitysten välillä [homoseksuaalisuudesta] on merkittävä yhdenmukaisuus, johon kuuluu tasa-arvoiset homosuhteet”.

Latvus ja Nissinen kiistävät Ruokasen esittämän väitteen peräti ”absurdina ja historiaa vääristelevänä”. On kuulemma ”tosiasioiden vastaista rinnastaa nykyajan samaa sukupuolta olevien laillistettu parisuhde ja Paavalin kuvaus seksuaalisesta holtittomuudesta ja himosta antiikissa.” Paavalilla ei väitetysti ollut ”nykyistä käsitystä seksuaalisen identiteetin koko persoonaa luotaavasta olemuksesta”. Paavalin teksti (Room. 1) voidaan näin ollen sivuuttaa nykykeskustelussa, Latvus ja Nissinen esittävät. Ruokasen kritiikki on heidän mukaansa vailla perusteita.

Ruokasen vastausta mielenkiinnolla odotellessa voi tässä yhteydessä kuitenkin todeta, että Latvuksen ja Nissisen kategorinen väite antiikin käsitysten vääristelystä ei pidä paikkaansa. Lainaan katkelman toisaalla kirjoittamastani blogitekstistä:

----------------

Robert Gagnon on osoittanut perusteellisessa tutkimuksessaan ja lukuisissa aihetta käsittelevissä artikkeleissaan muun muassa sen, että niin orientaatio- kuin rakkausargumenttikin tunnettiin antiikin maailmassa. Kreikkalais-roomalaisissa teksteissä voidaan löytää teorioita (platoninen, aristotelinen, hippokratinen ja jopa astrologinen), joilla pyrittiin selittämään ainakin joitakin homoeroottisen kiintymyksen muotoja yhteyksillä ihmisen biologiaan. Osa näistä teorioista tulee varsin lähelle moderneja biologisia teorioita.

Gagnon viittaa tuotannossaan myös lukuisten muiden nykytutkijoiden tuloksiin. Yksi näistä on Teksasin yliopiston klassisisti Thomas K. Hubbard, joka on kirjoittanut merkkiteoksen kreikkalais-roomalaisista homoseksuaalisuutta käsittelevistä teksteistä. Hubbardin mukaan sekä Rooman valtakauden aikaisissa että myöhemmissä, toisen ja kolmannen vuosisadan teksteissä, on nähtävissä kuinka homoseksuaalisuutta oli alettu tarkastella jossain määrin kiinteänä ja muuttumattomana sukupuolisena suuntautuneisuutena.Gagnon alleviivaa näiden tutkimustulosten merkitystä sanomalla, että “useat tällaisia näkemyksiä esittäneet kreikkalais-roomalaiset moralistit ja lääkärit kaikesta huolimatta vastustivat sellaistakin homoseksuaalista käyttäytymistä, joka perustui orientaatioon. Filon alexandrialaisen tavoin Paavali on todennäköisesti ollut tietoinen elinikäisestä homoeroottisesta suuntautuneisuudesta ainakin ’pehmeiden miesten’ (malakoi) parissa, jotka vielä aikuisiällään feminoivat ulkoisen olemuksensa herättääkseen kiinnostusta miespuolisissa seksikumppaneissa (1 Kor. 6:9). Lisäksi Paavali käsitti synnin sisäsyntyisenä ilmiönä, joka synnyttää ihmisen toiveista riippumattomia impulsseja, joista he usein toivovat pääsevänsä eroon (Room. 7:7–25).”Louis Crompton, 500-sivuisen Homosexuality and Civilization tutkimuksen kirjoittaja (joka itse on homoseksuaali) toteaa Paavalista puhuttaessa: ”Erään tulkinnan mukaan, Paavalin sanoja ei ole suunnattu sitoutuneessa suhteessa eläville ’bona fide’ homoseksuaaleille. Mutta tällainen hyvää tarkoittava lukutapa vaikuttaa väkinäiseltä ja epähistorialliselta. Paavali, kuten kukaan muukaan tuon ajan juutalainen kirjoittaja, ei missään viittaa vähäisessäkään määrin hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien suhteita missään olosuhteissa. Ajatus, että homoseksuaalien keskinäinen kiintymys tekisi suhteesta hyväksyttävän, olisi ollut täysin vieras Paavalille ja kenelle tahansa juutalaiselle tai varhaiselle kristilliselle kirjoittajalle.
--------

Paavalin teksti (Room 1.) on siis nykykeskustelussa mitä ajankohtaisin. Toisin kuin Latvus ja Nissinen väittävät Paavali ei puhu vain seksuaalisesta himosta ja holtittomuudesta. Paavali torjuu kategorisesti kaikenlaiset samaa sukupuolta olevien suhteet luomisjärjestyksen vastaisina, mikä näkyy Room 1 tekstin useista yhtymäkohdista 1. Mooseksen kirjan luomiskertomukseen (LXX).

Niinpä Latvuksen ja Nissisen kategoriset väitteet ihmetyttävät suuresti. Etenkin Nissisen osalta, jonka lyhyt arvio Robert Gagnonin teoksesta (The Bible And Homosexual Practice) löytyy Gagnonin kirjan ensimmäiseltä sivulta (myös netistä). Nissisen luulisi siksi olevan vähintäänkin tietoinen joistakin tutkimuksista, jotka antavat vahvoja viitteitä siitä, etteivät tasavertaiseen kiintymykseen ja homoseksuaaliseen ”identiteettiin” perustuvat homosuhteet suinkaan olleet mikään tuntematon asia antiikin maailmassa.

Nissinen sanoo Cagnonin kirjan alkulehdellä muun muassa, että Gagnonin tutkimus tulee epäilemättä olemaan homouden ja Raamatun suhteesta käytävän keskustelun eturintamassa ”eivätkä edes vastakkaisen näkemyksen edustajat voi sitä sivuuttaa tulevissa keskusteluissa.”  Miksi siis Nissinen ja Latvus Kotimaa –lehdessä heittäytyvät nyt täysin tietämättömiksi ja sivuuttavat Gagnonin väittämällä tosiasioiden vääristelyksi näkemystä, jonka mukaan meillä on näyttöä juuri siitä mistä he väittävät ettei meillä ole näyttöä?

Kärkevistä sanoistaan huolimatta Latvus ja Nissinen eivät ole osoittaneet Ruokasen kritiikkiä perusteettomaksi.

Johtava saksalainen luterilainen teologi Wolfhart Pannenberg on varoittanut homoseksuaalisten parisuhteiden hyväksymisen kirkossa merkitsevän uskonpuhdistusta seuraavan kirkon loppua. Kysymys ei hänen mukaansa ole mistään marginaalisesta asiasta, vaan sellaisesta, joka ”välittömästi koskettaa kristillisen ihmiskäsityksen perustaa ja Raamatun auktoriteettia kirkossa”.

Kenties Yhdysvaltojen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ylitse pyyhkäissyt tornado sittenkin oli jonkinlainen merkki Jumalalta.

Kommentoi "Ovatko Ruokasen väitteet homoseksuaalisuudesta tosiasioiden vastaisia?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   ___   __  __  __  __  __  _  
 |__ //  / _ \\  \ \\/ // \ \\/ // | || | || 
  / //  | / \ ||  \  //  \ ` // | '--' || 
 / //__  | \_/ ||  / . \\   | ||  | .--. || 
 /_____||  \___//  /_//\_\\  |_||  |_|| |_|| 
 `-----`  `---`  `-` --`  `-`'  `-` `-` 
                         
 
 

14 kommenttia "Ovatko Ruokasen väitteet homoseksuaalisuudesta tosiasioiden vastaisia?"

raili 12.1.2010 20.41

se on pedon henkivalta joka tahtoo murentaa raamatun ja Jumalan sanan arvovallan ja valtio muuttuu petovallaksi

JiiVee 14.1.2010 13.05

Artikkelia lukiessani tuli mieleen juuri Room.1:22
"Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet"

eevv 14.1.2010 15.06

Eikö Herra ensin tuhonnut Sodoman ja Gomoran kun elivät Jumalattomasti.Sitten Vanha testamentti kieltää homouden ja vielä Uusi testamentti kieltää homouden ja kieltää se suosimista.

Jeesus saapuu pian 15.1.2010 16.03

2Tess.2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
-tarvitseeko enempää sanoa? Minun mielestäni tämä on merkkinä antikristuksen piakkoisesta tulemisesta. Nuo merkit osoittavat ajan lähestyvän. Jeesus tulee pian hakemaan omansa. Myös siitä on tämä merkkinä. Sanoisinko vielä ettei koskaan ole ollut minun elämäni historian aikana tämän laajuista eksytystä tullut. Ja vieläpä lisäksi on käsittämätöntä, että kristityt nielevät tuollaisen valheen karvoineen kaikkineen. Siunausta. T:Päiviö Pennanen.

Anileja 15.1.2010 23.48

Nämä kaikki kolme ovat mun opettajiani. Teologinen tiedkunta on aika juhlava nimi, puhuisin pikemminkin Agnostisesta tiedekunnasta. Ruokasella toivon jaksamista arkkipiispan vaaleissa!

Rainer Kivistö 20.1.2010 11.42

Pultti ei sovi pulttiin eikä mutteri mutteriin, vaikka kuinka yritettäisiin.

ihmettelyä 20.1.2010 14.32

Alatyyliin vihjaavia "pultti-ja mutteri"-kommentteja sekä ilman muuta homokielteisiä mielipiteitä otetaan blogiin. Sen sijaan sinänsä ei-homomyönteisiä, mutta asioita vaikeammiltakin ja vaietuiltakin näkökannoilta pohtimaan pyrkiviä kirjoituksia, jotka eivät ole aivan julkaisijan mieleen ei oteta keskusteluun?
Herää kysymys siss, että onko kyseessä keskustelua vai julkaisijan mukana hymistelyä, samanlaista kuin esim. eräissä uskonnollisissa tai yksipuolue valtioissa?

Anonyymi 21.1.2010 9.09

Minusta keskustelu on väärällä tasolla. Room 1. luku kuvaa hengellisiä ihmisiä, jotka ovat tunteneet Jumalan. Mutta sitten ovat siirtynmeet oman edun tavoittelijoiksi eivätkä ole enää pitäneet kiinni Jumalan tuntemisesta. Siksi Jumala hylkää tällaiset ulkokohtaiset saarnaajat ja evankelistat "homouteen ja lesbouteen". Paavali on tässä hyvin älykäs, sillä hän kuvaa asiat epäsuorasti luonnollisen kautta eli vertauksella. Mitä tarkoittaa hengellinen homous ja lesbous seurakuntaelämässä, jääköön kunkin pohdittavaksi. Tätä Paavali todellisesti tarkoitti. Hengellisessä työssä ei pulttia saada sopimaan pulttiin eikä ruuvia ruuviin, jos toimitaan Kristuksen tahdon mukaisesti.

Rainer Kivistö, Forssa 22.1.2010 12.05

Haluamalla lapsia homot ja lesbot viestittävät, että heillä kuitenkin on heteron tarpeet.

kommentoija 23.1.2010 13.33

olen elävässä uskossa eli pyhällä hengellä täyttynyt uudestisyntynyt, hengellisistä niihin hengellisiin kuuluva,eli armolahjat ovat hengenerottaminen ym.Kyllä en voi muutakuin ihmetellä huvittuneena miten tätä itsestään selvää
homojuttua riittää.kaikenmaailman tutkimusta,tieteellisyyttä,pilvinpimein satelee,
joilla saatana yrittää sekottaa , jopa uskovienkin pään,ja jotkut ikävä kyllä lankeavat tähän tyhjänpäiväiseen keskusteluun
mukaan.voi,voi,kyllähän jo järjen,jos ei omista
siis hengenerotusta,pitäs jokaiselle jumalan lapselle kertoa totuus!!!!!!

Jarppa 26.1.2010 0.03

Jeesus sanoi joka katsoo naista himoiten on tehnyt huorin hänen kanssaa.Synnin tekemistä ei tarvitse harjoitella,sitä osataan tehdä luonnostaan.Jumalan tahdon mukaiseen elämään tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan.Hengellä kuolettakaa lihan teot niin saatte elää.Lihan teot ja vanhan ihmisen taipumukset kapinoivat aina Jumalan tahtoa vastaan.Jeesusta tarvitaan sovittamaan kaikki synnit.Kiitos Jeesus veren voimasta.Homoudesta,pedofiliasta,ahneudesta jne pitää tehdä parannus.

Shalom 26.1.2010 12.40

Raamattu on yhksiselitteisesti homoseksuaalista parisuhdetta vastaan, sanokoon kuka tahansa mitä tahansa. Ja Raamatustahan ei katoa yksikään piirto meidän aikanamme ja maailman pystyssä pysyessä, ei koskaan.

minäkin 27.1.2010 9.24

Seli..seli... sanoo vain ne jotka eivät Jumalan sanaa auktoriteettinaan pidä. Sekä Vanha- että Uusi Testamentti kieltää homoseksuaalisen käyttäytymisen

Jopa "transsut" (,mikä nyt on niin muotia ja median mielestä viihdyttävää) ovat kauhistus Herralle. V Moos.22:5

Inkeri 18.2.2010 16.59

Homous ja lesbous on synti syntien joukossa ja siitä on tehtävä parannus ja luopua synnistä.
Miikka Ruokanen on siinä oikeassa, että ei tällaisessa syntisessä suhteessa elävä voi olla seurakunnan paimenena.