2010-01-27 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg ”Minusta tuntuu syntiseltä nukkua lämpimässä vuoteessa, kun rakkaimmat ystäväni on tapettu tai he ovat kaatuneet väsymyksestä maahan jossakin kaukana kylmässä yössä. Vapisen, kun ajattelen niitä läheisiä ystäviäni, jotka nyt ovat joutuneet julmimpien raakalaisten käsiin, mitä maan päällä on. Ja... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/160/holokausti_-_juutalaisten_joukkotuhon_jaljet_johtavat_saksalaiseen_liberaaliteologiaan Patmos article
Pasi Turunen
27.1.2010
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Holokausti - juutalaisten joukkotuhon jäljet johtavat saksalaiseen liberaaliteologiaan

Anne Frank, jonka päiväkirjat ovat pysähdyttävä kuvaus nuoren tytön elämästä juutalaisvainojen aikana.

Anne Frank, jonka päiväkirjat ovat pysähdyttävä kuvaus nuoren tytön elämästä juutalaisvainojen aikana.

”Minusta tuntuu syntiseltä nukkua lämpimässä vuoteessa, kun rakkaimmat ystäväni on tapettu tai he ovat kaatuneet väsymyksestä maahan jossakin kaukana kylmässä yössä. Vapisen, kun ajattelen niitä läheisiä ystäviäni, jotka nyt ovat joutuneet julmimpien raakalaisten käsiin, mitä maan päällä on. Ja kaikki siksi, että olemme juutalaisia!”
 -- Anne Frank, päiväkirjamerkintä torstai, 19. marraskuuta, 1942
 
Juutalaisuuden ja juutalaisvainojen historiaan tutustuminen tuo vastaan Euroopan lähihistorian yhden kaikkein mielipuolisimmista vaiheista. Saldona oli noin 6 miljoonan juutalaisen kylmäverinen ja byrokraattisen tehokkaasti toteutettu joukkomurha. Kaiken kukkuraksi kaikki tapahtui laillisesti!

Meille, jotka katsomme tapahtunutta monta vuosikymmentä jälkeenpäin, ei tarvitse erikseen todistella tai perustella, että Hitler oli väärässä. Sana ”väärässä” ei edes tee oikeutta hänen rikoksensa laajuudelle Se, ettei meille erikseen tarvitse todistella Hitlerin pahuuden luonnetta herättää kysymyksen siitä miksi meille ilmiselvä ei ollut sitä Hitlerin Saksassa?

Mitä ihmettä oli tapahtunut ihmisten ajatusmaailmassa, joka mahdollisti pitää juutalaisten joukkotuhoa hyväksyttävänä? Entistä järkyttävämmäksi asian tekee se tosiasia, että joukkomurha onnistuttiin toteuttamaan sivistyneessä kristillisessä Euroopassa. Kuinka ihmeessä tällainen oli mahdollista?

Notre Damen yliopiston (Indiana, Yhdysvallat) historian apulaisprofessori Doris L. Bergen tekee terävän analyysin kirjassa Pope Pius XII and the Holocaust:

”Kuten Elie Weisel on sanonut, kaikki holokaustin uhrit eivät olleet juutalaisia, mutta kaikki juutalaiset olivat uhreja. Tämän peilikuva on myös totta. Kaikki kristityt eivät seisseet syrjässä toimettomina eivätkä osallistuneet hirmutekoihin, mutta kaikki syrjässä seisojat ja tekoihin osallistuneet olivat kristittyjä. Eivät kaikki toki olleet esimerkkejä aidosta henkilökohtaisesta elävästä uskosta. Mutta yhtä lailla eivät kaikki murhatut juutalaisetkaan olleet välttämättä uskontoaan harjoittavia tai edes juutalaisen uskonnon jäseniä. Samoin ne jotka toteuttivat  holokaustin olivat kristittyjä siinä merkityksessä, että heidät oli kasvatettu sellaisissa kodeissa, kouluissa ja kirkoissa, joissa luettiin ja opetettiin kristillistä Raamattua, joissa Jeesuksen syntymä ja kuolema merkitsivät vuoden huippukohtia, ja joissa Isä meidän –rukous ja kristilliset virret olivat yhtä tuttuja kuin Grimmin veljesten sadut.” (s. 109)


Juutalaisvainojen jäljet johtavat saksalaiseen yliopistomaailmaan

Holokaustin jäljet johtavat osittain 1700 ja 1800-lukujen yliopistomaailmaan ja teologisessa ajattelussakin tapahtuneisiin muutoksiin. Eero Kuparinen kirjassaan Aleksandriasta Auschwitziin osoittaa, kuinka modernin, biologisen antisemitismin nousuun 1870-luvulla osaltaan ”vaikutti myös monien teologien ja uskontofilosofien pyrkimys tulkita kristinusko uudelleen. Näitä ajattelijoita loukkasi se, että kristinuskoa pidettiin ikään kuin juutalaisuuden perillisenä, ja he halusivat määritellä kristinuskon totuuden uudella tavalla” (Kuparinen, s. 149). Johann Semler (1725-91), Johann G. Fichte (1862-1814) ja Friedrich Schleiermacher (1768-1834) olivat niiden joukossa, jotka Kuparisen mukaan pyrkivät sitomaan kristinuskon länsimaisuuteen, indoeurooppalaisuuteen ja tiettyyn ihmislajiin. Vastaavasti he halusivat määritellä myös juutalaisuuden antropologisena luokkana, ihmislajiin liittyvänä määritteenä. Tähän kehitykseen liittyen Schleiermacher kiisti VT:n teologisen merkityksen kristilliselle uskolle. Jokainen teologisen tiedekunnan peruskurssit käynyt henkilö tunnistaa nimet Fichte ja Schleiermacher. Erityisesti jälkimmäistä pidetään pitkälti ns. liberaaliteologisen ajattelun isänä.

Rinnan kristinuskon ja juutalaisuuden antropologisoinnin kanssa 1800-luvulla Saksan yliopistomaailmassa vaikuttivat kehityskulut, jotka merkitsivät Raamatun ilmoituksellisen luonteen perinpohjaista murtamista. Julius Wellhausen esitti 1870-luvun lopulla kuuluisan lähdeteoriansa mooseksenkirjojen synnystä: Neljästä ristiriitaisesta lähteestä (J.D.E.P.) pakkosiirtolaisuuden jälkeen kokoonkyhätty kokonaisuus ei ollut Mooseksen kirjoittama. Siksi Vanha testamentti ei missään mielekkäässä merkityksessä voinut olla Jumalan sanaa. Sen synty edusti Wellhausenin mukaan ”juutalaista rappiota”. Koko Israelin varhaishistoria oli eksiilin l. pakkosiirtolaisuuden jälkeistä kansallista ja uskonnollista tilannetta palvelemaan luotu epähistoriallinen myytti. Wellhausen, yhdessä vaikutusvaltaisen kollegansa Herman Gunkelin (1862-1932) kanssa pitivät patriarkkakertomuksia satuina. Wellhausen erosi sittemmin teologian professorin virasta, koska katsoi opetuksellaan tekevänsä oppilaansa sopimattomiksi kirkon palvelukseen.

Huomionarvoinen on edesmenneen suomalaisen VT:n professori Timo Veijolan kuvaus Wellhausenin jalanjäljissä uskonnonhistoriallisen koulukunnan piirissä tapahtuneesta kehityksestä, joka osaltaan huipentui suureen Babel und Bibel kiistaan 1900-luvun alussa. Tuolloin Friedrich Delitzsch, yksi assyrologian perustajahahmoista, julisti puheet vanhan testamentin ilmoitusluonteesta katteettomiksi. Hän piti vanhaa testamenttia petoksena ja (kuinka ollakaan) halusi korvata sen germaanisilla sankaritaruilla (!):

"Kuuluisassa esitelmässään Babel und Bibel, jonka hän piti Berliinissä 13.2.1902 keisari Wilhelm II:n läsnä ollessa, Delitzsch julisti, että VT ei ole mitään muuta kuin heikkolaatuinen kopio babylonialaisesta kulttuurista ja vailla minkäänlaista ilmoitusarvoa. Jatkossa Delitzsch meni vielä pitemmälle leimaten koko VT:n ”suureksi petokseksi” ja halusi korvata sen saksalaisilla sankaritaruilla … Delitzschiin itseensä hänen ympärillään syntynyt polemiikki vaikutti siten, että hän kehittyi entistä radikaalimpaan suuntaan. Järkyttävä dokumentti hänen kehityksestään on vuosi ennen hänen kuolemaansa lopullisessa muodossaan ilmestynyt kaksiosainen teos Die grosse Täuschung, joka on liioittelematta suoranaista VT:n ja sen uskonnon herjaamista antisemitismin hengessä … Jeesus itse – jonka Delitzsch olettaa olleen arjalaista syntyperää – vapauttaa meidät VT:n juutalaisuuden kahleista. Lopputulokseksi jää, ettei ”VT:n kirjoilla Genesiksestä Danieliin saakka ole uskonnollisessa mielessä kerrassaan mitään merkitystä meille nyt eläville, ei varsinkaan meille kristityille”. Kantansa tueksi Delitzsch viittaa Goetheen ja Schleiermacheriin ja vannoo lopuksi vielä Jeesuksen rakkauden opin nimeen. Ei ole tarpeen ryhtyä selvittämään, millä tavalla Delitzschin ”suureen petokseen” vastattiin. Historian myöhempi kehityskulku antaa riittävän selvän vastauksen siihen, kuinka hyödyllistä itse teossa oli korvata VT germaanisella pakanuudella." (Veijola: Vanhan testamentin tutkimus ja teologia, Gummerus Oy 2003, s. 32, 44 - 45)

Samassa kirjassa Veijola viittaa toiseen saksalaiseen liberaaliteologian merkkihenkilöön Rudolf Bultmanniin, joka vuonna 1933 (Huom! Hitlerin valtaannousuvuosi) ilmestyneessä artikkelissa toteaa, että ”VT ei sellaisenaan ole meille Jumalan sanaa eikä Israelin historia ylipäätänsä ole meille mitään ilmoitusta…” (Veijola, s. 64).


Ei ole samantekevää mitä Raamatusta ajattelemme

Kuinka juutalaisten kansanmurha kristillisessä Euroopassa siis oli mahdollista? Kansanmurhan toteuttajat ja sivustaseuraajat olivat kasvaneet kristillisissä kodeissa, joille saksalainen ”tieteellinen raamattututkimus” oli vakuuttanut, että juutalaisilla ei ollut Jumalan ilmoitusta ja kansan juuret ja muinaishistoria Jumalan kansana olivat täysin keksittyjä! Israel ja juutalaiset eivät olleet Jumalan kansa. Mitä oppineet edellä sitä kansa perässä: Eurooppa oli valmis "vapautettavaksi vt:n juutalaisuuden kahleista".

Juutalaisten kansanmurhaa voidaan pitää Euroopan antisemitistisen historian siihenastisena huipentumana. Sen mahdollisti yhteiskunnan eri tasoille pesiytynyt antisemitistinen välinpitämättömyys. Vaikka suoranaista väkivaltaa kirkko ei koskaan periaatteessa virallisesti hyväksynytkään sen korkeinta johtoa myöten ei nähty ongelmaa juutalaisten marginalisoimisessa yhteiskunnan elinkeinoelämästä, heidän kansalaisoikeuksiensa rajoittamisessa ja ajamisessa gettoihin. Saksalainen liberaaliteologinen kristinuskon tulkinta saattoi hyvin elää rinnan sovussa ikivanhojen stereotypioiden kanssa (juutalaisten rahanahneus, perättömät tarinat kristittyjen lasten rituaalimurhista, ehtoollisleipien häpäisystä ja pyrkimyksistä maailmanherruuteen). Kun juutalaisen kansan pyhien tekstien merkitys Jumalan ilmoituksena oli murrettu, kansan varhaishistoria leimattu ”suureksi petokseksi” ei kristillisessä Euroopassa löytynyt riittävää ideologista, moraalista ja hengellistä vastavoimaa Hitlerin pyrkimyksille. ”Juutalaiskysymys” oli kaikkien huulilla jo kauan ennen Hitlerin valtaannousua.

Ei ole yhdentekevää minkälainen käsitys meillä on Raamatusta Jumalan ilmoituksena ja Israelin asemasta Jumalan kansana. Juutalaisvainojen historia osoittaa, että sillä mihin uskomme ja miten uskomme on merkitystä. Mielenkiintoista on, että Israelin ja juutalaisten vahvimmat ystävät sekä tukijat löytyvät nykyään niiden kristittyjen piireistä, joilla myös on korkea kunnioitus Raamattua kohtaan Jumalan sanana.

Vainojen muistopäivänä emme saa unohtaa historiaa, jotta se ei toistuisi. Ensimmäinen asia mitä emme saa unohtaa on kuitenkin Jumalan sana ja siihen kirjoitettu juutalaisen kansan historia.

------


 

Kommentoi "Holokausti - juutalaisten joukkotuhon jäljet johtavat saksalaiseen liberaaliteologiaan"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

__  __   ___    _____   ___  __  __ 
\ \\ / //  / _ \\  / ___//  / _ \\ \ \\ / // 
 \ \/ //  | / \ ||  \___ \\ / //\ \\ \ \/ // 
 \ //  | \_/ ||  /  // | ___ || \ //  
  \//   \___//  /____// |_|| |_||  \//  
  `    `---`  `-----`  `-`  `-`   `   
                         
 
 

12 kommenttia "Holokausti - juutalaisten joukkotuhon jäljet johtavat saksalaiseen liberaaliteologiaan"

Ari Tampio 28.1.2010 8.57

http://koti.phnet.fi/petripaavola/holokaustisivut.html

Holokaustisivut

Kaija 28.1.2010 18.24

Ihan oikeasti, en ymmärrä mitä tekemistä VT:n mitätöimisellä ja juutalaisten kohtelulla on toistensa kanssa?
Juutalaiset ovat kansa muiden joukossa.

Miksi heitä pitäisi erityisesti vihata?

Hitler oli karismaattinen ja suuruudenhullu okkultisti, ja luultavasti psykopaatti, joka osasi taitavasti vaikuttaa ihmisiin aikakaudella jolloin ihmisten medialukutaito ym. ei vielä ollut kehittynyt nimeksikään. Hänen pirullinen puolensa paljastui vasta vähitellen ja siinä vaiheessa sitä ei haluttu enää uskoa koska hänelle oli sen verran valtaa.

Pohdiskeleva 28.1.2010 21.43

En ymmärtänyt mitään kyseisestä tekstistä. Miten se kuvautuu nykymaailmaan? Onko yliopistomaailman liberaaliteologia jotenkin vaarallinen? Eiköhän suuruudennhullut Hitlerin tapaiset ihmiset ole se perusongelma. Nämä öykkärit täyty vain lujasti pitää kurissa ja pitää omassa karsinassaan etteivät he pääse laajemmalle vaikutusaluelle. Teorioiden kanssa asialla ei ole mitään tekemistä. Yliopistot kehittäkööt rauhassa teorioitaan.

Pekka R 29.1.2010 9.02

Katselin eilen hyvän ohjelman tähän aiheeseen liittyen, nimittäin dokumentin Obaman vihaajista. USA:ssa on noussut presidenttiä vastaan käsittämätön mutta kuitenkin melko odotettu ilmiö, joka on sukua juutalaisvainoille. Obamaa on alettu vainota hänen ihonvärinsä takia. Michelle Obaman isänä pidetään gorillaa. Obaman syntyperää yritetään pimittää ja saada hänet muunmaalaiseksi. Obaman vihaajat vannovat valkoisen ylivertaisen rodun nimeen aivan kuten kansallissosialistit. Mustat pitää jälleen palauttaa orjiksi. Valkoisen rodun keulakuvaksi on noussut kaunis ja valkoinen Sarah Palin, joka edustaa vanhoja uskonnollisia arvoja ja joka ei välitä pätkääkään ilmastomuutoksesta, joka on jyrkkä abortin vastustaja ja kaikin puolin helppo tapaus vanhalle perinteiselle amerikkalaisuudelle. Obamaa vastaan suunnattu vaino ei nouse liberaaliteologiasta vaan aivan jostain muusta asiasta.

Mistä tämä vaino voisi johtua? Lama (kuten myös 30-luvulla) on tuonut suuria ongelmia amerikkalaiseen elämään ja nyt etsitään siihen syntipukkia. Obama on hyvä kohde tähän ja siten ongelmat voidaan lakaista hänen päälleen (aivan kuten 30-luvun lama juutalaisten päälle). Samalla vanha perinteinen ja hyvin pinnallinen amerikkalainen käsitys omasta identiteetistään on murtumassa olosuhteiden pakosta. Tämän kulttuurin murtuminen on erittäin kivulias asia ja siksi valkoisen arjalaisen rodun palvonta on tullut yritykseksi suojella perinteitä. Kun ihmisen turvallisuutta uhataan, hyvin usein ihminen etsii syntipukin tilanteeseen. Kyse on siitä, että ei pystytä eikä sopeuduta muutoksiin.

Jeesus oli samassa tilanteessa. Fariseukset ja kirjanoppineet edustivat vanhaa Mooseksen perintöä ja he pitivät Mooseksen kirjoja Jumalan sanana kirjaimellisesti. Heidän mielestään Jeesus oli pahin mahdollinen liberaaliteologi kumotessaan kaikki heidän yrityksensä vedota kirjoitettuun Jumalan sanaan. He siteerasivat Mooseksien tekstejä ja Jeesus järjestelmällisesti kumosi heidän tulkintansa asioista. Kirjanoppineet ja fariseukset tarvitsivat kipeästi sen, että Mooseksen kirjoitukset pysyisivät edelleen korkea-arvoisena Jumalan sanana. Siksi he alkoivat vainota Jeesusta aivan samoin kuin nyt Obamaa vainotaan. Kyse oli jälleen samasta asiasta. Kirjanoppineet ja fariseukset eivät tunnistaneet, mitä Jumala teki ja kun he eivät tunnistaneet, heidän piti raivata vihollinen pois tieltä.

Kaikella on aikansa. Nyt poistun tältä foorumilta ja toivotan kaikille lukijoille hyvää jatkoa.

Kaija 29.1.2010 12.27

"Katselin eilen hyvän ohjelman tähän aiheeseen liittyen, nimittäin dokumentin Obaman vihaajista."

Tallensin sen ja kuitenkin tuli katsottua osa. Meinasin kuolla nauruun kun näytettiin niitä nykypäivän Ku Klux Klaanilaisia, muutamaa eksynyttä jätkää syljeskelemässä ja puhumassa siitä miten kaikkien mustien pitäisi alkaa taas valkoisten orjiksi. Joukon johtaja vaikutti siltä kuin olisi hajottanut aivonsa eri aineilla. Luultavasti olikin diileri. Illalla sitten risti sytytettiin mutta heti sen jälkeen tuli kiire sammuttaa sitä! Oli "hauskaa" katsottavaa.
Sarah Palinista sen verran että "kiitän Jumalaa" ettei siitä tullut varapresidenttiä.

Toimitus 29.1.2010 12.35

On vaikea ymmärtää miten Yhdysvaltojen presidentti ja presidenttiehdokkaat edes kaukaisesti liittyvät kirjoituksen aiheeseen. Joten pysytään asiassa. YLE:n ohjelmien herättämiä ajatuksia voi puida YLE:n omilla sivuilla.

Jatkossa emme julkaise kommentteja, jotka eivät liity asiaan.

lammas 30.1.2010 23.06

Olemme kaikki syyllisiä, Suomessa on korkea elintaso, autammeko tarpeeksi nälkäänäkeviä. Entä mitä teemme (yleinen mielipide) esim Afganistanin ja monen muun kansalaisten uskon ainoaan Jumalaan ja vapauden hyväksi.
VT näyttää Jumalan oikeuden, pyhyyden. Israelin Jumalan omaisuuskansana, eivät ole eläneet otollisesti ja paljon kärsineet.
Jeesuksen kanssa vain voimme auttaa ja uskossa rakastaa lähimmäisiä. Rukoilemme kääntymystä, mahdollisemman monelle, nyt otollinen aika, elää Jeesus sydämen pääasiana, ennen kuin on toinen tuleminen. Aika on pian.

Kalevi 31.1.2010 13.31

Kiitos Pasi hyvästä bogistasi! Kyllä Raamatun - niin VT:n kuin UT:n kirjojen - arvovallan tunnustaminen Jumalan sanana ja juutalaisten rakastaminen/Israelin ystävyys kulkevat käsi kädessä. Olemme kristittyinä jatkuvassa velassa juutalaisille, joilta olemme saaneet Pyhän Kirjamme, Raamatun ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen.
Ilman juutalaisia meillä kristityillä ei olisi patriarkkoja, profeettoja, apostoleita, Raamattua eikä Pelastajaa! Jos nämä kaikki kiistetään, niin mitä pelastuksesta(Ks. Joh. 4:22) jää jäljelle! Ei mitään!

tyyppi 1.2.2010 18.15

Hei vain. Kysymys oli minullakin kovasti pinnalla mm.Halla-Ahon kohua herättäneen blogin joutumisesta valtiovallan taholta syytteenalaiseksi. Laitan oheen tekstin, jolla koetin herätellä suomalaista oikeudentajua. Ei niin kovin kaukana nykysuomessa ole kumartaa juutalaisvastaisuudelle.Halla-ahon asian käsittely toi esille erikoisen piirteen oikeusprosessissa. Paheksuntaa ko.blogissa aiheutti mm.tietellinen ja looginen asioiden käsittely. Samaan tyylivirheeseen ei oikeuspuolella sorruta vastineissa.
Näyttäisi siltä, että lähtökohtaisesti syyttäjä varjelee yleistä mielipidettä vaaralliselta vaikutukselta. Faktoja hän ei pengo syynalaisen blogin sisällöstä.
Löytyykö laista uskontoja erotteleva pykälä, vai onko taustalla oikeuden palvelian oma tarve varjella Koraanin ehdotonta kunnioitusta? Vai selittyvätkö eri luokitusaste-erot myös "yleiseen mielipiteeseen vaarallisesti vaikuttavila"- seikoilla. Tämä mysteerinomainen syytös jättää paljon tulkintamahdollisuutta päätöksentekoon.
Herättäköhän liitteenä oleva hakaristein somistettu mielipiteen ilmaisu asuinkuntani katukuvassa oikeusviranomaisen kanteen kansanosaa vastaan kiihottamisesta? Minua kyseinen viesti loukkaa. Mutta lakihan sen viimekädessä päättää, kenellä on oikeus loukkaantua. Onko ko."hakaristi-ilmaus" tyylillisesti laillisempi, välttäessään faktamaista käsittelyä?. Saako Raamattu-uskoinen uskonrauhan, pitäessään Raamattua ehdottomana Jumalan sanana? Takaako väkivallan uhka " vapauden" ja "tasa-arvon"?

PS. Natsityylinen juutalaisvihan ilmaus ei johtanut valtion osalta kanteen nostamiseen.

Suunta Pipliaan! 1.2.2010 22.56

Selkeä artikkeli tämä juutalaisvainojen taustasta kertova kirjoitus, joka osoittaa miten tärkeää on uskoa Kirjoituksiin, niistä mitään poistamatta ja niihin mitään lisäämättä.
Mikään tässä maailmassa, varsinkaan suuret yhteiskunnalliset mullistukset, eivät ole irrallaan kulttuuriympäristömme kehyksistä. Meillä ihmisillä on omat juuremme omassa kasvuympäristössämme ja -yhteisössämme. Niin myös historian järkyttävillä tapahtumilla, ne eivät synny tyhjästä vaan yhteiskuntaa hallitsevasta ideologiasta.
Hyvä varoitus meidän aikanamme, jolloin liberaaliteologia, kirkon eliitin johdolla, näyttää saavan yhä enemmän jalansijaa koko suomalaisessakin yhteiskunnassamme!

johannes 18.2.2010 0.01

Hei. Em. jutussa ei mainita lainkaan Lutherin mahdollista osuutta holokaustiin. Hitlerhän käytännössä toteutti sen mitä Luther oli kirjoituksissaan ja sanoissaan kaivannut. Itse olen hiukan tutustunut Lutherin julkaisuun: 'Von den Juden und ihren Lügen'. Pelkään monen saksalaisen liberaaliteologin mielipiteiden juuret olevan Lutherin juutalais-opissa sekä ns. korvausteologiassa, jonka mukaan juutalaiset olivat menettäneet lupaukset ja kristityt perineet ne. Kuitenkin saamme kiittää Lutherin uskonpuhdistusta siitäkin missä nyt mennään. Johannes

pro veritas pro verbum Dei 22.2.2010 16.06

Erittäin mielenkiintoinen artikkeli, joka julkaistiin sopivasti holokaustin uhrien 65. muistopäivänä. Lämmin kiitokseni kirjoittajalle!
Ingressin lainaus Anne Frankin päiväkirjasta herättää hyvin kiinnostuksen.
Artikkelin pääotsikko on hieman pelkistävä, mikä on kuitenkin korjattu tekstin väliotsikossa: "Juutalaisvainojen jäljet johtavat saksalaiseen yliopistomaailmaan"! Tosiasiassa holokaustin jäljet johtavat loppujen lopuksi paholaiseen ja sen Raamatun Sanan (, maan/Israelin ja kansan/juutalaiset huom!) vastaiseen kampanjaansa, jota se käy kaikilla rintamilla "valheen kaikella voimalla...ja kaikilla vääryyden viettelyksillä" (mm. ikivanha antisemitistinen/antisionistinen propaganda). Tässä kaikessa ns. liberaaliteologia on ehkä merkittävin osa tuota valheen "väkevää eksytystä" (2.Tess.2:7-12). Aloittihan liberaaliteologian perimmäinen oppi-isä jo paratiisissa Raamatun vastaisen suurhyökkäyksensä kuuluisalla kysymyksellään: "Onko Jumala...sanonut?"