2010-03-29 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_2_7148-BLOGI_LEO_02.jpg Johanneksen evankeliumi valikoi Matteuksesta, Markuksesta, Luukkaasta poikkeavasti Jeesuksesta kerrottavat elämänvaiheet ja puheet. Johannes kirjoittaa vain sitä ja siksi, "että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä" (20:30-31). Esimerkiksi lähinnä Israelille tulevan valtakunnan... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/166/mista_ostamme_leipaa_naiden_syoda Patmos article
Leo Meller
29.3.2010
Leo Meller

Leo Meller Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010). (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Mistä ostamme leipää näiden syödä?

Johanneksen evankeliumi valikoi Matteuksesta, Markuksesta, Luukkaasta poikkeavasti Jeesuksesta kerrottavat elämänvaiheet ja puheet. Johannes kirjoittaa vain sitä ja siksi, "että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä" (20:30-31).

Esimerkiksi lähinnä Israelille tulevan valtakunnan perustuslaiksi tarkoitettu vuorisaarna (Mt. 5-7) ja maanpäällisen taivasten valtakunnan elämää käsittelevät vertaukset (Mt. 13) jäävät Johanneksella vaille mainintaa.

Mitä tärkeätä sanottavaa -- jotta meillä olisi uskon kautta elämä Jeesuksessa! -- on Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta löytyvässä kuvauksessa viidentuhannen miehen ja laskemattoman nais- ja lapsijoukon kokemasta ravitsemusihmeestä?

Ennen kuin jatkan
edemmäksi totean tämän: Johanneksen sanat: "Että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä" tarkoittavat kahta toistaan seuraavaa vaihetta ihmisen elämässä.

Ensiksi sanat viittaavat iankaikkiseen elämään, jonka kadotettu syntinen saa, kun Pyhä Henki sijoittaa hänet uudestisyntymisessä Jeesukseen. Vanha on kadonnut, kaikki on tullut uudeksi. Nimi symboloi kaikkea mitä kantaja on ja tekee. Elämä "hänen nimessänsä" oikeuttaa kaikkeen mitä Jeesus on ja tekee. Toiseksi sanat viittaavat uudestisyntymistä seuraavaan kristityn normaalielämään. Kristillinen elämä on yhteyselämää Jeesuksen kanssa: Sinä Hänessä niin, että Hän - yksin Hän - näkyisi sinussa.

Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. GAL 2:20

Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lykaoniankielellä: 
 "Jumalat ovat ihmishahmossa astuneet alas meidän luoksemme."
 APT 14:5-18


Martti Luther kirjoitti jotakin siitä, että kristitty on "pikkuinen Jeesus", joillekin kaikki, mitä he näkevät Jeesuksen todellisuudesta ennen viimeistä tuomiota.

Seuraavassa jaan kanssasi
raamattuopetuksen Jeesuksen suorittaman ravitsemusihmeen haasteellisuudesta tänään, kaksi vuosituhatta Johanneksen kuvaaman tapahtuman jälkeen. Muistaen, että "Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti" (Hbr. 13:8). Näe itsesi Galilean niityllä tuhansien nälkäisten ja Herrasi välissä...

Maa järisi Haitissa
tiistaina tammikuun 12. päivänä. Sunnuntaihin mennessä Patmos Lähetyssäätiö oli jo organisoinut ensimmäisen rahallisen avustusannin uhrien elämäksi.
 • Kiitos ainoalaatuisesta vastauksestasi vetoomukseemme Haitin elämäksi.
 • On suorastaan uskomatonta, että tilanteessa, jossa Radio Deitä, TV7:ää ja Uutta Tietä 
lukuun ottamatta yksikään tiedotusväline ei ole kertonut Patmoksen HaitinAvun toimista, 
joukko suomalaisia on vastannut rahallisesti niin, että pian olemme saaneet lähettää 
200 000 euroa Haitiin.
 • Oma lääkärimme Marja Rantanen on työskennellyt keskeytyksettä pian kuukauden Haitissa - 
ehkä Sinunkin uhriesi tuella.
Iloitessani ja kiittäessäni ja ihmetellessäni uhrialttiutta Haitin suuntaan minun täytyy samalla silmäillä maailman karttaa. Huomioin 24:ssä maassa olevat patmostyökentät. Tiedostan kaikilta näiltä kentiltä tulevat kysymykset: Riittääkö meillekin ... vaikka emme ole esillä niin kuin Haiti?

Tällaisina päivinä uskoni on uudistunut lukiessani Johanneksen kuvausta Jeesuksen suorittamasta ravitsemusihmeestä. Jo vuodenaika on haastanut minua: "Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä" (Jh. 6:4). Tähän aikaan se kerran tapahtui. "Minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset" (Mal. 3:6). Tekisikö Jeesus ihmeen pääsiäisen aikaan 2010?
Patmoskenttien huolto vaatii kuukaudesta riippuen peruskustannuksiltaan 150 000-200 000 euroa. Saman verran kuin patmoslahjoituksia on nimetty ja lähetetty edelleen Haitiin. Nyt olemme lähetystoimistossa kuin opetuslapset lähellä Beetsaidaa. Kentillämme Jeesuksen luokse kerääntyneet odottavat kuukausimaksuja. Liha ja veri toteavat: "Haiti on vienyt lahjoitukset. Laske kansa luotasi, että menisivät muualle saamaan ravintoa." Mitä Jeesus sanoo patmoslähetykselle? Samoin ja samaa kuin Galileassa kaksi tuhatta vuotta sitten:

Antakaa te heille syödä! MK 5:37

Johanneksen evankeliumi kuvailee Jeesuksen kysyneen Filippukselta: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"

Ja sitten luemme: Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. JH 6:5-6

Koska Patmostyö on Jeesuksen työ, itse Hän tietää mitä aikoo tehdä, ettei yksikään hukkuisi yhdelläkään patmoskentällä 24:ssä maassa.

Jeesuksen opetuslapset eivät jakaneet Herransa asennetta nälkäisten ravitsemiseen. He esittivät kolmea ratkaisumallia: 1: Lähetetään nälkäiset pois. 2: Kerätään rahaa ulkopuolisilta ja ostetaan ruokaa. 3: Pienellä pojalla on kaksi kalaa ja viisi leipää - olisiko niistä apua. Jeesus hyväksyi kolmannen mallin, mutta lisäsi siihen oman tekonsa: Hän otti pojan annin - siunasi - mursi - antoi jaettavaksi. Tätä tarvitsemme nyt patmosperheessä: että Jeesus ottaa sen mitä meillä on jäljellä annettuamme Haitin elämäksi - ottaa - siunaa - murtaa - antaa kauttamme jaettavaksi - niinkin, että itsellemme jää mitä tarvitsemme.

Edellisen kappaleen ja tämän nyt aloitetun välillä hiljennyin pitkään
kahdensuuntaiseen rukousyhteyteen Herran kanssa. Itsessäni olin epätietoinen, miten edetä jakamisessani kanssasi. Kirjoittaako niin kuin tiedän ja koen ... vai vaikenenko jossakin yksityiskohdassa? Ymmärrätkö oikein kaiken jos kirjoitan kaiken? Nyt olen johdatuksessa; Pyhän Hengen rauha on kuin vihreä ajovalo suuntaasi.

Saan kertoa, että Haitiin korvamerkittyjen lahjoitusten rinnalle olisimme 
tarvinneet ainakin 100 000 euroa peruskuluja varten. Helmikuun loppuun mennessä. 
Kuuden viikon aikana.
Oliko edellä vahvalla painettu kappale se, minkä kirjoittamisesta minulla oli epävarmuus?

Ei. Siinä on kyllä tärkeä viesti patmosystävälle. Mutta vasta seuraavat kappaleet ovat sitä tekstiä, jonka tiedän oikeaksi, mutta jonka edessä liha ja veri vapisee. Lue, ja käsität.

Kaksi suurta totuutta
löytyvät evankeliumien kuvauksista ravitsemusihmeestä.

Jeesus teki ihmeitä ilman rajaa. Kun pienen pojan eväät tulivat Jeesuksen käsiin, mitä Herra teki? Jumalan Pojan, joka on luonut kaikki - nälkäiset yhtä hyvin kuin näiden tarvitseman ravinnonkin - täytyi toimia näin:

Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, KATSOI YLÖS TAIVAASEEN ja siunasi...
MK 6:41

Koskaan, koskaan emme saa unohtaa katsoa Jumalaan kaiken tarvitsemamme kohdalla. Mikään ei ole itsestäänselvyys. 

Maanjäristyksiä on jo Tanskan alla ... suuria onnettomuuksia tapahtuu ... itsekkäät piirit voivat ajaa Suomen sellaiseen umpikujaan, että taloudellisen ahdistuksen päivät tulevat kohdallemme. Jos unohdamme katsoa ylös taivaaseen kaikessa -- kaikessa! -- olemme luisuvalla tiellä.

Toinen suuri opetus on tässä: Jeesus ei luonut ruokaa tyhjästä. Hän loi tyhjästä maailmankaikkeudet. Mutta nyt on olemassa olevainen. Nyt Hän ottaa siitä mitä on ja siunauksellansa -- katsoen ylös taivaaseen -- käyttää mitä Hänellä on, saadakseen sen mitä Hän tarvitsee.

Kahden suuren opetuksen summa on tässä: Mikä tahansa on tarve, anna KAIKKI mitä Sinulla on Jeesukselle, katso tekosi kautta ylös taivaaseen ja päästä Jeesus Sinussa vapaaksi tekemään loput.

Ihmisyyttäni pelotti kirjoittaa Haitille paljon antaneille patmosystäville muitten patmoskenttien tilanteesta. Joku ajattelisi: "Miten meille kerrotaan uusista tarpeista annettuamme kipukynnyksenkin ylitse Haitin elämäksi?" Vastaus minulle itselleni -- Patmos Lähetyssäätiölle -- Sinullekin on Jumalan sanassa.

Muistamme Jeesuksen ja Hänen seuraajansa olevan ihmeellisessä unionissa. Olemme Jeesuksen ruumis. Ruumis kokee tämän pääsiäisen aikana samaa, mitä Pää koki pääsiäisenä kaksi vuosituhatta sitten. Paavali opettaa siunattuna selityksenä ravitsemusihmeen tapahtumille:

Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä 
kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti."


Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä 
kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa KAIKKINAISTA ANTELIAISUUTTA...
2 KR 9:8-11


Patmoksen lähetysjohdon keskuudessa tässä opettamani vaikutti sen, että emme hidastele varojen toimittamisessa Haitiin. Emme pohdiskele: tämä määrä euroja on säästettävä Israelinavun tarpeisiin ... vaikka varat on lahjoitettu Haitiin, me varaamme ne Israeliin. Ei. Käsitämme Raamatun opetuksen niin, että vaikka meillä olisi kuukauden kenttätarpeista vain murto-osa sisällä, annamme heti pois -- "ja hän on enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät".

Opimme tätäkin kaikkea pienen pojan luona, pojan, joka tuo eväänsä Jeesukselle. Käsitämme, että jossakin oli pojan koti ja siellä äiti, joka varusti poikansa retkeä varten eväillä -- kahdella kalalla, viidellä leivällä. Ensiksi saa -- jotta sitten voi antaa. Sinulla -- minulla -- Patmoksella -- on taivaan Isä, joka on antanut sen vähäisenkin mitä meillä on. Me annamme edelleen Jeesuksen siunaaviin käsiin -- eikä Jeesus jää velkaa meille.

Sallithan että palaan kirjeeni lopussa Jumalan apuun Haitin kärsiville.

Sain postia kesäjuhlillemme saapuvalta ruotsalaiselta Hengen uudistus kirkossa -liikkeen pastorilta HAND WEICHBRODTILTA. Erota jo nyt 2.-6. kesäkuuta 2010 juhlia varten. Hans liitti kirjeeseensä useita linkkiyhteyksiä videoihin, jotka kaikki veivät suoraan tilanteisiin, joissa tuhannet haitilaiset ylistivät ja kohtasivat Jumalan.

Erityisen koskettava oli dokumentti tilanteesta, joka paljossa muistutti Marjamme nykyistä elämää. Telttasairaalassa amputoitiin järistyksen uhria. Ulkopuolella oli koko joukko hänen läheisiänsä, kädet kohotettuina ylistykseen laulaen Jeesukselle. Potilaskin lauloi, vaikka jalkaa pian sahattaisiin! Mikä Jumalan voima!

Nyt kannattaa olla Jumalan työtovereita. Paha raivoaa, mutta kunhan olemme Jeesuksen käsissä, olemme siunauksen paikalla.

Kommentoi "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  ______  _  _  __  __ __  __ 
 /_  _// /_  _// | || | || \ \\/ // \ \\ / // 
 `-| |,-  -| ||- | || | ||  \ ` //  \ \/ // 
  | ||   _| ||_ | \\_/ ||  | ||   \ //  
  |_||  /_____// \____//   |_||   \//  
  `-`'  `-----`  `---`   `-`'    `   
                         
 
 

Yksi kommentti "Mistä ostamme leipää näiden syödä?

Se 9.5.2010 23.22

Kiitos Jeesukselle olen saanut sydämeeni Haitin kansan. Olen saanut kertoa muille, rukoilla ja avustaa.
Jäljelle jäi enemmän kuin ruokaa oli alussa ja kaikki tulivat ravituksi!
Patmos oli kiitos ensimmäisenä.
Rukous kuullaan ja paavali vapautui vankilasta, vaikka seurakunta ei sitä heti uskonut!
Haiti todella tarvitsee avun.