2010-06-12 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_8_1637-extra.jpg Pekka Sartola on kirjailija, tutkija ja Lähi-idän sekä Israelin tilanteiden suomalainen asiantuntija.Nettikolumnissaan 3.6.2010 hän valottaa laivaselkkauksen taustoja. Kolumnin jatko-osaan (11.6.) samoin kuin Pekka Sartolan kirjoihin, videoihin sekä muihin kolumneihin voit tutustua Sartolan... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/172/kaappaus_valimerella_-_pekka_sartola_valottaa_laivaselkkauksen_taustoja Patmos article
Toimitus
12.6.2010
Toimitus

Patmos Lähetyssäätiön toimitus seuraa, raportoi ja kommentoi ajankohtaisia tapahtumia maan neljällä kulmalla.

Kaappaus Välimerellä - Pekka Sartola valottaa laivaselkkauksen taustoja

Pekka Sartola on kirjailija, tutkija ja Lähi-idän sekä Israelin tilanteiden suomalainen asiantuntija.Nettikolumnissaan 3.6.2010 hän valottaa laivaselkkauksen taustoja. Kolumnin jatko-osaan (11.6.) samoin kuin Pekka Sartolan kirjoihin, videoihin sekä muihin kolumneihin voit tutustua Sartolan kotisivuilta www.ajanteos.com. (Toimitus)

---------------

KAAPPAUS VÄLIMERELLÄ
Pekka Sartola
3.6.2010

Otsake sopisi vaikka kirjan nimeksi ja mahduttaisi mukaan lähes kaikkea mahdollista sekä asiaan kuuluvaa että siihen kuulumatontakin. Näin näyttää jälleen kerran käyneen myös maailmaa kuohuttaneessa Gazan merisaarron ja avustussaattueen kohdalla. Ensivaikutelmat ovat luonnollisesti tyrmäävät. Rauhallinen, aseistamaton, siviilejä ja humanitääristä apua Gazan saarretuille ihmispoloisille vievä laivasaattue pysäytettiin julmasti, verisesti ja armottomasti alueen sortaja- ja riistäjävaltion Israelin toimesta. Merirosvousta, kansanmurhaa, rikos ihmisyyttä vastaan jne, kirkuivat otsakkeet ja kommentit kautta maailman ja etenkin kautta arabi- ja islamilaisen maailman. Nyt vihdoinkin maailma näkee mikä Israel on miehiään ja kuinka rauhantahtoisia palestiinalaiset ovat, etenkin Hamas ja kuinka väärää on että Gaza on merisaarrossa ja kuinka tärkeää on että YK puuttuu vihdoinkin asiaan ja vaatii Israelia ja Egyptiä purkamaan saarron. Ensivaikutelmat ovat kutakuinkin edellä mainitun kaltaisia, mutta mistä oikein oli lopulta kysymys? Siihen ei kukaan tunnu haluavan etsiä vastausta, kolumnisti ei halua väittää että seuraavassa olisi kaiken kattava selitys tapahtuneelle sillä aineistoa on ollut vielä hyvin rajoitetusti ja yksipuolisesti saatavilla. Sen tiedon valossa joka tänään on käytettävissä asiat näyttäisivät kulkeneen seuraavalla tavalla.

Ensinnäkin koko Gazan saarto. Asia joka muodostaa viitekehyksen tarkastelulle ja jota ilman episodia ei oikeastaan voisi käsitelläkään. Israel luovutti Gazan kaistan vuonna 2005 PLO:lle joka oli tuolloin palestiinalaisten ainoa tunnustettu osapuoli. Puoli vuotta myöhemmin ja käytyjen kansallisvaalien jälkeen vallan Gazassa kaappasi Hamas, eli Muslimiveljeskunnan etäispääte jonka peruskirjaan on sementoitu tavoite ajaa juutalaiset pois Israelista tarvittavin toimenpitein joista Pyhä sota on tavoitelluin. Israelin oikeutta olla olemassa juutalaisvaltiona Lähi-Idässä ei tunnusteta milloinkaan eikä sen kanssa neuvotella milloinkaan. Hamas ja PLO:n Fatah ajautuivat aseelliseen konfliktiin jonka seurauksena Hamas jäi yksinvaltiaan asemassa hallitsemaan Gazaa ja sen 1,5 miljoonaa palestiinalaista. Hamas vastustaa edelleenkin kaikkia neuvotteluja joita PLO käy Israelin kanssa kahden valtion ja jaetun Jerusalemin mallista. Sen mielestä on vain yksi Palestiina ja Jerusalem sen pääkaupunkina. Sama lopullinen tavoite kangastelee toisaalta myös fatahilaisten ja PLO:n nykyjohdon mielessä.

Hamasin tavoitteiden saavuttamiseksi ammuskeltiin ohjuksia ja raketteja Israelin puolelle yhä kiihtyvällä tahdilla vuosien 2005-2009 välillä keskimäärin 2000 kpl:en vuosivauhdilla kunnes Israel sai tarpeekseen ja iski Gazaan 28.12.2008-20.1.2009 välillä tuhoten suuren osan Hamasin sotilaallista infrastruktuuria. Sen jälkeen Gaza asetettiin merisaartoon ja täydelliseen rajavalvontaan tavoitteena estää sellaisten tarvikkeiden pääsy Gazaan joita voitaisiin käyttää uuden asevarustelun pohjana. Humanitäärinen apu, ruoka, lääkkeet, vesi, sähkö ja polttoaine eivät kuuluneet sille listalle ja Gazaan toimitetaan jatkuvasti satoja rekkakuormia näitä tarvikkeita päivittäin. Siltä osin Gazassa ei ole ollut humanitääristä kriisiä eikä nälänhätää vaikka toisin hyvin mielellään halutaankin väittää. UNRWA:n edustaja kertoi että Gazan varastot ovat täynnä tavaraa, Israel on toimittanut viimeisten kahden kk:n aikana Gazaan pelkästään lääkkeitä ja sairaalatarvikkeita yli 1200 tonnia, joten mistään akuutista pulasta Gazassa ei ollut kysymys. Rakennustarvikkeet, betoni, teräs ja erilaiset lannoitteet joita voidaan ja on käytetty ase- ja räjähdevalmisteiden aineosina ovat sen sijaan olleet kiellettyjen ja rajoitettujen tarvikkeiden listalla. Näitä tarvikkeita, lisättynä raketeilla, lyhyen kantaman ohjuksilla, kranaateilla, räjähteillä sekä ammuksilla on sen sijaan kuljetettu Gazaan saarrosta huolimatta sekä meritse että Egyptin vastaisen rajan alitse tehtyjen useiden satojen tunneleiden kautta. Siitäkin huolimatta että Egypti on sitoutunut sekä estämään ko toiminnan että osallistumaan aktiivisesti Gazan merisaartoon.

Merisaarto, tiivistelmä Gazan saartoa koskevasta lainsäädännöstä.

Kansainvälisoikeudellisten lakien Gazan saarrossa ja sitä murtamaan yrittäneiden protestoijien kohdalla sovellettiin seuraavia säännöksiä ja toimenpiteitä.

1. Gaza on merisaarrossa koska Israel on edelleen aseellisessa konfliktissa aluetta hallitsevan Hamasin kanssa joka hallinto on useasti saanut salakuljetettua aseita alueelle ja joita aseita, ohjuksia ja raketteja on ammuttu Israelin siviiliväestöön.

2.
Merisaarto on kansainvälisesti laillinen ja legitiimi osa sodankäyntiä ja jota voidaan käyttää osana estämään tarvikkeiden kuljetus sotaa käyvän osapuolen alueelle.

3.
Saarto voidaan asettaa kattamaan myös kansainväliset vesialueet niin kauan kun se ei estä pääsyä puolueettomien valtioiden satamiin ja rannikolle.

4.
Useiden länsimaiden, mm USA ja Englanti laivastokäsikirjat katsovat merisaarron tehokkaaksi laivastotoimeksi ja määrittelevät useita kriteerejä jotka saarrossa on otettava huomioon mukaan lukien ajoissa annettu ilmoitus koskien saartoa.

5.
Tässä suhteessa on huomattava että Israel julkisti saarron voimassaolon ja saartovyöhykkeen tarkat koordinaatit hyväksyttyjä kansainvälisiä ja ammattikäytössä olevia meriliikenteen kanavia käyttäen. Israel teki myös asiaankuuluvat ilmoitukset hallituksille joita asia koski sekä myös Gazan protestilaivaston organisoijille. Tämän lisäksi protestiin osallistuville aluksille annettiin reaaliaikaisia varoituksia ja niille ilmoitettiin toistuvasti että merisaarto on voimassa.

6.
Kansainvälisen tapaoikeuden (customary law) mukaan tietoa saarron olemassaolosta voidaan pitää varmistettuna sen jälkeen kun saarto on julistettu ja asianmukainen varoitus on annettu yllä olevalla tavalla.

7.
Kansainvälisen merilain mukaan, kun merisaarto on voimassa mikään alus ei voi saapua saarretulle alueelle. Tämä koskee sekä siviilialuksia että vihollisen aluksia.

8.
Valtiolla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin saarron asettamiseksi. Mikä tahansa alus joka loukkaa tai yrittää loukata merisaartoa voidaan ottaa haltuun tai sille voidaan hyökätä kansainvälisen merilain mukaan. USA:n laivaston Komentajan käsikirjan mukaan aluksen katsotaan yrittävän saarron murtoa sillä hetkellä kun se jättää sataman aikomuksenaan ohittaa saarto.

9.
Tässä tapauksessa on huomattava että protestoijat ilmaisivat sekä kirjallisesti että suullisesti selkeän aikomuksensa rikkoa saarto. Lisäksi niiden reitti osoitti selvästi alusten aikovan loukata saartoa ja samalla kansainvälistä merilakia.

10.
Ottaen huomioon protestoijien avoimen tarkoituksen loukata merisaartoa Israel toteutti kansainvälisen lain tunnustaman oikeutensa ylläpitää saartoa asevoimin. Ennen toimenpiteitä aluksille annettiin useita huomautuksia ja varoituksia, niissä ilmaistiin selkeästi Israelin aikomus pitää kiinni pakkokeinoin oikeudestaan saarron ylläpitämiseksi.

11.
Israel oli yrittänyt ottaa protestilaivaston alukset kontrolliin rauhanomaisin keinoin ja järjestäytyneesti pitääkseen saarron voimassa. Koska protestilaivastoon kuului suuri määrä aluksia tehtiin operatiivinen päätös pitää saarto voimassa pakkokeinoin tietyn etäisyyden päässä saarron merialueesta.

12.
Israel merivoimien henkilöstö, joka yrittäessään pitää saarron voimassa, kohtasi väkivaltaista vastarintaa protestoijien taholta ja toimi itsepuolustukseksi torjuakseen sellaiset hyökkäykset.

Protestilaivasto oli hyvin suunniteltu, organisoitu ja rahoitettu operaatio. Sen takana on IHH - Turkish Humanitarian Relief Foundation, radikaali islamilainen ryhmä jonka Israel julisti lainsuojattomaksi kaksi vuotta sitten sen toiminnan osoittauduttua erääksi Hamasin rahankeruun tehokkaimmista lähteistä. Jostain kumman syystä operaatiossa mukana olleita kuvattiin rauhanaktivisteiksi ja avustustyöntekijöiksi vaikka mukana oli sekä Hamasin että Turkin Al Qaidaan ja Global Jihad`iin kuuluvia aktiiviterroristeja. Saattueelle annettiin hyvin julkisuuteen sopivia sloganeita ja tavoitteita: Gazan saarto lopetettava, Vapaa Palestiina, Vapaa Gaza jne. Saattueen "lippulaivan" Mavi Marmaran kylkiä komistivat sekä Turkin että Palestiinan liput.

Aluksessa oli satoja matkustajia, osa varmasti hyvää tarkoittavia ja rauhaa tavoittelevia ihmisiä mutta organisoijien taholta mukaan oli solutettu noin 50 Hamasin ja Al Qaida terroristijärjestöjen edustajia. Kysymys nouseekin myös tältä pohjalta, tiesivätkö matkustajat että he ovat a) - laittomalla asialla ja b) - että Israel tulee estämään pääsyn Gazaan vaikkapa väkivalloin? Vastaus on selvä: kaikki tiesivät riskit, ne oli heille selvitetty useasti ja selvästi. Se että mukana oli EU-parlamentaarikkoja, ruotsalainen dekkarikirjailija Henning Mankell, sheikki Raed Salah - eräs korkeista palestiinalaisjohtajista ja muita puolijulkkiksia ikäänkuin "pyhitti" korkean päämäärän. Hamasin on saatava vapaasti aseistautua, saarto on purettava ja rajat aukaistava jotta järjestön ylevät tavoitteet juutalaisvaltion tuhoamiseksi voisivat toteutua. Sillä se on edelleen Hamasin tärkein poliittinen ja sotilaallinen päämäärä. Mukana aluksessa oli myös Israelin parlamentin Knessetin arabipuolue Balad`in jäsen Haneen Zoabi joka asettui näin julkisesti tukemaan Israelin tuhoamista ajavan ryhmän tavoitteita. Missä muussa demokratiassa tällaista sallittaisiin?

Viikko sitten alusten ollessa vielä Kyproksella ryhmän eräs julkkisjäsen ja tiedottaja Greta Berlin kertoi medialle että heidän tarkoituksenaan ei ole niinkään viedä avustuksia Gazan väestölle vaan murtaa merisaarto. Toiminta on siis suunnitelmallista ja myös kansainvälisten lakien mukaan rinnastettavissa sotatoimeen. Jos IDF:n toiminta oli joidenkin matkustajien mielestä vähemmän kohteliasta se tulee ymmärtää myös laajempaa taustaa vasten. Aluksilla olleet matkustajat ovat toiminnallaan asettuneet tukemaan Israelin tuhoamista tähtäävän järjestön toimia ja yrittäneet myötävaikuttaa sen päämäärien toteuttamista. Tässä kohden Henning Mankellin antama lausunto voisi olla pikemminkin kehotus vilkaista ensin peiliin.

Miten kaikki tapahtui?

Vain runsaan parin vuorokauden jälkeen on ollut vaikeaa muodostaa selkeää kuvaa tapahtumista etenkin kun tiedot ja lausunnot ovat äärimmäisen ristiriitaisia ja usein hyvin tarkoitushakuisia. Eräästä näkemyksestä voidaan kyllä perustellusti olla yhtä mieltä. Nimittäin siitä että IDF (Israelin Puolustusvoimat) ei tiennyt alkuunkaan mihin he olivat menossa ja mitä siellä oli vastassa. Useat yhteydenotot alukseen ennen hyökkäystä antoivat ymmärtää kyseessä olevan vain rauhanaktivistien provokaatio ja he ovat aseistautumattomia. Niinpä joukot jotka alukseen lähetettiin olivat myös tässä uskossa ja miehiä laskettiin helikopterista alas yksi kerrallaan. Aseistautuneina vain värikuula-aseilla ja pistoolilla joka on jokaisen IDF-sotilaan vakiovaruste ja he olivat myös ilman kevlar-kuituista turvaliiviä.

Ennen iskua IDF ilmoitti puhelimitse Mavi Marmaran kapteenille että alukseen tullaan ja se ohjataan tarkastusta varten Ashdodiin, kaikki humanitäärinen tavara kuljetetaan Israelin toimesta Gazaan mutta lasti tarkastettaisiin sitä ennen. Alukseen lähetetään vain kymmenkunta sotilasta ja heidän tehtävänään on ohjata laiva israelilaiseen satamaan. Normaalissa kommandoiskussa oltaisiin menetelty aivan toisin. Helikopteria oltaisi käytetty vasta lopussa, ensi-isku tehtäisiin nopeista veneistä käsin ja alukseen noustaisiin ainakin kuudesta kymmeneen eri paikoista samanaikaisesti. Tällainen valtaustapa olisi ollut normaali ja aluksessa olisi ollut muutaman minuutin kuluttua valtauksen aloittamisesta useita kymmeniä kommandoja, aseistautuneita ja varautuneita taisteluun. IDF ei voinut mitenkään aavistaa että vastassa olikin koulutettu ja asialle valmistautunut lynkkausjoukko tarkoituksena saada aikaan vastareaktio, siis tulitaistelu.

Tässä tapauksessa köyttä pitkin laskeutuvat miehet olivat täysin vailla mahdollisuuksia, heidän kimppuunsa käytiin välittömästi. Kannella oli nelisenkymmentä Hamasin tai Al Qaidan miestä joista neljä-viisi kävi välittömästi jokaisen kimppuun ja hakkasi putkilla, veitsillä, nuijilla ja rikotuilla pulloilla ja oli varautunut lynkkaamaan kiinni saamansa sotilaan. Kopterissa olleet miehet laskeutuivat noin kolmen sekunnin välein aluksen kannelle ja joutuivat heti eristyksiin tovereistaan saadessaan kimppuunsa hurjistuneen lynkkausjoukon. Vasta Flotilla 13 joukkojen saavuttua veneillä asetelmat muuttuivat ja sotilaat saivat luvan ampua kovilla, sillä heitä vastaan ammuttiin myös kovilla. Kuvatut videot todistavat kiistattomasti kaiken tapahtuneen ja jälkeenpäin tehdyt haastattelut ovat suurimmaksi osaksi niiden kertomuksia jotka eivät olleet mukana yläkannen yhteenotoissa.

On täysin kiistatonta että Israel tarjosi muitakin vaihtoehtoja avustusten saattamiseksi perille, Gazaan kuljetetaan satoja kuormia avustuksia päivittäin UNRWA:n, Punaisen Ristin sekä muutamien kv-järjestöjen toimesta. Sellaista humanitääristä kriisiä jota varten ko saattue oli lähetetty matkaan ei todellakaan ollut. Kuuden laivan varustaminen matkaan oli sellaisenaan kallis operaatio suhteessa kuljetettuun tonnistomäärään tarvikkeita. Mutta kuten Greta Berlin mainitsi, avustus ei ollut milloinkaan pääasia vaan saarron murtaminen ja sitä kautta Hamasin tukeminen.

Tässä onnistuttiin todella yli odotusten. Kukaan ei tunnu olevan vähimmässäkään määrin kiinnostunut asiaan vaikuttavista taustoista, Israel tuomittiin jälleen kerran ilman perusteellista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä. Näin toteutuu kansainvälinen oikeustaju puhtaimmillaan, ainakin siltä osin mitkä ovat Israelin oikeudet ja toisaalta vastapuolen velvoitteet.

On myös huomattava se tosiasia että Välimeri ei ole ns kansainvälistä vesialuetta. Toisin kuin valtamerillä Välimeri on jaettu aluevesiin sekä talousvesialueisiin alueen rantavaltioiden kesken. Merilain mukaan kansainväliseksi vesialueeksi katsotaan vain ne alueet jotka eivät ole joko aluevesi- tai talousvesivyöhykkeitä. Myös USA:n varapresidentti Joe Biden totesi lausunnossaan 2.6.10 että "Israelilla oli kv-merilain mukainen oikeus tehdä tarkastus alukseen ja estää mahdollisten ase- ja sotilaskäyttöön kuuluvien tavaroiden pääsy Gazaan."

Israelin lehdistö ja poliittiset puolueet ovat aiheellisesti kritisoineet tapahtumia, ei niinkään etteikö toiminta olisi ollut saarron murtamisen estämisenä oikeutettua vaan tapa miten ajettiin miinaan. Maan armeija ja laivaston toiminta oli lähtökohtaisesti naiivin luottavaista ja uskoa "rauhanaktivistien" jaloon päämäärään, siitä virheestä maksettiin nyt kalliisti. Tuskin v.2009 Gazan sodan jälkimainingit ehtivät edes laantua kun tämä uusi kriisi tuli mukaan kuvaan, se tuli myös jäädäkseen hyvin pitkäksi aikaa. Mikään voisi tuskin olla lehdistölle herkullisempaa mutusteltavaa kuin "avustustyöntekijöiden ja rauhanaktivistien silmitön teloitus" sotilaallisesti ylivoimaisen Israelin armeijan taholta. On myös naiivia uskoa ja kuvitella että koko operaatio olisi lopultakaan suunnattu sen enempää saarron murtamiseen kuin avustuskuormien saamiseksi Gazaan. taustalta löytyy paljon kauaskantoisempia suunnitelmia joille saatiinkin hyvät lähtöasetelmat.

Voittaja on ilman muuta Hamas ja häviäjiä Israel ja maltilliset palestiinalaiset. Hamasin tavoite tällä kertaa toteutui juuri fatahilaisen PLO:n ja Abbasin harmiksi. Nimittäin alkaneiden rauhanneuvottelujen torpedoiminen, joka oli eräs koko operaation päätavoitteista. Hamas on toistuvasti ja jatkuvasti kieltäytynyt rauhanneuvotteluista joita puolestaan PLO ajaa takaa. Näillä toimillaan myös ns rauhanaktivistit työnsivät suunniteltuja rauhanneuvotteluja yhä lähemmäksi umpikujaa. Samalla estettiin pm Netanyahun ja USA:n presidentin Obaman suunniteltu tapaaminen jossa tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen etsiminen sekä kahden valtion mallista että maiden välisten suhteiden parantamiseksi. Toisena IHH:n tavoitteena oli katkaista Turkin ja Israelin vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö. Maltillisena muslimimaana tunnettu Turkki saatiin näin ajettua kohti radikaalimpaa islamilaista suuntaa, se ei ollut edes kovin vaikeaa sillä maan nykyinen pääministeri on jo pitkään etsinyt tekosyitä ottaakseen virallista etäisyyttä entiseen kumppaniinsa. Kolmantena päätavoitteena ja valitettavasti myös onnistuneensa sellaisena oli ilman muuta median hyväksi käyttäminen ja Israel saatiin koko maailman tuomittavaksi.

Tässä kohden kritiikkiä on toki myös suunnattava IDF:n toimille. Kun Turkin TV:n ja usean kuvausryhmän kameramiehet olivat standby valmiudessa maanantaiaamulla klo 0430 kuvaamaan kaikkea mikä tapahtui ja sen he myös tekivät livenä. Miksi ihmeessä IDF:n kuvamateriaali oli käytettävissä vasta iltapäivällä kun jo koko maailma oli saanut nähdä ja ihmetellä protestilaivueen kuvaajien materiaalia. Arabien mukaan Israel hallitsee maailman mediaa, jos näin olisi niin miten on mahdollista että he eivät kykene itse parempaan saavutukseen kuin tällaiseen puolittaiseen fiaskoon? Tätä hämmästellään myös sekä Israelin lehdistössä että parlamentissa, tosin asia sellaisenaan on saanut maan poliittisen linjan yhteneväisemmäksi. Presidenttiä myöten IDF:n toimet on tulkittu asetelmallisesti ja lähtökohtaisesti oikeiksi mutta toimintatavoitteiden osalta puutteellisiksi. Tähän Simon Peresin näkemykseen on kaiken objektiivisen tutkinnan ja aineiston perusteella helppo yhtyä. Israel ajoi hyvin suunniteltuun ja äärimmäisen tarkoitushakuisesti toteutettuun miinaan.

Olisi hyvin aiheellista suunnata huomio myös Turkin toimiin, maa on esiintynyt hyvin uhmakkaasti ja syyttävästi Israelia kohtaan kansainvälisillä foorumeilla. Kysymyksiä voitaisiin perustellusti esittää myös heille ja vaatia myös vastauksia. Miten on mahdollista että Mavi Marmara alukseen pääsi 40 matkustajaa ilman passeja tai muutakaan henkilöllisyystodistusta? Vaikka tiedettiin että alus oli matkalla vieraaseen maahan jossa passi tai viisumi on välttämättömyys. Miten on mahdollista että useimmat mainituista henkilöistä kantoivat paitojensa alla luodinkestäviä liivejä ja osalla heistä oli yönäkökiikarit, operaatiohan alkoi aamuyöllä 0430 jolloin oli vielä säkkipimeää. Mavi Marmaran muut 660 matkustajaa oli identifioitu ja passitettiin takaisin lähtömaahansa mutta nämä 40 vietiin Israelin vankilaan odottamaan jatkokäsittelyä ja tunnistamista. Israelin tiedusteluviranomaisten 2.6 antaman selvityksen mukaan osa oli jo tunnistettu kuuluviksi Turkissa operoivaan Al Qaidan soluun ja tämä 40 hengen ryhmä muodosti sen ydinjoukon joka kävi Israelin sotilaiden kimppuun aluksella. Todellisia rauhanaktivisteja ja avustustyöntekijöitä. Näyttää enemmän kuin ilmeiseltä että Turkin viranomaiset ovat katsoneet muualle tai sitten silmälasit unohtuivat kotiin sillä hetkellä kun passintarkastuksia tehtiin, jos niitä ylipäänsäkään tehtiin.

Kesäsota vai ei?

Kaiken kohua taakse on jäänyt useita muitakin Lähi-Idän kriisipesäkkeitä. Iran, Syyria, Hizbollah, Persianlahti vain muutamia mainitakseni. YK, EU ja kumppanit ovat ajamassa läpi yhteistä julkilausumaa jossa vaaditaan Lähi-Idästä ydinaseetonta vyöhykettä. Samassa julkilausumassa ja samaan aikaan samat tahot ovat jättäneet mainitsematta Iranin ydinasehankkeet ja keskittäneet voimanponnistuksensa suoraan Israeliin ja sen mahdollisiin ydinaseisiin. Jollain omituisella logiikalla nämä kumppanit uskovat että jos Israel luopuu ydinaseistaan ja muut arabi- ja muslimivaltiot saavat hankkia sellaisia niin sitten vasta se lopullinen rauha saadaan aikaan.

Syyria on aseistanut Hizbollahia toimittamalla sille 800 kpl uusia Scud-3 ohjuksia jotka yltävät jo aina Beershebaan saakka. Itselleen Syyria on jättänyt noin 1000 kpl samoja ohjuksia turvaamaan rauhaa Golanin vastaiselle rajalle. He haluavat omasta mielestään turvata alueellisen koskemattomuutensa Israelin jatkuvilta aggressioilta, samalla ajatellaan vauhdittavan neuvotteluja myös Golanin suhteen. Israel on puolestaan ilmoittanut että he eivät missään tapauksessa tule hyökkäämään ensin mutta ovat myös valmiudessa vastaamaan tarvittavalla voimalla pohjoisesta ja koillisesta suunnattaviin iskuihin. Skenaario jota Israelissa pelätään eniten on asetelmallisesti jo hyvin lähellä toteutumistaan. Olen tästä sekä puhunut että kirjoittanut jo vuosikausia ja tänään mahdollisuudet sotaan ovat entistä selvemmin esillä. Nimittäin yhtäaikainen ohjushyökkäys maahan kahdesta tai kolmesta eri suunnasta. Israelin omat ohjustentorjuntajärjestelmät eivät ole vielä riittävän valmiita torjumaan useita satoja samanaikaisesti ammuttavia ohjuksia. Se nosta puolestaan esiin vaihtoehdon vastata tuleen, eli Israelin Jericho-2 sarjan ohjusisku hyökkääviä maita kohtaan. Pelote joka tulisi arabimaissa myös tiedostaa ja ottaa vakavasti. Israel ei suostu häviämään eikä voi hävitä sotaa, sen on pakko vastata kaikkein kovimmalla voimalla jos sen olemassaolo joutuu uhattavaksi. Kukapa todella haluaa nähdä Lähi-Idän palaavan ajassa taaksepäin keskiajalle saakka, jos edes pysähtyisi siihenkään.

Persianlahden itärannan häirikkövaltio Iran on jatkuvassa sotaharjoitustilassa sekä Persian- että Omaninlahden vesialueillaan. Syy on selvä. USA on lähettänyt alueelle toisen lentotukialuksen, USS Eisenhowerin seuraksi Persianlahdelle on tulossa myös USS Harry.S.Truman ja niiden seurana on kymmeniä risteilijöitä, maihinnousualuksia, ydinsukellusveneitä jne. Myös Israel on ilmoittanut lähettävänsä Persianlahdelle yhden kolmesta Dolphin-luokan veneestään jatkuvaan partiointiin. Ne vaihdetaan säännöllisin välein toiseen vastaavaan ja veneet ovat varustettu sekä ydinkärkitorpedoilla että risteilyohjuksilla joissa taistelukärkenä on myös ydinlataus.

On päivän selvää että joskus, jostakin jopa hyvin mitättömältä vaikuttavasta syystä tällainen sotavoimien keskittäminen ja jatkuvat sotaharjoitukset voivat johtaa napin painamiseen ja joukkotuhoon. Pienelle alueelle on keskittynyt ennen näkemättömän valtava tuhovoima, monin verroin enemmän kuin aikaisemmissa sodissa yhteensä. Vastakkain läntisen maailman demokratia, öljyn saannin turvaaminen ja toisaalta äärifundamentalistinen islamilainen ajattelutapa jossa ihmishenki on sivuseikka korkeimpien maailmanlaajuiseen kalifaattiin suunnattujen tavoitteiden rinnalla.

Kolumnistin pessimismi rauhan saavuttamiseksi Lähi-Itään ja ihmisvoimin on edellisenkin valossa hyvin perusteltua.

Ei muuta kuin hyvää ja rauhallista kesää.
Pekka Sartola
www.ajanteos.com

Katso myös seuraavaa.

http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=79

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3897486,00.html

Kommentoi "Kaappaus Välimerellä - Pekka Sartola valottaa laivaselkkauksen taustoja"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

  _____  _  _   ______   ___   ______ 
 / ___// | || | || /_____//  / _ \\  /_  _// 
 \___ \\ | || | || `____ `  | / \ || `-| |,- 
 /  // | \\_/ || /___//  | \_/ ||  | ||  
 /____//  \____//  `__ `   \___//   |_||  
`-----`   `---`  /_//    `---`   `-`'  
           `-`             
 
 

Yksi kommentti "Kaappaus Välimerellä - Pekka Sartola valottaa laivaselkkauksen taustoja

Galilee Tours bussista kurkkinut 26.6.2010 14.10

Monet ovat antaneet Israelille pisteitä mediapelistä, jota on käyty viestimissä. Se on toki yksi puoli asiasta, mutta mielestäni sivuseikka. Laivayhteenoton tapahduttua moni alkoi varmaan kanssani hakea Israelin omia uutisia ja videoita netistä, ja pianhan niitäkin löytyi. Kiitos myös Patmoksen sivuilta löytyneistä asiauutisista. Hyvää kesänjatkoa !