2015-08-30 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Suomessa on nyt kesällä ja alkusyksyllä osoitettu voimakkaasti mieltä ja vastustettu etenkin "rasismia", "vihapuhetta", "ääriajattelua" ja "äärimielipiteitä" sekä nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa. Näillä termeillä on julkisessa keskustelussa luonnehdittu... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/742/rasismi_vihapuhe_ja_aariajattelu_suomessa Patmos article
Juha Ahvio
30.8.2015
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa

 

Suomessa on nyt kesällä ja alkusyksyllä osoitettu voimakkaasti mieltä ja vastustettu etenkin ”rasismia”, ”vihapuhetta”, ”ääriajattelua” ja ”äärimielipiteitä” sekä nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa. Näillä termeillä on julkisessa keskustelussa luonnehdittu lähinnä monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautumista ja kansallismielisistä lähtökohdista nousevia näkemyksiä. Erikoista viimeaikaisissa niin sanotuissa rasismin- ja vihanvastaisissa julkisissa purkauksissa on kuitenkin ollut se, että niiden esittäjien omat näkemykset ovat varsin asenteellisella tavalla vihaisia ja tiettyihin nimenomaisiin ihmis- ja yhteiskuntaryhmiin suoraan kohdistuvia. 

28.7.2015 toteutettiin Helsingin Kansalaistorilla laaja ”Meillä on unelma” -mielenosoitus monikulttuurisen Suomen puolesta ja rasismia ja vihaa vastaan. Rauhan ja ihmisrakkauden nimeen vannoneiden mielenosoittajien julkisesti esillä olleet tunnukset herättävät kuitenkin perin ristiriitaisia ajatuksia. Silmiinpistävän huomiota kiinnittävästi Kansalaistorilla liehuivat yhtä hyvin mustat anarkistiliput kuin kommunistien punaliput ja murretuilla antikristillisillä risteillä eli saatanistiristeillä varustetut niin kutsutut rauhanliput, sateenkaarilippujenkin liehuessa siellä täällä.

Nämä ovat vihaisia äärimielipiteitä edustavien äärisuuntausten tunnuksia ja aatteiden tunnuksia, joiden historia on valtaosaltaan verinen. Anarkistit ovat kunnostautuneet väkivaltaisen poliittisen terrorismin aktiivisina soveltajina 1800-luvun loppupuolelta lähtien ja kommunistien rikokset ihmiskuntaa vastaan ylittävät lähes 20-kertaisesti Suomen Vastarintaliikkeen kansallissosialististen historiallisten aatteellisten innoittajien rikosten tuottaman ihmisuhrimäärän. Kaiken kaikkiaan hakaristillä ja sirpillä ja vasaralla varustettujen punalippujen alla toimeenpannun totalitaarisen sosialismin – kansallisen tai kansainvälisen – aikaansaamien uhrien yhteislukumäärä ja inhimillisen kärsimyksen laatu on ollut hirvittävä.    

Ei myöskään – entisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan vuosikymmenet rintapielessään kantaman –  viimeaikaisissa mielenosoituksissa näkyvästi esillä olleissa lipuissa nähdyn ”rauhanmerkin” historia ole sen paremmin rauhallinen kuin vihaamattoman rakkaudellinenkaan. Kyseisen merkin symbolinen historia ei suinkaan pelkisty vain Gerald Holtomin Britannian ydinaseriisuntaa 1950-luvun lopulla vaatineen liikkeen tunnuslogoksi valikoitumiseen. Murrettu risti, poikkipuu murtaen alaspäin käännetty risti, niin sanottu keisari Neron risti, jota voidaan luonnehtia myös korpinkynneksi ja noidanjalaksi, symbolisoi Kristusta, kristinuskoa ja kristittyjä kohtaan suuntautuvaa vihaa ja antikristillistä jumalattomuutta. Kommunistisympatioistaan tunnettu filosofi Bertrand Russell, joka toimi Holtomin kanssa aktiivisesti 50-luvun rauhanliikkeessä, kannatti erityisesti tätä myös saatanistien ja satanistien rituaaleissaan toisinaan käyttämää murrettua ristiä rauhanliikkeen symboliksi nimenomaan sen antikristillisen jumalattoman merkityssisällön vuoksi.    

”Rauhanmerkin” symboliikka julistaa aikamoisen vihaista ääriajattelua.

22.8.2015 toteutettiin Helsingissä puolestaan ”Hyvinvointia, ei leikkauksia” -suurprotesti hallituksen säästöaikeita kohtaan. Ilta-Sanomat otsikoi artikkelinsa 25.8.2015 näin: ”Tiesitkö, mitä suurmielenosoituksen järjestäjät oikeasti ajavat? ’Oli sovittu, ettei tällaisia tunnuksia ole mukana’”.

Kuvaavaa on, että 5000 ihmistä mukaansa saaneen mielenosoituksen virallinen järjestäjä oli Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piiri yhdessä anarkistien kanssa. Muita suunnitteluun osallistuneita tahoja olivat Kepa ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kuten Ilta-Sanomien artikkelista käy ilmi, anarkistit aiheuttivat mielenosoituksen aikana epäjärjestystä, Neuvostoliiton punaliput olivat kaikesta huolimatta esillä ja sosialismin ja kommunismin palauttamisen nimeen vannottiin.

Ilta-Sanomien 24.8.2015 artikkelista ”Suurmielenosoituksen takana anarkisteja ja kommunisteja: ’Tämä ei jää tähän’” nousee esiin joidenkin anarkistimielenosoittajien sotaisa ja selkeää viholliskuvaa ilmaiseva retoriikka:

”Nyt ollaan niin vakavan asian äärellä, että eri ihmiset tulevat poteroistaan ulos ja ovat valmiita taistelemaan suurempaa vihollista (leikkauksia) vastaan…”

Mielenosoituksessa tällainen viholliskuvien viljely ja vihapuhe kohdistettiin avoimesti Suomen hallitukseen ja etenkin pääministeri Juha Sipilän henkilöön.

Mistä tällaisessa vasemmistoradikaalissa ”taistelemisessa” ja ”vihollisen” määrittelyssä on kysymys? Kyse on avoimesta luokkavihasta, jota ilmaisevat yhtä hyvin itsenäisyyspäivänä aktivoituvien niin sanottujen luokkavieraiden väkivaltainen anarkistis-kommunistinen mellakointi, vasemmistohenkisen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen "Rikkaat pitää tappaa" -kehotus vuodelta 2012 kuin Vasemmistonuorten poliittisen ohjelman sympatisoima sorrettujen aseisiin tarttuminenkin.  

Viimeaikaisen keskustelun valossa on syytä palauttaa mieliin, että monen korkealle arvostama kulttuuripersoona ja elokuviensa myötä vaikutusvaltainen ohjaaja Aki Kaurismäki todellakin antoi luokkataisteluideologiaan nojaavan ja vihan kyllästämän tappamiskehotuksen The Guardian -lehden haastattelussa vuonna 2012. Näin Iltalehden 5.4.2012 artikkelin ”Kaurismäki sekavana haastattelussa: ’Rikkaat pitää tappaa’” mukaan:

”Kaurismäki kertoo The Guardianille antamassaan haastattelussa muun muassa, että terrorismi on ihmiskunnan ainoa pelastus. ’–Ainoa keino päästää ihmiskunta kärsimyksistään on tappaa se prosentti, joka omistaa kaiken. Se prosentti, joka panee meidät tilanteeseen, jossa ihmisyydellä ei ole mitään arvoa. Rikkaat. Ja poliitikot, jotka ovat rikkaiden sätkynukkeja, Kaurismäki tylyttää haastattelussa.”

Kaurismäen ideologia on samaa juurta kuin Vasemmistonuorten Rovaniemellä 24.5.2015 hyväksytty Poliittinen ohjelma, jossa todetaan yhtä luokkataistelullisen vihaisesti, että:

”Vasemmistonuoret tukee työtaisteluita, kansalaistottelemattomuutta ja muuta suoraa toimintaa maailman parantamiseksi. Vasemmistonuoret jatkaa sosialistisen liikkeen työtä. Lähtökohtamme on, että koko yhteiskuntaa määrittää työn ja pääoman välinen ristiriita. Kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmiset jakaantuvat luokkiin. Suurin osa joutuu myymään työvoimaansa elantonsa eteen, kun taas pieni vähemmistö elää voitoilla, joita he saavat omistuksistaan ja sijoituksistaan…Demokratiaa uhkaa kapitalismin kaikkialle ulottuva ylivalta…Vastustamme sotaa, vaikka tunnustamme, että historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin sorrettujen on ollut pakko tarttua aseisiin saavuttaakseen vapautensa…”

Viholliskuva on tässä tekstissä yhtä selvä kuin Kaurismäellä ja aseellinen väkivaltakin nähdään tietyssä tilanteessa oikeutetuksi. Historiallisen taustan tälle lausumalle tarjoaa paitsi kommunistinen ääriajattelu myös äärimmäinen ja väkivaltainen luokkataistelullinen kommunistinen toiminta, jonka terroristiset seuraukset ovat olleet valitettavan tunnetut.

On merkille pantavaa, että siinä missä vihapuhesyytösten kohteeksi kesällä joutuneen kansanedustaja Olli Immosen Facebook-kirjoituksessa ei ilmaistu minkäänlaista vihaa mitään nimenomaista ihmisryhmää kohtaan, vaan määriteltiin vastustettavaksi ilmiöksi monikulttuurisuusideologia sinänsä, kohdistuu luokkaviha näissä tuoreissa ja vanhemmissakin vasemmistoradikaalien toimijoiden julkisissa mielenilmaisuissa aivan selkeästi määriteltyjä ihmisryhmiä kuten perussuomalaisia, rikkaita, hallitusta ja etenkin ”miljonääriksi” luonnehdittua pääministeri Sipilää kohtaan. 

On vähintäänkin käsittämätöntä, että julkisessa keskustelussamme vihapuhe- ja ääriajattelusyytökset pyörivät rasismi-käsitteen eli rotusorron ympärillä ottaen lukuun sen, että jonkin tietyn rodun sortamista ihannoivat lausumat ja linjaukset ovat täysin marginaalisia verrattuna täysin avoimesti ja laajalla rintamalla ja hyvinkin laajoja piirejä edustavasti ilmaistuihin luokkavihahenkisiin ja suoranaisen väkivallan harjoittamiseen sympaattisesti suhtautuviin lausumiin ja mielipiteisiin. Kuvaavaa on myös, että kun Olli Immosen tekstin oletettua rasistisuutta eivät lieventäneet lainkaan joidenkin arvelut siitä, että teksti olisi kirjoitettu osaltaan alkoholin rentouttamassa mielentilassa, katsottiin sen sijaan Aki Kaurismäen antaman julkisen tappokehotuksen kuittautuvan hänen ”sekavalla” ja ”nauttineella” mielentilallaan.

Vasemmistolaiseksi tunnetun henkilön esittämiin avoimen luokkavihaisiin ja väkivaltaan kehottaviin äärilausumiin suhtaudutaan tarvittaessa varsin joviaalisti, kun taas esimerkiksi perussuomalaisen vaikuttajan katsotaan jo määritelmänsä nojalla syyllistyneen vihaa ilmaisevaan ääriajatteluun ja rasismiin siinäkin tapauksessa, että mitään eksplisiittistä rodullista tai muuta ihmisryhmällistä kohdistusta ei hänen lausumastaan löydy.    

Fyysisen väkivallan harjoittamiseen ja ihmisarvon käsitteeseen varsin jännitteisesti suhtautuvaa ääriajattelua ilmaisee osaltaan myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton ViNO:n 21.4.2013 hyväksytty periaateohjelma, jossa todetaan esimerkiksi näin:

”Oikeus aborttiin kuuluu kaikille. Ihmisille on myös taattava oikeus seksityöhön laillisessa ja turvallisessa ympäristössä, ja laista on poistettava pakkosterilisaatio sukupuolen korjauksen yhteydessä. Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan tarvittaessa avustettuna. Väkivaltaa ei voida hyväksyä missään tilanteessa ja väkivallan uhreille on taattava suoja riippumatta siitä, tapahtuuko väkivalta julkisessa vai yksityisessä tilassa.”

Väkivaltaa ei voida hyväksyä ”missään tilanteessa” paitsi tietenkin väkivaltaisen raskaudenkeskeytyksen eli abortin tilanteessa. Ihmisoikeudet eivät näytä koskevan täysin puolustuskyvytöntä syntymätöntä elämää, jonka väkivaltaiseen tuhoamiseen on oltava oikeus ”kaikilla”. ”Jokaisella” eli siis näköjään jokaisella, ikään ja elämän- ja terveydentilanteeseen katsomatta, tulee olla oikeus eutanasiaan eli itsensä avustettuun tappamiseen. ”Jokainen” -termi pitää sisällään myös lapset, ikärajoituksetta.

Varsin selkeää ääriajattelua tällainenkin ihmiselämälle vihamielinen vihreä abortti- ja eutanasia-ajattelu on.

Omanlaatuistaan ääriajattelua on myös sekä Vasemmistonuorten että ViNO:n ohjelmissa avoimesti poliittisena tavoitteena esitetty yhteiskunnan sukupuolittuneisuuden kokonaisvaltainen lakkauttaminen esimerkiksi siten, että henkilötunnuksista – ja tämä koskisi siis kaikkien kansalaisten henkilötunnuksia – tehdään sukupuolineutraaleita ja niin sanottu kolmas sukupuoli virallistetaan, kuten Vasemmistonuoret edellyttävät, ja että yhteiskunnan sukupuolittuneita rakenteita vastaan ylipäätään ”kapinoidaan”, kuten ViNO:n ohjelmassa vaaditaan.

On syytä pitää mielessä, että nyt kovasti muotia olevan sateenkaarilipun edustama radikaali feministi-, gay- ja gender-ideologia on myös luonteeltaan erittäin äärimmäistä ja kaikkea perinteisen luonnollista heteronormatiivisuutta avoimesti vihaavaa.     

Saako tällaisia viha- ja ääriajattelupuheita sallia Suomessa? Ulottuuko ohjelmallinen vihaamisenvastustaminen myös tähän laajaan punavihreään vihapuhekirjoon? Eikö myös esimerkiksi Vasemmistoliiton ja Vihreiden johtavia kellokkaita tulisi tapaus Immosen tyyliin vaatia tekemään julkista tiliä ja parannusta punavihreistä vihakirjoituksista ja -puheista?

Entä aikooko SDP, joka on ilmoittanut haluavansa keskusteluttaa eduskuntaa ääriliikkeistä ja rasismista, ottaa suurennuslasin alle myös radikaalit ja luokkataisteluvihaa julkisesti lietsovat vasemmistoliikkeet ja niiden toimijat sekä näiden yhteydessä näköjään mutkattomasti viihtyvät sateenkaarilipun heiluttajat usein varsin suorasanaisen kristofobisine vihapuheineen? 

 

 

Kommentoi "Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

       ___   ______   ___   __  __ 
  ___   / _ \\  /_  _//  / _ \\  \ \\/ // 
  /  || / //\ \\  | ||  / //\ \\  \  // 
 | [] || | ___ || _| ||  | ___ || / . \\ 
  \__ || |_|| |_|| /__//  |_|| |_|| /_//\_\\ 
  -|_|| `-`  `-` `--`   `-`  `-` `-` --` 
   `-`                     
 
 

25 kommenttia "Rasismi, vihapuhe ja ääriajattelu Suomessa"

Sivu 2/2

Jarozlaw 2.9.2015 12.21

Nyt on kyllä kovin vainoharhaista ja ihmisiä erittelevää tekstiä, josta kuulta läpi viha, katkeruus ja välinpitämättömyys lähimmäisestä. Ei näin.

Juha777 2.9.2015 12.21

Kiitos Juha.

Loistavaa tietoa ja hyvä yhteenveto.

Siunausta Sinulle

Torvela 2.9.2015 20.41

Näyttää, että vihervasemmistolaisen aatteen kannattajien
- on vaikea ymmärtää toisen osapuolen katsantokantaa ja ottaa sitä huomioon
- säännöt itselleen ja aatetovereilleen ovat hyvin erilaiset niihin sääntöihin nähden, joita he muihin (siis eri mieltä oleviin) ihmisiin soveltavat.

IlkkaT.O. 2.9.2015 21.56

Juha Ahvion blogikirjoituksista, tästäkin, huokuu aito ja syvä huoli Jumalan sanan ilmoituksen halventamisesta ja pilkkaamisesta nyky-Suomessa. Ei siis ihme, että loka lentää Totuutta, Jeesusta Kristusta ja hänen Valtakuntaansa vastaan useassa kommentissakin. Saatana kätyreineen tietää, että hänellä on enää vähän aikaa jäljellä ja että Jeesus saapuu pian. "..kaikkien polvien pitää notkistuman ja jokaisen kielen tunnustaman, että JEESUS KRISTUS ON HERRA"
Ahvio kirjoittaa näitä Jeesukseen uskovan tutkijan ominaisuudessa, ja niinkuin se, jonka on kerran tehtävä tili sanomisistaan ja tekemisistään Jumalan pyhien kasvojen edessä.
Saman tosiasian edessä ovat myös kaikki kirjoitusten kommentoijat ja lukijat, halusivat tai eivät.
Selvennykseksi, Ahvio tuo näitä aikamme ilmiöitä ja suuntauksia hengellisestä näkökulmasta käsin.
Ei ole kysymys asioiden politisoimisesta, vaan hengellisestä näkökulmasta käsin selvittäen, mitkä tahot, järjestöt, puolueet jne. pitävät mitäkin asiaa miltäkin kannalta esillä, tässä tapauksessa puhe on rasismista, vihapuheesta ja ääriajattelusta Suomessa.
Tässäkin kirjoituksessaan Ahvio asettaa eri toimijoiden (tässä: puolueet, järjestöt) agendat Jumalan sanan arvioitavaksi sillä viisaudella, joka hänelle on annettu, ko. asian kohdalla.
Tältä pohjaltahan myös jokaisen Jeesukseen Kristukseen uskovan tulisi asiat ja ilmiöt arvioida, Jumalan sanan tulisi olla meidän uskovien ylin auktoriteetti kaikessa sanomisessamme ja toimessamme, kuten Juha Ahvio selkeästi tässäkin kirjoituksessaan osoittaa.
Mistä löytyisi lisää Juha Ahvion ja Tapio Puolimatkan kaltaisia tieteentekijöitä, "totuuden torvia", jotka uskaltavat puolustaa Jumalan ja Hänen sanansa kunniaa?
Siunausta Juha Ahvio toimillesi Jumalan sanan puolesta.

Entinen patmoksen kannattaja 3.9.2015 8.03

Kiitos Pekalle ja Juha-Petterille hyvistä kommenteista, samoista syistä olen itsekin lopettanut Patmoksen tukemisen.

Luin Iltalehdestä artikkelin Helsingissä asuvasta 77-vuotiaasta naisesta, joka ei ole koskaan nähnyt isäänsä. Äärioikeistolaisen Lapuanliikkeen jäsenet veivät isän kotoaan väkisin Neuvostoliittoon 30-luvulla, vaikka hän ei ollut edes kommunisti, vaan oli ajatuksiltaan lähinnä sosiaalidemokraatti. Syyksi vientiin riitti, että hän toimi eräässä työväenyhdistyksessä puheenjohtajana. Kihlattu seurasi myöhemmin sulhastaan Neuvostoliittoon, jossa heidät vihittiin avioliittoon. Artikkelissa esiintyvä nainen oli vielä äitinsä kohdussa , kun äärivasemmistolaiset eli kommustisen Stalinin joukot tulivat hakemaan isän kotoaan väkisin. Myöhemmin kävi ilmi, että hänet oli ammuttu maanpetturina jossain kaukana Siperiassa.

Mitä opimme tästä kertomuksesta ja näistä kahdesta väkivaltaisesta kodista noutamisesta ? Opimme sen, että kaikenlaiset ääriliikkkeet, olivatpa ne sitten äärioikeistolaisia tai äärivasemmistolaisia ovat syntyneet samasta lähteestä, nimittäin perkeleestä.

stv 3.9.2015 20.13

Kun uskova ajattelee ja toimii Raamatun mukaan, silloinkin voidaan sanoa, ettei saa olla noin fanaattinen kiihkoilija jne.

Kun olin opiskelemassa, minulle sanottiin, ettei saa ottaa Raamattua noin kirjaimellisesti jne. En suostunut ottamaan "Lapinkastetta" enkä suostunut muihinkaan Lapin kulttuurin rituaaleihin jne.

Uskovakin voi siis olla "ääriajattelija" jne? Raamatun mukaan!

Lähes 40 v:n kokemuksella olen oppinut päästämään nuo lausunnot toisesta korvasta sisään ja heti toisesta ulos...:-)

Jopa uskovaa, joka jakoi traktaatteja Hgin rautatieasemalla, on kuulemma sanottu rasistiksi...jollen väärin muista...:-)

Olen saanut kuulla olevani hihhuli, saatana, ym. mutta eivät nuo sanonnat tee minua noiksi; olen Jeesuksen pelastama Jeesuksen edustaja, sanot sitten mitä tahansa -ja Jumalan todistus on Sanan mukaa suurempi kuin ihmisten.

Kerran eräs mies huusi minulle: "Oletko saatanan ukko?", vähän mietin mutten mennyt "vipuun", vaan huusin takaisin: "En, kun Jeesuksen"...:-)

stv 4.9.2015 6.06

Syyllistyvätkö nämä jotka esim. uskovia syyttävät rasismista, vihapuheista ja ääriajattelusta ITSE juuri noihin em. asioihin?

Kun olin opiskelemassa, minusta tehtiin rehtorille kantelu, että olin mukamas häirikkö jne. vaikka todellisuudessa olin aivan toista.

Kantelu tehtiin sen takia, että ilmaisin selvästi ja äänekkäästi oman eriävän mielipiteeni, jota siis ei olisi saanut tehdä. Ja toiseksi, koska olen uskossa...

Sitten joskus myöhemmin rehtori tuli käytävällä sanomaan, että on opettajien kanssa todettu ,etten ole häirikkö jne. Todellisuudessa ne, jotka tekivät minusta kantelun, olivat enempi tai vähempi häiriköitä kun häiritsivät opiskeluani niin että yksi tentti meni täysin pieleen ja lisäksi ihan muutenkin...

Eli miten laajaa tämä menettely on Suomessa? Syyllistytkö "rasismiin, vihapuheeseen ja ääriajatteluun" vain juuri sen takia, että tunnustaudut Jeesuksen seuraajaksi?

Alphonse 4.9.2015 6.06

Ahvion sitoutuminen oikeistolaisiin näkemyksiin on tullut ilmi jo monessa aikaisemmassa kirjoituksessa. Hän on kuitenkin viime aikoina tuonut esille äänenpainoja, joissa hän liusuu aina vain enemmän äärioikeistoon. Kristillisestä näkökulmasta käsin pidän Immosen puolustamista ongelmallisena. Eikö Ahvion kristittynä pitäisi käyttää enemmän bloginsa rivejä puolustamaan hätää kärsiviä pakolaisia. En toistaiseksi ole lukenut Ahviolta yhtään ratkaisua siihen, mitä sotaa pakenevien ihmisten pitäisi tehdä.

yksvaan 4.9.2015 11.33

Media on muuttunut hurjasti viime aikoina ja nyt sananvapautta (kommentit poistetaan) rajoitetaan voimakkaasti mikäli kirjoittaja arvostelee islamia, vihapuhemääritelmää (joka on aivan älytön koska jos olet eri mieltä kuin libeaali olet vihapuhuja). Media on myös todella puolueellinen ja saattaa tehdä uustisia ja keskusteluja joissa on vain yksi näkökanta ja yhden näkemyksen edustajat vain ja ainoastaan tuomassa omia näkemyksiään totuutena esille. Kun aiheena on uskonto, ulkopolitiikka niin kommentointia ei ole uutisissa. Yle.fi sivuilla ei voi juuri koskaan kommentoida paitsi svenska ylen sivuilla (tasa-arvo?).
Radiohelsinki on yksi pahimmista mielipiteen muokkaajista.

stv 5.9.2015 22.38

Eilen kun vaimoni vei tytärtämme lääkäriin, oli parkkipaikalla tullut Bandidos-kerhon mies pelottelemaan ja uhkailemaan. Mies oli liikkeellä liikenteestä poistetulla autolla. Tarkistimme rekkarin perusteella.

Onko tämä nyt "Rasismia, vihapuhetta ja ääriajattelua", kun vaimoni ei aiheuttanut millään tavalla tuota pelottelua, vaan mies taisi itse pelätä jotakin?

Mies oli vetänyt autostaan "rosvo-paidan" esiin jne.