2015-10-28 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_19_8180-TurkkaA_blogi_UUSI.jpg Jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu hyväksytyksi tu­leminen, tarvitsemme työn, onnistumisen ja tarpeellisuuden tun­teen. Perustarpeisiin kuuluu myös turvallisuuden kokeminen. Tar­vitsemme suojaa, suojapaikkaa, kodin. Meillä on myöskin rak­kauden tarve, tarvitsemme puolison, lapsia ja ystäviä. https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/758/kaipaan_hyvaksyntaa Patmos article
Turkka Aaltonen
28.10.2015
Turkka Aaltonen

Turkka Aaltonen on kirjailija ja evankelista. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Kaipaan hyväksyntää

 

 Jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu hyväksytyksi tu­leminen, tarvitsemme työn, onnistumisen ja tarpeellisuuden tun­teen. Perustarpeisiin kuuluu myös turvallisuuden kokeminen. Tar­vitsemme suojaa, suojapaikkaa, kodin. Meillä on myöskin rak­kauden tarve, tarvitsemme puolison, lapsia ja ystäviä. Tar­vit­semme myöskin rauhaa, jotta kestämme elämän paineita. Mutta ensisijaisesti jokaisen ihmisen perustarve on Jumalan koh­taa­mi­nen, us­kovaksi tuleminen, tulla tuntemaan Jeesus omana Vapah­tajanaan.

Usein ihminen vaipuu jokapäiväiseen tyytymättömyyteen, jossa hän valittaa kaikkea kurjuutta ja elämässään ilmennyttä epä­onnea.

Tänäänkin on valitukseni niskoittelua! Minun kä­teni on raskas huokaukseni tähden. Oi, jospa tietäisin, kuinka löy­tää hänet, jospa pääsisin hänen asunnolleen! Job 23:2-3.

Va­lituksen keskeltä nousee huokaus, jossa hän esittää suurimman toiveensa: päästä Jumalan luo.

Millainen olisikaan se elämä, jossa ei olisi lainkaan Juma­lan vaikutusta ja jonka ihminen suunnittelisi alusta loppuun? Kau­hea ajatus. Huolimatta ihmisten päättäväisestä vastustelusta Ju­malaa kohtaan, hän ajattelee heidän parastaan. Huolimatta pil­kasta ja halveksunnasta, jota Jumala saa kokea, Hän rukoilee heidän puolestaan. Huolimatta siitä, että ihmiset tahtovat ristiin­nau­lita Jeesuksen, Hän sovittaa heidän syntinsä.

Vain Jeesus voi syvimmältään vastata ihmisen tarpeisiin saada hyväksymistä, turvallisuutta, rauhaa ja rakkautta. Jumalam­me tietää millaisia olemme, mitä tarvitsemme. Hän on tehnyt mei­dät, siksi voimme pyytää, että Jumalan tahto tapahtuisi meissä. Se on aina kaikkein parasta meille, mutta ei kuitenkaan mukavinta ja mieluisinta.

Joskus ajamme itse niin vauhdilla elämämme suuria suunnitelmia, että teemme kolarin ja konkurssin, teemme syntiä, virheitä ja tyhmyyksiä, rikomme usein Jumalaa ja lähimmäisiäm­me vastaan. Sitten saatamme ihmetellä, miten elämämme on tässä mallissa, vaikka olemme sen itse ajaneet juuri vauhdikkaasti päin seinää ja umpikujaan, jopa uskon varjolla.

Herra, ohjaa elämääni, syntisyydestäni, tyhmyydestäni ja itsepäisyydestäni huolimatta. Anna minulle rakkautesi, hyväksymi­sesi, rauhasi ja turvallisuutesi.

 

Kommentoi "Kaipaan hyväksyntää"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______  _____   _ __  ______  _  _  
 /_____// | ___|| | |/ // /_  _// | | | || 
 `____ `  | ||__  | ' //  -| ||- | |/\| || 
 /___//  | ||__  | . \\  _| ||_ | /\ || 
 `__ `   |_____|| |_|\_\\ /_____// |_// \_|| 
 /_//   `-----`  `-` --` `-----` `-`  `-` 
 `-`                       
 
 

Yksi kommentti "Kaipaan hyväksyntää

stv 6.11.2015 11.52

Tärkeintä onkin Kristuksen hyväksyntä, koska ihmiset mittaa mittareillaan ja "pärstäkertoimillaan", mutta Jumala katsoo sydämeen eikä titteleihin eikä pankkitileihin.

Jumalan mittarit ovat eri kuin ihmisten lihalliset mittarit...:-)

Kun eräs uskova meni puhumaan eräälle vanhemmistoveljelle, että Jumala oli puhunut hänelle, tämä vanhemmistoveli sanoi, että kuinka Jumala voi puhua "tuollaiselle", kun Jumala ei hänellekään puhu vaikka hän on sentään vanhemmistoveli...:-)

Paljonkohan tätä esiintyy kirkoissa ja seurakunnissa, siis SOKEUTTA?