2016-03-16 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg USA:ssa eilen tiistaina 15.3.2016 käytyjen esivaalien tulokset olivat selvillä tänään 16.3.2016 keskiviikkoaamulla Suomen aikaa. Kyseessä oli ikään kuin toinen supertiistai, jolla on nyt merkittävä vaikutus republikaanien sisäisten ehdokasasetelmien lopullisen muotoutumisen kannalta. Eilen... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/822/aarivasemmisto_terrorisoi_vakivaltaisesti_donald_trumpin_puhetilaisuuksia Patmos article
Juha Ahvio
16.3.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

Äärivasemmisto terrorisoi väkivaltaisesti Donald Trumpin puhetilaisuuksia

 

USA:ssa eilen tiistaina 15.3.2016 käytyjen esivaalien tulokset olivat selvillä tänään 16.3.2016 keskiviikkoaamulla Suomen aikaa. Kyseessä oli ikään kuin toinen supertiistai, jolla on nyt merkittävä vaikutus republikaanien sisäisten ehdokasasetelmien lopullisen muotoutumisen kannalta. Eilen äänestettiin Floridassa, Illinoisissa, Missourissa, Pohjois-Carolinassa ja Ohiossa sekä Pohjois-Mariaanien alueella. 

Donald Trump voitti näistä kuudesta vaalista viidet. Missourissa voitto Ted Cruzista oli niukka, neljässä muussa äänestyksessä Trumpin voitto oli yksiselitteisen selkeä. Näin myös Marco Rubion kotivaltiossa Floridassa. Murskaavan tappion kärsinyt Rubio ilmoitti luovuttavansa kisan. Ohion kuvernööri John Kasichin onnistui voittaa oma kotivaltionsa. Trump siis jatkaa etenemistään kohti republikaanien presidenttiehdokkuutta. 

Kuten edellisessä blogissani kirjoitin, tätä etenemistä eivät Open Borders -globalistit ja heidän Big Money -rahoittajansa katso hyvällä. Tästä ovat ilmeisen selkeänä todisteena ne väkivaltaiset mellakat ja puhetilaisuuden keskeyttämiset, jotka Trumpin vaalikampanjaan ja hänen kannattajiinsa kohdistettiin viime viikon perjantaina University of Illinoisin kampuksella Chicagossa ja lauantaina Ohion Daytonissa, jossa aggressiivinen hyökkääjä oli päästä käsiksi Trumpiin puhujalavalla.

Kannattaa lukea Wayne Allensworthin artikkeli ”Trump and the anti-globalist moment”; Matthew Vadumin artikkeli ”From Ferguson to Chicago: Left-wing Fascists go for Donald Trump”; Steve Byasin artikkeli ”Intolerant Left Shuts Down Trump Rally in Chicago” ja Breitbart Newsin artikkeli ”Dilbert Creator Scott Adams: Media Is Encouraging Violent Attacs on Donald Trump”.

Näistä artikkeleista ja niiden viitteistä käy ilmi, että USA:n vahvasti George Soros -rahoitteinen ja globalistikapitalistien iskunyrkkinä palveleva äärivasemmisto aktivistiorganisaatioineen kuten MoveOn.org on ottanut käyttöön suoran toiminnan Trumpia ja hänen kannattajiaan vastaan ja vannoo jatkossakin käyttävänsä samoja väkivaltaisia mellakkametodeja Trumpin ja hänen kannattajiensa sananvapauden tuhoamiseksi, kuten ilmenee Raven Claboughin artikkelista ”Moveon.Org Vows to Continue to Disrupt Trump Rallies”.

Väkivaltaisen mellakoivat ja uhkailevat häiriöaktivistit ovat edustaneet MoveOn.org:n lisäksi Black Lives Matter -ja Occupy Wall Street -vasemmistoradikaaliryhmiä, joita demokraattipoliitikot ovat tukeneet ja joita kaikkia Soros on rahoittanut ja rahoittaa. Muita Chicagon mellakoihin osallistuneita ääriryhmiä olivat vallankumouksellinen kommunistiryhmittymä ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) ja latinonationalistiryhmittymä National Council of La Raza (rotu).

Vasemmistolaista monikulttuurista identiteettipolitiikkaa harjoittavien kielenkäytössä rotu-sana ja ylpeys omasta rodusta ovat täysin sallittuja ja yhteiskuntakelpoisia sanoja, termejä ja asenteita. ”Black Pride” -ja ”La Raza” -rotupolitiikka rotukiintiöineen ja aggressiivisine ”valkoista etuoikeutta” vastustavine vihapuheineen ovat demokraattien ja USA:n muun vasemmiston avoimesti hyväksymää ja kannattamaa rotupolitiikkaa. Sen sijaan ”valkoisuus” ja kaikki siihen liittyvät myönteiset luonnehdinnat ja asenteet ovat olemuksellisesti ”rasistisia” ja siten täysin kiellettyjä, vihattavia ja hävitettäviä. Todellisuudessa pahimmanlaatuista rasismia edustaa nimenomaan monikulttuurisuusideologinen marxilainen ”rasisminvastainen” rotu- ja identiteettipolitiikka.          

Viime päivien anti-Trump -mellakoinnissa on kyse maksetusta, suunnitellusta ja tehokkaasti organisoidusta ja täsmällisesti ajoitetusta ammattimaisesta mellakoinnista, häirinnästä ja väkivallasta Trumpin kannattajia kohtaan ja ehdokkaan hiljentämiseksi. Ja kaikki tämä ”väkivallattoman antirasismin” ja ”demokratian puolustamisen” nimissä ja ”rasistis-väkivaltaisen” Trumpin pysäyttämiseksi. Donald Trump oli täysin oikeassa todetessaan, että nämä nuoret aktivistimellakoitsijat ovat pääosin kommunisteja ja demokraattien ehdokasehdokkaan Bernie Sandersin kannattajia. MoveOn.org on virallisesti antanut tukensa Neuvostoliittoa ja Kuubaa ihannoineelle sosialisti-Sandersille.

Merkille pantava yksityiskohta viime perjantain Chicagon tapahtumiin liittyen on, että siellä mellakoitsijoiden eturivissä oli mukana myös Bill Ayers, 1960-luvun lopun ja 1970-luvun USA:ssa toimeenpannuista pomminräjäytyskampanjoistaan tunnetun Wheather Underground -marxistiterroristiorganisaation nokkamies, silloinen opiskelijaradikaali ja nyttemmin yliopiston professori ja Barack Obaman läheinen ystävä, jonka kotona Chicagossa Obama aloitti senaattorikampanjansa vuonna 1995.

Nyt Chicagossa ja Ohiossa kommunististen tunnusten alla väkivaltaisesti mellakoivat vasemmistoaktivistinuoret on yliopistoissaan ehdollistettu vihaamaan kaikkea konservatiivista, perinteisesti amerikkalaista ja Yhdysvaltojen anglosaksiskelttiläisiä kristillisiä eurooppalaisia etnis-kulttuurillisia ja poliittisia juuria. Kulttuurimarxilaisten professoriensa ystävällisen älykkäästi opastamina nämä kirkasotsaisen sinisilmäiset ja puhtaan aatteelliset maailmanparantajaopiskelijanuoret ovat oppineet, että on oikein ja hyvää ja ylevän eettistä hiljentää ja lopettaa kaikki ”väkivaltaista rasismia” edustava kaikista julkisista tiloista, joiden tulee USA:n useimpien yliopistokampuksien tapaan olla poliittisesti korrektisti niin sanottuja ”safe space” -alueita eli ”turva-alueita”, joissa on oikeus saada olla kuulematta mitään, mikä aiheuttaisi mielipahaa ja poikkeaisi omasta ja ainoasta oikeasta vasemmistolaisesta maailmankatsomuksesta. Vasemmistologiikan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että myös julkisten vaalien ja vaalitilaisuuksien tulee olla ”turvallisia” eli niissä ei saa olla mukana mitään eikä ketään sellaista, joka edustaa kommunistisen määritelmän mukaista ”rasismia ja väkivaltaa” kuten Trump ja perinteiset konservatiivit yleensä.

Totalitaarisen pakkovaltainen sananvapauden ja kokoontumisvapauden rajoittaminen ovat aina olleet kommunistien tavoitteena, niin USA:ssa kuin muualla, ja tarvittaessa väkivaltaisin mellakkamenetelmin, kuten nyt Chicagossa ja Ohiossa. Trumpin ja hänen kannattajiensa sanavapauden tukahduttamiseen väkivaltaisella mellakoinnilla pyrkivä vasemmistonuoriso on varsin kirjaimellisesti sisäistänyt 1960-luvun uusvasemmistolaisten opiskelijaradikaalien profeetan ja suosikkifilosofin Herbert Marcusen (1898–1979) ajattelun. Kulttuurimarxismia käsittelevän Miten tähän on tultu? -kirjani (Kuva ja Sana, 2013) sivuilla 44–45 kirjoitan seuraavasti, Herbert Marcusen ajattelun vaikutushistoriaan liittyen:

”Marcuse on edelleen merkittävä tekijä Yhdysvaltojen intellektuaalisessa ja akateemisessa maailmassa. Monista Marcusen sittemmin vakinaisiin professorinvirkoihin päässeistä oppilaista on muodostunut USA:ssa akateeminen vasemmistoeliitti, joka on tehnyt tiedekunnistaan ja oppiainaistaan postmodernin ja dekonstruktionistisen marxismin linnakkeita, kuten David Horowitz teoksissaan The Professors ja One-Party Classroom vuosilta 2006 ja 2009 osoittaa. Vaikutus opiskelevaan nuorisoon on ollut huomattava. Gramscilainen ’pitkä marssi läpi instituutioiden’ – kuten saksalainen marxilainen opiskelijaradikaalijohtaja ja myöhemmin Saksan vihreän puolueen perustajiin lukeutunut Rudi Dutschke (1940–1979) osuvasti vuonna 1967 luonnehti Gramscin strategian soveltamista – on alkanut tuottaa tulosta.”

”Kuten Kolakowski selostaa The Main Currents of Marxism -teoksensa sivuilla 1117–1118, Marcuse itse kannatti ’vapauttavaa toleranssia’, jonka mukaan vapautus väärästä suvaitsevaisuudesta tapahtuu väärät eli oikeistokonservatiiviset ideat tietoisesti tukahduttamalla ja vain oikeita eli marxilaisia ja sosialistisia käsityksiä suvaitsemalla ja pakottamalla ne yhteiskunnassa vallitseviksi. Marcuse katsoi: ’Vapauttava toleranssi…tarkoittaisi intoleranssia oikealta tulevia liikkeitä kohtaan ja vasemmalta tulevien liikkeiden suvaitsemista.’”

”Vapauttavan toleranssin” toimeenpano edellytti Marcusen mukaan vahvoja pakkokeinoja ja sanan- ja kokoontumisvapauden kieltämistä ”epädemokraattisilta” oikeistovoimilta. Tällaista ”vapauttavan toleranssin” toimeenpanoa väkivaltaisin mellakkametodein olemme nyt viime päivinä saaneet todistaa Chicagon ja Ohion anti-Trump -aggressioissa.

Samanlaisesta aggressiosta on kyse Donald Trumpin ”Trump on fasisti” -vihapuheleimaamisessa, joka on sosialistien, kommunistien ja internationalistien retorista sodankäyntiä, jollaista kohdistetaan aina kaikkiin niihin konservatiiveihin, jotka julkeavat haastaa poliittisesti korrektin Open Borders -ideologian ja siihen liittyvän maahanmuuttoglobalismin. Ne muodolliset konservatiivit puolestaan, jotka kuuliaisesti ja kiltisti myöntävät avointen rajojen globalismin eettisesti ainoaksi oikeaksi ja pyhän sitovaksi velvoitteeksi, toki välttyvät fasisti-leimalta.

Todellisuudessa 1920–1940-lukujen italialaisella fasismilla ja Donald Trumpilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, kuten on selvää jokaiselle, joka tuntee fasismin ideologiaa ja on lukenut esimerkiksi Trumpin Time to Get Tough -ohjelmakirjan. Tähän johtopäätökseen tullaan myös artikkelissa ”Fascism Historian: Claiming Donald Trump Is a Fascist Makes Fascism Impossible to Understand". Mutta sen sijaan Barack Obama, Bernie Sanders väkivaltaisine ja laillisia puhetilaisuuksia ohjelmallisesti häiritsevine nuorisoiskujoukkoineen sekä Hillary Clinton ovat sosialistisessa valtiokeskeisessä politiikassaan paljon lähempänä historiallista totalitaarisen valtiokeskeistä fasismia.

On todettava, kuten Patrick Buchanan The American Conservative -julkaisun artikkelissaan ”No Absolution for the Mob”, että mellakoivat nuorisojoukot on saatettava edesvastuuseen pyrkimyksistään tukahduttaa perustuslain takaama ja amerikkalaisuuden ytimeen kuuluva sananvapaus. Myös Frontpagemag -sivuston toimituksen artikkelissa ”Arrest The Thugs: The Left’s Bullies Cannot Be Allowed to Hijack Freedom of Speech for An Entire Nation”  katsotaan aivan oikein, että äärivasemmistolaisten pelottelija-, uhkailija- ja pakottaja-aktivistien ei saa antaa tukahduttaa sananvapautta eikä kokoontumisvapautta.

Ei sen paremmin USA:ssa kuin Suomessakaan. 

 

 

Kommentoi "Äärivasemmisto terrorisoi väkivaltaisesti Donald Trumpin puhetilaisuuksia"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _  _   ___   _____   ___   ______ 
| || | ||  / _ \\  |__ //  / _ \\  /_____// 
| || | || / //\ \\  / //  / //\ \\ `____ ` 
| \\_/ || | ___ || / //__ | ___ || /___//  
 \____// |_|| |_|| /_____|| |_|| |_|| `__ `  
 `---`  `-`  `-` `-----` `-`  `-` /_//   
                     `-`   
 
 

12 kommenttia "Äärivasemmisto terrorisoi väkivaltaisesti Donald Trumpin puhetilaisuuksia"

Topias 17.3.2016 20.36

Hyvä kirjoitus jälleen,sain itse kokea syksyllä tällaisen vasemmistosakin
väkivalta-uhan kun rajat kiinni tapahtuma oli Helsingissä,väijyttivät
kadunihmisten sekaan itsensä,tilanne oli oikeasti uhkaava kun poliisi
kävi näitä tyyppejä vastaan.

IlkkaT.O. 19.3.2016 18.35

Ahvion viittaamaan Georg Sorosiin liittyen Rebublikaanisessa Human Events-julkaisussa Georg Sorosista mielenkiintoista luettavaa: sen lisäksi, että on mukana kaikessa siinä, minkä Ahviokin msinitsee, pitää itseään "messias"-hahmona, eikä myöskään arksile sitä tuoda esille.

Erkki Hänninen 19.3.2016 21.40

Jäljet johtanevat ns. kosher-sylttytehtaalle... ?

- Näinhän Talmud-vihakirja Saatanan synagoogan terroristeja ohjeistaa!

Pekka 19.3.2016 23.26

Hohhoijaa. Tri Ahvion pukee mustan valkoiseksi yrittäessään pestä herra Trumpin kristillis-konservatiivisen maailmankuvan esitaistelijaksi. Raamatullisena kristittynä ei voi ilomielellä seurata USAn presidentinvaaleja. Selkeästi pienempi paha näistä kahdesta on kuitenkin Hillary Clinton. Maailmalle onneksi Trumpilla ei ole mitään jakoa häntä vastaan. Loppupeleissä kun eivät riitä Amerikan persulaisten eli valkoisten turhautuneiden duunarien äänet Valkoiseen taloon saakka.

Erkki Hänninen 20.3.2016 18.03

Hillary Clinton on paha ja salakommunisti, mutta pienempi paha, kuin vesikiduttajat Trump tai Cruz. Tuskin Ted Cruz on mikään oikea kristitty, kun vesikidutus on kerran "okei".
(En ole tosin Jumalan sijassa, että kenenkään uskomiset tietäisin.)
- USA on tekopyhyyden luvattu maa!

Minulla ei ole mitään sympatioita muslimiterroristeja kohtaan, mutta kuulustelumenetelmien olisi oltava kohtuu humaaneissa rajoissa, vaikka kovistelu lieneekin paikallaan joskus... !

Donald Trumpista jos tulee presidentti, niin hän häpäisee USA:n presidentti-instituution lopullisesti!
Toivon, ettei Donald Trumpista tule USA:n presidenttiä ikinä!

Totuus 20.3.2016 18.03

Hei.
Omituisinta tässä teidän kolumnissa on se, että Te Ette vieläkään tiedä että Trump on samanlainen nukke jota vedellään naruista kuin kaikki ne muut "ehdokkaat."
Toiseksi Ette tiedä että nykyinen musta Presidentti ei ole sieltä mihinkään lähdössä. Barack on sen maan viimeinen presidentti.
Uutta ei valita.
Maailmantalous romahtaa vuonna 2016 ja Antikristus Oboma astuu parrasvaloihin.
Hän on jakava Israelin pääkaupungin Jerusalemin palestinalaisille YK:n turvallisuusneuvoston kautta, ainakin Arutz Shevan vanhemmat virkamieslähteet USA:sta vuotivat hiljattain muistion jonka mukaan Oboma ajaa sitä Itä-Jerusalem hanketta niinkuin Danielin kirja Antikristuksesta sanoo. "sopimus monien kanssa" valhe rauha.
Eihän se mikään tavallinen ihminen ole. Mutta te monet tunnutte olevan niin tietämättömiä sen todellisesta puolesta, että.

RFIDmikrosiru implantti/tatuointi on se Pedon merkki, ÄLÄ OTA SITÄ!
Ilmestyskirja luku 13.
Lisäksi Iranin ydinsopimuksen voimaantulosta viime vuodesta 2015 on
tuleva tämän vuoden Toukokuun 5.päivä 2016 kuluneeksi 266 päivää eli noin 9 kuukautta kun "he sanoivat rauha ja turvallisuus"
Thessalonikalais kirje. Raamatullisesti kun 1kk=29,5päivää pitkä.
Eu:n ulkoministeri nainen Mogherini ja Iranin ulkoministeri sanoivat heinäkuussa Sopimuksen kirjoittamis aikoihin tiedotustilaisuudessa "peace and safety"
Jos Ahvio tuntee Raamatun Sanaa niin hän ymmärtää: suuri tuho on oleva heidän päällään jotka sanoivat "rauha ja turvallisuus"
Joka tapauksessa kesän 2016 elokuussa käytävät Olympiakilpailut ovat Rio de Janeirossa Brasiliassa Etelä-Amerikassa ja luotettavan profetian mukaan Pedon MERKKI on silloin oleva pakollinen urheilijoille ja osanottajille joten ÄLKÄÄ ottako sitä Pedon merkkiä R.F.I.Dmikro siru implanttia!
New World Order tulee oletko valmis?
One world government and one world religion jota johtaa YK, Vatikaani ja Paavi Franciscus joka on Väärä Profeetta 2.peto. Ilmestyskirja 13.

Ville 20.3.2016 21.08

Kyllä mun mielestä tuo neekeripresidentti Obama ei tule jatkamaan, vaan tilalle tulee mitä ilmeisimmin, (en sano tätä varmaksi ja aikaista sanoa) mutta näyttää siltä, että Trump on todella mahdollinen, tai sitten H.Clinton, tai joku muu. Trumpistakin ja Hillarystakin on profetioita, mutta siihen tulokseen olen tullut ettei USA:n nykuinen pressa ole antikristus, Vaikka jotkut taas ottavat esille "profetioita" että Obama tulee jatkamaan. Kaikki tälläinen tulee koetella. Ja olla Raamatun totuudessa.

Heikki 22.3.2016 6.47

Samaan suuntaan on menossa koko Eurooppa. Trump ei ole mikään puhdas pulmunen, itse asiassa Trump on aika vaarallinen mies. Eivätpä ole puhtaita pulmusia muutkaan ehdokkaat. On kuitenkin täysin turha yrittää mediassa selitellä vasemmistoanarkistien tekoja jotenkin moraalisesti oikeiksi tai oikeutetuiksi, koska Trump muka on "paha".

Yhdysvalloissa alkaa olla aika surullinen tilanne rotumellokoinnin ym. suhteen. On täysin sairasta, että valkoihoisten pitää Yhdysvalloissa nykyään tunustaa jotain merkillistä kollektiivista häpeää oman rotunsa vuoksi. Tällaista sairasta ideologiaako vasemmistoanarkistit Suomeen ja Eurooppaankin haluavat? Ilmeisesti.

Media on edelleen jokaisessa maassa merkillisen hiljaa vasemmistoradikaalien vaarallisesta toiminnasta, joka on kaikissa länsimaissa ihan aito uhka yhteiskuntarauhalle. Median valehtelu ja vasemmiston rikosten valkopesu aiheuttaa vastavoimaksi ylilyöntejä myös oikealta sektorilta eli uusfasismin nousua etenkin Itä-Euroopan maissa. Kumpikaan näistä ääripäistä ei millään tavalla edistä yhteiskunnan turvallisuutta ja vakautta. Valitettavasti myös antisemitismi nostaa rumaa päätään länsimaissa yhä enemmän.

Tilanne on hyvin huolestuttava, eikä pimennossa pidetty kansan suuri enemmistö edes tajua, että heitä viedään kuin pässiä narussa. Länsimaissa on vasta alettu havahtua mediakritiikkiin tämän valehtelun suhteen. Monikulttuuriuskonnosta on kuitenkin ehtinyt tulla jo melkoinen diktatuuri omine ajatuspoliiseineen. Sananvapaus ei enää merkitse länsimaissa paljon mitään: toisilla on enemmän sananvapautta kuin toisilla. Jos ajattelet "väärin", lehdistö teilaa sinut julkisesti. Olitpa sitten yksityishenkilö tai poliitikko.

Pelkään pahoin, että globalistieliitti ajaa maailmaa kohti suursotaa. Herra varjelkoon meitä siltä kohtalolta! Tarvitaan valveutuneisuutta ja rukousta. Kristityjen ei tule mennä mukaan demokraattisten vapauksien, kuten sanan- ja kokoontumisvapauden polkemiseen.

777 22.3.2016 16.19

Kristillinen musiikki video joka kertoo oleellisen jopa hitaammin käyville.

THE RIDER ON THE WHITE HORSE!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RcQ2WU04iXk
Julkaistu 8.2.2016

http://injesuschrististand.blogspot.fi/2013/08/prophesy-of-next-olympic-games-being.html

Kalle 22.3.2016 16.19

Hillary Clinton on luvannut jatkaa Obaman jalanjäljissä politiikkaa, joka on johtanut Yhdysvaltojen massiiviseen velkaantumiseen. Hän on aktiivisesti osallistunut Obaman politiikkaan, joka johti mm. Lähi-idässä ennennäkemättömään verenvuodatukseen ja pakolaisaaltoon Irakista vetäytyminen takia. Lisäksi hän on tukenut Iranin pakotteiden purkua, jonka yhteydessä yksi maailman suurimmista terrorismia tukevista valtioista on saanut miljardeja dollareita suoraa avustusta vapaasti käytettäväksi. Yhdysvaltain liittolaiset Lähi-idässä ovat jo vuosia moittineet Obaman toimia. Kuitenkin Hillary olisi halukas jatkamaan samaa politiikkaa. Tavalliset amerikkalaiset ovat jo ajat sitten kyllästyneet Obaman linjaan ja ovat syystäkin vihaisia. Lisäksi Hillary on osoittanut täyttä piittaamattomuutta mm. kansallisesta turvallisuudesta monesti toimiessaan ministerinä.Kansallinen turvallisuus tullee olemaan yksi keskeinen kysymys vaaleissa.

Donald ei ole mikään pyhäkoulupoika ja suustaan paha kuin show -painija. Mutta amerikkalaiset tajuavat, etteivät he ole äänestämässä itselleen pappia, vaan johtajaa. Donald on riippumaton rahoittajista ja entinen rahoittaja, joka tuntee Washingtonin metkut. Hän on jääräpäinen Hillary:n verrattuna, joka on muuttanut kantaansa Sandersin sosialismin suuntaan kampanjan aikana.

Kysymys on siitä kykeneekö hän taistelemaan Washingtonin sisäistä korruptiota vastaan ja lunastamaan sen, mitä kansa häneltä odottaa? Kysymys on siitä kykeneekö hän toteuttamaan lupauksensa mukaan kristittyjen uskonnonvapauden takaamisen ja kansallisen turvallisuuden parantamisen? Hillary:sta voidaan sanoa, että kristittyjen uskonnonvapauden heikkeneminen taatusti tulisi jatkumaan Obaman viitoittamalla tiellä.

Ville 23.3.2016 15.03

Noissa profetiablogeissa on sitäsun tätä ennustusta ym. joka pitää koetella Jumalan sanalla eli Raamatulla. Kaikkeen tälläissen että tuo on antikrisitus ja tuo väärä proffa ja tuo. Oikea profetian kulku löytyy Raamatusta. Kun kääntyy Raamatun puoleen ja siihen oppiin mitä se sisältää niin tulee vapaaksi juuri kaikenlaisista "profetioista" ja "unista" joita jotkut kertovat. Totuus tekee vapaaksi tässäkin asiassa.

Raimo Kivioja 11.4.2016 13.01

On surullista, että Patmos-säätiö menettää valtavasti tukijoita tällaisen kiihtyneen äärioikeistolaisen vouhotuksen vuoksi. Ihme, että Ahvio edes puolustaa irstailevaa Trumpia, joka tuskin on kristitty ja ihan varmasti vasemmistolainen herra Ahvioon verrattuna.

Termien käyttö on huolimatonta, leimaavaa ja jokainen, joka on kokoomuksen keskilinjan vasemmalla puolella on Ahviolle kommunisti.

Kun on vuosikausia tehty työtä työläistaustaisten sosialidemokraattien voittamiseksi takaisin kansankirkon piiriin, niin Ahvion kaltainen aseintoinen äärirepublikaani karkoittaa kymmenet tuhannet potentiaaliset Patmos-työn tukijat.

Kaikki se hyvä, minkä sympaattiset Pasi Turunen ja Petri Mäkilä ovat saaneet aikaan, tuhoutuu Juha Ahvion vastenmielisillä militaristisilla ja äärioikeistolaisilla vouhkaamisilla.

Patmos-säätiö tekisi ihan taloudellisestikin viisaasti, jos se luopuisi imagohaittaa aiheuttavasta yhteistyöstä Juha Ahvion kanssa.

Terveisin
Raimo Kivioja