2016-08-14 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_10_7182-JUHA_BLOGI_FINAL.jpg Runsaat kaksi vuotta sitten ilmestyneessä ja nyt loppuunmyydyssä Venäjän karhu heräsi: herääkö Suomi? -kirjassani (Kuva ja Sana, 2014) käsittelin myös sitä, millä tavalla Neuvostoliiton ja nykyisen Putinin Venäjän geostrategiset päämäärät ovat liittyneet Euroopan yhdentymiseen ja Euroopan unionin... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/887/euromarxisti_altiero_spinelli_on_euroopan_unionin_henkinen_isa Patmos article
Juha Ahvio
14.8.2016
Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Euromarxisti Altiero Spinelli on Euroopan unionin henkinen isä

 

Runsaat kaksi vuotta sitten ilmestyneessä ja nyt loppuunmyydyssä Venäjän karhu heräsi: herääkö Suomi? -kirjassani (Kuva ja Sana, 2014) käsittelin myös sitä, millä tavalla Neuvostoliiton ja nykyisen Putinin Venäjän geostrategiset päämäärät ovat liittyneet Euroopan yhdentymiseen ja Euroopan unionin poliittiseen kehkeytymiseen. Sivuilla 77–78 nostin esiin italialaisen euromarxisti Altiero Spinellin (1907–1986) oleellisen merkityksen koko Euroopan unioni -projektin kannalta. 

Kyseisillä sivuilla totesin seuraavasti, ”Kommunismi ja sosialismi eurofederalismin oleellisina elementteinä” -otsikoidussa alaluvussa:

”Toisaalta myös EU:n omassa läntisessä kehityksessä on alusta alkaen ollut vahva sosialistinen ja jopa kommunistinen virtaus klassisen liberaalien ja konservatiivis-kristillisdemokraattisten virtausten ohella. EU:n merkittävimpiin aatteellisen perustan luojiin sosialisti Jean Monnet’n ohella lukeutuu italialainen eurokommunisti Altiero Spinelli (1907–1986), joka laati Ventotenen vankilasaarella vuosina 1941–1942 ollessaan sodanjälkeisen yhdentyneen Euroopan piirustukset, niin kutsutun Ventotenen Manifestin. Tästä tuli European Federalist Movement -liikkeen perusdokumentti, josta juontaa suora vaikutusyhteys vuoden 1992 Maastrichtin sopimukseen ja nyky-EU:n liittovaltioksi tiivistymiseen.”

”Millaista yhdentynyttä Eurooppaa Spinelli kaavaili? Spinellin lähtökohdat ovat marxilaisia: kansallisvaltiot ja kapitalismi ovat perussyy sotiin. Siksi kansallisvaltiot on lakkautettava. Eurooppa-liikkeen tulee olla vallankumouksellinen liike, jossa kommunistit ovat ’yhteistyössä muiden demokraattien kanssa kansallismielisen taantumuksen lyömiseksi’. Eurooppalaisen vallankumouksen pitää olla sosialistinen: taloutta pitää ohjata suunnitelmallisen järkiperäisesti ja yksityisomistus pitää vähittäin poistaa. Nämä päämäärät voidaan taata poistamalla rajat ja luomalla keskitetty sekulaari Euroopan liittovaltio, jolla on yhteinen armeija, rahaliitto, yhteiset poliittiset elimet ja yhteinen ulkopolitiikka. Tämä olisi alkusoitto maailmanfederaation luomiselle. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Spinellin mukaan ohjelmallista propagandaa.”

”On todettava, että EU:n federalistinen nykykehitys 2010-luvulla on ollut vahvasti Ventotenen manifestissa kaavaillun mukaista.”

On ollut mielenkiintoista havaita, että esimerkiksi Suomen ykkössanomalehti Helsingin Sanomat on nyt viime päivinä kokenut tärkeäksi ja myönteisen rakentavaksi nostaa esiin nimenomaan Altiero Spinellin euromarxilainen ajattelu ja visiointi pätevänä ja tarpeellisena suunnannäyttäjänä Euroopan unionin tulevaisuudelle. Paluuta spinelliläisille ”demokraattisille” eli eurokommunistisille alkulähteille tarjotaan nyt hyväksi ja oikeaksi vastavedoksi niille erittäin pahoille uhille, joita eurofederalistien mielestä edustavat maahanmuuttokriittisyys, Brexit-henkisyys ja kansallisvaltion merkityksen puolustaminen.

Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla ilmestyi 6.8.2016 Hesarin kulttuuritoimituksen tuottajan Jukka Petäjän kokosivun lauantaiessee ”Uuden Euroopan tuntematon isä: Ajatus yhteisestä Euroopasta syntyi vankilassa, jossa viruivat Il Ducen vastustajat”, jossa Petäjä tarjoaa kattavan esityksen Spinellin perustavasta merkityksestä Euroopan nykyiselle yhdentymisprojektille. Petäjä kirjoittaa:

”Pienellä Ventotenen vankilasaarella Lazion maakunnassa noin 50 kilometrin päässä Italian rantaviivasta on yllättävän iso merkitys Euroopalle sellaisena kuin me Euroopan nykyään tunnemme. Se on nimittäin paikka, josta Euroopan yhdentyminen alkoi. Sinne Italian fasistihallinto karkotti Roomassa syntyneen kommunistin Altiero Spinellin heinäkuussa 1939…”

”Ventotenen julistuksen vankilassa laatinut Altiero Spinelli (1907–1986) on sodanjälkeisen uuden Euroopan isä, vaikka hänellä ei ole yhtä vankkaa mainetta Euroopan unionin henkisenä isänä kuin Robert Schumanilla ja Jean Monnetilla. Suomessa hän on jäänyt varsin tuntemattomaksi poliittiseksi vaikuttajaksi, eikä kovin moni tiedä hänen panostaan sille kehitykselle, joka on vienyt Euroopan unionia kohti syvempää integraatiota, kohti liittovaltiota…”

”Vaikka Ventotenen julistus syntyi pienellä jumalanhylkäämällä vankilasaarella, EU:n komission jäseneksi vuonna 1970 päätyneen Altiero Spinellin ajan oloon radikaali visio koski kokonaista maanosaa. Hän korosti, että sodat ja poliittisten jännitteiden synnyttämät konfliktit voitiin estää vain kitkemällä turha nationalismi, ideologinen vastakkainasettelu ja kansallisten etujen ylivalta. Siihen tarvittiin oma eurooppalaisista valtioista riippumaton poliittinen instituutio. Nyt tämän instituution, Euroopan unionin, täytyisi visioida omaa tulevaisuuttaan yhtä ennakkoluulottomasti kuin Altiero Spinelli teki Ventotenen vankilasaarella.”

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio puolestaan kirjoittaa 11.8.2016 Hesarin artikkelissaan ”’Tyhmän enemmistön tonttuilua’, sanoi fiksu” seuraavasti, Spinelliin ja hänen myönteiseen merkitykseensä liittyen:

”Kun Euroopan integraatiota aloiteltiin toisen maailmansodan jälkeen, yhdentymisen tarjoama tulevaisuus oli eurooppalaisille yhteinen. Yhdentymisen isä Altiero Spinelli katsoi, että eurooppalainen kansallisvaltiokeskeisyys, protektionismi ja keskinäinen kilpailu olivat johtaneet fasismin ja jännitteiden nousuun. Hänen vaihtoehtonsa oli, että valtiot sidotaan yhteistyöhön ja sitä varmistamaan luodaan ylikansallisia organisaatioita. Sodan jälkeen sekä fiksut että niin sanotut tyhmät hyväksyivät Spinellin ajattelun pohjalta tarjotun näköalan: rauhan ja jälleenrakentamisen…”

”Yhteinen näkemys eurooppalaisesta yhteistyöstä katoaa. Eurooppa palaa kohti sitä pistettä, jossa Altiero Spinelli näki maanosan olevan 1930-luvulla. Pärjääjillä ja fiksuilla on suuri vastuu, jos tällainen tyhmyys tapahtuu.”

Merkille pantavaa kuitenkin on, kuten esimerkiksi The Project for Democratic Union -organisaation sivuston artikkelissa 27.6.2014 ”Spinelli and Rossi: The Forefathers of European Federalism” todetaan ja minkä Hesarin Petäjä ja Rautio jättävät mainitsematta, Altiero Spinelli oli loppuun saakka vakaumuksellinen marxisti ja kommunisti siitä huolimatta, että teki eurokommunisteille tyypillisen muodollisen pesäeron stalinismiin ja NKP-johtoiseen puoluekommunismiin.

Spinellin analyysi Euroopan perimmäisimmistä ongelmista kuten fasismin noususta sekä ylipäätään sotien ja konfliktien syistä ja hänen näihin ongelmiin tarjoamansa ”demokraattis-rauhanomaiset” ratkaisut kumpusivat nimenomaan marxilaisen materialistisen ateismin edustamasta historianfilosofiasta sekä ihmis- ja yhteiskuntakäsityksestä. Mutta juuri näitä samoja materialistis-ateistisen sekulaarista ja sosialistisesta esiymmärryksestä kumpuavia ratkaisuja Hesarin Petäjä ja Rautio näyttävät Spinellin ajattelua kehuessaan suosittelevan Euroopalle – ja lopulta koko maailmalle: Spinellin visiohan tähtäsi globalistisen maailmanvaltion perustamiseen – nyt vuonna 2016.

Spinellin marxilaisessa ohjauksessa asetelmaksi muodostuu siten alkeellisen tyhmä ja huono kansallismielisyys vastaan älykkään fiksu ja hyvä avointen rajojen globalismi. Juuri tätä sanomaa on viime aikoina kuultu paljon muualtakin. Sanomaa on julistettu ohjelmallisen propagandistisesti täsmälleen siten kuin Spinelli kehotti menettelemään.

Mutta yhteiskunnallinen ”evankeliumi” – hyvä sanoma – siitä, että ylikansalliset ja kansallisvaltioista riippumattomat pienen taloudellis-poliittisen eliitin johtamat globalistiset organisaatiot kykenevät suunnattoman suurina valta- ja voimakeskittyminä ratkaisemaan ihmiskunnan historian suuret ongelmat, on kuitenkin melkoisen itsevarma ja utopistinen, kuten perustelen kirjassani Avoimet rajat ja maahanmuutto (Kuva ja Sana, 2016)

Tällainen Ison rahan tukema utopia, jollaisen synnyttämisessä sosialistisilla marxisteilla kuten Spinellillä on aina ollut tärkeä roolinsa, on paitsi epärealistisen utopistinen myös vaarallinen ja tuhoisa sekä Euroopalle että koko ihmiskunnalle. Huomattavasti tuhoisampi kuin yksikään niistä ongelmista, joiden ratkaisuksi tällaista globalistista ja kansallisvaltiovihamielistä avointen rajojen utopiaa suositellaan.    

 

 

Kommentoi "Euromarxisti Altiero Spinelli on Euroopan unionin henkinen isä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 _____   __  __  _ _   ___   _____  
| __ \\  \ \\/ // | \| ||  / _ \\  / ____|| 
| | \ ||  \ ` //  | ' || | / \ || / //---`' 
| |__/ ||  | ||  | . || | \_/ || \ \\___  
|_____//   |_||  |_|\_||  \___//  \_____|| 
 -----`   `-`'  `-` -`  `---`   `----` 
                         
 
 

6 kommenttia "Euromarxisti Altiero Spinelli on Euroopan unionin henkinen isä"

Netpunk 14.8.2016 10.56

Ahvion taustaoletukset tuntien ja lähetyskäskyä noudattaen Ahvion ideaalina taitaa olla globaali kristillinen teokratia, kristillinen maailmanhallitus. Eurooppassa tuota hallitusmuotoa kokeiltiin vuosisatojen ajan ja se havaittiin haitalliseksi.

Euroopan Unioninkin esikuvat taitavat löytyä jo Rooman imperiumin ajalta.

Ahvio näyttää näkevän "marksilaisia" vähän kaikkialla, jopa siellä missä niitä ei ole. Ahvionkaan maailmssa ihmisten vapausoikeudet eivät ole juuri arvossa: kaiken takana kummittelee kuviteltu jumala kuviteltuine tahtoineen. Pitkään Ahvion kirjoituksia lukeneena joutuu tekemään sen johtopäätöksen, että mikä tahansa irvokkainkin hallitusmuoto on hyvä, kunhan se on kristillinen ja sekin vielä sieltä kaikkein jyrkimmästä päästä. Se kärsiikö Ahvio fatwa-kateudesta, selviää ehkä aikoinaan.

Tuomo Kangas 14.8.2016 10.56

Entisessä Neuvostoliitossa ja Euroopan Unioinissa (Euvostoliitossa), joka muuttui EY:stä EU:ksi (kehitys ja lähtötilanne on tietysti vielä aiemmassa eurooppalaisessa historiassa) oli alunpitäenkin hyvin paljon samoja piirteitä - se "maistui" samalta.
Tätä voisi verrata tilanteeseen, jossa kaksi eri nimistä ja eri näköistä ruoka-annosta maistuvat samalta.
Itse tavallisena pallontallaajana kyllä osaa havaita tämän saman makuisuuden, mutta Ahvio osaa selittää ne ainekset, miksi nämä kaksi eri pöperöannosta hämmästyttävällä tavalla muyistuttavat maultaan toisiaan.
Nämä liittovaltioidealistit luulevat kykenevänsä voittamaan Kaikkivaltiaan Jumalan, murtamaan Raamatun ilmoituksen, totuuden ja sen toteutumisen ja näin osoittavat olevansa sokeita ja ylimielisiä idiootteja.
Mikäli idiotismin Nobeleita jaettaisiin, siihen olisi tarjolla tässä mielessä paljon hyviä ehdokkaita.

Tuomo K

Rauno Mäkinen 14.8.2016 19.46

Kyllä Ahvion kolumnissa täytyy olla perää jo senkin perusteella, että se saa mielestäni noin asiattoman kommentoinnin "Netpunkin" taholta. Hänen käyttämänsä sanapari "kuviteltu jumala" selittääkin jo pitkälti koko kommentoinnin harhaan menevää sisältöä ja asennetta. Siinä myös käytetään mm. näissä yhteyksissä tyypillistä henkistä nujertamis- ja loukkaustapaa vääristelemällä Ahvion tarkoitusperiä ja pyrkimyksiä kolumneissaan.
Mielestäni tarvitaan Ahvion kaltaisia kommentoijia, jotka tuovat kriittisestikin esille asioiden taustoja ja osaltaan näinkin ylläpitävät keskusteluavaruutta. Näin tulee esille paljon oleellista tietoa, jota joidenkin tahojen intressi näyttäisi olevan salailla. Tuomo Kankaan kommentti mielestäni sensijaan näyttää järkevästi perustellulta.

Olavi Saksala 15.8.2016 19.46

Kiitos Juha Ahvio
Näin se menee, kuten selkeästi ja täysin ymmärrettävästi kirjoitat. Perustelet kirjoituksesi historiallisilla, kirjallisilla dokumenteilla. Et syyllisty mutu tietoon tai muihin mutu menetelmiin, joita nykyinen journalisti sukupolvi täysin estoitta ja häpeämättä käyttää. He eivät edes yritä peitellä sitä, että ovat puolueettoman tiedonvälittäjän asemassa ajamassa täysillä eteenpäin omaa mutuansa ja agendaansa/asiaansa.
Meneillään oleva - Yhdysvaltain presidentin vaalikampanjasta käyty ja käytävä keskustelu sen osoittaa. Median häikäilemätön mutuinformaatio on vertaansa vailla. Ei puhettakaan siitä, että pyrittäisiin kertomaan vain objektiivista ja puolueetonta tietoa kampanjasta ja henkilöistä.
Esimerkiksi tätä ihmettelen?
Miten on mahdollista, että en ole nähnyt ainoatakaan puolueetonta kommenttia esimerkiksi siitä, että istuva presidentti Obama osallistuu täysillä ja häpeilemättä omilla mutu mielipiteillään käynnissä olevaan tulevan presidentin valintaan. En ole moista menettelyä aiemmin havainnut. Vai osallistuuko istuva presidentti meillä Suomessakin -kenties jo tulevissa vaaleissa- Obaman tavoin käynnissä olevaan kampanjaan? Aika näyttää.
Mutta tässä ja nyt haluaisin aivan erityisesti kiittää sinua arvoisa ”Netpunk” kommenteistasi, joita olet pitkin matkaa Juhan blogilla saanut esittää. Ne todellakin avaavat monien silmät, niin kuin Tuomo Kangas ja Rauno Mäkinen kommenteissaan erittäin viisaasti osoittavat. Toivotan hyvää ja antoisaa jatkoa kirjoitteluusi Netpunk.
Sanan- ja mielipiteen vapaus, jotka täällä Patmos-blogilla vallitsevat, eivät ole enää itsestään selvyys ja hyväksyttyä edes meillä täällä koti-Suomessa. Minulla ja monilla ystävilläni on vallitsevasta sensuurista omakohtaisia kokemuksia – valitettavasti.
Erityisen kiellettyjä ja boikotoituja aiheita ovat mielipiteet ja ajatukset, jotka perustuvat Jumalan Sanaan Raamattuun. - Ei ihmismielipiteisiin. Kaikki antikristillinen ajattelu sen sijaan hyväksytään ja menee kaupaksi kuin häkä päähän.
Antikristillisiä, suosittuja ja hyväksyttyjä aiheita ovat erityisesti esimerkiksi; globalisaatio ja kaikenlainen yhdentymiskehitys, muka ihmisen aiheuttama ja ihmisen hallittavissa oleva ilmastonmuutos, kestävän kehityksen ideologia eri muodoissaan, Islamin yksipuolinen suosiminen; Koraani kelpaa kyllä perusteluksi, mutta ei enää Raamattu. Koraaniahan luetaan jopa Ylen kanavilla, avoimet rajat ja vapaa pidäkkeetön maahanmuutto, kristillisten arvojen ja kulttuurin alasajo kouluissa, sukupuolineutraali avioliitto, luonnollisten sukupuolierojen kieltäminen, vihapuheella uhkaaminen ja mielipiteen vaientaminen, EU:n kritiikitön ylistys ja Brexitin haukkuminen, Kristillinen usko kielteinen asia, Islamin usko myönteinen asia, monikulttuurisuus tuo hyvää, YK:n agendojen 21 ja 2030 kaikinpuolinen edistäminen omassa ja yhteisön elämässä.
Voisimmeko ylpeydessämme oppia aikansa mahtavimmalta hallitsijalta, kuningas Faraolta? Hän totesi: ”Kuka on Herra ja Jumala, jota minun pitäisi totella?” (5Moos.2) Tunnethan historian?
Tutkijat ovat löytäneet tuon samaisen Faraon sotajoukkojen kalustoa meren pohjasta, jossa Farao kohtasi sen Jumalan, jota hän ei ylpeydessään sietänyt eikä tuntenut.
Antikristillinen Faraon kaltainen ylpeä asenteemme osittaa todeksi Jumalan Sanan: ”Te olette eksyksissä, kun ette tunne Kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.” Matt.22:29
Rohkaisevin terveisin Olavi Saksala

Eeva-Maria Kivelä 16.8.2016 11.47

Hyvä kirjoitus, kiitokset Juha Ahviolle
Kirjallisuutta, jota julkaistaan koskien tosiksi luonnehdittuja tilastoja maailman tilasta, tulee myös tutkia kriittisesti ja pitäen silmällä tulevaa. Luin juuri "kaikkien" tutkijoiden "raamattua" eli World Watch -intstituutin julkaisua maailman tilasta. Tosin se oli jo vanha, mutta kuitenkin 2000 -luvun puolella julkaistu. Huomioni kiinnittyi erääseen seikkaan : kirjan sivuilta löytyi vahva abortin puolustus ja vaatimus vapauttaa kyseinen toimenpide tavalliseksi lääketieteelliseksi toimenpiteeksi ilman erityisiä pohdintoja edes eettisyyteen vedoten. Kirjan sisältöä luulisi helposti puolueettomaksi, kuten kelpo tutkijat haluavat aina itsensä esittää. Sitä se ei kuitenkaan ole. Käsitykseni on, että kirjaa ei voisi kelpuuttaa oppikirjaksi suomalaisiin oppilaitoksiin sen vahvasti poliittisen
- lue marxilaisen ja materialistisen pohdinta-asenteen vuoksi.

IlkkaT.O. 21.8.2016 10.44

Ahvio tuo esille merkittävän taustatekijän "yhdentyvän" Euroopan kestämättömästä perustasta. "Netpunkille" voin kertoa Raamatun ilosanoman, että tulee teokraattinen maailmanvalta, Kuninkaana Herra Jeesus Kristus, valtaistuimensa Jerusalemissa Siionin vuorella. Joka uskoo, näkee.
Merkille pantavaa on jälleen kerran valtamedian pakkokiihkoiset, lähes hallitsemattomat ylilyönnit; tosin niiden vaikutusta ei pidä aliarvioida, vaikka osa niitä selvänä valheena ja hulluutena pitääkin.
Entisen NL:n "perusominaisuus" oli poliittisesti korrekti uutisointi. Suomen oma Pravda, Hesari(+Yle) on aktiivisesti omaksunut saman.