2017-04-15 https://www.patmos.fi/filebank/blog/authors/fb-share_1_7180-PASI_BLOGI_FINAL.jpg Lankalauantai, tai hiljainen lauantai (Sabbatum Sanctum) on pääsiäisen päivistä kenties salaperäisin. Raamatun vaitonaisuuden tähden se on synnyttänyt erilaisia spekulaatioita siitä missä Jeesus oli ristinkuoleman ja ylösnousemuksen, pitkäperjantain ja sunnuntain, välissä. Mitä tapahtui päivänä... https://www.patmos.fi/blogit/kirjoitukset/989/paasiaisen_hiljainen_lauantai_kuoli_ja_haudattiin_astui_alas_tuonelaan Patmos article
Pasi Turunen
15.4.2017
Pasi Turunen

Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. (Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin Patmos-blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.)

Pääsiäisen hiljainen lauantai: "Kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan."

Lankalauantai, tai hiljainen lauantai (Sabbatum Sanctum) on pääsiäisen päivistä kenties salaperäisin. Raamatun vaitonaisuuden tähden se on synnyttänyt erilaisia spekulaatioita siitä missä Jeesus oli ristinkuoleman ja ylösnousemuksen, pitkäperjantain ja sunnuntain, välissä. Mitä tapahtui päivänä, jolloin Vapahtajan maallinen ristillä runneltu ruumis lepäsi haudassa? Missä Jeesus oli ja mitä hän teki?

Apostolinen uskontunnustus viittaa hiljaisen lauantain salaisuuteen sanoissa ”astui alas tuonelaan” avaamatta kuitenkaan mitä alas astuminen merkitsi. Uskontunnustuksen lauseen taustalla näkyy heijastus siitä mistä Pietari puhuu 1. kirjeensä luvussa 3 jakeissa 18-20: Jeesus kuoli lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka eivät Nooan aikana olleet kuuliaisia.

Mutta uskontunnustus ei laajemmin avaa tai selitä mitä ”alas astuminen” ja ”saarnaaminen” vankeudessa oleville hengille voisi merkitä. Raamatun vaitonaisuuden tähden tällä maaperällä on liikuttava rauhallisesti ja päätelmiä tehtävä varovaisesti.

Tämä vaitonaisuus on äärimmilllään antanut aihetta täysin epäraamatullisille spekulaatioille Jeesuksen hengellisestä kuolemasta (kts. blogini aiheesta tästä).

Jean Calvin puolestaan ajatteli tuonelaan astumisen liittyvän ensisijaisesti Jeesuksen ristillä kokemaan helvetilliseen sielun tuskaan, jonka hän joutui syntiemme tähden kokemaan inhimillusessä luonnossaan. Tämä on mahdollista ja Raamatun valossa perusteltavissa.

Itse ajattelen silti Kristuksen astumisen tuonelaan liittyvän Hänen kokonaisvaltaiseen voittoonsa kuolemasta ja tuonelasta, jotka Hän "astumalla alas tuonelaan" on ottanut valtaansa karkoittaen saatanan sille aiemmin kuuluneesta valtapiiristä. Lienen tässä lähempänä Martti Lutherin ajatuksia siis. 

Tilanteessa on jotain verrannollista saatanan karkoittamiseen pois taivaasta (Luuk 10:18; Ilm 12:7-8). Kun Kristus ristinkuoleman jälkeen ”astuu alas tuonelaan” saatana menetti valtaansa kuoleman ja tuonelankin valtapiirissä minkä johdosta Jeesuksella nyt on "kuoleman ja tuonelan avaimet", niinkuin on kirjoitettu: "...ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. " (Ilm 1:18).

Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa Kristuksen alas astumisesta ja korkeuteen nousemisesta viitaten samalla vankeihin, jotka Kristus noustessaan korkeuteen otti saaliinaan:  ”Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille”. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?  Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.” (Ef. 4:8-9)

Systemaattisen teologian professori David P. Scaer  kirjoittaakin valaisevasti artikkelissaan He Did Descend to Hell: In Defence of Apostles’ Creed (Journal Of Evangelical Theological Society, 35/1 (March 1992) 91-99)

”Tuonelan” meriktys ei pelkisty loputtoman kärsimyksen tilaksi tai paikaiksi, taikka jumalalliseksi rangaistukseksi. Se on nähtävä myös paikkana, jossa Jumala Kristuksessa sai voiton saatanasta ja pahasta. Syntiä ei voi täysin käsittää kuolemattomuuden käsitteen avulla, vaan täytyy myös nähdä kuinka saatana sekä helvetti, saatanan aiemmin kiistämättömänä valtapiirinä, elimellisesti liittyvät siihen … Kyse ei ole pelkästään siitä kuinka kaikkivaltias Jumala osoittaa perimmäisen valtansa saatanan, synnin ja pahuuden ylitse, vaan kuinka Kristuksen lunastustyön kautta hän on karkoittanut ne ja oikeuden mukaisesti saanut vallan niiden ylitse.” 

Myöhemmin samassa artikkelissa Scaer tiivistää asian hyvin apostolisen uskontunnustuksen näkökulmasta:

”Astuminen alas tuonelaan, samoin kuin muut uskontunnustuksen artiklat, pyrkivät yhdessä lausessa tiivistämään yhteen laajmpia teologisia todellisuuksia. Samoin kuin tunnustuksen kohta siitä, että Jeesus on Jumalan ainokainen Poika viittaa hänen pre-eksistenttiseen olemiseensa ja jumaluuteensa, seikka, joka Nikeassa tehtiin entistäkin selvemmäksi, tuonelaan astumisen oppi tiivistää yhteen Jumalan ja saatanan välisen koko konfrontaation, joka huipentuu Kristuksen voittoisaan ilmestymiseen saatanan eteen tuonealssa. Ristille naulittu Kristus, Christus Crucifixus, on Kristus Voittaja, Christus Victor.”

Uskon, että mitä tahansa hiljaisen lauantain totuus "astui alas tuonelaan" sitten merkitseekin, Kristus ei astunut alas tuonelaan epävarmoissa olosuhteissa. Hän astui alas tuonelaan voittamaan ja voittajana. Noustakseen lopulta voittajana ylös kuolleista uuden aamun koitteessa.

 

Kommentoi "Pääsiäisen hiljainen lauantai: "Kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan.""

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.

 ______   ___   ______   ___   _ _  
|   \\  / _ \\  /_  _//  / _ \\  | \| || 
| -- // | / \ || `-| |,-  | / \ || | ' || 
| -- \\ | \_/ ||  | ||  | \_/ || | . || 
|______//  \___//   |_||   \___//  |_|\_|| 
`------`  `---`   `-`'   `---`  `-` -` 
                         
 
 

4 kommenttia "Pääsiäisen hiljainen lauantai: "Kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan.""

Paula Puhakainen 15.4.2017 13.09

Kiitos tästä artikkelista. Olen samoilla linjoilla, tähän tulokseen olen tullut hiljaisen lauantain merkityksestä ja "kuoleman voittamisen" kokonaismerkityksestä.

Maritta 15.4.2017 13.09

JEESUS KRISTUS astui alas tuonelaan ja otti vallan kuolemalta ja tuonelalta.Jeesus hallitsee ja tuomitsee Isän oikelta puolelta elävät ja kuolleet.JEESUS KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT.Amen.

Carita 16.4.2017 10.23

Samassa Hengessä minäkin olen, jo kauan aikaa sitten Jeshuan ilmestyttyä Pelastukseksi elämässäni.
Pasi vuolsi Raamatun paikat kohdilleen, dynaamisesti voin kuvata omaa ymmärrystä; Hän astui alas tuonelaan, saarnasi siellä oleville vangituille hengille...mahdollisesti kuvasi Käsiensä tulleen lävistetyiksi sekä kyljestään vuotaneen vettä ja verta?

Varmasti Jumalan Henki ei voi nähdä Kuolemaa..joten Hän todisti voivansa Pelastaa ne 'jotka uskovat'! Myös tuonelasta!

Niinpä useiden suunta kohti iankaikkista kadotusta vaihtui tyystin kohti Iankaikkista Elämää!
Useat ottivat Hänet Pelastajanaan vastaan...ja lähtivät puvut puhtaina kohti Taivaallisia Majojaan.

HALLELYJAH!

Annikki Salo 28.4.2017 18.41

Jeesus Golgatalla jo koko pääsiäistapahtumassa toteutti Jumalan Sanan , "Hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä Häntä kantapäähän (1Ms.3:15). Jeesus täytti kaiken ja Hän on ylitse kaikkien voimien ja valtain iankaikkisesti, halleluja! (Fil.2:9-11). Mikä ihmeellinen Vapahtajamme Jeesus Kristus Herramme onkaan, kunnia, kunnia Hänelle!